müsabaka talimatı için tıklayınız.

TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
Sayı : TEF –487
Konu : Müsabaka Talimatı
05.02.2015
GENÇLĐK HĐZMELERĐ VE SPOR ĐL MÜDÜRLÜĞÜNE
………………….
Federasyonumuzun 2015 yılı faaliyet programında yer alan Süper Minikler ve Minikler Epe
Türkiye Şampiyonası 14-15 Şubat 2015 tarihide Konya’da yapılacaktır.
Müsabaka talimatı ektedir. Gereğini ve ilgililere duyurulmasını arz ederim.
EKĐ : Müsabaka Talimatı
Dağıtım Gereği
:
52 Gençlik Hizmetleri ve Spor Đl Müdürlüğü
Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanlığı
Đstanbul Yolu Gersan 2307. Sok No: 65 Yenimahalle / ANKARA
Tel: 0312- 255 12 61- 0312 255 11 61 Fax: 0312-255 71 61
E-Mail: [email protected] Web Sayfası : www.eskrim.org.tr
TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
SÜPER MİNİKLER VE MİNİKLER EPE TÜRKİYE ŞAMPİYONASI TALİMATI
14-15 ŞUBAT 2015 KONYA
Müsabakanın Adı
Süper Minikler ve Minikler Epe Türkiye Şampiyonası
Müsabakanın Tarihi
14-15 Şubat 2015
Müsabakanın Yeri
Yer
: Selçuk Üniversitesi 75. Yıl Spor Salonu Ardıçlı Mah. Selçuklu / KONYA
Müsabakanın kategorisi
Müsabaka Süper Minikler ve Minikler kategorisinde epe müsabakaları şeklinde yapılacaktır.
Müsabakanın Branşı
Müsabaka bay ve bayan epe branşlarında yapılacaktır.
Müsabakanın Son Başvuru Tarihi
Başvurular 11 Şubat 2015 Çarşamba günü, Geç katılım işlemleri 12 Şubat 2015 Perşembe günü saat 23:59’a
kadar yapılacaktır. Müsabaka girişleri Federasyonun resmi internet sitesinin ilgili bölümünden yapılacaktır.
K.K.T.C.’den katılacak olan sporcuların katılım işlemleri ise 11 Şubat 2015 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar
Federasyona yazılı olarak bildirilerek yapılacaktır.
Müsabaka Formülü
Tek Pul ( eleme var ) ve eliminasyon şeklinde uygulanacaktır.
Ödemeler
Sporcu, antrenör ve idareciler müsabakaya kendi imkanları ile ve/veya bağlı bulundukları il müdürlükleri bütçe
imkanları çerçevesinde katılabilirler. Turnuva sonunda herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
Ödüller
Ferdi Müsabakalarda : 1.2.3.5.,6.,7. ve 8.’lere madalya verilecektir.
Hakemler
Merkez Hakem Kurulu gerekli hakem atamasını yapacaktır.
Sağlık ve Emniyet Tedbirleri
Sağlık ve emniyet tedbirleri Gençlik Hizmetleri ve Spor Konya İl Müdürlüğü tarafından alınacaktır.
Program
:
14 Şubat 2015 Cumartesi
:
SÜPER MİNİKLER
09:00 : Erkek Epe Yoklama
09:30 : Erkek Epe Pul Başlama
12:00 : Bayan Epe Yoklama
12:30 : Bayan Epe Pul Başlama
15 Şubat 2015 Pazar
:
MİNİKLER
08:30 : Erkek Epe Yoklama
09:00 : Erkek Epe Pul Başlama
12:00 : Bayan Epe Yoklama
12:30 : Bayan Epe Pul Başlama
Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanlığı
Đstanbul Yolu Gersan 2307. Sok No: 65 Yenimahalle / ANKARA
Tel: 0312- 255 12 61- 0312 255 11 61 Fax: 0312-255 71 61
E-Mail: [email protected] Web Sayfası : www.eskrim.org.tr