close

Enter

Log in using OpenID

1.1 Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu

embedDownload
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Adı :
Kurum Kodu : 24.0
Ekonomik
Kodlar
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
830
BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
Ay:
Ekonomik
Kodlar
Cari Yıl (N)
3.156.457.390,03
30.808.307,07
800 01
01
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
8.465.090,55
800 01
800 01
03
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
05
Damga Vergisi
800 01
800 03
06
Harçlar
800 03
800 03
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
04
Kurumlar Hasılatı
05
Kurumlar Karları
06
Kira Gelirleri
01
01
Memurlar
830
830
01
02
Sözleşmeli Personel
01
03
İşçiler
830
830
01
04
Geçici Personel
2.072.576,09
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
19.569.064,35
830
830
02
01
Memurlar
02
02
Sözleşmeli Personel
830
830
02
03
İşçiler
02
04
Geçici Personel
830
03
830
03
830
830
03
830
830
123.207,96
17.866.794,92
1.280.826,67
394.548,09
800 03
800 03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
195.243.378,35
800 04
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
50.422.823,60
800 04
03
Yolluklar
1.213.487,75
800 05
03
04
Görev Giderleri
46.813,65
03
05
Hizmet Alımları
142.099.896,13
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
830
03
07
830
03
08
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve
Onarım
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
830
830
03
09
Tedavi ve Cenaze Giderleri
830
830
05
01
05
04
830
06
830
06
830
06
05
Vergi Gelirleri
106.546.068,65
830
02
41.391.089,68
800 01
01
26.894,67
40.148,39
960.535,79
402.413,04
57.260,00
18.548.123,41
5.347,73
6.258.008,31
102.026,14
26.938,80
5.941.545,32
187.498,05
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla
Diğer Gelirler
58.167,98
58.167,98
4.266.606,32
800 05
01
Faiz Gelirleri
241.152,69
800 05
800 05
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
250.240,48
03
Para Cezaları
800 05
810
09
Diğer Çeşitli Gelirler
81.531,35
3.693.681,80
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER
HESABI
3.651.989,10
Vergi Gelirlerinden Ret ve İadeler
3.291.458,20
3.290.412,30
2.824.373.525,11
810 01
Görev Zararları
1.103.989.252,90
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
1.720.384.272,21
810 01
810 01
01
Hane Halkına Yapılan Transferler
03
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
461,38
810 01
810 03
05
Damga Vergisi
584,52
810 03
810 03
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
05
Kurumlar Karları
810 03
810 05
06
Kira Gelirleri
810 05
810 05
01
Faiz Gelirleri
09
Diğer Çeşitli Gelirler
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
64.478,97
01
Mamul Mal Alımları
42.449,97
02
Menkul Sermaye Üretim Giderleri
22.029,00
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :
3.156.457.390,03
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
8.102,76
102,00
100,00
7.900,76
Diğer Gelirlerden Ret ve İadeler
352.428,14
94.567,18
257.860,96
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI(B) :
24/03/2015 09:33
7.266.507,79
4.988.328,14
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
04
Cari Yıl (N)
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
117.206.943,25
830
Personel Giderleri
800
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
2
41.391.089,68
Sayfa 1 / 2
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Adı :
Kurum Kodu : 24.0
Ekonomik
Kodlar
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI(
41.391.089,68
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI
3.156.457.390,03
24/03/2015 09:33
Cari Yıl (N)
Ay:
Ekonomik
Kodlar
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
Cari Yıl (N)
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET ve İADELER TOPLAMI (C
3.651.989,10
NET GELİR TOPLAMI( D= B - C) :
37.739.100,58
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET ve İADELER TOPL
BÜTÇE GİDERİ - BÜTÇE GELİRİ
2
(A- D):
3.651.989,10
NET GELİR TOPLAM( D= B - C) :
37.739.100,58
3.118.718.289,45
Sayfa 2 / 2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
60 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content