close

Enter

Log in using OpenID

Arife Tarife Sözleşmesi ve Bilgilendirme Formu

embedDownload
ARİFE TARİFE SÖZLEŞMESİ
Arife Tarife Ürün Özellikleri ve Katılım Esasları
1. Ürün Tanımı: “Arife Tarife” Akbank tarafından, belirli bankacılık işlemlerinin bir araya
getirilerek, tarife kapsamında belirlenen işlem ve adetlerin, tarife periyodunda
kullanılabildiği ve her bir işlem için tek tek ücret alınmak yerine, tek bir tarife ücreti
altında fiyatlanan ve tarife periyotlarında bu ücretin otomatik olarak tahsil edildiği bir
bankacılık hizmet paketidir. Takip eden maddelerde Tarife olarak belirtilecektir.
2. Tarife kapsamında satın alınan işlemler, sadece tanım yapılan hesap üzerinden yapılması
halinde ücretsiz olacaktır. Müşterinin diğer hesaplarında yapacağı işlemler Banka
tarafından ilan edilmiş standart komisyon tarifesi üzerinden ücretlendirilir. Tarife
kapsamında satın alınan işlemler, tarife tanımından sonra yapılan işlemleri
kapsamaktadır. Tarife tanımından önce işleme verilen ileri vadeli havale, ileri vadeli EFT
ve çek tahsilatları tarifeden yararlanmaz.
3. Tarife dahilindeki ücretsiz işlem adetleri, tarife ücretlendirme periyodu süresince geçerli
olup, bu periyot bitmeden işlemlerin tamamının bitmesi halinde, yapılacak ilk işlem,
Bankaca ilan edilmiş standart komisyon tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
4. Tarife dahilindeki ücretsiz işlem adetleri, tarife ücretlendirme periyodu süresince geçerli
olup, bu periyot içinde kullanılmayan ücretsiz işlemler takip eden periyoda aktarılmaz.
Müşteri bu hakkından feragat etmiş sayılır. Müşteri tarafından Tarife iptal edilir ise, kalan
ücretsiz işlem hakları karşılığı bir tutar müşteriye iade edilmez. Müşteri, Tarife
kapsamındaki tüm haklarından feragat etmiş sayılır.
5. Arife Tarife düzenli ödemeleri otomatik olarak Arife Tarife hesabından veya müşterinin
bu talimatla belirleyeceği Akbank kredi kartından yapılabilir. Talimat verilmiş kredi
kartının yenilenmesi durumunda tahsilatlar müşterinin bildireceği yeni kredi kartından
tahsil edilmeye devam edecektir.
6. Bir vadesiz hesaba en fazla 2 adet aynı veya farklı “Arife Tarife” tanımlanabilir. Birden
çok “Arife Tarife “ tanımı olan hesaplarda öncelikli olarak ilk tanımlanmış Tarife’nin işlem
adetleri kullanılır ve bu adetler bittiğinde ikinci tanımlı Tarife’nin adetleri kullanılmaya
başlanır. Bir müşteriye tanımlanacak en fazla tarife adedini Banka değiştirmeye,
kısıtlamaya yetkilidir. Bu değişikliği müşteri kabul etmiş sayılır.
7. Tanımlanmış Tarife, müşterinin aksi bir talebi olmadığı sürece, aynı periyot ile otomatik
olarak yenilenir. Her yenilenme periyodunda tarife kapsamındaki güncel işlem tipleri ve
adetleri müşteri kullanımına açılır ve Tarife ücreti tahsil edilir.
8. Her Tarife farklı işlem gruplarını kapsar, farklı fiyat ve adet içeriğine sahiptir. Belirlenmiş
olan işlemler, adetler ve fiyat Banka tarafından değiştirilebilir. Bu değişiklikler, mevcutta
Tarifesi bulunan müşteriler için ilk ücretlendirme periyodunda geçerli olur. Müşteri
Bankaca yapılacak bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.
9. Banka, müşteri tarafından sözkonusu Tarife ücretlerinin ödenmemesi durumunda
müşterinin Tarife ilişkisini tek taraflı iptal etmeye yetkilidir. Var olan bir Tarife, müşteriye
uygun yolla bildirim yapılarak, Bankaca uygulamadan kaldırılabilecektir.
10. Vadesiz hesaplardan veya kredi kartlarından tahsil edilemeyen Tarife ücretleri, bakiye
yetersizliği, limit yetersizliği veya kart güncellenmesi gibi diğer sebeplerle alınamamış
ise, müşterinin TL ve YP vadesiz hesapları taranarak, müşteri hesaplarına ilk para
girişinde Bankaca tahsil edilir. (TL Tarifeler için müşterinin TL hesapları, YP Tarifeler için
müşterinin tüm hesapları taranır.)
11. Bankaca sunulan Tarife içerikleri ve Tarife ücretleri www.akbank.com internet adresinde
yer alacak, güncel tarife ücretleri ise yine aynı internet adresinde ilan edilecektir.
12. Tarifeler kapsamında sunulan hizmetlerin, satın alan müşterinin ihtiyacının karşılanması
dışında amaçlar için kullanıldığı durumlar için Akbank kullanımı inceleme ve kötü niyetten
kuşkulandığı takdirde, müşteriyi uyarma, gerekirse tarifeyi kullanıma kapatma ve tek
taraflı iptal hakkını saklı tutar.
Tarafınıza teslim edilen sözleşme nüshası ile ilgili olarak “Sözleşme'nin bir nüshasını
elden aldım” ibaresinin aşağıya elle yazılarak altının imzalanmasını rica ederiz.
................................................................................................................................
Müşteri İmzası
:
Müşteri Ad ve Soyadı
:
Müşteri Numarası
:
Tarih
:
AKBANK T.A.Ş
Sabancı Center 4.Levent, 34330 İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul
Sicil Numarası : 90418
ARİFE TARİFE ÜRÜN BİLGİLENDİRME FORMU
Tarifeler
Bireysel İnter
Bireysel Standart 3 Aylık
Bireysel Sınırsız 3 Aylık
Hızır EFT 15'lik
Hızır EFT 30'luk
Hızır Havale 15'lik
Hızır Havale 30'luk
Hızır YP Havale 20'lik
Ücret ve Komisyon Bilgileri
Tahsilat
Üyelik
Tarife İçeriği
Periyodu
Ücreti
Bireysel İnternet Şubesi’nden, 20 adet TL
Aylık
14.90 TL
Havale, 2 EFT
Tüm kanallardan 15 adet TL Havale, 15
3 Aylık
89.90 TL
adet TL Çek tahsilatı, 3 EFT
Tüm kanallardan sınırsız TL Havale, TL Çek
3 Aylık
99.90 TL
tahsilatı, 4 EFT
3 Aylık
49 TL
Tüm kanallardan 15 adet EFT
3 Aylık
69 TL
Tüm kanallardan 30 adet EFT
3 Aylık
29 TL
Tüm kanallardan 15 adet TL Havale
3 Aylık
49 TL
Tüm kanallardan 30 adet TL Havale
3 Aylık
39 TL
Tüm kanallardan 20 adet YP Havale
Vadesiz hesaplardan veya kredi kartlarından tahsil edilemeyen Tarife ücretleri, bakiye
yetersizliği, limit yetersizliği veya kart güncellenmesi gibi diğer sebeplerle alınamamış ise,
müşterinin Akbank nezdindeki diğer TL ve YP vadesiz hesapları taranarak, müşteri
hesaplarına ilk para girişinde Bankaca tahsil edilir (TL Tarifeler için müşterinin TL hesapları,
YP Tarifeler için müşterinin tüm hesapları taranır).
Ücretlerin Geçerlilik Süresi ve Değişiklik Bildirimleri
İlgili sözleşme kapsamında Arife Tarife ilişkisinin taraflarca sona erdirilmeyerek devam etmesi
durumunda, ücret de dahil, bu formda düzenlenmiş şartlar dahilinde Form kendiliğinden
yenilenmiş olacaktır.
Bir takvim yılı içerisinde ücretlerde, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yıl sonu itibarıyla
açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeks artışının 1.2 katı altındaki ücret artışları için, ücret
artışının yürürlüğe gireceği tarihten en az 30 gün önce yazılı olarak, kalıcı veri saklayıcısı yolu
ile veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla Müşteri’ye bilgilendirme yapılacaktır. Bu bildirim
üzerine müşteri, kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonrasına kadar ürünün
veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkı bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde
Müşteriden, ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ücret tahsil edilmeyecektir.
Bu sürenin sonuna kadar vazgeçme hakkının kullanılmaması durumunda ise ücret artışı
uygulanacaktır. Banka’nın vazgeçme hakkını kullanan Müşteriye uyuşmazlık konusu ürün
veya hizmeti durdurma hakkı mevcuttur.
Bir takvim yılı içerisinde Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yıl sonu itibarıyla açıklanan
yıllık tüketici fiyatları endeks artışının 1.2 katı ve üzerinde yapılacak ücret artışlarında
Müşteriden ayrıca onay alınacaktır.
Banka Yetkililerinin İmzası:
Bu form ile birlikte Arife Tarife Üyeliğini talep eder; okuyup uygun bulmam nedeniyle 2 (iki)
nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1(bir) nüshasını aldığımı kabul ederim.
Tarifenin Tanımlanacağı Şube / Hesap Numarası:
Tanımlanan Tarife Adı:
Tarife Tanımlama Tarihi:
Düzenli Ödeme yapılacak Akbank Kredi Kartı Numarası:
Müşteri Adı Soyadı:
Tarih:
İmza:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
217 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content