close

Enter

Log in using OpenID

13.09.2014 Tarihli Cephe Gazetesi

embedDownload
13 Eylül 2014 Cumartesi Sayı:6718 25.Kr.
KOZA ALTIN'IN İŞLETMEK İSTEDİĞİ
ÖDEMİŞ-GÖLCÜK ALTIN MADENİNDE
HUKUK SKANDALI!
BU NE PERHİZ NE LAHANA TURŞUSU, BU NE ACELE...!
İl başlanamayacağı, yani işletme ruhsatı alınmasının hayvancılık, tarih, doğa ve kültürünü tercih
bu izinlere başvurunun ön şartı olduğunu, Enerji edeceğine inandığını, belirterek;
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan işletme ruhsatı Güreşte taraflar birbirine önce yoklama çekerler.
Acaba işletme ruhsatı dahi almadan ÇED süreci
alınmadan Maden Kanunu 7. maddesindeki
kamuoyuna sunularak yoklama mı çekildi? sorusu
izinlerden olan ÇED (Çevresel Etki
ister istemez akıllara geliyor ama sayede Efeler
Değerlendirme) başvuru dosyasının, Çevre ve
diyarı Küçük Menderes insanının, tarih-kültür ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından nasıl uygun
doğa katliamına karşı tek yürek tek ses olan
bulunduğunu anlayamadıklarını, ancak bu
başvurunun iptal/iade talebi nedeniyle şu an için duyarlılığı bir kez daha ortaya çıkmıştır dedi.
Bilindiği üzere Koza Altın A.Ş. tarafından
durdurulmuş olması nedeniyle, uygun bulunan
başlatılan ÇED süreci üzerine, Ödemiş - Gölcük
ÇED başvuru dosyasının yasal şartlara uygun
Mahalle Muhtarı ve sivil toplum kuruluşları ile
olmadığının tespit, iptal ve durdurulmasının
ilçede örgütlü bulunan hemen hemen her siyasi
mahkemeden dava yoluyla istenmesinde bu
parti dünyanın en önemli 3 ovasından biri olan
aşamada hukuksal yarar bulunmadığını, ortada
Küçük Menderes Ovasında, Altın Madeni
henüz işletme ruhsatı da bulunmadığından
olmayan ruhsatın iptalinin de istenemeyeceğini, işletilmesine karşı harekete geçmiş, yöre
halkından bin beş yüzü aşkın imza toplamış ve
ancak ÇED başvurusunun kamuoyuna
şirketin talebi üzerine ÇED süreci durdurulmuş
duyurulması nedeni ile binlerce yöre insanının
gelecekleri için tedirginliğe düştüğünü, buna ne idi.
idarenin ne de ticari kaygılar ile hareket eden
Av. Erdem BOYACI
şirketin hakkının bulunmadığını, henüz
sürecin ne yazık ki tamamen
noktalanmış olmadığını, Enerji ve Tabii
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'nin henüz ÖdemişKaynaklar Bakanlığı Maden işleri
Müdürlüğü'nün cevabi yazısına göre; Çevre ve
Gölcük'te maden işletme ruhsatı dahi almadığı
Genel Müdürlüğünün oluşturacağı
Şehircilik Bakanlığı'na sunulan ÇED başvuru
ortaya çıktı.
dosyasının uygun bulunduğu ve ÇED sürecinin heyet ile yaptıracağı saha incelemesi
Konu ile ilgili bilgisini aldığımız Ödemiş Baro
sonucu olumlu görüş vermeyeceklerine
başlatıldığı kamuoyuna duyurulmuş ancak
Temsilcisi Av.Erdem BOYACI; Enerji ve Tabii
inandığını, ancak bir an için
projenin süreci, iptal/iade talebi nedeniyle
kaynaklar Bakanlığı Maden işleri Genel
Bakanlık tarafından durdurulduğunu öğrenmiştik Bakanlıkça işletme ruhsatı verilecek
Müdürlüğü'nden gelen cevabi yazı ile Koza Altın dedi.
olursa, olası maden ocağından olumuz
İşletmeleri A.Ş.'nin Ödemiş Gölcük Mahallesinde Her ne kadar yöremiz için olumlu ve geçici iki
etkilenecek ve tetikte bekleyen
iki adet arama ruhsatlı alan için işletme ruhsat
sonuç olarak görünse de, bu iki hukuksal sürecin yüzlerce yöre insanımızın, öncelikle bu
talebinde bulunduğunu, ancak bu talep ile ilgili birbiri ile çeliştiğini belirten BOYACI; Geçerli bir ruhsatın iptali için dava açabileceğini,
Bakanlık ve Genel Müdürlüğün
iktidar ve devlet organlarının hukuksal
arama ruhsatına dayanarak işletme ruhsatı
değerlendirmesinin henüz sonuçlanmamış
alınmadan Maden Kanununun 7. maddesindeki süreçlere dikkat ederek ticari kar
olduğunu öğrendiklerini belirterek;
yerine, yöre insanının, tarım,
izinlerin alınması doğrultusunda işleme
Bundan önce de İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik
SESLİ, “BAYINDIR DA TERMAL MERKEZ OLACAK"
Kırşehir'de 10.yıl Sağlıklı Kentler Birliği
Konferansı'na katılan Bayındır Belediye
Başkanı Ufuk Sesli,
Sesli, Sağlıklı Kentler Birliğine üye
olduktan sonra yaptığı açıklamada,
"Bayındır'a 7 kilometre uzaklıkta termal
müracaatımız kabul edildi. Aynı Kırşehir'in
termal bölge olması gibi Bayındır da
termal bir bölge ve Küçük Menderes
havzasındaki tek termal kuyuya sahibiz.
Biz bu bölgenin değerini bilerek
vatandaşımızın hizmetine sunmak için her
türlü gayreti sarf etmeye çalışacağız.
Tesisimiz köylümüzün gayretleri ile imece
usulü yapmış olduğu tesislerdir. Biz
belediye olarak özel idare mallarını
belediyeye geçmesinden sonra daha da
geliştirerek daha yaşanılabilir, daha güzel
hale getirmek için çalışacağız.
Sağlıklı Kentler Birliğine üye olduktan
sonra yapacağımız, sürekli olarak sosyal
ve kültürel çevreler oluşturarak gelişen bir
konuştu.
Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli, kent ortaya koymak. Sağlık sadece sağlık
"Sağlıklı Kentler Birliğine üye olmak için olarak değil, yaşanılabilirlik, temizlik,
başvurduğumuzda İzmir Büyükşehir ve 3 güzellik ve tanıtım amaçlı olarak
kullanılabilmesi gerekiyor" ifadelerini
ilçenin kabulü yapılmıştı. Son bir ilçe
kullandı. – KIRŞEHİR İHA
kalmıştı. Bizde müracaat ettik ve
tesisimiz
mevcut, termal
tesisimizde 310
metre derinlikte
4.5 derece
sıcaklıkta
saniyede 50
litre debisi olan
bir kuyumuz
var. Bunun
yanında
tesislerimizde
rahatlıkla
kalınabilmekte"
şeklinde
YİNE SALLANDIK!
Denizi'nde
dün saat
11.12'de 3,7
büyüklüğünde
deprem
kaydedildi.
Gökçeada'ya
Ege
Afet ve Acil
17 kilometre
Denizi'nde 3,7 Durum
uzaklıktaki
büyüklüğünde Yönetimi
deprem
Başkanlığında deprem, 3,34
kilometre
meydana
n (AFAD)
geldi.
alınan bilgiye derinlikte
gerçekleşti.
Başbakanlık göre, Ege
www.cephegazetesi.com
13 Eylül 2014 Cumartesi
2
ÇOBANKÖY-EĞRİDERE HATTI
DOLMUŞÇULAR İÇİN
EZİYETE DÖNDÜ
bıktıklarını belirtti.
ASFALTTAN YAMA
BİLE YAPILMAMIŞ
İZSU tarafından bölgede
temiz su boru döşeme
çalışması yapıldığını ve
bunun için köy içindeki
yolun 3-4 yerinde yolu
kazıldığını ve
çalışmaların yaklaşık bir
ay önce bitmesinden
sonra kazılan yerlerin
öylesine üstünkörü
şekilde toprakla
GÖRÜYOR !
‘Tire-Çobanköy,
kapatıldığı
ve çekip
Çobanköy, Saruhanlı,
Eğridere-Ödemiş'
gidildiğini belirten Acar,
Yenişehir, Eğridere ve
hattında çalışan S.S.
Osmancık köyleri başta bunların kendilerine
Doğu Köyleri Minibüs
Hattı Kooperatifi üyesi olmak üzere toplam 14 sorun oluşturduğunu
belirtti. Acar, “Madem
köy ile komşu Ödemiş
dolmuş sürücüleri,
buradaki çalışma bitmiş.
yoldaki bozukluklardan ilçesine yolcu götürüp
İZSU, buraya yama
şikayetçi.Her gün birçok getiren, çok sayıda
şeklinde bir asfalt
dolmuşu bünyesinde
sıkıntı ve zorlukla
mücadele ederek ekmek bulunduran Kooperatifin atabilir. Bunun çok zor
olduğunu sanmıyorum.
parasının peşinde olan, Başkanı Yaşar Acar,
Böylesine baştan salma iş
özellikle Çobanköy'de
Tire-Ödemiş hattında
olmaz. Her gün yüzlerce
bulunan köy içindeki
çalışan S.S. Tire Doğu
yolcu bu yolları
çukurlukların araçların
Köyleri Minibüs
kullanarak gidip geliyor.
Kooperatifi üyelerinin en alt takımlarını
Bu yolların halini,
büyük sıkıntılarından biri mahvettiğini, kısa
gösterilen ilgisizliği
aralıklarla tamircilere
bozuk yollar. Her ay
dikkatlice takip ediyor !”
gitmekten ve bir sürü
yüzlerce lira tamir
masrafa girmekten artık dedi.
masrafına neden olan
bozuk yolların, bir ay
önce yapılan ve
sonrasında üstünkörü
kapatılan İZSU boru
döşeme çalışması
sonrasında, daha da
kötüleştiğini belirten
çilekeş dolmuş
sürücüleri, buna bir
çözüm bulunmasını
istedi.
HER GÜN
YÜZLERCE
YOLCU BU HATTA
GİDİP GELİYOR
VE BU YOLLARI
YOLCU GÖRÜNÜMLÜ TRAFİK POLİSLERİ
ŞEHİR İÇİ DOLMUŞLARINI DENETLİYOR
Tire Emniyet Müdürlüğü Trafik
Büro Amirliği yeni bir
uygulama başlattı. Yaklaşık bir
aydır sürdürülen uygulama ile
sivil kıyafet giymiş olan polis
memurları yolcu gibi bindikleri
şehir içi dolmuşlarında,
yolculuk yapmakta, yapılan bir
kural hatası ve yanlışlığı not
alarak bununla ilgili olarak
yasal işlem
yapmakta.H
afiye trafik
polisleri her
an iş başında
olacak.
Şehir içi
toplu ulaşım
noktasında
daha etkili
denetim
yapmak,
yapılan
yanlışları
ortaya çıkarmak adına yeni bir
uygulama başlatan Tire
Emniyet Müdürlüğü Trafik
Bürosu Amirliği ekipleri, ilçe
merkezinde çalışan şehir içi
dolmuşlarına sivil kıyafetlerle
bir yolcu gibi binerek, gizli
denetlemede bulunmakta.
Bindiği dolmuşun geçtiği hatlar
boyunca trafik kurallarına,
işaret ve levhalara uyup
uymadığını, yolcu indiripbindirirken nelere dikkat ettiği,
durak harici durup durmadığı
gibi konuları inceleyen sivil
trafik polisleri, dolmuş
sürücüsünün yaptığı yanlış ve
hatalı tutumları not almakta.
Daha sonra, dolmuştaki
yolcuları kendisini tanıtıp
görevini anlatan polis memuru,
sürücüye yaptığı yanlışları
anlatıp, bununla ilgili yasal
cezai işlemleri uygulamakta.
Yaklaşık 1 aydır süren bu
uygulama ile her geçen gün
yoğunluk kazanan şehir içi
trafiğinin değişmez unsurları
olan şehir içi dolmuşlarının
daha çok kurallar çerçevesinde
hareket etmelerini sağlamak
amaçlanmakta.
OKUL VAKTİ GELDİ
AİLELERİ TATLI MASRAF TELAŞI SARDI
Her yıl Eylül ayında başlayan
okul masrafları telaşı okulların
açıldığı şu günlerde yeniden
aileleri tatlı bir telaşa sokmuş
durumda. Çocuklarına daha iyi
bir gelecek sunmak adına en iyi
şartlarda eğitim alması için çaba
sarf eden aileler, Eylül ayının ilk
günleriyle birlikte okullarda
yapılan istek ve yönlendirmeler
ışığında ilçemizdeki
kırtasiyelerden alışverişlerini
yapmakta. Yaklaşık 32 yıldır
Tire Türkocağı Caddesi'nde
kırtasiye hizmeti veren Çağatay
Kırtasiye, yeni eğitim yılı
öncesinde velilerin ve okulların
tüm isteklerini karşılamak adına
her türlü ürünü getirmiş
durumda. Eylül ayının ilk
günleri ile başlayan ve yaklaşık
bir ay gibi bir süre sürecek olan
yoğun iş günlerinde öğrencilere
ve velilerine en iyi hizmeti
sunmak için yorucu bir tempoda
çalışacaklarını belirten Çağatay
Kırtasiye işletmecisi Dilek
Çulpan ve Mustafa Bingül, tüm
yoruculuğuna rağmen
bu zaman diliminin
kırtasiyeciler
tarafından dört gözle
beklendiğini ifade
ettiler.
Okul malzemesi
alışverişi noktasında
çok önemli bilgiler
veren Dilek Çulpan, en
kıymetli varlıklarımız
olan çocuklarımız için
aldığımız ürünleri
alırken onların
sağlığını tehlikeye
atacak kanserojen
maddeler içeren
ürünler alınmaması
gerekir. Bizler bu
konuya büyük
hassasiyet göstermekteyiz.
Kırtasiye malzemesi satışı
konusunda, en çok şu ürün veya
bu ürün satılıyor diyeceğim bir
ürün yok. Hemen hemen her
ürün bu dönemde çok satar.
Oyun hamurundan deftere,
kalemden kaplama kağıtlarına
kadar. Fiyatlarımız genelde
makul seviyededir. Ürünün
kalitesine göre fiyatlarımız var.
ÖDEMİŞ BEŞİKTAŞLILAR DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Eylül 2014 Pazar Günü Saat 15.00'te Ödemiş Kent
Konseyi binasında yapılacaktır. Ekseriyet olmadığı taktirde bir hafta sonra aynı yer ve saatte
yapılacaktır.
Gündem:
1-Yoklama ve Açılış
2-Divan Seçimi ve Saygı Duruşu
3-Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması
4-Raporların görüşülmesi ve ibrası
5-Yeni yönetim ve Denetim Kurulu Seçimi
6-Kapanış
www.cephegazetesi.com
13 Eylül 2014 Cumartesi
AK PARTİLİ MECLİS ÜYELERİ
TİRE KENT MÜZESİ'Nİ
ZİYARET ETTİ
Taykut, “Tire Kent Müzesi'ndeki eksiklikler üzüntü verici”
Onursal Başkan ilan edilen
yoksun
başta A. Munis Armağan olmak
kadrolaşma
üzere, basında Barış Nobel'i
anlayışıyla
için ülkemizin ikinci potansiyel
burada da
karşılaştıkların adayı olarak bahsedilen Tireli
Müzisyen Muammer
ı söyleyen
Taykut, “Kent Ketencoğlu, Mevlevi
müzemiz uzun dünyasının gönlünde taht
kurmuş değerimiz Lütfi Filiz ve
süredir
Tire Kent Müzesini ziyaret
ziyaretçiye açık olarak hizmet tasavvuf müziğimizi Dünya'da
eden ve yapılan çalışmaları
veriyor. Yaklaşık 10 personel temsil eden Neyzen Aziz Şenol
inceleyen AK Partili meclis
Filiz, edebiyat dünyasında
burada görev yapıyor ama
üyeleri Tire Kent Müzesinde
günlük ziyaretçi sayısı bazen şehrimizi yıllardır başarıyla
çok ciddi eksiklik ve yanlışların görevli sayısına bile ulaşmıyor. temsil eden Mehmet Erdoğan
bulunduğunu, müzenin bu hali Resmi açılış yapılması ve bir an gibi birçok ismi Tire Kent
ile Modern Kent Müzesi
Müzesi'nde göremedik. Bu
önce profesyonel ve bilimsel
kavramından oldukça uzak bir bir kadro ile yönetilerek
üzüntü verici büyük ihmalin bir
görünümde olduğunu
şehrimize hizmet vermesi için an önce giderilmesinin Kent
söylediler.Kent Müzeleri'nin, daha neyin beklendiğini
Müzemize Pierre Loti özel
insanları yaşadıkları veya
bölümünden çok daha fazla
anlamış değiliz. İlk çıkış, ilk
ziyaret ettikleri kentler
katkı koyacağını düşünüyoruz”
tanıtım, farklı vizyon ve
hakkında bilgilendirilmek için yönetim anlayışı,
dedi.
düşünülmüş yapılar ve kentin profesyonellik ve bilim
“KENT MÜZEMİZDE
yetiştirdiği değerleri, tarihi,
SİYASETÇİLERİMİZ
insanlarından oluşan bir
coğrafyası, ekonomisi, tarımı, danışma ve yönetim
NEDEN YOK”
sanayisi, kültürü, doğal
Tire Kent Müzesi'nde Tire'nin
mekanizması, Tire Kent
güzellikleri, yemek ve mutfak Müzesi'nde derhal hayata
yetiştirdiği siyasetçilere de yer
kültürü gibi konuların
geçirilmelidir. Çok daha önemli verilebileceğine dikkat çeken
ziyaretçilere teknolojik
Taykut, “91 yıllık Cumhuriyet
olan başka bir konu ise
donanımlardan destek alınarak sergilenen objelerimizin zaman tarihimizde yetiştirdiğimiz ve
sunulduğu yerler olduğunu
Tiremizi temsil etmek üzere
içerisinde deforme olup
hatırlatan İzmir Büyükşehir ve bozulabilme olasılıklarıdır. Bu Ankara'ya gönderdiğimiz,
Tire Belediyesi Meclis Üyesi konuda saklama şartları
sekizinci dönem İzmir
Ali Taykut, “Nitelikli bir Kent kriterlerini yerine getirebilecek Milletvekili Hüseyin Sami
Müzesinde teknolojik alt yapı gerekli önlemleri alabilecek
Gülcüoğlu, dokuz, on ve on
çok detaylı olarak mutlaka
birinci dönem İzmir
deneyimli personelin
kullanılmalıdır. Ses sistemi
görevlendirilmediğini gördük. Milletvekilliği yapan, Türkiye
sayesinde aynı anda birden
Jokey Kulübü Genel
Tire Kent Müzesi'nde bu
fazla dilde dinleme, Kiosklar ile eksikliklerin giderilerek bir an Sekreterliğinde bulunan,
interaktif bilgi alışverişi ve
Galatasaray Kulübü Başkanlığı
önce resmi açılışının
sunumlar ile yerli ve yabancı yapılmasını ve resmen hizmete da yapan Sadık Giz'imiz,
ziyaretçileri kent hakkında
şehrimize politik alanda yaptığı
girmesini bekliyoruz. Aksi
bilgilendirme sistemleri
hizmetlerle katkı koyan İsmail
takdirde zaman bir kaybının
kurulmalı, maketler ile de
Taşlı'mız, 50. hükümette
ötesinde, böylesine büyük
ziyaretçilere mutlaka detaylı
Turizm Bakanlığı ve yine 50.
bütçeler ile yapılan bir
bilgiler sunulmalıdır. Özel
hükümette Bayındırlık ve İskan
yatırımın beklenen etki ve
müze yazılım programları
faydayı vermesi de oldukça güç Bakanlığı yapmış olan ve
kullanılarak müze ziyaretçi ve hale gelecek ve bu yatırım atıl şehrimizin yetiştirdiği
grup profilleri çıkartılarak
politikacılar içinde bakanlık
bir konuma düşecektir”
detaylı raporlamaların
makamına kadar yükselen tek
şeklinde konuştu.
yapılmasına da önem
“PİERRE LOTİ'NİN TİRE kişi olan Halil Çulhaoğlu'muz
verilmelidir” dedi.
KENT MÜZESİ'NDE İŞİ NE 'Tire'den Yetişen Siyasetçi
“YAPILAN YATIRIMIN BİR ?”
Değerlerimiz' başlığı altında
ANLAMI OLMALI”
Tire'ye ait olmayan unsurların Tire Kent Müzemizde mutlaka
Tire Kent Müzesi'nde ifade
yer almalıdır. Öte yandan kent
Tire Kent Müzesi'nde
ettiği temel ayrıntıların
sergilenmesine ivedilikle son müzeciliğinin en önemli
neredeyse tamamının
temalarından biri de yöre
verilmesi gerektiğini
düşünülmediğini ya da ihmal vurgulayan Ali Taykut, “Tire
mutfağıdır. Bu kadar zengin bir
edildiğini üzülerek
mutfağı olan ilçemiz, kent
Kent Müzesi'nde Pierre Loti
gözlemlediklerini sözlerine
müzemizde kendine özgü
gibi ismi İstanbul ile
ekleyen Ali Taykut, “Kent
özdeşleşmiş, Tire kent kimliği yemekleri ve yemek kültürü ile
müzelerinin başarısı nitelikli
ile hiçbir alakası olmayan özel tanıtılmamaktadır. Örneğin
ziyaretçi olgusundan
bölümler gördük ve hayretler tandırımız, şiş köftemiz,
anlaşılmaktadır. Müzeyi gezen, içerisinde kaldık. Müzemizde karadutlu lor tatlımız, çamur
kullanan ve bir daha gelen
yer verilmesi gereken o kadar peynirimiz ve daha nice
ziyaretçi sayısını ne kadar
lezzetlerimiz Tire Kent
çok eksiklik varken Pierre
artırabiliriz noktasında çok
Müzemizde mutlaka
Loti'ye özel bölüm açılması
ciddi bir mücadele verilmelidir. ciddiyetten yoksun bir
tanıtılmalıdır” dedi.
Kent müzesinin amacı, kenti
Tire Kent Müzesi'ne yaptıkları
yaklaşımdır. Öte yandan bir
pazarlamak değil, kent
kişinin tarihte Tire'de doğmuş ziyarette ilk göze çarpan
kimliğinin inşasını
olması ve çocukluğunda kısa eksiklikler ve yanlışları Tire
oluşturmaktır. Tire Kent Müzesi bir süre Tire'de yaşaması, daha Belediyesi'nin kararlılık ve
devletin kasasından çok ciddi sonra Tire ile ilgili tüm
samimiyetle dikkate alması
bir bütçe ayrılarak yapılan bir bağlarını kopararak hayatının gerektiğini belirten Ali Taykut,
projedir. Şehrimize gelen
sonuna kadar şehrimizle hiçbir “Bu eksiklikler Tireliler ve sivil
ziyaretçiler, kent müzemizde ilgisi olmayan bazı isimlerin bu toplum kuruluşları ile işbirliği
kent kimliğimizi göremez ve
müzede yer alacağı anlamına yapılarak rahatlıkla
Tire'nin kent kimliği hakkında gelmemelidir” dedi.
giderilebilir. Tirelilerin
doyurucu bilgilere sahip
“MUNİS ARMAĞAN, TİRE göğsünü kabartacak, akademik
olamazsa yapılan bu yatırımın İÇİN PİERRE LOTİ'DEN
camialardan daha fazla övgüler
hiçbir anlamı olmaz” şeklinde ÇOK DAHA ÖNEMLİDİR” alabilecek bir kent müzesi
konuştu.
yolunda ilerleyebilmemiz için
Kent müzeleri kentlilerle
“RESMİ AÇILIŞ İÇİN
birlikte kurulması gerektiğini bu yapıcı ve katkı koyucu
DAHA NE BEKLENİYOR ?” dile getiren Taykut, “Şehrimizin eleştirilerin hızla
Tire Kent Müzesi'nin uzunca kent kimliğini oluşturan ve
değerlendirilip gerekli
bir süredir ziyaretçiye açık bir kentimizin başarılarında pay
önlemlerin alınmasını talep
şekilde hizmet verdiğini ve
ediyoruz” dedi.
sahibi olan, akademik
ciddi sayıda personelin
HABER: BÜYÜK TİRE
çevrelerce 'Bay Tire' olarak
görevlendirildiğini ancak Tire anılan değerli tarihçimiz ve Tire HABER MERKEZİ
Belediyesi yönetiminin,
Kültür Derneği tarafından
profesyonellik ve bilimsellikten
3
AİDATINI ÖDEMEYENİN BÜROSU,
DÜKKÂNI VE MAĞAZASI DA
DİĞER MALİKLERE SATILACAK
Aidat olayı, herkesi yakından
ilgilendiriyor. O nedenle,
ilgili yasa maddesinin son
şekli hakkında, bilgi
vermekte yarar var. Kat
maliklerinden her biri,
aralarında başka türlü
anlaşma olmadıkça;
Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan
ve bekçi giderlerine ve bunlar
için toplanan avansa eşit
olarak; Ana gayrimenkulün
sigorta primlerine ve bütün
ortak yerlerin bakım, koruma,
güçlendirme ve onarım
giderleri ile yönetici aylığı
gibi diğer giderler ile ortak
tesislerin işletme giderlerine,
kendi arsa payı oranında,
katılmakla yükümlüdür (Kat
Mülkiyeti Kanunu Md. 20).
Gider ve avans payının
tamamını ödemeyen kat
maliki, ödemede geciktiği
günler için aylık yüzde 5
hesabıyla gecikme tazminatı
öder.
Evİ DE SATILACAK
Konu, aylık yüzde 5 gecikme
tazminatı ile bitmiyor.
Devamı da var!.. Kat
maliklerinden biri örneğin 6
no'lu dairenin sahibi; aidat
borcunu ödememek suretiyle
diğer kat maliklerinin
haklarını çekilmez hale
gelecek derecede ihlal
ederse, onlar, 6 no'lu dairenin
mülkiyet hakkının
kendilerine devredilmesini,
hakimden isteyebiliyorlar.
Kat Mülkiyeti Kanunu'nun
(KMK) 25. maddesine
göre, örneğin; Ortak
giderler ve avanstan,
kendine düşen borcu
ödemeyen ve hakkında iki
takvim yılı içinde üç kez icra
ve dava takibi yapılan, kat
malikine ait gayrimenkulün,
Kendi bağımsız bölümünü
randevu evi, kumarhane veya
benzeri yer olarak kullanmak
suretiyle ahlak ve adaba
aykırı harekette bulunan kat
malikine ait gayrimenkulün,
talep edilmesi halinde,
“çekilmezlik halinin mevcut
olduğu” kabul edilir ve
bağımsız bölümün diğer kat
maliklerine devredilmesi söz
konusu olur (KMK Md.
25/2).
BEDAVA DEĞİL
Yukarıdaki örnekte belirtilen
kat malikine ait
gayrimenkulün, diğer kat
maliklerine devredilmesi,
“bedava” olmuyor. Bunun
için;
Diğer kat maliklerinin, sayı
ve arsa payı çoğunluğuyla, o
gayrimenkulün kendilerine
devredilmesi için karar
almaları,
DEVREN SATILIK
Okul yanında çalışır durumda
Sandviç, Bakkal dükkânı
ÖDEMİŞ
Tel: 0506 387 8083
Dava açılması, Hakimin
hüküm vermeden önce, devir
bedelinin ileride hak sahibine
ödenmek üzere bankada, üçer
aylık vadeli hesaba
yatırılması ve makbuzunun
ibrazı için uygun bir süre
vermesi,
Devir bedelinin, süresi içinde
yatırıldığına dair belge ibraz
edilmesi,
Hakimin davayı kabul
etmesi,
gerekiyor.
Bu gibi durumlarda hakim,
mülkiyetinin devri istenen
gayrimenkulün, davayı açmış
olan kat maliklerine, arsa
payları oranında
devredilmesine ve devir
bedelinin işlemiş faiziyle
karşı tarafa ödenmesine karar
verir.
Görüldüğü gibi, “aidat” deyip
geçmemek lazım.
Geciktirince, önce aylık
yüzde 5 faiz ödeniyor,
zamanla bu da yetmiyor,
aidatı ödenmeyen
gayrimenkul komşulara
devredilebiliyor.
Aman dikkat!.. Hür.
**SAHİBİNDEN DEVREN SATILIK
BİLARDO SALONU&İNTERNET CAFE**
ELEMAN ARANIYOR
İrtibat No:0505 315 4918
Ödemiş Erbil Tarımda
Çalışacak iş arkadaşları
aranmaktadır.
ÖDEMİŞ - İZMİR DİREK TREN
HAREKET SAATLERİ
Hareket Saati
Hareket Yönü
05.20
06.58
08.44
12.05
14.57
17.43
19.20*
Ödemiş-İzmir
Ödemiş-İzmir
Ödemiş-İzmir
Ödemiş-İzmir
Ödemiş-İzmir
Ödemiş-İzmir
Ödemiş-İzmir
İZMİR - ÖDEMİŞ TREN HAREKET
DÖNÜŞ SAATLERİ
Hareket Saati
06.20
09.23
12.20
15.09
17.10
19.57
21.30*
Hareket Yönü
İzmir - Ödemiş
İzmir - Ödemiş
İzmir - Ödemiş
İzmir - Ödemiş
İzmir - Ödemiş
İzmir - Ödemiş
İzmir - Ödemiş
Gar Şefliği: 545 30 59
www.cephegazetesi.com
Ö D E M İŞ T İC A R E T O D A S I
EK ONO M İDE SON D UR U M
Ö D E M Ğğ ‘T E A L T I N V E D Ö V ĞZ F ĞY A T L A R I (1 2 /0 9 /2 0 1 4 )
TL.
6 2 0 ,0 0
6 2 0 ,0 0
8 6 ,5 0
7 1 ,4 0
5 5 ,7 0
3 0 0 ,0 0
1 5 0 ,0 0
A t a (C u m h u ri ye t)
R eş at A lt ın
2 2 A ya r A lt ın
1 8 A ya r A lt ın
1 4 A ya r A lt ın
Y a rım A lt ın L ira
Ç ey rek L ira
$
A lı ş : 2 .1 8
S at ış : 2 .2 2
EU RO
A l ış : 2 ,8 2
Sa tış : 2 ,8 6
Y U R T ĞÇ Ğ F U A R L A R
1 4 E ki m -1 8 E k i m 2 0 1 4 ta ri hl eri a ra sı n da , B u rta rı m 1 2 .U lu s la ra ra s ı
T a rım ,T o h u m c ul uk ,F i da n cı lık v e S ü t E n d üs tris i F ua r ı, B u rsa F ua r v e K o n g re M erk ezi
A d re si nd e, T ü y a p F ua r cıl ık L td. Ş ti ta ra fı nd a n d ü zen le ne cek tir.
1 5 E ki m -1 9 E k im 2 0 1 4 ta ri hl eri a ra sı n da ,2 1 .V a n-A s ya İ p ek y o lu Sa n a y i v e T i ca ret
F u a rı,T u ş ba F u a r v e K o n g re M e rk ezi V a n A d res in d e, A ja ns a s y a F ua r cıl ık L td. Ş ti.
ta ra fın d a n d ü zen len ec ek tir.
1 6 E ki m - 1 9 E k im 2 0 1 4 ta ri hl eri a ra sı n da , M e de x po -M e di ka l Ü rü n ler ,Sa ğ l ık
K u ru lu şl a rı,H a sta n e v e L a b o ra tu v a r D on a n ım la r ı v e T ek n o lo jil eri F ua r ı,İ zm ir U lu s la r a ra s ı
F u a r A la n ı K ü ltü rp a rk A d res in d e,S ns F u a rcı lık A .Ş. ta r af ınd a n dü ze nl en ecek tir .
Y U R T D I ğ I FU A R L A R
0 2 E ki m – 0 4 E k im 2 0 1 4 ta ri hl eri a ra sı nd a ,B io s ty l E s o teri ka O rg a ni k
B es len m e,E k o lo ji v e Sa ğ l ık lı y a ş a m F ua r ı,S lo v a k y a ’nı n B ra ti sl a v a ken tin d e
d üze nl en ecek tir .
0 2 E k im – 0 5 E ki m 20 1 4 ta r ih ler i a ra s ın da ,R o m a Sp o s a G el in lik v e A bi y e
F u a rı ,İ ta ly a ’n ın R o m a ken tin d e d üz en len ece kti r
0 3 E ki m – 0 6 E k im 2 0 1 4 ta ri hl eri a ra sı nd a ,İ N T E R G E M D o ğ a l T a ş ,M ü cev h er v e D o ğ a l
T a ş O bje leri Se ktö r el F ua r ı,A l m a ny a ’n ın Id a r-O be rste in ke nti nd e d ü zen len ece kti r.
ÖDEMİŞ 30.MİLLİ FUARINDA 29 KİŞİ ORGAN BAĞIŞI YAPTI
Ödemiş 30.Milli Fuarında stant açan
Ödemiş İlçe Sağlık Müdürlüğü organ
bağış ünitesi fuarın açıldığı tarihten bu
yana 29 kişinin organlarını bağışladığını
belirtti. Organ bağışı standında dağıtılan
broşürlerde organ bağışının önemi
anlatılıyor.
Ödemiş Süleyman Demirel Mahallesi
Muhtar Necmiye Aksoy da 30.Milli Fuar standında organ bağışında bulunan 29. kişi oldu.
Organ bağışının önemine dikkat çeken yetkililer bir can kurtarmanın öneminin çok büyük
olduğunu vurguladılar.
BEYAZ EMLAK'tan
ANAFARTALAR’DA
210 M² 5+1 Salon
Açık Mutfak
Yeni Daire
161.000 TL
35beyazemlak35.
sahibinden.com’dan
Görebilirsiniz...
TEL: 0543 517 67 68
WWW.GUVENEMLAK.COM
SATILIK
Kum Kuyu mevkisinde
10 Dönüm TARLA
İçinde Damı ve elektriği suyu mevcut
yolu mevcut
Her mahsule elverişli
Müracaat: Ulus Emlak
Satılık tarla
Birgi İrimağzında ,içerisinde Lüx evi, incir,Üzüm
Zeytin ve çeşitli meyva ağaçları bulunan
3.000 metrekarelik Hobi bahçesi satılıktır
0505 3322 932
GARAJ
PASTAHANESİ
MAKİNA veya ELLE LOKMA DÖKÜLÜR.
MEVLÜTLERE , DÜĞÜNLERE YORGAN EKMEĞİ
VE ÖDEMİŞ PİDE YAPILIR.
Orhan ÇAYLALI
Tel: 0232 543 29 71
GSM:0535 644 50 85 - 0536 580 25 93
Otogar İçi No:1 ÖDEMİŞ
Diksiyonu düzgün,
takım arkadaşları
aranmaktadır.
Mür: 599 99 77
Akıncılar Mah.
Fevzi Paşa Cad.
No: 27
(Uzun Sok.)
Ödemiş
SATILIK DÜKKAN
Sanayi Sitesinde Sahibinden
Satılık Dükkan
50 m² 2 katlı içinde batar katı mevcut,
elektrik suyu mevcut sanayi cereyanı
mevcuttur.
ADRES: 8.Sok. No: 19
TEL: 0545 404 60 70
EV: 545 41 99
Ödemiş
ATLAS
HALI-KOLTUK YIKAMA
Ahmet GENİŞ
Halılarınız Otomatik-Bilgisayarlı
makinalar ile hijyenik ortamda
El değmeden Yıkanıp Poşette teslim edilir.
Kurutma Alanımız Kapalı ve Hijyeniktir.
İŞ Tel: 545 6 545
Ahmet Geniş Tel: 0505 513 04 35
Merkez: Saracoğlu Cad.
No: 80/B Ödemiş
Fabrika: Yeniceköy Mah.
No: 1/1 Ödemiş/İzmir
TEL: 0537 420 23 57
İŞ TEL: (0232) 545 37 44
Kenan BEKÖZ
Dr. Mustafabey Bengisu Cd. No:15
ARKANT EMLAK'TAN
KİRALIK
BÜYÜKBAŞ HAYVAN
DAMI
İçinde elektriği, suyu, 210
adet kilitli sistemi olan
60 m² çoban evi bulunan
sekizli Sağım Hanesi
2000 m² kapalı alanı bulunan
10.000 m² yerimiz kiralıktır.
0532 677 79 39
SATILIK ÇAY
ELEMAN ARANIYOR
OCAĞI
Firmamızın Market Departmanında çalışmak
İşler vaziyette Ulus
üzere Eleman alınacaktır. Müracaat : 0554 862 4915
Meydanı
Kaymakçı –İzmir
ÖDEMİŞ
Ümit Mersin Petrol Gıda İnş. Taş. Yak. San. Tic. Ltd. Şti.
0553 229 4266
0532 769 06 64
Kuru kahve, şifalı bitkiler,
Baharat ve İhtiyaç Maddeleri
ARKANT EMLAK'TAN
SATILIK
BAYAN
Elemanlar Aranıyor
SAHİBİNDEN
SATILIK
Sahibinden Beşgöz'de 126 m² 4. Kat
Çatı katlı (Çatı katı kiraya vermeye müsait)
Yerler laminant parke, çift cam ısı, açık mutfak
3+1 bina yeni bitmiş olup tapusu alınmıştır.
Fiyatı: 115.000 TL
Tel: 0507 376 36 85
İmtiyaz Sahibi : Mehmet BOZOĞLU
Tel:0(232) 545 59 29
Cep: 0535 439 33 15
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Nuray TOKSÖZ
Yönetim ve Yazışma Adresi : Esen Matbaası İnceoğlu Sk. No:7
Ödemiş / İzmir
Cephe Gazetesi Kuruluş Tarihi : 1950
Gazetenin Kurucusu : Burhan ESEN
Haber – Basın Danışmanı ve Haber Müdürü : Erdinç
ADALIOĞLU
Kiraz İrt. Bürosu : Adnan ÖZKANBeydağ İrt. Bürosu : Özcan
DEĞİRMENCİ (Atatürk Mah. Tel : 0530 30 87 917)
EFE OFSET
MATBAACILIK YAYINCILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 758 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content