close

Enter

Log in using OpenID

Ağustos 2014 Tarihli Meclis Gündemi

embedDownload
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BAŞKANLIK
Sayı
Konu
: 67597785-301.03-393
: Meclis toplantısı
07.08.2014
Sn :………………………..
Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13.maddesi gereğince
11 Ağustos 2014 Pazartesi günü saat 14.00’de Büyükşehir Belediyesinin 9. katındaki Meclis
Salonunda toplanacaktır.
Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıya katılmanızı rica ederim.
Hüseyin SÖZLÜ
Büyükşehir Belediye Başkanı
GÜNDEM :
1- Belediye gelirlerine ait teklif
2- Teminat mektubuna ait teklif
3- Geçiş hakkı ücretine ait teklif
4- Rüçhan hakkı kullanımı ile ilgili teklif
5- Belediye birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe ait teklif
6- Gabon Cumhuriyeti Franceville şehri ile kardeş şehir olunmasına ait teklif
7- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve beraberindeki heyetin Hollanda’ya çalışma ziyareti
yapmalarına ait teklif
8- Tetkik ve incelemeye ait teklif
9- Göl Mahallesi 7896 ada 1 nolu parselin Kentsel Dönüşüm Alanı sınırlarından çıkarılmasına ait teklif
10-Seyhan İlçesi, Alidede Mahallesi 1612 adaya yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına
ait teklif
11- Yüreğir İlçesi, Seyhan Mahallesi 130 pafta, 814 ada 4 parselde alınan Adana Büyükşehir Belediye
Meclisinin 11.06.2014 tarihli ve 173 sayılı kararına yönelik yapılan 1 adet itiraza ait teklif
12- Sarıçam İlçesi, 2.Etap Suluca ve Kürkçüler (Karşıyaka, Acıdere, OSB, Dağcı, Yürekli, Müminli ve
Göztepe) Mahallelerinde alınan Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2014 tarihli ve 73 sayılı
kararına yapılan itiraza ait teklif
13- Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 10530 ada 42 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına
yönelik Adana 2.İdare Mahkemesi 2013/786 E. – 2013/214 K. sayılı kararı ile iptal kararının yerine
getirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2014 tarihli ve 158 sayılı kararına yönelik
yapılan 2 adet itiraza ait teklif
1/4
14- Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 11019 ada 2 parsel, 11020 ada 6 – 9 – 10 parseller, 11021 ada
2 parsel, 11036 ada 10 parsel, 10526 ada 10 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan kararına yönelik
Adana 2.İdare Mahkemesi 2013/787 E. – 2014/215 K. sayılı kararı ile iptal kararı gereğinin yerine
getirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2014 tarihli ve 157 sayılı kararına yönelik
yapılan 2 adet itiraza ait teklif
15- Sarıçam İlçesi, Boynuyoğun Mahallesi, 116 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 2.İdare Mahkemesinin 2013/1559 E. – 2014/584 K. sayılı iptal kararı gereğinin
yerine getirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli ve 189 sayılı kararına
yönelik yapılan 2 adet itiraza ait teklif
16- Çukurova İlçesi, Karalarbucağı Mahallesi, 3978 ada 2 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 1.İdare Mahkemesinin 2013/200 E. – 2014/191 K. sayılı iptal kararı gereğinin
yerine getirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli ve 183 sayılı kararına
yönelik yapılan 1 adet itiraza ait teklif
17- Çukurova İlçesi, Kabasakal Mahallesi, 5152 ada 4 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 1.İdare Mahkemesinin 2013/215 E. – 2013/1724 K. sayılı iptal kararı gereğinin
yerine getirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2014 tarihli ve 155 sayılı kararına
yönelik yapılan 1 adet itiraza ait teklif
18- Çukurova İlçesi, Huzurevleri Mahallesi, 5069 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 1.İdare Mahkemesinin 2013/124 E. – 2014/1573 K. sayılı iptal kararı gereğinin
yerine getirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli ve 181 sayılı kararına
yönelik yapılan 1 adet itiraza ait teklif
19- Çukurova İlçesi, Karalarbucağı Mahallesi, 3980 ada 2 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 2.İdare Mahkemesinin 2013/122 E. – 2013/1578 K. sayılı iptal kararı gereğinin
yerine getirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2014 tarihli ve 166 sayılı kararına
yönelik yapılan 1 adet itiraza ait teklif
20- Çukurova İlçesi, Salbaş Beldesi, 589 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik
Adana 2.İdare Mahkemesinin 2012/1706 E. – 2014/65 K. sayılı iptal kararı gereğinin yerine getirilmesi
ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli ve 185 sayılı kararına yönelik yapılan
1 adet itiraza ait teklif
21- Çukurova İlçesi, Karalarbucağı Mahallesi, 3978 ada 1 parselde 1/25000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 1.İdare Mahkemesinin 2013/126 E. – 2013/1577 K. sayılı iptal kararı gereğinin
yerine getirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2014 tarihli ve 168 sayılı kararına
yönelik yapılan 1 adet itiraza ait teklif
22- Çukurova İlçesi, Huzurevleri Mahallesi, 5069 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 1.İdare Mahkemesinin 2013/164 E. – 2013/721 K. sayılı iptal kararı gereğinin
yerine getirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli ve 184 sayılı kararına
yönelik yapılan 1 adet itiraza ait teklif
23- Çukurova İlçesi, Kireçocağı Mahallesi, 7939 ada 3 parselde 1/5000 ve 1/25000 ölçekli nazım imar
planı kararına yönelik Adana 1.İdare Mahkemesinin 2013/230 E. – 2013/1729 K. sayılı iptal kararı
gereğinin yerine getirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli ve 182 sayılı
kararına yönelik yapılan 1 adet itiraza ait teklif
24- Seyhan İlçesi, Küçükdikili Mahallesi, 11679 ada 19 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 2.İdare Mahkemesinin 2013/221 E. – 2014/352 K. sayılı iptal kararı gereğinin
2/4
yerine getirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli ve 180 sayılı kararına
yönelik yapılan 1 adet itiraza ait teklif
25- Seyhan İlçesi, Çakalkuyusu Mahallesi, 8383 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 1.İdare Mahkemesinin 2013/219 E. – 2013/1586 K. sayılı iptal kararı gereğinin
yerine getirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2014 tarihli ve 159 sayılı kararına
yönelik yapılan 1 adet itiraza ait teklif
26- Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 10933 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına
yönelik Adana 1.İdare Mahkemesinin 2013/163 E. – 2013/184 K. sayılı iptal kararı gereğinin yerine
getirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2014 tarihli ve 170 sayılı kararına yönelik
yapılan 1 adet itiraza ait teklif
27- Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 10936 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına
yönelik Adana 1.İdare Mahkemesinin 2013/162 E. – 2014/351 K. sayılı iptal kararı gereğinin yerine
getirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli ve 179 sayılı kararına yönelik
yapılan 1 adet itiraza ait teklif
28- Seyhan İlçesi, Çakalkuyusu Mahallesi, 8405 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 1.İdare Mahkemesinin 2013/205 E. – 2013/1723 K. sayılı iptal kararı gereğinin
yerine getirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2014 tarihli ve 165 sayılı kararına
yönelik yapılan 1 adet itiraza ait teklif
29- Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 8986 ada 5 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına
yönelik Adana 1.İdare Mahkemesinin 2013/158 E. – 2013/1584 K. sayılı iptal kararı gereğinin yerine
getirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2014 tarihli ve 161 sayılı kararına yönelik
yapılan 1 adet itiraza ait teklif
30- Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 10273 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına
yönelik Adana 1.İdare Mahkemesinin 2013/161 E. – 2013/1575 K. sayılı iptal kararı gereğinin yerine
getirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2014 tarihli ve 162 sayılı kararına yönelik
yapılan 1 adet itiraza ait teklif
31- Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 9010 ada 3 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına
yönelik Adana 2.İdare Mahkemesinin 2013/157 E. – 2014/182 K. sayılı iptal kararı gereğinin yerine
getirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2014 tarihli ve 171 sayılı kararına yönelik
yapılan 1 adet itiraza ait teklif
32- Sarıçam İlçesi, Suluca Mahallesi, 560 ada 3 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına
yönelik Adana 2.İdare Mahkemesinin 2013/1606 E. – 2014/585 K. sayılı iptal kararı gereğinin yerine
getirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli ve 188 sayılı kararına yönelik
yapılan 1 adet itiraza ait teklif
33- Sarıçam İlçesi, Boynuyoğun Mahallesi, 117 ada 2 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 2.İdare Mahkemesinin 2013/1558 E. – 2014/591 K. sayılı iptal kararı gereğinin
yerine getirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli ve 190 sayılı kararına
yönelik yapılan 1 adet itiraza ait teklif
34- Sarıçam İlçesi, Boynuyoğun Mahallesi, 144 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 2.İdare Mahkemesinin 2013/1568 E. – 2014/581 K. sayılı iptal kararı gereğinin
yerine getirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli ve 191 sayılı kararına
yönelik yapılan 1 adet itiraza ait teklif
35- Saimbeyli İlçesinde Yamanlı-1 Reg. Ve HES Projesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım
imar planına ait teklif
3/4
36- Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay Mahallesi, 10619 ada 2 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 2.İdare Mahkemesinin 2013/1642 E. – 2014/1275 K. sayılı kararına ait teklif
37- Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay Mahallesi, 10618 ada 5 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 1.İdare Mahkemesinin 2013/1633 E. – 2014/936 K. sayılı kararına ait teklif
38- Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay Mahallesi, 10619 ada 11 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar
planı kararına yönelik Adana 1.İdare Mahkemesinin 2013/1614 E. – 2014/909 K. sayılı kararına ait
teklif
39- Seyhan İlçesi, Pınar (tapunun Döşeme) Mahallesi, 10486 ada 2 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar
planı kararına yönelik Adana 1.İdare Mahkemesinin 2013/832 E. – 2014/1133 K. sayılı kararına ait
teklif
40- Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2013 tarihli ve 58 sayılı kararının 19.maddesine
yönelik Adana 2.İdare Mahkemesinin 2013/1637 E. – 2014/1345 K. sayılı iptal kararına ait teklif
41- Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2008 tarihli ve 50, 51 ve 52 sayılı kararlarına
yönelik Adana 1.İdare Mahkemesinin 2013/1212 E. – 2014/1255 K. sayılı iptal kararına ait teklif
42- Çukurova İlçesi, Huzurevleri Mahallesi, 7180 ada, 4 parsele yönelik 1/5000 yönelik nazım imar
planına ait teklif
43- Seyhan İlçesi, Şakirpaşa Mahallesi, 2974 - 2972 - 2970 nolu adalarda hazırlanan 1/5000 ölçekli
nazım imar planı revizyonuna ait teklif
4/4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
296 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content