close

Enter

Log in using OpenID

5.Sınıf soru kitapçığı

embedDownload
Sınav Süresi
85 Dakikadır
Ş E F K AT İ M F O
5. SINIF
SORU KİTAPÇIĞI
ORTAOKUL 5. SINIF SORULARI
ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014
5.SINIF FEN SORULARI
1. "Eğrelti otu ve .......... , .......... bitkilerdir.
Bu bitkilerin kalıntıları 300 milyon yıl önce
toprağın altında kalarak değişikliğe
uğramıştır. Böylece ...................
oluşmuştur."
3.
1
100 ml
50 ml
su
Yukarıdaki paragrafta 1,2 ve 3 no'lu boşluklara
hangi ifadeler yazılabilir?
A) Kibrit , Çiçekli , Maden yatakları
B) Ciğer otu , Çiçeksiz , Kömür yatakları
C) At kuyruğu , Çiçeksiz , Kömür yatakları
D) Kara yosunu , Çiçeksiz , Maden yatakları
10 dk ısıtılıyor
Yukarıda gösterildiği gibi özdeş ısıtıcılarla 1. ve
2. kaplardaki sular 10’ar dakika ısıtılıyor.
Deneye göre aşağıdakilerden hangisi veya
hangileri doğrudur?
(Suların ilk sıcaklıkları eşittir)
I. 1. kaptaki su daha fazla ısınır.
II. 2. kaptaki suyun sıcaklığı birinci kaptaki
suyun sıcaklığından daha fazla artar.
III. 2. kaptaki suyun kaynama sıcaklığı 1.
kaptaki suyun kaynama sıcaklığından daha
düşüktür.
Sıcaklık
X
140
130
120
110
100
90
80
70
Y
30
40
50
60
70
80
90
100
Z
0
10
10
20
30
40
40
50
T
-30
-20
-10
0
0
10
20
30
A) Yalnız I
C) I ve II
Tabloda X,Y,Z ve T saf maddelerinin
zamana bağlı sıcaklık değişimleri verilmiştir.
Buna göre aşağıdakileden hangisi kesinlikle
doğrudur?
A)
B)
C)
D)
su
10 dk ısıtılıyor
2.
Madde
2
B) Yalnız II
D) II ve III
4. Aşağıdakilerden hangisinde eylemi
gerçekleştiren kişi sürtünme kuvvetinden
yararlanmaz?
X maddesi sıvıdan katıya geçmiştir.
T maddesi katıdan sıvıya geçmiştir.
Z maddesi gazdan katıya geçmiştir.
Y maddesi hal değiştirmemiştir.
A) Resim yapmak
C) Duvara çivi çakmak
B) Yazı yazmak
D) Sapanla taş atmak
Diğer sayfaya geçiniz
1
ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 5.SINIF FEN SORULARI
5. Odun yüklü bir kamyon düz yolda giderken
odunların bir kısmı yola dökülüyor.
Kamyona etkiyen sürtünme kuvveti ile ilgili;
7.
I. Büyüklüğü değişmez, zıt yönlü olur.
F kuvveti ile sürat arasındaki ilişkiyi
araştıran bir öğrenci; şekildeki düzene
göre hangi düzeneğini seçmelidir ki
yüzeyin sürtünme kuvveti azaltıkça cismin
süratini artacağını gözlemleyebilsin?
II. Büyüklüğü azalır, yönü değişmez.
3 kg
F kuvveti
Toprak yüzey
III. Büyüklüğü artar, yönü değişmez.
A)
IV. Büyüklüğü değişmez, yönü değişmez.
B)
Yukarıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
C)
D)
3 kg
2F kuvveti
Cam yüzey
6 kg
F kuvveti
Cam yüzey
6 kg
2F kuvveti
Cam yüzey
3 kg
F kuvveti
Cam yüzey
6.
8.
Sıvı
0
10
I.Şekil
Sıvı
0
90
tK
II.Şekil
Sıvı
0
5
Sıvı
0
90
tL
Sıvı
0
0
Sıvı
0
90
tM
Şekildeki ısıca yalıtılmış kaplarda eşit
kütlelerde farklı sıcaklıkta aynı sıvılar
vardır. Kaplar bir boru ile birleştiriyor.
Kaplarda ısıl denge sağlandığında,
sıvıların denge sicaklıkları tk, tl ve tm
oldu göre bunlar arasındaki ilişki
nedir?
Bir öğrenci kutuyu 2 farklı şekilde
dinamometre ile çekiyor. Her iki şekilde de
dinamometrenin gösterdiği değer aynıdır.
Buna göre bu öğrenci aşağıdakilerden
hangisine ulaşılabilir?
A) Cismin ağırlığı ile sürtünme kuvveti
arasında doğru orantı vardır.
B) Cismin kesit alanı ile sürtünme kuvveti
arasında bir ilişki yoktur.
C) Cismin hareket ettiği zaman değişirse
sürtünme kuvveti de değişir.
D) Cisme uygulanan kuvvet artarsa
sürtünme kuvveti de artar.
2
A) tM>tL>tK
B) tK>tL>tM
C) tL>tM>tK
D) tM>tL>tK
Diğer sayfaya geçiniz
ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 5.SINIF FEN SORULARI
9.
11.
ET
SÜT
Işık kaynağı
YUMURTA
Top
Perde
Şekildeki düzenekte ışık kaynağının önüne
saydam olmayan bir top konulmuştur.
Perdede oluşan gölge ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Yukarıdaki besin maddeleri için
aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Vücudumuzda yapım ve onarım amacıyla
kullanılır.
B) Kemik ve kaslarımızın güçlenmesinde rol
oynarlar.
C) Tırnaklarımızın ve saçlarımızın uzamasında
görev alırlar.
D) Vücudumuzda düzenleyici görevleri vardır.
A) Işık kaynağı topa yaklaştırılırsa oluşan
gölge alanı küçülür.
B) Perde toptan uzaklaştırılırsa gölgenin
boyutu küçülür.
C) Perdede oluşan görüntü tam gölgedir.
D) Perdede oluşan görüntü yarı gölgedir.
10. “Devredeki pil sayısı arttıkça devredeki
lambanın parlaklığı da artar”
12. Aşağıdakilerden hangisinde sesin kaya,
deniz ve hava ortamındaki yayılma hızının
doğru sıralanışı verilmiştir?
Bu cümledeki bağımsız değişken
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lamba sayısı
C) Lamba parlaklığı
A) Kaya > Hava > Deniz
B) Deniz > Hava > Kaya
C) Hava > Deniz > Kaya
D) Kaya > Deniz > Hava
B) Pil sayısı
D) İletken kablo
3
Diğer sayfaya geçiniz
ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 5.SINIF FEN SORULARI
13. "Akif,oyun hamurları ile diş maketi
yaptı.Yaparken beyaz hamurdan 4,sarı
hamurdan 8,mavi hamurdan 16 tane diş
yaptı."
15.
Besin
Ekmek
Süt
Fındık
Buna göre aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Mavi hamurdan azı dişlerini yapmıştır.
Nitrik Asit ile
değişime uğrar.
+
+
Lügol ile
değişime uğrar.
+
-
Kağıdı
şeffaflaştırma
+
Yukarıda verilen tabloya göre
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
B) Beyaz hamurdan kesici dişlerini yapmıştır.
C) Beyaz hamurdan azı dişlerini yapmıştır.
A) Nitrik Asit proteinlerin ayırıcı olarak
kullanılır.
D) Sarı hamurdan köpek dişlerini yapmıştır.
B) Besini kâğıda sürttüğümüzde oluşan
şeffaflıktan yağ içeriğini anlayabiliriz.
C) Fıstık ve badem üzerine nitrik asit
damlatıldığında sarı renk oluşumu
gözlenir.
D) Balıketi üzerine Lügol damlatıldığında
sarı renk oluşumu gözlenir.
16.
14. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
I.
A) Akciğerler, karbondioksitin ve fazla
suyun uzaklaştırılmasını sağlar.
II.
III.
B) İdrar, idrar kesesinde birikerek belli bir
süre sonra üreter yardımıyla vücut
dışına atılır.
IV.
C) Kandaki atık maddeler, böbreklerde
süzülür ve burada ihtiyaç fazlası su ile
birleşerek idrarı oluşturur.
V.
Besinlerin özel salgılar yardımıyla
bulamaç haline getirilmesi.
Parçalanan besinlerin kana geçirilmesi.
Büyük parçalı besinlerin fiziksel olarak
küçük parçalı besinler haline gelmesi.
Besinlerin geçici olarak depolandığı
yere iletimi.
Su ve minerallerin kana geçmesi.
Yukarıda sindirim olayını anlatan
maddeler verilmiştir. Sindirim olayının
doğru sıralanışı aşağıdakilerden
hangisidir?
D) Deri, fazla tuz, su ve atık gazların
vücuttan uzaklaştırılmasından
sorumludur.
A) II , IV , I , V , III
C) I , III , IV , II , V
4
B) III , IV , I , II , V
D) I , III , II , V , IV
Diğer sayfaya geçiniz
ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 5.SINIF FEN SORULARI
17. Aşağıdaki grafiklerden hangisi bir besin
sindirim kanalına girdikten sonra emilerek
kana geçen miktarını gösterir.
19.
0
Sıcaklık( C)
100
80
Emilen besin miktarı
Emilen besin miktarı
A)
M
60
B)
40
Zaman
C)
Emilen besin miktarı
2 4 6 8 10 12 14 Zaman( dk)
Zaman
D)
0
Emilen besin miktarı
Sıcaklık( C)
80
Zaman
Zaman
N
60
40
1 2 3 4 5 6
18."Eşit miktardaki besin çeşitlerinin enerji
değerleri incelendiğinde; yağlı ve proteinli
besinlerin enerji değerlerinin karbonhidratlı
besinlerden daha fazla olduğu görülmüştür.
Ancak insan vücudu, enerji kullanımında
karbonhidratları önceler."
Zaman( dk)
Laboratuvarlarda, aynı anda özdeş ısıtıcılarla
ısıtılmaya başlanan M ve N katı maddelerinin
zamana göre sıcaklık değişimlerini gösteren
grafik yukardaki gibidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. M ve N ayni madde olabilir.
II. M katısı N den önce erimeye başlar.
III. M katısının kütlesi, N katısının kütlesinden
fazla olabilir.
Yukarıdaki ifadenin sebebini aşağıdaki
cümlelerden hangisi açıklar?
A) Vücut, en az miktarda alınan besini en son
kullanır.
B) Vücutta enerjiye dönüşümü en kolay olan
karbonhidratlardır, yağlar ve proteinler
vücutta enerjiye dönüşmez.
A) I ve II
C) II ve III
C) Enerji verimliliği en fazla olan
karbonhidratlar olduğu için önce onlar
kullanılır.
B) I ve III
D) I, II ve III
20. Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağı
değildir?
D) Vücut, görevlerine göre aldığı besinlerden
enerji kullanımında karbonhidratları
önceler.
A) Ateş böceği
C) Güneş
5
B) Çakmak
D) Şimşek
Diğer sayfaya geçiniz
ŞEFKAT EĞİTİM KURUMLARI
Atölyeler - 2014
• Düşünme Becerisi Atölyesi
• Zeka Oyunları ve Tasarım Atölyesi
• Seramik Atölyesi
• Müzik Atölyesi
• Görsel Sanatlar Atölyesi
• Sahne Sanatları ve Drama Atölyesi
• Yabancı Diller Derslikleri
• Mental Aritmetik Atölyesi
• Fen ve Teknoloji Laboratuarı
• Jimnastik Salonu
• Konferans Salonu
• Kütüphane
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
7 155 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content