close

Enter

Log in using OpenID

AFE 155

embedDownload
DERS BİLGİLERİ
Ders
Kodu
Akademik Yazma ve
Konuşma Becerileri
AFE 155
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
1
2+2
3
3
Ön Koşul Dersleri
-
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin
Koordinatörü
Emilyn Aguana
Dersi Verenler
Larry Oyeniyi, İzzet Akın, Saime Özge Keskin, Travis Brent Dingler,
Sılay Sıldır, Nil Başkaya
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Akademik Yazma ve Konuşma Becerileri öğrencilere akademik ortamda
araştırma yapma becerisi sağlama ve sonucunu yazılı ve sözlü
sunabilmeyi mümkün kılma amacını taşıyan haftada dört saatlık bir
derstir.
Araştırma yapmanın temellerini ve etiklerini öğrenmek; Seçilmiş bir
başlık altında akademik bir makale yazmak; Makaleyi sözlü olarak
sunmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Akademik araştırmayı yapmaya muktedir olur.
2) Çeşitli akademik kaynaklardan okunan bilgiyi
analiz eder
3) Bir akademik makalede delil temelli fikirleri
ifade eder
4) Kaynakları ifade ederken, doğru
refereranslama becerisini uygular
5) Diğer kaynaklardan bilgiyi birleştirirken,
Özetleme, parafreyzleme, kotalama ve
sentezleme tekniklerini kullanmaya muktedir olur
Program
Öğretim
Ölçme
Öğrenme
Yöntemleri Yöntemleri
Çıktıları
1,2
1,2,3
A,C
3
1,2,3
A,C
3,4
1,2,3
A,C
4
1,2,3
A,C
3,4
1,2,3
A,C
olmak
6) Akademik makaleyi sözlü olarak sunmak
Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
A: Sınav , B: Deney C: Ödev
5
1,2,3
A,C
DERS AKIŞI
Hafta Konular
1
2
3
4
5
6
7
Derse giriş; Araştırma hakkında bilgi; Bilimsel makale nedir
Araştırma konusunu belirleme; Konuyu daraltma; Araştırma için
kütüphane çalışmaları
Tez cümlesi
Taslak plan oluşturma
Ödev 1: Taslak çalışması
Not alma; İntihal (eser hırsızlığı); Özetleme; Fikirlerin sentezlenmesi
Not alma; İntihal (eser hırsızlığı); Özetleme; Fikirlerin sentezlenmesi
8
Referanslandırma
Not alma; Özetleme; Alıntı yapmak; Fikirlerin sentezlenmesi
Giriş bölümünü yazma çalışması
9
Ödev 2: Giriş bölümünü yazma teslim
Gelişme bölümünü yazma
10
11
12
13
Ön Hazırlık
Gelişme bölümünü yazma
Gelişme bölümünü yazma
Ödev 3: Gelişme bölümü teslimi
Sonuç yazımı
Kaynakça yazımı
Profesyönel, iş ve akademik amaçlarla konuşmanın
temel yapısı ve sözlü sunuma genel bakış;
Derleme
kitap;Madde ve
akademik
makalelerin
okunması
Sözlü sunum dili ve ifadeleri; Dinleyiciler ile iletişim kurma teknikleri
14
15
16
Sözlü Sunum
Sözlü Sunum
Final için tekrar
Bilimsel Makale Teslim
Final sınavı
KAYNAKLAR
Çeşitli kaynaklardan akademik maddeler ve makaleler
Ders Kitabı
Diğer Kaynaklar Madde ve akademik makalelerin okunması
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
2 kısa sınav;1 final sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
Bilimsel Makale
Kısa Sınav
Sözlü Sunum
SAYI
KATKI YÜZDESİ
1
35
2
10
1
20
Toplam
65
Finalin Başarıya Oranı
35
Yıl içinin Başarıya Oranı
65
Toplam
100
DERS KATEGORİSİ
Zorunlu Bölüm Dersi
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Katkı
Düzeyi
No Program Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5
1
Öğrencilerin uzmanlaşma alanı için gerekli olan akademik araştırma yapmaya
muktedir olmak
x
2
Akademik makale yazmaya muktedir omak
x
3
4
5
Çeşitli akademik kaynaklardan okunmuş olan bilgiyi analiz etmeyi
x
muktedir olmak
Kopyacılıktan (aşırma,) kaçinmak gibi araştırma yapmanın etiklerini
x
öğrenmek
x
Sözlü sunumun teknik ve becerelerini elde etmek
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
4
64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
1
16
Ara Sınav
-
-
-
Kısa Sınav
2
0,5
1
Ödev
15
1
15
Final
1
1
1
Etkinlik
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 25 (s)
Dersin AKTS Kredisi
97
3,88
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
357 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content