close

Enter

Log in using OpenID

2014 yılı akademik takvimi

embedDownload
2014YAZ DONEMI
PEDAGoıİx roRivıASYoN nĞİrİrvıİ srnrİrİxa PRoGRAMI
AKADEMix raxviivrİ
23-27 Haziran2014
30Haziran2014
2I-22Temmuz2014
17 Ağustos 2014
19 Ağustos 2014
25-26 Ağustos 2014
29 Ağustos 2014
1
Evlül2014
5
Eylül2014
Yaz Dönemi (1. Dönem)
Programa Kesin Kayıt
Derslerin BaŞlaması
Ara Sınavlar
Ara Sınav Notlarının BIM ortamına
Yüklenmesinin Son Günü
Derslerin Bitimi
Yarıyıl Sonu Sınavları
Yarıyıl Sınav Notlarının BIM ortamına
Yüklenmesinin Son Günü
Bütünleme Sınavları
Bütünleme Sınavlarının Notlarının BiM
ortamına Yüklenmesinin Son Günü
Güz Dönemi (2. Dönem)
8-12
Eylül2014
l2 Evlül2014
l0-11 Ekim 2014
30 Ekim 2014
1
Kasım 2014
7-8 Kasım 2014
10
Kasım 2014
11
Kasım 2014
12
Kasım 2014
IZKasım20].4
13 Kasım 2014
Güz Dönemi Kayıt
Ücretin ikinci taksidinin ödenmesi
Derslerin Başlaması
Ara Sınavlar
Ara Sınav Notlarının BIM ortamına
Yüklenmesinin Son Günü
Derslerin Bitimi
Yarıyıl Sonu Sınavları
Yarıyıl Sınav Notlarının BIM ortamına
Yüklenmesinin Son Günü
Bütünleme Sınavları
Büti.inleme Sınavlarının Notlarının BIM
oı1amına Yüklenmesinin Son Günü
Mezun yet Tek Ders Sınavı BaŞvuruları
Mezun vet Tek Ders Sınavı
AÇIKLAMA
|-Yaz dönemindeki derslerimiz Üniversitemiz Merkez Yerleşkesindeki Eğitim Fakültesi
dersliklerinde Paz&rtesİ ve Solı günleri yapılacaktır.
Z-Giz döneminde Öğretmenlik uygulaması dersi Cuma günü, diğer dersler Üniversitemiz
Merkez Yerleşkesindeki Eğitim Fakültesi dersliklerinde Cumartesi günleri yapılacaktır.
3-ÖSYM ve AÖF sınavları kaynaklı derslik değişiklikleri bir hafta öncesinden öğrencilere
duyurulacaktır.
4-Derslerin ve sınavların yürütülmesinde Bartın Üniversitesi Önlisans Ve Lisans
Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği mevzuatları uygulanacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
609 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content