close

Enter

Log in using OpenID

AFETZEDE YER SEÇİM ÇALIŞMALARI YERSEÇİMİ

embedDownload
YER SEÇİMİ AKIŞ ŞEMASI
AFETZEDE YER SEÇİM ÇALIŞMALARI
YERSEÇİMİ YAPILACAK AFETZEDE VEYA
HAKSAHİBİ İSİM LİSTESİ VE SAYISI
PLANLAMADA DİKKATE ALINACAK EŞİKLER
TOPLU YERSEÇİMİN KRİTERLERİ
-VERİMLİ TARIM ALANLARI
-MEVCUT ORMAN VE AĞAÇLANDIRILACAK ALAN
-MEVCUT SULAK ALANLAR,BARAJLAR,GÖLLER,GÖLCÜKLER
-ÇAY YATAKLARI,YERALTI SU KAYNAKLARI,İÇME VE KULLANMA SU HAVZALARI
KORUMA BÖLGELERİ
-ARKEOLOJİK TÜM SİT ALANLARI
-MEVCUT VEYA PROJE AŞAMASINDA OLAN OTOYOLLAR
-HAKİM RÜZGAR YÖNÜ
-MEVCUT VE PROJE AŞAMASINDA OLAN ENERJİ SANTRALLERİ
-ULUSAL VE ULUSLARASI ANLAŞMALARLA KORUMA ALTINA ALINMIŞ ALANLAR
-ÖZEL ÇEVRE KORUMA ALANLARI
-MADEN SAHALARI ASKERİ ALANLAR KATI ATIK DEPOLAMA ALANLARI
-DEMİRYOLLARI HAVALİMANLARI VE LİMANLAR
-MEVCUT SANAYİ KURULUŞLARI
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ALANLAR
-BORU HATLARI
-YÜKSEK GERİLİM HATLARI-UÇUŞ KONİLERİ
-SEÇİLEN ALANLA İLGİLİ ÜST ÖLÇEK KARARLARI
-VARSA İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNOLOJİK ETÜT
RAPORU YERLEŞİME UYGUN KRİTERLERİ
-JEOLOJİK DURUM
-DOĞAL AFET RİSKLERİ
-MEVCUT ALANIN RİSKLERİ
-YERLEŞİM YERİNE GÖRE KONUMU
-MÜLKİYET VE KADASTRAL DURUMU
-VARSA İMAR PLANI
-ALT YAPI HİZMETLERİ
-İNŞAAT YAPIMINA UYGUNLUK
-SİT ALANLARI DOĞAL KORUMA ALANLARI
-AĞAÇLANDIRILACAK ALANLAR
-VERİMLİ TARIM ARAZİLERİ
BÜRO VE ARŞİV ÇALIŞMALARI
-YER SEÇİMİ YAPILACAK YERLEŞİM BİRİMİNDE DAHA ÖNCEDEN YAPILMIŞ OLAN ÇALIŞMALAR İNCELENİR.
-DOĞAL AFET RİSKİ NEDENİYLE NAKİL VERİLEN KONUTLAR VE AFETE MARUZ BÖLGE (AMB)
SINIRLARININ BULUNUP BULUNMADIĞI ARAŞTIRILIR.
-DOĞAL AFET RİSKİ NEDENİYLE NAKİL EDEN KONUT SAHİPLERİ İÇERİSİNDE YERSEÇİMİ YAPILACAK
AFETZEDELERİN İSİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI.
-İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT RAPORLARI
-YERSEÇİMİ YAPILACAK YERLEŞİM BİRİMİ VE CİVARININ JEOLOJİK VE TEKTONİK VERİLERİNİN TEMİNİ
-YERSEÇİMİ YAPILACAK YERLEŞİM YERLERİNİN KADASTRAL YERLERİNİN KADASTRAL PAFTALARI VARSA İMAR PLANLARI TEMİNİ
ARAZİDE YERSEÇİM ÇALIŞMALARI
YERLEŞİM YERİ SINIRLARI İÇİNDE
YERLEŞİM SINIRLARI İÇİNDE TOPLU ALAN
HAZİNE ARAZİLERİ
Heyelan, su baskını, çığ ve kaya düşmesi afetzedeleri ile deprem ve
yangın afetzedelerinden kendi yerlerine uygun olmayanlar için;
AFETZEDELERİN KENDİ YERLERİ
Deprem ve yangın afeti nedeniyle yıkılan konutların yerleri,
jeolojik açıdan uygun ve doğal afet riski taşımıyorsa, inşaat
yapımına uygun yola cepheli yeterli büyüklükte parseller olması
durumunda afetzedelerin kendi yerleri seçilir.
UYGUN
DEĞİL
Mülkiyeti hazineye ait olan yerlerden yerleşim yerine yakın, jeolojik
açıdan uygun,doğal afet riski taşımayan, inşaat yapımına uygun,
yerleşmeye müsait planlanabilir yerler yeni yerleşim yeri olarak seçilir.
Afetzede sayısına bağlı olarak sosyal sorunlar nedeni ile gerektiğinde
iki parçalı yerseçimli yapılabilir.
YERLEŞİM SINIRLARI İÇİNDE TOPLU ALAN
ŞAHIS ARAZİLER
Heyelan, su baskını, çığ ve kaya düşmesi afetzedeleri ile deprem ve
yangın afetzedelerinden kendi yerleri uygun olmayanlar için;
UYGUN
DEĞİL
Hazineye ait olan alternatif alanların yer seçimine müsait olmaması
durumunda mülkiyeti şahıslara ait yerlerden yerleşim yerine yakın
jeolojik açıdan uygun, inşaat yapımına uygun, yerleşmeye müsait,
planlanabilir alanlar yeni yerleşim yeri olarak seçilir.Afetzede sayısı
ve sosyal nedenler ile gerektiğinde iki parçalı yer seçimi yapılabilir.
İLÇE-İL MERKEZİNDE TOPLU ALAN
HAZİNE ARAZİLERİ
AFETZEDENİN KENDİ YERLERİ
UYGUN
DEĞİL
Afetzede veya haksahiplerine yerleşim yeri içinde yerleşmeye
uygun yerler ulunmaması ve sosyal,ekonomik,sağlık nedenleriyle
başka köy sınırları içinde veye il/ilçe/belde merkezlerinde mülkiyeti
kendine ait jeolojik açıdan doğal afet riski taşımayan inşaat yapımına
uygun yola cepheli, yeterli büyüklükte parseller olması durumunda
afetzedelerin kendi yerleri seçilir.
YERLEŞİM YERİ SINIRLARI DIŞINDA
UYGUN
Mülkiyeti hazineye ait olan yerlerden yerleşim yerlerine yakın, jeolojik
açıdan uygun, inşaat yapımına uygun, yerleşmeye müsait,planlanabilir
alanlar yeni yerleşim yeri olarak seçilir.
UYGUN
DEĞİL
Afetzede sayısı ve sosyal nedenler ile gerektiğinde iki parçalı yer seçimi
yapılabilir.
İLÇE-İL MERKEZİNDE TOPLU ALAN
ŞAHIS ARAZİLERİ
UYGUN
DEĞİL
Hazineye ait olan alternatif alanların yer seçimine müsait olmaması
durumunda, mülkiyeti şahıslara ait yerlerden yerleşim yerine yakın
jeolojik açıdan uygun,inşaat yapımına uygun yerleşmeye müsait,
planlanabilir alanlar yeni yerleşim yeri olarak seçilir.Afetzede sayısı
ve sosyal nedenler ile gerektiğinde iki parçalı yerseçimi yapılabilir.
UYGUN
YER SEÇİMİ KOMİSYONU ARAZİ İNCELENMESİ
UYGUN
YER SEÇİMİ KOMİSYONUNDA BULUNAN ÜYELERLE BİRLİKTE SEÇİLEN
YERLERİN ARAZİ İNCELEMESİ YAPILIR. KOMİSYON ÜYELERİ KENDİ
MEVZUATLARINDA BELİRTİLEN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
ÇERÇEVESİNDE SEÇİLEN YERLER DEĞERLENDİRİR.
UYGUN
UYGUN
UYGUN
UYGUN
YER SEÇİMİ KOMİSYONU ARAZİ İNCELENMESİ
Yerseçimi komisyonunda bulunan üyeler ile birlikte seçilen seçilen yerlerin arazi
incelenmesi yapılır.Komisyon üyeleri kendi mevzuatlarında belirtiln görev ve
sorumlulukları çerçevesinde seçilen yerleri değerlendirir.
UYGUN
UYGUN
PLANSIZ ALANLAR VEYA KAT VE YOĞUNLUK ARTIMI GEREKLİ ALANLARDA
YER SEÇİM RAPORUNUN DÜZENLENMESİ
PLANLANACAK ALANIN ÖZELLİKLERİNE GÖRE GEREK DUYULAN
23,09,2011 GÜN VE 6465 SAYILI GENELGEDE BELİRTİLEN KURUM VE
KURULUŞLARIN PLANLAMAYA ESAS GÖRÜŞLERİ
23,09,2011 GÜN VE 6465 SAYILI GENELGE EKİNE UYGUN
YER SEÇİM RAPORLARI HAZIRLANIR.
UYGUN
BAŞKA YERLEŞİM BİRİMİNDE İSKAN
YER SEÇİM RAPORU
23,09,2011 GÜN VE 6465 SAYILI GENELGE EKİ FORMATA UYGUN YER SEÇİM
RAPORLARI HAZIRLANIR.
UYGUN
YER SEÇİMİ RAPORUNUN
VE KOMİSYON KARARININ
İMZALANMASI
YERSEÇİM RAPORUNUN VE KOMİSYON
KARARININ İMZALANMASI
UYGUN
16,MADDE BAKANLIK OLURU
16,MADDE BAKANLAR KURULU KARARI
TOPLU ALANLARDA İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT
HARİTA KADASTRO KAMULAŞTIRMA TESCİL TAHSİS CİNS DEĞİŞİKLİĞİ
KAT MÜLKİYETİ TESCİL VE DEVİR İŞLEMLERİ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
149 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content