close

Enter

Log in using OpenID

Ağınızı Gündeme Taşıma Kılavuzu

embedDownload
Ağınızı Gündeme Taşıma
Kılavuzu
Başarıyı Paylaşın ve İşletme Değerini Gösterin
Bu kılavuz size Yammer başarı öykülerini nasıl bulacağınızı ve gündeme taşıyacağınızı
gösterir, böylece ağınızın değerini iş arkadaşlarınıza ve liderlerinize sergileyebilirsiniz.
Yammer’ın değerini göstermek ağa katılımı artırır, bu da Yammer'a yaptığınız yatırımdan
işletme değeri elde etmek için çok önemlidir. Başarı hikayelerini nasıl gündeme taşırsınız?
En iyi uygulamaları paylaşmanız ve kullanıcıların katılımını sağlamanız için ağ ekran
görüntülerini ve diğer malzemeleri nasıl kullanacağınızı göstereceğiz.
© Yammer 2014
www.yammer.com
Başarı Neye Benzer?
Çalışanların Yammer'ı aşağıdaki işlemler için kullandığı durumlar en iyi sohbetlerdir:
›
›
›
›
›
›
Soru sorar ve öğrenir
Şirket genelinde herkesten fikir
alır
Geçmiş tartışmalardan değerli
bilgiler keşfeder
Önemli kararları aktarır ve
duyurular yapar
Rekabetçi zekayı paylaşır
Yeni işe başlayanların adapte
olmalarını sağlar
›
›
›
›
›
İş arkadaşlarının anlamlı
tartışmalara katılmasını sağlar
Zaman kazanmak için mevcut
iş üretiminin hedeflerini yeniden
belirler
Bir sorunu çözmek için
işbirliği yapar
Mevcut ilke veya süreçleri
netleştirir ve gözden geçirir
Performansı görüp birbirini
tebrik eder
Başarı Öykülerini Nasıl Bulurum?
Değerli sohbetler bulmak için ağ akışlarınızı gözden geçirin. Topluluk Yöneticilerinizi verimli
tartışmalar başlatmaya ve bunları gündeme taşımaya teşvik edin. İş arkadaşlarınıza ayrıca,
başarılı bir Yammer etkileşimi gerçekleştiği anda bunu #YamWin konusuna nasıl
ekleyeceklerini öğretin. Bu sayede, daha sonra bu öyküleri kolaylıkla bulabilirsiniz.
Başarıyı Nasıl Gündeme Taşıyabilirim?
Bazen Yammer yazışması hemen YamWin olarak değerini göstermez. Yazışmanın değerini
göstermek için ekran görüntüsünü alın ve Yammer'ın işletme iletişimini tam olarak nasıl
iyileştirdiğini açıklayan bir yorum ekleyin. Tartışmanın konusu, kimlerin katıldığı, çalışanların
nerede bulunduğu ve sorunun nasıl çözüldüğü gibi bir bağlam ekleyin. Yammer'ın
yapabileceklerini sergilemek için bunu iş arkadaşlarınıza gösterin ve Yammer'ın işletme
değerini artırmasına örnek olarak liderinize sunun. Sonraki sayfada yer alan örneğe göz atın.
© Yammer 2014
www.yammer.com
Tanıtıma Yönelik Diğer Fikirler
YamWin öykülerini belirleyip yorumu gerektiği gibi ekledikten sonra, aşağıdaki yollardan
bazılarını kullanarak bu başarı öyküsünü iş arkadaşlarınıza ve liderinize aktarın.
›
›
›
›
›
YamWin öyküsünü şirket intranetinde veya blogunda bir makaleyle anlatın
Şirket bülteninde bir Yammer şampiyonunu ve onun ağa katkılarını gündeme taşıyın
Yammer katılım istatistiklerinin ve başarı öykülerinin olduğu afişler asın veya
el ilanları dağıtın
Değerli Yammer sohbetlerine dair örnekleri aylık bir raporda üst düzey
yönetimle paylaşın
Yöneticilerin yeni Yammer başarı öykülerini vurgulamak amacıyla
toplantılarda kullanabilecekleri bir PowerPoint sunumu hazırlayın
© Yammer 2014
www.yammer.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
304 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content