close

Enter

Log in using OpenID

09.05.2014-06.05.2014 Tarihli Karar

embedDownload
M E C L İ S K A R A R ÖZETLERİ
Toplantı Dönemi : 2014 Yılı Mayıs
Meclisi teşkil eden üyeler:
Ayı
Karar Tarihi : 06.05.2014
09.05.2014
Belediye ve Meclis Başkanı: AHMET TURGAY OĞUZ
Üyeler: Bekir ÖZCAN-Engin KÜRKÇÜ-Abdurrahman KILIÇ-Seyit Ahmet PINAR-Şakir
ÜNAL-Halis LEKTEMÜR- Ahmet Turan TEMUR-Hakkı ALTINKAYA-Musa YILMAZ-Halil
KAVLAK-Hacı Omsan IŞIK –Bekir POLAT-Osman KOCA-Murat GÖLBAŞI-Cevdet
AYTEKİN
KARAR ÖZETİ: ATIKSU ARITMA TESİSİ
Şarkışla (SİVAS) Atıksu Arıtma Tesisi ve Kısmı Kanalizasyon İnşaatı yapım işi, KDV
hariç 10.244.437,40 TL bedel üzerinden İnelsan İnş.Elek.San.Tic.Ltd.Şti’ne İhale edilerek
13.12.2013 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
Sözleşme kapsamında yapılacak Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı Şarkışla (Sivas),Cemel
(Sivas), Gürçayır (Sivas) ve Kızılcakışla (Sivas) Belediyelerinin kullanımı düşünülerek inşa
edilecek olup;
Atıksu Arıtma Tesisi ve Kısmi Kanalizasyon inşaatının 26.12.2013 ve 25.12.2013
tarihin de Belediyemiz ile birlikte Gürçayır Belediyesi, Cemel Belediyesi ve Kızılcakışla
Belediyeleri arasın da imzalanan Protokol 1, Protokol 2 ve Protokol 3 de yazılı şartlara
uyularak maliyetin nüfus oranından borçlanılmasına, iş artışı olması halinde artışında aynı
usullere göre karşılanmasına, İş ve işlemlerim yürütülmesinde Belediye Başkanı Ahmet
Turgay OĞUZ un yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR ÖZETİ: İÇME SUYU KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU HATTININ YENİLENMESİ
Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde yer içme suyu, kanalizasyon ve
yağmur suyu hatlarının yenilenmesi işinin belediye öz kaynaklarıyla yapılmasına,
kaynakların yetersiz kalması halinde ise;
Projelendirilmesi ve hattatların yenilenmesi işinin İller Bankasına yaptırılmasına, iş ve
işlemlerin yürütülmesinde, Belediye Başkanın Ahmet Turgay Oğuz’un yetkili kılınmasına oy
birliği ile karar verildi.
KARAR ÖZETİ: KATI ATIK BİRLİĞİ KURULMASI
Şarkışla-Gemerek- Altınyayla ilçe belediyeleri ve bu ilçelere bağlı belde belediyeleri
ile ulaşım ve diğer çevresel faktörler ve yerel koşullar göz önüne alınarak Şarkışla merkezli
Katı Atık Birliği Kurulmasına, İş ve işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanı Ahmet
Turgay Oğuz’un yetkili kılınmasına, kararın gereği için Fen İşleri Müdürlüğüne tedvine oy
birliği ile karar verildi.
KARAR ÖZETİ: KANAK BARAJI İÇME SUYU VE İSALE HATTI VE ARITMA TESİSİ
Kanak Barajından karşılanacak ilçemizin içme suyu ile ilgili yapılacak olan Su İsale
Hattı ve Arıtma Tesisinin, iş ve işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanı Ahmet Turgay
OĞUZ’ un yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR ÖZETİ: PLANSIZ ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
Konunun imar komisyonuna havale edilmesine, bir sonraki meclis toplantısında
görüşülmesine oy birliği ile karar verildi
KARAR ÖZETİ: DİLEKÇELER
1-Yunus Emre AYDEMİR : (24,12,2013/1222) Dilekçesinde 753 ada 1-2-3 parsel
numaralı arsalara akaryakıt ve LPG istasyonu yapmak istediğini plan değişikliğinin
onaylanmasını istediği anlaşılmış olup; Çevre ve Şehircilik Bakanlığından görüş alındıktan
sonra; talebin sonraki meclis toplantısına görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
2-Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına Ercihan ALTINKAYA :
(08.04.2014/352) Dilekçesinde ilçemizde Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yatılı kuran
kursu inşa etmek için arsa verilmesini istediği anlaşılmış olup; kursa arsa verilmesi
amacıyla,121 ada, 159 parsel de imar tadilatı yapılmasına ve konunun , imar komisyonuna
havale edilmesine, bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
3-Sönmez Market : (21.04.2014/409) dilekçesinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde
bulunan marketin önüne geçici olarak profilden gölgelik yapma talebi görüşülmüş olup:
talebin kurulacak olan Mimari Estetik Komisyondan sonra görüşülmesine oy birliği ile karar
verildi.
4-Kadim ALICI : (16.04.2014/391) dilekçesinde Kangal Köpeği yetiştiriciliği için
uygun yer talebi görüşülmüş olup: Konunun imar komisyonuna havale edilmesine ve bir
sonraki toplantıda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
5-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 29.04.2014/1425 sayılı yazısı: İlçemiz Kandemir
Mahallesi 614 ada 1 no lu alanda imar değişikli yapılması için konunun imar komisyonuna
havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
6-Cantaş Seyahat Acenteliği : (05.05.2014/487) Dilekçisinde Şehirlerarası otobüs
terminalinin giriş-çıkış ücretinin düşürülme talebi anlaşılmış olup: Konunun 09.05.2014
günkü meclis toplantısında görüşülmesine karar verildi.
KARAR ÖZETİ: ARAÇ ALIMI
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere :2 adet kamyon, 1 adet çift kabinli
pikap, 2 adet süpürge, 1 adet Otobüs (servis aracı) ve 1 adet hizmet aracı alınmasına,
Alınacak araçların, belediye imkânlarıyla veya kredi kullanarak temin edilmesine,
araçların sayılarında ve vasıflarında değişiklik yapılmasında Belediye Başkanı Ahmet
Turgay OĞUZ’ un yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi
KARAR ÖZETİ:DİLEKÇE
Uğur TAŞ:(Cantaş Seyahat Acenteliği) (05.05.2014/487) Dilekçesinde İlçemiz
Şehirler Arası Terminali yolcu otobüsü giriş-çıkış ücretinin düşürülmesini talep ettiği
anlaşılmış olup, talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
KARAR ÖZETİ: İMAR TADİLATI
1-Yunus Emre AYDEMİR: Kandemir Mahallesi 713 ada 1-2-3 parsel de ayrık nizam
2 kat yapılaşma koşulunun akaryakıt ve LPG istasyonu olarak 1/5000 ölçekli nazım imar
planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında lejantın değiştirilmesine, 3194 sayılı
kanunun 8/b maddesine göre değişiklik paftalarının onaylanmasına oy çokluğu ile karar
verildi.
2-Şarkışla Milli Eğitim Müdürlüğü: Kandemir Mahallesi 614 ada 1 parsel numaralı İlk
Öğretim Alanı lejantlı imar planında imar adası köşe noktalarının dik kenarlarında kırım
yapılarak görüş mesafesinin artırılması yönünde hazırlanan imar plan değişikliğinin imar
kanununun 8/b maddesine göre onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
Ahmet Turgay OĞUZ
Meclis Başkanı
İMZA
Musa YILMAZ
Katip Üye
İMZA
Engin KÜRKÇÜ
Katip Üye
İMZA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
164 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content