close

Enter

Log in using OpenID

Denizcilere İlanlar Yıllığı 2014

embedDownload
SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI
DENİZCİLERE
İLANLAR YILLIĞI
2014
ÇUBUKLU - İSTANBUL
Basım Yeri :
Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı 34805 Çubuklu / İSTANBUL
Basım Tarihi : Mart 2014
Telefon
Belgegeçer
e-posta
İnternet
:
:
:
:
(0 216) 322 25 80
(0 216) 331 05 25
info@shodb.gov.tr
www.shodb.gov.tr
ÖNSÖZ
Her yıl Şubat ayı sonuna kadar yayımlanan Denizciler İlanlar Yıllığı, bir önceki yıla ait
(01 Ocak-31 Aralık) Haftalık Denizcilere İlanlar Bültenleri ile yayımlanmış ilanları, seyir
emniyeti açısından önem arz eden sahaları ve güvenlik bölgelerine ilişkin bilgileri toplu
olarak ihtiva eder.
Denizde can ve mal emniyetinin artırılması için Haftalık Denizcilere İlanların takip
edilmesi, denizcilere daha iyi hizmet sunulması için seyir haritaları ve notik yayınlara ilişkin
güncel bilgilerin ve değişikliklerin zaman geçirmeksizin SHOD Başkanlığına bildirilmesi
önem arz etmektedir.
Pruvanız neta, rüzgarınız bol olsun.
Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
I
İÇİNDEKİLER
I-II
ÖNSÖZ VE İÇİNDEKİLER
.
1.1
BÖLÜM 1
HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ
BÖLÜM 2
NOTİK YAYINLARA İLİŞKİN DENİZCİLERE İLANLAR
2.1 - 2.2
BÖLÜM 3
YÜRÜRLÜKTE BULUNAN GEÇİCİ (T) VE ÖN HAZIRLIK (P) İLANLARI
3.1 - 3.7
BÖLÜM 4
DENİZCİLERE İLANLAR
BÖLÜM 5
EĞİTİM VE ATIŞ SAHALARI
BÖLÜM 6
DENİZ ASKERİ YASAK BÖLGELERİ VE DENİZ ÖZEL GÜVENLİK BÖLGELERİ
BÖLÜM 7
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI İÇİN TESİS EDİLMİŞ DALIŞA YASAK
SAHALAR
BÖLÜM 8
ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ
8.1
BÖLÜM 9
HİDROGRAFİ DEĞİŞME RAPORU (HİDRAP) FORMU
9.1
EK-A
EĞİTİM VE ATIŞ SAHALARINI GÖSTEREN HARİTALAR
A1-A4
EK-B
DENİZ ASKERİ YASAK BÖLGELERİ VE DENİZ ÖZEL GÜVENLİK BÖLGELERİNİ GÖSTEREN
HARİTALAR
B1-B4
EK-C
DALIŞA YASAK SAHALARI GÖSTEREN HARİTALAR
C1-C4
EK-Ç
ARAMA KURTARMA SAHA SINIRLARINI GÖSTEREN HARİTALAR
4.1 - 4.267
5.1 - 5.10
II
6.1- 6.9
7.1- 7.10
Ç1
BÖLÜM 1
HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ
Seyir Haritaları en son düzeltmeleri işlenmiş olarak, Bütünleşik Malzeme Yönetim Sistemi (DLYBS) stok ve
kayıt işlemleri yapılarak karşılanması gerektiğinden, çok miktardaki son kullanıcı taleplerin karşılanması için SHOD
Başkanlığı Harita Mal Saymanlığı ile koordine edilerek gelinmesi ilgililere duyurulur.
Koordine Edilecek Makam/Kısım : Harita Mal Saymanlığı
E-Posta
: info@shodb.gov.tr
İnternet
: http://www.shodb.gov.tr
Telefon
: 0 216 322 25 80 (4 Hat) Dahili: 4230-4232
Belgegeçer
: 0 216 331 05 25
SHOD Başkanlığı tarafından üretilen harita ve notik yayınlar, SHOD Başkanlığı yetkili satış bayiliklerinde
satılmaktadır. İhtiyaç sahipleri, ihtiyaçları olan harita ve notik yayınları Haftalık Denizcilere İlanlar Bülteninde güncel
listesi yer alan yetkili satış bayilerinden ücreti karşılığı temin edebilirler. Yetkili satış bayiliklerinde satışa sunulan
harita ve notik yayınların fiyatları, SHOD Başkanlığı tarafından belirlenen fiyatlardır.
1.1
BÖLÜM 2
NOTİK YAYINLARA İLİŞKİN DENİZCİLERE İLANLAR
018
NOTİK YAYINLAR - Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu’nu İlgilendiren Değişme
KAYNAK: Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Notik Yayın: Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu (2010)
AÇIKLAMA 1
: TR 215, TR 1421, TR2147 ve TR 2214 numaralı haritalar YENİ YAYIN , TR 2151 numaralı harita
ise YENİ HARİTA olarak satışa sunulmuştur.
AÇIKLAMA 2
: TR 2149 ve TR 2210 numaralı haritalar YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.
102
NOTİK YAYINLAR - Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu’nu İlgilendiren Değişme
KAYNAK: Seyir Hidrografi ve Oşinoğrafi Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA
146
: TR 10B ve TR 221 (INT 3784) numaralı haritalar YENİ YAYIN olarak satışa sunulmuştur.
NOTİK YAYINLAR - Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu’nu İlgilendiren Değişme
KAYNAK: Seyir Hidrografi ve Oşinoğrafi Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA
152
: TR 1111 numaralı harita YENİ HARİTA, TR 2134 numaralı harita ise YENİ YAYIN
olarak satışa sunulmuştur.
NOTİK YAYINLAR - Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu’nu İlgilendiren Değişme
KAYNAK: Seyir Hidrografi ve Oşinoğrafi Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA
177
: TR 1221 numaralı harita YENİ HARİTA olarak satışa sunulmuştur. ,
NOTİK YAYINLAR - Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu
KAYNAK: Seyir Hidrografi ve Oşinoğrafi Dairesi Başkanlığı
AÇIKLAMA
189
: Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu YENİ YAYIN olarak satışa sunulmuştur.
NOTİK YAYINLAR - Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu’nu İlgilendiren Düzeltme
KAYNAK: Seyir Hidrografi ve Oşinoğrafi Dairesi Başkanlığı
Notik Yayın: Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu
AÇIKLAMA
: TR 212 (INT 3750) numaralı harita YENİ YAYIN olarak satışa sunulmuştur.
Gerekli düzeltmeyi aşağıdaki şekilde yapınız.
KOYUNUZ
Ek’te verilen Blok Düzeltmeleri (*)
Sayfa 14
Sayfa 15
(*) Blok düzeltmelere ilgili Haftalık Denizcilere İlanlar Bülteninden ulaşabilirler.
2.1
203
NOTİK YAYINLAR - Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu’nu İlgilendiren Düzeltme
KAYNAK: Seyir Hidrografi ve Oşinoğrafi Dairesi Başkanlığı
Notik Yayın: Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu
AÇIKLAMA
: TR 3401 ve TR 3402 numaralı haritalar YENİ YAYIN olarak satışa sunulmuştur.
Gerekli düzeltmeyi aşağıdaki şekilde yapınız.
KOYUNUZ
Ek’te verilen Blok Düzeltmeleri (*)
Sayfa 32
Sayfa 33
209
NOTİK YAYINLAR - Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu’nu İlgilendiren Düzeltme
KAYNAK: Seyir Hidrografi ve Oşinoğrafi Dairesi Başkanlığı
Notik Yayın: Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu
AÇIKLAMA
: TR 1111, TR 1221 ve TR 2134 numaralı haritalara ait aşağıdaki düzeltmeleri yapınız.
KOYUNUZ
Ek’te verilen Blok Düzeltmeleri (*)
Sayfa 10
Sayfa 11
Sayfa 21
Sayfa 53
328
NOTİK YAYINLAR - Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu’nu İlgilendiren Düzeltme
KAYNAK: Seyir Hidrografi ve Oşinoğrafi Dairesi Başkanlığı
Notik Yayın: Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu
AÇIKLAMA
:TR 142, TR 143 ve TR 2224 numaralı haritalar YENİ YAYIN olarak satışa sunulmuştur.
Gerekli düzeltmeyi aşağıdaki şekilde yapınız.
KOYUNUZ
Ek’te verilen Blok Düzeltmeleri (*)
Sayfa 9
Sayfa 23
(*) Blok düzeltmelere ilgili Haftalık Denizcilere İlanlar Bülteninden ulaşabilirler.
2.2
BÖLÜM 3
YÜRÜRLÜKTE BULUNAN GEÇİCİ (T) VE ÖN HAZIRLIK (P) İLANLARI
1
ÇANAKKALE BOĞAZI - Nara Geçidi - Nara Burnu Kuzeyi - Işıklı Şamandıra
(PARAGRAF Nu.: *234(T) /08)
KAYNAK : Kıyı Emniyeti Genel Md.lüğü
Harita 212 (INT 3750) (Nara Geçidi, Plan A) (146/08) [ED50 DATUMU]
SİLİNİZ
Y
Fl & Fl Y 3s3M
40°12'.84K,26°24'.24D
Harita 212 B (146/08) [ED50 DATUMU]
SİLİNİZ
Y
Fl.& Fl.Y.3s3M
40°12'.84K,26°24'.24D
Harita 212 (INT 3750) (146/08) [ED50 DATUMU]
SİLİNİZ
2
Y
Fl & Fl Y 3s3M
40°12'.84K,26°24'.24D
ÇANAKKALE BOĞAZI - Nara Geçidi - Nara Burnu Kuzeyi - Işıklı Şamandıra
(PARAGRAF Nu.: *012(T) /09)
KAYNAK : Kıyı Emniyeti Genel Md.lüğü
Yat Haritası 2902_8 (Yeni Harita Tarihi 21.06.2008) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
3
Y
Fl.& Fl.Y.3s3M
40°12'.78K,26°24'.21D
ÇANAKKALE BOĞAZI - Çanakkale - Bağlama Şamandırası
(PARAGRAF Nu.: *077(T) /10)
KAYNAK: TCG Öncü Komutanlığı
Harita 212 (INT 3750) (Çanakkale, Plan B) (054/10) [ED50 DATUMU]
SİLİNİZ
40°09'.60K, 26°24'.15D
No.2
Harita 212B (047/10) [ED50 DATUMU]
SİLİNİZ
40°09'.60K, 26°24'.15D
3.1
077 (T) Numaralı parağrafın devamıdır.
Yat Haritası 2902_17 (Çanakkale, Plan B) (191/09) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
40°09'.60K, 26°24'.15D
No.2
Yat Haritası 2902_11 (Nara Geçidi, Plan A) (191/09) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
40°09'.60K, 26°24'.15D
Yat Haritası 2902_8 (113/09) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
4
40°09'.55K, 26°24'.12D
İSTANBUL BOĞAZI - İstinye Koyu - Tarabya Koyu - Limanlar
(PARAGRAF NU.:068 (T)/12)
KAYNAK: İSPARK, İstanbul Otopark İşletmeleri Tic.A.Ş.
Harita 2921A (054/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
Yüzer iskele inşaatı (2012)
41°08'.32K, 29°03'.54D
(Mevki merkez olmak üzere)
41°06'.72K, 29°03'.61D
(Mevki merkez olmak üzere)
Harita 2921B (227/11) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
Yüzer iskele inşaatı (2012)
41°06'.75K, 29°03'.66D
(Mevki merkez olmak üzere)
Harita 2921 (INT3756) (044/12) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
Yüzer iskele inşaatı (2012)
41°08'.39K, 29°03'.58D
(Mevki merkez olmak üzere)
41°06'.75K, 29°03'.67D
(Mevki merkez olmak üzere)
Yat Haritası 2901_12 (223/11) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
Yüzer iskele inşaatı (2012)
41°08'.32K, 29°03'.54D
(Mevki merkez olmak üzere)
41°06'.72K, 29°03'.61D
(Mevki merkez olmak üzere)
3.2
068 (T) Numaralı paragrafın devamıdır.
Yat Haritası 2901_13 (241/10) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
5
Yüzer iskele inşaatı (2012)
41°06'.72K, 29°03'.61D
(Mevki merkez olmak üzere)
EGE DENİZİ - Türkiye, Batı Sahili - Karaada - Sivrice Koyu - Bağlama Şamadırası
KAYNAK: TCG Ağ-6 Komutanlığı
(PARAGRAF NU.:119 (T)/13)
Harita 2141 (Sivrice, Plan A) (107/13) [ED50 DATUMU]
SİLİNİZ
39°28'.13K, 26°13'.53D
Harita 2144 (118/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
39°28'.07K, 26°13'.50D
Harita 2223 (048/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
38°26'.07K, 26°19'.65D
Harita 214 (118/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
39°28'.07K, 26°13'.50D
Yat Haritası 2002_6 (293/12) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
39°28'.07K, 26°13'.50D
Yat Haritası 2002_7 (151/12) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
39°28'.07K, 26°13'.50D
3.3
5
EGE DENİZİ - Türkiye, Güneybatı Sahili - Hisarönü Körfezi - Deniz Uçağı İniş Sahası
(PARAGRAF NU.:188 (P)/12)
KAYNAK: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
187 Numaralı paragrafta verilen deniz uçağı iniş sahası TR3113 Numaralı harita, yeni yayın
olduğunda haritada gösterilecektir.
6
Sahası
AKDENİZ - Türkiye, Güney Sahili - Antalya Körfezi - Fethiye Körfezi - Deniz Uçağı İniş
(PARAGRAF NU.:209 (P)/12)
KAYNAK: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
208 Numaralı paragrafta verilen deniz uçağı iniş sahaları aşağıda belirtilen haritalar yeni yayın
olduğunda haritada gösterilecektir.
İLGİLİ HARİTALAR
Harita 3122 Plan A
(208/12)
Yat Haritası 3002_5
(108/11)
Yat Haritası 3002_6
(199/11)
Yat Haritası 3002_7
(108/11)
7
EGE DENİZİ - Türkiye, Batı Sahili - Güllük Körfezi - Panayır (Altınada) Adası Batısı Deniz Uçağı İniş Sahası
(PARAGRAF NU.:215(P)/12)
KAYNAK: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
214 Numaralı paragrafta verilen deniz uçağı iniş sahası aşağıda belirtilen harita yeni yayın
olduğunda haritada gösterilecektir.
İLGİLİ HARİTA
Yat Haritası 2004_6
(184/11)
3.4
8
Sahası
AKDENİZ - Türkiye, Güneybatı Sahili - Dökükbaşı Burnu Güneyi - Deniz Uçağı İniş
(PARAGRAF NU.:217 (P)/12)
KAYNAK: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
216 Numaralı paragrafta verilen deniz uçağı iniş sahası aşağıda belirtilen harita yeni yayın
olduğunda haritada gösterilecektir.
İLGİLİ HARİTA
Yat Haritası 3002_2
9
(208/12)
KARADENİZ - Gürcistan - Gürcistan Karasuyu ve Limanları - Trafik Ayrım Düzeni
(PARAGRAF NU.:233 (P)/12)
KAYNAK: Gürcistan Deniz Taşımacılığı Bölümü, Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
102(P)/2009 paragraf numaralı ön hazırlık (P) düzeltmesi iptal edilmiş olup aşağıdaki ön hazırlık
(P) düzeltmesi yürürlüktedir.
Türkçe Metin :
1.
27 Temmuz 2007 tarihinde yürürlüğe giren Gürcistan karasularında seyre yönelik yeni düzenleme, yakın zamanda
yayımlanmıştır. Bu düzenlemeler ile yeni rotalar, seyir için yasaklanmış sahalar, yeni eğitim ve atış sahaları tesis edilmiştir. Aşağıda
belirtilen hususlarda özel dikkat gösterilmesi tavsiye olunur:
o
o
o
o
o
a.
Poti limanı(42 12'.10K, 41 32'.10D), Supsa terminali (42 02'.20K, 41 33'.50D) ve Batumi Limanı (41 42'.00K,
o
41 36'.40D ) yaklaşmaları için yeni Trafik Ayrım Düzeni tesis edilmiştir.
b.
(a) maddesindeki limanlar ile yaklaşma rotaları tesis edilen Gürcistan'ın diğer ana limanları arasında yeni tavsiye
rotaları tesis edilmiştir.
o
o
o
o
c.
Yaklaşık mevkisi sırasıyla 43 23'.00K, 40 00'.60K ve 42 24'.30K, 41 33'.20D olan Gürcistan ile Rusya Federasyonu
sınırında ve Anaklia Burnu yakınında, sahilden yaklaşık 11 deniz mili açıkta girişin yasak olduğu bir saha tesis edilmiştir.
2.
Diyagramları da içeren tüm detaylar www.maradgeorgia.org adresi ziyaret edilerek temin edilebilir.
İngilizce Metin :
1. New regulations for navigation within the territorial seas of Georgia have recently been published which came into
effect on 27 July 2007. These regulations establish new routeing measures and recommended routes; areas restricted for navigation and
new practice and exercise areas. Special attention is drawn to the following:
o
a.
New Traffice Seperation Schemes have been established in the approaches the the ports of Poti (42 12'.10N,
o
o
o
o
o
41 32'.10E); Supsa Terminal (42 02'.20N, 41 33'.50E ) and Batumi (41 42'.00N, 41 36'.40E ).
b.
New recommended routes have been established between the routeing measures in (a) above and new outer
approach routes have been established to all the major ports of Georgia.
c.
An entry prohibited area has been established extending approxrimately 11 miles from the coast in the area
o
o
between the Georgia / Russia border in approximate position 43 23'.00N, 40 00'.60E and Mys Anaklia in approximate position
o
o
42 24'.30N, 41 33'.20E
2.
Full details, including diagrams can be obtained by visiting www.maradgeorgia.org.
İlgili Haritalar : TR 10B (137/12) – TR 14 (194/11) - TR 143 (079/12)
3.5
10
KARADENİZ - Türkiye, Kuzey Sahili - Ayancık - Not
(PARAGRAF NU.: 248 (T)/12)
KAYNAK: Ayancık Liman Başkanlığı
135(T)/2011 paragraf numaralı geçici (T) düzeltme iptal edilmiş olup aşağıdaki geçici (T) düzeltme
yürürlüktedir.
Harita 122 (135(T)/11) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
Aşağıdaki metni yazınız.
41°56'.20K, 34°35'.85D
(Mevki merkez olmak üzere)
AYANCIK İSKELESİ
41°56'.90K, 34°34'.40D mevkiindeki iskelenin
ayakları kırılmış ve iskele kullanılmaz durumdadır.
Ayancık İskelesi'ne gelecek gemilerin Liman
Başkanlığı ile irtibat kurmaları, gerekmektedir.
11
İSTANBUL BOĞAZI - Haliç - Lateral Işıklı Şamandıralar - Not
(PARAGRAF NU.: 256 (T)/12)
KAYNAK: İstanbul Liman Başkanlığı
269(T)/2009 paragraf numaralı geçici (T) düzeltme iptal edilmiş olup aşağıdaki geçici (T) düzeltme
yürürlüktedir.
Harita 2927 (227/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
R
Fl.R.
41°01'.321K, 28°58'.176D
41°01'.410K, 28°58'.073D
Fl.G.
41°01'.374K, 28°57'.924D
G
41°01'.283K, 28°58'.137D
İnşaa halinde
(2012)
41°01'.322K, 28°58'.039D
(Mevkii merkez olmak üzere)
Harita 2921 (INT 3756) (Haliç, Plan B) (255/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
R
Fl.R.
41°01'.321K, 28°58'.176D
41°01'.410K, 28°58'.073D
Fl.G.
41°01'.374K, 28°57'.924D
G
41°01'.283K, 28°58'.137D
İnşaa halinde
(2012)
41°01'.322K, 28°58'.039D
(Mevkii merkez olmak üzere)
3.6
256 (T) Numaralı parağrafın devamıdır.
Yat Haritası 2901_14 (227/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
R
Fl.R.
41°01'.32K, 28°58'.18D
41°01'.41K, 28°58'.07D
G
Fl.G.
41°01'.37K, 28°57'.92D
41°01'.28K, 28°58'.14D
İnşaa halinde
(2012)
41°01'.32K, 28°58'.04D
(Mevkii merkez olmak üzere)
3.7
BÖLÜM 4
DENİZCİLERE İLANLAR
001
KARADENİZ - Ukrayna - Sevastopol - Strilets'ka Koyu - Tavsiye Edilen Hat
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 33-3713/12
Harita 1611 (Sevastopol, Plan A) (309/12) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
44°36'.00K, 33°28'.20D (Mevcut tavsiye hattı)
44°35'.83K, 33°28'.13D
44°35'.72K, 33°28'.18D
002
KARADENİZ - Türkiye, Kuzeydoğu Sahili - Sürmene - Deşarj Boru Hattı
KAYNAK: İller Bankası Genel Müdürlüğü, Etüd-Plan ve Yol Dairesi Başkanlığı
Harita 1421 (Sürmene, Plan A) (271/12) [WGS84 DATUMU]
40°54'.89K, 40°06'.90D (Sahil)
KOYUNUZ
40°55'.39K, 40°06'.90D
40°55'.39K, 40°06'.88D
003
(Şamandıralarla markalanmıştır.)
40°55'.14K, 40°06'.88D
(Mevki merkez olmak üzere)
Deşarj
40°55'.33K, 40°06'.88D
(Mevki merkez olmak üzere)
İSTANBUL BOĞAZI - İstanbul Boğazı Güney Girişi - Harem - Fener
KAYNAK: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Harita 2927 (285/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
FI.5s9m5M
41°00'.789K, 29°00'.612D
Harita 2921 (INT 3756) (310/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
FI.5s9m5M
41°00'.79K, 29°00'.61D
Harita 2921B (285/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
FI.5s9m5M
41°00'.79K, 29°00'.61D
4.1
003 numaralı paragrafın devamıdır.
Yat Haritası 2901_14 (285/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
004
Fener
FI.5s9m5M
41°00'.79K, 29°00'.61D
EGE DENİZİ - Türkiye, Batı Sahili - Kuşadası Körfezi - Kuşadası Limanı - Şamandıra -
KAYNAK: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Harita 2234 (Kuşadası Limanı, Plan A) (240/11) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
Y
SİLİNİZ
FI(3)Y.8s3M
37°52'.380K, 27°15'.138D
FI(3)Y.8s3M
37°51'.785K, 27°15'.514D
FI.Y.
37°52'.395K, 27°15'.133D
Harita 2234 (240/11) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
FI(3)Y.8s3M
37°52'.380K, 27°15'.138D
FI.Y.
37°52'.395K, 27°15'.133D
Y
SİLİNİZ
Yat Haritası 2003_6 (002/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
FI(3)Y.8s
37°52'.380K, 27°15'.138D
Y
005
AKDENİZ - Türkiye, Güney Sahili - Alanya - Demirleme Sahası - Liman Sınırı - Kılavuz
Alma / Verme Yeri
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 324 (Alanya Limanı, Plan A) (183/12) [ED50 DATUMU]
36°31’.86K, 32°01’.28D (Harita doğu sınırı)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°31’.86K, 32°00’.32D
36°31’.17K, 32°00’.32D (Harita güney sınırı)
4.2
005 numaralı parağrafın devamıdır.
36°31'.55K, 32°00'.80D
No 1
Tehlikeli madde taşımayan gemiler
ile askeri gemiler için
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
(Mevki merkez olmak üzere)
36°32’.20K, 32°01’.27D (Harita doğu sınırı)
SİLİNİZ
36°32’.20K, 32°00’.50D
36°31’.17K, 32°00’.50D (Harita güney sınırı)
36°31'.70K, 32°00'.95D
(Mevkii merkezli)
Harita 323 (295/12) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
36°31’.86K, 32°00’.32D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°31’.86K, 32°01’.42D
36°31’.16K, 32°01’.42D
36°31’.16K, 32°00’.32D
ve
36°33’.11K, 31°54’.92D
36°32’.56K, 31°56’.67D
36°31’.16K, 31°56’.02D
36°31’.71K, 31°54’.32D
ve
36°33’.61K, 31°53’.22D
36°33’.11K, 31°54’.92D
36°31’.71K, 31°54’.32D
36°32’.26K, 31°52’.57D
No 1
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°31'.52K, 32°00'.86D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 2
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°32'.13K, 31°55'.48D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 3
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°32'.69K, 31°53'.75D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°31'.06K, 32°00'.02D
(Mevki merkez olmak üzere)
36°35'.60K, 31°38'.78D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Alanya Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
4.3
005 Numaralı parağrafın devamıdır.
SİLİNİZ
36°32’.20K, 32°00’.50D
36°32’.20K, 32°01’.75D
36°30’.00K, 32°01’.75D
36°30’.00K, 32°00’.50D
ve
36°32’.20K, 32°01’.75D
36°30’.00K, 32°03’.75D
36°30’.00K, 32°01’.75D
36°31'.30K, 32°01'.00D
(Mevki merkezli)
36°30'.66K, 32°02'.55D
(Mevki merkezli)
Harita 324 (183/12) [ED50 DATUMU]
36°06’.11K, 32°33’.77D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
35°56’.00K, 32°33’.77D (Harita güney sınırı)
36°32’.00K, 31°53’.40D (Harita kuzey sınırı)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°31’.71K, 31°54’.32D
36°32’.00K, 31°54’.44D (Harita kuzey sınırı)
ve
36°32’.00K, 31°54’.44D (Harita kuzey sınırı)
36°31’.71K, 31°54’.32D
36°31’.16K, 31°56’.02D
36°32’.00K, 31°56’.41D (Harita kuzey sınırı)
ve
36°31’.86K, 32°00’.32D
36°31’.86K, 32°01’.42D
36°31’.16K, 32°01’.42D
36°31’.16K, 32°00’.32D
36°31'.52K, 32°00'.86D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°31'.68K, 31°55'.45D
(Mevki merkez olmak üzere)
4.4
005 numaralı parağrafın devamıdır.
36°31'.06K, 32°00'.02D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
35°59'.57K, 32°33'.68D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Alanya Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
SİLİNİZ
36°05’.65K, 32°32’.30D
35°56’.00K, 32°32’.30D
36°00'.87K, 36°32'.47D
(Mevki merkezli)
ANAMUR LİMAN SINIRI
36°32’.20K, 32°00’.50D
36°32’.20K, 32°01’.75D
36°30’.00K, 32°01’.75D
36°30’.00K, 32°00’.50D
ve
36°32’.20K, 32°01’.75D
36°30’.00K, 32°03’.75D
36°30’.00K, 32°01’.75D
36°31'.30K, 32°01'.00D
(Mevki merkezli)
36°30'.66K, 32°02'.56D
(Mevki merkezli)
Harita 32 (INT 3600)(307/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
36°35'.6K, 31°38'.9D
(Mevki merkez olmak üzere
180°- 000° hattında)
Alanya Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
35°57'.4K, 32°33'.4D
(Mevki merkez olmak üzere
180°- 000° hattında)
SİLİNİZ
36°05’.7K, 32°32’.3D
35°53’.6K, 32°32’.3D
35°58'.1K, 32°32'.0D
(Mevki merkezli)
ALANYA LİMAN SINIRI
4.5
006
Sınırı
AKDENİZ - Türkiye, Güney Sahili - Taşucu Limanı - Taşucu - Demirleme Sahası - Liman
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 3310 (197/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
36°18’.50K, 33°52’.50D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°16’.50K, 33°50’.50D
36°16’.50K, 33°52’.50D
ve
36°18’.50K, 33°53’.35D
36°16’.50K, 33°53’.35D
36°16’.50K, 33°55’.20D
DÜZELTİNİZ
‘i
No 1
olarak,
36°17'.29K, 33°51'.92D
(Mevkii merkezli)
‘i
No 2
olarak,
36°17'.32K, 33°53'.80D
(Mevkii merkezli)
SİLİNİZ
36°18’.44K, 33°52’.48D
36°16’.44K, 33°50’.48D
36°16’.44K, 33°52’.48D
ve
36°18’.44K, 33°53’.32D
36°16’.44K, 33°53’.32D
36°16’.44K, 33°55’.15D
Harita 331 (246(T)/12) [ED50 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
TAŞUCU LİMAN SINIRI ‘nı Taşucu Liman İdari Sınırı
olarak,
36°02'.28K, 33°23'.90D
Harita 332 (282/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
Taşucu Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°20'.90K, 34°07'.00D
(Mevki merkez olmak üzere
180°- 000° hattında)
4.6
006 Numaralı parağrafın devamıdır.
Harita 34 (142/12)[WGS84 DATUMU]
36°03’.00K, 33°23’.66D (Harita kuzey sınırı)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
35°55’.61K, 33°23’.66D
35°58'.67K, 33°23'.83D
(Mevki merkez olmak üzere
180°- 000° hattında)
Taşucu Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
007
KARADENİZ - Rusya - Sochi Güney Yaklaşması - Denizaltı Boru Hattı
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 32-3589/12
Harita 151 (138/12) [WGS84 DATUMU]
43°30'.09K, 39°52'.52D (Sahil)
KOYUNUZ
43°28'.91K, 39°50'.24D
43°28'.99K, 39°47'.22D
43°29'.99K, 39°45'.52D (Mevcut boru hattı)
Harita 14A (138/12) [WGS84 DATUMU]
43°30'.1K, 39°52'.5D (Sahil)
KOYUNUZ
43°28'.9K, 39°50'.2D
43°29'.0K, 39°47'.2D
43°30'.0K, 39°45'.5D (Mevcut boru hattı)
008
MARMARA DENİZİ - Tuzla Koyu - Koç'un Adası - Blok Harita
KAYNAK: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Harita 2919 (260/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
009
Ek'te verilen blok haritayı
40°47'.64K, 29°16'.61D
(Mevki merkez olmak üzere)
MARMARA DENİZİ - İzmit Körfezi - İgdaş Limanı - Işıklı Şamandıra
KAYNAK: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Harita 2911 (310/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
FI(2)R.8s
40°45'.004K, 29°45'.303D
4.7
010
EGE DENİZİ - Türkiye, Kuzeybatı Sahili - Enez Körfezi - Enez Limanı - Fener
KAYNAK: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Harita 2112 (Enez Limanı, Plan A) (Yeni Harita Tarihi: 29.08.2009) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
FI.G.5s8m7M
'ı
FI.G.5s4m7M
olarak,
40°41'.94K, 26°02'.94D
FI.R.5s8m7M
'ı
FI.R.5s4m7M
olarak,
40°41'.89K, 26°03'.08D
Harita 2112 (Yeni Harita Tarihi: 29.08.2009) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
011
FI.G.5s8m7M
'ı
FI.G.5s4m7M
olarak,
40°41'.94K, 26°02'.94D
FI.R.5s8m7M
'ı
FI.R.5s4m7M
olarak,
40°41'.89K, 26°03'.08D
EGE DENİZİ - Yunanistan - Pegasitikos Kolpos - Om.Trikeri - Fener
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 41-4562/12
Harita 24 (269/12) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
FI.G.3s3M
39°06'.89K, 23°05'.97D
012
AKDENİZ - Türkiye, Güneybatı Sahili - Gökova Körfezi - Hisarönü Körfezi - Marmaris Demirleme Sahası - Liman Sınırı - Kılavuz Alma / Verme Yeri
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 3123 (Marmaris Limanı Girişi, Plan A) (281/12) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
36°47’.90K, 28°14’.77D
36°47’.90K, 28°16’.21D
İÇ LİMAN SINIRI
36°47'.91K, 28°15'.85D
(Mevki merkezli)
İç Liman
36°48'.77K, 28°15'.56D
(Mevki merkezli)
Dış Liman
36°47'.59K, 28°15'.89D
(Mevki merkezli)
4.8
012 Numaralı parağrafın devamıdır.
Harita 3123 (Marmaris Limanı, Plan C) (281/12) [WGS84 DATUMU]
36°50’.95K, 28°16’.10D (Harita batı sınırı)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°50’.80K, 28°16’.40D
36°50’.49K, 28°16’.10D (Harita batı sınırı)
No 3
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
SİLİNİZ
36°50'.80K, 28°16'.22D
(Mevki merkez olmak üzere)
İç Liman
36°50'.80K, 28°16'.18D
(Mevki merkezli)
Harita 3123 (Caycağız Koyu, Plan D) (281/12) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
36°43’.85K, 28°18’.20D
36°43’.96K, 28°18’.40D
MARMARİS LİMAN SINIRI
36°43'.91K, 28°18'.30D
(Mevki merkezli)
Dış Liman
36°44'.33K, 28°18'.19D
(Mevki merkezli)
Harita 3113 (Hisarönü Körfezi, Plan A) (245/12) [ED50 DATUMU]
36°45’.91K, 28°03’.78D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°45’.71K, 28°03’.68D
36°42’.84K, 27°57’.50D (Harita batı sınırı)
Marmaris Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°44'.33K, 28°00'.73D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Harita 3121 (281/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
36°51’.00K, 28°16’.00D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°50’.80K, 28°16’.40D
36°50’.40K, 28°16’.00D
36°50’.50K, 28°15’.50D
4.9
012 Numaralı parağrafın devamıdır.
ve
36°50’.30K, 28°16’.80D
36°50’.30K, 28°17’.40D
36°49’.90K, 28°17’.60D
36°49’.90K, 28°16’.50D
ve
36°49’.90K, 28°16’.50D
36°49’.90K, 28°17’.60D
36°49’.40K, 28°17’.90D
36°49’.40K, 28°16’.20D
No 1
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°50'.16K, 28°17'.08D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 2
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°49'.71K, 28°17'.05D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 3
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°50'.67K, 28°16'.00D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°49'.50K, 28°15'.95D
(Mevki merkez olmak üzere)
36°47'.00K, 28°16'.60D
(Mevki merkez olmak üzere)
SİLİNİZ
36°47’.90K, 28°14’.77D
36°47’.90K, 28°16’.21D
ve
36°43’.85K, 28°18’.20D
36°46’.31K, 28°22’.60D
MARMARİS LİMAN SINIRI
36°45'.15K, 28°20'.49D
(Mevki merkezli)
İÇ LİMAN SINIRI
36°47'.91K, 28°15'.74D
(Mevki merkezli)
İç Liman
36°49'.72K, 28°16'.49D
(Mevki merkezli)
Dış Liman
36°46'.51K, 28°18'.54D
(Mevki merkezli)
4.10
012 Numaralı parağrafın devamıdır.
Harita 311 (281/12) [WGS84 DATUMU]
37°01’.8K, 28°09’.8D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°55’.5K, 28°01’.3D (Sahil)
ve
36°45’.8K, 28°03’.8D (Sahil)
36°45’.7K, 28°03’.7D
36°41’.5K, 27°54’.6D
Marmaris Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°59'.4K, 28°06'.6D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
36°43'.0K, 27°58'.0D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
36°47'.0K, 28°16'.6D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
SİLİNİZ
36°43’.9K, 28°18’.2D
36°45’.1K, 28°20’.5D
Liman Sınırı
36°44'.4K, 28°19'.1D
(Mevki merkezli)
İç Liman
36°50'.4K, 28°16'.52D
(Mevki merkezli)
Dış Liman
36°45'.8K, 28°18'.8D
(Mevki merkezli)
Harita 312 (313/12) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
Marmaris Liman İdari Sınırı
36°40'.0K, 28°32'.4D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
36°47'.1K, 28°16'.6D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
4.11
012 Numaralı parağrafın devamıdır.
SİLİNİZ
36°43’.9K, 28°18’.2D
36°47’.3K, 28°24’.4D
ve
36°47’.9K, 28°14’.9D
36°48’.0K, 28°16’.2D
LİMAN SINIRI
36°45'.6K, 28°21'.0D
(Mevki merkezli)
İÇ LİMAN
36°50'.4K, 28°16'.7D
(Mevki merkezli)
DIŞ LİMAN
36°45'.9K, 28°19'.3D
(Mevki merkezli)
36°50'.2K, 28°16'.2D
(Mevki merkezli)
Harita 31 (313/12) [ED50 DATUMU]
37°01’.9K, 28°09’.8D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°55’.6K, 28°01’.3D (Sahil)
ve
36°45’.9K, 28°03’.8D (Sahil)
36°45’.7K, 28°03’.7D
36°41’.6K, 27°54’.6D
36°39'.3K, 28°32'.1D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Marmaris Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°43'.0K, 27°58'.0D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
36°59'.4K, 28°06'.7D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
4.12
013
KARADENİZ - Türkiye, Kuzeydoğu Sahili - Hopa - Demirleme Sahası - Liman Sınırı
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 1431 (Hopa Limanı, Plan A) (301/12) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
41°25’.21K, 41°25’.78D
41°24’.92K, 41°25’.81D
Dış Liman
41°25'.33K, 41°25'.65D
(Mevki merkezli)
İç Liman
41°24'.86K, 41°25'.72D
(Mevki merkezli)
Harita 1431 (301/12) [WGS84 DATUMU]
41°20’.19K, 41°15’.45D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°29’.05K, 41°15’.45D (Harita kuzey sınırı)
41°24’.30K, 41°24’.25D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°25’.15K, 41°25’.00D
41°24’.60K, 41°25’.35D
41°23’.80K, 41°24’.60D
ve
41°24’.00K, 41°23’.30D
41°24’.30K, 41°24’.25D
41°23’.80K, 41°24’.60D
41°23’.45K, 41°23’.65D
ve
41°23’.50K, 41°21’.95D
41°23’.55K, 41°22’.95D
41°23’.05K, 41°23’.30D
41°23’.05K, 41°22’.30D
No 1
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°24'.45K, 41°24'.80D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 2
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°23'.90K, 41°23'.96D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 3
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°23'.35K, 41°22'.55D
(Mevki merkez olmak üzere)
4.13
013 Numaralı parağrafın devamıdır.
Hopa Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°25'.71K, 41°15'.47D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
SİLİNİZ
41°19’.98K, 41°15’.29D
41°29’.05K, 41°15’.29D
HOPA LİMAN SINIRI
41°26'.00K, 41°15'.32D
(Mevki merkezli)
PAZAR LİMAN SINIRI
41°26'.00K, 41°15'.26D
(Mevki merkezli)
Harita 143 (233(P)/12) [ED50 DATUMU]
41°20’.18K, 41°15’.46D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°32’.02K, 41°15’.46D
41°24’.35K, 41°24’.26D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°25’.21K, 41°25’.00D
41°24’.65K, 41°25’.36D
41°23’.86K, 41°24’.60D
ve
41°24’.050K, 41°23’.30D
41°24’.35K, 41°24’.26D
41°23’.86K, 41°24’.60D
41°23’.50K, 41°23’.66D
ve
41°23’.56K, 41°21’.96D
41°23’.60K, 41°22’.96D
41°23’.10K, 41°23’.30D
41°23’.10K, 41°22’.30D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°24'.50K, 41°24'.80D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°23'.95K, 41°24'.00D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°23'.35K, 41°22'.60D
(Mevki merkez olmak üzere)
4.14
013 Numaralı parağrafın devamıdır.
Hopa Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°28'.32K, 41°15'.54D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
SİLİNİZ
41°20’.07K, 41°15’.30D
41°32’.04K, 41°15’.30D
HOPA LİMAN SINIRI
41°26'.00K, 41°15'.62D
(Mevki merkezli)
PAZAR LİMAN SINIRI
41°26'.00K, 41°14'.93D
(Mevki merkezli)
Harita 14 (240/12) [ED50 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
014
HOPA LİMAN SINIRI
‘nı Hopa Liman İdari Sınırı
olarak,
41°29'.0K, 41°15'.8D
MARMARA DENİZİ - Dil Burnu - Kaba Burnu - Işıklı Şamandıra - Not
KAYNAK: STFA Sezai Türkeş Feyzi Akkaya İnşaat A.Ş.
Harita 291 (310/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
RFI(3)R.10s
40°45'.50K, 29°30'.32D
40°45'.55K, 29°30'.70D
40°45'.50K, 29°31'.27D
G FI(3)G.10s
40°45'.02K, 29°30'.32D
40°45'.07K, 29°30'.63D
40°45'.02K, 29°31'.20D
UYARI
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°45'.28K, 29°30'.95D
40°41'.92K, 29°32'.70D (Sahil)
40°42'.08K, 29°33'.07D
40°41'.77K, 29°33'.45D
40°41'.45K, 29°33'.13D (Sahil)
İnşa halinde (2012)
40°41'.85K, 29°33'.03D
Ek'te verilen blok notu(*)
40°00'.45K, 29°53'.40D
(Mevki merkez olmak üzere)
(*) Blok düzeltmelere ilgili Haftalık Denizcilere İlanlar Bülteninden ulaşabilirler.
4.15
014 Numaralı parağrafın devamıdır.
Yat Haritası 2901_8 (310/12) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
FI(3)R.10s
40°45'.56K, 29°30'.34D
R
40°45'.61K, 29°30'.73D
40°45'.56K, 29°31'.29D
FI(3)G.10s
40°45'.08K, 29°30'.34D
G
40°45'.13K, 29°30'.65D
40°45'.08K, 29°31'.22D
40°45'.34K, 29°30'.97D
UYARI
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°41'.98K, 29°32'.72D (Sahil)
40°42'.14K, 29°33'.09D
40°41'.83K, 29°33'.47D
40°41'.51K, 29°33'.15D (Sahil)
015
İnşa halinde (2012)
40°41'.91K, 29°33'.05D
Ek'te verilen blok notu (*)
40°49'.00K, 29°26'.00D
(Mevki merkez olmak üzere)
EGE DENİZİ - Türkiye, Batı Sahili - Gerence Körfezi - Karaada - Balık Çiftliği
KAYNAK: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Harita 2223 (311/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
.
38°24'.90K, 26°24'.73D
.
38°24'.90K, 26°24'.84D
38°24'.77K, 26°24'.84D
38°24'.77K, 26°24'.73D
ve
38°26'.92K, 26°25'.00D
38°26'.92K, 26°25'.06D
38°26'.79K, 26°25'.07D
38°26'.79K, 26°25'.00D
(*) Blok düzeltmelere ilgili Haftalık Denizcilere İlanlar Bülteninden ulaşabilirler.
4.16
015 Numaralı parağrafın devamıdır.
ve
38°27'.19K, 26°21'.88D
38°27'.19K, 26°21'.94D
38°27'.03K, 26°21'.94D
38°27'.03K, 26°21'.88D
Harita 222 (311/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
38°26'.85K, 26°25'.03D
38°27'.11K, 26°21'.91D
Harita 221 (INT3784) (229/12/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
38°24'.83K, 26°24'.79D
38°26'.85K, 26°25'.03D
Yat Haritası 2003_4 (311/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
38°26'.85K, 26°25'.03D
38°27'.11K, 26°21'.91D
016
EGE DENİZİ - Türkiye, Batı Sahili - Kuşadası Körfezi - Dilek Geçidi - Fener
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 52-5813/12
Harita 2231 (Dilek Geçidi, Plan A) (262/12) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
FI(3)14s16m7M
37°43'.35K, 27°04'.05D
Harita 2231 (262/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
FI(3)14s16m7M
37°43'.54K, 27°04'.02D
SİLİNİZ
FI(3)14s16m7M
37°43'.35K, 27°04'.05D
4.17
016 Numaralı parağrafın devamıdır.
Harita 223 (242/12) [ED50 DATUMU]
KAYDIRINIZ
FI(3)14s16m7M
37°43'.41K, 27°04'.10D
'dan
37°43'.60K, 27°04'.05D'ya
'dan
37°43'.54K, 27°04'.02D'ya
Harita 22B (Yeni Yayın Tarihi: 24.11.2012) [WGS84 DATUMU]
KAYDIRINIZ
FI(3)7M
37°43'.35K, 27°04'.05D
Yat Haritası 2004_5 (262/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
FI(3)14s16m7M
37°43'.54K, 27°04'.02D
SİLİNİZ
FI(3)14s16m7M
37°43'.35K, 27°04'.05D
Yat Haritası 2004_2 (203/12) [WGS84 DATUMU]
KAYDIRINIZ
FI(3)14s16m7M
37°43'.35K, 27°04'.05D
'dan
37°43'.54K, 27°04'.02D'ya
017
AKDENİZ - Türkiye, Güneybatı Sahili - Gökova Körfezi - Hisarönü Körfezi - Datça Demirleme Sahası - Liman Sınırı - Kılavuz Alma / Verme Yeri
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 3112 (Datça Limanı, Plan E) (187/12) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
36°43’.66K, 27°41’.68D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°44’.16K, 27°42’.28D
36°44’.06K, 27°42’.58D
36°43’.51K, 27°41’.93D
ve
36°45’.06K, 27°43’.68D
36°45’.26K, 27°45’.03D
36°44’.66K, 27°44’.83D
36°44’.66K, 27°43’.63D
4.18
017 Numaralı parağrafın devamıdır.
No 1
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°43'.90K, 27°42'.20D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 2
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°44'.95K, 27°44'.24D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°43'.31K, 27°41'.81D
(Mevki merkez olmak üzere)
SİLİNİZ
36°43’.59K, 27°41’.68D
36°44’.09K, 27°42’.24D
36°44’.00K, 27°42’.53D
36°43’.46K, 27°41’.89D
36°43'.79K, 27°42'.09D
(Mevki merkezli)
Harita 3113 (Hisarönü Körfezi, Plan A) (012/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
36°44'.35K, 28°00'.71D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Datça Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
Harita 311 (012/13) [WGS84 DATUMU]
36°55’.5K, 28°01’.3D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°54’.5K, 27°45’.5D
36°54’.0K, 27°38’.1D
36°45’.0K, 27°43’.6D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°45’.2K, 27°45’.0D
36°44’.6K, 27°44’.8D
36°44’.6K, 27°43’.6D
36°54'.2K, 27°44'.9D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Datça Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°43'.1K, 27°57'.9D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
4.19
017 Numaralı parağrafın devamıdır.
36°44'.9K, 27°44'.2D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
SİLİNİZ
36°57’.2K, 27°14’.3D
36°56’.5K, 27°15’.8D
36°57’.2K, 27°14’.3D
36°55'.9K, 27°47'.9D
(Mevki merkezli)
BODRUM LİMAN SINIRI
Harita 31 (012/13) [ED50 DATUMU]
36°55’.6K, 28°01’.3D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°54’.0K, 27°38’.2D
36°54'.2K, 27°44'.9D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Datça Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°43'.1K, 27°57'.9D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Harita 22A (289/12) [ED50 DATUMU]
36°54’.7K, 27°48’.0D (Harita doğu sınırı)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°54’.0K, 27°38’.2D
36°54'.1K, 27°42'.0D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Datça Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
4.20
019
MARMARA DENİZİ - Değirmencik - İçdaş - Fener
KAYNAK: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Harita 295 (INT 3752) (İçdaş - 1 İskelesi, Plan A) (287/12) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
Fl(2)4s14m5M
'i
Fl(2)R.4s9m7M
olarak,
40°27'.358K, 27°08'.427D
F.R.
'i
Fl.Y.4s14m7M
olarak,
40°27'.056K, 27°08'.216D
F.R.
'i
Fl(2)G.4s14m7M
olarak,
40°27'.173K, 27°08'.507D
olarak,
40°27'.36K, 27°08'.43D
olarak,
40°27'.36K, 27°08'.43D
Harita 295 (INT 3752) (287/12) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
Fl(2)4s5M
'i
Fl(2)R.4s7M
Yat Haritası 2902_5 (261(T)/12) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
020
Fl(2)4s14m5M
'i
Fl(2)R.4s9m7M
ÇANAKKALE BOĞAZI - Kepez Burnu - Tahditli Saha - Blok Not
KAYNAK: Çanakkale Liman Başkanlığı, Mavi İda Enerji Madencilik Ltd.Şti.
Harita 2122 (280/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°06'.41K, 26°22'.08D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°06'.48K, 26°22'.27D
40°06'.41K, 26°22'.33D
40°06'.33K, 26°22'.14D
ve
40°06'.24K, 26°22'.03D
40°06'.20K, 26°22'.12D
40°06'.15K, 26°22'.08D
40°06'.20K, 26°21'.98D
Not'a bak
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°06'.41K, 26°22'.21D
(Mevki merkez olmak üzere)
40°06'.20K, 26°22'.05D
(Mevki merkez olmak üzere)
Ek'te verilen blok notu(*)
40°05'.05K, 26°14'.55D
(Mevki merkez olmak üzere)
(*) Blok düzeltmelere ilgili Haftalık Denizcilere İlanlar Bülteninden ulaşabilirler.
4.21
021
EGE DENİZİ - Türkiye, Batı Sahili - İzmir Körfezi - Limanreis - Deşarj Boru Hattı
KAYNAK: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Harita 2212(INT 3785) (Yeni Yayın Tarihi: 24.11.2012) [WGS84 DATUMU]
38°23'.20K, 26°56'.67D (Sahil)
KOYUNUZ
38°23'.47K, 26°56'.45D
022
EGE DENİZİ - Türkiye, Güneybatı Sahili - Güllük Körfezi - Balık Çiftliği
KAYNAK: Muğla Kültür Balıkçıları Derneği
Harita 2245 (214/12) [ED50 DATUMU]
.
KOYUNUZ
37°17'.20K, 27°25'.14D
.
37°17'.20K, 27°25'.66D
37°17'.08K, 27°25'.66D
37°17'.08K, 27°25'.14D
ve
37°18'.50K, 27°22'.81D
.
37°18'.53K, 27°21'.56D
Yat Haritası 2004_7 (214/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
37°18'.44K, 27°22'.78D
.
37°18'.47K, 27°21'.53D
Yat Haritası 2004_8 (096/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
.
37°17'.14K, 27°25'.11D
.
37°17'.14K, 27°25'.63D
37°17'.02K, 27°25'.63D
37°17'.02K, 27°25'.11D
4.22
023
AKDENİZ - Türkiye, Güneybatı Sahili - Bodrum - Demirleme Sahası - Liman Sınırı Kılavuz Alma / Verme Yeri
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 3111 (Bodrum Limanı, Plan A) (233/11) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
37°01’.73K, 27°25’.73D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
37°01’.73K, 27°26’.03D
37°01’.51K, 27°25’.93D
37°01’.51K, 27°25’.63D
ve
37°01’.06K, 27°26’.33D
37°01’.06K, 27°26’.63D
37°00’.81K, 27°26’.63D
37°00’.81K, 27°26’.33D
No 1
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
37°01'.62K, 27°25'.83D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 2
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
37°00'.94K, 27°26'.48D
(Mevki merkez olmak üzere)
SİLİNİZ
37°01’.10K, 27°24’.81D
37°00’.70K, 27°25’.05D
LİMAN SINIRI
37°00'.83K, 27°24'.98D
(Mevki merkezli)
DIŞ LİMAN
37°01'.40K, 27°25'.72D
(Mevki merkezli)
37°01'.37K, 27°23'.86D
(Mevki merkezli)
37°01'.54K, 27°26'.03D
(Mevki merkezli)
37°01'.00K, 27°26'.50D
(Mevki merkezli)
Harita 3110 (251/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
37°01’.67K, 27°25’.70D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
37°01’.67K, 27°26’.00D
37°01’.45K, 27°25’.90D
37°01’.45K, 27°25’.60D
4.23
023 Numaralı parağrafın devamıdır.
ve
37°01’.00K, 27°26’.30D
37°01’.00K, 27°26’.60D
37°00’.75K, 27°26’.60D
37°00’.75K, 27°26’.30D
No 1
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
37°01'.56K, 27°25'.80D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 2
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
37°00'.88K, 27°26'.45D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
37°00'.00K, 27°25'.00D
(Mevki merkez olmak üzere)
SİLİNİZ
37°01’.60K, 27°25’.67D
37°01’.60K, 27°25’.97D
37°01’.39K, 27°25’.87D
37°01’.39K, 27°25’.57D
ve
37°00’.94K, 27°26’.27D
37°00’.94K, 27°26’.57D
37°00’.69K, 27°26’.57D
37°00’.69K, 27°26’.27D
37°01'.47K, 27°25'.75D
37°00'.80K, 27°26'.42D
Harita 2246 (096/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
37°12'.80K, 27°21'.65D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Bodrum Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
4.24
023 Numaralı parağrafın devamıdır.
Harita 2247 (230/12) [ED50 DATUMU]
37°06’.13K, 27°29’.59D (Sahil)
KOYUNUZ
37°13’.56K, 27°21’.03D
37°13’.56K, 27°20’.00D (Harita batı sınırı)
Bodrum Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
37°13'.54K, 27°20'.41D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
37°10'.08K, 27°25'.00D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
SİLİNİZ
37°13'.90K, 27°20'.53D
37°13'.33K, 27°21'.22D
37°06'.00K, 27°29'.67D
Güllük Liman Sınırı
37°12'.00K, 27°22'.90D
(Mevki merkezli)
Harita 224 (243/12) [ED50 DATUMU]
37°13’.56K, 27°20’.95D (Mevcut liman sınırı)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
37°13’.56K, 27°11’.73D
Bodrum Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
37°13'.49K, 27°18'.54D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
37°10'.00K, 27°24'.92D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
SİLİNİZ
37°01’.12K, 27°24’.83D
36°59’.81K, 27°25’.49D
Liman Sınırı
37°00'.45K, 27°25'.26D
(Mevki merkezli)
Dış Liman
37°00'.43K, 27°26'.42D
(Mevki merkezli)
37°01'.58K, 27°25'.73D
(Mevki merkezli)
37°01'.42K, 27°23'.88D
(Mevki merkezli)
36°59'.40K, 27°27'.23D
(Mevki merkezli)
4.25
023 Numaralı parağrafın devamıdır.
Harita 22A (017/13) [ED50 DATUMU]
37°06’.2K, 27°29’.6D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
37°13’.6K, 27°21’.0D
37°13’.6K, 27°11’.7D
36°54'.5K, 27°42'.0D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Bodrum Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
37°12'.0K, 27°22'.6D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
024
AKDENİZ - Türkiye, Güneydoğu - Mersin Limanı - Şamandıra
KAYNAK: Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı
Harita 3331 (INT3657) (282/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
36°47'.70K, 34°38'.70D
R
36°47'.85K, 34°38'.88D
36°47'.90K, 34°38'.52D
G
36°47'.85K, 34°39'.00D
4.26
025
KARADENİZ - Türkiye, Kuzeydoğu Sahili - Pazar - Demirleme Sahası - Liman Sınırı
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 1432 (Yeni Harita Tarihi: 22.10.2011) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
41°12’.35K, 40°53’.50D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°12’.35K, 40°57’.00D
41°11’.65K, 40°57’.00D
41°11’.65K, 40°53’.50D
41°12'.00K, 40°55'.26D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
SİLİNİZ
41°12’.28K, 40°53’.49D
41°12’.28K, 40°56’.99D
41°11’.61K, 40°56’.99D
41°11’.61K, 40°53’.49D
41°11'.90K, 41°55'.27D
(Mevki merkezli)
Harita 142 (302/12) [ED50 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
PAZAR LİMAN SINIRI
‘nı Pazar Liman İdari Sınırı
olarak,
41°15'.4K, 40°45'.2D
(Mevki merkezli)
Harita 143 (013/12) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
Pazar Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°28'.32K, 41°15'.37D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Harita 14 (013/12) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
40°59’.4K, 40°19’.7D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°11’.5K, 40°19’.7D
Rize Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°06'.4K, 40°19'.9D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
41°15'.0K, 40°44'.7D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
4.27
025 Numaralı parağrafın devamıdır.
DÜZELTİNİZ
PAZAR LİMAN SINIRI
‘nı Pazar Liman İdari Sınırı
olarak,
41°29'.0K, 41°15'.0D
(Mevki merkezli)
41°15'.0K, 40°45'.3D
(Mevki merkezli)
SİLİNİZ
41°12’.4K, 40°53’.6D
41°12’.4K, 40°57’.1D
41°11’.6K, 40°57’.1D
41°11’.6K, 40°53’.6D
41°12'.0K, 40°55'.2D
(Mevki merkezli)
026
KARADENİZ - Türkiye, Kuzeydoğu Sahili - Sürmene - Deşarj Boru Hattı
KAYNAK: İller Bankası Genel Müdürlüğü, Etüd-Plan ve Yol Dairesi Başkanlığı
Harita 1421 (Sürmene Limanı Yaklaşması, Plan A) (Yeni Yayın Tarihi: 08.12.2012) [WGS84 DATUMU]
40°54'.89K, 40°06'.90D (Sahil)
KOYUNUZ
40°55'.39K, 40°06'.90D
40°55'.39K, 40°06'.88D
027
(Şamandıralarla markalanmıştır.)
40°55'.14K, 40°06'.88D
(Mevki merkez olmak üzere
Deşarj boru hattına paralel)
Deşarj
40°55'.33K, 40°06'.88D
(Mevki merkez olmak üzere
Deşarj boru hattına paralel)
KARADENİZ - Türkiye, Kuzeydoğu Sahili - Sürmene - Liman sınırı - Demirleme Sahası
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 142 (025/13) [ED50 DATUMU]
40°57'.76K, 40°00'.00D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°09'.80K, 40°00'.00D
4.28
027 Numaralı parağrafın devamıdır.
40°56'.36K, 40°10'.51D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°56'.66K, 40°11'.51D
40°55'.96K, 40°11'.86D
40°55'.66K, 40°10'.86D
ve
40°58'.00K, 40°16'.21D
40°58'.31K, 40°16'.81D
40°58'.00K, 40°17'.11D
40°57'.70K, 40°16'.51D
ve
40°55'.91K, 40°09'.76D
40°56'.06K, 40°10'.61D
40°55'.66K, 40°10'.86D
40°55'.46K, 40°10'.21D
ve
40°56'.06K, 40°05'.00D
(5 Gomino yarıçaplı saha olacak)
No 1
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°56'.16K, 40°11'.20D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 2
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°58'.01K, 40°16'.67D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 4
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°55'.76K, 40°10'.42D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 5
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°56'.06K, 40°05'.00D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°56'.30K, 40°12'.00D
(Mevki merkez olmak üzere)
Sürmene Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
DÜZELTİNİZ
'nı
41°04'.75K, 40°00'.08D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
No 3
olarak,
4.29
40°55'.51K, 40°07'.32D
027 Numaralı parağrafın devamıdır.
Harita 14 (025/13) [ED50 DATUMU]
40°57'.8K, 40°00'.0D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°09'.8K, 40°00'.0D
Sürmene Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°06'.6K, 40°00'.5D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
SİLİNİZ
40°55'.9K, 40°06'.5D
40°55'.8K, 40°08'.3D
40°55'.4K, 40°08'.3D
40°55'.4K, 40°06'.5D
40°55'.7K, 40°07'.0D
(Mevki merkezli)
028
MARMARA DENİZİ - Gemlik - Deşarj Boru Hattı - Not - Şamandıra
KAYNAK: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Harita 2924 (Gemlik, Plan C) (241/12) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
40°25'.596K, 29°09'.243D
40°25'.848K, 29°08'.143D
40°25'.750K, 29°08'.710D
(Mevki merkez olmak üzere
Deşarj boru hattına paralel)
Şamandıralarla Markalanmıştır.
FI.R.
40°25'.608K, 29°09'.220D
Y
SİLİNİZ
40°25'.909K, 29°08'.500D
40°25'.625K, 29°09'.290D
40°25'.810K, 29°08'.815D
Şamandıralarla Markalanmıştır.
Yat Haritası 2901_4 (241/12) [WGS 84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°25'.54K, 29°09'.21D
40°25'.79K, 29°08'.11D
4.30
028 Numaralı parağrafın devamıdır.
SİLİNİZ
40°25'.85K, 29°08'.47D
40°25'.57K, 29°09'.26D
029
EGE DENİZİ - Türkiye, Güneybatı Sahili - Güllük Körfezi - Balık Çiftliği
KAYNAK: Muğla Kültür Balıkçıları Derneği
Harita 2247 (023/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
37°08'.66K, 27°28'.51D
.
.
37°08'.85K, 27°28'.64D
37°08'.81K, 27°28'.71D
37°08'.63K, 27°28'.58D
ve
37°11'.56K, 27°30'.11D
37°11'.56K, 27°30'.24D
37°11'.46K, 27°30'.24D
37°11'.46K, 27°30'.11D
ve
.
37°10'.60K, 27°31'.21D
37°09'.62K, 27°27'.97D
37°08'.47K, 27°27'.44D
Yat Haritası 2004_10 (057/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
37°08'.60K, 27°28'.48D
.
.
37°08'.79K, 27°28'.61D
37°08'.75K, 27°28'.68D
37°08'.57K, 27°28'.55D
ve
37°11'.50K, 27°30'.08D
37°11'.50K, 27°30'.21D
37°11'.40K, 27°30'.21D
37°11'.40K, 27°30'.08D
4.31
029 Numaralı parağrafın devamıdır.
ve
37°10'.54K, 27°31'.18D
.
37°09'.56K, 27°27'.94D
37°08'.41K, 27°27'.41D
Yat Haritası 2004_11 (238/11) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
37°08'.60K, 27°28'.48D
.
.
37°08'.79K, 27°28'.61D
37°08'.75K, 27°28'.68D
37°08'.57K, 27°28'.55D
ve
37°09'.56K, 27°27'.94D
.
37°08'.41K, 27°27'.41D
030
AKDENİZ - Türkiye, Güneydoğu Sahili - İskenderun Körfezi - Uluçınar - Blok Harita
KAYNAK: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Harita 334 (INT 3660) (Yeni Yayın Tarihi: 24.11.2012) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
Ek'te verilen blok haritayı (*)
36°48'.04K, 35°26'.04D
(Mevki merkez olmak üzere)
(*) Blok düzeltmelere ilgili Haftalık Denizcilere İlanlar Bülteninden ulaşabilirler.
4.32
031
KARADENİZ - Ukrayna - Başenniy Burnu (Çoban Kale) - Fener
KAYNAK: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Harita 154 (309/12) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
032
Fl.6s12M
‘i
Fl.6s8M
olarak,
44°48'.75K, 34°45'.28D
KARADENİZ - Türkiye, Kuzeydoğu Sahili - Arsin - Devrent Burnu - Deşarj Boru Hattı
KAYNAK: İller Bankası Genel Müdürlüğü, Etüd-Plan ve Yol Dairesi Başkanlığı
Harita 142 (027/13) [ED50 DATUMU]
40°57'.28K, 39°54'.13D (Sahil)
KOYUNUZ
40°57'.82K, 39°53'.84D
033
EGE DENİZİ - Türkiye, Güneybatı Sahili - Gökova Körfezi - Güllük Körfezi - Güllük Demirleme Sahası - Liman Sınırı - Kılavuz Alma / Verme Yeri
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 2241 (Asin Limanı, Plan A) (263/12) [ED50 DATUMU]
37°16'.11K, 27°34'.45D (Harita batı sınırı)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
37°16'.21K, 27°35'.68D
37°16'.00K, 27°35'.56D (Harita güney sınırı)
37°16'.09K, 27°35'.17D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 1
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
Harita 2245 (022/12) [ED50 DATUMU]
37°21'.30K, 27°11'.55D (Tekağaç Burnu)
SİLİNİZ
37°16'.40K, 27°17'.50D (Harita Güney Sınırı)
Güllük Liman Sınırı
37°17'.28K, 27°16'.50D
(Mevki merkezli)
4.33
033 Numaralı parağrafın devamıdır.
Harita 2246 (023/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
37°16'.00K, 27°33'.85D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
37°16'.15K, 27°35'.65D
37°15'.00K, 27°35'.00D
37°15'.00K, 27°34'.00D
ve
37°14'.15K, 27°31'.85D
37°14'.65K, 27°32'.50D
37°14'.15K, 27°33'.00D
37°13'.85K, 27°32'.00D
DÜZELTİNİZ
‘i
No 1
olarak,
37°15'.44K, 27°34'.47D
(Mevkii merkezli)
‘i
No 2
olarak,
37°14'.13K, 27°32'.22D
(Mevkii merkezli)
SİLİNİZ
37°13'.54K, 27°20'.85D
37°11'.55K, 27°23'.17D
37°15’.93K, 27°33’.81D
37°16’.10K, 27°35’.64D
37°14’.94K, 27°34’.97D
37°14’.94K, 27°33’.98D
ve
37°14’.11K, 27°31’.80D
37°14’.60K, 27°32’.48D
37°14’.11K, 27°32’.97D
37°13’.77K, 27°31’.97D
Güllük Liman Sınırı
37°12'.83K, 27°21'.76D
(Mevki merkezli)
4.34
033 Numaralı parağrafın devamıdır.
Harita 2247 (029/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
Güllük Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
37°13'.60K, 27°20'.41D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
37°10'.08K, 27°25'.15D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Harita 224 (023/13) [ED50 DATUMU]
37°30’.06K, 27°11’.11D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
37°30’.06K, 27°05’.56D
Güllük Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
37°13'.68K, 27°18'.54D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
37°10'.00K, 27°25'.25D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
37°30'.00K, 27°06'.60D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
SİLİNİZ
36°59’.41K, 27°29’.50D
36°58’.39K, 27°29’.50D
ve
37°21’.29K, 27°11’.57D
37°13’.56K, 27°20’.95D
Liman Sınırı
36°59'.03K, 27°29'.43D
(Mevki merkezli)
Güllük Liman Sınırı
37°16'.00K, 27°18'.27D
(Mevki merkezli)
Harita 311 (017/13) [WGS84 DATUMU]
36°59’.44K, 27°45’.50D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°54’.50K, 27°45’.50D (Mevcut liman sınırı)
Güllük Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°57'.14K, 27°45'.58D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
4.35
033 Numaralı parağrafın devamıdır.
36°55'.00K, 27°51'.61D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
36°59'.45K, 28°06'.40D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Bodrum Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°57'.14K, 27°45'.38D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
36°54'.33K, 27°41'.61D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Harita 22A (023/12) [ED50 DATUMU]
37°30’.1K, 27°11’.1D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
37°30’.1K, 27°05’.6D
37°12'.0K, 27°23'.5D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Güllük Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
37°29'.9K, 27°07'.3D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Harita 31 (017/13) [ED50 DATUMU]
36°59’.6K, 27°45’.5D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°54’.6K, 27°45’.5D (Mevcut liman sınırı)
36°57'.2K, 27°45'.6D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Güllük Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°55'.1K, 27°51'.6D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
36°59'.5K, 28°06'.3D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
36°57'.1K, 27°45'.3D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Bodrum Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°54'.4K, 27°41'.6D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
4.36
034
EGE DENİZİ - Türkiye, Batı Sahili - Kuşadası Körfezi - Kuşadası - Demirleme Sahası Liman Sınırı - Kılavuz Alma / Verme Yeri
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 2234 (004/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
37°54'.00K, 27°14'.00D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
37°54'.00K, 27°15'.50D
37°53'.00K, 27°15'.50D
37°53'.00K, 27°14'.00D
ve
37°54'.50K, 27°13'.50D
37°55'.50K, 27°13'.50D
37°55'.50K, 27°15'.00D
37°54'.50K, 27°15'.00D
37°52'.80K, 27°13'.00D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
DÜZELTİNİZ
‘i
No 1
olarak,
37°53'.45K, 27°14'.75D
(Mevkii merkezli)
‘i
No 2
olarak,
37°54'.94K, 27°14'.14D
(Mevkii merkezli)
SİLİNİZ
37°52'.94K, 27°13'.97D
37°53'.94K, 27°13'.97D
37°53'.94K, 27°15'.47D
37°52'.94K, 27°15'.47D
ve
37°54'.44K, 27°13'.47D
37°55'.44K, 27°13'.47D
37°55'.44K, 27°14'.97D
37°54'.44K, 27°14'.97D
Harita 223 (016/13) [ED50 DATUMU]
38°01’.86K, 26°51’.90D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
37°57’.75K, 26°37’.64D
Kuşadası Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
37°59'.10K, 26°42'.59D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
4.37
034 Numaralı parağrafın devamıdır.
Harita 224 (033/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
KuşadasıLiman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
37°30'.12K, 27°06'.60D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Harita 22A (033/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
KuşadasıLiman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
37°30'.2K, 27°07'.3D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
035
AKDENİZ - Türkiye, Güneydoğu Sahili - Mersin Körfezi - Erdemli - Blok Harita
KAYNAK: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Harita 332 (006/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
036
Ek'te verilen blok haritayı (*)
36°36'.55K, 34°19'.23D
(Mevki merkez olmak üzere)
AKDENİZ - Türkiye, Güneydoğu Sahili - Samandağı - Çevlik - Blok Harita
KAYNAK: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Harita 335 (297/12) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
Ek'te verilen blok haritayı
(*)
36°08'.47K, 35°52'.73D
(Mevki merkez olmak üzere)
(*) Blok düzeltmelere ilgili Haftalık Denizcilere İlanlar Bülteninden ulaşabilirler.
4.38
037
KARADENİZ - Türkiye, Kuzeydoğu Sahili - Trabzon - Liman sınırı - Demirleme Sahası
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 1411 (INT 3860) (211/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
41°00'.90K, 39°41'.00D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°01'.80K, 39°41'.80D
41°01'.90K, 39°43'.80D
41°01'.10K, 39°43'.80D
ve
41°01'.60K, 39°37'.00D
41°02'.60K, 39°37'.40D
41°02'.00K, 39°38'.60D
41°01'.00K, 39°38'.20D
ve
41°03'.09K, 39°34'.00D
41°04'.10K, 39°34'.00D
41°03'.00K, 39°36'.00D
41°02'.10K, 39°36'.00D
ve
No 1
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°01'.44K, 39°42'.83D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 2
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°01'.80K, 39°37'.80D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 3
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°03'.05K, 39°35'.04D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°00'.70K, 39°45'.60D
(Mevki merkez olmak üzere)
SİLİNİZ
41°01'.35K, 39°41'.19D
41°01'.75K, 39°43'.80D
41°00'.85K, 39°43'.79D
41°00'.45K, 39°41'.19D
ve
41°00'.35K, 39°38'.79D
41°01'.05K, 39°38'.79D
41°01'.25K, 39°40'.79D
41°00'.35K, 39°40'.79D
4.39
037 numaralı paragrafın devamıdır.
41°01'.06K, 39°42'.47D
(Mevki merkezli)
41°00'.78K, 39°39'.77D
(Mevki merkezli)
Harita 141 (Yeni Yayın Tarihi: 12.05.2012) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
41°00'.90K, 39°41'.00D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°01'.80K, 39°41'.80D
41°01'.90K, 39°43'.80D
41°01'.10K, 39°43'.80D
ve
41°01'.60K, 39°37'.00D
41°02'.60K, 39°37'.40D
41°02'.00K, 39°38'.60D
41°01'.00K, 39°38'.20D
ve
41°03'.09K, 39°34'.00D
41°04'.10K, 39°34'.00D
41°03'.00K, 39°36'.00D
41°02'.10K, 39°36'.00D
ve
41°01'.44K, 39°42'.83D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°01'.80K, 39°37'.80D
(Mevki merkez olmak üzere)
41°03'.05K, 39°35'.04D
(Mevki merkez olmak üzere)
41°00'.70K, 39°45'.60D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
DÜZELTİNİZ
Trabzon Liman Sınırı
'nı
Trabzon Liman İdari Sınırı
4.40
olarak,
41°13'.00K, 39°25'.15D
037 numaralı paragrafın devamıdır.
SİLİNİZ
41°01'.35K, 39°41'.19D
41°01'.75K, 39°43'.80D
41°00'.85K, 39°43'.79D
41°00'.45K, 39°41'.19D
ve
41°00'.35K, 39°38'.79D
41°01'.05K, 39°38'.79D
41°01'.25K, 39°40'.79D
41°00'.35K, 39°40'.79D
41°01'.01K, 39°42'.07D
(Mevki merkezli)
41°00'.74K, 39°39'.59D
(Mevki merkezli)
Harita 142 (032/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
Trabzon Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°04'.75K, 39°59'.87D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Harita 14 (027/13) [ED50 DATUMU]
41°06'.6K, 39°25'.0D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°18'.6K, 39°25'.0D
Trabzon Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°16'.1K, 39°25'.2D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
41°06'.6K, 39°59'.6D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
SİLİNİZ
41°01'.1K, 39°38'.8D
41°01'.3K, 39°40'.8D
41°00'.4K, 39°40'.8D
41°00'.4K, 39°38'.8D
4.41
037 numaralı paragrafın devamıdır.
ve
41°01'.4K, 39°41'.2D
41°01'.8K, 39°43'.8D
41°00'.9K, 39°43'.8D
41°00'.5K, 39°41'.2D
41°01'.2K, 39°43'.2D
(Mevki merkezli)
41°00'.8K, 39°39'.4D
(Mevki merkezli)
41°01'.7K, 39°34'.7D
(Mevki merkezli)
41°01'.7K, 39°44'.2D
(Mevki merkezli)
40°57'.9K, 39°51'.8D
(Mevki merkezli)
038
KARADENİZ - Türkiye, Kuzeydoğu Sahili - Görele - Deşarj Boru Hattı
KAYNAK: İller Bankası Genel Müdürlüğü, Etüd-Plan ve Yol Dairesi Başkanlığı
Harita 141 (037/13) [ED50 DATUMU]
41°02'.27K, 39°00'.12D (Mendirek)
KOYUNUZ
41°02'.33K, 39°00'.12D
41°02'.83K, 39°00'.84D
039
MARMARA DENİZİ - İzmit Körfezi - Dilovası - Blok Harita
KAYNAK: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Harita 291 (014/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
Ek'te verilen blok haritayı
(*)
40°45'.88K, 29°32'.12D
(Mevki merkez olmak üzere)
(*) Blok düzeltmelere ilgili Haftalık Denizcilere İlanlar Bülteninden ulaşabilirler.
4.42
040
EGE DENİZİ - Türkiye, Güneybatı Sahili - Güllük Körfezi - Balık Çiftliği
KAYNAK: Muğla Kültür Balıkçıları Derneği
Harita 2246 (331/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
37°13'.85K, 27°32'.67D
.
.
37°13'.92K, 27°32'.85D
37°13'.87K, 27°32'.88D
37°13'.80K, 27°32'.70D
ve
37°15'.32K, 27°26'.43D
37°15'.32K, 27°26'.52D
37°15'.13K, 27°26'.52D
37°15'.13K, 27°26'.43D
ve
37°15'.90K, 27°24'.17D
37°15'.90K, 27°24'.30D
37°15'.75K, 27°24'.30D
37°15'.75K, 27°24'.17D
ve
37°16'.68K, 27°25'.07D
37°16'.68K, 27°25'.38D
37°16'.61K, 27°25'.38D
37°16'.61K, 27°25'.07D
ve
37°15'.55K, 27°29'.17D
.
37°18'.47K, 27°21'.54D
37°12'.88K, 27°33'.03D
37°14'.22K, 27°27'.33D
Yat Haritası 2004_8 (022/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
37°15'.32K, 27°26'.43D
.
.
37°15'.32K, 27°26'.52D
37°15'.13K, 27°26'.52D
37°15'.13K, 27°26'.43D
ve
4.43
040 Numaralı parağrafın devamıdır.
37°15'.90K, 27°24'.17D
37°15'.90K, 27°24'.30D
37°15'.75K, 27°24'.30D
37°15'.75K, 27°24'.17D
ve
37°16'.68K, 27°25'.07D
37°16'.68K, 27°25'.38D
37°16'.61K, 27°25'.38D
37°16'.61K, 27°25'.07D
ve
.
37°15'.55K, 27°29'.17D
37°14'.22K, 27°27'.33D
.
SİİLİNİZ
37°16'.57K, 27°25'.11D
Yat Haritası 2004_9 (076/12) [WGS84 DATUMU]
.
KOYUNUZ
37°13'.85K, 27°32'.67D
.
37°13'.92K, 27°32'.85D
37°13'.87K, 27°32'.88D
37°13'.80K, 27°32'.70D
ve
.
37°12'.88K, 27°33'.03D
Yat Haritası 2004_10 (029/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
.
37°12'.88K, 27°33'.03D
4.44
041
EGE DENİZİ - Türkiye, Güneybatı Sahili - Datça Yarımadası - Deveboynu Burnu - Fener
KAYNAK: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Harita 311 (033/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
FI(2)10s50m3M
36°41'.19K, 27°21'.78D
Yat Haritası 3001_4 (187/11) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
042
FI(2)10s50m3M
36°41'.19K, 27°21'.78D
AKDENİZ - Türkiye, Güney Sahili - Mersin - Bozyazı - Fener
KAYNAK: TCSG - 89 Komutanlığı
Harita 331 (Bozyazı Limanı, Plan A) (006/13) [ED50 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
Fl.G.3s4m2.5M
‘i
F.G.4m2.5M
olarak,
36°05'.938K, 32°56'.461D
Fl.R.3s4m2.5M
‘i
F.R.4m2.5M
olarak,
36°05'.932K, 32°56'.550D
4.45
043
KARADENİZ - Türkiye, Kuzeydoğu Sahili - Pazar - Deşarj Boru Hattı
KAYNAK: İller Bankası Genel Müdürlüğü, Etüd-Plan ve Yol Dairesi Başkanlığı
Harita 1432 (025/13) [WGS84 DATUMU]
41°10'.57K, 40°55'.39D (Sahil)
KOYUNUZ
41°11'.65K, 40°55'.37D
Deşarj
41°11'.18K, 40°55'.34D
(Mevki merkez olmak üzere
deşarj boru hattına paralel)
Harita 143 (025/13) [ED50 DATUMU]
41°10'.6K, 40°55'.4D (Sahil)
KOYUNUZ
41°11'.7K, 40°55'.4D
044
KARADENİZ - Türkiye, Kuzey Sahili - Giresun - Işıklı Şamandıra
KAYNAK: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Harita 1332 (Giresun, Plan A) (052/11) [WGS 84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
VQ.7m5M
‘i
BY
045
VQ.3m5M
olarak,
40°55'.900K, 38°23'.630D
BY
KARADENİZ - Türkiye, Kuzey Sahili - Bafra Burnu - Fener
KAYNAK: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Harita 13 (INT 3806) (199/09) [ED50 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
FI(3)5s25m20M
‘i
FI.5s25m20M
olarak,
4.46
41°43'.90K, 35°56'.75D
046
Sınırı
EGE DENİZİ - Türkiye, Batı Sahili - İzmir Körfezi - Foça - Demirleme Sahası - Liman
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 2147 (Yenifoça, Plan A) (Yeni Yayın Tarihi: 08.12.2012) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
38°44'.95K, 26°50'.25D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
38°44'.95K, 26°50'.58D
38°45'.05K, 26°50'.45D
No 2
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
38°45'.00K, 26°50'.42D
(Mevki merkez olmak üzere)
Harita 2147 (Yeni Yayın Tarihi: 08.12.2012) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
38°44'.95K, 26°50'.25D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
38°44'.95K, 26°50'.58D
38°45'.05K, 26°50'.45D
38°45'.20K, 26°51.40D (Sahil)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
38°46'.50K, 26°51'.40D
38°46'.50K, 26°35'.00D
38°43'.80K, 26°37'.22D (Harita güney sınırı)
ve
38°46'.50K, 26°35.00D (Mevcut liman sınırı)
38°46'.50K, 26°32'.00D (Harita batı sınırı)
Foça Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
38°46'.47K, 26°42'.30D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
38°44'.72K, 26°36'.53D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
İzmir Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
38°44'.68K, 26°36'.40D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
38°46'.46K, 26°33'.15D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
4.47
047
EGE DENİZİ - Türkiye, Batı Sahili - Deveboynu Burnu - Şamandıra
KAYNAK: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Harita 2211 (Yeni Yayın Tarihi: 24.11.2012) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
38°39'.15K, 26°43'.08D
048
EGE DENİZİ - Türkiye, Batı Sahili - Çeşme - Demirleme Sahası - Liman Sınırı - Kılavuz
Alma / Verme Yeri
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 2223 (015/13) [WGS84 DATUMU]
38°20'.50K, 26°15'.77D (Harita batı sınırı)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
38°20'.50K, 26°16'.65D
38°18'.50K, 26°16'.25D
38°18'.50K, 26°15'.77D (Harita batı sınırı)
38°20'.15K, 26°16'.95D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
SİLİNİZ
38°20'.44K, 26°15'.77D
38°20'.44K, 26°16'.63D
38°18'.44K, 26°16'.21D
Harita 2224 (224/11) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
38°18'.56K, 26°14.03D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
38°20'.56K, 26°15'.28D
38°20'.56K, 26°16'.68D
38°18'.56K, 26°16'.28D
38°20'.21K, 26°16'.98D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
SİLİNİZ
38°18'.51K, 26°14.00D
38°20'.50K, 26°15'.24D
38°20'.50K, 26°16'.66D
38°18'.50K, 26°16'.24D
4.48
048 numaralı paragrafın devamıdır.
Harita 223 (034/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
Çeşme Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
37°59'.25K, 26°42'.49D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
049
KARADENİZ - Türkiye, Kuzeydoğu Sahili - Rize Limanı - Not
KAYNAK: Rize Liman Başkanlığı
Harita 1421 (Rize Limanı Yaklaşması, Plan B) (026/13) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
050
Mendirek uzatma
Çalışmaları (2010)
‘u
Mendirek uzatma
Çalışmaları (2012)
olarak,
41°02'.28K, 40°31'.15D
KARADENİZ - Rusya - Sochi - Kılavuz Alma/Verme Yeri
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 41-4567/12
Harita 151 (007/13) [WGS84 DATUMU]
KAYDIRINIZ
43°33'.43K, 39°42'.66D 'dan
43°32'.69K, 39°42'.92D 'ya
051
KARADENİZ - Türkiye, Kuzeydoğu Sahili - Vakfıkebir - Liman sınırı - Demirleme Sahası
- Kılavuz Alma / Verme Yeri
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 1412 (Yeni Harita Tarihi: 16.04.2011) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
41°03'.30K, 39°14'.50D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°04'.00K, 39°14'.50D
41°04'.00K, 39°16'.50D
41°03'.30K, 39°16'.40D
41°05'.50K, 39°20'.50D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
SİLİNİZ
41°03'.25K, 39°14'.50D
41°03'.95K, 39°14'.49D
41°03'.95K, 39°16'.49D
41°03'.25K, 39°16'.39D
4.49
051 numaralı paragrafın devamıdır.
Harita 141 (038/13) [WGS84 DATUMU]
41°04'.43K, 39°10'.55D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°16'.45K, 39°10'.55D
DÜZELTİNİZ
Vakfıkebir Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°08'.27K, 39°10'.61D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Vakfıkebir Liman Sınırı 'nı
41°13'.00K, 39°24'.94D
Vakfıkebir Liman İdari Sınırı olarak,
SİLİNİZ
41°04'.73K, 39°09'.79D
41°16'.84K, 39°09'.79D
VAKFIKEBİR LİMAN SINIRI
41°12'.50K, 39°09'.92D
(Mevki merkezli)
GÖRELE LİMAN SINIRI
41°12'.50K, 39°09'.69D
(Mevki merkezli)
Harita 14 (037/13) [ED50 DATUMU]
41°04'.5K, 39°10'.6D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°16'.5K, 39°10'.6D
Vakfıkebir Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°16'.1K, 39°24'.7D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
41°13'.0K, 39°10'.7D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
SİLİNİZ
41°04'.1K, 39°14'.5D
41°04'.1K, 39°16'.6D
41°03'.4K, 39°16'.6D
41°03'.4K, 39°14'.6D
41°03'.7K, 39°15'.1D
(Mevki merkezli)
4.50
052
KARADENİZ - Türkiye, Kuzeydoğu Sahili - Görele - Liman sınırı - Demirleme Sahası
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 141 (051/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
41°02'.45K, 38°58'.15D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°02'.75K, 38°57'.85D
41°02'.75K, 38°58'.90D
41°02'.45K, 38°59'.20D
DÜZELTİNİZ
No 2
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°02'.60K, 38°58'.53D
(Mevki merkez olmak üzere)
Görele Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°08'.27K, 39°10'.45D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
GÖRELE LİMAN SINIRI 'nı
Görele Liman İdari Sınırı
olarak,
41°09'.60K, 38°56'.15D
Harita 14 (051/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
41°02'.7K, 38°56'.0D (Sahil)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°14'.8K, 38°56'.0D
Görele Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°09'.7K, 38°56'.3D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
41°13'.0K, 39°10'.3D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
SİLİNİZ
41°02'.7K, 39°00'.2D
41°02'.8K, 39°02'.0D
41°03'.4K, 39°02'.0D
41°03'.4K, 39°00'.2D
41°03'.1K, 39°01'.6D
(Mevki merkezli)
4.51
052 numaralı paragrafın devamıdır.
Harita 13 (INT 3806)(045/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
41°02'.7K, 38°56'.0D (Sahil)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°14'.8K, 38°56'.0D
Görele Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
053
41°09'.7K, 38°56'.2D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
KARADENİZ - Ukrayna - Bugaskiye Limanı - Fener
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 43-4795/12
Harita 171 (266/12) [ED50 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
054
Oc.R.6s10M
‘i
Iso.R.6s34m10M& olarak,
Dir FFl.R.10M (Occas)
46°39'.32K, 31°59'.10D
AKDENİZ - İtalya - Sicilya Kanalı - Skerki Bankı - Derinlik
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 46-5115/12
Harita 4 (231/12) [ED50 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
12
‘i
9
olarak,
37°55'.0K, 11°01'.5D
Harita 2 (231/12) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
9
37°55'.0K, 11°01'.5D
4.52
055
KARADENİZ - Ukrayna - Odesskaya Banka Güneyi - Şamandıra
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 07-727/13
Harita 171 (053/13) [ED50 DATUMU]
SİLİNİZ
Fl.Y.5s
46°25'.23K, 31°01'.23D
Y
056
İSTANBUL BOĞAZI - İstanbul Boğazı Kuzeyi - Fil Burnu - Çalı Burnu - Büyük Liman Işıklı Şamandıra - Fener
KAYNAK: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Harita 2921A (310/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
FI(3)R.15s5M
41°12'.010K, 29°06'.993D
R AIS
FI(3)G.15s5M
41°12'.257K, 29°06'.473D
G AIS
SİLİNİZ
FI.R.3s75m6M
41°11'.948K, 29°07'.170D
Q(3)10s4M
41°12'.243K, 29°06'.373D
BYB
Harita 2921 (INT 3756) (003/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
FI(3)R.15s5M
41°12'.010K, 29°06'.993D
R AIS
FI(3)G.15s5M
41°12'.257K, 29°06'.473D
G AIS
SİLİNİZ
FI.R.3s75m6M
41°11'.948K, 29°07'.170D
Q(3)10s4M
41°12'.243K, 29°06'.373D
BYB
Harita 1811 (INT 3758) (292/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
FI(3)R.15s5M
41°12'.01K, 29°06'.99D
R AIS
FI(3)G.15s5M
41°12'.26K, 29°06'.47D
G AIS
SİLİNİZ
FI.R.3s6M
41°11'.95K, 29°07'.17D
Q(3)10s4M
41°12'.24K, 29°06'.37D
BYB
4.53
056 numaralı paragrafın devamıdır.
Harita 111 (292/12) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
FI.R.3s75m6M
41°12'.0K, 29°07'.1D
Harita 181 (292/12) [ED50 DATUMU]
SİLİNİZ
FI.R.6M
41°12'.1K, 29°07'.1D
Harita 11 (INT 3802) (292/12) [ED50 DATUMU]
SİLİNİZ
FI.R.3s75m6M
41°12'.1K, 29°07'.1D
Yat Haritası 2901_11 (292/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
FI(3)R.15s5M
41°12'.010K, 29°06'.993D
R AIS
FI(3)G.15s5M
41°12'.257K, 29°06'.473D
G AIS
SİLİNİZ
FI.R.3s75m6M
41°12'.100K, 29°07'.100D
Q(3)10s4M
41°12'.243K, 29°06'.373D
BYB
Yat Haritası 2901_12 (310/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
FI(3)R.15s5M
41°12'.010K, 29°06'.993D
R AIS
SİLİNİZ
41°12'.100K, 29°07'.100D
4.54
057
EGE DENİZİ - Türkiye, Batı Sahili - Çandarlı Körfezi - Aliağa - Liman Sınırı
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 2147 (046/13) [WGS84 DATUMU]
38°55'.00K, 26°51'.20D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
38°54'.00K, 26°50'.35D
38°54'.00K, 26°42'.60D
Aliağa Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
38°46'.54K, 26°42'.30D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
38°53'.96K, 26°46'.35D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Dikili Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
38°54'.06K, 26°46'.35D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
058
EGE DENİZİ - Yunanistan - Nisos Kriti (Girit Adası) - Kolpos Khanion - Denizaltı
Kablosu
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 05-550/13
Harita 26 (270/12) [ED50 DATUMU]
35°31'.2K, 23°54'.0D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
35°33'.6K, 23°53'.7D
35°36'.8K, 23°53'.9D
35°37'.8K, 23°53'.2D
35°38'.1K, 23°52'.6D
059
AKDENİZ - Türkiye, Güney Sahili - Alanya - Anamur Burnu - Blok Not
KAYNAK: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Harita 324 (005/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
Ek'te verilen blok not'u (*)
36°30'.75K, 32°25'.86D
(Mevki merkez olmak üzere)
(*) Blok düzeltmelere ilgili Haftalık Denizcilere İlanlar Bülteninden ulaşabilirler.
4.55
060
AKDENİZ - Türkiye, Güneydoğu Sahili - Mersin Körfezi - Mersin Limanı - Blok Harita
KAYNAK: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Harita 3331 (INT 3657) (024/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
36°48'.07K, 34°39'.37D
(Mevki merkez olmak üzere)
Ek'te verilen blok haritayı (*)
061
MARMARA DENİZİ - İstanbul Boğazı Güneybatısı - Yeşilköy Burnu - Ahırkapı Feneri Salma Daireleri İle Demirleme Mevkileri
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 2922 (Ataköy Yat Limanı, Plan C) (156/12) [ED50 DATUMU]
SİLİNİZ
40°57'.89K, 28°52'.23D (Harita güney sınırı)
40°57'.89K, 28°52'.71D (Harita güney sınırı)
40°57'.95K, 28°52'.85D
(Mevki merkezli)
C11
40°57'.93K, 28°52'.48D
(Mevki merkezli)
Harita 2929 (Yeni Yayın Tarihi: 13.10.2012) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
C1
40°56'.85K, 28°52'.95D
(Mevki merkezli)
C2
40°56'.56K, 28°52'.32D
(Mevki merkezli)
C3
40°56'.33K, 28°51'.63D
(Mevki merkezli)
C4
40°56'.23K, 28°50'.85D
(Mevki merkezli)
C5
40°56'.77K, 28°50'.75D
(Mevki merkezli)
C6
40°56'.84K, 28°51'.40D
(Mevki merkezli)
C7
40°57'.02K, 28°52'.01D
(Mevki merkezli)
40°57'.27K, 28°52'.54D
(Mevki merkezli)
C8
(*) Blok düzeltmelere ilgili Haftalık Denizcilere İlanlar Bülteninden ulaşabilirler.
4.56
061 numaralı paragrafın devamıdır.
C9
40°57'.35K, 28°53'.16D
(Mevki merkezli
C10
40°57'.65K, 28°52'.93D
(Mevki merkezli)
C11
40°57'.72K, 28°52'.45D
(Mevki merkezli)
C12
40°57'.51K, 28°52'.00D
(Mevki merkezli)
C13
40°57'.29K, 28°51'.47D
(Mevki merkezli)
C14
40°57'.12K, 28°51'.02D
(Mevki merkezli)
B1
40°58'.10K, 28°55'.78D
(Mevki merkezli)
B2
40°57'.83K, 28°55'.15D
(Mevki merkezli)
B3
40°57'.55K, 28°54'.52D
(Mevki merkezli)
B4
40°57'.26K, 28°53'.88D
(Mevki merkezli)
B5
40°57'.75K, 28°53'.79D
(Mevki merkezli)
B6
40°58'.00K, 28°54'.30D
(Mevki merkezli)
B7
40°58'.23K, 28°54'.79D
(Mevki merkezli)
B8
40°58'.43K, 28°55'.30D
(Mevki merkezli)
B9
40°58'.59K, 28°55'.82D
(Mevki merkezli)
B10
40°59'.00K, 28°56'.03D
(Mevki merkezli)
B11
40°58'.80K, 28°55'.17D
(Mevki merkezli)
4.57
061 numaralı paragrafın devamıdır.
B12
40°58'.60K, 28°54'.86D
(Mevki merkezli)
B13
40°58'.38K, 28°54'.33D
(Mevki merkezli)
B14
40°58'.18K, 28°53'.77D
(Mevki merkezli)
A1
40°59'.34K, 28°58'.11D
(Mevki merkezli)
A2
40°59'.06K, 28°57'.74D
(Mevki merkezli)
A3
40°58'.80K, 28°57'.22D
(Mevki merkezli)
A4
40°58'.54K, 28°56'.77D
(Mevki merkezli)
A5
40°58'.90K, 28°56'.68D
(Mevki merkezli)
A6
40°59'.17K, 28°57'.10D
(Mevki merkezli)
A7
40°59'.45K, 28°57'.64D
(Mevki merkezli)
A8
40°59'.47K, 28°57'.23D
(Mevki merkezli)
A9
40°59'.22K, 28°56'.69D
(Mevki merkezli)
40°56'.94K, 28°52'.42D
(Mevki merkezli)
(Not'a bak)
40°58'.18K, 28°55'.24D
(Mevki merkezli)
40°59'.68K, 28°57'.91D
(Mevki merkezli)
Blok Not'u
40°59'.68K, 28°51'.95D
(Mevki merkezli)
Harita 2921B (003/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
40°59'.34K, 28°58'.12D
(Mevki merkezli)
A1
4.58
061 numaralı paragrafın devamıdır.
A2
40°59'.09K, 28°57'.65D
(Mevki merkezli)
A3
40°58'.80K, 28°57'.22D
(Mevki merkezli)
A6
40°59'.17K, 28°57'.10D
(Mevki merkezli)
A7
40°59'.44K, 28°57'.64D
(Mevki merkezli)
A8
40°59'.47K, 28°57'.23D
(Mevki merkezli)
40°58'.42K, 28°57'.00D (Harita batı sınırı)
40°58'.65K, 28°57'.00D (Harita batı sınırı)
(Not'a bak)
40°59'.64K, 28°58'.22D
(Mevki merkezli)
Blok Not'u
41°04'.45K, 28°58'.45D
(Mevki merkezli)
Harita 2921 (INT 3756) (056/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
A1
40°59'.34K, 28°58'.12D
(Mevki merkezli)
A2
40°59'.09K, 28°57'.65D
(Mevki merkezli)
A3
40°58'.80K, 28°57'.22D
(Mevki merkezli)
A6
40°59'.17K, 28°57'.10D
(Mevki merkezli)
A7
40°59'.44K, 28°57'.64D
(Mevki merkezli)
A8
40°59'.47K, 28°57'.23D
(Mevki merkezli)
(Not'a bak)
40°59'.75K, 28°58'.14D
(Mevki merkezli)
Blok Not'u
41°09'.48K, 28°59'.19D
(Mevki merkezli)
Harita 2923 (INT 3754) (285/12) [ED50 DATUMU]
SİLİNİZ
C1
40°56'.80K, 28°52'.97D
(Mevki merkezli)
C2
40°56'.58K, 28°52'.34D
(Mevki merkezli)
4.59
061 Numaralı parağrafın devamıdır.
C3
40°56'.36K, 28°51'.63D
(Mevki merkezli)
C4
40°56'.25K, 28°50'.87D
(Mevki merkezli)
C5
40°56'.76K, 28°50'.70D
(Mevki merkezli)
C6
40°56'.87K, 28°51'.42D
(Mevki merkezli)
C7
40°57'.06K, 28°51'.99D
(Mevki merkezli)
C8
40°57'.28K, 28°52'.57D
(Mevki merkezli)
C9
40°57'.34K, 28°53'.17D
(Mevki merkezli)
C10
40°57'.70K, 28°52'.96D
(Mevki merkezli)
C11
40°57'.74K, 28°52'.48D
(Mevki merkezli)
C12
40°57'.48K, 28°52'.00D
(Mevki merkezli)
C13
40°57'.29K, 28°51'.47D
(Mevki merkezli)
C14
40°57'.14K, 28°51'.08D
(Mevki merkezli)
B1
40°58'.12K, 28°55'.82D
(Mevki merkezli)
B2
40°57'.87K, 28°55'.16D
(Mevki merkezli)
B3
40°57'.57K, 28°54'.53D
(Mevki merkezli)
B4
40°57'.28K, 28°53'.91D
(Mevki merkezli)
B5
40°57'.78K, 28°53'.85D
(Mevki merkezli)
B6
40°58'.03K, 28°54'.30D
(Mevki merkezli)
B7
40°58'.25K, 28°54'.80D
(Mevki merkezli)
B8
40°58'.45K, 28°55'.31D
(Mevki merkezli)
B9
40°58'.61K, 28°55'.83D
(Mevki merkezli)
B10
40°59'.00K, 28°56'.04D
(Mevki merkezli)
B11
40°58'.82K, 28°55'.17D
(Mevki merkezli)
B12
40°58'.62K, 28°54'.86D
(Mevki merkezli)
4.60
061 Numaralı parağrafın devamıdır.
B13
40°58'.40K, 28°54'.36D
(Mevki merkezli)
B14
40°58'.18K, 28°53'.78D
(Mevki merkezli)
A1
40°59'.36K, 28°58'.14D
(Mevki merkezli)
A2
40°59'.09K, 28°57'.67D
(Mevki merkezli)
A3
40°58'.83K, 28°57'.22D
(Mevki merkezli)
A4
40°58'.57K, 28°56'.77D
(Mevki merkezli)
A5
40°58'.92K, 28°56'.71D
(Mevki merkezli)
A6
40°59'.20K, 28°57'.11D
(Mevki merkezli)
A7
40°59'.47K, 28°57'.66D
(Mevki merkezli)
A8
40°59'.48K, 28°57'.25D
(Mevki merkezli)
A9
40°59'.23K, 28°56'.70D
(Mevki merkezli)
Harita 292 (278/12) [ED50 DATUMU]
SİLİNİZ
C1
40°56'.80K, 28°52'.97D
(Mevki merkezli)
C2
40°56'.62K, 28°52'.34D
(Mevki merkezli)
C3
40°56'.36K, 28°51'.63D
(Mevki merkezli)
C4
40°56'.25K, 28°50'.87D
(Mevki merkezli)
C5
40°56'.76K, 28°50'.70D
(Mevki merkezli)
C6
40°56'.87K, 28°51'.42D
(Mevki merkezli)
C7
40°57'.06K, 28°51'.99D
(Mevki merkezli)
C8
40°57'.28K, 28°52'.57D
(Mevki merkezli)
C9
40°57'.34K, 28°53'.17D
(Mevki merkezli)
C10
40°57'.70K, 28°52'.96D
(Mevki merkezli)
4.61
061 Numaralı parağrafın devamıdır.
C11
40°57'.74K, 28°52'.48D
(Mevki merkezli)
C12
40°57'.48K, 28°52'.00D
(Mevki merkezli)
C13
40°57'.29K, 28°51'.47D
(Mevki merkezli)
C14
40°57'.14K, 28°51'.08D
(Mevki merkezli)
B1
40°58'.12K, 28°55'.82D
(Mevki merkezli)
B2
40°57'.87K, 28°55'.16D
(Mevki merkezli)
B3
40°57'.57K, 28°54'.53D
(Mevki merkezli)
B4
40°57'.28K, 28°53'.91D
(Mevki merkezli)
B5
40°57'.78K, 28°53'.85D
(Mevki merkezli)
B6
40°58'.03K, 28°54'.30D
(Mevki merkezli)
B7
40°58'.25K, 28°54'.80D
(Mevki merkezli)
B8
40°58'.45K, 28°55'.31D
(Mevki merkezli)
B9
40°58'.61K, 28°55'.83D
(Mevki merkezli)
B10
40°59'.00K, 28°56'.04D
(Mevki merkezli)
B11
40°58'.82K, 28°55'.17D
(Mevki merkezli)
B12
40°58'.62K, 28°54'.86D
(Mevki merkezli)
B13
40°58'.40K, 28°54'.36D
(Mevki merkezli)
B14
40°58'.18K, 28°53'.78D
(Mevki merkezli)
A1
40°59'.36K, 28°58'.14D
(Mevki merkezli)
A2
40°59'.09K, 28°57'.67D
(Mevki merkezli)
A3
40°58'.83K, 28°57'.22D
(Mevki merkezli)
A4
40°58'.57K, 28°56'.77D
(Mevki merkezli)
A5
40°58'.92K, 28°56'.71D
(Mevki merkezli)
A6
40°59'.20K, 28°57'.11D
(Mevki merkezli)
4.62
061 Numaralı parağrafın devamıdır.
062
A7
40°59'.47K, 28°57'.66D
(Mevki merkezli)
A8
40°59'.48K, 28°57'.25D
(Mevki merkezli)
A9
40°59'.23K, 28°56'.70D
(Mevki merkezli)
EGE DENİZİ - Türkiye, Batı Sahili - İzmir Körfezi - Foça - Şamandıra
KAYNAK: Foça Deniz Üs Komutanlığı
Harita 2211 (047/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
38°38'.700K, 26°43'.480D
Harita 221(INT 3784) (015/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
38°38'.80K, 26°43'.48D
Harita 215 (Yeni Yayın Tarihi: 08.12.2012) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
38°38'.70K, 26°43'.48D
Yat Haritası 2003_7 (229/12) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
063
38°38'.70K, 26°43'.48D
AKDENİZ - Türkiye, Güney Sahili - Anamur - Demirleme Sahası - Liman Sınırı -
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 324 (059/13) [ED50 DATUMU]
36°04’.88K, 32°55’.00D (Harita doğu sınırı)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°05’.06K, 32°54’.85D
36°02’.81K, 32°51’.02D
36°01’.81K, 32°52’.02D
36°03’.72K, 32°55’.00D (Harita doğu sınırı)
4.63
063 Numaralı parağrafın devamıdır.
Anamur Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°59'.57K, 32°33'.86D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
SİLİNİZ
36°04’.25K, 32°55’.00D
36°05’.01K, 32°54’.51D
36°02’.53K, 32°51’.00D
36°01’.53K, 32°52’.00D
36°03’.48K, 32°55’.00D
Harita 331 (042/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
36°05’.06K, 32°54’.85D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°04’.06K, 32°55’.51D
36°01’.81K, 32°52’.02D
36°02’.81K, 32°51’.02D
36°03'.53K, 32°53'.51D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
SİLİNİZ
36°05’.01K, 32°54’.51D
36°03’.67K, 32°55’.33D
36°01’.53K, 32°52’.00D
36°02’.53K, 32°51’.00D
36°03'.11K, 32°53'.48D
(Mevki merkezli)
DÜZELTİNİZ
ANAMUR LİMAN SINIRI ‘nı Anamur Liman İdari Sınırı
olarak,
36°02'.33K, 33°23'.38D
olarak,
35°57'.4K, 32°34'.1D
Harita 32 (INT 3600)(005/13) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
ANAMUR LİMAN SINIRI ‘nı Anamur Liman İdari Sınırı
4.64
064
AKDENİZ - Güney Kıbrıs Rum Kesimi - İsrail - Baf Güneydoğusu - Hefa (Hayfa) Denizaltı Kablosu
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 45-5037/12
Harita 3402 (Baf (Pafos), Plan F) (178/09) [ED50 DATUMU]
34°44'.04K, 32°27'.11D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
34°42'.47K, 32°27'.50D(Harita güney sınırı)
Harita 345 (Yeni Yayın Tarihi: 04.02.2012) [WGS84 DATUMU]
34°43'.97K, 32°27'.10D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
34°41'.44K, 32°27'.71D
34°39'.53K, 32°29'.29D
34°37'.98K, 32°29'.38D
Harita 34 (006/13) [WGS84 DATUMU]
34°44'.0K, 32°27'.1D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
34°41'.4K, 32°27'.7D
34°39'.5K, 32°29'.3D
34°38'.0K, 32°29'.4D
Harita 35 (178/12) [ED50 DATUMU]
32°47'.1K, 34°57'.3D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
32°47'.4K, 34°56'.7D
32°47'.6K, 34°55'.4D
32°47'.8K, 34°54'.8D
32°49'.7K, 34°51'.2D
32°50'.2K, 34°50'.7D
32°50'.4K, 34°50'.4D
4.65
064 Numaralı parağrafın devamıdır.
Harita 36 (103/12) [WGS84 DATUMU]
32°47'.1K, 34°57'.2D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
32°47'.4K, 34°56'.7D
32°47'.5K, 34°55'.4D
32°47'.8K, 34°54'.8D
32°47'.7K, 34°54'.7D
32°49'.6K, 34°51'.2D
32°50'.1K, 34°50'.7D
32°50'.3K, 34°50'.4D
065
AKDENİZ - İsrail - Hefa (Hayfa) - Not - Blok Not
KAYNAK: BA. İlan Nu.: 50-5565/12
Harita 30 (INT 308) (290/12) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
PETROL VE GAZ FAALİYETİ
(Not'a bak)
32°52'.8K, 33°47'.4D
Ek'te verilen blok notu
31°12'.5K, 25°47'.0D
(Mevki merkez olmak üzere)
4.66
066
KARADENİZ - Türkiye, Kuzeydoğu Sahili - Rize Limanı - Işıklı Şamandıra
KAYNAK: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Harita 1421 (Rize Limanı Yaklaşması, Plan B) (049/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
Fl.G.5s3M
41°02'.269K, 40°31'.408D
VQ(3)5s
41°02'.300K, 40°31'.280D
G
SİLİNİZ
BYB
Harita 142 (037/13) [ED50 DATUMU]
SİLİNİZ
VQ(3)5s
41°02'.35K, 40°31'.33D
BYB
067
KARADENİZ - Rusya - Matsesta - Fener
KAYNAK: BA.:İlan Nu.: 37-4094/12
Harita 151 (050/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
LFI.R.6s5M
43°32'.67K, 39°47'.32D
Harita 14A (007/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
068
LFI.R.6s5M
43°32'.67K, 39°47'.32D
AZAK DENİZİ - Ukrayna - Mis.Kroni Kuzeyi - Batık
KAYNAK: BA.:İlan Nu.: 47-5208/12
Harita 19 (300/12) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
45°32'.5K, 36°38'.3D
91 Wk
4.67
069
KARADENİZ - Ukrayna - Kerç Boğazı - Derinlik - Taranmış Derinlik - Engel
KAYNAK: BA.:İlan Nu.: 51-5714/12
Harita 1911 (220/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
45°16'.27K, 36°27'.42D
Engel
070
MARMARA DENİZİ - İstanbul Boğazı Güneybatısı - Yeşilköy Burnu - Ahırkapı Feneri Salma Daireleri İle Demirleme Mevkileri
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği,İstanbul Liman Başkanlığı
Harita 2929 (061/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°59'.16K, 28°55'.42D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°58'.98K, 28°55'.42D
40°59'.36K, 28°57'.46D
40°59'.66K, 28°57'.46D
40°59'.49K, 28°57'.17D
40°57'.37K, 28°50'.00D (Sahil)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°55'.82K, 28°50'.00D
40°56'.12K, 28°51'.96D
40°56'.82K, 28°53'.50D
40°58'.68K, 28°53'.50D (Mendirek)
ve
40°58'.68K, 28°53'.50D (Mendirek)
40°56'.82K, 28°53'.50D
40°58'.15K, 28°56'.50D
41°00'.04K, 28°56'.50D (Sahil)
ve
41°00'.04K, 28°56'.50D (Sahil)
40°58'.15K, 28°56'.50D
40°59'.39K, 28°58'.61D
41°00'.34K, 28°59'.12D (Sahil)
UYARI
(Not'a bak)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°59'.30K, 28°56'.60D
(Mevki merkez olmak üzere)
Ek'te verilen blok notu
40°59'.68K, 28°51'.95D
(Mevki merkez olmak üzere)
4.68
070 numaralı paragrafın devamıdır.
40°57'.36K, 28°49'.97D (Sahil)
SİLİNİZ
40°55'.82K, 28°49'.97D
40°56'.06K, 28°51'.93D
40°56'.76K, 28°53'.47D
40°58'.80K, 28°53'.47D (Sahil)
ve
40°56'.76K, 28°53'.47D
40°58'.09K, 28°56'.47D
41°00'.05K, 28°56'.47D (Sahil)
ve
40°58'.09K, 28°56'.47D
40°59'.33K, 28°58'.57D
41°00'.35K, 28°59'.13D (Sahil)
Harita 2921B (061/13) [WGS84 DATUMU]
40°59'.46K, 28°57'.00D (Harita batı sınırı)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°59'.49K, 28°57'.17D
40°59'.66K, 28°57'.46D
40°59'.36K, 28°57'.46D
40°59'.27K, 28°57'.00D (Harita batı sınırı)
40°58'.45K, 28°57'.00D (Harita batı sınırı)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°59'.39K, 28°58'.61D
41°00'.34K, 28°59'.12D (Sahil)
UYARI
(Not'a bak)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°59'.48K, 28°57'.34D
(Mevki merkez olmak üzere)
Ek'te verilen blok notu
41°04'.45K, 28°58'.45D
(Mevki merkez olmak üzere)
40°58'.40K, 28°57'.00D (Harita batı sınırı)
SİLİNİZ
40°59'.33K, 28°58'.57D
41°00'.34K, 28°59'.13D (Sahil)
4.69
070 Numaralı parağrafın devamıdır.
Harita 2921 (INT 3756) (061/13) [WGS84 DATUMU]
40°59'.46K, 28°57'.00D (Harita batı sınırı)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°59'.49K, 28°57'.17D
40°59'.66K, 28°57'.46D
40°59'.36K, 28°57'.46D
40°59'.27K, 28°57'.00D (Harita batı sınırı)
40°58'.67K, 28°57'.38D (Harita güney sınırı)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°59'.39K, 28°58'.61D
41°00'.35K, 28°59'.12D (Sahil)
UYARI
(Not'a bak)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°59'.48K, 28°57'.34D
(Mevki merkez olmak üzere)
Ek'te verilen blok notu
41°09'.48K, 28°59'.19D
(Mevki merkez olmak üzere)
40°58'.67K, 28°57'.46D (Harita güney sınırı)
SİLİNİZ
40°59'.33K, 28°58'.57D
41°00'.34K, 28°59'.13D (Sahil)
Harita 2923 (INT 3754) (061/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
40°59'.22K, 28°55'.45D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°59'.04K, 28°55'.45D
40°59'.42K, 28°57'.49D
40°59'.72K, 28°57'.49D
40°59'.55K, 28°57'.20D
UYARI
(Not'a bak)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°59'.48K, 28°57'.10D
(Mevki merkez olmak üzere)
Ek'te verilen blok notu
40°54'.39K, 29°17'.25D
(Mevki merkez olmak üzere)
Harita 292 (061/13) [ED50 DATUMU]
SİLİNİZ
Blok Not'u
40°18'.18K, 25°56'.62D
(Mevki merkezli)
4.70
071
EGE DENİZİ - Yunanistan - Nisos Kasos (Çoban Adası) - Nisos Karpathos (Kerpe
Adası) - Denizaltı Kablosu
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 49-5471/12
Harita 31 (033/13) [ED50 DATUMU]
35°28'.4K, 27°06'.7D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
35°28'.4K, 27°05'.9D
35°29'.1K, 27°04'.1D
35°27'.4K, 26°57'.5D
35°25'.1K, 26°56'.0D (Sahil)
072
AKDENİZ - Türkiye, Güneydoğu Sahili - İskenderun Körfezi - BOTAŞ (Ceyhan Tesisleri)
- Özel Güvenlik Bölgesi
KAYNAK: Emniyet Genel Müdürlüğü, 05.02.2013_Sayı: 405-33566
Harita 3343 (298/12) [WGS84 DATUMU]
36°53'.48K, 35°56'.66D (Sahil)
SİLİNİZ
36°51'.44K, 35°58'.49D
36°49'.91K, 35°56'.35D
36°50'.30K, 35°55'.20D
36°50'.80K, 35°54'.68D
36°51'.60K, 35°55'.31D
36°52'.00K, 35°54'.78D (Sahil)
KOYUNUZ
36°52'.06K, 35°55'.86D
(Mevki merkez olmak üzere)
Ek'te verilen blok haritayı
Harita 334 (INT 3660) (030/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
Ek'te verilen blok haritayı
36°51'.61K, 35°56'.41D
(Mevki merkez olmak üzere)
Harita 33 (INT 3602) (Yeni Yayın Tarihi: 17.11.2012) [WGS84 DATUMU]
36°53'.4K, 35°56'.6D (Sahil)
SİLİNİZ
36°51'.4K, 35°58'.5D
36°49'.9K, 35°56'.3D
36°50'.0K, 35°55'.2D
36°50'.8K, 35°54'.7D
36°51'.6K, 35°55'.3D
4.71
073
KARADENİZ - Türkiye, Kuzeydoğu Sahili - Çayeli - Limanköy - Kılavuz Alma/Verme Yeri
KAYNAK: Rize Liman Başkanlığı
Harita 142 (066/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
41°05'.25K, 40°41'.21D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
074
MARMARA DENİZİ - Gemlik Körfezi - Roda Port Tesisleri - Fener
KAYNAK: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Harita 2924 (Gemlik, Plan C) (028/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
FI(3)Y.10s5M
40°24'.90K, 29°04'.58D
075
MARMARA DENİZİ - İstanbul Boğazı Güneybatısı - Kumkapı Feneri - Ahırkapı Feneri Demirleme Sahası - Salma Daireleri İle Demirleme Mevkileri - Not
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 2927 (003/13) [WGS84 DATUMU]
40°58'.80K, 28°57'.61D (Harita güney sınırı)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°59'.39K, 28°58'.60D
41°00'.34K, 28°59'.12D (Sahil)
SİLİNİZ
40°58'.80K, 28°57'.67D
40°59'.33K, 28°58'.57D
41°00'.34K, 28°59'.13D
A1
40°59'.34K, 28°58'.12D
(Mevki merkezli)
A2
40°59'.06K, 28°57'.74D
(Mevki merkezli)
A7
40°59'.44K, 28°57'.72D
(Mevki merkezli)
(Not'a bak)
40°59'.62K, 28°58'.02D
(Mevki merkezli)
4.72
076
EGE DENİZİ - Türkiye, Batı Sahili - Dikili Körfezi - Dikili - Liman sınırı - Demirleme
Sahası - Kılavuz Alma / Verme Yeri
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 2141 (Dikili, Plan E) (206/12) [ED50 DATUMU]
39°04'.715K, 26°52'.000D (Harita batı sınırı)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°05'.010K, 26°52'.078D
39°04'.760K, 26°52'.528D
39°04'.310K, 26°52'.378D
39°04'.272K, 26°52'.000D (Harita batı sınırı)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°04'.562K, 26°52'.270D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°05'.060K, 26°52'.128D
(Mevki merkez olmak üzere)
Harita 2146 (244/12) [WGS84 DATUMU]
39°10'.00K, 26°46'.02D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°10'.00K, 26°39'.27D
Dikili Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°09'.96K, 26°43'.48D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
39°04'.95K, 26°52'.05D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°04'.70K, 26°52'.50D
39°04'.25K, 26°52'.35D
39°04'.20K, 26°51'.85D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°04'.56K, 26°52'.21D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°05'.00K, 26°52'.10D
(Mevki merkez olmak üzere)
SİLİNİZ
39°09'.91K, 26°46'.03D
39°02'.44K, 26°48'.67D
ve
39°06'.72K, 26°51'.79D
39°03'.56K, 26°51'.80D
4.73
076 Numaralı parağrafın devamıdır.
DİKİLİ LİMAN SINIRI
39°06'.50K, 26°47'.27D
(Mevki merkezli)
Dış Liman
39°05'.85K, 26°49'.40D
(Mevki merkezli)
İç Liman
39°04'.68K, 26°52'.31D
(Mevki merkezli)
Harita 2147 (057/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
Dikili Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
38°54'.06K, 26°46'.34D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Harita 214 (236/12) [WGS84 DATUMU]
39°10'.00K, 26°46'.02D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°10'.00K, 26°39'.27D
39°09'.96K, 26°43'.48D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Dikili Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
SİLİNİZ
39°09'.91K, 26°46'.03D
39°02'.44K, 26°48'.67D
ve
39°06'.72K, 26°51'.79D
39°03'.56K, 26°51'.80D
DİKİLİ LİMAN SINIRI
39°06'.86K, 26°47'.21D
(Mevki merkezli)
Dış Liman
39°05'.92K, 26°49'.36D
(Mevki merkezli)
İç Liman
39°04'.94K, 26°52'.63D
(Mevki merkezli)
4.74
077
EGE DENİZİ - Yunanistan - Nisos Samos (Sisam Adası) - Karlovası - Ak.Pangozi - Fener
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 04-367/13
Harita 223 (048/13) [ED50 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
FI.5s30m3M
'i
FI.5s30m11M
olarak,
37°47'.64K, 26°40'.40D
FI.R.
'i
Q.R.
olarak,
37°47'.74K, 26°40'.96D
FI.11M
olarak,
37°47'.6K, 26°40'.2D
olarak,
37°47'.6K, 26°40'.2D
Harita 22B (016/13) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
FI.3M
'i
Yat Haritası 2003_1 (191/12) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
078
FI.3M
'i
FI.11M
AKDENİZ - Suriye - Tartus - Derinlik
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 47-5274/12
Harita 35 (064/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
192
(Açıklama: 200m konturunu içine
alacak şekilde düzeltiniz.)
34°53'.77K, 35°48'.41D
SİLİNİZ
238
34°53'.85K, 35°47'.95D
079
AKDENİZ - Türkiye, Güneydoğu Sahili - İskenderun Körfezi - Yumurtalık Koyu Yumurtalık - Blok Harita
KAYNAK: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Harita 3341 (291/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
Ek'te verilen blok haritaları
36°41'.25K, 35°36'.45D
(Mevki merkez olmak üzere)
36°46'.08K, 35°47'.62D
(Mevki merkez olmak üzere)
4.75
080
KARADENİZ - Türkiye, Kuzeydoğu Sahili - Tirebolu - Liman sınırı - Demirleme Sahası Kılavuz Alma / Verme Yeri
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 1332 (Tirebolu, Plan B) (044/13) [WGS84 DATUMU]
41°00'.765K, 38°47'.200D (Harita batı sınırı)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°01'.164K, 38°48'.000D
41°00'.831K, 38°48'.583D
41°00'.333K, 38°47'.667D
41°00'.567K, 38°47'.200D (Harita batı sınırı)
ve
41°02'.000K, 38°50'.700D (Harita doğu sınırı)
41°02'.000K, 38°49'.800D
41°01'.600K, 38°49'.800D
41°01'.600K, 38°50'.700D (Harita doğu sınırı)
No 1
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°00'.753K, 38°47'.832D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 2
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°01'.800K, 38°50'.250D
(Mevki merkez olmak üzere)
SİLİNİZ
41°01'.945K, 38°50'.700D
41°01'.945K, 38°49'.789D
41°01'.245K, 38°49'.790D
41°01'.245K, 38°50'.700D
41°01'.630K, 38°50'.260D
(Mevki merkezli)
Harita 133 (204/12) [ED50 DATUMU]
40°58'.50K, 38°38'.56D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°10'.50K, 38°38'.56D
Tirebolu Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°04'.56K, 38°38'.70D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
40°58'.55K, 38°40'.00D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
4.76
080 Numaralı parağrafın devamıdır.
40°59'.00K, 38°43'.00D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°00'.00K, 38°45'.00D
40°59'.05K, 38°45'.00D
40°58'.15K, 38°43'.00D
ve
41°00'.72K, 38°47'.00D
41°01'.22K, 38°48'.00D
41°00'.88K, 38°48'.60D
41°00'.39K, 38°47'.68D
40°59'.00K, 38°43'.97D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°00'.75K, 38°47'.75D
(Mevki merkez olmak üzere)
Harita 141 (52/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°58'.95K, 38°43'.00D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°59'.95K, 38°45'.00D
40°59'.00K, 38°45'.00D
40°58'.10K, 38°43'.00D
ve
41°00'.67K, 38°47'.00D
41°01'.17K, 38°48'.00D
41°00'.83K, 38°48'.58D
41°00'.33K, 38°47'.67D
ve
41°02'.00K, 38°49'.80D
41°02'.00K, 38°51'.70D
41°01'.60K, 38°51'.70D
41°01'.60K, 38°49'.80D
41°01'.45K, 38°51'.90D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
4.77
080 Numaralı parağrafın devamıdır.
40°58'.97K, 38°43'.95D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°00'.75K, 38°47'.83D
(Mevki merkez olmak üzere)
41°01'.80K, 38°50'.75D
(Mevki merkez olmak üzere)
DÜZELTİNİZ
TİREBOLU LİMAN SINIRI 'nı Tirebolu Liman İdari Sınırı olarak,
SİLİNİZ
41°10'.00K, 38°55'.88D
41°01'.95K, 38°49'.79D
41°01'.95K, 38°51'.69D
41°01'.25K, 38°51'.69D
41°01'.25K, 38°49'.79D
41°01'.64K, 38°50'.78D
(Mevki merkezli)
Harita 13 (INT 3806) (52/13) [ED50 DATUMU]
40°58'.4K, 38°38'.6D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°10'.6K, 38°38'.6D
41°09'.7K, 38°55'.7D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Tirebolu Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°06'.9K, 38°38'.8D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
SİLİNİZ
41°01'.9K, 38°49'.8D
41°01'.9K, 38°51'.6D
41°01'.2K, 38°51'.6D
41°01'.2K, 38°49'.8D
41°01'.6K, 38°50'.6D
(Mevki merkezli)
4.78
080 Numaralı parağrafın devamıdır.
Harita 14 (52/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
Tirebolu Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°09'.7K, 38°55'.6D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
SİLİNİZ
41°02'.2K, 38°50'.0D
41°02'.2K, 38°51'.8D
41°01'.4K, 38°51'.8D
41°01'.4K, 38°50'.0D
41°01'.6K, 38°50'.9D
(Mevki merkezli)
081
KARADENİZ - Ukrayna - Illıchıvs'k (İlliçevs'k) - Derinlik
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 51-5719/12
Harita 1723 (Illıchıvs'k (İlliçevs'k) Yaklaşması, Plan B) (193/12) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
082
46°18'.48K, 30°43'.50D
124
İSTANBUL BOĞAZI - İstanbul Boğazı Güney Girişi - Köşe Koordinatları
KAYNAK: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Harita 2921B (070/13) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
083
29°06'.30E
'ı
29°06'.25E
olarak,
Harita Sağ Üst Köşe
MARMARA DENİZİ - Silivri Güneybatısı - Işıklı Şamandıra
KAYNAK: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü
Harita 293 (249/12) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
Fl(5)Y.20s5M
41°02'.69K, 28°11'.24D
Y
Yat Haritası 2901_2 (Güzelce-Marmara Ereğlisi, Plan B) (185/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
Fl(5)Y.20s5M
41°02'.63K, 28°11'.22D
Y
4.79
084
EGE DENİZİ - Türkiye, Batı Sahili - Deveboynu Burnu - Büyükada - Konak - Denizaltı
Kablosu
KAYNAK: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dereler Bakım ve Körfez Tarama Şube Müdürlüğü
Harita 2212 (INT 3785) (İzmir, Plan B) (021/13) [WGS84 DATUMU]
38°25'.750K, 27°07'.908D (Mendirek)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
38°25'.765K, 27°07'.905D
38°25'.832K, 27°07'.823D
38°25'.844K, 27°07'.612D
Harita 2215 (İzmir Körfezi Karaburun, Plan C) (Yeni Yayın Tarihi: 24.11.2012) [WGS84 DATUMU]
38°39'.798K, 26°31'.103D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
38°39'.860K, 26°31'.117D
Harita 2212 (INT 3785) (021/13) [WGS84 DATUMU]
38°25'.75K, 27°07'.91D (Mendirek)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
38°25'.77K, 27°07'.91D
38°25'.83K, 27°07'.82D
38°25'.84K, 27°07'.61D
Harita 215 (062/13) [WGS84 DATUMU]
38°39'.04K, 26°43'.47D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
38°38'.99K, 26°43'.22D
Harita 221 (INT 3784) (062/13) [WGS84 DATUMU]
38°39'.04K, 26°43'.47D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
38°38'.99K, 26°43'.22D
Yat Haritası 2003_8 (İzmir, Plan A) (149/11) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
38°25'.750K, 27°07'.908D (Mendirek)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
38°25'.765K, 27°07'.905D
38°25'.832K, 27°07'.823D
38°25'.844K, 27°07'.612D
4.80
084 numaralı paragrafın devamıdır.
Yat Haritası 2003_7 (062/13) [WGS84 DATUMU]
38°39'.04K, 26°43'.47D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
38°38'.99K, 26°43'.22D
ve
38°39'.80K, 26°31'.10D (Sahil)
38°39'.86K, 27°31'.12D
Yat Haritası 2003_9 (127/12) [WGS84 DATUMU]
38°25'.750K, 27°07'.908D (Mendirek)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
38°25'.765K, 27°07'.905D
38°25'.832K, 27°07'.823D
38°25'.844K, 27°07'.612D
085
EGE DENİZİ - Yunanistan - Nisos Khios (Sakız Adası) - O.Alinda - Derinlik
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 08-868/13
Harita 222 (015/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
16
38°22'.55K, 25°58'.45D
SİLİNİZ
47
38°22'.61K, 25°58'.54D
Harita 22B (077/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
16
38°22'.55K, 25°58'.45D
SİLİNİZ
46
38°22'.49K, 25°58'.88D
4.81
086
AKDENİZ - Türkiye, Güneydoğu Sahili - İskenderun Körfezi - Mersin (İçel) Körfezi Yumurtalık Koyu - Engel - Blok Not
KAYNAK: Adana Valiliği, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Harita 3341 (079/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
36°45'.24K, 35°48'.85D
Engel
36°45'.42K, 35°48'.99D
36°45'.50K, 35°49'.30D
36°45'.54K, 35°49'.59D
36°45'.09K, 35°49'.55D
Harita 334 (INT 3660) (072/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
36°45'.24K, 35°48'.85D
Engel
36°45'.42K, 35°48'.99D
36°45'.50K, 35°49'.30D
36°45'.54K, 35°49'.59D
36°45'.09K, 35°49'.55D
Harita 333 (INT 3656) (282/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
36°38'.31K, 35°06'.49D
36°38'.09K, 35°06'.35D
36°33'.60K, 35°10'.92D
36°31'.71K, 35°18'.09D
36°33'.17K, 35°19'.20D
ve
36°31'.36K, 35°24'.20D
Engel
ENGELLER
(Not'a bak)
36°34'.63K, 35°13'.21D
Ek'te verilen blok not'u
36°45'.10K, 35°20'.00D
(Mevki merkez olmak üzere)
4.82
087
AZAK DENİZİ - Ukrayna - Mis.Zyuk Kuzeyi - Batık
KAYNAK: BA.:İlan Nu.: 51-5760/12
Harita 19 (068/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
088
45°41'.4K, 36°22'.1D
5 Wk
MARMARA DENİZİ - İzmit Körfezi - Dil Burnu - Işıklı Şamandıra - Fener
KAYNAK: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Harita 291 (039/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
FI(4)Y.10s
Y
40°44'.49K, 29°30'.56D
(4 Şamandıra)
Yat Haritası 2901_8 (014/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
FI(4)Y.10s
Y
40°44'.55K, 29°30'.59D
(4 Şamandıra)
089
EGE DENİZİ - Türkiye, Batı Sahili - Ayvalık - Liman sınırı - Demirleme Sahası - Kılavuz
Alma / Verme Yeri
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 2143 (236/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
39°19'.40K, 26°39'.90D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°19'.10K, 26°40'.70D
39°18'.70K, 26°40'.00D
39°18'.90K, 26°39'.60D
ve
39°18'.60K, 26°36'.60D
39°18'.60K, 26°37'.40D
39°17'.30K, 26°37'.00D
39°17'.30K, 26°36'.20D
39°19'.08K, 26°40'.06D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 1
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
4.83
089 Numaralı parağrafın devamıdır.
No 2
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°17'.95K, 26°36'.80D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°18'.90K, 26°36'.80D
(Mevki merkez olmak üzere)
SİLİNİZ
39°19'.53K, 26°38'.42D
39°19'.05K, 26°38'.47D
ve
39°20'.09K, 26°36'.80D
39°20'.09K, 26°37'.11D
ve
39°17'.04K, 26°36'.21D
39°16'.70K, 26°36'.39D
ve
39°18'.19K, 26°35'.79D
39°20'.20K, 26°35'.75D
39°20'.10K, 26°36'.92D
(Mevki merkezli)
Liman Sınırı
39°16'.85K, 26°36'.33D
(Mevki merkezli)
39°19'.17K, 26°35'.76D
(Mevki merkezli)
Dış Liman
39°18'.28K, 26°36'.78D
(Mevki merkezli)
İç Liman
39°19'.24K, 26°40'.44D
(Mevki merkezli)
Harita 2145 (236/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
39°19'.40K, 26°39'.90D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°19'.10K, 26°40'.70D
39°18'.70K, 26°40'.00D
39°18'.90K, 26°39'.60D
ve
39°18'.60K, 26°36'.60D
39°18'.60K, 26°37'.40D
39°17'.30K, 26°37'.00D
39°17'.30K, 26°36'.20D
4.84
089 Numaralı parağrafın devamıdır.
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°19'.08K, 26°40'.06D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°18'.10K, 26°36'.80D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°18'.90K, 26°36'.80D
(Mevki merkez olmak üzere)
39°26'.00K, 26°47'.98D (Sahil)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°26'.00K, 26°22'.00D
Ayvalık Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°25'.96K, 26°33'.67D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
SİLİNİZ
39°26'.04K, 26°48'.01D
39°26'.10K, 26°20'.00D
ve
39°19'.53K, 26°38'.42D
39°19'.05K, 26°38'.47D
ve
39°20'.09K, 26°36'.80D
39°20'.09K, 26°37'.11D
ve
39°18'.19K, 26°35'.79D
39°20'.20K, 26°35'.75D
EDREMİT LİMAN SINIRI
39°26'.12K, 26°36'.01D
(Mevki merkezli)
Liman Sınırı
39°20'.13K, 26°36'.81D
(Mevki merkezli)
LİMAN SINIRI
39°19'.31K, 26°35'.72D
(Mevki merkezli)
Dış Liman
39°18'.30K, 26°36'.63D
(Mevki merkezli)
İç Liman
39°19'.21K, 26°40'.42D
(Mevki merkezli)
39°17'.97K, 26°39'.30D
(Mevki merkezli)
4.85
089 Numaralı parağrafın devamıdır.
Harita 2146 (076/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
39°15'.00K, 26°36'.00D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°13'.20K, 26°36'.00D
39°13'.20K, 26°42'.00D
39°15'.00K, 26°42'.00D
ve
39°18'.50K, 26°36'.57D
39°17'.30K, 26°36'.20D
39°17'.30K, 26°37'.00D
39°18'.50K, 26°37'.37D
No 2
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°17'.85K, 26°36'.78D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 3
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°14'.10K, 26°39'.00D
(Mevki merkez olmak üzere)
Ayvalık Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°10'.03K, 26°43'.49D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
SİLİNİZ
39°17'.00K, 26°36'.19D
39°16'.42K, 26°36'.55D
Ayvalık Liman Sınırı
39°16'.78K, 26°36'.26D
(Mevki merkezli)
Dış Liman
39°18'.31K, 26°36'.73D
(Mevki merkezli)
İç Liman
39°17'.98K, 26°39'.36D
(Mevki merkezli)
Harita 214 (076/13) [WGS84 DATUMU]
39°26'.00K, 26°47'.98D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°26'.00K, 26°22'.00D
Ayvalık Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°25'.96K, 26°33'.67D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
39°10'.07K, 26°43'.48D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
4.86
089 Numaralı parağrafın devamıdır.
SİLİNİZ
39°28'.90K, 26°03'.87D
39°28'.90K, 25°56'.50D
39°26'.20K, 25°56'.50D
39°26'.10K, 26°48'.06D
ve
39°19'.53K, 26°38'.42D
39°19'.05K, 26°38'.47D
ve
39°20'.09K, 26°36'.80D
39°20'.09K, 26°37'.11D
ve
39°18'.19K, 26°35'.79D
39°20'.20K, 26°35'.75D
ve
39°17'.00K, 26°36'.19D
39°16'.42K, 26°36'.55D
39°27'.50K, 25°56'.64D
(Mevki merkezli)
EDREMİT LİMAN SINIRI
39°26'.21K, 26°23'.94D
(Mevki merkezli)
LİMAN SINIRI
39°19'.31K, 26°35'.68D
(Mevki merkezli)
Dış Liman
39°18'.36K, 26°36'.59D
(Mevki merkezli)
İç Liman
39°19'.21K, 26°40'.59D
(Mevki merkezli)
39°18'.00K, 26°39'.36D
(Mevki merkezli)
Harita 21 (287/12) [ED50 DATUMU]
39°26'.1K, 26°48'.0D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°26'.1K, 26°22'.0D
39°25'.9K, 26°35'.8D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Ayvalık Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
4.87
090
EGE DENİZİ - Yunanistan - Nisos Leros - Derinlik
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 08-911/13
Harita 22A (034/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
295
37°08'.23K, 26°54'.10D
DÜZELTİNİZ
48
'i
188
olarak,
37°07'.78K, 26°53'.78D
53
'i
38
olarak,
37°05'.13K, 26°51'.63D
Harita 31 (071/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
295
37°08'.23K, 26°54'.10D
DÜZELTİNİZ
48
'i
188
olarak,
37°07'.78K, 26°53'.78D
53
'i
38
olarak,
37°05'.13K, 26°51'.63D
Harita 20A (270/12) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
SİLİNİZ
38
37°05'.1K, 26°51'.6D
188
37°07'.8K, 26°53'.8D
91
37°08'.4K, 26°54'.3D
94
37°05'.4K, 26°52'.0D
Yat Haritası 2004_1 (191/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
295
37°08'.17K, 26°54'.07D
DÜZELTİNİZ
48
'i
188
olarak,
37°07'.70K, 26°53'.77D
53
'i
38
olarak,
37°05'.07K, 26°51'.60D
4.88
091
AKDENİZ - Yunanistan - Meyisti (Meis) Adası Batısı - Derinlik
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 51-5784/12
Harita 313 (313/12) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
143
36°09'.66K, 29°32'.27D
SİLİNİZ
143
36°09'.40K, 29°32'.39D
43
36°09'.70K, 29°32'.25D
Harita 321 (307/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
143
36°09'.60K, 29°32'.25D
SİLİNİZ
143
36°09'.36K, 29°32'.35D
43
36°09'.64K, 29°32'.23D
Yat Haritası 3002_4 (058/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
143
36°09'.60K, 29°32'.25D
SİLİNİZ
143
36°09'.36K, 29°32'.35D
43
36°09'.64K, 29°32'.23D
092
AKDENİZ - Mısır - Mina'Dumyat - Fener
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 44-4851/12
Harita 37 (Mina'Dumyat (Damietta Limanı), Plan A) (265/10) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
F.33m6M
‘i
F.R.33m10M
olarak,
31°27'.69K, 31°45'.12D
F.41m6M
‘i
F.R.41m10M
olarak,
31°27'.60K, 31°45'.10D
2F.R.10M
olarak,
31°27'.6K, 31°45'.1D
Harita 37 (265/10) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
2F.6M
‘i
4.89
093
KARADENİZ - Ukrayna - Kerç Boğazı - Derinlik - Taranmış Derinlik - Engel
KAYNAK: BA.:İlan Nu.: 48-5292/12
Harita 1911 (069/19) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
2
DÜZELTİNİZ
SİLİNİZ
094
45°16'.48K, 36°27'.20D
Engel
52
45°14'.87K, 36°27'.38D
5
45°18'.89K, 36°31'.90D
42
45°19'.49K, 36°33'.78D
7-8m
(2000)
‘i
8.3m
(2003)
olarak,
45°21'.62K, 36°29'.21D
51
45°16'.46K, 36°27'.21D
83
45°18'.93K, 36°31'.91D
52
45°19'.47K, 36°33'.74D
KARADENİZ - Romanya - Mangalya - Işıklı Şamandıra
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 52-5907/12
Harita 17 (267/12) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
Q(6)+LFl.15s
43°44'.2K, 28°41'.8D
095
KARADENİZ - Türkiye, Kuzeydoğu Sahili - Giresun - Liman sınırı - Demirleme Sahası Kılavuz Alma / Verme Yeri
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 1332 (Giresun, Plan A) (080/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°55'.20K, 38°21'.00D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°55'.20K, 38°21'.40D
40°54'.90K, 38°21'.42D
40°54'.90K, 38°21'.00D
4.90
095 Numaralı parağrafın devamıdır.
ve
40°56'.00K, 38°22'.75D
40°56'.00K, 38°23'.30D
40°55'.60K, 38°23'.30D
40°55'.60K, 38°22'.75D
ve
40°56'.00K, 38°24'.00D
40°56'.00K, 38°24'.50D
40°55'.62K, 38°24'.50D
40°55'.62K, 38°24'.00D
No 1
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°55'.05K, 38°21'.21D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 2
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°55'.81K, 38°24'.25D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 3
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°55'.80K, 38°23'.02D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°55'.15K, 38°21'.65D
(Mevki merkez olmak üzere)
SİLİNİZ
40°55'.70K, 38°23'.07D
(Mevki merkezli 2,15 Gomina
yarıçaplı saha)
40°55'.72K, 38°23'.07D
(Mevki merkezli)
40°56'.56K, 38°20'.85D
40°56'.35K, 38°24'.55D
GİRESUN LİMAN SINIRI
40°56'.46K, 38°22'.80D
(Mevki merkezli)
Dış Liman
40°54'.96K, 38°21'.88D
(Mevki merkezli)
İç Liman
40°55'.21K, 38°22'.76D
(Mevki merkezli)
4.91
095 Numaralı parağrafın devamıdır.
Harita 133 (080/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
40°55'.26K, 38°21'.01D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°55'.26K, 38°21'.41D
40°54'.96K, 38°21'.43D
40°54'.96K, 38°21'.01D
ve
40°56'.06K, 38°22'.76D
40°56'.06K, 38°23'.31D
40°55'.66K, 38°23'.31D
40°55'.66K, 38°22'.76D
ve
40°56'.06K, 38°24'.01D
40°56'.06K, 38°24'.51D
40°55'.67K, 38°24'.51D
40°55'.67K, 38°24'.01D
ve
40°57'.72K, 38°13'.01D
40°57'.72K, 38°14'.01D
40°57'.06K, 38°14'.01D
40°57'.06K, 38°13'.01D
No 4
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°57'.39K, 38°13'.51D
(Mevki merkez olmak üzere)
Giresun Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°04'.56K, 38°38'.37D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
41°04'.05K, 38°07'.00D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
SİLİNİZ
40°55'.01K, 38°20'.13D
40°56'.50K, 38°20'.15D
40°56'.25K, 38°27'.00D
40°54'.91K, 38°26'.41D
40°56'.60K, 38°22'.80D
(Mevki merkezli)
GİRESUN LİMAN SINIRI
40°05'.80K, 38°23'.10D
(Mevki merkezli)
4.92
095 Numaralı parağrafın devamıdır.
Harita 13 (INT 3806) (080/13) [ED50 DATUMU]
40°57'.6K, 38°06'.9D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°09'.6K, 38°06'.9D
41°05'.1K, 38°07'.1D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Giresun Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°06'.9K, 38°38'.3D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
096
İSTANBUL BOĞAZI - İstanbul Boğazı Kuzeyi - Acartabya - İkinci Derece Deniz Askeri
Yasak Sahası
KAYNAK: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Harita 2921A (056/13) [WGS84 DATUMU]
41°10'.18K, 29°05'.02D (Mevcut saha sınır)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°09'.98K, 29°04'.41D (Mevcut saha sınır)
SİLİNİZ
41°10'.18K, 29°05'.02D
41°10'.14K, 29°04'.97D
41°09'.98K, 29°04'.41D
Yat Haritası 2901_12 (056/13) [WGS84 DATUMU]
41°10'.18K, 29°05'.02D (Mevcut saha sınır)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°09'.98K, 29°04'.41D (Mevcut saha sınır)
SİLİNİZ
41°10'.18K, 29°05'.02D
41°10'.14K, 29°04'.97D
41°09'.98K, 29°04'.41D
4.93
097
MARMARA DENİZİ - Tekirdağ Limanı - Liman sınırı
KAYNAK: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Yat Haritası 2902_4 (131/12) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
098
2012 Yılı 23 Nu.lı İlan 131 numaralı paragrafta koyulması için verilen 40°35'.09''K, 27°27'.96''D
mevkiini 40°35'.09''K, 27°17'.96''D olarak düzeltiniz.
MARMARA DENİZİ - Gemlik Körfezi - Roda Port Tesisleri - Fener - Blok Not
KAYNAK: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü,Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Harita 292 (070/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
FI(3)Y.10s5M
DÜZELTİNİZ
099
40°24'.90K, 29°04'.58D
2013 Yılı 12 Nu.lı İlan 070 numaralı paragrafta silinmesi için verilen 40°18'.18''K, 25°56'.62''D
mevkiini 40°18'.18''K, 28°56'.62''D olarak düzeltiniz.
EGE DENİZİ - Türkiye, Batı Sahili - Aliağa Limanı - Tüpraş Özel Güvenlik Bölgesi Sınırı
KAYNAK: T.C. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü
Harita 2150 (Yeni Yayın Tarihi: 24.11.2012) [WGS84 DATUMU]
38°49'.970K, 26°56'.183D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
38°50'.000K, 26°56'.073D (Mevcut sınır)
ve
38°49'.285K, 26°57'.036D (Mevcut sınır)
38°49'.360K, 26°57'.577D
38°49'.206K, 26°57'.677D
38°49'.036K, 26°57'.556D
38°48'.757K, 26°57'.429D
38°48'.706K, 26°57'.570D
38°48'.595K, 26°57'.684D
38°48'.215K, 26°57'.667D (Sahil)
Girmek Yasaktır
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
38°49'.150K, 26°57'.160D
(Mevki merkez olmak üzere)
4.94
099 Numaralı parağrafın devamıdır.
SİLİNİZ
38°49'.916K, 26°56'.148D
38°50'.000K, 26°56'.073D
ve
38°49'.285K, 26°57'.036D (Mevcut sınır)
38°48'.939K, 26°56'.838D
38°48'.822K, 26°56'.855D
38°48'.705K, 26°57'.205D
38°48'.755K, 26°57'.421D
38°48'.605K, 26°57'.688D
38°48'.223K, 26°57'.738D
38°48'.610K, 26°57'.320D
(Mevki merkezli)
Girmek Yasaktır
Harita 2147 (076/13) [WGS84 DATUMU]
38°49'.97K, 26°56'.18D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
38°50'.00K, 26°56'.07D (Mevcut sınır)
ve
38°49'.29K, 26°57'.04D (Mevcut sınır)
38°49'.36K, 26°57'.58D
38°49'.21K, 26°57'.68D
38°49'.04K, 26°57'.56D
38°48'.76K, 26°57'.43D
38°48'.71K, 26°57'.57D
38°48'.60K, 26°57'.68D
38°48'.22K, 26°57'.67D (Sahil)
SİLİNİZ
38°49'.92K, 26°56'.15D
38°50'.00K, 26°56'.07D
ve
38°49'.29K, 26°57'.04D (Mevcut sınır)
38°48'.94K, 26°56'.84D
38°48'.82K, 26°56'.86D
38°48'.71K, 26°57'.21D
38°48'.76K, 26°57'.42D
38°48'.61K, 26°57'.69D
38°48'.22K, 26°57'.74D
4.95
099 Numaralı parağrafın devamıdır.
Yat Haritası 2003_2 (228/12) [WGS84 DATUMU]
38°49'.97K, 26°56'.18D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
38°50'.00K, 26°56'.07D
38°50'.20K, 26°56'.00D
38°50'.33K, 26°56'.35D
38°50'.35K, 26°56'.83D
38°50'.25K, 26°56'.92D
38°50'.24K, 26°57'.11D
38°50'.15K, 26°57'.24D
38°49'.81K, 26°57'.26D
38°49'.62K, 26°57'.12D
38°49'.29K, 26°57'.04D
38°49'.36K, 26°57'.58D
38°49'.21K, 26°57'.68D
38°49'.04K, 26°57'.56D
38°48'.76K, 26°57'.43D
38°48'.71K, 26°57'.57D
38°48'.60K, 26°57'.68D
38°48'.22K, 26°57'.67D (Sahil)
100
EGE DENİZİ - Türkiye, Batı Sahili - Deveboynu Burnu - Büyükada - Konak - Denizaltı
Kablosu
KAYNAK: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Yat Haritası 2003_7 (084/12) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
2013 Yılı 14 Nu.lı İlan 084 numaralı paragrafta koyulması için verilen 38°39'.86K, 27°31'.12D
mevkiini 38°39'.86K, 26°31'.12D olarak düzeltiniz.
101
AKDENİZ - Türkiye, Güneydoğu Sahili - İskenderun Körfezi - Yeşilköy - Işıklı Bağlama
Şamandırası
KAYNAK: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Harita 3343 (072/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
Fl(3)Y.8s5M
36°50'.798K, 36°08'.830D
Y
36°50'.854K, 36°08'.782D
36°50'.753K, 36°08'.722D
4.96
103
AZAK DENİZİ - Ukrayna - Mis.Kroni Kuzeyi - Bağlama Şamandırası
KAYNAK: BA.:İlan Nu.: 03-319/13
Harita 19 (087/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
104
45°33'.6K, 36°34'.8D
KARADENİZ - Türkiye, Kuzeydoğu Sahili - Fındıklı - Deşarj Boru Hattı
KAYNAK: İller Bankası A.Ş., Trabzon Bölge Müdürlüğü
Harita 143 (043/13) [ED50 DATUMU]
41°15'.96K, 41°08'.05D (Sahil)
KOYUNUZ
41°16'.39K, 41°07'.46D
105
İSTANBUL BOĞAZI - Umuryeri - Şamandıra
KAYNAK: TCG Ağ-5 Komutanlığı
Harita 2921A (056/13) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
(2 Şamandıra)
'i
olarak,
41°09'.32K, 29°04'.62D
(2 Şamandıra)
SİLİNİZ
41°09'.50K, 29°04'.52D
Harita 2921 (INT 3756) (056/13) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
(2 Şamandıra)
'i
olarak,
41°09'.32K, 29°04'.62D
(2 Şamandıra)
SİLİNİZ
41°09'.50K, 29°04'.52D
Yat Haritası 2901_12 (056/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
41°09'.32K, 29°04'.60D
41°09'.36K, 29°04'.62D
4.97
106
MARMARA DENİZİ - Yenikapı - Denizde İnşaat
KAYNAK: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Harita 2921 (INT 3756) (105/13) [WGS84 DATUMU]
40°59'.64K, 28°57'.00D (Harita batı sınırı)
KOYUNUZ
40°59'.65K, 28°57'.08D
40°59'.89K, 28°57'.52D (Mendirek)
inşa halinde (2012)
40°59'.82K, 28°57'.20D
(Mevki merkez olmak üzere)
107
EGE DENİZİ - Türkiye, Batı Sahili - Edremit - Liman sınırı - Demirleme Sahası - Kılavuz
Alma / Verme Yeri
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 2141(Akçay Limanı, Plan B) (076/13) [ED50 DATUMU]
39°30'.75K, 26°50'.03D (Harita güney sınırı)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°32'.66K, 26°50'.03D
39°32'.66K, 26°52'.03D
39°30'.75K, 26°52'.03D (Harita güney sınırı)
ve
39°30'.75K, 26°52'.03D (Harita güney sınırı)
39°32'.66K, 26°52'.03D
39°32'.66K, 26°55'.03D
39°30'.86K, 26°55'.03D
39°30'.75K, 26°54'.62D (Harita güney sınırı)
No 1
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°31'.73K, 26°53'.57D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 2
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°31'.70K, 26°51'.03D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°32'.06K, 26°50'.03D
(Mevki merkez olmak üzere)
SİLİNİZ
39°30'.75K, 26°52'.00D
39°32'.60K, 26°52'.00D
39°32'.60K, 26°55'.10D
39°30'.75K, 26°55'.10D
39°31'.69K, 26°53'.60D
(Mevki merkezli)
4.98
107 Numaralı parağrafın devamıdır.
Harita 2144 (151/12) [WGS84 DATUMU]
39°28'.79K, 26°03'.81D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°28'.79K, 25°56'.12D
ve
39°26'.00K, 26°27'.00D (Harita doğu sınırı)
39°26'.00K, 26°22'.00D
Edremit Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°28'.75K, 25°58'.14D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
39°26'.04K, 26°25'.77D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Ayvalık Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°25'.95K, 26°25'.77D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
SİLİNİZ
39°26'.08K, 26°27'.00D
39°26'.14K, 25°56'.47D
39°28'.84K, 25°56'.47D
39°28'.84K, 26°03'.47D
EDREMİT LİMAN SINIRI
39°26'.15K, 26°19'.35D
(Mevki merkezli)
39°27'.77K, 25°56'.54D
(Mevki merkezli)
Harita 2145 (089/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
39°32'.60K, 26°50'.00D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°32'.60K, 26°52'.00D
39°30'.00K, 26°52'.00D
39°30'.00K, 26°50'.00D
ve
39°32'.60K, 26°52'.00D
39°32'.60K, 26°55'.00D
39°30'.80K, 26°55'.00D
39°30'.00K, 26°52'.00D
39°31'.70K, 26°53'.50D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 1
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
4.99
107 Numaralı parağrafın devamıdır.
No 2
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°31'.30K, 26°51'.00D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°32'.00K, 26°50'.00D
(Mevki merkez olmak üzere)
39°26'.04K, 26°33'.67D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Edremit Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
SİLİNİZ
39°32'.54K, 26°51'.97D
39°32'.54K, 26°55'.07D
39°30'.64K, 26°55'.07D
39°29'.34K, 26°51'.97D
39°31'.19K, 26°53'.42D
(Mevki merkezli)
Harita 213 (293/12) [ED50 DATUMU]
39°28'.85K, 26°03'.84D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°28'.85K, 25°56'.15D
39°28'.81K, 25°58'.18D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Edremit Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
Harita 214 (076/13) [WGS84 DATUMU]
39°28'.79K, 26°03'.81D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°28'.79K, 25°56'.12D
39°28'.71K, 25°58'.60D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Edremit Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
SİLİNİZ
39°32'.54K, 26°51'.97D
39°32'.54K, 26°55'.07D
39°30'.64K, 26°55'.07D
39°29'.34K, 26°51'.97D
39°31'.19K, 26°53'.42D
(Mevki merkezli)
4.100
107 Numaralı parağrafın devamıdır.
Harita 21 (089/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
39°28'.8K, 26°03'.8D (Sahil)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°28'.8K, 25°56'.2D
Edremit Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°26'.3K, 26°35'.8D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
39°28'.6K, 26°00'.0D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
108
AKDENİZ - Türkiye, Güneydoğu Sahili - İskenderun Körfezi - Büyükdere - Fener
KAYNAK: Seyir. Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Harita 334 (INT 3660) (108/13) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
109
Fl10s45m20M
'i
Fl.3s45m20M
olarak,
36°32'.22K, 36°03'.11D
KARADENİZ - Türkiye, Kuzeydoğu Sahili - Beşikdüzü - Batık - Şamandıra
KAYNAK: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Harita 1412 (Beşikdüzü Balıkçı Barınağı, Plan A) (051/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
(a) 41°03'.897K, 39°13'.334D
Fl.Y.3s
(a) mevki kuzeyine
Or
4.101
110
KARADENİZ - Türkiye, Kuzey Sahili - Cide - Şamandıra
KAYNAK: Cide Liman Başkanlığı
Harita 121 (239/11) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
41°54'.10K, 32°57'.47D
Y
111
MARMARA DENİZİ - İmralı Adası Batısı - Bağlama Şamandırası
KAYNAK: TCG Ağ-5 Komutanlığı
Harita 2924 (İmralı Adası, Plan A) (074/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
40°33'.423K, 28°31'.222D
Harita 292 (098/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
40°33'.42K, 28°31'.22D
Harita 294 (275/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°33'.36K, 28°31'.20D
Yat Haritası 2901_4 (028/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°33'.36K, 28°31'.20D
Yat Haritası 2901_5 (185/10) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°33'.36K, 28°31'.20D
4.102
112
MARMARA DENİZİ - Gemlik Körfezi - Gemlik - Liman sınırı - Demirleme Sahası Kılavuz Alma / Verme Yeri
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 2924 (Gemlik, Plan C) (111/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
40°26'.980K, 29°06'.533D(Harita kuzey sınırı)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°26'.157K, 29°08'.025D
40°25'.957K, 29°07'.425D
40°26'.657K, 29°05'.425D
40°26'.980K, 29°05'.748D(Harita kuzey sınırı)
No 1
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°26'.500K, 29°06'.800D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°26'.057K, 29°06'.125D
(Mevki merkez olmak üzere)
SİLİNİZ
40°26'.700K, 29°07'.200D
40°26'.000K, 29°08'.200D
40°25'.930K, 29°07'.400D
40°26'.300K, 29°06'.500D
40°26'.272K, 29°07'.275D
(Mevki merkezli)
40°26'.200K, 29°07'.396D
(Mevki merkezli)
Harita 292 (111/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
40°33'.06K, 28°47'.57D (Sahil)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°33'.06K, 28°43'.43D
40°30'.06K, 28°43'.43D
40°21'.60K, 29°00'.12D (Sahil)
40°27'.26K, 29°06'.03D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°26'.16K, 29°08'.03D
40°25'.96K, 29°07'.43D
40°26'.66K, 29°05'.43D
ve
4.103
112 Numaralı parağrafın devamıdır.
40°28'.06K, 29°03'.03D
40°28'.06K, 29°04'.63D
40°27'.46K, 29°04'.63D
40°27'.46K, 29°03'.03D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°26'.60K, 29°06'.56D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°26'.06K, 29°06'.13D
(Mevki merkez olmak üzere)
Gemlik Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
DÜZELTİNİZ
40°27'.28K, 28°49'.09D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
'nı
olarak,
SİLİNİZ
40°27'.76K, 29°03'.79D
(Mevki merkezli)
40°28'.00K, 29°03'.00D
40°28'.00K, 29°04'.60D
40°27'.40K, 29°04'.60D
40°27'.60K, 29°03'.00D
ve
40°26'.70K, 29°07'.20D
40°26'.00K, 29°08'.20D
40°25'.93K, 29°07'.40D
40°26'.30K, 29°06'.50D
40°31'.18K, 28°46'.90D
40°30'.00K, 28°46'.98D
40°21'.39K, 28°58'.52D
40°26'.33K, 29°07'.11D
(Mevki merkez olmak üzere)
40°26'.19K, 29°07'.58D
(Mevki merkez olmak üzere)
GEMLİK LİMAN SINIRI
40°26'.47K, 28°51'.50D
(Mevki merkez olmak üzere)
4.104
112 Numaralı parağrafın devamıdır.
Harita 29 (INT 3708) (Yeni Yayın Tarihi: 22.09.2012) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°33'.1K, 28°47'.6D (Sahil)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°33'.1K, 28°43'.4D
40°30'.1K, 28°43'.4D
40°21'.6K, 29°00'.1D (Sahil)
Gemlik Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
113
40°27'.8K, 28°48'.3D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
ÇANAKKALE BOĞAZI - Çanakkale Boğazı Güney Girişi - Seddülbahir - Fener
KAYNAK: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Harita 2121 (257/12) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
FI.G.3s6m9M
'i
Fl.G.5s5m5M
olarak,
40°02'.520K, 26°11'.530D
FI.3s6m5M
'i
Fl.R.5s5m3M
olarak,
40°02'.470K, 26°11'.550D
Harita 212 (INT 3750) (Kumkale - Seddülbahir, Plan C) (287/12) [ED50 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
FI.G.3s5m5M
'i
Fl.G.5s5m5M
olarak,
40°02'.580K, 26°11'.560D
FI.R.3s5m5M
'i
Fl.R.5s5m3M
olarak,
40°02'.530K, 26°11'.580D
Harita 2134 (257/12) [ED50 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
FI.G.3s6m9M
'i
Fl.G.5s5m5M
olarak,
40°02'.58K, 26°11'.56D
FI.3s6m5M
'i
Fl.R.5s5m3M
olarak,
40°02'.53K, 26°11'.58D
Harita 212 (INT 3750) (287/12) [ED50 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
FI.G.3s9M
'i
Fl.G.5s5M
olarak,
40°02'.58K, 26°11'.56D
FI.3s5M
'i
Fl.R.5s3M
olarak,
40°02'.53K, 26°11'.58D
Yat Haritası 2902_11 (Kumkale - Seddülbahir, Plan B) (257/12) [ED50 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
FI.G.3s6m9M
'i
Fl.G.5s5m5M
FI.3s6m5M
'i
Fl.R.5s5m3M
olarak,
40°02'.580K, 26°11'.560D
olarak,
40°02'.530K, 26°11'.580D
4.105
113 Numaralı parağrafın devamıdır.
Yat Haritası 2902_09 (257/12) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
FI.G.3s6m9M
'i
Fl.G.5s5m5M
olarak,
40°02'.58K, 26°11'.56D
FI.3s6m5M
'i
Fl.R.5s5m3M
olarak,
40°02'.53K, 26°11'.58D
Yat Haritası 2002_4 (085/12) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
FI.G.3s9M
'i
Fl.G.5s5M
olarak,
40°02'.520K, 26°11'.530D
FI.3s5M
'i
Fl.R.5s3M
olarak,
40°02'.470K, 26°11'.550D
Yat Haritası 2002_5 (293/12) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
114
Harita
FI.G.3s9M
'i
Fl.G.5s5M
olarak,
40°02'.520K, 26°11'.530D
FI.3s5M
'i
Fl.R.5s3M
olarak,
40°02'.470K, 26°11'.550D
AKDENİZ - Türkiye, Güneybatı Sahili - Fethiye Körfezi - Göcek Limanı - D-Marin - Blok
KAYNAK: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Harita 3122 (Göcek Limanı, Plan A) (313/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
Ek'te verilen blok haritayı (*)
36°44'.85K, 28°56'.45D
(Mevki merkez olmak üzere)
Harita 3122 (313/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
Ek'te verilen blok haritayı (*)
36°44'.84K, 28°56'.44D
(Mevki merkez olmak üzere)
Yat Haritası 3002_6 (Göcek Limanı, Plan A) (209(P)/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
Ek'te verilen blok haritayı (*)
36°44'.85K, 28°56'.46D
(Mevki merkez olmak üzere)
Yat Haritası 3002_6 (209(P)/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
(
Ek'te verilen blok haritayı (*)
36°44'.84K, 28°56'.45D
Mevki merkez olmak üzere)
(*) Blok düzeltmelere ilgili Haftalık Denizcilere İlanlar Bülteninden ulaşabilirler.
4.106
115
AKDENİZ - Türkiye, Güneydoğu Sahili - İçel (Mersin) Körfezi - İçel (Mersin) - Şamandıra
KAYNAK: Seyir. Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Harita 333 (INT 3656) (086/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
116
36°46'.24K, 34°38'.63D
KARADENİZ - Türkiye, Kuzey Sahili - Ayancık - Deşarj Boru Hattı
KAYNAK: Ayancık Liman Başkanlığı
Harita 122 (272/12) [ED50 DATUMU]
41°57'.03K, 34°35'.39D (Sahil)
KOYUNUZ
41°57'.85K, 34°35'.00D
117
MARMARA DENİZİ - Erdek Körfezi - Çınar Koyu - Bağlama Şamandırası
KAYNAK: TCG Ağ-5 Komutanlığı
Harita 2941 (Erdek, Plan B) (276/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°23'.422K, 27°48'.407D
Yat Haritası 2902_12 (129/11) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°23'.422K, 27°48'.407D
4.107
118
EGE DENİZİ - Türkiye, Batı Sahili - Bozcaada - Liman sınırı - Demirleme Sahası Kılavuz Alma / Verme Yeri
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 2121 (113/13) [WGS14 DATUMU]
KOYUNUZ
39°56'.450K, 26°02'.000D (Harita batı sınırı)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°56'.450K, 26°03'.650D
39°56'.350K, 26°04'.800D
39°52'.500K, 26°07'.055D (Harita güney sınırı)
Bozcaada Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°56'.433K, 26°02'.532D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
39°53'.520K, 26°06'.418D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
39°54'.287K, 26°02'.000D (Harita batı sınırı)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°54'.300K, 26°02'.433D
39°52'.500K, 26°03'.724D (Harita güney sınırı)
39°53'.684K, 26°02'.297D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 1
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
Harita 2133 (293/12) [WGS14 DATUMU]
KOYUNUZ
39°54'.000K, 26°06'.177D (Harita kuzey sınırı)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°50'.474K, 26°08'.233D (Sahil)
39°52'.622K, 26°06'.935D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Bozcaada Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°54'.000K, 25°58'.034D (Harita kuzey sınırı)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°51'.050K, 26°02'.700D
39°51'.800K, 26°03'.600D
39°54'.000K, 26°02'.572D (Harita kuzey sınırı)
ve
39°54'.000K, 25°57'.520D (Harita kuzey sınırı)
39°50'.450K, 25°53'.400D
39°46'.950K, 25°55'.300D
39°46'.000K, 25°57'.400D
39°49'.100K, 26°00'.000D (Sahil)
4.108
118 Numaralı parağrafın devamıdır.
39°50'.380K, 25°57'.935D (Sahil)
39°52'.755K, 26°00'.006D (Mevcut saha sınırı)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
ve
39°46'.000K, 25°57'.400D (Mevcut saha sınırı)
39°44'.000K, 26°01'.950D (Harita güney sınırı)
39°47'.730K, 26°04'.724D (Sahil)
39°52'.800K, 26°01'.743D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 1
39°50'.000K, 26°06'.000D
(Mevki merkez olmak üzere)
DÜZELTİNİZ
'nı
No 2
olarak,
39°49'.038K, 25°57'.222D
(Mevki merkezli)
'nı
No 3
olarak,
39°46'.607K, 26°01'.288D
(Mevki merkezli)
SİLİNİZ
39°54'.000K, 25°57'.660D
39°50'.390K, 25°53'.370D
39°46'.840K, 25°55'.270D
39°45'.940K, 25°57'.370D
39°49'.110K, 25°59'.970D
ve
39°45'.940K, 25°57'.370D
39°44'.000K, 26°01'.739D
ve
39°44'.000K, 26°01'.917D
39°47'.861K, 26°04'.803D
ve
39°50'.385K, 25°57'.909D
39°52'.690K, 25°59'.970D
39°54'.000K, 25°57'.910D
39°46'.528K, 26°01'.290D
(Mevki merkezli)
YOLCU ve KURU YÜK GEMİLERİ
4.109
118 Numaralı parağrafın devamıdır.
Harita 2134 (113/13) [ED50 DATUMU]
39°56'.51K, 25°56'.00D (Harita batı sınırı)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°56'.51K, 26°03'.68D
39°56'.41K, 26°04'.83D
39°56'.00K, 26°05'.07D (Harita güney sınırı)
Bozcaada Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°56'.47K, 26°00'.25D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Harita 2136 (293/12) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
39°56'.51K, 25°56'.00D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°56'.51K, 26°03'.68D
39°56'.41K, 26°04'.83D
39°50'.56K, 26°08'.25D (Sahil)
Bozcaada Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°56'.47K, 25°59'.92D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
4.110
118 Numaralı parağrafın devamıdır.
39°54'.21K, 25°57'.83D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°54'.36K, 26°02'.46D
39°51'.86K, 26°03'.63D
39°51'.11K, 26°02'.73D
ve
39°54'.20K, 25°57'.83D
39°50'.50K, 25°53'.43D
39°47'.00K, 25°55'.33D
39°46'.06K, 25°57'.43D
39°49'.16K, 26°00'.03D (Sahil)
ve
39°50'.44K, 25°57'.98D (Sahil)
39°52'.82K, 26°00'.03D (Mevcut saha sınırı)
ve
39°46'.06K, 25°57'.43D (Mevcut saha sınırı)
39°44'.06K, 26°02'.00D
39°47'.79K, 26°04'.75D (Sahil)
DÜZELTİNİZ
No 1
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°52'.86K, 26°01'.77D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°50'.06K, 26°06'.03D
(Mevki merkez olmak üzere)
'nı
No 2
olarak,
39°49'.24K, 25°56'.22D
(Mevki merkezli)
olarak,
39°46'.89K, 26°00'.66D
(Mevki merkezli)
No 3
'nı
SİLİNİZ
39°50'.45K, 25°57'.94D
39°52'.75K, 26°00'.01D
39°54'.14K, 25°57'.80D
39°50'.45K, 25°53'.39D
39°46.91K, 25°55'.26D
39°44'.00K, 26°01'.87D
39°48'.12K, 26°04'.99D
4.111
118 Numaralı parağrafın devamıdır.
ve
39°46'.00K, 25°57'.40D
39°49'.19K, 26°00'.00D
YOLCU VE KURU YÜK GEMİLERİ
39°47'.04K, 26°00'.80D
(Mevki merkezli)
Harita 2144 (107/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
Bozcaada Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°28'.82K, 25°58'.14D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Harita 213 (107/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
39°56'.51K, 25°56'.00D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°56'.51K, 26°03'.68D
39°56'.41K, 26°04'.83D
39°50'.56K, 26°08'.25D (Sahil)
39°56'.45K, 25°59'.37D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Bozcaada Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°54'.21K, 25°57'.83D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°54'.36K, 26°02'.46D
39°51'.86K, 26°03'.63D
39°51'.11K, 26°02'.73D
39°52'.86K, 26°01'.77D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
SİLİNİZ
39°47'.04K, 26°00'.80D
(Mevki merkezli)
YOLCU VE KURU YÜK GEMİLERİ
Harita 214 (107/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
39°28'.86K, 25°58'.60D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Bozcaada Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
4.112
118 Numaralı parağrafın devamıdır.
Harita 21 (107/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
39°56'.5K, 25°56'.0D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°56'.5K, 26°03'.78D
39°56'.4K, 26°04'.8D
39°56'.6K, 26°08'.3D (Sahil)
Bozcaada Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°56'.3K, 25°57'.0D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
4.113
120
EGE DENİZİ - Türkiye, Batı Sahili - İzmir Körfezi - Güzelbahçe - Fener
KAYNAK: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Harita 2213 (Yeni Yayın Tarihi: 24.11.2012) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
FI.G.4s10m5M
38°22'.52K, 26°51'.97D
Harita 221(INT3784) (Yeni Yayın Tarihi: 16.02.2013) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
FI.G.4s5M
38°22'.52K, 26°51'.97D
Yat Haritası 2003_8 (084/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
121
FI.G.4s5M
38°22'.52K, 26°51'.97D
AKDENİZ - Lübnan - Beyrut Kuzeydoğusu - Derinlik
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 09-985/13
Harita 35 (078/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
SİLİNİZ
122
36
33°58'.66K, 35°34'.01D
110
33°58'.49K, 35°33'.86D
KARADENİZ - Rusya - Adler - Fener
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 03-300/13
Harita 145 (085/11) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
FI(2)R.8s11m13M
'i
FI(2)Y.8s11m13M
olarak,
43°25'.48K, 39°54'.93D
FI(2)Y.8s11m13M
olarak,
43°25'.48K, 39°54'.93D
Harita 151 (067/13) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
FI(2)R.8s11m13M
'i
4.114
122 Numaralı parağrafın devamıdır.
Harita 14A (067/13) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
FI(2)R.8s13M
'i
FI(2)Y.8s13M
olarak,
43°25'.5K, 39°54'.9D
Harita 10B (Yeni Yayın Tarihi: 16.02.2013) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
FI(2)R.13M
'i
FI(2)Y.13M
olarak,
43°25'.5K, 39°54'.9D
olarak,
43°25'.5K, 39°54'.9D
Harita 10 (INT 310) (169/12) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
123
FI(2)R.13M
'i
FI(2)Y.13M
KARADENİZ - Türkiye, Kuzeydoğu Sahili - Pazar - Soğuk Su Balıkçı Barınağı - Fener
KAYNAK: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Harita 1432 (043/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
FI.R.5s10m3M
41°10'.92K, 40°52'.77D
FI.G.5s12m3M
41°10'.98K, 40°52'.77D
124
MARMARA DENİZİ - Bandırma Körfezi - Bandırma - Liman sınırı - Demirleme Sahası Kılavuz Alma / Verme Yeri
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 2924 (Bandırma, Plan E) (112/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
40°23'.100K, 27°57'.818D(Harita kuzey sınırı)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°21'.558K, 27°57'.577D(Mendirek)
40°22'.224K, 27°59'.500D(Harita kuzey sınırı)
No 1
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°22'.680K, 27°58'.637D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°22'.058K, 27°57'.227D
(Mevki merkez olmak üzere)
4.115
124 Numaralı parağrafın devamıdır.
SİLİNİZ
40°23'.100K, 27°56'.355D
40°22'.057K, 27°59'.434D
ve
40°21'.563K, 27°57'.531D
40°21'.433K, 27°57'.492D
40°21'.433K, 27°57'.478D
40°23'.020K, 27°56'.592D
40°22'.637K, 27°57'.727D
40°21'.581K, 27°57'.535D
40°22'.282K, 27°57'.263D
(Mevki merkezli)
DIŞ LİMAN
40°22'.250K, 27°57'.900D
(Mevki merkezli)
İÇ LİMAN
40°21'.312K, 27°57'.700D
(Mevki merkezli)
Blok Not'u(*)
40°20'.835K, 27°56'.519D
(Mevki merkezli)
Harita 293 (083/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
40°33'.06K, 27°48'.17D (Harita güney sınırı)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°43'.56K, 27°59'.73D
40°43'.56K, 28°27'.03D
40°33'.06K, 28°27'.03D (Harita güney sınırı)
40°37'.40K, 28°26'.90D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Bandırma Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°43'.47K, 28°10'.32D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
40°38'.30K, 27°54'.20D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
(*) Blok düzeltmelere ilgili Haftalık Denizcilere İlanlar Bülteninden ulaşabilirler.
4.116
124 Numaralı parağrafın devamıdır.
Harita 294 (111/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°23'.10K, 27°57'.80D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°23'.60K, 28°00'.00D
40°22'.35K, 28°00'.00D
40°21'.50K, 27°57'.55D
ve
40°23'.70K, 28°00'.50D
40°24'.15K, 28°02'.50D
40°22'.60K, 28°02'.50D
40°22'.60K, 28°00'.50D
ve
40°27'.20K, 28°03'.80D
40°26'.00K, 28°05'.80D
40°25'.40K, 28°04'.90D
40°25'.40K, 28°02'.40D
40°22'.70K, 27°58'.95D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°26'.18K, 28°03'.97D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°23'.29K, 28°01'.48D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°22'.00K, 27°57'.20D
(Mevki merkez olmak üzere)
40°23'.35K, 27°56'.00D
(Mevki merkez olmak üzere)
40°31'.60K, 27°46'.60D (Sahil)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°43'.50K, 27°59'.70D
40°43'.50K, 28°27'.00D
40°28'.00K, 28°27'.00D
40°23'.80K, 28°30'.80D (Sahil)
Bandırma Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°38'.08K, 27°53'.90D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
40°33'.19K, 28°26'.84D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
40°43'.41K, 28°14'.53D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
4.117
124 Numaralı parağrafın devamıdır.
SİLİNİZ
40°23'.65K, 27°54'.12D
40°21'.93K, 27°59'.17D
40°21'.33K, 27°57'.47D
40°22'.78K, 27°56'.69D
40°22'.44K, 27°57'.65D
40°21'.47K, 27°57'.52D
40°22'.37K, 27°57'.26D
(Mevki merkezli)
Dış Liman
40°22'.63K, 27°56'.24D
(Mevki merkezli)
BANDIRMA LİMAN SINIRI
40°22'.33K, 27°58'.24D
(Mevki merkezli)
Harita 29 (INT 3708) (112/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°23'.8K, 28°30'.8D (Sahil)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°28'.0K, 28°27'.0D
40°43'.5K, 28°27'.0D
40°43'.5K, 27°59'.7D
40°31'.6K, 27°46'.6D (Sahil)
40°39'.1K, 27°55'.5D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Bandırma Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°43'.0K, 28°08'.8D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
40°35'.0K, 28°26'.6D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
4.118
125
MARMARA DENİZİ - Marmara Adası - Marmara - İDO İskelesi - Fener - Blok Harita
KAYNAK: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Harita 2942 (Marmara Adası Vapur İskelesi, Plan C) (035/11) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
FI(3)Y.12s8m5M
40°35' 5.4''K, 27°33' 18.24''D
Harita 2942 (Marmara Adası, Plan A) (035/11) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
FI(3)Y.12s8m5M
40°35'.090K, 27°33'.304D
Yat Haritası 2902_14 (Marmara Adası Vapur İskelesi, Plan A) (129/11) [WGS84 DATUMU]
Ek'te verilen blok haritayı (*)
KOYUNUZ
40°33'.75K, 27°33'.28D
(Mevki merkez olmak üzere)
Yat Haritası 2902_14 (129/11) [WGS84 DATUMU]
Ek'te verilen blok haritayı (*)
KOYUNUZ
40°34'.80K, 27°33'.68D
(Mevki merkez olmak üzere)
126
ÇANAKKALE BOĞAZI - Çanakkale Boğazı Güney Girişi - Seddülbahir - Işıklı
Şamandıra
KAYNAK: TCG NUSRET Komutanlığı
Harita 2121 (118/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
Fl&Fl.Y.3s3M
40°02'.650K, 26°12'.830D
Y
Harita 212 (INT 3750) (Kumkale - Seddülbahir, Plan C) (113/13) [ED50 DATUMU]
SİLİNİZ
Fl&Fl.Y.3s3M
40°02'.693K, 26°12'.860D
Y
Harita 2134 (118/13) [ED50 DATUMU]
SİLİNİZ
Fl&Fl.Y.3s3M
40°02'.71K, 26°12'.89D
Y
Harita 212 (INT 3750) (113/13) [ED50 DATUMU]
SİLİNİZ
Fl&Fl.Y.3s3M
40°02'.71K, 26°12'.86D
Y
Yat Haritası 2902_11 (Kumkale - Seddülbahir, Plan B) (113/13) [ED50 DATUMU]
SİLİNİZ
Fl&Fl Y 3s3M
40°02'.710K, 26°12'.860D
Y
(*) Blok düzeltmelere ilgili Haftalık Denizcilere İlanlar Bülteninden ulaşabilirler.
4.119
Yat Haritası 2902_9 (113/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
Fl.&Fl.Y.3s3M
40°02'.650K, 26°12'.830D
Y
Yat Haritası 2002_4 (113/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
Fl&Fl.Y.3s3M
40°02'.65K, 26°12'.83D
Y
Yat Haritası 2002_5 (113/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
Fl&Fl.Y.3s3M
40°02'.65K, 26°12'.83D
Y
127
AKDENİZ - İsrail - Hadera Yaklaşması - Blok Harita
KAYNAK: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
SİLİNİZ
32°26'.20K, 33°56'.00D
32°26'.20K, 34°22'.10D
ve
32°30'.10K, 33°56'.00D
32°30'.10K, 34°22'.10D
HADERA ROTASI (Not'a Bak)
32°27'.55K, 34°18'.27D
Harita 36 (064/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
128
Ek'te verilen blok haritayı (*)
32°27'.02K, 34°39'.59D
(Mevki merkez olmak üzere)
KARADENİZ - Ukrayna - Kerç Boğazı - Kamysh-Buruns'ka Dili Doğusu - Engel
KAYNAK: BA.:İlan Nu.: 08-888/13
Harita 1911 (093/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
45°15'.70K, 36°27'.88D
59 Engel
(*) Blok düzeltmelere ilgili Haftalık Denizcilere İlanlar Bülteninden ulaşabilirler.
4.120
129
EGE DENİZİ - Türkiye, Kuzeybatı Sahili - Gelibolu Yarımadası - Çanakkale Boğazı Saros Körfezi - Çanakkale - Demirleme Sahası - Liman Sınırı
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 2122 (Çanakkale Limanı, Plan B)(020/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
40°09’.80K, 26°24’.19D
40°08’.85K, 26°23’.90D
ÇANAKKALE LİMAN SINIRI
40°09'.30K, 26°24'.03D
(Mevki merkezli)
İç Liman
40°09'.30K, 26°24'.11D
(Mevki merkezli)
Dış Liman
40°09'.30K, 26°23'.94D
(Mevki merkezli)
Harita 212 (INT 3750) (Çanakkale, Plan B) (126/13) [ED50 DATUMU]
SİLİNİZ
40°09’.835K, 26°24’.200D (Harita kuzey sınırı)
40°08’.895K, 26°23’.920D (Sahil)
40°09'.525K, 26°24'.170D
(Mevki merkezli)
İç Liman
Harita 212 (INT 3750) (Nara Geçidi, Plan A) (126/13) [ED50 DATUMU]
40°09’.83K, 26°24’.21D (Sahil)
SİLİNİZ
40°08’.89K, 26°23’.92D (Sahil)
40°09'.35K, 26°24'.203D
(Mevki merkezli)
İç Liman
4.121
129 Numaralı parağrafın devamıdır.
Harita 2121 (126/13) [WGS84 DATUMU]
40°06’.30K, 26°07’.72D (Harita kuzey sınırı)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°56’.45K, 26°03’.65D (Mevcut saha sınırı)
Çanakkale Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°03'.58K, 26°06'.64D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
39°53'.54K, 26°06'.48D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
40°00’.97K, 26°15’.30D (Harita doğu sınırı)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°00’.90K, 26°15’.10D
40°00’.30K, 26°15’.20D
40°00’.33K, 26°15’.30D (Harita doğu sınırı)
ve
39°54’.30K, 26°08’.25D
39°54’.30K, 26°08’.90D
39°53’.20K, 26°09’.30D
39°53’.20K, 26°08’.10D
No 3
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°53'.83K, 26°08'.61D
(Mevki merkez olmak üzere)
SİLİNİZ
40°00’.92K, 26°15’.30D
40°00’.82K, 26°15’.03D
40°00’.25K, 26°15’.16D
40°00’.28K, 26°15’.30D
Harita 2122 (020/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°00’.90K, 26°15’.10D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°01’.70K, 26°17’.40D
40°03’.07K, 26°18’.95D
40°02’.55K, 26°19’.80D
40°01’.40K, 26°18’.75D
40°00’.30K, 26°15’.20D
4.122
129 Numaralı parağrafın devamıdır.
DÜZELTİNİZ
'i
No 1
olarak,
SİLİNİZ
40°01'.26K, 26°17'.21D
40°09’.80K, 26°24’.19D
40°08’.85K, 26°23’.90D
ÇANAKKALE LİMAN SINIRI
40°09'.30K, 26°24'.03D
(Mevki merkezli)
İç Liman
40°09'.28K, 26°24'.14D
Dış Liman
40°09'.52K, 26°24'.02D
(Mevki merkezli)
40°00’.83K, 26°15’.03D
40°01’.62K, 26°17’.37D
40°02’.97K, 26°18’.89D
40°02’.43K, 26°19’.78D
40°01’.32K, 26°18’.69D
40°00’.25K, 26°15’.16D
Harita 2123 (287/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°16'.18K, 26°30'.29D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Çanakkale Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
Harita 2133 (118/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
39°52'.65K, 26°07'.00D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Çanakkale Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°54’.00K, 26°08’.21D (Harita kuzey sınırı)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°53’.20K, 26°08’.10D
39°53’.20K, 26°09’.30D
39°54’.00K, 26°09’.00D (Harita kuzey sınırı)
ve
39°52’.40K, 26°07’.00D
39°52’.40K, 26°08’.00D
39°51’.50K, 26°08’.00D
4.123
129 Numaralı parağrafın devamıdır.
No 3
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°53'.58K, 26°08'.60D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 2
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°52'.20K, 26°07'.65D
(Mevki merkez olmak üzere)
Harita 2111 (287/12) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
Çanakkale Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°24'.25K, 26°18'.20D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Harita 2134 (126/13) [ED50 DATUMU]
40°22’.50K, 26°00’.62D (Harita kuzey sınırı)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°13’.06K, 26°10’.53D
39°56’.51K, 26°03’.68D(Mevcut saha sınırı)
Çanakkale Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°21’.25K, 26°02’.00D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
40°08’.75K, 26°08’.80D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
40°03’.14K, 26°19’.00D (Harita doğu sınırı)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°01’.76K, 26°17’.43D
40°00’.96K, 26°15’.13D
40°00’.36K, 26°15’.23D
40°01’.46K, 26°18’.78D (Mevcut saha sınırı)
DÜZELTİNİZ
'i
No 1
olarak,
SİLİNİZ
40°01'.26K, 26°17'.06D
40°03’.02K, 26°19’.00D
40°03’.06K, 26°18’.91D
40°01’.69K, 26°17’.39D
40°00’.88K, 26°15’.07D
40°00’.29K, 26°15’.19D
40°01’.39K, 26°18’.72D
40°01’.46K, 26°18’.78D
4.124
129 Numaralı parağrafın devamıdır.
Harita 2136 (118/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
40°00’.75K, 26°05’.43D (Harita kuzey sınırı)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°56’.51K, 26°03’.68D (Mevcut saha sınırı)
Çanakkale Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°57’.90K, 26°04’.31D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
39°53'.62K, 26°06'.53D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Bozcada Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°53’.58K, 26°06’.40D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
39°54’.36K, 26°08’.28D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°54’.36K, 26°08’.93D
39°53’.26K, 26°09’.33D
39°53’.26K, 26°08’.13D
ve
39°52’.46K, 26°07’.03D
39°52’.46K, 26°08’.03D
39°51’.56K, 26°08’.03D
No 2
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°52'.22K, 26°07'.65D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 3
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°53'.70K, 26°08'.62D
(Mevki merkez olmak üzere)
SİLİNİZ
39°53'.24K, 26°08'.29D
(Mevki merkezli)
Harita 211 (287/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°27’.70K, 26°16’.50D (Mevcut liman sınırı)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°23’.00K, 26°00’.00D
40°13’.00K, 26°10’.50D
40°02’.44K, 26°06’.12D (Harita güney sınırı)
4.125
129 Numaralı parağrafın devamıdır.
Çanakkale Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°26’.60K, 26°16’.93D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
40°25’.30K, 26°08’.56D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
40°10’.00K, 26°09’.50D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Harita 212 (INT 3750) (126/13) [ED50 DATUMU]
40°14’.03K, 26°09’.50D (Harita batı sınırı)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°13’.06K, 26°10’.53D
40°10’.58K, 26°09’.50D (Harita batı sınırı)
40°11'.78K, 26°10'.07D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Çanakkale Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°16'.20K, 26°30'.35D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Harita 213 (118/13) [ED50 DATUMU]
40°15’.00K, 26°08’.50D (Harita kuzey sınırı)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°13’.06K, 26°10’.53D
39°56’.51K, 26°03’.68D (Mevcut liman sınırı)
40°10’.75K, 26°09’.76D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Çanakkale Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°53'.12K, 26°06'.88D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
39°53’.10K, 26°06’.61D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Bozcaada Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°54’.36K, 26°08’.28D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°54’.36K, 26°08’.93D
39°53’.26K, 26°09’.33D
39°53’.26K, 26°08’.13D
4.126
129 Numaralı parağrafın devamıdır.
ve
39°52’.46K, 26°07’.03D
39°52’.46K, 26°08’.03D
39°51’.56K, 26°08’.03D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°53'.67K, 26°08'.70D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°52'.18K, 26°07'.73D
(Mevki merkez olmak üzere)
Harita 21 (118/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
40°27’.8K, 26°16’.5D (Mevcut liman sınırı)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°23’.1K, 26°00’.0D
40°13’.1K, 26°10’.5D
39°56’.5K, 26°03’.7D (Mevcut liman sınırı)
40°25’.2K, 26°08’.5D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Çanakkale Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°07'.5K, 26°08'.4D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
130
EGE DENİZİ - Türkiye, Kuzeybatı Sahili - Çanakkale Boğazı Güney Yaklaşması - Not
KAYNAK: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Harita 2131 (Gökçeada Kuzu Limanı Yaklaşması, Plan B) (202/12) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
denizaltı operasyonları
'i
denizaltı inşa faaliyetleri
olarak,
40°13'.850K, 25°55'.380
(Mevki merkezli)
denizaltı inşa faaliyetleri
olarak,
40°55'.42K, 26°12'.65D
(Mevki merkezli)
Harita 2121 (129/13) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
denizaltı operasyonları
'i
4.127
130 Numaralı parağrafın devamıdır.
Harita 2133 (129/13) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
denizaltı operasyonları
'i
denizaltı inşa faaliyetleri
olarak,
39°45'.10K, 26°10'.65D
(Mevki merkezli)
denizaltı inşa faaliyetleri
olarak,
40°06'.95K, 26°14'.90D
(Mevki merkezli)
denizaltı inşa faaliyetleri
olarak,
39°43'.05K, 26°11'.28D
(Mevki merkezli)
denizaltı inşa faaliyetleri
olarak,
40°43'.55K, 26°11'.95D
(Mevki merkezli)
denizaltı inşa faaliyetleri
olarak,
40°12'.50K, 26°41'.90D
(Mevki merkezli)
denizaltı inşa faaliyetleri
olarak,
39°36'.60K, 26°16'.90D
(Mevki merkezli)
denizaltı inşa faaliyetleri
olarak,
39°48'.0K, 26°53'.0D
(Mevki merkezli)
Harita 2134 (129/13) [ED50 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
denizaltı operasyonları
'i
Harita 2136 (129/13) [ED50 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
denizaltı operasyonları
'i
Harita 211 (129/13) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
denizaltı operasyonları
'i
Harita 212 (INT 3750) (129/13) [ED50 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
denizaltı operasyonları
'i
Harita 213 (129/13) [ED50 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
denizaltı operasyonları
'i
Harita 21 (129/13) [ED50 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
denizaltı operasyonları
'i
4.128
131
EGE DENİZİ - Yunanistan - Argolikos Kolpos - Ak.Astros Kuzeyi - Deşarj Boru Hattı
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 13-1436/13
Harita 25 (186/13) [ED50 DATUMU]
37°26'.9K, 22°45'.0D (Sahil)
KOYUNUZ
37°27'.0K, 22°45'.3D
37°26'.9K, 22°45'.7D
132
EGE DENİZİ - Türkiye, Güneyatı Sahili - Güllük Körfezi - Ziraatada - Küçükada - Güllük
- Balık Çiftliği - Şamandıra
KAYNAK: TCG Tayfun Komutanlığı
Harita 2246 (040/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
37°14'.86K, 27°33'.11D
.
37°15'.13K, 27°32'.66D
37°15'.24K, 27°32'.57D
37°15'.27K, 27°32'.78D
37°15'.22K, 27°33'.09D
37°15'.73K, 27°32'.80D
37°15'.41K, 27°33'.58D
37°15'.34K, 27°33'.70D
37°15'.16K, 27°33'.77D
37°15'.19K, 27°33'.60D
37°14'.84K, 27°33'.69D
37°15'.51K, 27°33'.87D
37°14'.29K, 27°35'.71D
Yat Haritası 2004_9 (040/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
37°14'.86K, 27°33'.11D
.
37°15'.13K, 27°32'.66D
37°15'.24K, 27°32'.57D
37°15'.27K, 27°32'.78D
37°15'.22K, 27°33'.09D
37°15'.73K, 27°32'.80D
4.129
132 Numaralı parağrafın devamıdır.
37°15'.41K, 27°33'.58D
37°15'.34K, 27°33'.70D
37°15'.16K, 27°33'.77D
37°15'.19K, 27°33'.60D
37°14'.84K, 27°33'.69D
37°15'.51K, 27°33'.87D
37°14'.29K, 27°35'.71D
133
AKDENİZİ - Türkiye, Güney Sahili - Antalya Körfezi - Antalya Limanı - Kılavuz Alma /
Verme Yeri
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 3222 (INT3652) (296/12) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
134
36°50'.22K, 30°37'.33D
(Mevki merkezli)
AKDENİZ - Türkiye, Güney Sahili - Taşucu Limanı - Demirleme Sahası
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 3310 (Seka Taşucu Limanı, Plan A) (006/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
36°18'.340K, 33°53'.350D(Harita güney sınırı)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°18'.500K, 33°53'.350D
36°18'.340K, 33°53'.498D(Harita güney sınırı)
No 2
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°18'.395K, 33°53'.393D
(Mevki merkez olmak üzere)
SİLİNİZ
36°18'.340K, 33°53'.316D
36°18'.437K, 33°53'.316D
36°18'.340K, 33°53'.405D
36°18'.372K, 33°53'.338D
(Mevki merkezli)
4.130
135
KARADENİZ - Ukrayna - Odesskaya Banka - Derinlik
KAYNAK: BA.:İlan Nu.: 03-299/13
Harita 171 (055/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
98
46°25'.40K, 31°01'.30D
SİLİNİZ
118
46°25'.96K, 31°00'.38D
Harita 17 (094/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
46°25'.4K, 31°01'.3D
98
Harita 10A (169/12) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
136
46°25'.4K, 31°01'.3D
98
KARADENİZ - Ukrayna - Yevpatoriya Güneybatısı - Bağlama Şamandırası
KAYNAK: BA.:İlan Nu.: 04-389/13
Harita 161 (309/12) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
137
45°00'.5K, 33°04'.0D
(2 Şamandıra)
KARADENİZ - Türkiye, Kuzeydoğu Sahili - Hopa - Liman Sınırı
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 1431 (013/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
41°25’.21K, 41°25’.78D
41°24’.92K, 41°25’.81D
4.131
138
Yeri
MARMARA DENİZİ - Mudanya - Liman sınırı - Demirleme Sahası - Kılavuz Alma / Verme
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 2924 (Mudanya, Plan D) (124/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
40°23'.800K, 28°52'.718D(Harita kuzey sınırı)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°23'.458K, 28°53'.625D
40°22'.858K, 28°53'.626D
40°23'.458K, 28°52'.026D
40°23'.800K, 28°52'.026D(Harita kuzey sınırı)
No 1
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°23'.442K, 28°52'.832D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°23'.458K, 28°53'.826D
(Mevki merkez olmak üzere)
SİLİNİZ
40°23'.165K, 28°51'.928D
40°23'.719K, 28°51'.927D
40°22'.892K, 28°53'.749D
40°22'.287K, 28°53'.749D
ve
40°22'.892K, 28°53'.749D
40°22'.452K, 28°54'.718D
40°21'.800K, 28°54'.722D
40°22'.673K, 28°53'.160D
40°22'.886K, 28°53'.157D
40°22'.600K, 28°53'.595D
40°22'.350K, 28°53'.597D
İÇ LİMAN
40°22'.732K, 28°53'.320D
(Mevki merkezli)
DIŞ LİMAN
40°23'.116K, 28°52'.928D
(Mevki merkezli)
40°23'.147K, 28°52'.780D
(Mevki merkezli)
40°22'.417K, 28°54'.284D
(Mevki merkezli)
40°23'.400K, 28°53'.800D
(Mevki merkezli)
4.132
138 Numaralı parağrafın devamıdır.
Harita 292 (112/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
40°43'.56K, 28°30'.00D (Harita batı sınırı)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°43'.56K, 28°43'.43D
40°33'.06K, 28°43'.43D (Mevcut liman sınırı)
Mudanya Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°43'.47K, 28°35'.54D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
40°35'.80K, 28°43'.26D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
40°27'.17K, 28°48'.75D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
40°24'.06K, 28°50'.03D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°23'.86K, 28°51'.03D
40°23'.26K, 28°51'.03D
40°23'.46K, 28°50'.03D
ve
40°24'.06K, 28°52'.03D
40°23'.46K, 28°53'.63D
40°22'.86K, 28°53'.63D
40°23'.46K, 28°52'.03D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°23'.46K, 28°52'.83D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°23'.66K, 28°50'.53D
(Mevki merkez olmak üzere)
SİLİNİZ
40°23'.11K, 28°51'.93D
40°23'.70K, 28°51'.93D
40°22'.95K, 28°53'.68D
40°22'.30K, 28°53'.67D
ve
40°22'.95K, 28°53'.68D
40°22'.53K, 28°54'.68D
40°21'.79K, 28°54'.68D
4.133
138 Numaralı parağrafın devamıdır.
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°23'.12K, 28°52'.90D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°22'.45K, 28°54'.23D
(Mevki merkez olmak üzere)
Harita 293 (124/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
40°43'.56K, 28°27'.03D (Mevcut liman sınırı)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°43'.56K, 28°38'.03D (Harita doğu sınırı)
Mudanya Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°43'.47K, 28°31'.82D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
40°37'.40K, 28°27'.11D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Harita 294 (124/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°43'.50K, 28°27'.00D (Mevcut liman sınırı)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°43'.50K, 28°36'.00D (Harita doğu sınırı)
Mudanya Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°43'.39K, 28°31'.88D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
40°33'.21K, 28°27'.09D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Harita 29 (INT 3708) (124/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°43'.5K, 28°27'.0D (Mevcut liman sınırı)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°43'.5K, 28°43'.4D
40°33'.0K, 28°43'.4D (Mevcut liman sınırı)
Mudanya Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°35'.0K, 28°27'.3D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
40°43'.2K, 28°34'.8D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
40°27'.5K, 28°47'.9D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
4.134
139
AKDENİZ - Türkiye, Güneydoğu Sahili - Mersin Limanı - Şamandıra
KAYNAK: TCG Turgutreis Komutanlığı
Harita 3331 (INT3657) (060/13) [WGS84 DATUMU]
KAYDIRINIZ
36°47'.850K, 34°39'.000D 'dan
36°47'.790K, 34°38'.950D 'ya
36°47'.700K, 34°38'.700D 'dan
36°47'.650K, 34°38'.710D 'ya
36°47'.850K, 34°38'.880D 'dan
36°47'.790K, 34°38'.850D 'ya
G
R
R
140
AKDENİZ - Türkiye, Güney Doğu Sahili - İskenderun Körfezi - Uluçınar - Blok Harita
KAYNAK: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Harita 334 (INT3660) (Uluçınar, Plan A) (108/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
36°25'.08K, 35°52'.87D
36°25'.03K, 35°53'.03D
Harita 334 (INT 3660) (108/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
141
Ek'te verilen blok haritayı (*)
36°25'.48K, 35°52'.86D
(Mevki merkez olmak üzere)
KARADENİZ - Türkiye, Kuzeydoğu Sahili - Rize Limanı - Batık - Şamandıra
KAYNAK: Rize Liman Başkanlığı
Harita 1421 (Rize Limanı Yaklaşması, Plan B) (066/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
(a)
Fl.R.3s
41°02'.60K, 40°30'.52D
(a) mevki kuzeyine
(*) Blok düzeltmelere ilgili Haftalık Denizcilere İlanlar Bülteninden ulaşabilirler.
4.135
142
KARADENİZ - Türkiye, Kuzeydoğu Sahili - Ordu - Liman sınırı - Demirleme Sahası Kılavuz Alma / Verme Yeri
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 1331 (021/11) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
41°01'.50K, 37°52'.80D
No 1
No 2
No 3
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°01'.50K, 37°53'.80D
41°00'.00K, 37°53'.80D
41°00'.00K, 37°52'.80D
ve
41°01'.50K, 37°54'.00D
41°01'.50K, 37°54'.80D
41°00'.00K, 37°54'.80D
41°00'.00K, 37°54'.00D
ve
41°04'.00K, 37°48'.00D
41°04'.00K, 37°50'.00D
41°03'.00K, 37°50'.00D
41°03'.00K, 37°48'.00D
No 1
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°00'.75K, 37°53'.30D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 2
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°00'.75K, 37°54'.40D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 3
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°03'.50K, 37°49'.00D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°00'.00K, 37°52'.70D
(Mevki merkez olmak üzere)
4.136
142 Numaralı parağrafın devamıdır.
SİLİNİZ
41°00'.49K, 37°53'.14D
41°00'.49K, 37°54'.49D
40°59'.54K, 37°54'.49D
40°59'.54K, 37°53'.14D
ve
41°00'.49K, 37°54'.49D
41°00'.49K, 37°55'.79D
40°59'.54K, 37°55'.79D
40°59'.54K, 37°54'.49D
41°00'.00K, 37°55'.14D
(Mevki merkezli)
41°00'.00K, 37°53'.83D
(Mevki merkezli)
Harita 132 (087/12) [ED50 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
ORDU LİMAN SINIRI 'nı
Ordu Liman İdari Sınırı
SİLİNİZ
olarak,
41°15'.54K, 37°41'.13D
(Mevki merkezli)
41°07'.17K, 37°43'.07D
(Mevki merkezli)
Harita 133 (095/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
41°01'.56K, 37°52'.81D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°01'.56K, 37°53'.81D
41°00'.05K, 37°53'.81D
41°00'.05K, 37°52'.81D
ve
41°01'.56K, 37°54'.01D
41°01'.56K, 37°54'.81D
41°00'.05K, 37°54'.81D
41°00'.05K, 37°54'.01D
ve
4.137
142 Numaralı parağrafın devamıdır.
41°04'.06K, 37°48'.01D
41°04'.06K, 37°50'.01D
41°03'.06K, 37°50'.01D
41°03'.06K, 37°48'.01D
41°00'.80K, 37°53'.31D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°03'.56K, 37°49'.01D
(Mevki merkez olmak üzere)
41°00'.80K, 37°54'.41D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
DÜZELTİNİZ
ORDU LİMAN SINIRI 'nı
Ordu Liman İdari Sınırı
olarak,
41°04'.05K, 38°06'.75D
(Mevki merkezli)
41°15'.05K, 37°40'.90D
(Mevki merkezli)
SİLİNİZ
41°00'.55K, 37°53'.14D
41°00'.55K, 37°54'.50D
40°59'.60K, 37°54'.50D
40°59'.60K, 37°53'.14D
ve
41°00'.55K, 37°54'.50D
41°00'.55K, 37°55'.80D
40°59'.60K, 37°55'.80D
40°59'.60K, 37°54'.50D
41°00'.12K, 37°55'.17D
(Mevki merkezli)
41°00'.12K, 37°53'.86D
(Mevki merkezli)
Harita 13 (INT 3806) (095/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
Ordu Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
DÜZELTİNİZ
ORDU LİMAN SINIRI 'nı
41°05'.1K, 38°06'.6D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Ordu Liman İdari Sınırı
4.138
olarak,
41°17'.0K, 37°41'.4D
(Mevki merkezli)
142 Numaralı parağrafın devamıdır.
SİLİNİZ
41°16'.6K, 37°56'.4D
40°59'.2K, 37°56'.1D
41°14'.6K, 37°55'.8D
(Mevki merkezli)
Ordu Liman Sınırı
41°00'.6K, 37°53'.1D
41°00'.6K, 37°54'.5D
40°59'.5K, 37°54'.5D
40°59'.5K, 37°53'.1D
ve
41°00'.6K, 37°54'.5D
41°00'.6K, 37°55'.7D
40°59'.5K, 37°55'.7D
40°59'.5K, 37°54'.5D
40°59'.9K, 37°55'.0D
(Mevki merkezli)
40°59'.9K, 37°54'.1D
(Mevki merkezli)
143
KARADENİZ - Türkiye, Kuzeybatı Sahili - Şile - Harita Sınırı - Not
KAYNAK: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Harita 111 (056/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
Kuzey
Güney
Doğu
Batı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
SİLİNİZ
: 41°15'.90K
: 41°06'.70K
: 29°44'.00D
: 29°26'.50D
1111
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°07'.00K, 29°27'.30D
(Mevkii merkez olmak üzere)
PLAN A, ŞİLE
41°05'.30K, 29°15'.20D
Kuzey
Güney
Doğu
Batı
: 41°11'.30K
: 41°10'.20K
: 29°37'.98D
: 29°35'.70D
41°11'.20K, 29°36'.00
(Mevkii merkezli)
PLAN A
4.139
144
KARADENİZ - Bulgaristan - Sozopolski Körfezi - Sveti Ivan Adası - Balık Çiftliği - Işıklı
Şamandıra
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 06-638/13
Harita 1821 (112/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
42°26'.49K, 27°41'.19D
.
.
42°26'.41K, 27°41'.27D
42°26'.09K, 27°40'.92D
42°26'.16K, 27°40'.80D
FI.Y.
42°26'.41K, 27°41'.27D
Y
42°26'.09K, 27°40'.92D
145
ÇANAKKALE BOĞAZI - Saltık Koyu - Umurbey - Bağlama Şamandırası
KAYNAK: Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı
Harita 2123 (129/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°15'.60K, 26°33'.33D
40°15'.58K, 26°33'.32D
40°15'.31K, 26°33'.27D
40°15'.30K, 26°33'.24D
147
KARADENİZ - Türkiye, Kuzey Sahili - İnebolu - Harita Sınırı - Not
KAYNAK: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Harita 121 (110/13) [WGS DATUMU]
KOYUNUZ
Kuzey
Güney
Doğu
Batı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
: 42°04'.60K
: 41°55'.70K
: -----: 33°36'.70D
42°04'.35K, 33°42'.55D
(Mevkii merkez olmak üzere)
1221
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
4.140
147 Numaralı paragrafın devamıdır.
Harita 122 (116/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
Kuzey
Güney
Doğu
Batı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
SİLİNİZ
1221
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
42°04'.35K, 33°53'.62D
(Mevkii merkez olmak üzere)
PLAN A, İNEBOLU LİMANI
41°53'.50K, 33°58'.00D
(Mevkii merkezli)
Kuzey
Güney
Doğu
Batı
: 41°59'.32K
: 41°58'.43K
: 33°47'.36D
: 33°45'.46D
41°59'.20K, 33°47'.10
(Mevkii merkezli)
PLAN A
148
: 42°04'.65K
: 41°55'.75K
: 33°54'.42D
:------
MARMARA DENİZİ - İzmit Körfezi - Kirazlıyalı - Tersane - Fener
KAYNAK: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Harita 291 (088/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
FI.5s8m3M
40°46'.08K, 29°43'.50D
Yat Haritası 2901_9 (279/12) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
FI.5s8m3M
40°46'.14K, 29°43'.53D
4.141
149
MARMARA DENİZİ - Erdek Körfezi - Erdek - Liman sınırı - Demirleme Sahası - Kılavuz
Alma / Verme Yeri
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 2941 (Erdek, Plan B) (117/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°23'.889K, 27°46'.972D(Harita batı sınırı)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°23'.800K, 27°47'.100D
40°23'.736K, 27°46'.972D (Harita batı sınırı)
SİLİNİZ
40°23'.65K, 27°47'.24D
40°23'.61K, 27°47'.23D
ve
40°23'.59K, 27°47'.25D
40°23'.23K, 27°47'.64D
ve
40°23'.44K, 27°48'.52D
40°22'.54K, 27°48'.52D
İç Liman
40°23'.50K, 27°47'.52D
(Mevki merkezli)
Dış Liman
40°23'.34K, 27°47'.35D
(Mevki merkezli)
ERDEK LİMAN SINIRI
40°22'.73K, 27°48'.50D
(Mevki merkezli)
Harita 2941 (Erdek Limanı Yaklaşması, Plan A) (117/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°24'.37K, 27°45'.57D(Harita batı sınırı)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°24'.50K, 27°46'.10D
40°23'.80K, 27°47'.10D
40°23'.40K, 27°46'.30D
40°24'.05K, 27°45'.57D (Harita batı sınırı)
ve
40°21'.70K, 27°48'.20D
40°22'.30K, 27°50'.00D
40°21'.40K, 27°50'.40D
40°20'.80K, 27°48'.70D
4.142
149 Numaralı parağrafın devamıdır.
No 1
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°24'.05K, 27°46'.19D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 2
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°21'.56K, 27°49'.35D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°21'.45K, 27°46'.80D
(Mevki merkez olmak üzere)
SİLİNİZ
40°24'.10K, 27°47'.31D
40°24'.10K, 27°46'.88D
40°22'.36K, 27°46'.88D
40°22'.36K, 27°48'.52D
40°23'.45K, 27°48'.52D
ERDEK LİMAN SINIRI
40°22'.37K, 27°48'.00D
(Mevki merkezli)
40°22'.20K, 27°52'.40D
40°22'.20K, 27°49'.62D
40°20'.83K, 27°49'.61D
40°21'.72K, 27°50'.39D
(Mevki merkezli)
Harita 294 (138/13/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°28'.20K, 27°42'.00D (Sahil)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°24'.00K, 27°39'.50D
40°19'.52K, 27°36'.97D (Sahil)
40°21'.48K, 27°38'.17D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Erdek Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°24'.30K, 27°45'.30D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°24'.50K, 27°46'.10D
40°23'.80K, 27°47'.10D
40°23'.40K, 27°46'.30D
ve
40°21'.70K, 27°48'.20D
40°22'.30K, 27°50'.00D
40°21'.40K, 27°50'.40D
40°20'.80K, 27°48'.70D
4.143
149 Numaralı parağrafın devamıdır.
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°24'.05K, 27°46'.19D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°21'.56K, 27°49'.35D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°21'.45K, 27°46'.80D
(Mevki merkez olmak üzere)
SİLİNİZ
40°24'.10K, 27°47'.31D
40°24'.10K, 27°46'.88D
40°22'.36K, 27°46'.88D
40°22'.36K, 27°48'.52D
40°23'.45K, 27°48'.52D
40°23'.43K, 27°46'.79D
(Mevki merkezli)
ERDEK LİMAN SINIRI
40°22'.16K, 27°52'.50D
40°22'.16K, 27°49'.65D
40°20'.80K, 27°49'.65D
40°21'.85K, 27°50'.57D
(Mevki merkezli)
40°23'.94K, 27°47'.01D
(Mevki merkezli)
40°23'.45K, 27°47'.60D
(Mevki merkezli)
Harita 29 (INT 3708) (138/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°28'.2K, 27°42'.0D (Sahil)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°24'.0K, 27°39'.5D
40°19'.5K, 27°37'.0D (Sahil)
40°25'.0K, 27°40'.6D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Erdek Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
4.144
150
EGE DENİZİ - Türkiye, Kuzeybatı Sahili - Kabatepe Limanı Kuzey Yaklaşması Patlamamış Mühimmat
KAYNAK: Kuzey Deniz Saha Komutanlığı
Harita 211 (130/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°15'.03K, 26°15'.00D
Patlamamış
mühimmat
40°13'.89K, 26°13'.44D
Harita 212 (INT 3750) (130/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
40°15'.09K, 26°15'.03D
Patlamamış
mühimmat
40°13'.89K, 26°13'.47D
Harita 213 (130/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
40°13'.89K, 26°13'.47D
Patlamamış
mühimmat
Yat Haritası 2002_4 (126/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°15'.03K, 26°15'.00D
Patlamamış
mühimmat
40°13'.89K, 26°13'.44D
151
AKDENİZ - Türkiye, Güneybatı Sahili - Yeşilova Körfezi - Batık
KAYNAK: TCSG-2 Komutanlığı
Harita 3113 (Yeşilova Körfezi, Plan B) (017/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
36°36'.97K, 28°02'.19D
Yat Haritası 3001_10 (245/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
36°36'.91K, 28°02'.16D
4.145
153
KARADENİZ - Türkiye, Kuzeydoğu Sahili - Fatsa - Liman sınırı - Demirleme Sahası Kılavuz Alma / Verme Yeri
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 1321 (087/12) [WGS84 DATUMU]
41°04'.600K, 37°26'.600D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°09'.550K, 37°26'.600D(Harita kuzey sınırı)
Fatsa Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°06'.000K, 37°26'.628D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
41°05'.823K, 37°27'.450D(Harita doğu sınırı)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°05'.000K, 37°26'.900D
41°04'.765K, 37°27'.450D(Harita doğu sınırı)
DÜZELTİNİZ
'nı
olarak,
No 1
SİLİNİZ
41°05'.162K, 37°27'.257D
(Mevki merkezli)
41°05'.780K, 37°27'.450D
41°04'.944K, 37°26'.887D
41°04'.703K, 37°27'.450D
41°04'.602K, 37°26'.570D
41°09'.550K, 37°26'.570D
FATSA LİMAN SINIRI
41°05'.399K, 37°26'.600D
ÜNYE LİMAN SINIRI
41°05'.399K, 37°26'.545D
Harita 1322 (211/09) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
41°06'.050K, 37°27'.600D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°05'.000K, 37°26'.900D
41°04'.100K, 37°29'.000D
41°05'.100K, 37°30'.000D
ve
41°02'.083K, 37°32'.583D
41°04'.167K, 37°35'.667D
41°03'.083K, 37°36'.000D
41°01'.583K, 37°32'.916D
4.146
153 Numaralı paragrafın devamıdır.
DÜZELTİNİZ
No 2
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°02'.814K, 37°34'.545D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°04'.000K, 37°31'.500D
(Mevki merkez olmak üzere)
'nı
No 1
olarak,
SİLİNİZ
41°05'.057K, 37°28'.314D
(Mevki merkezli)
41°06'.000K, 37°27'.600D
41°04'.945K, 37°26'.888D
41°04'.045K, 37°28'.987D
41°05'.045K, 37°29'.987D
41°01'.611K, 37°33'.087D
(Mevki merkezli)
41°01'.611K, 37°32'.968D
(Mevki merkezli)
Harita 132 (142/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
41°02'.14K, 37°32'.59D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°04'.22K, 37°35'.68D
41°03'.14K, 37°36'.01D
41°01'.64K, 37°32'.93D
DÜZELTİNİZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°02'.88K, 37°34'.47D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°04'.06K, 37°31'.51D
(Mevki merkez olmak üzere)
FATSA LİMAN SINIRI 'nı
Fatsa Liman İdari Sınırı olarak,
41°15'.57K, 37°40'.85D
(Mevki merkezli)
41°10'.87K, 37°26'.76D
(Mevki merkezli)
SİLİNİZ
41°01'.78K, 37°33'.22D
(Mevki merkezli)
41°01'.78K, 37°32'.70D
(Mevki merkezli)
4.147
153 Numaralı paragrafın devamıdır.
Harita 133 (142/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
Fatsa Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°16'.63K, 37°40'.83D
(Mevki merkez olmak üzere)
Harita 13 (INT 3806) (142/13) [ED50 DATUMU]
41°04'.7K, 37°26'.6D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°16'.7K, 37°26'.6D
Fatsa Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°11'.5K, 37°26'.9D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
41°17'.1K, 37°40'.5D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
SİLİNİZ
41°04'.9K, 37°26'.9D
41°06'.0K, 37°27'.7D
41°05'.0K, 37°30'.0D
41°04'.0K, 37°29'.1D
41°04'.9K, 37°28'.4D
(Mevki merkezli)
154
KARADENİZ - Türkiye,Kuzeybatı Sahili - İstanbul Boğazı Kuzey Yaklaşması - Kumköy
(Kilyos) - Işıklı Şamandıra
KAYNAK: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Harita 1811 (INT 3758) (056/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
BRB
Fl(2)10s2M
41°15'.84K, 29°01'.50D
Harita 2921A (105/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
BRB
Fl(2)10s2M
41°15'.84K, 29°01'.50D
Harita 181(056/13) [ED50 DATUMU]
SİLİNİZ
BRB
Fl(2)10s2M
41°15'.90K, 29°01'.53D
4.148
155
İSTANBUL BOĞAZI - Umuryeri - Bağlama Şamandırası
KAYNAK: TCG Ağ - 5 Komutanlığı
Harita 2921A (154/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
41°09'.16K, 29°04'.57D
41°09'.13K, 29°04'.54D
Yat Haritası 2901_12 (105/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
41°09'.16K, 29°04'.57D
41°09'.13K, 29°04'.54D
156
EGE DENİZİ - Türkiye, Kuzeybatı Sahili - Saros Körfezi - Eğitim ve Atış Sahası
KAYNAK: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Harita 2111 (129/13) [ED50 DATUMU]
40°33'.28K, 26°16'.50D (Harita batı sınırı)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°35'.00K, 26°20'.30D
40°35'.30K, 26°26'.00D
40°29'.00K, 26°31'.00D
40°22'.06K, 26°19'.53D
40°22'.47K, 26°16'.50D (Harita batı sınırı)
LT D2
EĞİTİM ve ATIŞ SAHASI
(Not'a bak)
40°31'.26K, 26°22'.11D
(Mevki merkez olmak üzere)
Harita 211 (150/13) [WGS84 DATUMU]
40°33'.89K, 26°18'.00D (Harita doğu sınırı)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°24'.94K, 25°58'.47D
40°15'.69K, 26°02'.97D
40°22'.80K, 26°18'.00D (Harita doğu sınırı)
40°23'.60K, 26°04'.40D
(Mevki merkez olmak üzere)
LT D2
EĞİTİM ve ATIŞ SAHASI
(Not'a bak)
4.149
156 Numaralı paragrafın devamıdır.
Yat Haritası 2002_12 (251/10) [WGS84 DATUMU]
40°31'.00K, 26°29'.34D (Harita kuzey sınırı)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°28'.94K, 26°30'.97D
40°22'.18K, 26°17'.00D (Harita batı sınırı)
LT D2
EĞİTİM ve ATIŞ SAHASI
(Not'a bak)
40°25'.51K, 26°20'.47D
(Mevki merkez olmak üzere)
Yat Haritası 2002_10 (251/10) [WGS84 DATUMU]
40°33'.22K, 26°16'.50D (Harita batı sınırı)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°34'.94K, 26°20'.27D
40°35'.24K, 26°25'.97D
40°30'.00K, 26°30'.13D (Harita güney sınırı)
LT D2
EĞİTİM ve ATIŞ SAHASI
(Not'a bak)
40°32'.75K, 26°20'.23D
(Mevki merkez olmak üzere)
Yat Haritası 2002_4 (150/13) [WGS84 DATUMU]
40°26'.00K, 26°00'.60D (Harita kuzey sınırı)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°24'.94K, 25°58'.27D
40°15'.39K, 26°02'.97D
40°22'.67K, 26°18'.00D (Harita doğu sınırı)
LT D2
EĞİTİM ve ATIŞ SAHASI
(Not'a bak)
40°23'.00K, 26°07'.00D
(Mevki merkez olmak üzere)
Yat Haritası 2002_3 (162/11) [WGS84 DATUMU]
40°27'.09K, 26°03'.00D (Harita doğu sınırı)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°24'.94K, 25°58'.27D
40°15'.39K, 26°03'.00D (Harita doğu sınırı)
LT D2
EĞİTİM ve ATIŞ SAHASI
(Not'a bak)
40°22'.00K, 26°01'.50D
(Mevki merkez olmak üzere)
4.150
156 Numaralı paragrafın devamıdır.
Yat Haritası 2002_2 (204/11) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°33'.91K, 26°18'.00D (Harita doğu sınırı)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°24'.94K, 25°58'.27D
40°24'.00K, 25°58'.74D (Harita güney sınırı)
LT D2
EĞİTİM ve ATIŞ SAHASI
(Not'a bak)
157
40°28'.47K, 26°12'.00D
(Mevki merkez olmak üzere)
EGE DENİZİ - Türkiye, Batı Sahili - Edremit Körfezi - Akçay Limanı - Engel - Blok Not
KAYNAK: T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
Harita 2141 (Akçay Limanı, Plan B) (119(T)/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
39°34'.626K, 26°53'.394D
39°34'.426K, 26°54'.961D
39°34'.258K, 26°54'.961D
39°34'.453K, 26°53'.394D
ENGELLER
(Not'a bak)
39°34'.460K, 26°54'.000D
Ek'te verilen blok not'u (*)
39°34'.700K, 26°49'.650D
(Mevki merkez olmak üzere)
Harita 2145 (107/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
39°34'.57K, 26°53'.37D
39°34'.37K, 26°54'.93D
39°34'.20K, 26°54'.93D
39°34'.39K, 26°53'.37D
ENGELLER
(Not'a bak)
39°34'.38K, 26°54'.17D
Ek'te verilen blok not'u (*)
39°21'.23K, 26°54'.62D
(Mevki merkez olmak üzere)
(*) Blok düzeltmelere ilgili Haftalık Denizcilere İlanlar Bülteninden ulaşabilirler.
4.151
157 Numaralı paragrafın devamıdır.
Yat Haritası 2002_15 (Akçay Limanı, Plan A) (230/10) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
39°34'.57K, 26°53'.37D
39°34'.37K, 26°54'.93D
39°34'.20K, 26°54'.93D
39°34'.39K, 26°53'.37D
158
ENGELLER
(Not'a bak)
39°34'.38K, 26°54'.25D
Ek'te verilen blok not'u (*)
39°34'.68K, 26°56'.68D
(Mevki merkez olmak üzere)
AKDENİZ - Türkiye, Güney Sahili - Şıldanlar Adaları (Beş Adalar) Doğusu - Batık
KAYNAK: Güney Görev Grup Komutanlığı
Harita 3223 (306/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
36°10'.48K, 30°25'.64D
Harita 322 (INT 3651) (306/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
159
36°10'.48K, 30°25'.64D
KARADENİZ - Ukrayna - Odesa - Tahditli Saha - Tavsiye Edilen Hat
KAYNAK: BA.:İlan Nu.: 46-5124/12
Harita 1723 (Odesa, Plan A) (081/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
46°29'.708K, 30°45'.925D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
46°29'.723K, 30°46'.017D
46°29'.200K, 30°46'.200D
46°29'.185K, 30°46'.108D
(*) Blok düzeltmelere ilgili Haftalık Denizcilere İlanlar Bülteninden ulaşabilirler.
4.152
159 Numaralı paragrafın devamıdır
46°29'.896K, 30°46'.141D
46°28'.537K, 30°46'.420D (Mevcut rehber hattı)
İnşa halinde (2012)
46°29'.451K, 30°46'.062D
(Mevki merkez olmak üzere
saha sınırına paralel)
Rota No: 18 172°-352° (120 tona kadar olan yolcu gemileri)
46°29'.419K, 30°46'.256D
(Mevki merkez olmak üzere
rehber hattına paralel)
Rota No: 18 142°-322°
46°28'.709K, 30°46'.251D
(Mevki merkez olmak üzere
rehber hattına paralel)
SİLİNİZ
46°29'.852K, 30°45'.929D
46°28'.786K, 30°46'.142D
Rota No: 18 172°-352° (120 tona kadar olan yolcu gemileri)
160
46°29'.350K, 30°46'.059D
MARMARA DENİZİ - İzmit Körfezi - Eskihisar - Işıklı Dalga Kaydedici Şamandıra
KAYNAK: T.C. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürlüğü
Harita 291 (148/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
Fl(3)Y.8s
40°45'.70K, 29°25'.00D
Y
Yat Haritası 2901_8 (088/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
Fl(3)Y.8s
40°45'.70K, 29°25'.00D
Y
4.153
161
EGE DENİZİ - Türkiye, Kuzeybatı Sahili - Gökçeada - Demirleme Sahası - Liman Sınırı Kılavuz Alma / Verme Yeri
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 2131 (Gökçeada Kuzu Limanı Yaklaşması, Plan B)(130/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°13'.80K, 25°58'.50D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
Harita 2121 (130/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
Gökçeada Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°56'.50K, 26°02'.53D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
40°05'.16K, 26°07'.20D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
SİLİNİZ
Çanakkale Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°05'.16K, 26°07'.32D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Çanakkale Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°03'.58K, 26°06'.64D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Harita 2136 (130/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
Gökçeada Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°57’.93K, 26°04’.19D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
39°56'.54K, 25°59'.92D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Harita 211 (156/13) [WGS84 DATUMU]
40°23’.00K, 26°00’.00D (Mevcut liman sınırı)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°23’.00K, 25°53’.90D
40°10’.00K, 26°09’.10D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Gökçeada Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
4.154
161
Numaralı paragrafın devamıdır.
40°05’.00K, 25°42’.00D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°05’.00K, 25°48’.00D
40°04’.00K, 25°48’.00D
40°04’.00K, 25°42’.00D
DÜZELTİNİZ
No 2
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°04'.59K, 25°44'.98D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°13'.80K, 25°58'.50D
(Mevki merkez olmak üzere)
'i
No 1
olarak,
40°10'.98K, 25°59'.31D
Harita 212 (INT 3750) (150/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
Gökçeada Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°11'.78K, 26°09'.87D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Harita 213 (150/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
Gökçeada Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°10’.82K, 26°09’.38D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
39°56'.58K, 25°59'.38D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
40°05’.06K, 25°42’.03D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°05’.06K, 25°48’.03D
40°04’.06K, 25°48’.03D
40°04’.06K, 25°42’.03D
DÜZELTİNİZ
No 2
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°04'.55K, 25°45'.04D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°13'.86K, 25°58'.53D
(Mevki merkez olmak üzere)
'i
No 1
olarak,
4.155
40°11'.04K, 25°59'.34D
161
Numaralı paragrafın devamıdır.
Harita 21 (130/13) [ED50 DATUMU]
40°23’.1K, 26°00’.0D (Mevcut liman sınırı)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°23’.1K, 25°53’.9D
40°07’.5K, 26°07’.9D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Gökçeada Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°56’.7K, 25°57’.0D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
162
EGE DENİZİ - Yunanistan - Nisos Egina Güneybatısı - Denizaltı Elektrik Kablosu
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 47-5178/12
Harita 24 (011/13) [ED50 DATUMU]
37°41'.14K, 23°27'.84D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
37°41'.12K, 23°27'.16D
37°39'.03K, 23°22'.75D
37°38'.45K, 23°22'.88D (Sahil)
Harita 25 (131/13) [ED50 DATUMU]
37°41'.14K, 23°27'.84D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
37°41'.12K, 23°27'.16D
37°39'.03K, 23°22'.75D
37°38'.45K, 23°22'.88D (Sahil)
4.156
163
AKDENİZ - Yunanistan - Rodos Adası - Derinlik
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 23-2553/13
Harita 311 (041/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
36°26'.89K, 28°14'.26D
57
Harita 312 (012/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
164
36°26'.96K, 28°14'.28D
57
AKDENİZ - Türkiye, Güney Sahili - Peksimet Adası Güneybatısı - Batık
KAYNAK: Donanma Komutanlığı
Harita 31 (090/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
36°28'.10K, 28°42'.80D
Yat Haritası 3002_1 (168/11) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
36°28'.16K, 28°42'.83D
165
KARADENİZ - Türkiye, Kuzeydoğu Sahili - Ünye - Liman sınırı - Demirleme Sahası Kılavuz Alma / Verme Yeri
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 1321 (153/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
41°08'.000K, 37°22'.000D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°06'.850K, 37°26'.000D
41°06'.000K, 37°26'.000D
41°07'.750K, 37°22'.000D
41°07'.050K, 37°24'.300D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 1
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
4.157
165 Numaralı paragrafın devamıdır.
41°07'.300K, 37°21'.400D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°06'.000K, 37°26'.570D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Ünye Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
SİLİNİZ
41°06'.845K, 37°23'.020D
41°07'.945K, 37°24'.987D
41°06'.495K, 37°26'.554D
41°05'.945K, 37°25'.854D
41°07'.135K, 37°24'.821D
(Mevki merkezli)
Harita 132 (153/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
41°08'.05K, 37°22'.01D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°06'.90K, 37°26'.01D
41°06'.05K, 37°26'.01D
41°07'.80K, 37°22'.01D
ve
41°12'.56K, 37°07'.01D
41°12'.56K, 37°09'.01D
41°10'.55K, 37°09'.01D
41°10'.55K, 37°07'.01D
ve
41°11'.55K, 37°12'.01D
41°11'.55K, 37°14'.51D
41°09'.56K, 37°14'.51D
41°09'.56K, 37°12'.01D
No 1
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°07'.10K, 37°24'.30D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 2
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°11'.55K, 37°08'.01D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 3
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°10'.55K, 37°13'.25D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°07'.36K, 37°21'.41D
(Mevki merkez olmak üzere)
4.158
165 Numaralı paragrafın devamıdır.
DÜZELTİNİZ
ÜNYE LİMAN SINIRI 'nı
Ünye Liman İdari Sınırı
olarak,
41°10'.88K, 37°26'.42D
(Mevki merkezli)
41°21'.35K, 37°01'.66D
(Mevki merkezli)
SİLİNİZ
41°08'.00K, 37°25'.00D
41°06'.55K, 37°26'.57D
41°06'.00K, 37°25'.87D
41°06'.90K, 37°23'.03D
41°06'.91K, 37°25'.50D
(Mevki merkezli)
41°13'.34K, 37°02'.83D
(Mevki merkezli)
Harita 13 (INT 3806) (153/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
41°21'.7K, 37°01'.8D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Ünye Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°11'.5K, 37°26'.3D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
SİLİNİZ
41°08'.0K, 37°25'.0D
41°06'.6K, 37°26'.6D
41°06'.0K, 37°25'.9D
41°06'.9K, 37°23'.0D
41°07'.0K, 37°25'.0D
(Mevki merkezli)
166
EGE DENİZİ - Yunanistan - Lesvos Adası (Midilli Adası) - Derinlik
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 20-2216/13
Harita 214 (119(T)/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
200
SİLİNİZ
198
39°01'.40K, 25°59'.70D
20
0
39°02'.63K, 25°58'.90D
4.159
166 Numaralı paragrafın devamıdır.
Harita 215 (084/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
200
SİLİNİZ
198
39°01'.40K, 25°59'.70D
20
0
39°02'.63K, 25°58'.90D
Harita 22B (085/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
200
39°01'.4K, 25°59'.7D
SİLİNİZ
198
39°02'.6K, 25°58'.9D
Harita 20A (090/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
200
39°01'.5K, 25°59'.7D
SİLİNİZ
198
39°02'.6K, 25°58'.9D
Harita 20 (191/12) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
SİLİNİZ
39°01'.5K, 25°59'.7D
200
(Açıklama: 200 m. konturunu 200m.'yi
içine alacak şekilde düzeltiniz.)
39°02'.7K, 25°58'.9D
198
Yat Haritası 2002_1 (285/09) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
200
39°01'.4K, 25°59'.7D
SİLİNİZ
198
39°02'.7K, 25°58'.9D
4.160
167
EGE DENİZİ - Yunanistan - Notios Evvoikos Kolpos - Aliverion - Kalamos - Denizaltı
Boru Hattı
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 12-1324/13
Harita 22B (166/13) [WGS84 DATUMU]
38°24'.16K, 24°00'.37D (Sahil)
KOYUNUZ
38°22'.00K, 24°00'.52D
38°21'.10K, 24°00'.41D
38°20'.41K, 24°00'.00D (Harita batı sınırı)
Harita 24 (162/13) [ED50 DATUMU]
38°23'.94K, 24°00'.43D (Sahil)
KOYUNUZ
38°22'.06K, 24°00'.55D
38°21'.16K, 24°00'.44D
38°20'.34K, 23°59'.94D
38°17'.17K, 23°57'.13D (Sahil)
168
EGE DENİZİ - Türkiye, Güneybatı Sahili - Datça Yarımadası - Deniz Uçağı İniş Sahası
KAYNAK: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
Harita 311 (163/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
36°38'.00K, 27°30'.00D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli ve 0.5 mil yarıçaplı daire olacak)
Yat Haritası 3001_4 (041/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
36°38'.00K, 27°30'.00D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli ve 0.5 mil yarıçaplı daire olacak)
4.161
169
AKDENİZ - Yunanistan - Nisos Kriti (Girit Adası) - Kolpos Grandes - N.Elasa - Derinlik
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 22-2718/13
Harita 26 (058/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
35°15'.72K, 26°20'.71D
90
Harita 20A (166/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
35°15'.7K, 26°20'.7D
90
170
AKDENİZ - Türkiye, Güneydoğu Sahili - İçel (Mersin) Körfezi - Platform - Akaryakıt
Boru Hattı - Fener - Sis İşareti
KAYNAK: Şavka Platform ve Boru Hatları İnşaatı İşletmeciliği Nakliyat İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
Harita 3331 (INT 3657) (139/13) [WGS84 DATUMU]
36°48'.637K, 34°43'.417D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°46'.500K, 34°43'.367D
36°46'.391K, 34°43'.500D (Harita doğu sınırı)
ve
36°48'.638K, 34°43'.423D (Sahil)
36°48'.165K, 34°43'.500D (Harita doğu sınırı)
Harita 333 (INT 3656) (115/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
2Mo(U)10s5M
Horn Mo(U) 30s
36°46'.13K, 34°43'.83D
36°48'.64K, 34°43'.42D (Sahil)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°46'.50K, 34°43'.37D
36°46'.13K, 34°43'.83D (Platform)
ve
36°48'.64K, 34°43'.42D (Sahil)
36°46'.13K, 34°43'.83D (Platform)
Harita 33 (INT 3602) (072/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
2Mo(U)10s
Horn Mo(U) 30s
36°46'.1K, 34°43'.8D
4.162
171
KARADENİZ - Ukrayna - Odesa Yaklaşması - Batık - Engel - Derinlik - Işıklı Şamandıra
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 13-1400/13
Harita 1723 (Odesa, Plan A) (159/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
Q(6)+LFl.15s
46°30'.27K, 30°45'.53D
YB
Harita 171 (135/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
SİLİNİZ
172
Saha
05 Wk
46°32'.14K, 30°48'.43D
205 Engel
46°26'.57K, 30°50'.18D
204
46°24'.61K, 30°50'.37D
22
46°24'.55K, 30°50'.60D
KARADENİZ - Ukrayna - Mis. Tarkhankut Kuzeybatısı - Denizaltı Boru Hattı - Tahditli
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 01-113/13
Harita 17 (135/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
Gaz
45°38'.0K, 31°40'.0D (Harita doğu sınırı)
(Açıklama: Macenta renkl olacak)
45°22'.3K, 30°55'.5D ( )
45°39'.1K, 31°40'.0D (Harita doğu sınırı)
(Açıklama: Macenta renkl olacak)
45°23'.2K, 30°55'.7D (Tahditli saha sınırı)
ve
45°37'.3K, 31°40'.0D (Harita doğu sınırı)
45°21'.8K, 30°56'.7D (Tahditli saha sınırı)
Harita 10A (135/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
45°42'.9K, 31°52'.6D ( )
(Açıklama: Macenta renkl olacak)
45°22'.3K, 30°55'.5D ( )
45°40'.9K, 31°44'.8D (Mevcut saha sınırı)
(Açıklama: Macenta renkl olacak)
(a) 45°23'.5K, 30°56'.4D
4.163
172 Numaralı paragrafın devamıdır.
ve
45°41'.5K, 31°51'.6D (Mevcut saha sınırı)
(b) 45°22'.1K, 30°57'.5D
ve
(a-b) arasını platfomu içine alacak ve
mesafesi 1mil olacak şekilde yuvarlayınız
Harita 10 (INT 310) (122/13) [WGS840 DATUMU]
KOYUNUZ
45°41'.8K, 31°51'.4D ( )
(Açıklama: Macenta renkl olacak)
45°22'.3K, 30°55'.5D ( )
173
İSTANBUL BOĞAZI - İstanbul Boğazı Kuzey Girişi - Umuryeri - Büyükdere - Şamandıra
KAYNAK: Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı
Harita 2921A (155/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
41°09'.68K, 29°04'.31D
41°09'.35K, 29°02'.25D
Harita 2921(INT 3756) (106/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
41°09'.68K, 29°04'.31D
41°09'.35K, 29°02'.25D
Yat Haritası 2901_12 (155/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
41°09'.35K, 29°02'.25D
4.164
174
MARMARA DENİZİ - Pendik - İstanbul Tersanesi - Işıklı Şamandıra - Bağlama
Şamandırası
KAYNAK: I nci Mesaha Ekip Komutanlığı
Harita 2919 (008/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°50'.52K, 29°15'.69D
KAYDIRINIZ
FI(2)10s4M
40°51'.18K, 29°15'.63D 'dan
40°51'.15K, 29°15'.61D 'ya
40°52'.28K, 29°14'.49D 'dan
40°52'.23K, 29°14'.48D 'ya
40°51'.74K, 29°15'.51D 'dan
40°51'.76K, 29°15'.52D 'ya
BRB
FI.Y.4s1M
Y
SİLİNİZ
40°51'.74K, 29°15'.57D
Harita 2923 (INT 3754) (070/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
40°50'.58K, 29°15'.72D
Harita 292 (138/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
40°50'.58K, 29°15'.72D
Harita 291 (160/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°50'.52K, 29°15'.69D
Yat Haritası 2901_15 (260/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°50'.52K, 29°15'.69D
KAYDIRINIZ
FI(2)10s4M
40°51'.18K, 29°15'.63D 'dan
40°51'.15K, 29°15'.61D 'ya
40°52'.28K, 29°14'.49D 'dan
40°52'.23K, 29°14'.48D 'ya
40°51'.74K, 29°15'.51D 'dan
40°51'.76K, 29°15'.52D 'ya
BRB
FI.Y.4s1M
Y
SİLİNİZ
40°51'.74K, 29°15'.57D
4.165
174 Numaralı paragrafın devamıdır.
Yat Haritası 2901_7 (278/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°50'.52K, 29°15'.69D
Yat Haritası 2901_3 (278/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°50'.52K, 29°15'.69D
175
MARMARA DENİZİ - Marmara Adaları - Demirleme Sahası - Liman Sınırı - Kılavuz Alma
/ Verme Yeri
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 2942 (Marmara Adası, Plan A) (125/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°34’.500K, 27°33’.800D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°34’.500K, 27°35’.800D
40°33’.800K, 27°35’.800D
40°33’.800K, 27°33’.800D
40°34'.150K, 27°34'.800D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 2
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
SİLİNİZ
40°34’.440K, 27°33’.970D
40°34’.440K, 27°35’.970D
40°33’.940K, 27°35’.970D
40°33’.940K, 27°33’.970D
40°34'.198K, 27°34'.944D
(Mevki merkezli)
Harita 2942 (Avşa Adası, Plan B) (125/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°33’.702K, 27°27’.000D(Harita kuzey sınırı)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°29’.950K, 27°27’.000D(Harita güney sınırı)
Marmara Adası Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°31’.825K, 27°27’.025D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
4.166
175 Numaralı paragrafın devamıdır.
Harita 2941 (Saraylar, Plan D)(149/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°40’.200K, 27°39’.738D(Harita kuzey sınırı)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°40’.000K, 27°39’.800D
40°39’.900K, 27°39’.300D(Harita batı sınırı)
No 1
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°40'.120K, 27°39'.454D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°40’.000K, 27°39’.800D
(Mevki merkez olmak üzere)
Harita 293 (138/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
40°33’.06K, 27°27’.03D (Harita güney sınırı)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°38’.72K, 27°27’.03D
40°42’.06K, 27°37’.43D
40°43’.55K, 27°59’.73D (Mevcut liman sınırı)
Marmara Adası Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°35’.40K, 27°27’.18D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
40°42'.86K, 27°50'.60D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
40°38'.40K, 27°53'.89D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
40°40’.66K, 27°39’.63D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°40’.36K, 27°39’.13D
40°39’.86K, 27°38’.83D
40°40’.06K, 27°39’.83D
ve
40°34’.56K, 27°33’.83D
40°34’.56K, 27°35’.83D
40°33’.86K, 27°35’.83D
40°33’.86K, 27°33’.83D
40°40'.32K, 27°39'.47D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
4.167
175 Numaralı paragrafın devamıdır.
SİLİNİZ
40°34’.50K, 27°34’.00D
40°34’.50K, 27°36’.00D
40°34’.00K, 27°36’.00D
40°34’.00K, 27°34’.00D
Harita 294 (149/13) [WGS84 DATUMU]
40°24’.00K, 27°39’.50D (Mevcut liman sınırı)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°26’.53K, 27°28’.00D (Harita batı sınırı)
ve
40°38’.99K, 27°28’.00D (Harita batı sınırı)
40°42’.00K, 27°37’.40D
40°43’.50K, 27°59’.70D (Mevcut liman sınırı)
40°25’.65K, 27°32’.27D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Marmara Adası Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°40'.24K, 27°32'.27D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
40°42'.75K, 27°50'.00D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
40°38'.10K, 27°53'.60D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
40°40’.60K, 27°39’.60D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°40’.30K, 27°39’.10D
40°39’.80K, 27°38’.80D
40°40’.00K, 27°39’.80D
ve
40°34’.50K, 27°33’.80D
40°34’.50K, 27°35’.80D
40°33’.80K, 27°35’.80D
40°33’.80K, 27°33’.80D
40°40'.26K, 27°39'.44D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
4.168
175 Numaralı parağrafın devamıdır.
SİLİNİZ
40°34’.44K, 27°33’.97D
40°34’.44K, 27°35’.97D
40°33’.94K, 27°35’.97D
40°33’.94K, 27°33’.97D
Harita 295 (INT 3752) (019/13) [WGS84 DATUMU]
40°26’.09K, 27°30’.00D (Harita doğu sınırı)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°26’.75K, 27°27’.00D
40°38’.67K, 27°27’.00D
40°39’.64K, 27°30’.00D (Harita doğu sınırı)
Marmara Adası Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°35’.00K, 27°27’.15D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Harita 29 (INT 3708) (149/13) [WGS84 DATUMU]
40°24’.0K, 27°39’.5D (Mevcut liman sınırı)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°26’.7K, 27°27’.0D
40°38’.7K, 27°27’.0D
40°42’.0K, 27°37’.4D
40°43’.5K, 27°59’.7D (Mevcut liman sınırı)
40°29’.0K, 27°27’.2D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Marmara Adası Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°39'.3K, 27°54'.7D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
4.169
176
EGE DENİZİ - Türkiye, Güneybatı Sahili - Güllük Körfezi - Gök Koyu - Işıklı Şamandıra
KAYNAK: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Harita 2246 (132/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
Fl.R.3s5M
37°14'.805K, 27°32'.220D
Fl.G.3s5M
37°14'.829K, 27°32'.295D
Q(9)15s3M
37°14'.937K, 27°32'.233D
R
G
YBY
Yat Haritası 2004_9 (132/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
Fl.R.3s5M
37°14'.805K, 27°32'.220D
Fl.G.3s5M
37°14'.829K, 27°32'.295D
Q(9)15s3M
37°14'.937K, 27°32'.233D
R
G
YBY
178
KARADENİZ - Ukrayna - Odesa - Reydovyy Mol Kuzeybatısı - Engel - Işıklı Şamandıra
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 08-889/13
Harita 1723 (Odesa, Plan A) (171/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
123 Engel
46°29'.963K, 30°45'.785D
Q
46°29'.733K, 30°46'.050D
BY
Q(6)+LFI.15s
46°29'.200K, 30°46'.233D
YB
179
KARADENİZ - Ukrayna - Yujniy Limanı - Işıklı Şamandıra
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 51-5718/12
Harita 171 (Yujniy Limanı, Plan A) (171/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
Q(6)+LFL.15s
46°37'.745K, 31°01'.216D
YB
KAYDIRINIZ
FL.G.3s
G
46°35'.302K, 31°00'.865D 'dan
No 5
4.170
46°35'.338K, 31°00'.824D 'ya
180
KARADENİZ - Türkiye, Kuzey Sahili - Samsun - Liman sınırı - Demirleme Sahası Kılavuz Alma / Verme Yeri
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 1311 (INT 3856) (284/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
41°17'.900K, 36°20'.400D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°17'.900K, 36°20'.600D
41°17'.600K, 36°20'.700D
41°17'.600K, 36°20'.550D
ve
41°17'.000K, 36°22'.200D (Harita doğu sınırı)
41°17'.000K, 36°21'.650D
41°18'.150K, 36°21'.100D
41°18'.150K, 36°21'.750D
41°17'.735K, 36°22'.200D (Harita doğu sınırı)
ve
41°19'.500K, 36°21'.334D(Harita kuzey sınırı)
41°19'.300K, 36°22'.000D
41°19'.500K, 36°22'.000D(Harita kuzey sınırı)
No 1
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°17'.770K, 36°20'.560D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 2
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°17'.655K, 36°21'.803D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 3
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°19'.433K, 36°21'.776D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°18'.366K, 36°21'.700D
(Mevki merkez olmak üzere)
SİLİNİZ
41°18'.578K, 36°21'.336D
41°18'.471K, 36°21'.050D
41°18'.306K, 36°21'.650D
41°18'.502K, 36°21'.610D
41°18'.471K, 36°21'.396D
(Mevki merkezli)
4.171
180 Numaralı paragrafın devamıdır.
41°17'.890K, 36°20'.171D
41°17'.890K, 36°20'.909D
ve
41°17'.566K, 36°20'.416D
41°17'.566K, 36°20'.836D
41°17'.216K, 36°21'.762D
(Mevki merkezli)
500 Groston'dan Küçük Gemiler
41°17'.746K, 36°20'.468D
(Mevki merkezli)
Spor, Balıkçı ve Küçük Gemiler
41°17'.436K, 36°20'.681D
(Mevki merkezli)
Dış Liman
41°18'.534K, 36°21'.813D
(Mevki merkezli)
İç Liman
41°18'.235K, 36°20'.789D
(Mevki merkezli)
Harita 1312 (303/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
41°17'.900K, 36°20'.400D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°17'.900K, 36°20'.600D
41°17'.600K, 36°20'.700D
41°17'.600K, 36°20'.550D
ve
41°18'.150K, 36°21'.100D
41°18'.150K, 36°21'.750D
41°17'.000K, 36°23'.000D
41°17'.000K, 36°21'.650D
ve
41°21'.150K, 36°21'.000D
41°21'.150K, 36°22'.000D
41°19'.300K, 36°22'.000D
41°19'.600K, 36°21'.000D
ve
4.172
180 Numaralı paragrafın devamıdır.
41°19'.600K, 36°23'.800D
41°19'.600K, 36°28'.000D
41°17'.150K, 36°28'.000D
41°17'.150K, 36°23'.800D
No 2
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°17'.720K, 36°21'.720D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 3
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°20'.373K, 36°21'.300D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 4
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°18.375K, 36°25'.900D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°18'.366K, 36°21'.700D
(Mevki merkez olmak üzere)
41°16'.200K, 36°26'.500D
(Mevki merkez olmak üzere)
DÜZELTİNİZ
'nı
olarak,
No 1
SİLİNİZ
41°17'.763K, 36°20'.562D
(Mevki merkezli)
41°18'.578K, 36°21'.336D
41°18'.471K, 36°21'.050D
41°18'.306K, 36°21'.650D
41°18'.502K, 36°21'.610D
41°18'.461K, 36°21'.430D
(Mevki merkezli)
41°17'.890K, 36°20'.175D
41°17'.890K, 36°20'.909D
ve
41°17'.566K, 36°20'.421D
41°17'.566K, 36°20'.836D
41°17'.208K, 36°21'.759D
(Mevki merkezli)
4.173
180 Numaralı paragrafın devamıdır.
41°17'.426K, 36°20'.681D
(Mevki merkezli)
Dış Liman
41°18'.146K, 36°21'.859D
(Mevki merkezli)
İç Liman
41°18'.348K, 36°20'.812D
(Mevki merkezli)
Harita 131 (303/12) [ED50 DATUMU]
41°44'.22K, 35°57'.61D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°56'.38K, 35°57'.61D
Samsun Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°50'.00K, 35°57'.70D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Gerze Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°50'.00K, 35°57'.40D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
SİLİNİZ
41°44'.00K, 35°57'.00D
41°56'.00K, 35°57'.00D
SAMSUN LİMAN SINIRI
41°50'.00K, 35°57'.20D
(Mevki merkezli)
GERZE LİMAN SINIRI
41°50'.50K, 35°56'.70D
(Mevki merkezli)
41°21'.00K, 36°15'.10D
41°21'.00K, 36°23'.12D
41°15'.40K, 36°23'.16D
41°18'.53K, 36°21'.06D
41°18'.63K, 36°21'.35D
41°18'.55K, 36°21'.64D
41°18'.35K, 36°21'.66D
41°18'.50K, 36°21'.46D
(Mevki merkezli)
41°17'.32K, 36°21'.74D
(Mevki merkezli)
41°17'.91K, 36°20'.61D
(Mevki merkezli)
İç Liman
4.174
180 Numaralı paragrafın devamıdır.
Harita 12 (INT 3804) (179/08) [ED50 DATUMU]
41°44'.3K, 35°57'.6D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°56'.3K, 35°57'.6D
Samsun Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°51'.2K, 35°57'.8D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Gerze Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°51'.2K, 35°57'.4D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
SİLİNİZ
41°44'.0K, 35°57'.0D
41°56'.0K, 35°57'.0D
SAMSUN LİMAN SINIRI
41°51'.5K, 35°57'.3D
(Mevki merkezli)
GERZE LİMAN SINIRI
41°51'.5K, 35°56'.8D
(Mevki merkezli)
Harita 13 (INT 3806) (165/13) [ED50 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
SAMSUN LİMAN SINIRI 'nı
Samsun Liman İdari Sınırı olarak,
41°51'.6K, 35°58'.2D
(Mevki merkezli)
41°21'.7K, 37°01'.1D
(Mevki merkezli)
181
KARADENİZ - Türkiye, Kuzeybatı Sahili - Şile - Batık
KAYNAK: Kuzey Deniz Saha Komutanlığı
Harita 111 (143/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
41°21'.80K, 29°29'.78D
4.175
182
EGE DENİZİ - Türkiye, Batı Sahili - Çandarlı Körfezi - Nemrut Limanı - Ege Çelik
İskelesi - Fener
KAYNAK: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Harita 2151 (Nemrut Limanı, Plan A) (Yeni Yayın Tarihi: 15.12.2012) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
F.R.
'i
Fl(3)10s19m5M
olarak,
38°45'.930K, 26°55'.163D
Harita 2151 (Yeni Harita Tarihi: 15.12.2012) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
F.R.
'i
Fl(3)10s5M
olarak,
38°45'.930K, 26°55'.163D
Fl(3)10s5M
olarak,
38°45'.93K, 26°55'.16D
Harita 2147 (099/13) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
F.R.
'i
Harita 215 (166/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
Fl(3)5M
38°45'.93K, 26°55'.16D
Yat Haritası 2003_2 (099/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
183
Fl(3)5M
38°45'.93K, 26°55'.16D
AKDENİZ - Türkiye, Güneybatı Sahili - Fethiye Körfezi - Deniz Uçağı İniş Sahası
KAYNAK: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
Harita 3122 (114/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
36°38'.40K, 29°02'.11D
(Açıklama: Macenta renkli ve 0.5 mil
yarıçaplı daire olacak)
(Mevki merkez olmak üzere)
Harita 312 (163/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
36°38'.47K, 29°02'.13D
(Açıklama: Macenta renkli ve 0.5 mil
yarıçaplı daire olacak)
(Mevki merkez olmak üzere)
4.175
182 Numaralı paragrafın devamıdır.
Yat Haritası 3002_7 (209(P)/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
36°38'.40K, 29°02'.11D
(Açıklama: Macenta renkli ve 0.5 mil
yarıçaplı daire olacak)
(Mevki merkez olmak üzere)
Yat Haritası 3002_2 (217/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
36°38'.40K, 29°02'.11D
(Açıklama: Macenta renkli ve 0.5 mil
yarıçaplı daire olacak)
184
(Mevki merkez olmak üzere)
KARADENİZ - Türkiye, Kuzey Sahili - Zonguldak - Zonguldak Limanı - Limanlar
KAYNAK: TCSG 128 Komutanlığı
Harita 113 (Kozlu-Zonguldak, Plan A) (175/12) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
185
İnşa halinde (2013)
41°27'.41K, 31°47'.17D
(Mevki merkez olmak üzere)
MARMARA DENİZİ - Marmara Denizi Limanları - Erdek - Şamandıra
KAYNAK: Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı
Harita 2941 (Erdek, Plan B) (175/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
40°23'.46K, 27°48'.39D
40°23'.49K, 27°48'.34D
40°23'.48K, 27°48'.40D
Yat Haritası 2902_12 (Erdek, Plan B) (117/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
40°23'.46K, 27°48'.39D
40°23'.49K, 27°48'.34D
40°23'.48K, 27°48'.40D
4.176
186
EGE DENİZİ - Türkiye, Kuzeybatı Sahili - Enez - Demirleme Sahası - Liman Sınırı
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 2112 (Enez Limanı, Plan A) (010/13) [WGS84 DATUMU]
40°41’.750K, 26°02’.870D (Harita batı sınırı)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°41’.750K, 26°02’.985D (Mendirek)
ve
40°41’.719K, 26°03’.000D (Mendirek)
40°41’.600K, 26°03’.000D (Harita güney sınırı)
KAYDIRINIZ
40°41'.643K, 26°02'.915D 'dan
SİLİNİZ
40°41'.675K, 26°02'.915D 'ya
40°41’.690K, 26°02’.870D
40°41’.690K, 26°02’.970D
40°41’.600K, 26°02’.970D
Harita 2112 (010/13) [WGS84 DATUMU]
40°41’.75K, 26°03’.00D (Mendirek)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°40’.25K, 26°03’.00D
40°40’.25K, 26°00’.00D
40°41’.75K, 26°01’.00D
SİLİNİZ
40°43’.78K, 26°02’.19D
40°39’.50K, 25°59’.55D
ENEZ LİMAN SINIRI
40°42’.15K, 26°01’.21D
(Mevki merkezli)
40°41’.69K, 26°00’.97D
40°41’.69K, 26°02’.97D
40°40’.19K, 26°02’.97D
40°40’.19K, 25°59’.97D
4.177
186 Numaralı paragrafın devamıdır.
Harita 211 (161/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
Enez Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°25'.51K, 26°08'.42D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Harita 21 (161/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
Enez Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°31’.9K, 26°29’.3D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
40°25’.6K, 26°08’.2D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
187
EGE DENİZİ - ÇANAKKALE BOĞAZI - Gökçeada - Kuzu Limanı - Karanlık Limanı Bağlama Şamandırası
KAYNAK: TCG Ağ - 5 Komutanlığı
Harita 2131 (Gökçeada Kuzu Limanı, Plan C) (161/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°13'.900K, 25°57'.400D
Harita 2131 (Gökçeada Kuzu Limanı Yaklaşması, Plan B) (161/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°13'.90K, 25°57'.40D
Harita 2122 (129/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°01'.35K, 26°18'.97D
40°01'.60K, 26°19'.25D
SİLİNİZ
40°00'.64K, 26°15'.37D
40°00'.66K, 26°15'.80D
Harita 2134 (Yeni Yayın Tarihi: 04.05.2013) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°01'.35K, 26°18'.97D
40°01'.60K, 26°19'.25D
40°13'.90K, 25°57'.40D
SİLİNİZ
40°00'.64K, 26°15'.37D
40°00'.66K, 26°15'.80D
4.178
187 Numaralı paragrafın devamıdır.
Harita 211 (186/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°13'.90K, 25°57'.40D
Harita 213 (161/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
40°13'.96K, 25°57'.43D
188
AKDENİZ - Türkiye, Güneybatı Sahili - Yılan Adası - Gürmenli Adası - Kekova Adası Geyikova Burnu - Deniz Uçağı İniş Sahası
KAYNAK: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
Harita 3212 (307/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
36°11'.80K, 29°56'.48D
(Açıklama: Macenta renkli ve 0.5 mil
yarıçaplı daire olacak)
(Mevki merkez olmak üzere)
Harita 313 (091/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
36°12'.70K, 29°23'.70D
(Açıklama: Macenta renkli ve 0.5 mil
yarıçaplı daire olacak)
(Mevki merkez olmak üzere)
36°11'.25K, 29°31'.33D
(Mevki merkez olmak üzere)
Harita 321 (091/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
36°11'.19K, 29°31'.31D
(Açıklama: Macenta renkli ve 0.5 mil
yarıçaplı daire olacak)
(Mevki merkez olmak üzere)
36°11'.80K, 29°56'.48D
(Mevki merkez olmak üzere)
Yat Haritası 3002_10 (122/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
36°11'.80K, 29°56'.48D
(Açıklama: Macenta renkli ve 0.5 mil
yarıçaplı daire olacak)
(Mevki merkez olmak üzere)
Yat Haritası 3002_4 (091/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
36°11'.19K, 29°31'.31D
(Açıklama: Macenta renkli ve 0.5 mil
yarıçaplı daire olacak)
(Mevki merkez olmak üzere)
36°11'.80K, 29°56'.48D
(Mevki merkez olmak üzere)
Yat Haritası 3002_3 (216/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
36°12'.64K, 29°23'.68D
(Açıklama: Macenta renkli ve 0.5 mil
yarıçaplı daire olacak)
(Mevki merkez olmak üzere)
4.179
190
KARADENİZ - Bulgaristan - Varna - Varna Limanı - Işıklı Şamandıra
KAYNAK: TCG Salihreis Komutanlığı, TCG I.İnönü Komutanlığı
Harita 1822 (Varna Limanı, Plan B) (Yeni Yayın Tarihi: 22.09.2012) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
SİLİNİZ
191
G
G
Fl.G.3s
Bell
No 103
43°11'.19K, 27°55'.29D
Fl.G.3s
Bell
No 103
43°11'.13K, 27°55'.25D
KARADENİZ - Romanya - Midya Burnu Kuzeydoğusu - Patlamamış Mühimmat
KAYNAK: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Harita 17 (172/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
44°22'.0K, 28°50'.7D
Patlamamış
mühimmat
192
KARADENİZ - Türkiye, Kuzey Sahili - Gerze - Liman sınırı - Demirleme Sahası - Kılavuz
Alma / Verme Yeri
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 1231 (139/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
41°54'.680K, 35°14'.050D (Harita güney sınırı)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°56'.000K, 35°18'.900D (Harita doğu sınırı)
Gerze Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°55'.680K, 35°17'.810D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
SİLİNİZ
41°54'.680K, 35°09'.768D
41°59'.941K, 35°16'.317D
SİNOP LİMAN SINIRI
41°57'.754K, 35°13'.546D
(Mevki merkezli)
GERZE LİMAN SINIRI
41°57'.715K, 35°13'.578D
(Mevki merkezli)
4.180
192 Numaralı paragrafın devamıdır.
Harita 123 (002/11) [ED50 DATUMU]
41°52'.92K, 35°07'.39D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°57'.03K, 35°22'.52D
ve
41°44'.27K, 35°57'.61D (Sahil)
41°56'.40K, 35°57'.61D
Gerze Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°54'.56K, 35°13'.63D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
41°51'.77K, 35°57'.45D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Samsun Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°51'.77K, 35°57'.75D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
41°47'.95K, 35°13'.32D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°48'.99K, 35°15'.51D
41°47'.89K, 35°16'.42D
41°47'.02K, 35°14'.22D
ve
41°45'.87K, 35°15'.51D
41°46'.85K, 35°17'.82D
41°45'.39K, 35°19'.35D
41°44'.19K, 35°17'.15D
No 1
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°47'.92K, 35°14'.80D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 2
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°45'.62K, 35°17'.50D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°46'.79K, 35°15'.83D
(Mevki merkez olmak üzere)
4.181
192 Numaralı paragrafın devamıdır.
SİLİNİZ
41°52'.90K, 35°07'.40D
41°56'.05K, 35°23'.00D
ve
41°44'.00K, 35°57'.00D
41°56'.05K, 35°57'.00D
41°51'.25K, 35°56'.80D
(Mevki merkezli)
GERZE LİMAN SINIRI
41°54'.10K, 35°14'.00D
(Mevki merkezli)
SİNOP LİMAN SINIRI
41°54'.40K, 35°13'.90D
(Mevki merkezli)
SAMSUN LİMAN SINIRI
41°51'.25K, 35°57'.20D
(Mevki merkezli)
41°48'.62K, 35°13'.00D
41°52'.00K, 35°17'.30D
41°48'.17K, 35°21'.97D
41°44'.30K, 35°16'.98D
41°47'.00K, 35°16'.90D
(Mevki merkezli)
Harita 12 (INT 3804) (180/13) [ED50 DATUMU]
41°52'.8K, 35°07'.2D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°57'.0K, 35°22'.5D
41°55'.2K, 35°16'.5D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Gerze Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
4.182
192 Numaralı paragrafın devamıdır.
SİLİNİZ
41°52'.8K, 35°07'.2D
41°56'.0K, 35°22'.9D
SİNOP LİMAN SINIRI
41°54'.5K, 35°14'.7D
(Mevki merkezli)
GERZE LİMAN SINIRI
41°54'.1K, 35°15'.0D
(Mevki merkezli)
41°48'.5K, 35°13'.0D
41°51'.7K, 35°17'.6D
41°47'.9K, 35°22'.0D
41°44'.0K, 35°17'.1D
41°47'.9K, 35°17'.7D
(Mevki merkezli)
Harita 13 (INT 3806) (180/13) [ED50 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
193
GERZE LİMAN SINIRI 'nı
Gerze Liman İdari Sınırı olarak,
41°51'.6K, 35°57'.5D
(Mevki merkezli)
KARADENİZ - Türkiye, Kuzeybatı Sahili - Şile Kuzeydoğusu - Bağlama Şamandırası
KAYNAK: TCG Ağ-5 Komutanlığı
Harita 1111 (Yeni Harita Tarihi: 04.05.2013) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
41°10'.94K, 29°40'.82D
41°10'.88K, 29°40'.95D
41°10'.78K, 29°40'.62D
41°10'.71K, 29°40'.78D
Harita 111 (181/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
(4 Şamandıra)
41°10'.81K, 29°40'.77D
4.183
194
İSTANBUL BOĞAZI - Umuryeri - Batık
KAYNAK: Kurtarma Sualtı Komutanlığı
Harita 2921A (173/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
41°09'.153K, 29°04'.585D
Yat Haritası 2901_12 (173/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
195
41°09'.153K, 29°04'.585D
MARMARA DENİZİ - Gemlik Körfezi - Engel
KAYNAK: Mudanya Belediye Başkanlığı
Harita 2924 (Mudanya, Plan D) (138/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
40°22'.92K, 28°52'.95D
Engel
40°23'.12K, 28°52'.37D
Harita 2901_18 (Mudanya, Plan B) (235/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°22'.86K, 28°52'.92D
Engel
40°23'.06K, 28°52'.34D
196
ÇANAKKALE BOĞAZI - Karanlık Limanı - Bağlama Şamandırası
KAYNAK: TCG Ağ - 5 Komutanlığı
Harita 212 (INT 3750) (Yeni Yayın Tarihi: 18.05.2013) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°01'.35K, 26°18'.97D
40°01'.60K, 26°19'.25D
SİLİNİZ
40°00'.64K, 26°15'.37D
40°00'.66K, 26°15'.80D
4.184
197
KARADENİZ - Türkiye, Kuzeybatı Sahili - İğneada - Liman sınırı - Demirleme Sahası
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 181 (İğneada, Plan C) (154/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
41°53'.406K, 28°00'.678D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°53'.406K, 28°00'.928D
41°53'.156K, 28°00'.928D
41°53'.156K, 28°00'.678D
ve
41°52'.956K, 28°00'.678D
41°52'.956K, 28°01'.228D
41°52'.606K, 28°01'.228D
41°52'.606K, 28°00'.678D
No 1
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°53'.280K, 28°00'.802D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 2
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°52'.781K, 28°00'.953D
(Mevki merkez olmak üzere)
SİLİNİZ
41°53'.028K, 28°00'.610D
(Mevki merkezli)
Harita 181 (154/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
41°51'.81K, 27°59'.53D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°51'.81K, 28°00'.43D
41°51'.21K, 28°00'.43D
41°51'.21K, 27°59'.53D
No 3
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°51'.51K, 27°59'.97D
(Mevki merkez olmak üzere)
İğneada Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°26'.11K, 28°40'.90D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Harita 18 (INT 3800) (292/12) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
İğneada Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°24'.5K, 28°40'.5D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
4.185
198
MARMARA DENİZİ - Avcılar - Ambarlı Limanı - Işıklı Bağlama Şamandırası - Fener
KAYNAK: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Harita 2922 (Ambarlı Limanı, Plan A) (061/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
Y
Fl(3)Y.9s3M
40°57'.770K, 28°41'.913D
40°57'.833K, 28°42'.147D
40°57'.877K, 28°42'.071D
Y
Fl(4)Y.15s3M
40°58'.205K, 28°41'.700D
40°58'.167K, 28°41'.544D
Mo(U)15s5M
DÜZELTİNİZ
40°58'.190K, 28°41'.611D
'i
Mo(U)10s5M
AIS
olarak,
SİLİNİZ
40°57'.768K, 28°42'.022D
40°57'.770K, 28°41'.880D
40°57'.840K, 28°42'.130D
40°57'.880K, 28°42'.050D
40°58'.177K, 28°41'.550D
40°58'.189K, 28°41'.682D
Harita 2926 (084/12) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
Y
Fl(4)Y.15s3M
40°58'.17K, 28°41'.54D
Mo(U)15s5M
40°58'.19K, 28°41'.61D
DÜZELTİNİZ
'i
Fl(3)Y.9s3M
olarak,
40°57'.77K, 28°41'.88D
Y
40°57'.84K, 28°42'.13D
40°57'.88K, 28°42'.05D
'i
'i
199
Y
Fl(4)Y.15s3M
Mo(U)10s5M
AIS
olarak,
40°58'.19K, 28°41'.68D
olarak,
40°57'.77K, 28°42'.02D
ÇANAKKALE BOĞAZI - Çanakkale Limanı - Bağlama Şamandırası
KAYNAK: TCG Ağ - 5 Komutanlığı
Harita 2122 (Çanakkale Limanı, Plan B) (187/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°09'.790K, 26°23'.950D
4.186
199 Numaralı paragrafın devamıdır.
Harita 2122 (187/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°09'.79K, 26°23'.95D
Yat Haritası 2902_17 (Çanakkale, Plan B) (006/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°09'.790K, 26°23'.950D
Yat Haritası 2902_11 (Nara Geçidi, Plan A) (126/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
200
40°09'.75K, 26°23'.98D
EGE DENİZİ - Türkiye, Batı Sahili - Tuz Burnu - Balık Çiftliği
KAYNAK: TCSG - 313 Komutanlığı
Harita 224 (034/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
37°27'.43K, 27°07'.49D
Harita 22A (090/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
201
37°27'.4K, 27°07'.5D
AKDENİZ - Türkiye, Güney Sahili - Manavgat Irmağı - Blok Harita
KAYNAK: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Harita 323 (005/13) [ED504 DATUMU]
Ek'te verilen blok haritayı (*)
KOYUNUZ
202
36°43'.85K, 31°29'.31D
(Mevki merkez olmak üzere)
AKDENİZ - Tunus - Bizerte - Engela Burnu - Derinlik
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 22-2395/13
Harita 4 (054/13) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
66
'i
57
olarak,
37°30'.1K, 09°54'.5D
Harita 2 (054/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
37°30'.1K, 09°54'.5D
57
(*) Blok düzeltmelere ilgili Haftalık Denizcilere İlanlar Bülteninden ulaşabilirler.
4.187
204
KARADENİZ - Türkiye, Kuzey Sahili - Sinop - Liman sınırı - Demirleme Sahası - Kılavuz
Alma / Verme Yeri
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 1231 (192/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
Sinop Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°55'.712K, 35°17'.767D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
42°02'.913K, 35°02'.689D (Sahil)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
42°02'.332K, 35°09'.957D (Sahil)
ve
42°00'.000K, 35°07'.500D
42°00'.000K, 35°12'.700D
42°58'.400K, 35°12'.700D
42°58'.400K, 35°07'.200D
ve
41°58'.000K, 35°07'.000D
41°58'.000K, 35°12'.700D
41°56'.200K, 35°09'.400D
41°56'.200K, 35°06'.800D
No 1
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°59'.222K, 35°10'.026D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 2
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
42°02'.200K, 35°05'.950D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 3
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°57'.211K, 35°09'.550D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
42°00'.400K, 35°10'.000D
(Mevki merkez olmak üzere)
SİLİNİZ
41°59'.946K, 35°07'.483D
41°59'.946K, 35°12'.734D
41°57'.696K, 35°12'.734D
41°54'.863K, 35°06'.483D
41°59'.100K, 35°10'.932D
(Mevki merkezli)
4.188
204 Numaralı paragrafın devamıdır.
Harita 122 (147/13) [ED50 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
SİNOP LİMAN SINIRI 'nı
Sinop Liman İdari Sınırı
olarak,
42°02'.86K, 34°47'.69D
(Mevki merkezli)
Harita 123 (192/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
Sinop Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°54'.60K, 35°13'.56D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
42°02'.96K, 35°02'.70D (Sahil)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
42°02'.38K, 35°09'.97D (Sahil)
ve
42°00'.05K, 35°07'.52D
42°00'.05K, 35°12'.72D
42°58'.45K, 35°12'.72D
42°58'.45K, 35°07'.22D
ve
41°58'.05K, 35°07'.02D
41°58'.05K, 35°12'.72D
41°56'.25K, 35°09'.42D
41°56'.25K, 35°06'.82D
No 1
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°59'.27K, 35°10'.05D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 2
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
42°02'.27K, 35°05'.97D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 3
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°57'.26K, 35°09'.57D
(Mevki merkez olmak üzere)
SİLİNİZ
42°00'.00K, 35°07'.50D
42°00'.00K, 35°12'.75D
41°57'.75K, 35°12'.75D
41°54'.91K, 35°06'.50D
41°58'.40K, 35°10'.30D
(Mevki merkezli)
4.189
204 Numaralı paragrafın devamıdır.
Harita 12 (INT 3804) (192/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
Sinop Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
DÜZELTİNİZ
SİNOP LİMAN SINIRI 'nı
41°55'.6K, 35°16'.3D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Sinop Liman İdari Sınırı
olarak,
SİLİNİZ
42°06'.8K, 34°48'.2D
(Mevki merkezli)
41°59'.9K, 35°07'.8D
41°59'.9K, 35°12'.8D
41°57'.5K, 35°12'.8D
41°54'.7K, 35°06'.6D
41°58'.2K, 35°10'.0D
(Mevki merkezli)
205
İSTANBUL BOĞAZI - Beykoz - Bağlama Şamandırası
KAYNAK: TCG Ağ - 5 Komutanlığı
Harita 2921A (194/13) [WGS84 DATUMU]
KAYDIRINIZ
41°08'.03K, 29°04'.82D 'dan
41°08'.06K, 29°04'.90D 'ya
41°07'.92K, 29°05'.00D 'dan
41°07'.93K, 29°04'.97D 'ya
Yat Haritası 2901_12 (194/13) [WGS84 DATUMU]
KAYDIRINIZ
41°07'.83K, 29°04'.94D 'dan
4.190
41°07'.93K, 29°04'.97D 'ya
206
Çiftliği
EGE DENİZİ - Türkiye, Batı Sahili - Eğriliman Geçidi - Küçükbahçe (Denizgiren) - Balık
KAYNAK: EGE MARIN Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Harita 222 (085/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
38°34'.65K, 26°21'.04D
Yat Haritası 2003_3 (304/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
38°34'.65K, 26°21'.04D
Yat Haritası 2003_4 (015/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
38°34'.65K, 26°21'.04D
207
AKDENİZ - Türkiye, Güneydoğu Sahili - İçel (Mersin) Körfezi - Işıklı Bağlama
Şamandırası - Şamandıra
KAYNAK: Mersin Liman Başkanlığı
Harita 3331 (INT 3657) (170/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
FI.Y.5s7.5M
36°46'.45K, 34°43'.30D
36°46'.53K, 34°43'.48D
Harita 333 (INT 3656) (170/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
208
FI.Y.5s7.5M
36°46'.46K, 34°43'.30D
AKDENİZ - Kıbrıs Adası Güneybatısı - Işıklı Veri Toplama Şamandırası
KAYNAK: TCG Giresun Komutanlığı
Harita 30 (INT 308) (065/13) [ED50 DATUMU]
SİLİNİZ
Y
Fl.
33°41'.6K, 32°08'.2D
ODAS
33°33'.4K, 31°55'.1D
4.191
210
Yeri
MARMARA DENİZİ - Karabiga - Demirleme Sahası - Liman Sınırı - Kılavuz Alma / Verme
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 2942 (Avşa Adası, Plan B) (175/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
Karabiga Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°31’.825K, 27°26’.980D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Harita 294 (175/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
Karabiga Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°25’.53K, 27°32’.21D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
40°21'.50K, 27°37'.97D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Harita 295 (INT 3752) (175/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
Karabiga Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°30’.00K, 27°02’.34D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
40°35'.62K, 27°19'.64D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
40°35'.00K, 27°26'.92D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
40°29’.60K, 27°04’.50D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°30’.50K, 27°07’.50D
40°28’.95K, 27°08’.20D
40°28’.70K, 27°04’.50D
ve
40°30’.50K, 27°07’.50D
40°31’.20K, 27°10’.17D
40°29’.50K, 27°12’.00D
40°28’.95K, 27°08’.20D
No 1
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°29'.40K, 27°05'.66D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 2
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°30'.12K, 27°09'.22D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°24'.00K, 27°20'.40D
(Mevki merkez olmak üzere)
40°28'.00K, 27°08'.40D
(Mevki merkez olmak üzere)
4.192
210
Numaralı paragrafın devamıdır.
SİLİNİZ
40°24’.39K, 27°18’.71D
40°23’.91K, 27°18’.72D
40°23’.90K, 27°18’.28D
ve
40°23’.52K, 27°18’.42D
40°23’.53K, 27°20’.03D
40°24’.61K, 27°20’.04D
ve
40°23’.91K, 27°18’.72D
40°23’.53K, 27°20’.03D
40°23'.62K, 27°18'.82D
(Mevki merkezli)
40°23'.88K, 27°19'.55D
(Mevki merkezli)
Dış Liman
Harita 29 (INT 3708) (175/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°38’.1K, 27°27’.0D (Mevcut liman sınırı)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°32’.7K, 27°10’.5D
40°27’.7K, 26°55’.0D
40°24’.2K, 26°55’.0D (Sahil)
40°32’.3K, 27°10’.6D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Karabiga Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°29'.0K, 27°26'.4D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
211
MARMARA DENİZİ - Kapıdağ Yarımadası Doğu Sahili - Çakıl - Fener
KAYNAK: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Harita 294 (210/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
FI.G.5s5M
40°27'.96K, 28°01'.79D
Yat Haritası 2901_5 (111/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
FI.G.5s5M
40°27'.96K, 28°01'.79D
4.193
211 Numaralı paragrafın devamıdır.
Yat Haritası 2902_3 (275/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
FI.G.5s5M
40°27'.96K, 28°01'.79D
212
EGE DENİZİ - Türkiye, Kuzeybatı Sahili - Kabatepe Limanı Kuzey Yaklaşması Patlamamış Mühimmat
KAYNAK: Kuzey Deniz Saha Komutanlığı
Harita 2134 (187/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°15'.03K, 26°15'.00D
Patlamamış
mühimmat
40°13'.29K, 26°13'.17D
213
EGE DENİZİ - Türkiye, Batı Sahili - İzmir Körfezi - Güzelbahçe - Fener
KAYNAK: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Harita 2213 (120/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
214
FI.R.4s10m5M
38°22'.479K, 26°51'.965D
EGE DENİZİ - Türkiye, Güneybatı Sahili - Gökova Körfezi - Deniz Uçağı İniş Sahası
KAYNAK: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
Harita 311 (168/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
36°58'.00K, 28°08'.00D
(Açıklama: Macenta renkli ve 0.5 mil
yarıçaplı daire olacak)
(Mevki merkez olmak üzere)
Yat Haritası 3001_3 (281/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
36°58'.00K, 28°08'.00D
(Açıklama: Macenta renkli ve 0.5 mil
yarıçaplı daire olacak)
(Mevki merkez olmak üzere)
4.194
215
EGE DENİZİ - Türkiye, Güneybatı Sahili - Gökova Körfezi - Palamutbükü Koyu Bağlama Şamandırası
KAYNAK: TCG Ağ-6 Komutanlığı
Harita 3111 (Değirmen Bükü, Plan C) (023/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
36°54'.99K, 28°10'.00D
Harita 3112 (Palamutbükü Koyu, Plan D) (017/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
36°40'.54K, 27°30'.99D
SİLİNİZ
36°40'.42K, 27°30'.90D
Harita 311 (214/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
KAYDIRINIZ
216
36°54'.93K, 28°09'.98D
36°40'.36K, 27°30'.87D 'dan
36°40'.48K, 27°30'.96D 'ya
AKDENİZ - Türkiye, Güneydoğu Sahili - İçel (Mersin) Körfezi - Batık
KAYNAK: TCG Değirmendere Komutanlığı
Harita 333 (INT 3656) (207/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
36°32'.62K, 34°49'.20D
Harita 33 (INT 3602) (170/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
36°32'.6K, 34°49'.2D
4.195
217
AZAK DENİZİ - Ukrayna - Mariupol Yaklaşması - Taranmış Derinlik
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 21-2318/13
Harita 193 (Mariupol Limanı, Plan D) (Yeni Yayın Tarihi: 07.07.2012)) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
3,7m tarandı (2012)
DÜZELTİNİZ
3,0m tarandı (2007)
218
47°01'.882K, 37°30'.743D
(Fener hattına paralel)
'i
3,7m tarandı (2012)
olarak,
47°04'.000K, 37°33'.475D
KARADENİZ - Ukrayna - Odessa Yaklaşması - Liman Sınırı
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 44-4887/12
Harita 171 (179/13) [ED50 DATUMU]
46°32'.03K, 30°44'.53D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
46°32'.03K, 30°53'.93D
46°25'.03K, 30°53'.93D
46°25'.03K, 30°45'.84D (Sahil)
Odesa Liman Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
46°31'.94K, 30°49'.17D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
46°28'.32K, 30°53'.72D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
46°25'.12K, 30°49'.70D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
219
KARADENİZ - Rusya - Tenginskaya Koyu - Beskrovnny Burnu - Tuapse - Denizaltı
Boru Hattı
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 49-5465/12
Harita 151 (122/13) [WGS84 DATUMU]
44°17'.98K, 38°44'.00D (Sahil)
KOYUNUZ
44°17'.25K, 38°43'.86D
44°15'.49K, 38°43'.04D
44°14'.73K, 38°43'.19D
44°12'.55K, 38°46'.61D
44°12'.43K, 38°47'.93D
44°11'.88K, 38°48'.82D
44°11'.21K, 38°49'.11D
4.196
219
Numaralı paragrafın devamıdır.
44°06'.53K, 38°57'.16D
44°06'.38K, 38°58'.00D
44°07'.15K, 39°01'.93D (Sahil)
ve
44°12'.23K, 38°48'.22D
44°12'.30K, 38°49'.05D
44°12'.76K, 38°49'.30D
44°13'.68K, 38°50'.58D (Sahil)
44°09'.21K, 38°52'.71D
(Mevki merkez olmak üzere
boru hattına paralel)
Gaz (Not'a Bak)
Harita 14A (122/13) [WGS84 DATUMU]
44°18'.0K, 38°44'.0D (Sahil)
KOYUNUZ
44°17'.3K, 38°43'.9D
44°15'.5K, 38°43'.0D
44°14'.7K, 38°43'.2D
44°12'.6K, 38°46'.6D
44°12'.4K, 38°47'.9D
44°11'.9K, 38°48'.8D
44°11'.2K, 38°49'.1D
44°06'.5K, 38°57'.2D
44°06'.4K, 38°58'.0D
44°07'.2K, 39°01'.9D (Sahil)
ve
44°12'.2K, 38°48'.2D
44°12'.3K, 38°49'.1D
44°12'.8K, 38°49'.3D
44°13'.7K, 38°50'.6D (Sahil)
4.197
219
Numaralı paragrafın devamıdır.
Harita 15 (138/12) [WGS84 DATUMU]
44°18'.0K, 38°44'.0D (Sahil)
KOYUNUZ
44°17'.3K, 38°43'.9D
44°15'.5K, 38°43'.0D
44°14'.7K, 38°43'.2D
44°12'.6K, 38°46'.6D
44°12'.4K, 38°47'.9D
44°11'.9K, 38°48'.8D
44°11'.2K, 38°49'.1D
44°06'.5K, 38°57'.2D
44°06'.4K, 38°58'.0D
44°07'.2K, 39°01'.9D (Sahil)
ve
44°12'.2K, 38°48'.2D
44°12'.3K, 38°49'.1D
44°12'.8K, 38°49'.3D
44°13'.7K, 38°50'.6D (Sahil)
220
KARADENİZ - Türkiye, Kuzey Sahili - Ayancık - Liman sınırı - Demirleme Sahası Kılavuz Alma / Verme Yeri
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 122 (204/13) [ED50 DATUMU]
41°57'.37K, 34°13'.72D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
42°09'.30K, 34°13'.72D
42°03'.53K, 34°13'.84D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Ayancık Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
42°02'.87K, 34°47'.30D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
4.198
220 Numaralı paragrafın devamıdır.
41°58'.96K, 34°30'.72D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°58'.85K, 34°32'.97D
41°57'.96K, 34°32'.82D
41°58'.06K, 34°30'.52D
ve
41°58'.25K, 34°36'.02D
41°58'.06K, 34°38'.02D
41°57'.26K, 34°38'.02D
41°57'.39K, 34°35'.82D
No 1
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°58'.46K, 34°31'.75D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 3
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°57'.75K, 34°37'.02D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°58'.96K, 34°30'.33D
(Mevki merkez olmak üzere)
SİLİNİZ
41°58'.16K, 34°30'.59D
41°59'.01K, 34°32'.51D
41°58'.51K, 34°35'.01D
41°57'.51K, 34°34'.51D
41°57'.96K, 34°30'.65D
41°58'.28K, 34°33'.07D
(Mevki merkezli)
Harita 12 (INT 3804) (204/13) [ED50 DATUMU]
41°57'.3K, 34°13'.7D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
42°09'.3K, 34°13'.7D
42°06'.8K, 34°47'.0D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Ayancık Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
42°06'.0K, 34°13'.9D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
4.199
220 Numaralı paragrafın devamıdır.
SİLİNİZ
41°57'.7K, 34°30'.6D
41°58'.8K, 34°32'.8D
41°58'.2K, 34°35'.2D
41°57'.2K, 34°34'.7D
41°58'.0K, 34°33'.1D
(Mevki merkezli)
221
KARADENİZ - Bulgaristan - Nesebir - Demirleme Sahası - Fener - Not
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 06-667/13
Harita 18 (INT 3800) (197/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
42°40'.0K, 27°48'.9D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli ve
1.5M yarıçaplı saha olacak)
42°40'.0K, 27°48'.9D
(Mevki merkez olmak üzere)
Barınak
DÜZELTİNİZ
SİLİNİZ
222
Fl.RG.8s10m4/2M
'i
Fl.G.8s2M
olarak,
Fener sektörünü
42°39'.4K, 27°43'.8D
42°39'.4K, 27°43'.8D
İSTANBUL BOĞAZI - İstanbul Boğazı Kuzeyi - Poyraz - Fener
KAYNAK: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Harita 2921A (205/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
FI.R.4s16m5M
41°12'.300K, 29°07'.537D
FI.R.4s13m5M
41°12'.281K, 29°07'.662D
Harita 2921 (INT 3756) (173/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
FI.R.4s5M
41°12'.30K, 29°07'.54D
Harita 1811 (INT 3758) (154/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
FI.R.4s5M
41°12'.30K, 29°07'.54D
4.200
223
KARADENİZ - Ukrayna - Sulina Kuzey Yaklaşması - Batık - Işıklı Şamandıra
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 18-1890/13
Harita 172 (221/12) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
45°12'.57K, 29°48'.00D
Fl(2)5s
45°12'.53K, 29°48'.25D
BRB
224
KARADENİZ - Ukrayna - Port Yujniy Güney Yaklaşması - Işıklı Şamandıra
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 22-2468/13
Harita 171 (218/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
Fl.Y.5s
46°33'.33K, 31°02'.98D
Y
225
AZAK DENİZİ - Ukrayna - Berdyans'k Limanı - Derinlik - Taranmış Saha - Not
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 16-1700/13
Harita 19 (Berdyans'k Liman, Plan B) (103/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
7.3m Tarandı (2012)
46°44'.932K, 36°46'.510D
(Mevki merkez olmak üzere)
71
46°45'.110K, 36°46'.872D
(Mevki merkez olmak üzere)
DÜZELTİNİZ
6.3m Tarandı (2009)
SİLİNİZ
6.5m Tarandı (2009)
46°44'.963K, 36°46'.317D
(Mevki merkezli)
7.6m Tarandı (2009)
46°44'.983K, 36°46'.652D
(Mevki merkezli)
'i
5.4m Tarandı (2012)
olarak,
46°44'.830K, 36°46'.060D
46°44'.986K, 36°46'.512D
46°44'.826K, 36°46'.512D
4.201
226
KARADENİZ - Gürcistan - Ochamchira (Oçemçiri) - Fener
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 21-2332/13
Harita 145 (Ochamchira (Oçemçiri), Plan B) (122/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
Fl(2)R.3M
42°44'.285K, 41°25'.338D
DÜZELTİNİZ
F.R.16m3M
'i
Iso.5M
olarak,
42°44'.852K, 41°25'.400D
F.R.11m3M
'i
Iso.5M
olarak,
42°44'.707K, 41°25'.402D
Fl.Bu3s11m2M
'i
Fl(2)G.3M
olarak,
42°44'.367K, 41°25'.514D
Harita 145 (122/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
Fl(2)R.3M
42°44'.25K, 41°25'.34D
DÜZELTİNİZ
2F.R.3M
'i
2Iso.5M
olarak,
42°44'.70K, 41°25'.41D
Fl.Bu2M
'i
Fl(2)G.3M
olarak,
42°44'.37K, 41°25'.51D
Harita 14A (219/13) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
2F.R.3M
'i
2Iso.5M
olarak,
42°44'.7K, 41°25'.4D
Fl.Bu2M
'i
Fl(2)G.3M
olarak,
42°44'.4K, 41°25'.5D
227
KARADENİZ - Türkiye, Kuzey Sahili - İnebolu - Liman sınırı - Demirleme Sahası Kılavuz Alma / Verme Yeri
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 122 (220/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
İnebolu Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
42°03'.53K, 34°13'.54D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
42°00'.28K, 33°40'.00D (Harita batı sınırı)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
42°00'.15K, 33°41'.62D
41°59'.29K, 33°41'.62D
41°59'.34K, 33°40'.84D (Harita batı sınırı)
4.202
227 Numaralı paragrafın devamıdır.
ve
42°00'.14K, 33°42'.39D
41°59'.89K, 33°45'.02D
41°59'.32K, 33°45'.02D
41°59'.32K, 33°42'.39D
No 1
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°59'.65K, 33°43'.94D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 2
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°59'.76K, 33°40'.84D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°59'.24K, 33°46'.45D
(Mevki merkez olmak üzere)
SİLİNİZ
42°00'.22K, 33°40'.00D
41°59'.84K, 33°45'.19D
41°59'.26K, 33°45'.19D
41°59'.34K, 33°40'.00D
41°59'.65K, 33°42'.58D
(Mevki merkezli)
Harita 121 (147/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
42°01'.05K, 33°22'.60D (Sahil)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
42°12'.94K, 33°22'.60D
42°06'.98K, 33°22'.75D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
İnebolu Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
42°00'.27K, 33°39'.50D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
42°00'.10K, 33°41'.60D
41°59'.23K, 33°41'.60D
41°59'.30K, 33°39'.50D
ve
42°00'.02K, 33°43'.00D (Harita doğu sınırı)
42°00'.08K, 33°42'.37D
41°59'.27K, 33°42'.37D
41°59'.27K, 33°43'.00D (Harita doğu sınırı)
4.203
227 Numaralı paragrafın devamıdır.
41°59'.73K, 33°40'.61D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 2
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
SİLİNİZ
42°00'.00K, 33°43'.00D
42°00'.25K, 33°39'.50D
41°59'.34K, 33°39'.50D
41°59'.28K, 33°43'.00D
41°59'.74K, 33°41'.27D
(Mevki merkezli)
41°59'.83K, 33°34'.70D
(Mevki merkezli)
42°01'.18K, 33°24'.90D
(Mevki merkezli)
Harita 12 (INT 3804) (220/13) [ED50 DATUMU]
42°01'.1K, 33°22'.6D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
42°13'.0K, 33°22'.6D
42°08'.4K, 33°22'.9D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
İnebolu Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
42°06'.0K, 34°13'.4D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
SİLİNİZ
42°00'.1K, 33°39'.6D
41°59'.8K, 33°45'.3D
41°59'.1K, 33°45'.3D
41°59'.2K, 33°39'.6D
41°59'.5K, 33°42'.8D
(Mevki merkezli)
4.204
228
EGE DENİZİ - Yunanistan - Termaikos Kolpos - Ak.Aterida - Derinlik
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 22-2452/13
Harita 23 (181/12) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
40°23'.29K, 22°39'.64D
117
Harita 20A (169/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
40°23'.3K, 22°39'.6D
117
(Açıklama: 20m konturunu 117 m derinliği
içine alacak şekilde düzeltiniz.)
Yat Haritası 2002_1 (166/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
117
(Açıklama: 20m konturunu 117 m derinliği
içine alacak şekilde düzeltiniz.)
229
KARADENİZ - Ukrayna - Kerç Yenikal Kanalı - Batık
40°23'.2K, 22°39'.9D
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 20-2165/13
Harita 1911 (128/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
230
Not
45°19'.71K, 36°34'.40D
Engel
KARADENİZ - Rusya - Kerçenskiy Proliv (Kerç Boğazı) Güneyi - Engel - Tahditli Saha -
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 21-2286/13
Harita 1911 (229/13)) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
45°02'.38K, 36°34'.05D
45°02'.38K, 36°36'.72D
Girmek Yasaktır
45°02'.69K,36°35'.34D
(Mevkii merkezli)
4.205
230 Numaralı paragrafın devamıdır.
Harita 152 (239/12) [WGS84 DATUMU]
Engel
(Patlayıcı)
SİLİNİZ
(a) 45°02'.11K,36°35'.37D
(a) mevkii merkez olmak üzere 1 mil
yarıçap mesafe ile çizilen saha
Girmek Yasaktır
45°01'.72K,36°35'.39D
(Mevkii merkezli)
Harita 15 (219/13) [WGS84 DATUMU]
Engel
(Patlayıcı)
SİLİNİZ
(a) 45°02'.1K,36°35'.4D
(a) mevkii merkez olmak üzere 1 mil
yarıçap mesafe ile çizilen saha
Girmek Yasaktır
231
45°00'.9K,36°35'.1D
(Mevkii merkezli)
KARADENİZ - Türkiye, Kuzey Sahili - Küplüağzı - Fener
KAYNAK: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Harita 123 (204/13) [ED50 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
F.R.
'i
Fl.R.
olarak,
41°38'.5K, 35°30'.5D
F.G.
'i
Fl.G.
olarak,
41°38'.6K, 35°30'.6D
232
KARADENİZ - Türkiye, Kuzey Sahili - Cide - Liman sınırı - Demirleme Sahası - Kılavuz
Alma / Verme Yeri
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 121 (227/13) [WGS84 DATUMU]
41°50'.90K, 32°44'.80D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
42°02'.82K, 32°44'.80D
Cide Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°57'.29K, 32°44'.87D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
42°06'.98K, 33°22'.49D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
4.206
232 Numaralı paragrafın devamıdır.
41°55'.40K, 32°55'.40D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°55'.40K, 32°58'.80D
41°54'.40K, 32°57'.80D
41°54'.30K, 32°55'.40D
ve
41°53'.60K, 32°52'.00D
41°54'.10K, 32°54'.70D
41°53'.10K, 32°54'.70D
41°52'.60K, 32°52'.00D
No 1
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°54'.95K, 32°56'.84D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 2
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°53'.37K, 32°53'.34D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°53'.90K, 32°56'.90D
(Mevki merkez olmak üzere)
SİLİNİZ
41°53'.13K, 32°53'.50D
41°54'.25K, 32°55'.00D
41°54'.25K, 32°58'.17D
41°53'.75K, 32°58'.17D
41°53'.82K, 32°56'.46D
(Mevki merkezli)
42°01'.17K, 33°20'.30D
42°13'.07K, 33°20'.30D
233
CİDE LİMAN SINIRI
42°06'.57K, 33°20'.16D
(Mevki merkezli)
İNEBOLU LİMAN SINIRI
42°06'.73K, 33°20'.49D
(Mevki merkezli)
KARADENİZ - Ukrayna - Sasyk Gölü - Kataranskiy - Fener
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 19-2080/13
Harita 172 (223/13) [ED50 DATUMU]
SİLİNİZ
Oc.4s18m13M
45°37'.51K, 29°44'.19D
4.207
233 Numaralı paragrafın devamıdır.
Harita 17 (191/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
Oc.13M
45°37'.5K, 29°44'.0D
Harita 10A (172/13) [ED50 DATUMU]
SİLİNİZ
234
Transit
Oc.13M
45°38'.0K, 29°44'.2D
KARADENİZ - Bulgaristan - Sozopolski Körfezi - Ribarski Pristan Körfezi - Işıklı Bikın -
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 07-772/13
Harita 1821 (144/13) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
F.R
'i
BW
olarak,
42°26'.55K, 27°31'.80D
olarak,
42°26'.48K, 27°31'.80D
BW
F.R
'i
BW
BW
SİLİNİZ
42°26'.43K, 27°41'.68D
ve
Lt & Bn
61.2° - 241.2°
42°26'.35K, 27°41'.47D
42°26'.97K, 27°43'.00D
Harita 18 (INT 3800) (221/13) [ED50 DATUMU]
SİLİNİZ
42°26'.4K, 27°41'.7D
42°28'.3K, 27°46'.1D
ve
42°24'.4K, 27°43'.6D
42°26'.1K, 27°47'.7D
ve
Ölçülü Mesafe
151.2°-331.2°(4480m)
42°27'.3K, 27°46'.8D
4.208
235
MARMARA DENİZİ - Karabiga - Liman Sınırı
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 293 (210/13) [ED50 DATUMU]
40°35’.22K, 27°18’.02D (Harita batı sınırı)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°38’.16K, 27°27’.03D (Mevcut liman sınırı)
Karabiga Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°36’.37K, 27°22’.15D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
40°35'.39K, 27°26'.90D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
236
ÇANAKKALE BOĞAZI - Çanakkale - Yat Limanı - Fener
KAYNAK: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Harita 2122 (Çanakkale Limanı, Plan B) (199/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
237
FI.G.5s9m5M
40°09'.200K, 26°24'.353D
KARADENİZ - Ukrayna - Yujniy Limanı Yaklaşması - Derinlik
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 13-1399/13
Harita 171 (224/13) [ED50 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
88 'i
82
olarak,
46°33'.71K, 30°59'.62D
238
KARADENİZ - Türkiye, Kuzey Sahili - Amasra - Liman sınırı - Demirleme Sahası Kılavuz Alma / Verme Yeri
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 1132 (18/12) [WGS84 DATUMU]
41°43'.511K, 32°18'.300D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°50'.880K, 32°18'.300D(Harita kuzey sınırı)
Amasra Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°44'.858K, 32°18'.320D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
4.209
238 Numaralı paragrafın devamıdır.
41°45'.400K, 32°20'.000D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°45'.967K, 32°21'.350D
41°45'.100K, 32°21'.350D
41°44'.700K, 32°20'.000D
ve
41°46'.600K, 32°23'.500D
41°46'.600K, 32°24'.600D
41°44'.900K, 32°24'.600D
41°45'.417K, 32°23'.500D
DÜZELTİNİZ
No 2
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°45'.265K, 32°20'.602D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°45'.700K, 32°22'.000D
(Mevki merkez olmak üzere)
'i
No 1
olarak,
SİLİNİZ
41°45'.939K, 32°24'.064D
(Mevki merkezli)
41°46'.544K, 32°23'.479D
41°46'.544K, 32°24'.579D
41°44'.845K, 32°24'.579D
41°45'.361K, 32°23'.479D
Harita 121 (232/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
41°57'.29K, 32°44'.50D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Amasra Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
SİLİNİZ
41°50'.90K, 32°43'.00D
42°02'.88K, 32°43'.00D
CİDE LİMAN SINIRI
41°57'.41K, 32°43'.13D
(Mevki merkezli)
AMASRA LİMAN SINIRI
41°57'.57K, 32°42'.84D
(Mevki merkezli)
4.210
238 Numaralı paragrafın devamıdır.
Harita 12 (INT 3804) (232/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
Amasra Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°58'.4K, 32°44'.5D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
SİLİNİZ
41°46'.6K, 32°23'.6D
41°46'.6K, 32°24'.7D
41°44'.7K, 32°24'.7D
41°45'.4K, 32°23'.6D
41°45'.7K, 32°24'.2D
(Mevki merkezli)
Harita 11 (INT 3802) (056/13) [ED50 DATUMU]
41°43'.5K, 32°18'.3D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°55'.6K, 32°18'.3D
41°50'.8K, 32°18'.6D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Amasra Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
SİLİNİZ
41°46'.6K, 32°23'.5D
41°46'.6K, 32°24'.6D
41°44'.9K, 32°24'.6D
41°45'.2K, 32°23'.5D
41°46'.2K, 32°24'.0D
(Mevki merkezli)
239
MARMARA DENİZİ - Tuzla Koyu - İTÜ Denizcilik Fakültesi - Fener
KAYNAK: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Harita 2919 (174/13) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
Fl(2)6s12m8M
'i
Fl.R.5s5M
olarak,
40°48'.70K, 29°17'.85D
olarak,
40°48'.76K, 29°17'.87D
Harita 2923 (INT 3754) (174/13) [ED50 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
Fl(2)6s12m8M
'i
Fl.R.5s5M
4.211
239 Numaralı paragrafın devamıdır.
Harita 291 (174/13) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
Fl(2)6s12m8M
'i
Fl.R.5s5M
olarak,
40°48'.70K, 29°17'.85D
olarak,
40°48'.70K, 29°17'.85D
olarak,
40°48'.70K, 29°17'.85D
olarak,
40°48'.70K, 29°17'.85D
Yat Haritası 2901_16 (020/12) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
Fl(2)6s12m8M
'i
Fl.R.5s5M
Yat Haritası 2901_7 (174/13) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
'i
Fl.R.5s5M
Yat Haritası 2901_3 (174/13) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
240
Fl(2)6s12m8M
'i
Fl.R.5s5M
EGE DENİZİ - Yunanistan - Stenon Tasu - Keramoti - Denizaltı Elektrik Kablosu
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 47-5178/12
Harita 23 (228/13) [ED50 DATUMU]
40°51'.35K, 24°41'.85D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°51'.08K, 24°41'.31D
40°49'.98K, 24°40'.26D
40°47'.80K, 24°39'.70D
40°47'.46K, 24°39'.73D (Sahil)
241
EGE DENİZİ - Türkiye, Batı Sahili - Çandarlı Körfezi - Nemrut Limanı Yaklaşması Döküntü Sahası - Blok Not
KAYNAK: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
Harita 2151 (182/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
38°47'.681K, 26°51'.600D (Harita batı sınırı)
Döküntü Sahası
(Not’a bak)
38°47'.683K, 26°51'.976D
38°47'.202K, 26°51'.953D
38°47'.202K, 26°51'.600D (Harita batı sınırı)
4.212
241 Numaralı paragrafın devamıdır.
Ek'te verilen blok not'u (*)
38°44'.580K, 26°54'.670D
(Mevki merkez olmak üzere)
Harita 2147 (182/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
38°47'.68K, 26°51'.30D
Döküntü Sahası
(Not’a bak)
38°47'.68K, 26°51'.98D
38°47'.20K, 26°51'.95D
38°47'.20K, 26°51'.31D
Ek'te verilen blok not'u (*)
39°00'.00K, 26°57'.05D
(Mevki merkez olmak üzere)
Yat Haritası 2003_2 (182/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
38°47'.68K, 26°51'.30D
Döküntü Sahası
(Not’a bak)
38°47'.68K, 26°51'.98D
38°47'.20K, 26°51'.95D
38°47'.20K, 26°51'.31D
38°57'.35K, 26°57'.60D
(Mevki merkez olmak üzere)
Ek'te verilen blok not'u (*)
242
EGE DENİZİ - Türkiye, Batı Sahili - Ildır Körfezi - Gerence Koyu - Balık Çiftliği
KAYNAK: Agromey Gıda ve Yem San.Tic.A.Ş.
Harita 2223 (119(T)/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
38°26'.69K, 26°27'.70D
.
Harita 222 (206/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
38°26'.74K, 26°27'.77D
Yat Haritası 2003_4 (206/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
38°26'.74K, 26°27'.77D
(*) Blok düzeltmelere ilgili Haftalık Denizcilere İlanlar Bülteninden ulaşabilirler.
4.213
243
KARADENİZ - Türkiye, Kuzey Sahili - Sinop - Liman sınırı - Demirleme Sahası - Kılavuz
Alma / Verme Yeri
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
33. Hafta 204 numaralı paragraf ile TR 1231 numaralı haritaya verilen düzeltme iptal edilmiş olup ilgili haritayı
aşağıdaki gibi düzeltiniz.
Harita 1231 (204/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
Sinop Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°55'.712K, 35°17'.767D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
42°02'.913K, 35°02'.689D (Sahil)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
42°02'.332K, 35°09'.957D (Sahil)
ve
42°00'.000K, 35°07'.500D
42°00'.000K, 35°12'.700D
41°58'.400K, 35°12'.700D
41°58'.400K, 35°07'.200D
ve
41°58'.000K, 35°07'.000D
41°58'.000K, 35°12'.700D
41°56'.200K, 35°09'.400D
41°56'.200K, 35°06'.800D
No 1
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°59'.222K, 35°10'.026D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 2
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
42°02'.200K, 35°05'.950D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 3
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°57'.211K, 35°09'.550D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
42°00'.400K, 35°10'.000D
(Mevki merkez olmak üzere)
SİLİNİZ
41°59'.946K, 35°07'.483D
41°59'.946K, 35°12'.734D
41°57'.696K, 35°12'.734D
41°54'.863K, 35°06'.483D
41°59'.100K, 35°10'.932D
(Mevki merkezli)
4.214
244
KARADENİZ - Rusya - Ozereyevskiy - Denizaltı Boru Hattı - Şamandıra - Not - Blok Not
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 16-1683/13
Harita 1501 (226/12) [WGS84 DATUMU]
44°40'.15K, 37°39'.18D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak))
44°39'.62K, 37°38'.96D
44°38'.82K, 37°38'.00D (Harita batı sınırı)
Akaryakıt (Not'a bak)
44°39'.26K, 37°38'.50D
(Mevki merkez olmak üzere)
Harita 152 (230/13) [WGS84 DATUMU]
44°40'.15K, 37°39'.18D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak))
44°39'.62K, 37°38'.96D
(a)
Akaryakıt (Not'a bak)
Y
44°38'.93K, 37°38'.00D
(Mevki merkez olmak üzere)
(a) mevki
No 3
Ek'te verilen blok notu
245
44°37'.75K, 37°36'.72D
44°59'.70K, 37°29'.90D
(Mevki merkezli)
KARADENİZ - Türkiye, Kuzeydoğu Sahili - Yomra - Blok Not
KAYNAK: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Harita 141 (080/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
UYARI
(Not'a bak)
40°58'.14K, 39°51'.45D
(Mevki merkez olmak üzere)
Ek'te verilen blok notu
40°52'.90K, 39°35'.21D
(Mevki merkez olmak üzere)
Harita 1411 (INT 3860) (037/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
UYARI
(Not'a bak)
40°58'.15K, 39°51'.65D
(Mevki merkez olmak üzere)
Ek'te verilen blok notu
40°56'.44K, 39°49'.27D
(Mevki merkez olmak üzere)
(*) Blok düzeltmelere ilgili Haftalık Denizcilere İlanlar Bülteninden ulaşabilirler.
4.215
246
KARADENİZ - Türkiye, Kuzey Sahili - Bartın - Liman sınırı - Demirleme Sahası - Kılavuz
Alma / Verme Yeri
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 1132 (238/13) [WGS84 DATUMU]
Bartın Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
KOYUNUZ
41°44'.858K, 32°18'.273D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Harita 11 (INT 3802) (238/13) [ED50 DATUMU]
41°35'.2K, 32°03'.7D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°47'.1K, 32°03'.7D
Bartın Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
41°50'.8K, 32°18'.0D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
41°40'.8K, 32°03'.9D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
SİLİNİZ
41°40'.9K, 32°11'.2D
41°41'.4K, 32°13'.0D
41°40'.9K, 32°13'.0D
41°39'.7K, 32°12'.1D
41°40'.7K, 32°12'.1D
(Mevki merkezli)
247
İSTANBUL BOĞAZI - Ortaköy - Defterdar Burnu - Fener
KAYNAK: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Harita 2921B (082/13) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
Fl(2)G.12s15m7M
'i
Fl(2)G.12s10m7M
olarak,
41°03'.01K, 29°01'.97D
olarak,
41°03'.01K, 29°01'.97D
Harita 2921 (INT3756) (222/13) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
Fl(2)G.12s15m7M
'i
Fl(2)G.12s10m7M
4.216
247 Numaralı paragrafın devamıdır.
Yat Haritası 2901_13 (268/12) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
Fl(2)G.12s15m7M
'i
Fl(2)G.12s10m7M
olarak,
41°03'.01K, 29°01'.97D
olarak,
41°03'.01K, 29°01'.97D
Yat Haritası 2901_14 (003/13) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
248
Fl(2)G.12s15m7M
'i
Fl(2)G.12s10m7M
MARMARA DENİZİ - İzmit Körfezi - Hereke - Minare
KAYNAK: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Harita 2916 (Hereke Limanı, Plan A) (189/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°47'.04K, 29°37'.95D
40°47'.01K, 29°37'.30D
KAYDIRINIZ
40°46'.96K, 29°37'.90D 'dan
40°46'.90K, 29°37'.90D 'ya
249
EGE DENİZİ - Türkiye, Güneybatı Sahili - Gökova Körfezi (Kerme Körfezi) - Bodrum
Geçidi Doğusu - Batık
KAYNAK: TCSG-11 Komutanlığı
Harita 3110 (023/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
36°56'.95K, 27°21'.45D
Yat Haritası 3001_2 (258/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
36°56'.95K, 27°21'.45D
4.217
250
KARADENİZ - Türkiye, Kuzey Sahili - Zonguldak - Not - Limanı Sınırı
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 11 (INT 3802) (246/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
Zonguldak Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
DÜZELTİNİZ
ZONGULDAK LİMAN SINIRI ‘nı Zonguldak Liman İdari Sınırı olarak,
41°31'.3K, 31°38'.3D
EREĞLİ LİMAN SINIRI ‘nı Karadeniz Ereğli Liman İdari Sınırı olarak,
41°31'.6K, 31°37'.4D
41°40'.8K, 32°03'.3D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
SİLİNİZ
41°35'.2K, 32°04'.5D
41°51'.1K, 32°04'.5D
ZONGULDAK LİMAN SINIRI
251
41°45'.9K, 32°04'.1D
MARMARA DENİZİ - Gemlik Körfezi - Azot Rıhtımı - Işıklı Dalga Kaydedici Şamandıra
KAYNAK: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Harita 2924 (Gemlik, Plan C) (195/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
Fl(3)Y.10s3M
40°25'.28K, 29°06'.86D
Y
252
EGE DENİZİ - Yunanistan - Nisos Ios Güneyi - Derinlik
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 24-2634/13
Harita 22A (200/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
40 Rep (2013)
36°35'.60K, 25°19'.65D
Harita 25 (162/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
36°35'.60K, 25°19'.65D
40 Rep (2013)
Harita 20A (228/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
36°35'.6K, 25°19'.6D
40 Rep (2013)
4.218
252 Numaralı paragrafın devamıdır.
Harita 20 (166/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
253
36°35'.6K, 25°19'.6D
40 Rep (2013)
AKDENİZ - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi - Vasilikos - Derinlik - Balık Çiftliği - Fener
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 22-2396/13
Harita 344 (225/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
11
(a)
34°42'.80K, 33°17'.37D
44
(b)
34°42'.54K, 33°16'.80D
(c)
34°42'.32K, 33°21'.16D
(Açıklama: 10m konturunu 44 m derinliği
içine alacak şekilde düzeltiniz.)
30
KAYDIRINIZ
34°41'.76K, 33°19'.37D 'dan
SİLİNİZ
F.R.6M
34°41'.50K, 33°19'.16D 'ya
34°42'.96K, 33°18'.75D
137
(a) mevki yakınında
101
(b) mevki yakınında
35
(c) mevki yakınında
254
AKDENİZ - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - Gazimağusa Körfezi - Bağlama
Şamandırası
KAYNAK: TCG Ağ - 6 Komutanlığı
Harita 3401 (Gazimağusa Limanı, Plan D) (Yeni Yayın Tarihi:13.07.2013) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
35°08'.233K, 33°57'.717D
Harita 3401 (Gazimağusa Limanı Yaklaşması, Plan C) (Yeni Yayın Tarihi:13.07.2013) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
35°08'.717K, 33°57'.333D
35°08'.233K, 33°57'.717D
4.219
254 Numaralı paragrafın devamıdır.
Harita 343 (070/12) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
35°08'.78K, 33°57'.35D
35°08'.30K, 33°57'.73D
255
AKDENİZ - Suriye - Al Ladhıqıyah (Lazkiye) Güneybatısı - Derinlik
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 24-2636/13
Harita 33 (INT 3602) (216/13) [WGS84 DATUMU]
20
0
KOYUNUZ
256
35°24'.5K, 35°42'.5D
126
KARADENİZ - Gürcistan - Anaklia Burnu - Fener
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 40-4274/13
Harita 144 (240/12) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
İso.3s.16m.12M
'i
Fl.WRG.15s47m24-21M
olarak,
42°23'.58K, 41°33'.80D
Fl.WRG.15s47m24-21M
olarak,
42°23'.5K, 41°33'.8D
Fl.WRG.24-21M
olarak,
42°23'.5K, 41°33'.8D
olarak,
42°23'.5K, 41°33'.8D
R
Harita 14 (080/13) [ED50 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
İso.3s.16m.12M
'i
Harita 10B (122/13) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
İso.12M
'i
Harita 10 (INT 310) (172/13) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
İso.12M
'i
Fl.WRG.24-21M
4.220
257
KARADENİZ - Türkiye, Kuzey Sahili - Samsun Körfezi - Alpet Altınbaş - Işıklı Bağlama
Şamandırası
KAYNAK: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Harita 1312 (180/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
Fl(3)Y.8s5M
41°15'.719K, 36°24'.435D
Y
41°15'.720K, 36°24'.561D
41°15'.889K, 36°24'.453D
Harita 131 (180/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
Y
258
Sınırı
Fl(3)Y.8s5M
(3 Şamandıra)
41°15'.77K, 36°24'.58D
KARADENİZ - Türkiye, Kuzey Sahili - Amasra Limanı - Demirleme Sahası - Liman
KAYNAK: Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Harita 1132 (Amasra Limanı, Plan A) (246/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
41°45'.02K, 32°24'.20D
41°45'.09K, 32°24'.06D
41°45'.07K, 32°24'.17D
Harita 1132 (246/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
41°43'.90K, 32°20'.37D
41°50'.88K, 32°20'.37D
AMASRA LİMAN SINIRI
41°47'.10K, 32°20'.60D
(Mevki merkezli)
BARTIN LİMAN SINIRI
41°47'.10K, 32°20'.20D
(Mevki merkezli)
4.221
259
MARMARA DENİZİ - Erdek Körfezi - Erdek - Bağlama Şamandırası
KAYNAK: Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı
Harita 2941 ( Erdek Limanı Yaklaşması, Plan A ) (185/13) [WGS84 DATUMU]
KAYDIRINIZ
40°23'.24K, 27°48'.68D 'dan
40°23'.33K, 27°48'.77D 'ya
Yat Haritası 2902_10 (276/12) [WGS84 DATUMU]
KAYDIRINIZ
260
Sahası
40°23'.24K, 27°48'.68D 'dan
40°23'.33K, 27°48'.77D 'ya
EGE DENİZİ - Türkiye, Kuzeybatı Sahili - Gelibolu Yarımadası Batısı - Deniz Uçağı İniş
KAYNAK: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
Harita 2134 (212/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°08'.78K, 26°10'.02D
(Açıklama: Macenta renkli ve 0.5 mil
yarıçaplı daire olacak)
(Mevki merkez olmak üzere)
Harita 211 (187/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°08'.78K, 26°10'.02D
(Açıklama: Macenta renkli ve 0.5 mil
yarıçaplı daire olacak)
(Mevki merkez olmak üzere)
Harita 212 (INT 3750) (196/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°08'.78K, 26°10'.02D
(Açıklama: Macenta renkli ve 0.5 mil
yarıçaplı daire olacak)
(Mevki merkez olmak üzere)
Harita 213 (187/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
40°08'.84K, 26°10'.05D
(Açıklama: Macenta renkli ve 0.5 mil
yarıçaplı daire olacak)
(Mevki merkez olmak üzere)
4.222
260 Numaralı paragrafın devamıdır.
Yat Haritası 2002_4 (156/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°08'.78K, 26°10'.02D
(Açıklama: Macenta renkli ve 0.5 mil
yarıçaplı daire olacak)
(Mevki merkez olmak üzere)
Yat Haritası 2902_9 (126/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°08'.78K, 26°10'.02D
(Açıklama: Macenta renkli ve 0.5 mil
yarıçaplı daire olacak)
261
(Mevki merkez olmak üzere)
AKDENİZ - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi - Vasilikos (Kılavuzlar) - Not - Işıklı Şamandıra
KAYNAK : BA.İlan Nu.: 30-3314/13
Harita 3402 (Vasilikos, Plan D) (Yeni Yayın Tarihi:20.07.2013) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
Q(9)15s
34°42'.511K,33°18'.908D
YBY
Q(6)+LFl.15s
34°42'.334K,33°19'.288D
Q(3)10s
34°42'.653K,33°19'.526D
YB
BYB
İnşa halinde (2013)
34°42'.680K,33°19'.150D
(mevki merkez olmak üzere)
Harita 344 (253/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
İnşa halinde (2013)
34°42'.68K,33°19'.15D
(mevki merkez olmak üzere)
4.223
262
AZAK DENİZİ - Ukrayna - Mariupol Limanı Yaklaşması - Engel
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 24-2629/13
Harita 193 (Mariupol Limanı, Plan D) (217/13) [WGS84 DATUMU]
Engel
KOYUNUZ
263
47°02'.21K, 37°30'.03D
KARADENİZ - Türkiye, Kuzeydoğu Sahili - Görele - Fener
KAYNAK: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Harita 141 (245/13) [WGS 84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
F.G.10m4M
'i
Fl.G.5s
olarak,
41°02'.24K, 39°00'.36D
Fl.G.5s
olarak,
41°02'.24K, 39°00'.36D
Harita 14 (256/13) [ED50 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
264
F.G.
'i
İSTANBUL BOĞAZI - Beşiktaş - Çırağan Sarayı - Bağlama Şamandırası
KAYNAK: Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı
Harita 2927 (075/13) [WGS84 DATUMU]
KAYDIRINIZ
41°02'.51K, 29°01'.12D 'dan
41°02'.57K, 29°01'.15D 'ya
Harita 2921B (247/13) [WGS84 DATUMU]
KAYDIRINIZ
41°02'.51K, 29°01'.12D 'dan
4.224
41°02'.57K, 29°01'.15D 'ya
264 Numaralı Paragrafın Devamıdır
Harita 2921(INT 3756) (247/13) [WGS84 DATUMU]
KAYDIRINIZ
41°02'.51K, 29°01'.12D 'dan
41°02'.57K, 29°01'.15D 'ya
Yat Haritası 2901_14 (247/13) [WGS84 DATUMU]
KAYDIRINIZ
265
41°02'.52K, 29°01'.13D 'dan
41°02'.57K, 29°01'.15D 'ya
MARMARA DENİZİ - Gemlik Körfezi - Gemlik - Fener
KAYNAK: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Harita 2924 (Gemlik, Plan C) (251/13) [ED50 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
F.R.
'i
Fl(3)Y.8s3M
olarak,
40°25'.97K, 29°09'.11D
Fl(3)Y.3M
olarak,
40°26'.0K, 29°09'.1D
olarak,
40°25'.9K, 29°09'.1D
Harita 292 (174/13) [ED50 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
F.R.
'i
Yat Haritası 2901_4 (111/13) [WGS DATUMU]
DÜZELTİNİZ
266
F.R.
'i
Fl(3)Y.3M
ÇANAKKALE BOĞAZI - Çanakkale Limanı - Bağlama Şamandırası
KAYNAK: TCG Ağ - 5 Komutanlığı
Harita 2122 (236/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
40°09'.82K, 26°23'.85D
No 3
4.225
266 Numaralı Paragrafın Devamıdır.
Yat Haritası 2902_17 (Çanakkale, Plan B) (199/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
40°09'.82K, 26°24'.00D
No 3
Yat Haritası 2902_11 (Nara Geçidi, Plan A) (199/13) [ED50 DATUMU]
SİLİNİZ
267
40°09'.78K, 26°23'.99D
AKDENİZ - Türkiye, Güneydoğu Sahili - İskenderun Körfezi - Işıklı Şamandıra
KAYNAK: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Harita 3343 (101/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
FI.Y.3M
36°54'.14K, 36°01'.94D
Y
Harita 334 (INT 3660) (140/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
FI.Y.3M
36°54'.14K, 36°01'.94D
Y
268
KARADENİZ - Romanya - Köstence Limanı - Tuna Kanalı - Engel
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 30-3273/13
Harita 1722 (232/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
44°06'.13K, 28°38'.51D
2 Engel
(a) 44°05'.86K, 28°38'.71D
SİLİNİZ
(a) mevki yakını
41
4.226
269
KARADENİZ - Ukrayna - İl'içhevsk Güney Yaklaşması - Işıklı Şamandıra
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 24-2597/13
Harita 171 (237/13) [ED50 DATUMU]
SİLİNİZ
46°12'.03K, 30°48'.80D
Y
270
MARMARA DENİZİ - Tuzla Koyu - Tuzla - İnşa Çalışmaları
KAYNAK: Tuzla Liman Başkanlığı
Harita 2919 (239/13) [WGS84 DATUMU]
40°48'.69K, 29°18'.55D (Sahil)
KOYUNUZ
40°47'.84K, 29°18'.55D
40°47'.84K, 29°19'.62D
40°49'.06K, 29°19'.62D (Sahil)
İnşa halinde (2013)
40°48'.48K, 29°19'.08D
(Mevki merkez olmak üzere)
Harita 2923 (INT 3754) (239/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
40°48'.75K, 29°18'.58D (Sahil)
40°47'.90K, 29°18'.58D
40°47'.90K, 29°19'.65D
40°49'.12K, 29°19'.65D (Sahil)
40°48'.50K, 29°19'.20D
(Mevki merkez olmak üzere)
İnşa halinde (2013)
Harita 291 (239/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°48'.71K, 29°19'.22D
(Mevki merkez olmak üzere)
İnşa halinde (2013)
4.227
270 Numaralı Paragrafın Devamıdır
Yat Haritası 2901_16 (239/13) [WGS84 DATUMU]
40°48'.69K, 29°18'.55D (Sahil)
KOYUNUZ
40°47'.84K, 29°18'.55D
40°47'.84K, 29°19'.62D
40°49'.06K, 29°19'.62D (Sahil)
İnşa halinde (2013)
40°48'.48K, 29°19'.08D
(Mevki merkez olmak üzere)
Yat Haritası 2901_8 (160/13) [ED50 DATUMU]
40°49'.12K, 29°19'.65D (Sahil)
KOYUNUZ
40°47'.90K, 29°19'.65D
40°47'.90K, 29°19'.16D (Harita batı sınırı)
40°48'.48K, 29°19'.40D
(Mevki merkez olmak üzere)
İnşa halinde (2013)
Yat Haritası 2901_3 (239/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
271
40°48'.71K, 29°19'.22D
(Mevki merkez olmak üzere)
İnşa halinde (2013)
MARMARA DENİZİ - İzmit Körfezi - Petkim - Işıklı Şamandırası
KAYNAK: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Harita 291 (270/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
Fl(5)Y.20s
40°45'.55K, 29°44'.71D
Y
4.228
271 Numaralı paragrafın devamıdır.
Yat Haritası 2901_9 (148/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
Fl(5)Y.20s
40°45'.61K, 29°44'.73D
Y
272
AKDENİZ - Türkiye, Güneydoğu Sahili - Mersin - Akkuyu - Sulusalma Burnu Şamandıra - Özel Güvenlik Bölgesi
KAYNAK: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
246(T)/2012 paragraf numaralı geçici (T) düzeltme iptal edilmiş olup aşağıdaki blok düzeltmeyi yapınız.
Harita 331 (063/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
273
Ek'te verilen blok haritayı (*)
36°08'.57K, 33°32'.06D
(Mevki merkez olmak üzere)
Ek'te verilen blok notu (*)
36°20'.22K, 33°43'.12D
(Mevki merkez olmak üzere)
AKDENİZ - Mısır - Bür'said - El İskandaria - Kuyu
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 30-3343/13
Harita 37 (092/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
32°16'.1K, 30°53'.2D
Kuyu
32°08'.5K, 30°46'.2D
32°05'.6K, 30°32'.0D
32°02'.8K, 30°19'.4D
31°44'.9K, 30°34'.1D
(*) Blok düzeltmelere ilgili Haftalık Denizcilere İlanlar Bülteninden ulaşabilirler.
4.229
274
KARADENİZ - Ukrayna - Azak Denizi - Taganrog Körfezi - Işıklı Şamandıra
KAYNAK : BA.İlan Nu.: 27-3023/13
Harita 193 (262/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
RW
LFl.6s
46°55'.23K,37°58'.68D
LFl.6s
47°00'.41K,38°21'.95D
Q
46°59'.79K,38°13'.89D
RW
BY
Harita 19 (225/13) [ED 50 DATUMU]
SİLİNİZ
275
Harita
RW
LFl.6s
46°55'.28K,37°58'.70D
KARADENİZ - Türkiye, Kuzey Sahili - Samsun Limanı - Serbest Ticaret Bölgesi - Blok
KAYNAK: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Harita 1311 (INT 3856) (180/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
276
Ek'te verilen blok haritayı
(*)
41°18'.37K, 36°20'.56D
(Mevki merkez olmak üzere)
MARMARA DENİZİ - Tuzla - Kılavuz Alma/Verme Yeri
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 2919 (270/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°51'.20K, 29°15'.00D
SİLİNİZ
40°50'.79K, 29°15'.52D
Harita 2923 (INT 3754) (270/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
40°51'.25K, 29°15'.02D
SİLİNİZ
40°50'.85K, 29°15'.54D
(*) Blok düzeltmelere ilgili Haftalık Denizcilere İlanlar Bülteninden ulaşabilirler.
4.230
276 numaralı paragrafın devamıdır.
Harita 291 (271/13) [WGS84 DATUMU]
KAYDIRINIZ
40°51'.14K, 29°14'.97D 'dan
40°51'.20K, 29°15'.00D 'ya
Yat Haritası 2901_7 (239/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°51'.20K, 29°15'.00D
SİLİNİZ
40°50'.79K, 29°15'.52D
277
EGE DENİZİ - Türkiye, Kuzeybatı Sahili - Kabatepe Limanı Kuzey Yaklaşması Patlamamış Mühimmat
KAYNAK: Kuzey Deniz Saha Komutanlığı
Harita 2134 (260/13) [WGS84 DATUMU]
KAYDIRINIZ
Patlamamış
mühimmat
40°13'.29K, 26°13'.17D 'dan
40°13'.83K, 26°13'.44D'ya
Harita 212 (INT 3750)(260/13) [WGS84 DATUMU]
KAYDIRINIZ
278
Patlamamış
mühimmat
40°15'.09K, 26°15'.03D 'dan
40°15'.03K, 26°15'.00D'ya
Patlamamış
mühimmat
40°13'.89K, 26°13'.47D 'dan
40°13'.83K, 26°13'.44D'ya
EGE DENİZİ - Türkiye, Kuzeybatı Sahili - Çanakkale Boğazı Güney Yaklaşması - Not
KAYNAK: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Harita 212 (INT 3750) (277/13) [WGS 84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
denizaltı operasyonları
'i
denizaltı inşa faaliyetleri
4.231
olarak,
40°06'.62K, 26°33'.60D
(Mevki merkezli)
279
EGE DENİZİ - Türkiye, Batı Sahili - Alaçatı Koyu - Yumru Koyu - Rapor Edilmiş
Demiryeri
KAYNAK: Çeşme Liman Başkanlığı
Harita 2235 (Alaçatı, Plan A) (242/12) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
38°15'.180K, 26°23'.300D
Harita 2235 (242/12) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
38°15'.22K, 26°23'.52D
Harita 222 (242/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
38°14'.81K, 26°23'.56D
Harita 223 (077/13) [ED50 DATUMU]
SİLİNİZ
38°15'.06K, 26°23'.75D
Yat Haritası 2003_4 (242/132) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
280
38°14'.81K, 26°23'.56D
KARADENİZ - Ukrayna - Marıupol Limanı - Not
KAYNAK: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Harita 193 (Marıupol Limanı, Plan D) (274/13) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
ÖLÇEK 1:40 000 (40°) 'i
ÖLÇEK 1:40 000 (47°)
4.232
olarak,
47°04'.88K, 37°29'.96D
281
MARMARA DENİZİ - Büyükçekmece - Hoşköy - Liman sınırı - Not
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 293 (235/13) [ED50 DATUMU]
41°02'.96K, 28°24'.03D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°43'.56K, 28°24'.03D (Mevcut liman sınırı)
ve
41°02'.01K, 28°00'.58D (Sahil)
40°43'.56K, 28°00'.58D (Mevcut liman sınırı)
Tekirdağ Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°36'.65K, 27°21'.82D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
40°43'.03K, 27°49'.55D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Silivri Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°43'.69K, 28°10'.37D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Ambarlı Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°43'.65K, 28°31'.83D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
SİLİNİZ
40°43'.50K, 28°38'.00D
40°43'.50K, 28°00'.55D
40°42'.00K, 27°37'.40D
40°38'.67K, 27°27'.00D
40°38'.10K, 27°27'.00D
40°35'.16K, 27°18'.00D (Harita batı sınırı)
ve
41°01'.95K, 28°00'.55D
40°43'.50K, 28°00'.55D
ve
4.233
281 Numaralı Paragrafın Devamıdır.
41°02'.96K, 28°24'.00D
40°43'.50K, 28°24'.00D
40°37'.71K, 27°25'.52D
(Mevki merkezli)
Tekirdağ Liman İdari Sınırı
40°42'.99K, 27°51'.27D
(Mevki merkezli)
282
Silivri Liman İdari Sınırı
40°43'.58K, 28°12'.42D
(Mevki merkezli)
Ambarlı Liman İdari Sınırı
40°43'.57K, 28°31'.72D
(Mevki merkezli)
ÇANAKKALE BOĞAZI - Çanakkale Limanı - Bağlama Şamandırası
KAYNAK: Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı
Harita 2122 (266/13) [WGS84 DATUMU]
KAYDIRINIZ
No 5
40°09'.39K, 26°23'.98D 'dan
40°09'.28K, 26°24'.00D 'ya
No 2
40°09'.54K, 26°24'.06D 'dan
40°09'.61K, 26°24'.15D 'ya
No 1
40°09'.44K, 26°24'.18D 'dan
40°09'.50K, 26°24'.23D 'ya
Harita 2122 (Çanakkale Limanı, Plan B) (266/13) [WGS84 DATUMU]
KAYDIRINIZ
No 5
40°09'.39K, 26°23'.98D 'dan
40°09'.28K, 26°24'.00D 'ya
No 2
40°09'.54K, 26°24'.06D 'dan
40°09'.61K, 26°24'.15D 'ya
No 1
40°09'.44K, 26°24'.18D 'dan
40°09'.50K, 26°24'.23D 'ya
Yat Haritası 2902_8 (108/12) [WGS84 DATUMU]
KAYDIRINIZ
40°09'.39K, 26°23'.98D 'dan
40°09'.28K, 26°24'.00D 'ya
40°09'.54K, 26°24'.06D 'dan
40°09'.61K, 26°24'.15D 'ya
40°09'.44K, 26°24'.18D 'dan
40°09'.50K, 26°24'.23D 'ya
4.234
282 Numaralı Paragrafın Devamıdır.
Yat Haritası 2902_9 (260/13) [WGS84 DATUMU]
KAYDIRINIZ
40°09'.39K, 26°23'.98D 'dan
40°09'.28K, 26°24'.00D 'ya
40°09'.54K, 26°24'.06D 'dan
40°09'.61K, 26°24'.15D 'ya
40°09'.44K, 26°24'.18D 'dan
40°09'.50K, 26°24'.23D 'ya
Yat Haritası 2902_11 (Nara Geçidi, Plan A)(266/13) [ED 50 DATUMU]
KAYDIRINIZ
283
40°09'.42K, 26°23'.96D 'dan
40°09'.33K, 26°24'.02D 'ya
40°09'.60K, 26°24'.14D 'dan
40°09'.66K, 26°24'.17D 'ya
40°09'.49K, 26°24'.20D 'dan
40°09'.55K, 26°24'.25D 'ya
ÇANAKKALE BOĞAZI - Anıt Koyu - Bağlama Şamandırası
KAYNAK: Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı
Harita 2121 (161/13) [WGS84 DATUMU]
KAYDIRINIZ
40°02'.91K, 26°12'.32D 'dan
40°02'.97K, 26°12'.46D 'ya
40°02'.86K, 26°12'.34D 'dan
40°02'.82K, 26°12'.51D 'ya
Yat Haritası 2902_9 (260/13) [WGS84 DATUMU]
KAYDIRINIZ
40°02'.93K, 26°12'.29D 'dan
40°02'.97K, 26°12'.46D 'ya
40°02'.84K, 26°12'.27D 'dan
40°02'.82K, 26°12'.51D 'ya
Yat Haritası 2902_11 (Kumkale - Seddülbahir , Plan B) (282/13) [ED50 DATUMU]
KAYDIRINIZ
40°03'.01K, 26°12'.32D 'dan
40°03'.02K, 26°12'.48D 'ya
40°02'.90K, 26°12'.31D 'dan
40°02'.87K, 26°12'.53D 'ya
4.235
284
AKDENİZ - Türkiye, Batı Sahili - Çeşme Geçidi - Batık
KAYNAK: TCSG-24 Komutanlığı
Harita 223 (279/13) [ED 50 DATUMU]
KOYUNUZ
38°07'.58K, 26°20'.26D
Harita 222 (242/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
38°07'.51K, 26°20'.23D
Harita 22B (167/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
38°07'.51K, 26°20'.23D
Yat Haritası 2003_4 (279/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
285
38°07'.51K, 26°20'.23D
EGE DENİZİ - Türkiye, Batı Sahili - İzmir Körfezi - Tersane - Blok Harita
KAYNAK: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Harita 2212 (INT 3785) (084/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
Ek'te verilen blok haritayı
(*)
38°27'.55K, 27°07'.95D
(Mevki merkez olmak üzere)
(*) Blok düzeltmelere ilgili Haftalık Denizcilere İlanlar Bülteninden ulaşabilirler.
4.236
286
KARADENİZ - Romanya - Köstence Limanı - Işıklı Şamandıra - Otomatik Tanımlama
Sistemi Vericisi
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 24-2676/13
Harita 1722 (268/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
FI(5)Y.20s
44°06'.09K, 28°43'.01D
Y
DÜZELTİNİZ
LFl.10s
'i
LFl.10s
'i
RW
RW
RW
LFl.10s
AIS
olarak,
44°04'.59K, 28°43'.41D
RW
LFl.10s
AIS
olarak,
43°59'.53K, 28°48'.81D
Harita 17 (233/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
287
Ek'te verilen blok haritayı
(*)
44°03'.11K, 28°42'.55D
(Mevki merkez olmak üzere)
MARMARA DENİZİ - Gebze - Işıklı Ölçüm Şamandırası
KAYNAK: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Harita 291 (276/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
Y
FI(3)Y.8s3M
40°45'.33K, 29°23'.98D
Yat Haritası 2901_8 (270/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
288
Y
FI(3)Y.8s3M
40°45'.38K, 29°24'.00D
MARMARA DENİZİ - Ekrembey Yarımadası - Tuzla - Şamandıra - Fener
KAYNAK: 4'üncü Mesaha Ekip K.lığı
Harita 2919 (276/13) [WGS84 DATUMU]
KAYDIRINIZ
40°48'.00K, 29°16'.07D 'dan
40°47'.95K, 29°16'.12D 'ya
40°48'.04K, 29°16'.02D 'dan
40°48'.08K, 29°16'.05D 'ya
(*) Blok düzeltmelere ilgili Haftalık Denizcilere İlanlar Bülteninden ulaşabilirler.
4.237
288 Numaralı paragrafın devamıdır.
SİLİNİZ
40°50'.25K, 29°15'.78D
40°50'.12K, 29°15'.75D
40°50'.07K, 29°15'.57D
40°50'.25K, 29°15'.52D
Fl.Y.5s
40°49'.91K, 29°15'.26D
F.G.
40°50'.24K, 29°15'.94D
F.R.
40°50'.28K, 29°15'.98D
Y
Harita 2923 (INT 3754) (276/13) [ED50 DATUMU]
SİLİNİZ
40°50'.31K, 29°15'.55D
40°50'.31K, 29°15'.81D
40°50'.18K, 29°15'.78D
40°50'.13K, 29°15'.60D
Fl.Y.5s
40°49'.97K, 29°15'.28D
F.G.
40°50'.29K, 29°15'.97D
F.R.
40°50'.33K, 29°16'.00D
Y
Harita 291 (288/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
40°50'.25K, 29°15'.78D
40°50'.12K, 29°15'.75D
40°50'.07K, 29°15'.57D
40°50'.25K, 29°15'.52D
Fl.Y.5s
40°49'.91K, 29°15'.26D
F.G.
40°50'.24K, 29°15'.94D
F.R.
40°50'.28K, 29°15'.98D
Y
4.238
288 Numaralı paragrafın devamıdır.
Harita 292 (265/13) [ED50 DATUMU]
SİLİNİZ
(4 Şamandıra)
40°50'.34K, 29°15'.35D
Fl.Y.5s
40°49'.97K, 29°15'.28D
F.G.
40°50'.29K, 29°15'.97D
F.R.
40°50'.33K, 29°16'.00D
Y
Yat Haritası 2901_16 (270/13) [WGS84 DATUMU]
KAYDIRINIZ
SİLİNİZ
40°48'.00K, 29°16'.07D 'dan
40°47'.95K, 29°16'.12D 'ya
40°48'.04K, 29°16'.02D 'dan
40°48'.08K, 29°16'.05D 'ya
Fl.Y.5s
40°49'.91K, 29°15'.26D
Y
Yat Haritası 2901_7 (276/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
40°50'.25K, 29°15'.78D
40°50'.12K, 29°15'.75D
40°50'.07K, 29°15'.57D
40°50'.25K, 29°15'.52D
Fl.Y.5s
40°49'.91K, 29°15'.26D
F.G.
40°50'.24K, 29°15'.94D
F.R.
40°50'.28K, 29°15'.98D
Y
Yat Haritası 2901_3 (270/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
(4 Şamandıra)
40°50'.30K, 29°15'.26D
Fl.Y.5s
40°49'.91K, 29°15'.25D
F.G.
40°50'.31K, 29°15'.87D
F.R.
40°50'.23K, 29°15'.85D
Y
4.239
289
MARMARA DENİZİ - İzmit Körfezi - Dil Burnu - Şamandıra
KAYNAK: Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı
Harita 291 (288/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
290
40°44'.740K, 29°31'.340D
EGE DENİZİ - Türkiye, Batı Sahili - Çandarlı Körfezi - Batık
KAYNAK: SAGET - 21 Komutanlığı
Harita 2151 (241/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
38°45'.80K, 26°53'.63D
Harita 2147 (241/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
38°45'.80K, 26°53'.63D
Harita 215 (182/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
38°45'.80K, 26°53'.63D
Yat Haritası 2003_1 (077/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
38°45'.80K, 26°53'.63D
Yat Haritası 2003_2 (241/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
38°45'.80K, 26°53'.63D
4.240
291
EGE DENİZİ - Türkiye, Batı Sahili - İzmir Körfezi - Göztepe Koyu - Alsancak Koyu Demirleme Sahası - Kılavuz Alma / Verme Mevki
KAYNAK: T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü
Harita 2212 (INT 3785) (İzmir, Plan B) (278/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
38°26'.04K, 27°06'.80D (Harita kuzey sınırı)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
38°25'.20K, 27°07'.40D
38°24'.94K, 27°06'.78D (Harita güney sınırı)
SİLİNİZ
38°25'.98K, 27°06'.75D
38°25'.20K, 27°07'.40D
38°24'.95K, 27°06'.75D
Harita 2212 (INT 3785) (278/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
38°25'.82K, 27°05'.72D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
38°25'.92K, 27°06'.17D
38°25'.25K, 27°05'.90D
38°25'.13K, 27°05'.53D
ve
38°25'.92K, 27°06'.17D
38°26'.12K, 27°06'.75D
38°25'.20K, 27°07'.40D
38°24'.32K, 27°05'.30D
38°25'.13K, 27°05'.53D
38°25'.25K, 27°05'.90D
No 1
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
38°25'.49K, 27°05'.82D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 2
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
38°25'.44K, 27°06'.51D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
38°26'.27K, 27°06'.83D
(Mevki merkez olmak üzere)
38°24'.50K, 26°57'.10D
(Mevki merkez olmak üzere)
SİLİNİZ
38°26'.20K, 27°05'.65D
38°26'.40K, 27°06'.45D
38°26'.10K, 27°06'.65D
38°25'.90K, 27°05'.60D
4.241
291 numaralı paragrafın devamıdır.
ve
38°25'.90K, 27°05'.60D
38°26'.10K, 27°06'.65D
38°25'.20K, 27°07'.40D
38°24'.35K, 27°05'.20D
No 1
38°26'.11K, 27°06'.11D
(Mevki merkezli)
No 2
38°25'.48K, 27°06'.05D
(Mevki merkezli)
38°24'.69K, 26°56'.29D
(Mevki merkezli)
38°24'.16K, 26°56'.29D
(Mevki merkezli)
Harita 221 (INT 3784) (120/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
38°25'.82K, 27°05'.72D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
38°25'.92K, 27°06'.17D
38°25'.25K, 27°05'.90D
38°25'.13K, 27°05'.53D
ve
38°25'.92K, 27°06'.17D
38°26'.12K, 27°06'.75D
38°25'.20K, 27°07'.40D
38°24'.32K, 27°05'.30D
38°25'.13K, 27°05'.53D
38°25'.25K, 27°05'.90D
No 1
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
38°25'.49K, 27°05'.82D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 2
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
38°25'.44K, 27°06'.51D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
38°26'.27K, 27°06'.83D
(Mevki merkez olmak üzere)
38°24'.50K, 26°57'.10D
(Mevki merkez olmak üzere)
4.242
291 numaralı paragrafın devamıdır.
SİLİNİZ
38°26'.20K, 27°05'.65D
38°26'.40K, 27°06'.45D
38°26'.10K, 27°06'.65D
38°25'.90K, 27°05'.60D
ve
38°25'.90K, 27°05'.60D
38°26'.10K, 27°06'.65D
38°25'.20K, 27°07'.40D
38°24'.35K, 27°05'.20D
ve
38°27'.78K, 27°07'.98D
38°27'.11K, 27°07'.96D
38°27'.12K, 27°10'.11D
No 1
38°26'.11K, 27°06'.11D
(Mevki merkezli)
No 2
38°25'.48K, 27°06'.05D
(Mevki merkezli)
38°27'.40K, 27°08'.80D
(Mevki merkezli)
38°24'.69K, 26°56'.29D
(Mevki merkezli)
38°24'.16K, 26°56'.29D
(Mevki merkezli)
292
KARADENİZ - Türkiye, Kuzeybatı Sahili - Kumköy (Kilyos) - Kara Burnu - Batık
KAYNAK: 5 nci Mesaha Ekip Komutanlığı
Harita 1811 (INT 3758) (222/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
SİLİNİZ
41°14'.90K, 29°00'.23D
41°14'.89K, 29°00'.20D
07
Harita 181 (197/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
SİLİNİZ
41°14'.96K, 29°00'.26D
41°14'.95K, 29°00'.24D
28
4.243
293
KARADENİZ - Romanya - Köstence Limanı - Engel
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 26-2907/13
Harita 1722 (286/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
294
44°06'.14K, 28°41'.37D
35 Engel
MARMARA DENİZİ - İzmit Körfezi - Tokmak - Işıklı Şamandıra - Fener
KAYNAK: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Harita 291 (289/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
FI(2)Y.7s3M
40°42'.083K, 29°33'.067D
FI(2)Y.7s3M
40°41'.767K, 29°33'.450D
FI(2)G.7s3M
40°41'.535K, 29°33'.141D
Y
Y
Yat Haritası 2901_8 (287/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
FI(2)Y.7s3M
40°42'.141K, 29°33'.092D
FI(2)Y.7s3M
40°41'.824K, 29°33'.475D
FI(2)G.7s3M
40°41'.592K, 29°33'.166D
Y
Y
295
EGE DENİZİ - Türkiye, Güneybatı Sahili - Gökova Körfezi - Hurma Burnu - Tecrit
Edilmiş Tehlike İşaretli Şamandıra
KAYNAK: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Harita 311 (215/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
FI(2)5s5M
36°59'.792K, 27°43'.475D
BRB
4.244
295 Numaralı paragrafın devamıdır.
Yat Haritası 3001_2 (249/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
FI(2)5s5M
36°59'.792K, 27°43'.475D
BRB
Yat Haritası 3001_3 (214/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
296
FI(2)5s5M
36°59'.792K, 27°43'.475D
BRB
AKDENİZ - Türkiye, Güney Sahili - Manavgat - Liman Sınırı - Not
KAYNAK: T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü
Harita 323 (201/13) [ED50 DATUMU]
36°49'.81K, 31°10'.42D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°37'.96K, 31°10'.42D
DÜZELTİNİZ
Antalya Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°43'.28K, 31°10'.29D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Manavgat Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°43'.28K, 31°10'.53D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Antalya Liman İdari Sınırı ‘nı
Manavgat Liman İdari Sınırı olarak, 36°35'.60K, 31°38'.62D
(Mevki merkezli)
No 5
‘i
No 2
olarak, 36°46'.48K, 31°17'.70D
(Mevki merkezli)
No 4
‘ü
No 1
olarak, 36°44'.00K, 31°26'.26D
(Mevki merkezli)
Harita 32 (INT 3600) (063/13) [WGS84 DATUMU]
36°49'.80K, 31°10'.40D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°37'.89K, 31°10'.40D
4.245
296 Numaralı paragrafın devamıdır.
DÜZELTİNİZ
297
Antalya Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°43'.28K, 31°10'.29D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Manavgat Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°43'.28K, 31°10'.53D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Antalya Liman İdari Sınırı ‘nı
Manavgat Liman İdari Sınırı olarak, 36°35'.60K, 31°38'.62D
(Mevki merkezli)
AKDENİZ - İsrail - Ashdod (Aşdod) Kuzey Yaklaşması - Palmahim - Engel
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 42-4419/13
Harita 36 (127/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
298
45 Engel
31°56'.50K, 34°41'.62D
(Mevki merkez olmak üzere)
12 Engel
31°56'.50K, 34°41'.24D
(Mevki merkez olmak üzere)
İSTANBUL BOĞAZI - Beşiktaş - Dolmabahçe - Kirli Saha
KAYNAK: Kuzey Deniz Saha Komutanlığı
Harita 2927 (264/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
41°02'.290K, 29°00'.585D
(Mevki merkez olmak üzere)
Kirli Saha
Harita 2921B (264/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
41°02'.29K, 29°00'.59D
(Mevki merkez olmak üzere)
Kirli Saha
Harita 2921 (INT 3756) (264/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
41°02'.29K, 29°00'.59D
(Mevki merkez olmak üzere)
Kirli Saha
Yat Haritası 2901_14 (264/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
41°02'.29K, 29°00'.59D
Kirli Saha
4.246
299
MARMARA DENİZİ - Marmara Ereğlisi - Ereğli Limanı - Işıklı Şamandıra
KAYNAK: Fenerler ve Sis İşaretleri Kitabı
Harita 2931 (Marmara Ereğlisi, Plan B) (155/12) [ED50 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
Fl(3)10s9m8M
'i
Q(3)10s9m8M
olarak,
40°58'.38K, 27°57'.95D
Q(3)10s8M
olarak,
40°58'.46K, 27°57'.94D
olarak,
40°58'.35K, 27°57'.93D
Harita 293 (281/13) [ED50 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
Fl(3)10s8M
'i
Yat Haritası 2901_20 (049/12) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
Fl(3)10s9m8M
'i
Q(3)10s9m8M
Yat Haritası 2901_2 (Güzelce - Marmara Ereğilisi Plan B )(083/13) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
Fl(3)10s9m8M
'i
Q(3)10s8M
olarak,
40°58'.40K, 27°57'.95D
Yat Haritası 2902_2 (161/11) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
Fl(3)10s9m8M
'i
Q(3)10s8M
olarak,
40°58'.40K, 27°57'.95D
300
MARMARA DENİZİ - Şarköy - Uzun Burnu - Gocuk Burnu - Demirleme Sahası - Kılavuz
Alma-Verme Yeri - Not
KAYNAK: T.C. Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
Harita 2124 (Gelibolu, Plan A) (287/12) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
40°23’.85K, 26°39’.32D
40°24’.20K, 26°39’.85D
40°23’.95K, 26°39’.85D
40°23’.85K, 26°39’.72D
40°24'.00K, 26°39'.70D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 1
Tehlikeli madde taşımayan gemiler
ile askeri gemiler
4.247
300 Numaralı paragrafın devamıdır.
Harita 2124 (287/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°25’.70K, 26°44’.15D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°25’.05K, 26°44’.10D
(Mevki merkez olmak üzere)
SİLİNİZ
40°23’.80K, 26°39’.25D
40°24’.20K, 26°39’.85D
40°23’.95K, 26°39’.85D
40°23’.50K, 26°39’.25D
ve
40°23’.80K, 26°38’.65D
40°23’.80K, 26°39’.25D
40°23’.50K, 26°39’.25D
40°23’.50K, 26°38’.65D
No 1
40°23'.88K, 26°39'.57D
(Mevki merkezli)
No 2
40°23'.65K, 26°38'.95D
(Mevki merkezli)
Harita 2123 (145/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
40°16’.11K, 26°29’.56D (Sahil)
40°16’.81K, 26°34’.47D (Sahil)
Gelibolu Liman İdari Sınırı
40°16'.23K, 26°30'.29D
(Mevki merkezli)
Çanakkale Liman İdari Sınırı
40°16'.18K, 26°30'.29D
(Mevki merkezli)
Harita 212 (INT 3750) (278/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°25’.70K, 26°44’.15D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°25’.05K, 26°44’.10D
(Mevki merkez olmak üzere)
4.248
300 Numaralı paragrafın devamıdır.
SİLİNİZ
40°23’.80K, 26°39’.25D
40°24’.20K, 26°39’.85D
40°23’.95K, 26°39’.85D
40°23’.50K, 26°39’.25D
ve
40°23’.80K, 26°38’.65D
40°23’.80K, 26°39’.25D
40°23’.50K, 26°39’.25D
40°23’.50K, 26°38’.65D
40°23'.78K, 26°39'.47D
(Mevki merkezli)
No 1
No 2
40°23'.64K, 26°38'.92D
(Mevki merkezli)
40°16’.11K, 26°29’.56D (Sahil)
40°16’.81K, 26°34’.47D (Sahil)
40°16'.23K, 26°30'.29D
(Mevki merkezli)
Gelibolu Liman İdari Sınırı
Harita 295 (INT 3752) (210/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°25’.70K, 26°44’.15D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°25’.05K, 26°44’.10D
(Mevki merkez olmak üzere)
40°39’.63K, 27°30’.00D (Harita doğu sınırı)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°38’.67K, 27°27’.00D
40°38’.01K, 27°27’.00D
40°32’.70K, 27°10’.50D (Mevcut liman sınırı)
ve
40°33’.23K, 26°58’.20D (Sahil)
40°28’.73K, 26°58’.20D (Mevcut liman sınırı)
DÜZELTİNİZ
Gelibolu Liman İdari Sınırı 'i Tekirdağ Liman İdari Sınırı
olarak,
40°30'.15K, 27°02'.26D
(Mevki merkezli)
Gelibolu Liman İdari Sınırı 'i Çanakkale Liman İdari Sınırı olarak,
40°36'.92K, 26°42'.10D
(Mevki merkezli)
No 3
'i
olarak,
No 6
4.249
40°35'.10K, 27°05'.00D
(Mevki merkezli)
300 Numaralı paragrafın devamıdır.
SİLİNİZ
40°39'.57K, 27°30'.00D
40°38'.61K, 27°26'.97D
40°38'.04K, 27°26'.97D
40°32'.64K, 27°10'.47D
40°37'.60K, 27°10'.47D
ve
40°32'.70K, 27°10'.50D
40°37'.60K, 27°10'.50D
ve
40°23’.80K, 26°39’.25D
40°24’.20K, 26°39’.85D
40°23’.95K, 26°39’.85D
40°23’.50K, 26°39’.25D
ve
40°23’.80K, 26°39’.00D (Harita batı sınırı)
40°23’.80K, 26°39’.25D
40°23’.50K, 26°39’.25D
40°23’.50K, 26°39’.00D (Harita batı sınırı)
40°23'.88K, 26°39'.57D
(Mevki merkezli)
No 1
Harita 29 (INT 3708) (210/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
41°01’.9K, 28°00’.6D (Sahil)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°43’.5K, 28°00’.6D (Mevcut liman sınırı)
ve
40°33’.3K, 26°58’.2D (Sahil)
40°28’.7K, 26°58’.2D (Mevcut liman sınırı)
40°32’.9K, 27°10’.3D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Tekirdağ Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
40°47'.3K, 28°00'.2D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
40°47’.3K, 28°01’.0D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Silivri Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
4.250
301
ÇANAKKALE BOĞAZI - Karanlık Liman - Bağlama Şamandırası
KAYNAK: Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı
Harita 2122 (282/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°00'.42K, 26°15'.24D
40°00'.43K, 26°15'.50D
Harita 212 (INT 3750) (300/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°00'.42K, 26°15'.24D
40°00'.43K, 26°15'.50D
Yat Haritası 2902_9 (283/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°00'.42K, 26°15'.24D
40°00'.43K, 26°15'.50D
302
EGE DENİZİ - Yunanistan - Sisam Adası - Pythagoreıon - Blok Harita
KAYNAK: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Harita 2231 (016/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
303
Ek'te verilen blok haritayı (*)
37°41'.29K, 26°57'.39D
(Mevki merkez olmak üzere)
EGE DENİZİ - Türkiye, Batı Sahili - Tuz Burnu - Balık Çiftliği
KAYNAK: TCSG - 313 Komutanlığı
Harita 224 (200/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
37°29'.42K, 27°07'.40D
37°28'.33K, 27°08'.25D
SİLİNİZ
37°27'.43K, 27°07'.49D
37°27'.46K, 27°08'.48D
Harita 22A (252/13) [ED50 DATUMU]
KAYDIRINIZ
37°27'.4K, 27°07'.5D 'dan
37°29'.4K, 27°07'.4D 'ya
37°27'.5K, 27°08'.5D 'dan
37°28'.3K, 27°08'.3D 'ya
Yat Haritası 2004_3 (243/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
37°29'.36K, 27°07'.37D
37°28'.27K, 27°08'.22D
SİLİNİZ
37°27'.40K, 27°08'.45D
(*) Blok düzeltmelere ilgili Haftalık Denizcilere İlanlar Bülteninden ulaşabilirler.
4.251
304
KARADENİZ - Ukrayna - Odesa Güney Yaklaşması - Platform
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 23-2508/13
Harita 17 (286/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
Q
DÜZELTİNİZ
2Fl(2)5s
45°18'.5K, 30°50'.8D
'i
2F B-312
olarak,
45°22'.3K, 30°55'.5D
Harita 10A (233/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
Q
DÜZELTİNİZ
2Fl(2)5s
305
45°18'.5K, 30°50'.8D
'i
2F B-312
olarak,
45°22'.3K, 30°55'.5D
EGE DENİZİ - Türkiye, Batı Sahili - Kumburun - Liman Sınırı
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 212 (INT 3750) (301/13) [ WGS 84 DATUMU]
KOYUNUZ
39°51'.56K, 26°07'.60D (Harita batı sınırı)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
39°51'.20K, 26°07'.81D (Harita güney sınırı)
306
EGE DENİZİ - Yunanistan - Midilli Adası - Işıklı Şamandıra
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 44-4629/13
Harita 214 (166/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
FI(5)Y.20s
39°09'.11K, 25°48'.55D
Y
Harita 22B (284/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
FI(5)Y.20s
39°09'.11K, 25°48'.55D
Y
4.252
307
EGE DENİZİ - Türkiye, Batı Sahili - İzmir Körfezi - Blok Not
KAYNAK: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Harita 221 (INT 3784) (291/13) [WGS84 DATUMU]
Ek'te verilen blok not'u (*)
KOYUNUZ
38°34'.90K, 27°05'.12D
(Mevki merkez olmak üzere)
308
AKDENİZ - Yunanistan - Nisos Kriti (Girit Adası) - O.Soudhas - Ak.Soudha - Işıklı
Şamandıra
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 37-3939/13
Harita 26 (169/13) [ED50 DATUMU]
SİLİNİZ
Fl.Y.2s
35°28'.6K, 24°09'.0D
Y
309
AKDENİZ - Türkiye, Güney Sahili - Antalya Körfezi - Antalya - Demirleme Sahası Kılavuz Alma/Verme Yeri
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 3221 (INT 3653) (Antalya Limanı, Plan A) (295/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
36°49’.617K, 30°37’.260D (Harita doğu sınırı)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°49’.500K, 30°37’.033D
36°49’.100K, 30°36’.767D (Harita güney sınırı)
SİLİNİZ
36°49’.800K, 30°37’.260D
36°49’.100K, 30°36’.780D
Harita 3221 (INT 3653)(295/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
36°50’.00K, 30°38’.00D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°48’.70K, 30°38’.00D
36°48’.35K, 30°36’.88D
36°48’.70K, 30°36’.50D
36°49’.50K, 30°37’.03D
36°49'.12K, 30°37'.40D
(Mevki merkez olmak üzere)
No 1
Tehlikeli madde taşımayan
gemiler ile askeri gemiler
(*) Blok düzeltmelere ilgili Haftalık Denizcilere İlanlar Bülteninden ulaşabilirler.
4.253
309 Numaralı paragrafın devamıdır.
36°50'.47K, 30°37'.33D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°48'.04K, 30°36'.73D
SİLİNİZ
36°50’.00K, 30°38’.00D
36°50’.00K, 30°37’.40D
36°48’.70K, 30°36’.50D
36°48’.70K, 30°38’.00D
36°50'.30K, 30°38'.00D
(Mevki merkezli)
36°49'.35K, 30°37'.13D
(Mevki merkezli)
No 1
Tehlikeli madde taşımayan
gemiler ile askeri gemiler
Harita 3222 (INT 3652)(133/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
36°50’.00K, 30°38’.00D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°48’.70K, 30°38’.00D
36°48’.35K, 30°36’.88D
36°48’.70K, 30°36’.50D
36°49’.50K, 30°37’.03D
36°50'.47K, 30°37'.33D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°48'.04K, 30°36'.73D
KAYDIRINIZ
No 1
36°49'.36K, 30°37'.52D 'dan
SİLİNİZ
36°49'.00K, 30°37'.30D 'ya
36°50’.00K, 30°38’.00D
36°50’.00K, 30°37’.40D
36°48’.70K, 30°36’.50D
36°48’.70K, 30°38’.00D
36°50'.30K, 30°38'.00D
(Mevki merkezli)
4.254
309 Numaralı paragrafın devamıdır.
Harita 322 (INT 3651)(158/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
36°50’.00K, 30°38’.00D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°48’.70K, 30°38’.00D
36°48’.35K, 30°36’.88D
36°48’.70K, 30°36’.50D
36°49’.50K, 30°37’.03D
36°50'.47K, 30°37'.33D
36°48'.04K, 30°36'.73D
KAYDIRINIZ
36°49'.36K, 30°37'.52D 'dan
SİLİNİZ
36°49'.00K, 30°37'.30D 'ya
36°50’.00K, 30°38’.00D
36°50’.00K, 30°37’.40D
36°48’.70K, 30°36’.50D
36°48’.70K, 30°38’.00D
36°50'.30K, 30°38'.00D
(Mevki merkezli)
36°50'.22K, 30°37'.30D
(Mevki merkezli)
310
EGE DENİZİ - ÇANAKKALE BOĞAZI - Gökçeada - Kuzu Limanı - Karanlık Limanı Bağlama Şamandırası
KAYNAK: TCG Ağ - 5 Komutanlığı
Yat Haritası 2002_3 (156/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°13'.90K, 25°57'.40D
Yat Haritası 2002_4 (260/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°13'.90K, 25°57'.40D
4.255
310 Numaralı paragrafın devamıdır.
Yat Haritası 2002_5 (126/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
40°00'.64K, 26°15'.37D
40°00'.66K, 26°15'.80D
Yat Haritası 2902_9 (283/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°01'.35K, 26°18'.97D
40°01'.60K, 26°19'.25D
311
EGE DENİZİ - Yunanistan - Saronikos Kolpos - Nis.Poros - Balık Çiftliği
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 46-4852/13
Harita 25 (252/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
37°31'.8K, 23°26'.3D
37°31'.8K, 23°26'.7D
312
EGE DENİZİ - Türkiye - Karaburun Yarımadası Batısı - Balık Çiftliği
KAYNAK: Ege Marin Su Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş
Harita 222 (279/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
38°34'.47K, 26°20'.13D
38°34'.47K, 26°20'.67D
38°34'.29K, 26°20'.67D
38°34'.29K, 26°20'.13D
38°34'.37K, 26°20'.40D
Harita 215 (290/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
38°34'.47K, 26°20'.13D
38°34'.47K, 26°20'.67D
38°34'.29K, 26°20'.67D
38°34'.29K, 26°20'.13D
4.256
313 Numaralı paragrafın devamıdır.
38°34'.37K, 26°20'.40D
Yat Haritası 2003_3 (206/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
38°34'.47K, 26°20'.13D
38°34'.47K, 26°20'.67D
38°34'.29K, 26°20'.67D
38°34'.29K, 26°20'.13D
38°34'.37K, 26°20'.40D
Yat Haritası 2003_4 (284/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
38°34'.47K, 26°20'.13D
38°34'.47K, 26°20'.67D
38°34'.29K, 26°20'.67D
38°34'.29K, 26°20'.13D
38°34'.37K, 26°20'.40D
313
AKDENİZ - Türkiye, Güney Sahili - Karataş - Liman Sınırı - Not
KAYNAK: T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü
Harita 333 (INT 3656) (207/13) [WGS84 DATUMU]
36°41'.50K, 35°03'.00D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°29'.51K, 35°03'.00D
DÜZELTİNİZ
Karataş Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°35'.57K, 35°03'.20D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Mersin Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°35'.57K, 35°02'.84D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
No 4
‘ü
No 1
olarak, 36°31'.43K, 35°26'.75D
(Mevki merkezli)
No 5
‘i
No 2
olarak, 36°31'.43K, 35°28'.25D
(Mevki merkezli)
4.257
313 Numaralı paragrafın devamıdır.
Harita 334 (INT 3660) (267/13) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
Mersin Liman İdari Sınırı
‘nı
Karataş Liman İdari Sınırı olarak, 36°27'.79K, 35°35'.06D
(Mevki merkezli)
36°23'.04K, 35°35'.76D
(Mevki merkezli)
No 4
‘ü
No 1
olarak, 36°31'.43K, 35°26'.75D
(Mevki merkezli)
No 5
‘i
No 2
olarak, 36°31'.43K, 35°28'.25D
(Mevki merkezli)
Harita 33 (INT 3602) (255/13) [WGS84 DATUMU]
36°41'.5K, 35°03'.0D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°29'.5K, 35°03'.0D
DÜZELTİNİZ
Karataş Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°35'.6K, 35°03'.1D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Mersin Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°35'.6K, 35°02'.8D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Mersin Liman İdari Sınırı
‘nı
Karataş Liman İdari Sınırı olarak, 36°27'.8K, 35°35'.1D
(Mevki merkezli)
36°23'.0K, 35°35'.8D
(Mevki merkezli)
Harita 33 (INT 3602) (255/13) [WGS84 DATUMU]
36°41'.5K, 35°03'.0D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°29'.5K, 35°03'.0D
DÜZELTİNİZ
Karataş Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°35'.6K, 35°03'.1D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Mersin Liman İdari Sınırı
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°35'.6K, 35°02'.8D
(Mevki merkez olmak üzere
liman sınırına paralel)
Mersin Liman İdari Sınırı
‘nı
Karataş Liman İdari Sınırı olarak, 36°27'.8K, 35°35'.1D
(Mevki merkezli)
36°23'.0K, 35°35'.8D
(Mevki merkezli)
4.258
314
AKDENİZ - Mısır - Bür'said - El İskandaria - Kuyu
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 34-3686/13
Harita 37 (273/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
32°03'.3K, 32°18'.7D
Kuyu
(8 şamandıra ile markalanmıştır)
Harita 36 (297/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
315
32°03'.3K, 32°18'.7D
Kuyu
(8 şamandıra ile markalanmıştır)
AKDENİZ - İspanya - Baleares Adaları (Balear Adaları) - Mallorca - Derinlik
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 25 - 2773/13
Harita 4 (202/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
39°50'.5K, 02°17'.4D
162
Harita 2 (202/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
316
39°50'.5K, 02°17'.4D
164
KARADENİZ - Romanya - Köstence Limanı Yaklaşması - Batık
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 36-3878/13
Harita 1722 (293/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
44°00'.57K, 28°45'.46D
SİLİNİZ
44°00'.00K, 28°45'.00D
Harita 17 (304/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
44°04'.0K, 28°57'.2D
Fl.Y.3s
43°58'.8K, 29°56'.2D
Y
4.259
317
KARADENİZ - Rusya - Novorossiyskaya (Tsemesskaya) Körfezi - Sheskharis - Fener
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 38-4096/13
Harita 1501(Sheskharis (Akaryakıt Limanı), Plan B) (244/13) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
Fl.Bu.3s15m2M
'i
Fl.R.3s17m2M
olarak,
44°42'.339K, 37°50'.220D
Fl.R.3s2M
olarak,
44°42'.34K, 37°50'.22D
Fl.R.
olarak,
44°42'.3K, 37°50'.2D
Harita 1501 (244/13) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
Fl.Bu.3s12M
'i
Harita 152 (244/13) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
318
F
'i
KARADENİZ - Rusya - Tamanskiy Yarımadası Güneyi - Demirleme Sahası
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 35-3790/13
Harita 1911 (230/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
45°04'.58K, 36°38'.45D
(Mevki merkez olmak üzere)
(Açıklama: Macenta renkli olacak
ve 0,2 NM yarıçaplı saha olacak)
319
EGE DENİZİ - Türkiye, Kuzeybatı Sahili - Gelibolu - Liman Sınırı - Not
KAYNAK: Limanlar Yönetmeliği
Harita 2111 (186/13) [ED50 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
Gelibolu Liman İdari Sınırı 'i Çanakkale Liman İdari Sınırı olarak,
40°36'.42K, 26°41'.69D
(Mevki merkezli)
40°31'.00K, 26°27'.77D
(Mevki merkezli)
SİLİNİZ
40°27’.76K, 26°16’.53D
40°22’.14K, 26°19’.40D
Gelibolu Liman İdari Sınırı
40°24'.25K, 26°18'.52D
(Mevki merkezli)
Çanakkale Liman İdari Sınırı
40°24'.25K, 26°18'.20D
(Mevki merkezli)
4.260
319 Numaralı paragfın devamıdır.
Harita 212 (INT 3750) (305/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
40°27’.81K, 26°16’.44D
40°22’.07K, 26°19’.37D
40°28'.05K, 26°17'.55D
(Mevki merkezli)
Gelibolu Liman İdari Sınırı
40°25'.20K, 26°17'.90D
(Mevki merkezli)
40°25'.15K, 26°17'.70D
(Mevki merkezli)
Çanakkale Liman İdari Sınırı
Harita 211 (260/13) [WGS84 DATUMU]
SİLİNİZ
40°27’.70K, 26°16’.50D
40°24’.85K, 26°18’.00D
Gelibolu Liman İdari Sınırı
40°26'.60K, 26°17'.62D
(Mevki merkezli)
Çanakkale Liman İdari Sınırı
40°26'.60K, 26°16'.93D
(Mevki merkezli)
Harita 21 (186/13) [ED50 DATUMU]
SİLİNİZ
40°27’.8K, 26°16’.5D
40°22’.1K, 26°19’.4D
Gelibolu Liman İdari Sınırı
320
40°31'.3K, 26°29'.6D
(Mevki merkezli)
EGE DENİZİ - Türkiye Batı Sahili - Tuz Burnu Batısı - Balık Çiftliği
KAYNAK: Ege Marin Su Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş
Harita 224 (303/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
37°28'.69K, 27°07'.00D
37°28'.67K, 27°08'.41D
4.261
319
Numaralı paragrafın devamıdır.
Harita 22A (303/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
37°28'.69K, 27°07'.00D
37°28'.67K, 27°08'.41D
Yat Haritası 2004_3 (303/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
37°28'.62K, 27°06'.97D
37°28'.61K, 27°08'.39D
321
AKDENİZ - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - Gazimağusa - Bağlama Şamandırası
KAYNAK: TCG Gökçeada Komutanlığı
Harita 3401 (Gazimağusa Limanı Yaklaşması, Plan C) (254/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
35°08'.15K, 33°57'.44D
35°08'.48K, 33°57'.20D
SİLİNİZ
35°08'.23K, 33°57'.72D
35°08'.71K, 33°57'.33D
Harita 3401 (Gazimağusa Limanı, Plan D) (254/13)([WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
35°08'.15K, 33°57'.44D
SİLİNİZ
35°08'.23K, 33°57'.72D
Harita 343 (254/13) [ED50 DATUMU]
KAYDIRINIZ
35°08'.30K, 33°57'.73D 'dan
35°08'.21K, 33°57'.46D 'ya
35°08'.78K, 33°57'.35D 'dan
35°08'.54K, 33°57'.22D 'ya
4.262
322
AKDENİZ - Türkiye, Güney Sahili - Antalya Körfezi - Sıçan Adası - Tahditli Saha - Not Blok Not
KAYNAK: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
Harita 3221 (INT 3653) (309/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
36°48'.19K, 30°35'.27D
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°48'.19K, 30°35'.31D
36°48'.16K, 30°35'.31D
36°48'.16K, 30°35'.27D
Tarihi Batık
36°48'.17K, 30°35'.20D
(Mevki Merkez Olmak Üzere)
UYARI
(Not'a Bak)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°48'.25K, 30°35'.15D
(Mevki Merkez Olmak Üzere)
Ek'te verilen blok not'u
36°53'.10K, 30°35'.75D
(Mevki merkez olmak üzere)
Harita 3222 (INT 3652) (309/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
36°48'.17K, 30°35'.29D
(Mevki Merkez Olmak Üzere)
Tarihi Wk
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
UYARI
(Not'a Bak)
(Açıklama:Macenta renkli olacak)
36°48'.25K, 30°35'.15D
(Mevki Merkez Olmak Üzere)
Ek'te verilen blok not'u (*)
36°50'.90K, 30°33'.10D
(Mevki merkez olmak üzere)
Harita 322 (INT 3651) (309/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
36°48'.17K, 30°35'.29D
(Mevki Merkez Olmak Üzere)
Tarihi Wk
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
UYARI
(Not'a Bak)
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°48'.25K, 30°35'.15D
(Mevki Merkez Olmak Üzere)
Ek'te verilen blok not'u
36°42'.95K, 30°27'.40D
(Mevki merkez olmak üzere)
(*) Blok düzeltmelere ilgili Haftalık Denizcilere İlanlar Bülteninden ulaşabilirler.
4.263
323
MARMARA DENİZİ - Sivriada - Batık
KAYNAK: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Harita 2923 (INT 3754) (288/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
40°54'.05K, 28°59'.03D
PD
Rep (2013)
Harita 292 (288/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
40°54'.05K, 28°59'.03D
PD
Rep (2013)
Yat Haritası 2901_3 (288/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°54'.00K, 28°59'.00D
PD
Rep (2013)
Yat Haritası 2901_2 (İstanbul Plan A) (299/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°54'.00K, 28°59'.00D
PD
Rep (2013)
Yat Haritası 2901_6 (227/12) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°54'.00K, 28°59'.00D
PD
Rep (2013)
Yat Haritası 2901_7 (288/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
40°54'.00K, 28°59'.00D
PD
Rep (2013)
324
EGE DENİZİ - Yunanistan - Nisos Kalimnoz (Kelemez Ad.) - Ak.Khali - Nisos Kos
(İstanköy Adası) - Marmari - Denizaltı Elektrik Kablosu
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 49-5168/13
Harita 224 (320/13) [ED50 DATUMU]
36°57'.26K, 27°02'.90D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°57'.22K, 27°03'.58D
36°56'.86K, 27°04'.39D
36°55'.57K, 27°06'.00D
36°52'.95K, 27°08'.89D (Sahil)
ve
4.264
324 Numaralı paragrafın devamıdır.
36°57'.13K, 27°03'.45D (Sahil)
36°56'.70K, 27°04'.22D
36°55'.78K, 27°05'.50D
36°54'.43K, 27°06'.89D
36°52'.89K, 27°08'.70D (Sahil)
Harita 22A (320/13) [ED50 DATUMU]
36°57'.3K, 27°02'.9D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°57'.1K, 27°04'.0D
36°53'.0K, 27°08'.9D (Sahil)
Harita 31 (164/13) [ED50 DATUMU]
36°57'.3K, 27°02'.9D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°57'.1K, 27°04'.0D
36°53'.0K, 27°08'.9D (Sahil)
Yat Haritası 3001_2 (295/13) [WGS84 DATUMU]
36°54'.12K, 27°07'.50D (Harita batı sınırı)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°52'.90K, 27°08'.85D (Sahil)
ve
36°53'.82K, 27°07'.50D (Harita batı sınırı)
36°52'.83K, 27°08'.67D (Sahil)
Yat Haritası 2004_1 (090/13) [WGS84 DATUMU]
36°57'.2K, 27°02'.8D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°57'.0K, 27°04'.0D
36°52'.9K, 27°08'.8D (Sahil)
Yat Haritası 3001_1 (258/12) [WGS84 DATUMU]
36°57'.2K, 27°02'.8D (Sahil)
KOYUNUZ
(Açıklama: Macenta renkli olacak)
36°57'.0K, 27°04'.0D
36°52'.9K, 27°08'.8D (Sahil)
4.265
325
EGE DENİZİ - Türkiye, Güneybatı Sahili - Bozburun Yarımadası - Yeşilova Körfezi Söğüt Koyu - Tecrit Edilmiş Tehlike İşaretli Şamandıra
KAYNAK: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Harita 3113 (Yeşilova Körfezi Plan B)(151/13) [ED50 DATUMU]
KOYUNUZ
FI(2)10s5M
36°41'.337K, 28°02'.458D
BRB
36°38'.986K, 28°04'.144D
FI(2)6s5M
36°38'.944K, 28°03'.710D
BRB
Harita 311(295/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
FI(2)10s5M
36°41'.27K, 28°02'.43D
BRB
36°38'.92K, 28°04'.08D
FI(2)6s5M
36°38'.88K, 28°03'.68D
BRB
Yat Haritası 3001_10 (151/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
FI(2)10s5M
36°41'.274K, 28°02'.433D
BRB
36°38'.923K, 28°04'.089D
FI(2)6s5M
36°38'.881K, 28°03'.685D
BRB
326
AKDENİZ - Türkiye, Güney Sahili - İskenderun Körfezi - Ceyhan - Not
KAYNAK: T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü
Harita 3342 (INT 3661) (Yeni Yayın Tarihi: 01.12.2012) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
Ceyhan Liman İdari Sınırı ‘nı
Botaş Liman İdari Sınırı
olarak, 36°45'.80K, 36°04'.40D
(Mevki merkezli)
Botaş Liman İdari Sınırı
olarak, 36°47'.93K, 36°07'.34D
(Mevki merkezli)
Harita 3343 (267/13) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
Ceyhan Liman İdari Sınırı ‘nı
4.466
326 Numaralı paragrafın devamıdır.
Harita 334 (INT 3660) (313/13) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
Ceyhan Liman İdari Sınırı ‘nı
Botaş Liman İdari Sınırı
olarak, 36°27'.81K, 35°35'.39D
(Mevki merkezli)
36°43'.98K, 36°01'.62D
(Mevki merkezli)
Harita 33 (INT 3602) (313/13) [WGS84 DATUMU]
DÜZELTİNİZ
Ceyhan Liman İdari Sınırı ‘nı
Botaş Liman İdari Sınırı
olarak, 36°29'.0K, 35°35'.3D
(Mevki merkezli)
36°35'.9K, 35°50'.0D
(Mevki merkezli)
327
AKDENİZ - Tunus - Skerki Bankı - Derinlik
KAYNAK: BA.İlan Nu.: 45-4717/13
Harita 4 (315/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
37°48'.2K,010°39'.7D
20
Harita 2 (315/13) [WGS84 DATUMU]
KOYUNUZ
37°48'.2K,010°39'.7D
20
4.267
BÖLÜM 5
EĞİTİM VE ATIŞ SAHALARI
Karadeniz Eğitim ve Atış Sahaları
Saha Nu.
Saha Adı
Koordinatları
Açıklamalar
001
TRABZON
41°48'N., 39°00'E
41°48'N., 40°20'E
41°19'N., 40°20'E
41°19'N., 39°00'E
Eğitim ve Atış Sahası.
42°26'N., 36°00'E
41°56'N., 37°29'E
41°26'N., 37°29'E
41°56'N., 36°00'E
Eğitim ve Atış Sahası.
42°43'N., 33°12'E
42°43'N., 34°40'E
42°13'N., 34°40'E
42°13'N., 33°12'E
Eğitim ve Atış Sahası.
42°09'N., 31°49'E
42°15'N., 32°44'E
42°08'N., 32°44'E
41°41'N., 31°49'E
Eğitim ve Atış Sahası.
002
003
004
SAMSUN
İNEBOLU
BARTIN
.
(*)
(*)
(*)
(*)
005
AMASRA
32°11'E., 32°34'E boylamları
ile 42°03'N enlemi ve sahil
arasında kalan deniz sahası.
Denizaltı ve Suüstü gemileri.
Eğitim ve Atış Sahası.
(*)
006
ZONGULDAK
31°49'E., 32°11'E boylamları
ile 41°55'N enlemi ve sahil
arasında kalan deniz sahası.
Denizaltı ve Suüstü gemileri.
Eğitim ve Atış Sahası.
(*)
007
KOZLU
31°28'30"E., 31°49'00"E
boylamları ile 41°45'00"N
enlemi ve sahil arasında
kalan deniz sahası.
Denizaltı ve Suüstü gemileri.
Eğitim ve Atış Sahası.
41°20'00"N., 31°00'00"E
41°35'00"N., 31°00'00"E
41°35'00"N., 31°28'30"E
41°20'00"N., 31°28'30"E
Denizaltı ve Suüstü gemileri.
Eğitim ve Atış Sahası.
41°20'N enlemi ile 31°07'E
boylamı ve sahil arasında
kalan deniz sahası.
Denizaltı ve Suüstü gemileri.
Eğitim ve Atış Sahası.
(*)
008
009
EREĞLİ
ALAPLI
(*) Atışlı eğitimler önceden ilgililere duyurulur.
5.1
(*)
(*)
Saha Nu.
Saha Adı
Koordinatları
Açıklamalar
010
AKÇAKOCA
41°15'N., 30°54'E
41°15'N., 31°07'E
41°08'N., 31°07'E
41°08'N., 30°54'E
Eğitim Sahası.
41°55'N., 29°38'E
41°55'N., 30°58'E
41°33'N., 30°58'E
41°33'N., 29°38'E
Eğitim Sahası.
41°55'N., 29°38'E
41°55'N., 30°58'E
41°33'N., 30°58'E
41°33'N., 30°04'E
41°46'N., 29°38'E
Eğitim Sahası.
29°37'E., 30°06'E boylamları
ile 41°26'N enlemi ve sahil
arasında kalan deniz sahası.
Eğitim Sahası.
41°13'00"N., 29°10'00"E
41°34'00"N., 29°15'00"E
41°34'00"N., 29°35'00"E
41°10'21"N., 29°35'00"E
Eğitim Sahası.
011
(***)
012
013
KEFKEN
(MUADDEL - I)
YEŞİLÇAY
ÇATAL
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
014
015
KAVAK
TÜRKELİ
Anadolu Feneri (41°13'06"N.,
29°09'06"E) merkez olmak
üzere 020° istikametine uzanan
ve 15 mil yarıçapında doğuya
çizilen kavsin içinde kalan saha.
Eğitim Sahası.
Türkeli Feneri (41°14'07"N.,
29°06'46"E) merkez olmak
üzere 342° istikametine uzanan
ve 15 mil yarıçapında batıya
çizilen kavsin içinde kalan saha.
Eğitim Sahası.
(*)
(*)
016
KİLYOS
41°18'N., 28°45'E
41°43'N., 28°45'E
41°34'N., 29°05'E
41°14'N., 29°07'E
Eğitim Sahası.
017
KARABURUN
41°36'N., 28°28'E
41°29'N., 28°41'E
41°24'N., 28°38'E
41°29'N., 28°25'E
Eğitim Sahası.
018
DOĞU
KARADENİZ
42°59'N., 36°59'E
42°59'N., 38°59'E
42°26'N., 38°59'E
42°26'N., 36°59'E
Eğitim Sahası.
(*) Atışlı eğitimler önceden ilgililere duyurulur.
5.2
Saha Nu.
Saha Adı
Koordinatları
Açıklamalar
019
PATLAYICI VE
PARLAYICI
MADDELER
DÖKÜM SAHASI
42°35'N., 37°01'E
42°35'N., 37°11'E
42°30'N., 37°11'E
42°30'N., 37°01'E
Döküm Sahası.
020
BATI KARADENİZ
43°11'N., 29°46'E
43°11'N., 32°15'E
42°39'N., 32°15'E
42°39'N., 29°46'E
Eğitim Sahası.
021
PATLAYICI VE
PARLAYICI
MADDELER
DÖKÜM SAHASI
42°47'N., 31°40'E
42°47'N., 31°49'E
42°43'N., 31°49'E
42°43'N., 31°40'E
Döküm Sahası.
022
EREĞLİ
Ölüce Burnu (41°19'00"N.,
31°24'20"E) mevkii merkez
Olmak üzere 15 mil
yarıçapında çizilen sahanın
içi ile Türkiye sahilleri.
Eğitim ve Atış Sahası.
41°43'N., 32°17'E mevkii
merkez olmak üzere 15 mil
yarıçapında çizilen sahanın
içi ile Türkiye sahilleri.
Eğitim ve Atış Sahası.
023
BARTIN
(*)
(*)
024
KEÇİLİK
41°12'03"N., 29°07'08"E
mevkii ile 41°11'06"N.,
29°06'33"E mevkiini
birleştiren hattın doğusunda
kalan deniz sahası.
Dalgıç ve Balıkadam Özel
Eğitim Sahası.
025
SOĞANADASI
41°13'53"N., 29°12'51"E
mevkii ile 41°13'32"N.,
29°10'00"E mevkiini
birleştiren hattın güneyinde
kalan deniz sahası.
Dalgıç ve Balıkadam Özel
Eğitim Sahası.
LT - D6 (**)
KARADENİZ - I
41°15'N., 30°10'E
41°25'N., 30°10'E
41°25'N., 31°00'E
41°15'N., 31°00'E
Havadan havaya Atış Sahası.
Gündoğumu ile günbatımı
arasında
(*)
LT - D11 (**) SİNOP
42°05'N., 34°00'E
42°00'N., 34°00'E
42°00'N., 34°50'E
42°12'N., 35°03'E
Havadan havaya Atış Sahası.
Gündoğumu ile günbatımı
arasında
(*)
LT - D17 (**) KARADENİZ - II
41°56'N., 35°15'E
41°59'N., 35°18'E
41°47'N., 35°52'E
41°43'N., 35°50'E
Havadan havaya Atış Sahası.
0400 - 0900 B saatleri
arasında.
(*)
(*) Atışlı eğitimler önceden ilgililere duyurulur.
5.3
Marmara Denizi Eğitim ve Atış Sahaları
Saha Nu.
Koordinatları
Açıklamalar
40°44'13"N., 29°34'04"E
40°43'30"N., 29°39'57"E
40°42'48"N., 29°39'57"E
40°41'59"N., 29°34'24"E
Denizaltı Eğitim Sahası.
M - 24
40°49'12"N., 28°51'54"E
40°49'12"N., 29°06'36"E
40°41'12"N., 29°06'36"E
40°41'12"N., 28°51'54"E
Denizaltı Eğitim Sahası.
M - 26
40°29'12"N., 28°47'06"E
40°26'24"N., 29°01'48"E
40°22'40"N., 29°01'48"E
40°24'48"N., 28°47'06"E
Denizaltı Eğitim Sahası.
M - 28
40°47'48"N., 28°39'24"E
40°49'12"N., 28°51'50"E
40°36'24"N., 28°51'50"E
40°36'24"N., 28°39'24"E
Denizaltı Eğitim Sahası.
M - 29
40°46'30"N., 28°26'00"E
40°47'48"N., 28°39'24"E
40°36'24"N., 28°39'24"E
40°36'24"N., 28°26'00"E
Denizaltı Eğitim Sahası.
M - 30
40°44'00"N., 28°00'00"E
40°44'00"N., 28°26'00"E
40°36'24"N., 28°26'00"E
40°36'24"N., 28°00'00"E
Denizaltı Eğitim Sahası.
M - 31
40°55'N enlemi ile 28°05'E.,
28°30'E boylamları ve sahil
arasında kalan deniz sahası.
Denizaltı Özel Eğitim Sahası.
M - 32
40°27'30"N., 27°21'12"E
40°25'54"N., 27°44'42"E
40°19'30"N., 27°47'24"E
40°21'12"N., 27°22'00"E
Eğitim ve Atış Sahası.
M - 21
LT - D5 (**)
Saha Adı
MARMARA DENİZİ 40°38'00"N., 28°07'00"E
40°29'30"N., 28°31'00"E
40°28'30"N., 28°40'00"E
40°25'00"N., 28°39'00"E
40°26'00"N., 28°16'00"E
40°32'00"N., 28°01'00"E
(*) Atışlı eğitimler önceden ilgililere duyurulur.
(* *) Hava Kuvvetleri K.lığı' na ait Eğitim ve Atış Sahaları.
5.4
(*)
Havadan havaya Eğitim ve
Atış Sahası.Gündoğumu
ile günbatımı arasında.
(*)
Ege Denizi Eğitim ve Atış Sahaları
Saha Nu.
Saha Adı
Koordinatları
Açıklamalar
061
SAROS
Kıyıdaki 40°37'00"N., 26°04'42"E
Eğitim Sahası.
noktası ile 40°19'00"N., 26°13'00"E
noktasındaki B. Kemikli Fenerini
birleştiren hattın doğusunda
kalan deniz sahası.
(*)
062
MERİÇ
40°37'00"N., 25°58'00"E
40°37'00"N., 26°04'42"E
40°19'00"N., 26°13'00"E
40°19'00"N., 25°58'00"E
Eğitim Sahası.
(*)
063
ANAFARTA
40°08'N., 40°19'N enlemleri
Ile 26°03'E boylamı arasında
kalan deniz sahası.
Eğitim Sahası.
064
MEHMETÇİK
40°02'30"N., 40°08'00"N
enlemleri ile 26°03'00"E
boylamı ve sahil arasında
kalan deniz sahası.
Eğitim Sahası.
39°53'N., 40°00'N enlemleri
ile 26°00'E boylamı ve sahil
arasında kalan deniz sahası.
Eğitim Sahası.
065
KUMKALE
(*)
(*)
066
KUMKALE BATISI
40°00'N., 25°43'E
40°00'N., 26°00'E
39°53'N., 26°00'E
39°53'N., 25°43'E
Eğitim Sahası.
067
KUZEY EGE (A)
40°35'N., 24°58'E
40°15'N., 25°35'E
40°09'N., 25°29'E
40°09'N., 25°00'E
40°18'N., 24°43'E
Gemiler ve gemilerle
uçakların koordineli
Atış Sahası.
(*)
068
KUZEY EGE (B)
40°18'N., 24°43'E
40°09'N., 25°00'E
39°41'N., 24°35'E
39°57'N., 24°23'E
Gemiler ve gemilerle
uçakların koordineli
Atış Sahası.
(*)
069
EZİNE
39°48'00"N., 26°09'21"E
39°48'00"N., 25°43'00"E
39°23'00"N., 25°15'00"E
39°15'00"N., 25°38'00"E
39°29'00"N., 25°53'00"E
39°29'00"N., 26°04'00"E
Gemiler ve gemilerle
uçakların koordineli
Atış Sahası.
(*) Atışlı eğitimler önceden ilgililere duyurulur.
5.5
(*)
Saha Nu.
Saha Adı
Koordinatları
Açıklamalar
070
ORTA EGE (A)
39°23'N., 25°15'E
39°15'N., 25°38'E
39°04'N., 25°42'E
38°56'N., 25°25'E
39°09'N., 25°08'E
Gemiler ve gemilerle
uçakların koordineli
Eğitim ve Atış Sahası.
(*)
071
ORTA EGE (B)
39°21'N., 24°46'E
39°06'N., 25°06'E
38°54'N., 24°52'E
39°09'N., 24°32'E
Gemiler ve gemilerle
uçakların koordineli
Eğitim ve Atış Sahası.
(*)
072
FOÇA
38°51'00"N., 26°19'00"E
38°51'00"N., 26°36'00"E
38°58'00"N., 26°48'00"E
38°40'00"N., 26°44'30"E
38°42'00"N., 26°19'00"E
Gemiler ve gemilerle
uçakların koordineli
Eğitim ve Atış Sahası.
38°40'50"N., 26°34'00"E
38°51'00"N., 26°36'06"E
38°51'15"N., 26°46'15"E
38°44'30"N., 26°45'00"E
38°40'00"N., 26°44'30"E
Gemiler ve gemilerle
uçakların koordineli
Eğitim ve Atış Sahası.
38°40'40"N., 26°36'00"E
38°49'10"N., 26°36'00"E
38°49'10"N., 26°44'30"E
38°44'30"N., 26°44'30"E
38°40'00"N., 26°44'30"E
Gemiler ve gemilerle
uçakların koordineli
Eğitim ve Atış Sahası.
KARABURUN
39°00'N., 25°48'E
38°51'N., 26°19'E
38°42'N., 26°19'E
38°45'N., 25°41'E
Gemiler ve gemilerle
uçakların koordineli
Eğitim ve Atış
Sahası.
(*)
(MUADDEL -I)
39°00'00"N., 25°48'00"E
38°45'00"N., 25°41'00"E
38°42'44"N., 26°10'00"E
38°53'32"N., 26°10'00"E
Gemiler ve gemilerle
uçakların koordineli
Eğitim ve Atış
Sahası
(*)
UZUNADA
38°40'00"N., 26°44'30"E
38°40'40"N., 26°35'30"E
38°28'00"N., 26°41'00"E
38°28'00"N., 26°50'00"E
Eğitim Sahası.
38°40'50"N., 26°34'00"E
38°40'00"N., 26°44'30"E
38°37'06"N., 26°46'00"E
38°33'45"N., 26°38'45"E
Eğitim Sahası.
072
(MUADDEL -I)
(MUADDEL -II)
073
074
(MUADDEL -I)
(*) Atışlı eğitimler önceden ilgililere duyurulur.
5.6
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
Saha Nu.
Saha Adı
Koordinatları
Açıklamalar
075
ORTA EGE (C)
38°45'N., 24°52'E
38°45'N., 25°21'E
38°18'N., 25°21'E
38°18'N., 24°52'E
Gemiler ve gemilerle
uçakların koordineli
Eğitim ve Atış Sahası.
(*)
076
SIĞACIK
38°07'00"N., 26°26'00"E
38°07'00"N., 26°47'00"E
37°56'00"N., 26°58'00"E
37°56'00"N., 26°37'40"E
Gemiler ve gemilerle
uçakların kooridineli
Eğitim ve Atış Sahası.
(*)
077
ÇEŞME
38°00'00"N., 25°58'00"E
38°07'00"N., 26°26'00"E
37°56'00"N., 26°37'40"E
37°45'30"N., 25°58'00"E
Gemiler ve gemilerle
uçakların koordineli
Eğitim ve Atış Sahası.
(*)
078
ORTA EGE (D)
38°00'00"N., 25°10'00"E
38°00'00"N., 25°58'00"E
37°45'30"N., 25°58'00"E
37°38'30"N., 25°30'00"E
Gemiler ve gemilerle
uçakların koordineli
Eğitim ve Atış Sahası.
(*)
LT - D1 (**) ÇANAKKALE-II
39°25'N., 25°55'E
39°25'N., 26°02'E
39°46'N., 25°55'E
39°46'N., 26°02'E
Havadan havaya Atış
Sahası.Gündoğumu
ile günbatımı
arasında.
(*)
LT - D2 (**)
40°29'00"N., 26°31'00"E
40°35'30"N., 26°26'00"E
40°35'00"N., 26°20'30"E
40°25'00"N., 25°58'30"E
40°15'45"N., 26°03'00"E
Havadan havaya
Eğitim ve Atış Sahası.
Gündoğumu ile
günbatımı
arasında.
(*)
ÇANAKKALE-I
(*) Atışlı eğitimler önceden ilgililere duyurulur.
(* *) Hava Kuvvetleri K.lığı' na ait Eğitim ve Atış Sahaları.
5.7
Akdeniz Eğitim ve Atış Sahaları
Saha Nu.
A - 091
Saha Adı
FETHİYE
Koordinatları
36°25'N., 29°19'E
36°30'N., 28°34'E
36°00'N., 28°34'E
36°00'N., 29°19'E
Açıklamalar
Gemiler ve gemilerle
uçakların koordineli
Eğitim ve Atış Sahası.
(*)
(MUADDEL-I)
36°25'N., 29°19'E
36°30'N., 28°34'E
36°15'N., 28°34'E
36°00'N., 29°00'E
36°00'N., 29°19'E
Gemiler ve gemilerle
uçakların koordineli
Eğitim ve Atış Sahası.
(MUADDEL-II)
36°30'N., 28°34'E
36°23'N., 28°34'E
36°09'N., 29°19'E
36°25'N., 29°19'E
Gemiler ve gemilerle
uçakların koordineli
Eğitim ve Atış Sahası.
(*)
(MUADDEL-III)
36°28'.60N., 28°46'.46E
36°20'.00N., 28°43'.80E
36°09'.00N., 29°19'.00E
36°25'.00N., 29°19'.00E
Gemiler ve gemilerle
uçakların koordineli
Eğitim ve Atış Sahası.
(*)
TOROS
35°28'N., 28°43'E
35°53'N., 28°21'E
35°20'N., 27°26'E
34°55'N., 27°49'E
Gemiler ve gemilerle
uçakların koordineli
Eğitim ve Atış Sahası.
(*)
A - 64
35°47'30"N., 29°34'30"E
35°47'30"N., 30°09'30"E
35°32'30"N., 30°09'30"E
35°32'30"N., 29°34'30"E
Denizaltı Eğitim Sahası.
A - 65
35°59'N., 30°15'E
35°59'N., 30°50'E
35°45'N., 30°50'E
35°45'N., 30°15'E
Denizaltı Eğitim Sahası.
A - 66
36°29'N., 30°41'E
36°29'N., 31°06'E
36°14'N., 31°06'E.
36°14'N., 30°41'E
Denizaltı Eğitim Sahası
A - 092
(MUADDEL - I)
A - 67
A - 68
(*)
36°24'00"N., 30°56'30"E
36°27'00"N., 31°06'00"E
36°14'00"N., 31°06'00"E
36°14'00"N., 30°57'30"E
36°42'N., 31°05'E
36°37'N., 31°33'E
36°26'N., 31°30'E
36°32'N., 31°02'E
Eğitim ve Atış Sahası.
36°19'N., 31°13'E
36°19'N., 31°50'E
36°01'N., 31°50'E
36°01'N., 31°13'E
Denizaltı Eğitim Sahası.
(*) Atışlı eğitimler önceden ilgililere duyurulur.
5.8
(*)
Saha Nu.
Koordinatları
Açıklamalar
A - 69
35°56'00"N., 32°30'00"E
35°45'00"N., 33°06'00"E
35°37'30"N., 33°06'00"E
35°37'30"N., 32°30'00"E
Denizaltı Eğitim Sahası.
A - 70
36°24'00"N., 34°29'30"E
36°24'00"N., 35°05'30"E
36°11'15"N., 35°05'30"E
36°11'15"N., 34°29'30"E
Denizaltı Eğitim Sahası.
A - 71
36°19'N., 35°08'E
36°19'N., 35°32'E
36°04'N., 35°32'E
36°04'N., 35°08'E
Eğitim ve Atış Sahası.
A - 72
36°37'00"N., 34°31'00"E
36°24'00"N., 34°36'00"E
36°19'30"N., 34°11'30"E
Denizaltı Eğitim Sahası.
A - 76
Sahildeki 36°15'00"N.,
35°49'10"E noktası ile
36°15'00"N., 35°32'30"E
noktası ve sahildeki 36°34'45"N.,
35°32'00"E noktası ile sahildeki
36°50'00"N., 35°53'00"E ile
sahildeki 36°34'48"N., 36°08'00"E
noktaları arasında kalan saha içi.
Eğitim ve Atış Sahası.
36°37'N., 35°01'E
36°30'N., 35°20'E
36°26'N., 35°16'E
36°36'N., 34°55'E
Havadan denize Atış
Sahası.
36°07'50"N., 30°15'55"E
36°17'15"N., 30°21'15"E
36°12'00"N., 30°25'00"E
36°12'30"N., 30°30'00"E
36°07'30"N., 30°30'00"E
Kara Bombardımanı
Atış Sahası.
36°28'N., 31°02'E
36°31'N., 31°12'E
36°19'N., 31°55'E
36°00'N., 32°08'E
36°03'N., 31°04'E
G/M Atış Sahası.
36°50'00"N., 28°22'00"E
36°41'30"N., 28°22'00"E
36°41'30"N., 28°32'30"E
36°46'54"N., 28°32'30"E
36°50'00"N., 28°27'06"E
Eğitim ve Atış Sahası.
Atış Eğitimleri
önceden ilgililere
duyurulur.
A - 77
A - 78
A - 79
A - 80
Saha Adı
(*) Atışlı eğitimler önceden ilgililere duyurulur.
5.9
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
Saha Nu.
Saha Adı
Koordinatları
Açıklamalar
LT - D8 (**)
MANAVGAT
36°45'N., 31°09'E
36°30'N., 32°00'E
36°23'N., 32°00'E
36°38'N., 31°09'E
Havadan havaya Atış
Sahası. Gündoğumu
ile günbatımı
arasında.
(*)
LT - D13 (**) ADANA
36°40'N., 34°52'E
36°32'N., 34°42'E
36°17'N., 35°24'E
36°26'N., 35°29'E
Havadan havaya Atış
Sahası.Gündoğumu ile
günbatısı arasında.
(*)
LT - D16 (**) AKDENİZ
BEŞADALAR
36°07'50"N., 30°15'55"E
36°17'15"N., 30°21'15"E
36°12'00"N., 30°25'00"E
36°12'30"N., 30°30'00"E
36°07'30"N., 30°30'00"E
Hava Kuvvetleri K.lığı
Top Atış Sahası.
(*) Atışlı eğitimler önceden ilgililere duyurulur.
(* *) Hava Kuvvetleri K.lığı' na ait Eğitim ve Atış Sahaları.
Not : Eğitim ve Atış Sahalarını gösterir haritalar EK-A 'dadır.
5.10
(*)
BÖLÜM 6
DENİZ ASKERİ YASAK BÖLGELERİ VE DENİZ ÖZEL GÜVENLİK BÖLGELERİ
(1) KARADENİZ – Samsun Deniz Askeri Yasak Bölgesi
(a)
(b)
(c)
(d)
41°18'.65K, 36°20'.53D (Sahil)
41°18'.61K, 36°20'.64D
41°18'.43K, 36°20'.53D
41°18'.47K, 36°20'.41D (Sahil)
İlgili Haritalar : TR 1311 (INT 3856)
(2) KARADENİZ – AMASRA Deniz Özel Güvenlik Bölgesi
(a)
(b)
(c)
(d)
41°44'.61K, 32°23'.78D (Sahil)
41°44'.77K, 32°23'.77D
41°44'.83K, 32°23'.65D
41°44'.72K, 32°23'.37D (Sahil)
İlgili Haritalar : TR 1131 (Amasra Planı)
(3) KARADENiZ – K.Ereğli – Deniz Askeri Güvenlik Bölgesi
(a)
(b)
(c)
41°17'.32K, 31°23'.77D (Sahil)
41°16'.89K, 31°24'.09D (Mevcut mendirek ucu)
41°17'.35K, 31°24'.60D (Sahil)
İlgili Haritalar : TR 1131 (Ereğli, Plan A) – 112 – 113
(4) KARADENiZ – Akçakoca – Deniz Özel Güvenlik Bölgesi
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
41°05'.916K, 31°13'.099D (Sahil)
41°07'.772K, 31°13'.030D
41°09'.013K, 31°11'.593D
41°10'.285K, 31°13'.422D
41°10'.565K, 31°13'.021D
41°09'.342K, 31°11'.218D
41°12'.795K, 31°08'.662D
41°12'.593K, 31°08'.120D
41°09'.808K, 31°10'.192D
41°10'.114K, 31°06'.024D
41°09'.695K, 31°06'.033D
41°09'.359K, 31°10'.441D
41°07'.606K, 31°12'.460D
41°05'.830K, 31°12'.505D
İlgili Haritalar : TR 112
6.1
(5) İSTANBUL BOĞAZI –Umuryeri –Anadolu Kavağı –Anadolu Feneri– Türkeli –Deniz Askeri Yasak Sahası
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
(o)
(ö)
(p)
(r)
(s)
(ş)
(t)
41°08'.78K, 29°04'.38D (Sahil)
41°08'.80K, 29°04'.21D
41°09'.75K, 29°04'.31D
41°10'.04K, 29°04'.44D
41°10'.20K, 29°05'.00D
41°10'.24K, 29°05'.05D
41°10'.41K, 29°05'.21D
41°10'.76K, 29°05'.18D
41°10'.82K, 29°05'.25D
41°10'.95K, 29°05'.64D
41°11'.00K, 29°06'.15D
41°11'.03K, 29°06'.28D
41°11'.37K, 29°06'.82D
41°12'.10K, 29°07'.05D
41°12'.07K, 29°07'.13D
41°12'.56K, 29°07'.80D
41°13'.57K, 29°09'.78D
41°13'.56K, 29°10'.42D
41°14'.25K, 29°10'.37D
41°14'.23K, 29°12'.79D
41°13'.89K, 29°12'.85D (Sahil)
İlgili Haritalar : TR 2927(Büyükdere, Plan C) – 2927(Beykoz, Plan B) – 2921 A – 1811(INT 3758) –
2921(INT 3756) – 181 – 111
(6) İSTANBUL BOĞAZI –Rumelikavağı –Kanlıçınar –Deniz Askeri Yasak Sahası
(a)
(b)
(c)
(ç)
(d)
(e)
(f)
(g)
(ğ)
(h)
(ı)
(i)
41°11'.39K, 29°04'.92D (Sahil)
41°11'.36K, 29°05'.00D
41°11'.35K, 29°05'.02D
41°12'.00K, 29°05'.68D
41°12'.03K, 29°05'.78D
41°12'.41K, 29°06'.46D
41°12'.46K, 29°06'.39D
41°12'.94K, 29°06'.89D
41°13'.22K, 29°06'.52D
41°14'.13K, 29°07'.23D
41°14'.83K, 29°05'.66D
41°14'.77K, 29°05'.67D (Sahil)
İlgili Haritalar : TR 2921 A – 1811(INT 3758) – 2921(INT 3756) – 181 – 111
(7) MARMARA DENİZİ – Marmara Ereğlisi – Örencik Kayası - Deniz Askeri Güvenlik Bölgesi
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
40°58'.09K, 27°52'.91D
40°57'.84K, 27°52'.90D
40°57'.76K, 27°53'.43D
40°57'.93K, 27°54'.12D
40°58'.20K, 27°54'.12D
(8) MARMARA DENİZİ – Fenerbahçe D/G İstasyonu – Deniz Askeri Yasak Sahası(WGS84 DATUMU)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
40°58'.07K, 29°01'.93D
40°57'.98K, 29°01'.98D
40°57'.85K, 29°01'.95D
40°57'.85K, 29°01'.38D
40°58'.24K, 29°01'.38D
40°58'.24K, 29°01'.79D
İlgili Haritalar : TR 2925 –2928 – 2923 (INT 3754) – 2921 B – 292
6.2
(9) MARMARA DENİZİ - Pendik - İstanbul Tersanesi Deniz Askeri Güvenlik Bölgesi
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
40°52'.10K, 29°15'.27D (Sahil)
40°51'.55K, 29°14'.94D
40°51'.26K, 29°15'.27D
40°51'.10K, 29°15'.92D
40°51'.30K, 29°16'.23D
40°51'.38K, 29°16'.13D (Sahil)
İlgili Haritalar : TR 2923 (INT 3754) – 2919 – 291 – 292
(10) MARMARA DENİZİ – Tuzla – Deniz Askeri Güvenlik Bölgesi
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(ı)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
(o)
40°49'.09K, 29°16'.17D (Sahil)
40°49'.20K, 29°16'.03D
40°49'.20K, 29°15'.81D
40°48'.93K, 29°15'.50D
40°48'.96K, 29°15'.29D
40°48'.85K, 29°15'.29D
40°48'.60K, 29°15'.46D
40°48'.49K, 29°15'.52D
40°48'.37K, 29°15'.43D
40°48'.31K, 29°15'.41D
40°48'.17K, 29°15'.41D
40°48'.30K, 29°15'.85D
40°48'.62K, 29°15'.96D
40°48'.66K, 29°15'.89D
40°48'.72K, 29°15'.98D
40°48'.77K, 29°16'.14D (Sahil)
İlgili Haritalar : TR 2923 (INT 3754) – 2919 – 291 – 292
(11) MARMARA DENİZİ – İzmit Körfezi – İzmit TÜPRAŞ Rafinerisi Deniz Özel Güvenlik Bölgesi
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
40°45'.675K, 29°45'.127D (Sahil)
40°45'.584K, 29°44'.900D
40°45'.325K, 29°44'.899D
40°45'.233K, 29°45'.141D
40°45'.450K, 29°45'.431D (Sahil)
(12) MARMARA DENİZİ – İzmit Körfezi – İzmit Rafinerisi (TÜPRAŞ) Deniz Özel Güvenlik Bölgesi
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
40°44'32''K, 29°47'07''D (Sahil)
40°44'22''K, 29°46'44"D
40°44'21''K, 29°45'26''D
40°44'30''K, 29°45'06''D
40°44'50''K, 29°45'06''D
40°45'02''K, 29°45'14''D
40°45'01''K, 29°45'40''D (Sahil)
İlgili Haritalar : TR 2915 – 2911 – 291
(13) MARMARA DENİZİ – İzmit Körfezi – Baş iskele Deniz Askeri Yasak Sahası
(a)
(b)
(c)
(d)
40°43'.05K, 29°55'.57D (Sahil)
40°43'.22K, 29°55'.46D
40°43'.53K, 29°56'.10D
40°43'.27K, 29°56'.26D (Sahil)
İlgili Haritalar : TR 2911 – 291
6.3
(14) MARMARA DENİZİ – İzmit Körfezi – Gölcük Deniz Askeri Yasak Sahası
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
40°43'42''K, 29°47'59''D (Sahil)
40°44'19''K, 29°48'31"D
40°44'27''K, 29°49'22''D
40°44'13''K, 29°49'55''D
40°43'20''K, 29°49'54''D (Sahil)
İlgili Haritalar : TR 2915 – 2911 – 291
(15) MARMARA DENİZİ – İzmit Körfezi – Konca Deniz Askeri Yasak Sahası
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
40°42'34''K, 29°42'29''D (Sahil)
40°42'49''K, 29°42'29"D
40°42'58''K, 29°42'54''D
40°42'56''K, 29°43'52''D
40°42'47''K, 29°43'52''D (Sahil)
İlgili Harita : TR 291
(16) MARMARA DENİZİ – İzmit Körfezi – Dil Burnu Deniz Askeri Yasak Sahası
(a)
(b)
(c)
(d)
40°44'39''K, 29°30'50''D (Sahil)
40°44'37''K, 29°31'45"D
40°44'12''K, 29°31'45''D
40°44'23''K, 29°30'45''D (Sahil)
İlgili Harita : TR 291
(17) MARMARA DENİZİ – Yalova – Deniz Askeri Güvenlik Bölgesi
(a)
(b)
(c)
(d)
40°39'.98K, 29°18'.09D (Sahil)
40°40'.05K, 29°18'.08D
40°40'.06K, 29°18'.18D
40°40'.01K, 29°18'.20D (Sahil)
İlgili Harita : TR 291
(18) MARMARA DENİZİ – İmralı adası– Deniz Askeri Yasak Bölgesi
(a)
(b)
(c)
(d)
40°28'00''K, 28°27'00''D
40°37'00''K, 28°27'00''D
40°37'00''K, 28°37'00''D
40°28'00''K, 28°37'00''D
İlgili Haritalar : TR 2924 (İmralı Adası, Plan A) – 294 – 292 – 293 – 29 (INT 3708)
(19) MARMARA DENİZİ – Erdek Körfezi – Erdek Deniz Askeri Yasak Sahası
(a)
(b)
(c)
40°23'58''K, 27°49'00''D (Sahil)
40°23'04''K, 27°49'00"D
40°23'04''K, 27°48'04''D (Sahil)
İlgili Haritalar : TR 2941 (Plan B) – 2941 (Plan A) – 296 – 294
(20) ÇANAKKALE BOĞAZI – Umurbey – Deniz Askeri Güvenlik Bölgesi
(a)
(b)
(c)
(d)
40°15'19''K, 26°33'16''D
40°15'58''K, 26°33'13"D
40°16'07''K, 26°33'33''D
40°15'58''K, 26°33'59''D
İlgili Haritalar : TR 212 - 2134
6.4
(21) ÇANAKKALE BOĞAZI – Nara – Deniz Askeri Güvenlik Bölgesi
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
40°09'.43K, 26°24'.58D (Sahil)
40°09'.40K, 26°24'.51D
40°09'.83K, 26°24'.11D
40°10'.57K, 26°24'.05D
40°10'.91K, 26°24'.21D
40°11'.30K, 26°24'.25D
40°11'.58K, 26°24'.28D
(h)
(ı)
(i)
(j)
(k)
(l)
40°11'.81K, 26°23'.96D
40°11'.90K, 26°24'.03D
40°12'.15K, 26°24'.90D
40°12'.05K, 26°25'.20D
40°11'.90K, 26°25'.41D
40°11'.87K, 26°25'.37D (Sahil)
İlgili Haritalar : TR 212 (INT 3750) – TR 212 (INT 3750) (Nara Geçidi. Plan A) - 2122 - 2123
(22) ÇANAKKALE BOĞAZI – Kumkale – Deniz Askeri Yasak Sahası
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
40°00'20''K, 26°11'38''D (Sahil)
40°00'27''K, 26°10'48"D
40°01'00''K, 26°12'12''D
40°00'58''K, 26°12'21''D
40°00'36''K, 26°12'22''D (Sahil)
İlgili Haritalar : TR 212 (INT 3750)(Kumkale - Seddülbahir, Plan C) – 2121 - 2134 – 213
(23) MARMARA DENİZİ – Marmara Ereğlisi – Botaş Deniz Özel Güvenlik Bölgesi
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
40°59'.23K, 27°58'.82D (Sahil)
40°59'.30K, 27°59'.32D
40°59'.52K, 27°59'.50D
40°59'.70K, 27°59'.52D
40°59'.87K, 27°59'.42D
41°00'.25K, 27°59'.00D (Sahil)
İlgili Haritalar : TR 2931 (Marmara Ereğlisi, Plan B) – 293
(24) MARMARA DENİZİ – Silivri – Deniz Özel Güvenlik Bölgesi
(a)
(b)
(c)
(d)
41°04'30"K, 28°11'06"D (Sahil)
41°02'54"K, 28°10'48"D
41°03'00"K, 28°11'18"D
41°02'24"K, 28°11'45"D (Sahil)
İlgili Haritalar : TR 293 – 29 (INT 3708)
(25) EGE DENİZİ – Çandarlı Körfezi – Aliağa Özel Güvenlik Bölgesi
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(ı)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
(o)
(p)
(r)
38°49'57''K, 26°56'12''D (Sahil)
38°50'04''K, 26°56'06"D
38°50'16''K, 26°56'02''D
38°50'24''K, 26°56'24''D
38°50'25''K, 26°56'52''D
38°50'18''K, 26°56'57''D
38°50'18''K, 26°57'09''D
38°50'13''K, 26°57'16''D
38°49'52''K, 26°57'17''D
38°49'41''K, 26°57'09''D
38°49'21''K, 26°57'04''D
38°49'00''K, 26°56'52''D
38°48'53''K, 26°56'53''D
38°48'46''K, 26°57'14''D
38°48'49''K, 26°57'27''D
38°48'40''K, 26°57'43''D
38°48'17''K, 26°57'46''D (Sahil)
İlgili Haritalar : TR 2150- 2147
6.5
(26) İZMİR KÖRFEZİ – Leventler Limanı Deniz Askeri Yasak Sahası
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
38°39'.90K, 26°44'.53D (Sahil)
38°40'.10K, 26°44'.30D
38°40'.20K, 26°44'.00D
38°39'.50K, 26°43'.13D
38°39'.20K, 26°43'.10D
38°36'.83K, 26°45'.32D
38°36'.65K, 26°46'.50D
38°36'.90K, 26°47'.23D (Sahil)
İlgili Haritalar : TR 2215 (Plan A) – 2149 – 2211 – 221 (INT 3784) – 22
(27) İZMİR KÖRFEZİ – Uzunada Deniz Askeri Yasak Sahası
(a)
(b)
(c)
(ç)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(ı)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
38°27'.40K, 26°42'.81D
38°27'.32K, 26°43'.50D
38°27'.33K, 26°44'.57D
38°27'.90K, 26°45'.35D
38°28'.20K, 26°45'.52D
38°29'.06K, 26°45'.52D
38°29'.98K, 26°44'.97D
38°31'.41K, 26°44'.58D
38°31'.95K, 26°44'.53D
38°32'.49K, 26°43'.91D
38°33'.16K, 26°42'.79D
38°33'.32K, 26°41'.41D
38°31'.94K, 26°41'.13D
38°29'.78K, 26°40'.89D
38°28'.52K, 26°41'.17D
İlgili Haritalar : TR 2210 – 2211 – 2213 – 2214 – 2215 – 221 (INT 3784) – 22
(28) İZMİR KÖRFEZİ – Menteş Deniz Askeri Yasak Bölgesi
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(ı)
(k)
(l)
(m)
38°24'22"K, 26°41'11"D (Sahil)
38°24'19"K, 26°41'01"D
38°24'32"K, 26°40'50"D
38°25'01"K, 26°40'49"D
38°26'21"K, 26°42'24"D
38°26'25"K, 26°43'00"D
38°26'24"K, 26°43'29"D
38°26'23"K, 26°43'42"D
38°26'03"K, 26°44'13"D
38°25'31"K, 26°44'39"D
38°24'49"K, 26°44'28"D
38°24'46"K, 26°44'17"D (Sahil)
İlgili Haritalar : TR 2213 – 2214 – 221 (INT 3784)
(29) İZMİR KÖRFEZİ – Naldöken Deniz Askeri Güvenlik Bölgesi
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
38°27'.93K, 27°08'.38D (Sahil)
38°27'.78K, 27°08'.40D
38°27'.72K, 27°08'.35D
38°27'.62K, 27°08'.12D
38°27'.55K, 27°08'.08D
38°27'.48K, 27°07'.88D
38°27'.53K, 27°07'.58D (Sahil)
İlgili Haritalar : TR 2212 (INT 3785) – 221 (INT 3784)
6.6
(30) EGE DENİZİ – İzmir – Naldöken SG Deniz Askeri Güvenlik Bölgesi
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
38°28'.10K, 27°09'.46D (Sahil)
38°28'.09K, 27°09'.42D
38°28'.04K, 27°09'.40D
38°28'.04K, 27°09'.36D
38°28'.10K, 27°09'.35D (Sahil)
İlgili Harita : TR 2212 (INT 3785)
(31) İZMİR KÖRFEZİ – Yenikale Deniz Askeri Güvenlik Bölgesi
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
38°24'.89K, 27°00'.97D (Sahil)
38°24'.92K, 27°00'.83D
38°25'.03K, 27°00'.95D
38°25'.15K, 27°00'.92D
38°25'.28K, 27°01'.02D
38°25'.22K, 27°01'.18D
38°25'.05K, 27°01'.40D
38°24'.94K, 27°01'.28D (Sahil)
İlgili Haritalar : TR 2212 (INT 3785) – 221 (INT 3784)
(32) EGE DENİZİ – Gerence Körfezi Deniz Askeri Yasak Bölgesi
(a) 38°28'.80K, 26°24'.30D (Sahil)
(b) 38°29'.80K, 26°20'.00D
(c) 38°23'.70K, 26°15'.83D
(d) 38°23'.70K, 26°24'.00D
(e) 38°26'.63K, 26°27'.60D
(f) 38°28'.28K, 26°27'.00D (Sahil)
İlgili Haritalar : TR 2224 – 2223 – 2210 – 221(INT 3784) – 222 – 22B
(33 EGE DENİZİ – Uçburnu Deniz Askeri Yasak Bölgesi
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
38°22'.40K, 26°17'.03D (Sahil)
38°22'.56K, 26°16'.82D
38°22'.62K, 26°16'.83D
38°22'.87K, 26°17'.12D
38°22'.63K, 26°17'.43D
38°22'.57K, 26°17'.44D
38°22'.38K, 26°17'.21D (Sahil)
İlgili Haritalar : TR 2223 - 2224
(34 EGE DENİZİ – Akbük Deniz Askeri Yasak Bölgesi
(a)
(b)
(c)
(d)
37°22'20''K, 27°19'21''D (Sahil)
37°22'07''K, 27°19'34"D
37°21'44''K, 27°19'34''D
37°21'43''K, 27°19'13''D (Sahil)
İlgili Haritalar : TR 2245
(35) AKDENİZ – Marmaris Karaağaç Limanı - Aksaz Deniz Askeri Yasak Sahası
36°48'48''K, 28°27'42''D Gökyar Burnu ile 36°47'24''K, 28°24'24''D Turnalı Burnu hattını birleştiren çizginin
kuzey tarafı ile sahil arası.
İlgili Harita : TR 312
6.7
(36) AKDENİZ – Antalya Deniz Askeri Güvenlik Bölgesi
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
36°49'42''K, 30°36'08''D (Sahil)
36°49'34''K, 30°36'27"D
36°49'50''K, 30°36'44''D (Mendirek)
36°49'53''K, 30°36'33''D (Rıhtım ucu)
36°49'55''K, 30°36'22''D (Rıhtım)
İlgili Haritalar : TR 3221 (INT 3653) (Plan A) & 3221 (INT 3653) – 3222 (INT 3652) – 322 (INT 3651)
(37) AKDENİZ – Mersin Askeri Limanı – Deniz Askeri Güvenlik Bölgesi
(a)
(b)
(c)
(d)
36°47'.13K, 34°37'.22D (Sahil)
36°47'.09K, 34°37'.26D
36°47'.19K, 34°37'.35D
36°47'.21K, 34°37'.38D (Sahil)
İlgili Haritalar : TR 3331 (INT 3657)
(38) AKDENİZ – Mersin Askeri Limanı – Deniz Askeri Güvenlik Bölgesi
(a)
(b)
(c)
(d)
36°48'21''K, 34°39'11''D (Rıhtım Köşesi)
36°48'20''K, 34°39'20"D (Rıhtım Köşesi)
36°48'30''K, 34°39'19''D
36°48'30''K, 34°39'32''D
İlgili Haritalar : TR 3331 (INT 3657) – 333 (INT 3656)
(39) AKDENİZ – İskenderun Körfezi – Sugözü (İSKEN) Deniz Özel Güvenlik Bölgesi
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
(o)
(p)
(r)
(s)
(t)
36°50'.391K, 35°53'.423D (Sahil)
36°50'.334K, 35°53'.424D
36°50'.267K, 35°53'.710D
36°50'.091K, 35°53'.682D
36°49'.991K, 35°53'.879D
36°49'.918K, 35°53'.952D
36°49'.854K, 35°53'.975D
36°49'.788K, 35°53'.978D
36°49'.730K, 35°53'.955D
36°49'.694K, 35°53'.930D
36°49'.647K, 35°53'.870D
36°49'.599K, 35°53'.701D
36°49'.612K, 35°53'.608D
36°49'.777K, 35°53'.266D
36°49'.715K, 35°52'.978D
36°49'.723K, 35°52'.911D
36°49'.629K, 35°52'.668D
36°49'.672K, 35°52'.503D
36°49'.664K, 35°52'.470D (Sahil)
İlgili Haritalar : TR 3343 – 334 (INT 3660)
(40) AKDENİZ – İskenderun Körfezi – Botaş (Ceyhan) Deniz Özel Güvenlik Bölgesi
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
36°52' 03''K, 35°54' 53''D (Sahil)
36°51' 39''K, 35°55' 20''D
36°50' 50''K, 35°54' 40''D
36°50' 06''K, 35°55' 13''D
36°49' 59''K, 35°56' 22''D
36°51' 30"K, 35°58' 30"D
36°53' 24"K, 35°56' 42"D (Sahil)
İlgili Haritalar : TR 3343 – 334 (INT 3660) – 33 (INT 3602)
6.8
(41) AKDENİZ – İskenderun Körfezi – Botaş (Dörtyol) Deniz Özel Güvenlik Bölgesi
(a)
(b)
(c)
(d)
36°52' 12.166''K, 36°08' 00.520''D (Sahil)
36°51' 34.852''K, 36°07' 06.363''D
36°50' 45.266''K, 36°07' 57.771''D
36°51' 23.143''K, 36°08' 53.146''D (Sahil)
İlgili Haritalar : TR 3343 – 334 (INT 3660) – 33 (INT 3602)
(42) AKDENİZ – İskenderun Körfezi – İSDEMİR Deniz Özel Güvenlik Bölgesi
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
36°45' 13.880''K, 36°11' 31.064''D (Sahil)
36°45' 11.360''K, 36°11' 21.927''D
36°44' 39.862''K, 36°11' 20.658''D
36°44' 04.083''K, 36°11' 30.428''D
36°43' 50.575''K, 36°11' 07.947''D
36°43' 23.919''K, 36°10' 51.995''D
36°43' 09.789''K, 36°11' 51.852''D (Sahil)
İlgili Haritalar : TR 3344 (İSDEMİR Limanı, Plan A) – 3342 – 334 (INT 3660)
(43) AKDENİZ – İskenderun Sarıseki Deniz Askeri Güvenlik Bölgesi
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
36°39'28''K, 36°12'49''D (Sahil)
36°39'26''K, 36°12'26"D
36°39'30''K, 36°12'17''D
36°39'37''K, 36°12'19''D
36°39'43"K, 36°12'55"D (Sahil)
İlgili Haritalar : TR 3342 (INT 3661) – 334 (INT 3660)
(44) AKDENİZ – İskenderun Deniz Üs Komutanlığı Harekat Alarm İsken Tesis Deniz Askeri Güvenlik Bölgesi
(a)
(b)
(c)
(d)
36°35'.246K, 36°08'.512D (Sahil)
36°35'.293K, 36°08'.479D
36°35'.410K, 36°08'.681D
36°35'.387K, 36°08'.704D
İlgili Haritalar : TR 334 (INT 3660) (Uluçınar Planı) & 334 (INT 3660) – 335
(45) AKDENİZ – İskenderun Uluçınar Deniz Askeri Güvenlik Bölgesi
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
36°24'53''K, 35°53'09''D (Sahil)
36°25'04''K, 35°53'09"D
36°25'08''K, 35°52'52''D
36°25'05''K, 35°52'45''D
36°24'44"K, 35°52'29"D
36°24'41"K, 35°52'32"D (Sahil)
İlgili Haritalar : TR 334 (INT 3660) (Uluçınar Planı) & 334 (INT 3660) – 335
Not: Deniz Askeri Yasak Bölgeleri ve Deniz Özel Güvenlik Bölgelerinin kroki haritaları Ek – B' dedir.
6.9
BÖLÜM 7
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI İÇİN
TESİS EDİLMİŞ DALIŞA YASAK SAHALAR
KARADENİZ
(1) Sinop Boztepe Burnu ile Sinop Arası :
(a)
(b)
(c)
(d)
42°01'06"N., 35°12'48"E
42°00'00"N., 35°12'48"E
42°00'00"N., 35°10'30"E
42°01'06"N., 35°10'30"E
İlgili Haritalar : TR. 1231 - 123
(2) Kayıkbaşı Burnu Çevresi :
(a)
(b)
(c)
(d)
42°00'00"N., 35°06'42"E
42°00'00"N., 35°07'42"E
41°56'00"N., 35°07'42"E
41°56'00"N., 35°05'30"E
İlgili Haritalar : TR. 1231 - 123
(3) İnebolu ile İnceburun Arası :
(a) Sağlam Batık Kalıntısı;
(a)
(b)
(c)
(d)
42°13'00"N., 34°10'00"E
42°13'00"N., 34°12'12"E
42°15'00"N., 34°12'12"E
42°15'00"N., 34°10'00"E
(b) Batık Yerleşim Kalıntısı;
(a)
(b)
(c)
(d)
42°07'06"N., 34°08'48"E
42°07'06"N., 34°11'18"E
42°09'00"N., 34°11'18"E
42°09'00"N., 34°08'48"E
(c) Batık Gemi Kalıntıları Alanı;
(a)
(b)
(c)
(d)
42°10'48"N., 34°36'00"E
42°10'48"N., 34°40'00"E
42°08'18"N., 34°40'00"E
42°08'18"N., 34°36'00"E
İlgili Harita : TR. 122
7.1
İSTANBUL BOĞAZI, MARMARA DENİZİ VE ÇANAKKALE BOĞAZI
(4) Güzelce ile Değirmenburnu arası Büyükçekmece Koyu :
(a)
(b)
(c)
(d)
40°57'42”N., 28°37'12"E
40°57'00"N., 28°37'12"E
40°57'00"N., 28°30'42"E
41°00'00"N., 28°30'42"E
İlgili Haritalar : TR. 2922 (Büyükçekmece Koyu, Plan C) - 292 - 293
(5) Sedef Adası çevresi :
(a)
(b)
(c)
(d)
40°50'30"N., 29°09'42"E
40°50'30"N., 29°08'06"E
40°51'42"N., 29°08'06"E
40°51'42"N., 29°09'42"E
İlgili Haritalar : TR. 2923 (INT 3754) - 2920 - 292
(6) Marmara Adası.Gündoğdu-Marmara-Çınarlı-Saraylar-Yana Koyu Arası :
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
40°34'36"N., 27°37'12"E
40°34'18"N., 27°37'12"E
40°34'18"N., 27°31'00"E
40°38'00"N., 27°28'30"E
40°40'30"N., 27°28'30"E
40°40'30"N., 27°42'00"E
40°39'06"N., 27°42'00"E
(7) Marmara Adası, Laz Kayası çevresi :
(a)
(b)
(c)
(d)
40°36'30"N., 27°41'30"E
40°36'12"N., 27°41'42"E
40°35'48"N., 27°40'48"E
40°36'18"N., 27°40'30"E
(8) Ekinlik Adası Kuzeyi :
(a)
(b)
(c)
(d)
40°33'00"N., 27°28'24"E
40°33'30"N., 27°28'30"E
40°33'30"N., 27°30'00"E
40°33'12"N., 27°30'00"E
İlgili Haritalar : TR. 2942 (Marmara Adası, Plan A) & (Türkeli Adası,Pplan B) - 2941 (Saraylar, Plan
D) & (Erdek Limanı, Plan A) - 295 (INT 3752) -296 - 293 - 294
(9) Çanakkale Boğazı, Alçıtepe :
(a)
(b)
(c)
(d)
40°04'30"N., 26°15'48"E
40°02'50"N., 26°15'48"E
40°02'50"N., 26°18'00"E
40°05'18"N., 26°18'00"E
İlgili Haritalar : TR. 212 (INT 3750) - 213
7.2
(10)Çanakkale Boğazı Tekke Burnu ile Şehitler Abidesi arası :
(a)
(b)
(c)
(d)
40°03'12"N., 26°10'00"E
40°01'45"N., 26°10'00"E
40°01'45"N., 26°14'00"E
40°03'42"N., 26°14'00"E
İlgili Haritalar : TR. 2134 - 213 - 212 (INT 3750)
EGE DENİZİ
(11)Gelibolu Yarımadası - Kabatepe Limanı açığı :
(a)
(b)
(c)
(d)
40°12'50"N., 26°16'36"E
40°12'54"N., 26°12'00"E
40°11'30"N., 26°12'00"E
40°11'30"N., 26°16'00"E
İlgili Haritalar : TR. 2131 (Kabatepe Limanı, Plan F) - 2134 - 213 - 212 (INT 3750)
(12)Gökçeada Güneyi, Tuz Burnu ile Aydıncık Burnu arası :
(a)
(b)
(c)
(d)
40°07'30"N., 25°57'30"E
40°03'30"N., 25°57'30"E
40°03'30"N., 26°02'30"E
40°09'50"N., 26°00'50"E
İlgili Haritalar : TR. 2131 (Aydıncık Limanı, Plan C) - 2134 - 213 - 211
(13)Antik Assos Kenti sahili, Kadırgaburnu - Sivriceburnu arası :
(a)
(b)
39°28'00"N., 26°14'36"E
39°29'00"N., 26°22'12"E
İlgili Haritalar : TR. 2145 - 214
(14)Edremit Körfezi, Maden Adası çevresi :
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
39°24'24"N., 26°34'18"E
39°22'00"N., 26°36'12"E
39°23'36"N., 26°36'21"E
39°23'15"N., 26°35'54"E
39°22'36"N., 26°35'30"E
39°22'00"N., 26°35'30"E
39°22'18"N., 26°33'42"E
İlgili Haritalar : TR. 2145 - 214
(15)Eski Foça - Deveboynu ile Aslanburnu arası (Önündeki Adalar dahil):
(a)
(b)
(c)
(d)
38°44'30"N., 26°42'00"E
38°44'30"N., 26°44'30"E
38°39'24"N., 26°43'24"E
38°39'24"N., 26°42'00"E
İlgili Haritalar : TR. 2215 (Leventler Limanı, Plan A) - 2211 - 2210 - 221 (INT 3784)
7.3
(16)İzmir Körfezi, Urla İskelesi :
(a)
(b)
(c)
(d)
(E)
38°25'24"N., 26°44'25"E
38°25'24"N., 26°45'00"E
38°23'30"N., 26°46'36"E
38°22'48"N., 26°50'00"E
38°22'15"N., 26°50'00"E
İlgili Haritalar : TR. 2215 (Urla İskelesi, Plan D) – 2213 - 2214 – 221 (INT 3784)
(17)Karaburun Yarımadası - Akburun çevresi :
(a)
(b)
(c)
(d)
38°35'30"N., 26°34'00"E
38°35'30"N., 26°34'12"E
38°36'54"N., 26°34'12"E
38°36'54"N., 26°32'30"E
İlgili Haritalar : TR. 2210 - 222
(18)Karaburun Yarımadası - Kanlıkaya Burnu ile Deniz Giren Kuzey tarafı :
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
38°40'00"N., 26°29'06"E
38°41'00"N., 26°29'06"E
38°41'00"N., 26°20'48"E
38°37'12"N., 26°20'48"E
38°37'12"N., 26°21'24"E
İlgili Haritalar : TR. 2210 - 2223 – 222
(19)Ildır Körfezi, Gerence Körfezi Kuzeyindeki Yarımada - Küçük Ada ve Toprak Ada :
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
38°29'12"N., 26°23'42"E
38°29'06"N., 26°24'18"E
38°27'48"N., 26°24'54"E
38°27'42"N., 26°25'06"E
38°25'00"N., 26°23'24"E
38°25'36"N., 26°21'36"E
İlgili Haritalar : TR. 2223 - 2210 - 221 (INT 3784) - 222
(20)Ildır Körfezi. Ildır Sahili. Yassıada ve Karabağ Adası :
(a)
(b)
(c)
38°24'36"N., 26°27'36"E
38°22'30"N., 26°27'36"E
38°22'12"N., 26°28'18"E
İlgili Haritalar : TR. 2223 - 221 (INT 3784) - 222
(21)Çeşme Uçburun ile Fenerburnu arası :
(a)
(b)
(c)
38°22'36"N., 26°17'00"E
38°22'36"N., 26°16'12"E
38°19'24"N., 26°17'00"E
İlgili Haritalar : TR. 2224 - 222 -223
7.4
(22)Çeşme Batıburun ile Beyaz Burun arası :
(a)
(b)
(c)
(d)
38°17'42"N., 26°14'24"E
38°17'42"N., 26°13'36"E
38°16'30"N., 26°13'36"E
38°16'30"N., 26°13'48"E
İlgili Haritalar : TR. 2224 - 222 -223
(23)Sığacık Körfezi. Tektaş Burnu ile Gök Liman arası :
(a)
(b)
(c)
(d)
38°08'30"N., 26°31'24"E
38°06'06"N., 26°31'24"E
38°06'06"N., 26°37'30"E
38°08'24"N., 26°37'30"E
İlgili Haritalar : TR. 2235 - 223
(24)Sığacık Körfezi. Teos Antik Kenti Sahili :
(a)
(b)
(c)
38°09'36"N., 26°48'06"E
38°09'48"N., 26°46’30"E
38°09'12"N., 26°47'12"E
İlgili Haritalar : TR. 2235 - 223
(25)Güllük Körfezi. Toprak Ada çevresi :
(a)
(b)
(c)
(d)
37°17'24"N., 27°21'30"E
37°17'24"N., 27°22'30"E
37°16'42"N., 27°22'30"E
37°16'42"N., 27°21'30"E
İlgili Haritalar : TR. 2245 - 2246 -224
(26)Asin Körfezi. Antik Iassos Kenti :
(a)
(b)
(c)
37°16'42"N., 27°34'18"E
37°16'00"N., 27°34'18"E
37°16'00"N., 27°36'48"E
İlgili Haritalar : TR. 2241 - 2246 - 224
(27)Bodrum Yalıkavak Yarımadası. Kuzeyburnu ile Gümüşlük Limanı arası :
(a)
(b)
(c)
(d)
37°02'.90N., 27°14'.00E
37°03'.20N., 27°12'.80E
37°09'.20N., 27°15'.50E
37°08'.50N., 27°16'.40E
İlgili Haritalar : TR. 2248 - 224
7.5
(28)Bodrum Turgutreis - Yassıada çevresi :
(a)
(b)
(c)
(d)
36°59'30"N., 27°12'00"E
36°59'30"N., 27°11'30"E
36°59'54"N., 27°11'30"E
36°59'54"N., 27°12'00"E
İlgili Haritalar : TR. 3110 - 224
AKDENİZ
(29)Bodrum. Akyarlar Aspat Koyu :
(a)
(b)
(c)
(d)
36°58'24"N., 27°19'12"E
36°58'00"N., 27°19'12"E
36°58'00"N., 27°18'30"E
36°58'24"N., 27°18'30"E
İlgili Haritalar : TR. 3110 - 3111 - 224 - 311
(30)Gökova Körfezi. Alakışla Bükü. Karaburun ile Çatalburnu arası (Yıldız Ada dahil) :
(a)
(b)
(c)
(d)
36°59'00"N., 27°38'48"E
36°58'36"N., 27°39'12"E
36°59'24"N., 27°41'42"E
37°00'00"N., 27°41'54"E
İlgili Harita : TR. 311
(31)Gökova - Sediradası Çevresi ile Karaca Liman Arası :
(a)
(b)
(c)
(d)
37°00'00"N., 28°13'18"E
37°00'48"N., 28°12'30"E
36°58'00"N., 28°10'24"E
36°57'00"N., 28°11'10"E
İlgili Harita : TR. 311 -3111 B- 3112 A
(32)Gökova - Nergis Burnu Çevresi :
(a)
(b)
(c)
(d)
36°56'36"N., 28°04'48"E
36°56'48"N., 28°04'48"E
36°56'48"N., 28°04'00"E
36°56'24"N., 28°04'00"E
İlgili Harita : TR. 311
(33)Gökova - Körman Limanı, İnceburun Arası :
(a)
(b)
(c)
(d)
36°48'24"N., 27°39'36"E
36°49'00"N., 27°39'36"E
36°49'00"N., 27°38'24"E
36°48'44"N., 27°38'24"E
İlgili Harita : TR. 311 -3112 C
7.6
(34)Knidos ve Aslanburnu Çevresi :
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
36°42'30"N., 27°23'18"E
36°43'00"N., 27°23'18"E
36°43'00"N., 27°21'24"E
36°39'36"N., 27°21'24"E
36°39'36"N., 27°24'48"E
36°40'00"N., 27°24'48"E
İlgili Harita : TR. 311
(35)Palamutbükü – Divanburnu Çevresi :
(a)
(b)
(c)
(d)
36°39'12"N., 27°28'00"E
36°38'48"N., 27°28'00"E
36°38'48"N., 27°29'00"E
36°39'12"N., 27°29'00"E
İlgili Harita : TR. 311
(36)Datça – İnceburun Çevresi :
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
36°40'00"N., 27°40'30"E
36°40'00"N., 27°41'00"E
36°39'30"N., 27°41'00"E
36°39'30"N., 27°40'12"E
36°39'36"N., 27°40'12"E
İlgili Harita : TR. 311 – 3112 E
(37)Bozburun-Söğütköyü, Söğütadası, Değirmen Adası, Taşlıca Adası ve
Sulmed Adası dahil :
(a)
(b
(c)
36°38'12"N., 28°03'30"E
36°37'36"N., 28°02'36"E
36°36'36"N., 28°03'00"E
İlgili Haritalar : TR. 311 – 3113 B
(38)Bozukkale Çevresi :
(a)
(b)
(c)
(d)
36°33'42"N., 27°59'24"E
36°33'30"N., 27°59'24"E
36°33'30"N., 28°01'36"E
36°33'48"N., 28°01'30"E
İlgili Haritalar : TR. 311
(39)Serçe Limanı :
(a)
(b)
36°34'42"N., 28°03'00"E
36°34'48"N., 28°03'06"E
İlgili Haritalar : TR. 311
7.7
(40)Marmaris – Kalabak Burnu-Akçadon Burnu arası, Kızılada ve Arapadası dahil :
(a)
(b)
(c)
(d)
36°36'00"N., 28°07'00"E
36°35'36"N., 28°08'00"E
36°40'36"N., 28°11'18"E
36°41'00"N., 28°11'00"E
İlgili Haritalar : TR. 311 – 312
(41)Marmaris Çiftlik Limanı, Çiftlik Adası dahil :
(a)
(b)
(c)
(d)
36°42'48"N., 28°14'24"E
36°42'30"N., 28°14'42"E
36°43'00"N., 28°15'12"E
36°43'12"N., 28°15'00”E
İlgili Haritalar : TR. 311 – 312 – 3121 A – 3121 E
(42)Marmaris Devetaşı Mevkii :
(a)
(b)
(c)
(d)
36°47'48"N., 28°22'00"E
36°47'00"N., 28°22'00"E
36°47'00"N., 28°23'54"E
36°47'12"N., 28°23'54"E
İlgili Haritalar : TR. 312 – 3121 A
(43)Köyceğiz – Bozburun – Eşekburnu arası :
(a)
(b)
(c)
(d)
36°45'36"N., 28°36'48"E
36°45'36"N., 28°36'12"E
36°44'12"N., 28°36'12"E
36°44'12"N., 28°36'24"E
İlgili Haritalar : TR. 312
(44)Fethiye Kapıdağ Yarımadası – Güngörmezburnu ile Karaburun arası :
(a)
(b)
36°38'24"N., 28°49'54"E
36°37'36"N., 28°49'30"E
İlgili Haritalar : TR. 312 – 3122
(45)Fethiye-Kurtoğlu Burnu ile Göcek Sıralıbükkoyu arası
(Tersane ve Domuz Adaları dahil) :
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
36°36'00"N., 28°50'30"E
36°35'12"N., 28°50'30"E
36°35'12"N., 28°51'42"E
36°40'30"N., 28°57'00"E
36°42'00"N., 28°54'00"E
İlgili Haritalar : TR. 312 – 3122
7.8
(46)Fethiye – Ölüdeniz. Gemiler Adası ve Karacaören Adası Çevreleri :
(a)
(b)
(c)
(d)
36°33'30"N., 29°04'48"E
36°32'18"N., 29°04'48"E
36°32'18"N., 29°03'18"E
36°32'24"N., 29°03'18"E
İlgili Haritalar : TR. 312
(47)Kötü Burun Çevresi :
(a)
(b)
(c)
(d)
36°23'36"N., 29°06'00"E
36°23'18"N., 29°05'36"E
36°22'24"N., 29°06'54"E
36°22'36"N., 29°07'12"E
İlgili Haritalar : TR. 312 – 313
(48)Kalkan Çatal Adaları – Sıçan Adası arası :
(a)
(b)
(c)
(d)
36°13'54"N., 29°21'06"E
36°12'54"N., 29°20'54"E
36°13'30"N., 29°22'30"E
36°14'24"N., 29°22'10"E
İlgili Haritalar : TR. 313
(49)Kalkan İnceburun ile Sarıbelen Ada arası :
(a)
(b)
36°13'36"N., 29°24'48"E
36°13'24"N., 29°27'12"E
İlgili Haritalar : TR. 313
(50)Kepeztepe – Heybeli Ada arası :
(a)
(b)
(c)
(d)
36°10'18"N., 29°37'54"E
36°10'00"N., 29°38'18"E
36°09'42"N., 29°38'12"E
36°09'42"N., 29°38'36"E
İlgili Haritalar : TR. 321 – 3211
(51)Sıcak Koyu – Antik Aperlai Koyu :
(a)
(b)
36°09'24"N., 29°45'24"E
36°08'42"N., 29°45'30"E
İlgili Haritalar : TR. 321 – 3212
7.9
(52)Kekova – Ölüdeniz Çevresi :
(a)
(b)
(c)
(d)
36°09'46”N., 29°49'24"E
36°10'06"N., 29°50'42"E
36°12'00"N., 29°54'54"E
36°12'18"N., 29°54'18"E
İlgili Haritalar : TR. 321 – 3212
(53)Adrasan Suluada Çevresi :
(a)
(b)
(c)
(d)
36°14'24"N., 30°27'48"E
36°13'30"N., 30°28'42"E
36°13'54"N., 30°29'24"E
36°14'48"N., 30°28'36"E
İlgili Haritalar : TR. 321 – 322 (INT 3651)
(54)Tuzla Ada Çevresi :
(a)
(b)
(c)
(d)
36°19'18"N., 30°29'24"E
36°18'48"N., 30°30'06"E
36°19'36"N., 30°31'54"E
36°20'00"N., 30°31'30"E
İlgili Haritalar : TR. 321 – 322 (INT 3651)
(55)Olimpos Antik Kenti – Ceneviz Limanı ile Çıralı Limanı Karaburun Arası :
(a)
(b)
(c)
36°25'24"N., 30°29'30"E
36°25'18"N., 30°30'18"E
36°22’24"N., 30°30'18"E
İlgili Haritalar : TR. 322 (INT 3651)
(56)Antik Anemorium Kenti Çevresi, Anamur Burnu Çevresi :
(a)
(b)
(c)
(d)
36°01'36"N., 32°46'54"E
36°00'48"N., 32°46'54"E
36°00'48"N., 32°50'00"E
36°02'30"N., 32°50'00"E
İlgili Haritalar : TR. 324 – 331
(57)Sıçan Adası Batısı:
(a)
(b)
(c)
(d)
36°48'.19N, 30°35'.27E
36°48'.19N, 30°35'.31E
36°48'.16N, 30°35'.31E
36°48'.16N, 30°35'.27E
İlgili Haritalar : TR. 322 (INT 3651) - TR 3221 (INT 3653) - TR 3222 (INT 3652)
Not: Dalışa yasak sahaları gösteren haritaları EK – C' dedir.
7.10
BÖLÜM 8
ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ
11 Eylül 1997 Gün ve 23107 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren " TÜRK ARAMA
KURTARMA YÖNETMELİĞİ" gereğince; T. C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel
Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan " ANA ARAMA KURTARMA KOORDİNASYON MERKEZİ " Milli ve Dini
Bayram tatil günleri de dahil olmak üzere 24 saat kesintisiz olarak, Arama Kurtarma Faaliyetlerini en üst
düzeyde koordine etmekle görevlendirilmiştir.
Arama Kurtarma Saha Sınırlarını gösteren harita EK – Ç ' dedir.
8.1
BÖLÜM 9
HİDROGRAFİ DEĞİŞME RAPOR FORMU (HİDRAP)
HİDROGRAFİ DEĞİŞME RAPOR FORMU (HİDRAP)(*)
A.
HİDRAP KODU VE BULUNULAN YILA AİT NUMARA
B.
TESPİT EDİLEN DEĞİŞİKLİĞİN CİNSİ
C.
TESPİT EDİLEN DEĞİŞİKLİĞİN KOORDİNATLARI (DATUM BİLGİSİ)
D.
TESPİT EDİLDİĞİ TARİH SAAT GRUBU (UTC)
E.
İLGİLİ EN BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA NUMARASI VE KAPSADIĞI HARİTALAR
F.
DİĞER HUSUSLAR
ÖRNEK BİR HİDRAP FORMU
A.
HIDRAP 03/10
B.
KEMER TURKIZ MARİNA GİRİŞİ 36 36.172N - 030 34.288E MEVKİİNDE TEO-3
İSİMLİ YOLCU MOTORU BATMIŞTIR.
C.
36 36.172N - 030 34.288E (WGS 84 DATUMU)
D.
220700UTC EKI 10
E.
TR. 3223, TR. 322, TR. 32
F.
KEMER TURKIZ MARİNADA 22 EKI 10 TARİHİNDE SABAH 0340UTC CİVARINDA
MEYDANA GELEN YANGIN SONUCUNDA YANMAKTA OLAN TEO-3 İSİMLİ
YOLCU MOTORU MARİNA DIŞINDA YEDEKLENMİŞ VE 36 36.172N - 030 34.288E
MEVKİİNDE BATMIŞTIR. ANILAN BATIĞIN DERİNLİĞİ 1,3 METRE OLUP
(EL İSKANDİLİ İLE TESPİT EDİLDİ), HERHANGİ BİR KISMI SU ÜSTÜNDE
GÖRÜNMEMEKTEDİR.(MENFİ)
(*)
ARIZALI SEYİR YARDIMCILARI İLE İLGİLİ HİDRAP ÇEKİLMESİ
DURUMUNDA, ARIZANIN KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEYİR
YARDIMCILARI DAİRE BAŞKANLIĞI UHDESİNDEKİ “151 ALO KIYI EMNİYET”
ÖZEL SERVİS NUMARASINA BİLDİRİLMESİ, ARIZALI SEYİR YARDIMCISINA
MÜDAHALE HIZINI ARTTIRACAKTIR.
9.1
EK – A
EĞİTİM VE ATIŞ SAHALARINI GÖSTEREN HARİTALAR
EK - A
41°
42°
43°
44°
45°
46°
47°
015
MARMARADENİZİ
28°
013
Sulina
025
024
İSTANBUL 014
017
016
Nos Kaliyakra
MOLDOVA
ROMANYA
UL
G
AR
İS
TA
N
B
28°
İstanb
ul Bo
ğazı
30°
İZMİT
012
010
022
008
020
Mis Kinburn
LT-D6
011
30°
005
009
32°
R
023
004
021
A
ZONGULDAK
007
006
K
A
LT-D11
003
D
KIRIM
34°
34°
A-1
İ
36°
SAMSUN
LT-D17
N
Mis Meganom
OP
SİN
E
Z
002
AZ AK D E Nİ Z İ
36°
Kerç
UKRAYNA
T Ü R K İ Y E
Mis Kersones
Karkinitskiy Zaliv
Mis Tarkankutskiy
32°
ORDU
019
38°
018
38°
Mis İdokopos
EK-A
KARADENİZ EĞİTİM VE ATIŞ SAHALARI
Kerçenskiy Proliv
GİRESUN
40°
TRABZON
001
RİZE
42°
Hopa
42°
Batum
GÜRCİSTAN
Mis Kodor
RUSYA
40°
41°
42°
43°
44°
45°
46°
47°
40°
41°
Enez
26°
Bozcaada
Gökçeada
26°
Gelibolu
fezi
Kör
ÇANAKKALE
s
Saro
27°
27°
Şarköy
Hoşköy
Türkeli Ad.
M-32
TEKİRDAĞ
Marmara Ad.
M-31
Silivri
A-2
28°
Kuş Gölü
LT-D5
M-30
M-29
M-28
Ulubat Gölü
İmralı Ad.
MAR MAR A D E Nİ Z İ
Marmara Ereğlisi
28°
M-26
29°
M-24
Prens adaları
Gemlik
KadıKöy
İznik Gölü
Yalova
K AR AD E Nİ Z
29°
İSTANBUL
EK-A
MARMARA DENİZİ EĞİTİM VE ATIŞ SAHALARI
M-21
30°
İZMİT
30°
40°
41°
23°
24°
25°
27°
26°
28°
41°
41°
LTD2
Tasos
SELANİK
Marmara Ad.
Enez
061
Samatraki
067
062
Gökçeada
Gelibolu
Bandırma
063
ÇANAKKALE
40°
40°
068
Limni
064
066
Bozcaada
065
LTD1
069
Midilli
071
070
39°
39°
E
Skiros
G
073
E
072
D
Sakız
075
074
N
Sakız Boğazı
Evvia
E
İ
Z
İZMİR
ATİNA
38°
077
Andios
078
Tinos
38°
076
Kuşadası Körfezi
Samos
İkaria
Mikonos
Kitnos
G
ül
lü
k
Kö
rfe
zi
Naksos
Paros
BODRUM
37°
Kalimnos
Sifnos
37°
Gökova Körfezi
Amorgos
Milos
Astipalya
Tira
Rodhos
Kitira
36°
36°
Karpatos
Girit
35°
35°
23°
24°
25°
26°
27°
28°
A-3
İ
EK-A
EGE DENİZİ EĞİTİM VE ATIŞ SAHALARI
EDREMİT
Edremit Körfezi
Evstratios
31°
32°
33°
34°
35°
Tobruk
24°
36°
37°
24°
25°
KRİTİ
25°
26°
Sidibarvani
26°
27°
Mersamatruh
Kos
27°
Bodrum
Rodos
28°
A-092
fezi
a Kör
Gökov
28°
A-080
A K
29°
D
A-091
i
rfez
Kö
iye
F eth
Marmaris
29°
E
Finike
A-65
A-4
30°
Manavgat
A-66
31°
A-68
A-79
Antalya Körfezi
A-67
İSKENDERİYE
Z
31°
ANTALYA
Çavuş Br.
LT-D16
A-78
A-64
N İ
Meis
Kalkan
Fethiye
30°
32°
33°
Lefkoşa
Port Sait
33°
Leymasun
G.K.R.Y.
A-69
Anamur Br.
Anamur
Gazipaşa
Alanya
LT-D8
32°
EK-A
AKDENİZ EĞİTİM VE ATIŞ SAHALARI
K.K.T.C.
A-71
aş
rat
Ka
A-77
35°
A-76
zi
rfe
Kö
36°
Sayda
36°
Tarabulus
Ladikiye
Samandağı
n
ru
de
en
İsk İSKENDERUN
LT-D13
Hayfa
Yafa
A-70
Gazze
İnceburun Br.
34°
Boğaz
Ovacık
Silifke
Erdemli
35°
MERSİN
zi
rfe
Kö
sin
er
M
A-72
34°
31°
32°
33°
34°
35°
36°
37°
EK – B
DENİZ ASKERİ YASAK SAHALARI VE DENİZ ÖZEL
GÜVENLİK BÖLGELERİNİ GÖSTEREN
HARİTALAR
EK - B
41°
42°
43°
44°
45°
46°
47°
B
28°
MARMARADENİZİ
İSTANBUL
MOLDOVA
28°
ROMANYA
UL
G
AR
ÝS
TA
N
30°
İZMİT
30°
A
32°
R
(2)
(3)
ZONGULDAK
K
32°
D
34°
B-1
N
36°
Z
(1)
AZ AK D E Nİ Z İ
36°
SAMSUN
İ
UKRAYNA
OP
SİN
E
TÜRKİYE
A
KIRIM
34°
ORDU
38°
38°
GİRESUN
40°
TRABZON
42°
Hopa
42°
Batum
GÜRCİSTAN
RİZE
RUSYA
40°
EK-B
KARADENİZ DENİZ ASKERİ YASAK SAHALARI VE DENİZ ÖZEL GÜVENLİK BÖLGELERİ
ı
az
BO
ğ
İst
an
bu
l
41°
42°
43°
44°
45°
46°
47°
40°
41°
Enez
26°
Bozcaada
Gökçeada
26°
İZİ
EGE DEN
r fezi
(20)
ÇANAKKALE
Gelibolu
s Kö
Sa ro
(19)
(18)
27°
27°
Şarköy
Hoşköy
Türkeli Ad.
TEKİRDAĞ
Marmara Ad.
(22)
(21)
Silivri
B-2
28°
Kuş Gölü
(17)
Ulubat Gölü
(16)
İmralı Ad.
M AR M A R A D E N İ Z İ
Marmara Ereğlisi
28°
29°
Gemlik
Kadıköy
İznik Gölü
Yalova
(8)
(7)
(6)
(4)
K A R AD E N İ Z
İSTANBUL
(5)
29°
EK-B
İSTANBUL BOĞAZI, MARMARA DENİZİ VE ÇANAKKALE BOĞAZI DENİZ ASKERİ
YASAK SAHALARI İLE DENİZ ÖZEL GÜVENLİK BÖLGELERİ
(9)
30°
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
İZMİT
30°
40°
41°
23°
24°
25°
27°
26°
28°
41°
Tasos
SELANİK
Samatraki
Gelibolu
Gökçeada
ÇANAKKALE
40°
40°
Limni
Bozcaada
EDREMİT
Evstratios
Midilli
39°
39°
E
Skiros
G
E
(23)
(30)
(24)
D
(25)
(26)
Sakız
N
İ
İZMİR
Z
İ
ATİNA
38°
(27)
(29) (28)
38°
Andios
Samos
Tinos
İkaria
Mikonos
Kitnos
(31)
Naksos
Paros
BODRUM
37°
37°
Kalimnos
Sifnos
Amorgos
Milos
Astipalya
Tira
Rodhos
Kitira
36°
36°
Karpatos
Girit
35°
35°
23°
24°
25°
26°
27°
28°
B-3
Evvia
E
EK-B
EGE DENİZİ DENİZ ASKERİ YASAK SAHALARI VE DENİZ ÖZEL GÜVENLİK BÖLGELERİ
41°
31°
32°
33°
34°
35°
Tobruk
24°
36°
37°
24°
25°
(Girit)
25°
26°
Sidibarvani
26°
27°
Mersamatruh
Kos
27°
Rodos
28°
fezi
a Kör
Gökov
Bodrum
28°
A K
F
29°
D
zi
r fe
Kö
iye
eth
Marmaris
29°
E
N
Meis
Kalkan
Fethiye
(32)
İ
B-4
Manavgat
Çavuş Br.
Antalya Körfezi
ANTALYA
31°
31°
İSKENDERİYE
Z
Finike
30°
(33)
30°
32°
33°
Port Sait
33°
Leymasun
G.K.R.Y.
Lefkoşa
Anamur Br.
Anamur
Gazipaşa
Alanya
32°
e
M
34°
35°
fe
ör
nK
r si
Gazze
zi
K
35°
Yafa
36°
36°
Tarabulus
Ladikiye
Samandağı
İSKENDERUN
(39)
i
fez
ör
nK
ru
de
n
e
İsk
(36)
(35)
(37)
Sayda
(41)
taş
ara
Hayfa
MERSİN
İnceburun Br.
Silifke
K.K.T.C.
Ovacık
Erdemli
(34)
34°
EK-B
AKDENİZ DENİZ ASKERİ YASAK SAHALARI VE DENİZ ÖZEL GÜVENLİK BÖLGELERİ
31°
32°
33°
34°
35°
36°
(38)
(40)
37°
EK – C
DALIŞA YASAK SAHALARI GÖSTEREN HARİTALAR
EK - C
41°
42°
43°
44°
45°
46°
47°
28°
MARMARADENÝZÝ
ÝSTANBUL
MOLDOVA
ROMANYA
UL
G
AR
ÝS
TA
N
B
28°
Ýs
t
a
nb
ul
Bo
ða
zý
30°
ÝZMÝT
30°
A
32°
R
(3c)
(3a)
(3b)
ZONGULDAK
K
32°
D
34°
N
(1)
(2)
Z
AZ AK D E NÝZ Ý
36°
36°
SAMSUN
İ
UKRAYNA
OP
SÝN
E
C-1
TÜRKÝYE
A
KIRIM
34°
EK-C
KARADENİZ DALIŞA YASAK SAHALAR
ORDU
38°
38°
GÝRESUN
40°
TRABZON
42°
Hopa
42°
Batum
GÜRCÝSTAN
RÝZE
RUSYA
40°
41°
42°
43°
44°
45°
46°
47°
40°
41°
Enez
26°
Bozcaada
Gökçeada
26°
EGE DENİZ
İ
Gelibolu
fezi
Kör
(9)
(10)
ÇANAKKALE
s
Saro
27°
27°
(8)
Şarköy
Hoşköy
Türkeli Ad.
(6)
TEKİRDAĞ
(7)
C-2
28°
Kuş Gölü
Bandırma
Marmara Ad.
Silivri
(4)
Ulubat Gölü
İmralı Ad.
MAR MAR A D E Nİ Z İ
Marmara Ereğlisi
28°
29°
İSTANBUL
Gemlik
(5)
Kadıköy
İznik Gölü
Yalova
K AR AD E Nİ Z
29°
EK-C
İSTANBUL BOĞAZI, MARMARA DENİZİ VE ÇANAKKALE BOĞAZI DALIŞA YASAK SAHALAR
30°
İZMİT
30°
40°
41°
23°
24°
25°
27°
26°
28°
41°
41°
MARMARA DENİZİ
Tasos
SELANİK
Samatraki
Gelibolu
ÇANAKKALE
40°
Limni
Bozcaada
(11) (12) (13) (14)
Gökçeada
40°
EDREMİT
Evstratios
39°
(17)
(19)
G
Skiros
(18)
39°
E
E
(15)
Sakız
İ
(16)
N
İZMİR
ATİNA
38°
Andios
Samos
İkaria
Mikonos
Kitnos
Naksos
Paros
BODRUM
37°
Sifnos
(25) (26) (27) (28)
Tinos
38°
Kalimnos
37°
Amorgos
Milos
Astipalya
Tira
Rodhos
Kitira
36°
36°
Karpatos
Girit
35°
35°
23°
24°
25°
26°
27°
28°
C-3
E
Evvia
(20) (21) (22) (23) (24)
İ
Z
D
EK-C
EGE DENİZİ DALIŞA YASAK SAHALAR
Midilli
31°
32°
33°
34°
35°
Tobruk
24°
36°
37°
24°
25°
(Girit)
25°
26°
Sidibarvani
26°
27°
Mersamatruh
28°
29°
Bodrum
28°
A K
29°
D
E
N İ
Meis
Kalkan
Fethiye
(37) (38) (39) (40) (41)
Rodos
F
zi
rfe
Kö
iye
eth
Marmaris
(29) (30) (31) (32)
fezi
a Kör
Gökov
(33) (34) (35) (36)
Kos
27°
Çavuş Br.
C-4
30°
31°
(55)
(54)
(53)
(52)
(51)
(50)
(49)
(48)
Antalya Körfezi
(57)
Manavgat
ANTALYA
31°
İSKENDERİYE
Z
Finike
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
30°
32°
33°
Port Sait
33°
Leymasun
G.K.R.Y.
Lefkoşa
(56)
Anamur Br.
Anamur
Gazipaşa
Alanya
32°
EK-C
AKDENİZ DALIŞA YASAK SAHALAR
K.K.T.C.
Ovacık
34°
35°
zi
rfe
Kö
sin
er
M
Gazze
aş
rat
Ka
35°
Yafa
Hayfa
MERSİN
İnceburun Br.
Silifke
Erdemli
34°
Sayda
36°
Tarabulus
Ladikiye
Samandağı
İSKENDERUN
i
fez
ör
nK
ru
de
n
e
İsk
36°
31°
32°
33°
34°
35°
36°
37°
EK – Ç
TÜRK ARAMA KURTARMA SAHA SINIRLARINI
GÖSTEREN HARİTA
EK - Ç
N
ATİNA
GİRİT
S
DO
RO
İZMİR
MARMARA
DENİZİ
AKDENİZ
ANTALYA
TÜRKİYE
İSTANBUL
KIBRIS
ANKARA
AA
BB
CC
DD
EE
FF
GG
HH
II
JJ
KK
LL
MM
NN
OO
PP
RR
SS
TT
UU
VV
SAMSUN
İSKENDERUN
SİNOP
41O 31’ 18,39’’ N
41O 35’ 43,41’’ N
41O 57’ 00’’ N
42O 01’ 52’’ N
42O 20’ 15’’ N
42O 25’ 28’’ N
43O 10’ 55’’ N
43O 26’ 04’’ N
43O 26’ 08’’ N
43O 11’ 17’’ N
43O 11’ 50’’ N
43O 20’ 43’’ N
41O 59’ 00’’ N
40O 42’ 50’’ N
40O 25’ 50’’ N
38O 50’ 00’’ N
37O 18’ 00’’ N
35O 03’ 00’’ N
35O 07’ 00’’ N
35O 07’ 00’’ N
35O 55’ 30’’ N
RUSYA
Sahil Güvenlik Yardım Hattı
158
Telefon +90 (0) 312 231 91 05 (Acil)
+90 (0) 312 232 47 83
Ç-1
Belgegeçer +90 (0) 312 232 08 23
Teleks
+607 44 144 DZMS
Diğer
41O 32’ 55,06’’ E
41O 16’ 40,88’’ E
40O 41’ 33’’ E
40O 26’ 00’’ E
39O 00’ 13’’ E
38O 32’ 10’’ E
36O 50’ 42’’ E
36O 10’ 57’’ E
35O 30’ 25’’ E
34O 13’ 10’’ E
33O 36’ 56’’ E
32O 02’ 00’’ E
28O 00’ 00’’ E
26O 03’ 00’’ E
25O 00’ 00’’ E
24O 45’ 00’’ E
25O 38’ 00’’ E
28O 30’ 00’’ E
32O 17’ 00’’ E
33O 56’ 10’’ E
35O 55’ 00’’ E
GÜRCİSTAN
E-mail: trmrcc@denizcilik.gov.tr
ATA LES Immersat A - C (Direk)
Tehlike (Distress) Durumunda DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi İrtibat Numaraları
YU
N
TA
İS
AN
B
KARADENİZ
KIRIM
EK-Ç
TÜRK ARAMA KURTARMA SINIRI
N
TA
İS
AR
G
UL
EGE DEN
İZİ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
3 455 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content