close

Enter

Log in using OpenID

2011-2014 Yılları Ödenek Tablosu

embedDownload
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2011-2014 YILLARI BÜTÇE ÖDENEKLERİ TABLOSU
EKONOMİK I. DÜZEY
1.408.000
1.474.000
İKİNCİ ÖĞRETİM
734.000
623.000
967.000
1.006.000
91.000
231.000
227.000
245.000
SKS
149.000
120.000
80.000
79.000
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS II.ÖĞRETİM
0
77.000
105.000
112.000
ULUSLARARASI ORTAK EĞT.VE ÖĞR. PROG
0
0
29.000
32.000
ÖZ GELİR
İKİNCİ ÖĞRETİM
43.820.000
53.858.000
45.228.000
55.332.000
29.000
29.000
28.000
28.000
7.000
2.000
2.000
0
0
0
0
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ
0
0
0
0
23.000
22.000
26.000
26.000
0
0
0
0
HAZİNE YARDIMI
SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ TOPLAMI
ÖZ GELİR
İKİNCİ ÖĞRETİM
YAZ OKULU
03 SKS
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ
KİRA GELİRLERİ
HAZİNE YARDIMI
MAL VE HİZMET ALIMLARI TOPLAMI
ÖZ GELİR
05 SKS
HAZİNE YARDIMI
CARİ TRANSFERLER TOPLAMI
ÖZ GELİR
KİRA GELİRLERİ
SKS
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ
5.599.000
6.622.000
7.886.000
9.559.000
5.628.000
6.651.000
7.914.000
9.587.000
1.863.000
2.095.000
3.537.000
3.643.000
134.000
270.000
415.000
432.000
6.000
99.000
96.000
104.000
1.304.000
1.296.000
2.509.000
2.565.000
287.000
320.000
377.000
395.000
132.000
110.000
140.000
147.000
6.078.000
8.647.000
9.488.000
9.773.000
7.941.000
10.742.000
13.025.000
13.416.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2.432.000
1.621.000
1.957.000
2.072.000
2.432.000
1.621.000
1.957.000
2.072.000
300.000
610.000
830.000
871.000
0
0
0
0
200.000
600.000
630.000
660.000
100.000
10.000
200.000
211.000
15.702.000
24.173.000
35.060.000
22.340.000
SERMAYE GİDERLERİ TOPLAMI
16.002.000
24.783.000
35.890.000
23.211.000
GENEL TOPLAM
63.468.000
82.175.000
104.014.000
103.618.000
4.089.000
3.266.500
3.785.000
6.016.000
300.000
300.000
0
0
HAZİNE YARDIMI
GİDERLER
37.327.000
38.378.000
6.000
TEZSİS YÜKSEK LİSANS II.ÖĞRETİM
ÖZ GELİRLERDEN KARŞILANAN
GİDERLER(FİNANSMAN DAHİL)
FİNANSMAN (F) CETVELİ
HAZİNE YARDIMI
55.838.000
60.201.500
78.390.000
97.602.000
59.927.000
63.468.000
82.175.000
103.618.000
3.056.500
2.911.000
3.785.000
6.016.000
(B CETVELİ İz Rakamları)
732.500
55.500
124.000
80.000
FİNANSMAN (F) CETVELİ
300.000
300.000
0
0
HAZİNE YARDIMI (CARİ)
32.238.000
44.499.500
54.093.000
75.182.000
HAZİNE YARDIMI(SERMAYE)
23.600.000
15.702.000
24.173.000
22.340.000
TOPLAM(Cari + Sermaye)
55.838.000
60.201.500
78.266.000
97.522.000
59.927.000
63.468.000
82.175.000
103.618.000
GENEL TOPLAM (ÖZ GELİR + HAZİNE)
ÖZ GELİR
GELİRLER
30.491.000
31.465.000
YAZ OKULU
SKS
GENEL TOPLAM
*
2014 KBÖ
1.051.000
PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMI
06
2013 KBÖ
974.000
HAZİNE YARDIMI
02
2012 KBÖ
ÖZ GELİR
YAZ OKULU
01
2011 KBÖ
08.10.2013 tarihli ve 28789 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2014-2016 Dönemi Orta Vadeli Mali Plan Eki, 2014 Yılı Bütçesi
Ödenek Tavanlarına Göre Hazırlanmıştır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
244 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content