close

Enter

Log in using OpenID

CineMate® 120 ev sinema sistemi Hızlı Başlangıç Kılavuzu

embedDownload
CineMate® 120 ev sinema sistemi
1
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
3
2
14 ADAPTiQ
5
6
7
4
TÜRKÇE
DİKKAT: Güvenlik ile ilgili bilgi ve ek kurulum, hoparlör yerleşimi ve kullanım
talimatları için kullanma kılavuzuna başvurun.
Başlamadan önce: Konsol, hoparlörler, ve Acoustimass modülünü yerleştirin.
1 Acoustimass modülünü elektriğe takın
®
• Elektrik kablosunu modülün
konektörüne takın.
• Kulaklık kablosunu konsoldaki
• Uzaktan kumandada
•
Not: Modül kablosuz olarak konsola bağlıdır.
konektörüne takın
düğmesine basın. Sistem menüsü ekranda belirir.
düğmesine basın.
düğmesine basın. Sesli talimatları takip edin.
Sorun giderme
2 Soundbar’ı konsola bağlayın
• Hoparlör kablosunun iki sivri uçlu ucunu konsolun Speaker Connections
(Hoparlör Bağlantıları) konektörüne takın.
• Hoparlör kablosunun diğer ucunu soundbar’daki 10-pinli konektöre takın.
3 Konsolu TV’niz ve diğer cihazlarınıza bağlayın
• HDMI ™ kablosunu konsolun TV konektörüne takın.
• Kablonun diğer ucunu TV’nizin HDMI konektörüne takın.
Not: Eğer mümkünse TV’nizin HDMI ARC konektörünü kullanın.
• Diğer cihazları konsola HDMI kabloları kullanarak bağlayın.
• Elektrik kablosunu konsolun Power
• ADAPTiQ kulaklığını başınıza takın.
• 14 ADAPTiQ yazısı ekranda belirene kadar
• Elektrik kablosunun diğer ucunu bir elektrik prizine takın.
4 Konsolu elektriğe bağlayın
7 ADAPTiQ® kalibrasyonunu çalıştırın
konektörüne takın.
• Elektrik kablosunun diğer ucunu bir elektrik prizine takın.
5 Sistemi çalıştırın
Hoparlörlerden düşük veya hiç ses yok
• Sesi arttırın.
• Sistemi sessiz moddan çıkarın.
• Acoustimass modülü ve konsolun
elektrik kablolarını bağlayın.
• Sistemi açın.
• Tüm kabloların fişlerini sonuna kadar itin.
• Cihazları HDMI kablosu kullanarak bağlayın.
Uzaktan kumanda çalışmıyor
• Pil takın.
• Uzaktan kumandayı TV ile çalışması için programlayın.
Ses TV hoparlörlerinden geliyor
• TV hoparlörlerinizi kapayın.
• TV volümünü en düşük seviyesine indirin.
• Uzaktan kumandaya pilleri takın.
• Uzaktan kumandada
6 Konsolun dilini değiştirin
• Uzaktan kumandada
• 10 LANGUAGE
düğmesine basın.
düğmesine basın. Sistem menüsü ekranda belirir.
yazısı ekranda belirene kadar
• Dilinizi seçmek için
HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface ve HDMI Logosu, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer
ülkelerdeki HDMI Licensing LLC’nin ticari markalarıdır veya tescilli ticari markalarıdır.
düğmelerine basın.
©2014 Bose Corporation. Yazılı izin alınmadan bu belgenin hiçbir kısmı çoğaltılamaz, değiştirilemez, dağıtılamaz
veya başka şekilde kullanılamaz.
düğmesine basın
düğmesine basın.
owners.Bose.com
©2014 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM715123_00 Rev.00
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 795 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content