close

Enter

Log in using OpenID

8. Sınıf deneme sınavı

embedDownload
Adı – Soyadı :
Sınıfı :
2013 – 2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM
YILI
5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ
2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI
CEVAPLARI
Numarası :
A.
Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanlarına
“D”, yanlış olanlarına “Y” yazınız.
1.
Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarında gönüllülük esastır.
D
Erozyonu önlemek ve doğal hayatı
korumak amacıyla AÇEV kurumuştur.
Y
2.
3.
4.
5.
Toplum ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla devletin açtığı teşkilatlara Resmi
Kurum denir.
İnternette bulunan bilgilerin doğruluk
ve güvenilirliğinin kontrol edilmesine
gerek yoktur.
Cahit Arp, matematiğe yapmış olduğu
katkılarından dolayı 1974 yılında
TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü almıştır.
3.
Ülkemizde sanayinin en fazla geliştiği bölge
Marmara’dır.
4.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çıkartılan
ham petrolün işlenmesi için 1955 yılında Batman Rafinerisi kurulmuştur.
5.
“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” sözü
Atatürk’ün Cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgilidir.
C.
Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
D
Y
D
1. Sivil toplum kuruluşlarının özellikleri
nelerdir?
–
–
–
–
–
–
B.
Aşağıda verilen boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.
1.
İbni Sina, felsefe, matematik, astronomi, fizik,
kimya alanında çalışmalar yapmış fakat en çok
tıp alanında çalışmalarıyla tanınmış bir İslam
bilginidir.
2.
Alexander Graham Bell, telgraf teknolojisindeki
gelişmelerden yararlanarak telefonu icat etmiştir.
Gönüllülük esastır.
Çalışan kişiler maaş almazlar.
Tek amacı topluma hizmet etmektir.
Devletin katkısı yoktur.
Masraflarını, üyelerin bağışlarıyla
karşılar.
Dayanışma ve yardımlaşma ön plandadır.
2. Resmi kurumların amacını yazarak bu
kurumlara örnek veriniz.
Toplumun hizmet, sağlık, eğitim, güvenlik, barınma, beslenme, sağlıklı bir çevre
gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için
açılmış devlet kurumlarıdır. Örneğin;
Bakanlıklar, TBMM, Devlet hastaneleri,
Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediye,
Muhtarlık
3. Buluş yapanlar ile bilim insanlarının ortak özellikleri nelerdir?
–
–
–
–
–
–
2.
Gözlemcidir, şüphecidir, eleştireldir.
Planlı, sabırlı ve kararlıdır.
Zamanı verimli kullanır.
Meraklı, araştırmacıdır.
Tarafsız ve ön yargısızdır.
Çalışmalarını sonuca ulaşıncaya kadar sürdürürler.
1. Tema
2. Lösev
3. Darüşşafaka
Yukarıda verilen sivil toplum kuruluşlarının
çalışma alanlarından hangisi bulunmamaktadır?
A) Eğitim
C) Çevre
B) Sağlık
D) Güvenlik
YANIT: D
4. Bilimsel araştırma yaparken hangi aşamalar izlenmelidir?
–
–
–
–
–
3.
Konu belirlenmelidir.
Konunun sınırları ve ilgili kaynaklar
bulunmalıdır.
Kütüphane ve internetten gerekli bilgiler toplanmalıdır.
Araştırma raporu düzenlenir.
Araştırma sonunda yararlanılan kaynaklar belirtilir.
Teknoloji durağan değil, dinamik bir yapıdır.
Yukarıda verilen söze göre, aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) İcatların yapılmasında merak ve azimli bir
çalışma gerekmektedir.
B) Teknoloji sürekli bir gelişme göstermektedir.
C) Teknolojik gelişmeler bilimsel çalışmaların
yapılmasını kolaylaştırır.
D) Buluşlar, gündelik hayatımızı kolaylaştırır.
5. Bir bölgede ekonomik faaliyetlerin yapılması hangi durumlara bağlıdır?
YANIT: B
–
–
–
–
–
Coğrafi yapı
Yer altı ve yerüstü kaynakları
İklim
Ulaşım yolları
Elverişli toprak yapısı o bölgenin
ekonomik faaliyetlerini belirler.
4.
1.
2.
3.
4.
Çağdaşlaşma
Halk egemenliği
Akılcılık – bilimsellik
Ulusal bağımsızlık
Yukarıda verilen kavramlarla aşağıdakilerden hangisinin niteliklerinden bahsedilmektedir?
A)
B)
C)
D)
Atatürkçü Düşünce Sisteminin
Çağdaşlaşmanın
Milli eğitimin
Hukuk kurallarının
YANIT: B
D.
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
1.
Türk Kızılay Cemiyeti ile ilgili verilenlerden
hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
İlk adı Hilal-i Ahmer’dir.
Uluslararası alanda faaliyet gösterebilir.
Sadece sağlık alanında hizmet vermektedir.
Doğal afetlerde insanlara yardım ederek
toplumsal dayanışmayı gerçekleştirir.
YANIT: C
5.
Cem Bey, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yeterli
derecede sermayesi olduğu için ayçiçek yağı
fabrikası kurmak istemiştir. Ancak Cem Bey’in
bu girişimi daha sonra başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
Yeryüzü şekillerinin engebeli olması
Hammadde kaynağının o bölgede olmaması
Ulaşım imkânlarının yetersiz olması
Bölge nüfusunun kalabalık olması
YANIT: D
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
184 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content