close

Enter

Log in using OpenID

Balık Kılçığının Bitkiye Uyguladığı Ağır Stres

embedDownload
Öğrenciler:
SERRA BAŞPEHLİVAN
MERVE TEKİN
Danışman Öğretmen:
RUMEYSA AKBULUT
BALIK KILÇIĞININ BİTKİYE
UYGULADIĞI AĞIR STRES
Projenin Amacı: Balık kılçığının bitkinin büyümesine olan etkisini araştırmak.
Giriş: Yapılan araştırmalara göre; balıklarda fazla miktarda
ağır metal olduğu bulunmuştur. Ayrıca, balıklarda bulunan bu
ağır metallerin bitkiyle teması durumunda, büyümeyi yavaşlatıcı etki yaptığı sonucuna varılmıştır.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Beslenme ve Metabolizma Anabilim Dalı Başkanı Prof Dr. Ahmet
Aydın’a göre, balıklarda ağır metallerin en fazla biriktiği organ
kılçıklardır.
Kullanılan Yöntem:Çalışmada bilimsel işlem basamakları
Toprak yapısı
Sulama şekli
Tohum sayısı
Kontrol Grubu
Bahçe toprağı
İçme suyu
01adet fasulye tohumu
1.Deney Grubu
Kurutulmuş balık kılçıklı
toprak
İçme suyu
01adet fasulye tohumu
2.Deney Grubu
İşlem görmemiş balık
kılçıklı toprak
İçme suyu
01adet fasulye tohumu
3.Deney Grubu
Bahçe toprağı
Haşlanmış balık kılçıklı
su
01adet fasulye tohumu
Deney Grupları
Yeşeren tohumsayısı
En uzun boy(5.hafta)
Kontrol Grubu
01
62cm
1.Deney Grubu
1
-
2.Deney Grubu
01
01cm
3.Deney Grubu
01
0,,1cm
uygulanmıştır.
-Gözlem yapma: Balık kılçıklarının bitkiye etkisini araştırmak
-Literatür taraması: Konuyla ilgili makaleler ve internet
sayfaları okunarak giriş kısmında genel bir değerlendirme yapılmıştır.
-Hipotez kurma: Balık kılçığında bulunan ağır metaller bitkide
stres oluşturarak, gelişimini yavaşlatır.
-Kontrollü deney yapma: Kontrol grubu ve 3 adet deney grubu
belirlenmiştir. (Farklı durumlarda ki balık kılçığının bitkinin
gelişimini ne kadar etkilediğini gözlemlemek için 3 adet deney
grubu oluşturulmuştur. )
Yapılan deneyde farklı durumlardaki balık kılçığının bitkinin
gelişimini ne kadar etkilediğini gözlemlemek için,
Kontrol grubunda, satın alınan bahçe toprağına hiçbir madde
karıştırılmadan, tohumlar içme suyu ile sulanmıştır.
1.Deney grubunda, etüvde kurutulup parçalanan balık
kılçıkları toprağa karıştırılarak tohumlar içme suyu ile sulanmıştır.
2.Deney grubunda, balıkçıdan alınan balık kılçıkları hiçbir
işlem görmeden parçalanarak toprağa karıştırılıp tohumlar
içme suyu ile sulanmıştır.
3.Deney grubunda, satın alınan bahçe toprağına hiçbir madde
karıştırılmadan, tohumlar, haşlanmış ve süzülmüş balık kılçığı
suyu ile sulanmıştır.
KAYNAKÇA:
-Bat,Levent; Gündoğdu,Ayşe; Yardım,Öztekin;Zoral,Tuncer; Çulha, Saniye (2002). Sinop İçi Liman
Bölgesindeki Zooplankton ve Bazı Ekonomik Balıklarda Ağır Metal Düzeyleri.Sinop Su Ürünleri
Fakültesi
-Kahvecioğlu,Özge; Kartal, Güldem; Güven,Aybars;Timur,Servet(2001).Metallerin Çevresel Etkileri –I.İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
-Kayhan,Esin; Muşlu,Mehmet; Koç,Nazan (2009).Bazı Ağır Metallerin Sucul Organizmalar Üzerinde Yarattığı Stres ve Biyolojik Yanıtlar.Journal of Fisheries Sciences.3(2):153-162
*-Zengin,Fikriye; Munzuroğlu,Ömer (2003). Fasulye Fidelerinin (Phaseolusvulgaris L.) Kök, Gövde ve Yaprak -Büyümesi Üzerine Kadmiyum(Cd++) ve Civa (Hg++)’nın Etkileri.C.Ü. Fen-Edebiyat
Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi (2003)Cilt 24 Sayı 1
ULAŞILAN SONUÇ:Yapılan deney sonucuna göre, giriş kısmında
belirtilmiş olan ağır metallerin bitkiler üzerinde olumsuz etki bıraktığı görülmektedir. Sonuçlardan da görüldüğü üzere etüvde kurutulmuş olan balık kılçığının karışmış olduğu topraktaki tohumlardan
hiçbirinin çimlenmediği görülmüştür. Bu durumla kurutulmuş besinlerde bulunan elementlerin besin değerinin arttığı ve daha çabuk etkileşime geçtiği sonucuna varılabilir.(7) Buna ek olarak, işlem görmemiş balık kılçığı içeren topraktaki tohumların çimlendiği ancak
ağır metal stresinden dolayı boy uzunluklarındaki artışın normalden
az olduğu görülmüştür. 1.deney grubundaki(kurutulmuş balık kılçığı
içeren topraktaki bitki) sonuç göz önüne alındığında, işlem görmemiş balık kılçığı içeren topraktaki balık kılçıklarının zamanla kurumasıyla bitkiye daha fazla ağır metal geçişi oluşturacağı ve büyümesindeki etkiyi olumsuz yönde artıracağı düşünülmektedir. Balık kılçığı suyu ile sulanan bitkinin kontrol grubundaki bitki ile karşılaştırıldığında ağır metal stresi altında kaldığı ve bunun 2. Deney grubuna
( işlem görmemiş balık kılçığı içeren topraktaki bitki) göre daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Bu duruma, suyun direk kökler vasıtasıyla alınması ve etkileşime geçmesinin sebep olduğu düşünülmektedir.
Deney sonuçları göz önüne alındığında, ağır metallerin kalsiyum ve
fosforun etkisini engellediği, bitkiyi ağır stres altında bıraktığı ve buna bağlı olarak büyümeyi olumsuz yönde etkilediği görülmüştür.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
528 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content