close

Enter

Log in using OpenID

18 NİSAN 2014 - CUMA / 17:00 - 18:00 / SALON

embedDownload
18NİSAN2014-CUMA/17:00-18:00/SALON-A
BİLDİRİSAHİBİ
BİLDİRİKONUBAŞLIKLARI
CANSUÇALIŞKAN
miRNA-17otofajiyiindükleyerekzoledronikasitletedaviedilmiş
kronikmiyeloidlösemihücrelerininproliferasyonunubaskılar
EMELBAŞAK
GENCERAKÇOK
Bcr-AblsinyalağınınSHP2SH2domainlerininyüksekspesi iteli
monobodyproteinleriileinhibisyonununincelenmesi
DUYGUKOCA
AkutMiyeloidLösemideJumonjiCDomainİçerenHiston
DemetilazlarınTerapötikPotansiyellerininBelirlenmesi
YAĞMURKİRAZ
PunicagranatumEkstresininMultipleMyelomaHücreleriÜzerine
ApoptotikEtkileri
ZEYNEPÇAKIR
Bcl-xLc-terminalsegmentibax’ınmitokondridenretrotranslokasyonuna
aracılıkederekbax’ınhücreiçerisindekiregülasyonunusağlar
Herbirbildiri10dakikasunum,2dakikatartışmaşeklindesunulacaktır.
18NİSAN2014-CUMA/17:00-18:00/SALON-B
BİLDİRİSAHİBİ
BİLDİRİKONUBAŞLIKLARI
MELİS
KARTALYANDIM
KronikMiyeloidLösemiHastalarındaBiyoaktifS ingolipidlerin
GenEkspresyonPro illeri
İLHAMİBERBER
ExperienceofBKVirusinAllogeneicandAutologousBone
MarrowTransplantation
MUZAFFERKEKLİK
MantleHücreliLenfomadaFlowSitometriileYeniBirDiagnostik
SkorlamaSistemi
ÖZGEÖZÇOBAN
Pycnogenolünantioksidanveradyokoruyucuözelliğinin18GYgamaışınına
maruzkalmışratböbreklerindeenzim,hücrevedokudüzeyindearaştırılması
MELİS
KARTALYANDIM
Deneyselolarakoluşturulanbronşiolitisobliteranstedavisinde
mezenkimalkökhücreninyeri
Herbirbildiri10dakikasunum,2dakikatartışmaşeklindesunulacaktır.
19NİSAN2014-CUMARTESİ/16:00-17:00/SALON-B
BİLDİRİSAHİBİ
BİLDİRİKONUBAŞLIKLARI
AYŞEBİREKUL
HematolojikMaligniteliveSolidTM.lüHastalardaKökHücre
Mobilizasyonunda,Plerixafor'un(Mozobil)Etkinliği
DEMETÇEKDEMİR
Myelo ibrozisTanılıOlgudaRuxolitinibDeneyimi:
GÜLDENSİNCAN
KronikMyeloidLösemi’deImatinib,NilotinibveDasatinib’in
VEGFveVEGFR-1DüzeyineEtkileri
GÜLSÜMEMEL
PAMUK
KLLHastalarındaİlkTanıdaDüşükPlazmaDickkopf-1Düzeyleri
ArtmışMortaliteileİlişkilidir
İLHAMİBERBER
İnönüÜniversitesiTurgutÖzalTıpMerkeziKökHücreNakilÜnitesi
CMVViremisiDeneyimi
Herbirbildiri10dakikasunum,2dakikatartışmaşeklindesunulacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
34 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content