close

Enter

Log in using OpenID

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan T.C. Ziraat Bankası

embedDownload
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan T.C. Ziraat Bankası Şubelerinde adıma kredi ve/veya burs
ödemesi amacıyla TL cinsinden açılmış/açılacak vadesiz mevduat hesaplarımdan dilediği zaman
dilediği miktarda para çekmeye, dilerse dilediği zaman dilediği miktarda para yatırmaya, ahzu kabza
sulh ve ibraya, hesap bakiyelerimi öğrenmeye, hesap özetleri istemeye, provizyon ve virman işlemleri
yaptırmaya, dilediği zaman dilediği kişi ve yerlere dilediği miktarda para havalelerini yaptırmaya,
adıma gelmiş veya gelecek para havalelerini tahsil etmeye, talep, tahsil ve ahzu kabza mukabilinde
sulh ve ibraya, yukarıdaki işlemlerle ilgili tüm evrakları tanzim ve imzalamaya, ATM kartlarını ve
şifrelerini almaya, değiştirmeye, yenilemeye, uzatmaya, iptal ettirmeye, evraklarını imzalamaya
mezun ve yetkili olmak üzere ……………….. oğlu/kızı …/…/…. doğumlu ……..………… T.C. Kimlik nolu
………………. ‘yı vekil tayin ettim.
ONAYLAYAN
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
92 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content