close

Enter

Log in using OpenID

Başvuru İşlemleri için Tıklayınız

embedDownload
EK KONTENJAN PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMINA KESİN KAYIT İŞLEMLERİ
Kesin Kayıt Tarihleri
12-13 Şubat 2015 Cuma 16:50’ye kadar
Kesin Kayıt Yeri
Eğitim Fakültesi B Blok Pedagojik Formasyon Birimi (Zemin Kat)
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Dilekçe (Bu sayfanın devamında form dilekçe mevcuttur.)
2. Onaylı mezuniyet belgesi veya diploma
(Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir.)
3. Onaylı lisans not transkripti.
4. Onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi.
5. 1 adet vesikalık fotoğraf.
6. Öğrenim ücretinin ilk taksiti olan 1.025, 00 TL’nin (Binyirmibeş) aşağıdaki hesaba yatırıldığını
gösterir banka dekontunun bir nüshası.
Öğrenim ücretinin yatırılacağı hesap bilgileri
Hesap adı
Banka/Şube
Hesap no
IBAN
: OMÜ Eğitim Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi
: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Üniversite Şubesi (Samsun)
: 14799712395-5064
: TR71 0001 0014 7909 7123 9550 64
(form dilekçe)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
(Pedagojik Formasyon Birimi)
ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işlemi sonucu, OMÜ Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Programına
asıl olarak yerleştirildim. Programa kayıt için gerekli belgeler ilişikte eksiksiz olarak sunulmuştur. Belgelerde yer alan
bütün bilgilerin oğru olduğunu; herhangi bir tutarsızlık veya yanlışlık hâlinde, her türlü sorumluluğun tarafıma ait
olduğunu beyan ederim.
Programa yerleştirilmemde esas alınan bilgilerle ilgili yanlış veya eksik beyanda bulunduğumun tespit
edilmesi durumunda, öğrenim ücreti iâde edilmeksizin, programdan kaydımın silineceğini; ayrıca her ne sebeple
olursa olsun kesin kayıt sonrasında kaydımı sildirsem bile tarafıma ücret iadesi yapılamayacağını bildiğimi beyan
eder, programa kesin kaydımın yapılması hususunda gereğini arz ederim.
……/02/2015
imza
T.C.kimlik no
: ……………………………………………………………….……………………….
Bölümü
: ……………………………………………………………….……………………….
Cep tel
: ……………………………………………………………….……………………….
E-posta
: ……………………………………………………………….……………………….
İkâmet adresi
: ……………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………….……………………….
Evet
Hayır
“Öğretmenlik Uygulaması”ndan muaf olmak istiyorum. Muafiyet için gerekli belge/ler ayrıca sunulmuştur.
Ekler
1.
Onaylı mezuniyet belgesi/diploma . (Yurt dışında bir üniversiteden mezun olanlar, diplomalarının denkliğini belgelendirmelidirler.)
2.
Onaylı lisans not transkripti.
3.
Onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi.
4.
2 adet vesikalık fotoğraf.
5.
Öğrenim ücretinin ilk taksidinin (1.025, 00 TL) yatırıldığını göstrerir banka dekontu.
6.
Öğretmenlik Uygulamasından muafiyet için gerekli belge/ler. (Bu ders için muafiyet başvurusu yapmayanlardan istenmeyecek.)
Not: Kesin kayıt yapıldıktan sonra hiçbir şekilde ücret iâdesi yapılamamaktadır. Bununla birlikte geçerli mazeretlerini belgeleyenlerin kayıt dondurma
talebinde bulunmaları mümkündür. Bu durumda kayıt dondurulan dönem için yeniden ücret talep edilmeyecektir. Ücretini yatırdıkları dönem için
kayıt donduran öğrenciler, bu dönemle ilgili haklarını izleyen dönemde kullanabileceklerdir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
281 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content