close

Enter

Log in using OpenID

Avrupa Vatandaşlık Girişimi

embedDownload
VE AKRABA TOPLULUKLAR BASKANLIĞI
Avrupa Vatandaşlık Girişimi
2012 Yılı Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar
Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması
Oğuzlar Mahallesi Mevlana Bulvarı
No: 145 06520 Balgat - Çankaya
ANKARA - TÜRKİYE
T: 00 90 (312) 218 4000
F: 00 90 (312) 218 4049
VE AKRABA TOPLULUKLAR BASKANLIĞI
VE AKRABA TOPLULUKLAR BASKANLIĞI
Avrupa Vatandaşlık Girişimi
Girişime Kimler Katılabilir?
Lizbon Anlaşmasının 2009 yılında yürürlüğe girmesiyle oluşturulan Avrupa
Girişime, AB ülkelerinin vatandaşları katılabilmektedir. Girişimde oy kullanmak
için seçmen kütüklerine kayıtlı olma koşulu bulunmamaktadır.
Vatandaşlık Girişimi ile AB vatandaşlarına, 1 Nisan 2012’den itibaren Avrupa
Komisyonuna yasal düzenleme teklifi hazırlama çağrısı yapma imkânı sağlanmaktadır. Uygulama ile AB tarihinde ilk kez vatandaşlar doğrudan AB gündemini etkileme imkanına sahip olmuştur.
En az 7 Avrupa Birliği ülkesinden (her ülke için
İmzalayan kişilerin, ülkelerindeki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy
kullanabilecek yaşta olmaları gerekmektedir. (oy kullanma yaşı Avusturya’da
16, diğer tüm AB ülkelerinde ise 18’dir)
Girişim Nasıl Başlatılır?
belirlenen asgari imza sayısında)
En az 7 üye ülkeden, Avrupa Parlamentosunda oy kullanabilecek yaşta, AB
12 ay içerisinde
vatandaşı 7 kişinin oluşturduğu “organizatörlerin”, kampanya için bir “vatan-
1 milyon AB vatandaşının imzasının toplanması
daşlar komitesi” kurması gerekmektedir. Kuruluşlar girişim başlatamamakta
gerekmektedir.
sadece destek verebilmektedir.
Girişimi düzenleyenlerin, AB dillerinden birinde, önerilerini Komisyon’a
sunmaları gerekmektedir. Komisyon, teklif edilen girişimi ve başvuru dosyasını
Girişimin İçeriği
değerlendirerek en geç iki ay içerisinde uygun bulması durumunda kaydet-
Vatandaş girişimi ile sadece anlaşmaların uygulanmasında yaşanan sorunlarla
ilgili öneri yapılabilmektedir.
mektedir. Başlatılan ve devam eden tüm girişimler Avrupa Komisyonu’nun
internet sitesinde yer almaktadır.
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
Girişimin, Komisyonun yetki alanına giren
Girişim ile, Türk kökenli AB vatandaşları, çift dilli eğitim, vize
konularda olması,
uygulamaları, ayrımcılık ve hak ihlalleri, siyasal hayata katılım,
Açıkça kötüye kullanma eğiliminde olmaması,
çifte vatandaşlık, ve sosyal güvenlik gibi konularda yaşadıkları
Ciddiyetsiz ya da açıkça AB değerlerine aykırı
sorunları, AB yasama sürecinde dile getirme imkanına sahip
olmaması gerekmektedir.
olmuştur.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
131 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content