close

Enter

Log in using OpenID

67597785-301.03-608 05.11.2014 Konu : Meclis toplan

embedDownload
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BAŞKANLIK
Sayı
Konu
: 67597785-301.03-608
: Meclis toplantısı
05.11.2014
Sn :………………………..
Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13. maddesi gereğince
10 Kasım 2014 Pazartesi günü saat 14.00’de Büyükşehir Belediyesinin 9. katındaki Meclis Salonunda
toplanacaktır.
Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıya katılmanızı rica ederim.
Hüseyin SÖZLÜ
Büyükşehir Belediye Başkanı
GÜNDEM :
1- Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programına ait komisyon raporu
2-Büyükşehir Belediyesi 2015 Mali Yılı Ücret Tarifesine ait teklif
3-Büyükşehir Belediyesi Gelirlerinin Kamuya Tahsisine ait teklif
4- Büyükşehir Belediyesi 2015 Mali Yılı Gelir – Gider Bütçesine ait teklif
5- Seyhan İlçe Belediyesi 2015 Mali Yılı Gelir – Gider Bütçesine ait teklif
6- Yüreğir İlçe Belediyesi 2015 Mali Yılı Gelir – Gider Bütçesine ait teklif
7- Çukurova İlçe Belediyesi 2015 Mali Yılı Gelir – Gider Bütçesine ait teklif
8- Ceyhan İlçe Belediyesi 2015 Mali Yılı Gelir – Gider Bütçesine ait teklif
9- Sarıçam İlçe Belediyesi 2015 Mali Yılı Gelir – Gider Bütçesine ait teklif
10- Kozan İlçe Belediyesi 2015 Mali Yılı Gelir – Gider Bütçesine ait teklif
11- İmamoğlu Belediyesi 2015 Mali Yılı Gelir – Gider Bütçesine ait teklif
12- Karaisalı İlçe Belediyesi 2015 Mali Yılı Gelir – Gider Bütçesine ait teklif
13- Karataş İlçe Belediyesi 2015 Mali Yılı Gelir – Gider Bütçesine ait teklif
14- Pozantı İlçe Belediyesi 2015 Mali Yılı Gelir – Gider Bütçesine ait teklif
15- Feke İlçe Belediyesi 2015 Mali Yılı Gelir – Gider Bütçesine ait teklif
16-Yumurtalık İlçe Belediyesi 2015 Mali Yılı Gelir – Gider Bütçesine ait teklif
17- Tufanbeyli İlçe Belediyesi 2015 Mali Yılı Gelir – Gider Bütçesine ait teklif
18- Aladağ Belediyesi 2015 Mali Yılı Gelir – Gider Bütçesine ait teklif
19- Saimbeyli İlçe Belediyesi 2015 Mali Yılı Gelir – Gider Bütçesine ait teklif
20-Büyükşehir Belediyesi Zabıta personeline 2015 mali yılında ödenecek maktu mesaiye ait teklif
21- Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeline 2015 mali yılında ödenecek maktu mesaiye ait teklif
22- İlimiz Seyhan İlçesi, Kanalüstü (Gürselpaşa) Mahallesi, 2726 ada, 1 parselde bulunan 2.821,01 m²
yüzölçümlü arsanın hazine hissesi ile birlikte irtifak ihalesine çıkılmasına ait teklif
23- İlimiz Seyhan İlçesi, Küçükdikili, Sarıhamzalı, Yeşiloba, Aydınlar, Barış Mahallelerini kapsayan
580 hektarlık alanın 90 hektarlık kısmına ait Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarihli ve 61
sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait teklif
24- İlimiz Karaisalı İlçesi, Selampınar Mahallesi 251 ada, 1 parsel ve 252 ada 9 – 10 parsellerde
Karaisalı İlçe Belediye Meclisinin 02.09.2014 tarihli ve 56 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı değişikliğine ait teklif
25- İlimiz Yüreğir İlçesi, Karşıyaka Mahallesi 1206 ada 163 ve 205 parsellerde Yüreğir İlçe Belediye
Meclisinin 10.10.2014 tarihli ve 58 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliğine ait teklif
26- İlimiz Yüreğir İlçesi, Kozan Bulvarı, D – 400 Karayolu – Yeşil Bulvar arası 75 hektar alanda,
Yüreğir İlçe Belediye Meclisinin 04.09.2014 tarihli ve 51 sayılı kararı ile kesinleşen 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı değişikliğine ait teklif
27- İlimiz Sarıçam İlçesi, Kargakekeç Mahallesi, 129 ada 5 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı
değişikliğine ait teklif
28- İlimiz Çukurova İlçesi, Karalarbucağı Mahallesi, 7342 ada, 6 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar
planı değişikliğine ait teklif
29- İlimiz Çukurova İlçesi, Belediyeevleri Mahallesi, 6974 ada, 5 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar
planı değişikliğine ait teklif
30- İlimiz Ceyhan İlçesi, Mithatpaşa (Cumhuriyet) Mahallesi, 1002 ada, 19 parsel ve 1499 ada
çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait teklif
31- İlimiz Tufanbeyli İlçesi, Çatalçam Köyü, 126 ada, 2 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı
değişikliğine ait teklif
32- İlimiz Yumurtalık İlçesi, ilave ve revizyon 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait teklif
33- ATO Sosyal Tesislerinin bulunduğu alana yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait teklif
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
206 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content