close

Enter

Log in using OpenID

ACİL SERVİSTE YEŞİL ALAN UYGULAMASI

embedDownload
ACİL SERVİSTE YEŞİL ALAN
UYGULAMASI
(TRİAJ UYGULAMASI)
Acil Hal
Kapsamında mı?
H
YEŞİL ALAN
Ücretli hasta olarak
kabul edilir
Provizyon
alınabildi mi?
H
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış
Tarifesi üzerinden fatura edilir
GSS Kapsamındadır, SGK’ya
MEDULA üzerinden fatura
edilir
120.05.01- Sosyal Güvenlik Kurumu Hesabının ilgili alt
hesabına Borç kaydı yapılır
600.01.-Sağlık Hizmeti Gelirleri Hesabının
İlgili alt hesabına Alacak kaydı yapılır.
120.11.01-Yurtiçi Gerçek Kişilerden Alacaklar Borç
600.01 Sağlık Hizmeti Gelirleri
Hesabının ilgili alt hesabına Alacak kaydedilir
Borç ödendi
mi?
E
E
Global Bütçeden Ödeme Yapıldığında:
102.01-Vadesiz hesabının ilgili alt hesabı Borç
120.05.01 Hesabının ilgili alt hesabı Alacak
(120.05.01 Hesapta yeterli bakiye yoksa
340.03 hesabı alacak kaydı yapılır)
102.01-Vadesiz hesabının veya 100.01-Kasa
hesabının ilgili alt hesabı Borç
120.11.01-Yurtiçi Gerçek Kişilerden
Alacaklar Hesabı Alacak kaydedilir
H
Bkz.Ücretli hasta alacak takibi algoritması
Algoritmalar rehberlik amacıyla geliştirilmekte olup, mevzuattan kaynaklanan uygulama zorunluluklarını ortadan
kaldırmamaktadır. Bu nedenle sağlık tesislerimizce yürürlükteki mevzuat mutlaka dikkate alınmalıdır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
199 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content