close

Enter

Log in using OpenID

2013-2014 eğitim-öğretim yılı yaz dönemi pedagojik formasyon

embedDownload
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON
EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN
KAYIT DUYURUSU
2013-2014 Eğitim-Öğretim yaz dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika
Programına kabul edilecek öğrencilerin kontenjan sayısı ve başvuru koşulları belirlenmiştir.
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi sonu itibariyle mezun olan öğrencilerimiz, eski
öğrencilerimiz ve diğer üniversitelerden başvurusu kabul edilecek öğrenciler için toplam
kontenjan sayısı 500 olarak belirlenmiştir. Bu sayının %75’i üniversitemizden 2013-2014
Eğitim-Öğretim yaz döneminde mezun olan öğrencilere ve % 25’i ise Üniversitemiz dışından
başvuran öğrenciler için ayrılmıştır. Başvurularda öğrencilerin genel mezuniyet not ortalaması
ve öğrencilerin alttan hiçbir derslerinin olmaması kriterleri dikkate alınarak başarı durumları
belirlenip sıralama yapılacaktır.
Buna göre 2013-2014 Eğitim-Öğretim yaz döneminde Üniversitemizden ve diğer
Üniversitelerden mezun olan öğrenciler ön kayıtlarını öğrenci otomasyonu üzerinden 05-11
Temmuz 2014 tarihleri arasında yapacaklardır.
Üniversitemizde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kesin kayıt hakkı
kazanan öğrenciler kesin kayıtlarını 16-22 Temmuz 2014 tarihleri arasında Üniversitemiz
Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Bürosunda yapacaklardır.
Kesin kayıt sonrası boş kalan kontenjanlara yedek listesindeki öğrenciler 23-24
Temmuz 2014 tarihleri arasında başvuruda bulunabileceklerdir.
2013-2014 Eğitim-Öğretim yaz dönemi Üniversitemizde Pedagojik Formasyon
Eğitimi Sertifika Programı Kayıt Takvimi
İŞLEM
Ön Kayıt Tarihi
Sonuçların İlanı
Kesin Kayıt
Boş Kalan Kontenjanlara Yedeklerin Başvurusu
TARİH
05-11.07.2014
12-15.07.2014
16-22.07.2014
23-24.07.2014
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİNDE VERİLECEK PEDAGOJİK
FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA AYRILAN
KONTENJANLARA GÖRE BÖLÜMLER DÜZEYİNDE KABUL EDİLECEK
ÖĞRENCİ SAYILARI
BÖLÜMLER
BİYOLOJİ
COĞRAFYA
FİZİK
İLAHİYAT
KİMYA
MATEMATİK
TARİH
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
HEMŞİRELİK
TOPLAM
HRÜ YENİ
MEZUNLAR
MÜRACAAT
SAYILARI
86
94
13
90
65
131
102
MEZUN DURUMUNDA OLAN SON SINIF
/ MEZUN OLAN ÖĞR. İLİŞKİN
YÖK’ÜN AYIRDIĞI KONTENJAN
AYRILAN
ÜNİV.İÇİ
ÜNİV. DIŞI
KONTENJAN
( %75)
(% 25)
(%100)
61
46
15
66
50
16
9
7
2
62
46
16
45
34
11
93
70
23
73
55
18
86
61
45
16
44
711
30
500
22
375
8
125
BAŞVURU İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKTEN GİRİŞ YAPINIZ.
Yeni Kullanıcılar kısmına mail adresinizi yazınız. Mailinize gelecek şifre ile
Mevcut Kullanıcılar kısmından Mail ve Şifreniz ile girişinizi yapınız.
Diploma/Mezuniyet Belgesi/Transkript ile Fotoğrafınız sistem tarafından
isteneceğinden elektronik ortamda (tarama yapılmış hali) belgeleriniz hazır
olmalıdır.
GİRİŞ İÇİN →→→→ FORMASYON ONLİNE BAŞVURU
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı
Aday Kesin Kayıt Dilekçesi
Üniversiteniz Pedagojik
yerleştirilmiş bulunmaktayım.
Formasyon
Eğitimi
Sertifika
Programı’na
Aşağıda beyan ettiğim belgelerin doğruluğunu teyid eder,
gerçekleştirilmesini arz ederim …./07/2014
kaydımın
Adı Soyadı……………………………
İmza :…………………………………..
Form.Kayıt No:……………………….
TC No:………………………………….
e-mail:………………………………….
Cep No:………………………………..
Mezun Olduğu Üniversite :………………………………………………………
Fakülte/Bölüm :…………………………………………………………………….
Üniversite Mezuniyet Tarihi:………………………………………………………
Formasyona Yerleştirildiği Lisans Programı : ………………………………
Mezuniyet Notu : 4’lük sistemde 100’lük Karşılığı……………………….….
Pedagojik Formasyon Programına Yerleştirme Puanı :……………………..
Eki:
1- Onaylı Mezuniyet Belgesi
2- Onaylı Lisans Not Transkripti ( Not Dönüşümlü)
3- Onaylı Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
5- Öğrenim Ücretinin 1.Taksidinin (1.000 TL) Yatırıldığına İlişkin Dekont (*)
(*) Ziraat Bankası (Şanlıurfa) Hesap No: 0253/35615763-5001
IBAN Numarası : TR62 0001 0002 5335 6157 6350 01
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
330 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content