close

Enter

Log in using OpenID

360 Derece Değerlendirme Raporu

embedDownload
_____________________________________________________ 360 Derece Değerlendirme Raporu
360 DERECE DEĞERLENDİRME RAPORU
KİŞİ ADI SOYADI
10.05.2014
* Bu rapor gizli bilgiler içerdiğinden, yetkisiz kişilere verilmemelidir.
_____________________________________________________ 360 Derece Değerlendirme Raporu
Bölüm 1 - Giriş
360 derece performans değerlendirme; çalışanın astları, arkadaşları/eşdeğerleri, üstleri ve kendi gibi
birçok farklı kişinin görüşleriyle birlikte dikkate alınarak değerlendirilmesidir.
Yetkinlikler
Yetkinlik, genel anlamda yetkin olma durumunu, yani belirli bir alandaki sorumluluk ve/veya görevleri
yerine getirebilme durumunda olmayı ifade eder.





Takım Çalışması
Sorumluluk Bilinci
İletişim
Liderlik
İlişki Yönetimi
Kullanılan Ölçek
Hiçbir
Zaman
Nadiren
1
2
Arada
Sırada
Sık Sık
3
4
Her Zaman
Fikrim Yok
5
Kaynaklar
Kaynak
Değerlendiren Kişi Sayısı
Geçerli Değerlendirme
Yönetici
1
1
Çalışma Arkadaşı
3
3
Kendisi
1
1
Ast
6
6
Toplam
11
11
_____________________________________________________ 360 Derece Değerlendirme Raporu
Bölüm 2 - Özet Bilgiler
Yetkinlikler
Kendisi
Yönetici
Ast
Çalışma
Arkadaşı
Norm
Takım Çalışması
3.50
3.58
3.80
3.56
3.80
Sorumluluk Bilinci
3.80
4.20
4.10
4.02
3.90
İletişim
4.20
4.05
4.10
4.20
4.30
Liderlik
3.20
3.50
3.35
3.40
3.10
İlişki Yönetimi
3.60
3.80
3.75
3.60
3.50
Genel
3.66
3.82
3.78
3.82
3,72
Ortalama
Norm
3.50
Kendisi Hariç
Diğerleri
3.58
3.56
3.80
Sorumluluk Bilinci
3.80
4.10
4.03
3.90
İletişim
4.20
4.11
4.13
4.30
Liderlik
3.20
3.41
3.36
3.10
İlişki Yönetimi
3.60
3.71
3.68
3.50
Genel
3.66
3.78
3.75
3.72
Yetkinlikler
Kendisi
Takım Çalışması
Açıklama ve Kısaltmalar
KHD: Kendisi Hariç Diğerleri
NORM: Kabul Edilmiş Derece/Puan
ORTALAMA: Tüm kaynakların ortalama puanı
KENDİSİ: Kendi Puanı
_____________________________________________________ 360 Derece Değerlendirme Raporu
Bölüm 3 - Detaylı Yetkinlik Raporları
Takım Çalışması
Takım Çalışması; Ortak bir amaç ve ortak bir performans hedeflerine kilitlenmiş ve kendilerinin
sorumlu olduğu şey konusunda ortak bir yaklaşımları olan, koordineli çalışan, birbirlerini tamamlayan
özelliklere sahip bireylerin oluşturduğu topluluktur.
NORM
ORTALAMA
KHD
KENDİSİ
KRİTERLER
Diğer kişilerin görüşlerine/fikirlerine saygı gösterir.
3.40
3.56
3.52
3.80
Takım çalışmalarına katılır.
3.80
3.81
3.80
3.94
Takımla ilgilendiren tüm bilgileri paylaşır.
4.00
4.05
4.03
4.30
Takım çalışmasına inanır ve destek verir.
3.20
3.26
3.24
3.38
Takım çalışmasında üzerine düşen görevleri zamanında ve eksiksiz
yapar.
3.10
3.21
3.18
3.58
Toplam
3.50
3.58
3.56
3.80
K.H DİĞERLERİ
ASTLARI
EŞDEĞERLERİ
ÜSTLERİ
KENDİSİ
KRİTERLER
Diğer kişilerin görüşlerine/fikirlerine saygı gösterir.
3.40
3.70
3.40
3.58
3.56
Takım çalışmalarına katılır.
3.80
3.81
3.72
3.90
3.81
Takımla ilgilendiren tüm bilgileri paylaşır.
4.00
4.05
4.13
3.97
4.05
Takım çalışmasına inanır ve destek verir.
3.20
3.26
3.42
3.10
3.26
Takım çalışmasında üzerine düşen görevleri zamanında ve
eksiksiz yapar.
3.10
3.21
2.92
3.50
3.21
Toplam
3.50
3.58
3.56
3.80
3.58
_____________________________________________________ 360 Derece Değerlendirme Raporu
K.H DİĞERLERİ
3,58
ASTLARI
3,6
EŞDEĞERLERİ
3,9
ÜSTLERİ
3,25
KENDİSİ
3,5
2,8
3
3,2
3,4
NORM: 3.80
ORTALAMA: 3.56
---------------------------HEDEFİN ALTINDA
3,6
3,8
4
_____________________________________________________ 360 Derece Değerlendirme Raporu
Bölüm 4 - Genel Grafik Raporu
Zayıf Yönleri
Takım
Çalışması
3.56
İletişim 4.13
Güçlü Yönler
Sorumluluk
Bilinci 4.03
Liderlik 3.10
Zayıf Yönleri
Takım Çalışması
3.56
Bölüm 5 – Çalışma Arkadaşlarından Yorumlar
YORUMLAR
İşine olan bağlılığı ve güçlü iletişimi sayesinde ekibimizde çok sevilen bir kişidir.
İş süreçlerinde her zaman aktif bir rol oynar ve ekip çalışmasında oldukça başarılıdır.
_____________________________________________________ 360 Derece Değerlendirme Raporu
Bölüm 6 – Yetkinlik Gelişim Planlama
Aksiyon
Yetkinlik
Takım Çalışması - Sınıf Eğitimi
Takım Çalışması
Ekip Çalışması ve Liderlik – Kitap
Takım Çalışması
Bölüm 7 – Geri Bildirim Notları
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………
..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………
…..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……
……..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…
………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………
..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………
…..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……
……..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…
………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………
..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………
…..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……
……..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…
………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………
..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………
…..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………………
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
337 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content