close

Enter

Log in using OpenID

2014 Yılı Ocak-Mart Dönemi Bütçe Raporu

embedDownload
2014 YILI ÖDENEK VE HARCAMA TABLOLARI
(OCAK – MART DÖNEMİ)
2014 Ocak-Mart Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo
ve grafiklerde gösterilmektedir.
1- Bütçe Giderleri
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ
Kodu
Açıklama
01
Personel Giderleri
02
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi
Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
Toplam
Ekonomik Kodu
Açıklama
01
Harcama
Oran
(%)
(Ocak-Mart)
55.332.000
53.332.000
15.750.956
29,53
9.587.000
9.587.000
2.892.022
30,16
13.416.000
14.394.996
2.676.868
18,60
2.072.000
2.072.000
480.696
23,19
23.211.000
31.211.000
1.877.782
103.618.000
110.601.696
23.678.324
6,01
21,41
: 01
: PERSONEL GİDERLERİ
EkoKod
I.
II.
1
2
4
5
2014
Toplam
Ödenek
KBÖ
2014
Açıklama
KBÖ
Personel Giderleri
Memurlar
Sözleşmeli Personel
Geçici Personel
Diğer Geçici Personel
Eklenen
55.332.000
54.845.000
92.000
161.000
234.000
-
Toplam
Ödenek
55.332.000
54.845.000
92.000
161.000
234.000
01-Personel Giderleri
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
ÖDENEK
KBÖ
EKLENEN
55.332.000
0
TOPLAM
ÖDENEK
55.332.000
HARCAMA
15.750.956
Harcama
(Ocak-Mart)
15.750.956
15.453.435
218.243
11.949
67.329
Ekonomik Kodu
Açıklama
EkoKod
I.
II.
02
1
2
4
5
: 02
: SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
2014
Açıklama
KBÖ
Sosyal Güvenlik Kur.Dev.Prim Gid.
Memurlar
Sözleşmeli Personel
Geçici Personel
Diğer Geçici Personel
Eklenen
9.587.000
9.516.000
32.000
31.000
8.000
-
Toplam
Ödenek
9.587.000
9.516.000
32.000
31.000
8.000
Harcama
(Ocak-Mart)
2.892.022
2.841.649
44.596
2.628
3.149
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi
Giderleri
Eksen Başlığı
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
ÖDENEK
KBÖ
EKLENEN
9.587.000
0
TOPLAM
ÖDENEK
9.587.000
HARCAMA
2.892.022
MART AYI SONU PERSONEL GİDERLERİ TABLOSU
Açıklama
01.1+02.1 Toplam Memur Giderleri
01.2+02.2 Toplam Sözleşmeli Personel Giderleri
01.4+02.4 Toplam Geçici Personel Giderleri
01.5+02.5 Toplam Diğer Geçici Personel Giderleri
KBÖ
64.361.000
124.000
192.000
242.000
64.919.000
Eklenen
2014
Toplam
Ödenek
64.361.000
124.000
192.000
242.000
- 64.919.000
Harcama
(Ocak-Mart)
18.295.084
262.839
14.577
70.478
18.642.978
Ekonomik Kodu
Açıklama
EkoKod
I.
II.
03
2
3
4
5
6
7
8
: 03
: MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
2014
Açıklama
KBÖ
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım.
Yolluklar
Görev Giderleri
Hizmet Alımları
Temsil ve Tanıtma Giderleri
Menkul, Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bak.
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid.
Eklenen
13.416.000
6.329.000
289.000
20.000
6.153.000
32.000
523.000
70.000
Toplam
Ödenek
14.394.996
6.875.695
415.419
20.000
6.439.783
32.000
542.309
70.000
978.996
546.695
126.149
286.783
19.369
-
Harcama
(Ocak-Mart)
2.676.868
1.554.425
35.264
3.593
1.073.167
7.999
2.420
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Eksen Başlığı
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
KBÖ
EKLENEN
ÖDENEK 13.416.000
Ekonomik Kodu
Açıklama
EkoKod
I.
II.
05
01
03
06
978.996
TOPLAM
ÖDENEK
14.394.996
HARCAMA
2.676.868
: 05
: CARİ TRANSFERLER
2014
Açıklama
KBÖ
Cari Transferler
Görev Zararları
Kar Amacı Gütmeyen Kur.Yapılan Gid.
Yurtdışına Yapılan Transferler
Eklenen
2.072.000
1.590.000
475.000
7.000
-
Toplam
Ödenek
2.072.000
1.590.000
475.000
7.000
Cari Transferler
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
ÖDENEK
KBÖ
EKLENEN
2.072.000
0
TOPLAM
ÖDENEK
2.072.000
HARCAMA
480.696
Harcama
(Ocak-Mart)
480.696
469.950
10.746
-
Ekonomik Kodu
Açıklama
: 06
: SERMAYE GİDERLERİ
EkoKod
I.
II.
06
01
03
05
06
07
2014
Açıklama
KBÖ
Sermaye Giderleri
Mamul Mal Alımları
Gayrimaddi Hak Alımları
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
Eklenen
23.211.000
4.373.000
319.000
16.501.000
250.000
1.768.000
8.000.000
8.000.000
-
Toplam
Ödenek
31.211.000
4.373.000
319.000
24.501.000
250.000
1.768.000
Harcama
(Ocak-Mart)
1.877.782
37.749
1.798.829
41.474
Sermaye Giderleri
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
ÖDENEK
KBÖ
EKLENEN
23.211.000
8.000.000
TOPLAM
ÖDENEK
31.211.000
HARCAMA
1.877.782
2- Bütçe Gelirleri
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
04 -Alınan Bağış ve Yardımlar
05 -Diğer Gelirler
Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler (-)
TOPLAM
2014 Yılı
Tahmini
3.205.000
97.522.000
2.891.000
103.618.000
2014 Yılı
Mart Sonu
2.386.966
20.835.504
2.313.827
5.937
25.530.360
Gerçekleşme
Oranı(%)
%74,48
%21,36
%80,03
%24,64
2014 Yıl Mart sonu Bütçe Gelirleri gerçekleşme sonucunda Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
2.386.966 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 20.835.504 TL ve Diğer Gelirler 2.313.827 TL toplamda
25.536.297 TL olmuştur. Red ve İade kısmında 5.937 TL olup Net Bütçe Gelir Toplamı 25.530.360
TL olarak gerçekleşmiştir.
EKONOMİK AYIRIMA GÖRE BÜTCE GELİRLERİ UYGULAMA SONUÇLARI
Hesap Kodu
Ekonomik Kodlar
800
81781 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
BÜTCE GELİRİNİN TÜRÜ
BÜTCE GELİRLERİ HESABI
Cari Yıl
(Mart/2014)
25.536.297
800
03
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
2.386.966
800
03 01 01 01
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri
800
03 01 02 29
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler
800
03 01 02 31
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
800
03 01 02 32
Yaz Okulu Gelirleri
800
03 01 02 33
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
800
03 01 02 34
Tezli Yüksek Lisans Gelirleri
800
03 01 02 35
Doktora Gelirleri
800
03 01 02 41
Uluslararası Ortak Eğitim Öğretim Gelirleri
800
03 01 02 99
Diğer Hizmet Gelirleri
308.458
800
03 06 01 01
Lojman Kira Gelirleri
21.761
250
293.871
1.345.632
122.022
21.645
4.029
-
800
03 06 01 99
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
800
04
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
800
04 02 01 01
Hazine Yardımı (Cari)
800
04 02 02 01
Hazine Yardımı (Sermaye)
800
04 04 01 03
Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar
800
04 05 01 10
YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri
800
04 05 01 11
YÖK Yurtdışı Destekleri
800
05
DİĞER GELİRLER
800
05 01 09 01
Kişilerden Alacaklar Faizleri
800
05 01 09 03
Mevduat Faizleri
240.375
800
05 02 06 16
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı
741.492
800
05 03 02 99
Diğer İdari Para Cezaları
800
05 09 01 01
İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar
800
05 09 01 06
Kişilerden Alacaklar
800
05 09 01 19
Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri
800
05 09 01 99
Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler
810
269.298
20.835.504
14.398.975
6.356.286
50.000
30.243
2.313.827
287
6.945
35.845
1.288.761
122
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI
5.937
810
03
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
5.532
810
03 01 02 29
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler
1.333
810
03 01 02 31
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
3.254
810
03 01 02 33
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
810
03 01 02 99
Diğer Hizmet Gelirleri
-
810
03 06 01 01
Lojman Kira Gelirleri
-
810
03 06 01 99
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
810
05
DİĞER GELİRLER
NET BÜTCE GELİR TOPLAMI
945
405
25.530.360
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
476 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content