close

Вход

Log in using OpenID

ACİL SERVİSTE YEŞİL ALAN UYGULAMASI

embedDownload
ACİL SERVİSTE YEŞİL ALAN
UYGULAMASI
(TRİAJ UYGULAMASI)
Acil Hal
Kapsamında mı?
H
YEŞİL ALAN
Ücretli hasta olarak
kabul edilir
Provizyon
alınabildi mi?
H
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış
Tarifesi üzerinden fatura edilir
GSS Kapsamındadır, SGK’ya
MEDULA üzerinden fatura
edilir
120.05.01- Sosyal Güvenlik Kurumu Hesabının ilgili alt
hesabına Borç kaydı yapılır
600.01.-Sağlık Hizmeti Gelirleri Hesabının
İlgili alt hesabına Alacak kaydı yapılır.
120.11.01-Yurtiçi Gerçek Kişilerden Alacaklar Borç
600.01 Sağlık Hizmeti Gelirleri
Hesabının ilgili alt hesabına Alacak kaydedilir
Borç ödendi
mi?
E
E
Global Bütçeden Ödeme Yapıldığında:
102.01-Vadesiz hesabının ilgili alt hesabı Borç
120.05.01 Hesabının ilgili alt hesabı Alacak
(120.05.01 Hesapta yeterli bakiye yoksa
340.03 hesabı alacak kaydı yapılır)
102.01-Vadesiz hesabının veya 100.01-Kasa
hesabının ilgili alt hesabı Borç
120.11.01-Yurtiçi Gerçek Kişilerden
Alacaklar Hesabı Alacak kaydedilir
H
Bkz.Ücretli hasta alacak takibi algoritması
Algoritmalar rehberlik amacıyla geliştirilmekte olup, mevzuattan kaynaklanan uygulama zorunluluklarını ortadan
kaldırmamaktadır. Bu nedenle sağlık tesislerimizce yürürlükteki mevzuat mutlaka dikkate alınmalıdır.
Author
Document
Category
Без категории
Views
2
File Size
199 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа