close

Enter

Log in using OpenID

15-19 Aralık Etkinlikleri

embedDownload
Ö.Ç BĠLFEN ANAOKULU
6 YAġ GÜNLÜK EĞĠTĠM PROGRAMI:
15.12.2014 PAZARTESĠ
*SERBEST ZAMAN ETKĠNLĠĞĠ
Ġlgi köĢelerinde(evcilik, blok, sanat vb. köĢeler)serbest oyun oynandı.
*SANAT ETKĠNLĠĞĠ
Kesme yapıştırma tekniği ile yerli malı tacı yapıldı.
*TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠĞĠ
Yerli Malı ile ilgili çocuklarla sohbet edildi.
*Yerli malı nedir?
*Neler yerli malıdır?
*Bugün neden var ve kim yerli malı günü ilan etti?
*Yerli malı kullanmak neden gereklidir?
Yerli malı kutlaması yapıldı.
Dal üstünde al yanaklı oğlan
(ELMA)
Fini fini fincan, içi dolu mercan.
(NAR)
YemyeĢil yaprakları var,
Yiyenleri güçlü yapar. (ıspanak)
Sarıdır zerdali değil,
Suludur Ģeftali değil (portakal)
DıĢı kazan karası,
Ġçi peynir mayası .(Kestane)
Hanım içerde
Saçı dıĢarıda .(Mısır),
KUMBARA(ŞİİR)
Kumbara, kumbara, güzel kumbara,
Atarım içine her gün ben para.
Dağıtmam elime geçen parayı,
Parayla doldururum bu kumbarayı.
Tutumlu çocuk hikayesi okundu.
*FEN VE MATEMATĠK
Çocukların kıyafet ve eşyalarında 869 arandı.
*OYUN VE HAREKET
SEBZELER-MEYVELER
Çocuklar bir halka olur,yerlerini alırlar.Bundan sonra hepsine birer
meyve-sebze adı verilir.
Oyuna başlama:
Öğretmen:
-Ben size başımdan geçen bir olayı anlatacağım,bu arada kimin takma
adı gecerse o hemen ayağa kalkıp „o meyve burada ,o sebze burada
„cevabını vereceksiniz,der.Ama bazen:
(Pazar yerine!)dediğim zaman bütün oyuncular oturdukları yerden kalkıp
birer köşe bulacaklar.Geç kalan oyunda başarısız sayılır,der.
Değişiklikebze-meyve adları dağıtılırken bir de ebe
seçilir.Öğretmenin(Pazar yerine)dediği zaman oyuncuları
kovalar,köşelerini bulamayan çocukları ebeler.
*OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK
Yıldızları boyama,atnı şekşlleri çizgi ile birleştirme,aynı şekli bulma, şekilleri
örnekteki gibi boyama çalışmaları yapıldı.
16.12.2014 SALI
Ġlgi köĢelerinde (blok, evcilik… vs)serbest oyun oynandı.
*OYUN VE HAREKET
*MÜZĠK
Ritim aletleri ile 4 kez vurarak ritim çalışması yapıldı.
*FEN VE MATEMATĠK
Çizilen şekiller üzerinden konuşuldu. Köşesi ve kenarı olup olmadığı ile ilgili
sohbet edildi. Hangi nesnelerin köşesi olmaz soruldu.
*SANAT
Sınıf 4‟e ayrılır. Çocuklara 4 renk seçilerek fon kartonu dağıtılır. ( mavi, sari,
Kırmızı, yeşil) ve çocukların kendi grupları içinde bunlardan 1 tanesini çizmesi
istenir. Buradaki amaç renklerine şekillerine göre gruplama yapmasını sağlamak.
*OYUN VE HAREKET
Kareleri Kapalım:
Çocuklar dörderli gruplar ayrılır. Sınıf zemine her birine dörder çocuğun
sığabileceği büyüklükte kare çizilir. Müzik açılır tüm çocuklar karışık olarak
karelerin dışında dans ederler. Müzik durduğunda çocuklar dörderli grup halinde
karelerin içine girer ve heykel olurlar. Çocuklar hangi heykeli canlandırdıkları
sorulur.
*OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIġMASI
Kareleri gruplama,4 rakamını tamamlama,kurbağaların sayısını yazma,örüntü
oluşturma,en büyük olanı bulma, yarım parçayı boyama,eşleştirme çalışmaları yapıldı.
17.12.2014 ÇARġAMBA
*SERBEST ZAMAN ETKĠNLĠĞĠ
Ġlgi köĢelerinde (blok, evcilik… vs)serbest oyun oynandı.
*MÜZĠK DRAMA
KARGA İLE TİLKİ
Bir gün bir hırsız karga.Ha ha ha ha hay.
Bir parça peynir çalmıĢ. Ha ha ha ha hay.
KonmuĢ bir dalda kalmıĢ. Ha ha ha ha hay.
Etrafı seyre dalmıĢ. Ha ha ha ha hay.
Ordan geçen bir tilki. Ha ha ha ha hay.
ġen sesinle öt demiĢ. Ha ha ha ha hay.
Aptal karga gak demiĢ. Ha ha ha ha hay.
Peyniri tilki yemiĢ. Ha ha ha ha hay.
ġarkı dramatize edildi
* TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠĞĠ
Karga ve Tilki hikayesi izletildi.
*SANAT
Kesme yapıştırma tekniği ile “Yeni Yıl” kartı yapıldı.
*OYUN
Karga cevizin kimde?
Bütün çocuklar daire olup yere otururlar. Bir çocuk karga olur ve ceviz olarak
eline lego alır. Diğer çocuklar uyuyormuş gibi yapar gözlerini yumarlar. Yalnız bir
elleri, avuçları açık olarak yandadır. Karga cevizle arkadaşlarının arasında
dolaşırken, cevizi bir arkadaşının eline bırakır ve yerine oturmak üzere kaçar.
Yerine ulaşıncaya kadar yakalanmazsa kurtulur. Eline ceviz konulan çocuk kargayı
yakalayamazsa kendisi bir sonraki oyun için karga olur.
*OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIġMASI
Üçgenlerin kesik çizgilerini tamamlama, farklı şekli bulma, resmin aynısını
bulma,aynı olan eşyaları bulmakazakların eşini bulup boyama çalışma sayfaları
yapıldı.
18.12.2014 PERġEMBE
*SERBEST ZAMAN ETKĠNLĠĞĠ
Ġlgi köĢelerinde (blok, evcilik… vs)serbest oyun oynandı.
*TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠĞĠ-DRAMA
Kış mevsimi ile ilgili sohbet edildi. Bilmeceler soruldu.
Yağar yağar birikir
Yerlere serpilir. ( Kar )
GüneĢ yoksa dimdik durur
GüneĢ çıkınca dayanamaz erir. ( Kardan adam )
Elde canlanır, elden çıkınca bayılır
ÜĢümesin diye elleri ısıtır. ( Eldiven )
Odun kömür atarız
KarĢısında ısınırız. ( Soba )
O gelince kar yağar
Dolu yağar
Çatılardan buzlar akar. ( KıĢ Mevsimi )
KAR TANESİ
öğretmen çocukları yanına çağırır.size bir hikaye anlatacağım der
çocuklar kış mevsimiydi hava buz gibi soğuktu.belliki kar yağacaktı.gökyüzünü gri
bulutlar sarmıştı.birazdan bulutlar kar tanelerini yer yüzüne serpecekti.ağır zarif
bir şekilde kar taneleri yeryüzüne incitmeden düşecekti der.(çocukların herbiri
kar tanesi olur.rüzgarla savrulan kar taneleri gibi kendi etraflarında dönerek
birbirlerine çarpmadan bir süre dans ederler.sonra yavaş yavaş yere çömelirler
*SANAT
Parmak boyası ile koyu renk kartona kış mevsimi yapıldı.
*MÜZĠK
KARDAN ADAM
Kardan adam yapalım burnuna havuc takalım
ÜĢüyor bu havada boynuna atkı saralım
Atkı nerede atki burada, süpürge nerede süpürge burada
Atkıyı sar boynuna koy süpürgeyi koluna)2
Kardan adam yapalım gözüne kömür takalım
ÜĢüyor bu havada sapkayı giydir basına
Sapka nerede sapka burada, kömür nerede kömür burada
Kömürü tak gözüne sapkayı giydir basına)2
Kardan adam gülüyor öğretmenimiz geliyor
Bitti artık iĢimiz çok güzel oldu bahcemiz)2
*OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIġMASI
Çizgiyi kullanarak resim çizme,9 sayısını tamamlama,noktaları
birleştirme,tabaklara sayı kadar şeker çizme,nesnelerin sayısını yazma
çalışmaları yapıldı.
19.12.2014 CUMA
*SERBEST ZAMAN ETKĠNLĠĞĠ
Ġlgi köĢelerinde (blok, evcilik… vs)serbest oyun oynandı.
*TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠĞĠ-DRAMA
Tavşan ile kaplumbağa hikayesi izletildi.
Tavşanlar ile ilgili sohbet edildi.
Öğretmen el kitabındaki tavşan draması yapıldı.( sayfa 35)
*SANAT
Kesme tekniği ile tavşan çalışması yapıldı ve özgün tamamlandı.
*MÜZĠK
Ġki Uzun Kulağım
İki uzun kulağım
Bir fısıltıyı duyar
Keskin güçlü dişlerim
Küçük bir kuyruğum var
Haydi haydi biliniz çok kolay bir adım var(x2)
Bilemezseniz adımı darılırım çocuklar (x2)
Ben havucu çok yerim
Lahanayı severim
Yokuşu hızla çıkar
İnişi güç inerim
Haydi haydi biliniz çok kolay bir adım var(x2)
Bilemezseniz adımı darılırım çocuklar (x2)
*OYUN
Hendekte tavşan uyuyordu:
Şu hendekte bir tavşan uyuyordu
Var mı sana sataşan
Senin ile uğraşan
Tavşan kaç tavşan kaç
Tavşan kaç.
*OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK
Farklı yöne bakan havucu bulma,farklı olanu bulma çalışma sayfaları yapıldı.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
251 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content