close

Enter

Log in using OpenID

CEPKASK CEP TELEFONU HİZMET PAKETİ

embedDownload
®
CEPKASK CEP TELEFONU HİZMET PAKETİ
HİZMET ŞARTLARI
0 - 1000 Euro satış bedeli aralığındaki muhtelif marka ve modeldeki cep telefonları için;
1) Hizmet Kapsamı
1.1. Sıvı teması sonucu doğan korozyon arızaları,
1.2. Çarpma, Düşme sonucu oluşacak kırılmalar,
1.3. Hırsızlık, Gasp, Kapkaç;
Hırsızlıktan maksat; Cep telefonunun kapalı bir mahalden kırılma ve zorlanma yolu ile çalınmasıdır.
.
1.4. Deprem hariç her türlü doğal afet sonucu oluşan hasarlar,
1.5.
1.6. Kavrulma, Kararma, Duman ve İs sonucu oluşacak hasarlar,
1.7. Yüksek voltaj, Kısa devre ve Endüksiyon akımının etkisinden oluşan hasarlar,
1.8. Danışmanlık, Teknik destek, Lojistik, Hukuki danışmanlık, Teknik servis, Call Center
Teminat ve hizmet kapsamındadır.
Cepkask sıfır ve faturalı cep telefonlarına hizmet verir ve kısmi onarım gerektiren arızalar ve hasarlar 2 (iki) defaya mahsus hizmet kapsamı altındadır.
2) Hizmet Kapsamı Dışında Kalan Haller (İstisnalar)
2.1. Şarj cihazı, pil, hafıza kartı, orijinal veya yan sanayi bilumum aksesuarlar ile ilave donanımlar
2.2. Unutma, kaybetme ya da unutulduğunu, kaybedildiğini zannetme,
2.3. Yankesicilik, Aşırma;
Yankesicilikten maksat; Kamuya açık alanlarda (toplu taşıma araçları, pazar, alışveriş merkezleri, işyeri, okul, yurt, cafe,
restaurant, konser alanları vb) sigortalının farkına varmadığı hırsızlıklar,
2.4. İkinci el veya kullanılmış cep telefonları
2.5. Cep telefonunun, çizilmesi, lekelenmesi, iç ve dış yüzeyinde meydana gelebilecek sıyrık, çizik gibi estetik kusurlar,
2.6. Cep telefonunun, normal kullanımından doğan aşınma, yıpranma, çürüme, paslanma, oksidasyon halleri,
2.7. Cep telefonlarının imalatçı ya da satıcılarının yasa veya sözleşme gereği sorumlu olduğu, Üretim Hataları, (Garanti
Kapsamı).
2.8. Cep telefonunu çalan kişiye kendi eliyle teslim etmek ya da kişiyi tanımak (Emniyeti Suistimal),
2.9. Cepkask Cep Telefonu Hizmet Paketi, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kullanıcının 18 yaş ve üzerinde olması
şartıyla geçerlidir. 18 yaşından küçüklerin uğrayacağı veya uğratacağı, tam ziya ve kısmi arıza ve hasarlar,
2.10. Cep telefonunun araç içinde bırakılması sonucu oluşabilecek tüm hırsızlıklar,
2.11.
2.12. Ağır ihmal, kasıtlı zarar vermek,
(Ağır ihmalden maksat; cep telefonunun lavaboya, denize ve binaların yüksek katlarından düşmesi gibi müşterinin gerekli
koruma ve önlemi almadığı hasarlardır.) Teminat ve hizmet kapsamı dışındadır.
3) Yükümlülükler
3.1.
numarası mutlaka yer almalıdır. Aynı fatura üzerinde bir den çok cep telefonu var ise “Cepkask Hizmet Paketi” ibaresi
hangi cep telefonunun altında yer alıyor ise hizmetten o cep telefonu yararlanabilir.
3.2. Cepkask teminatları ve hizmetleri fatura bilgilerinde yer alan cep telefonu için geçerlidir. Fatura üzerinde ismi geçen
kişi ile 1.derecedeki akrabalık ilişkisini resmi evraklarla belgeleyenler dışında hiç kimse hizmetten yararlanamaz.
3.3. Şirket adına kesilen faturalarda, cep telefonunu kullanan kişinin şirkette işveren ya da bordrolu olarak çalışması halinde geçerlidir.
3.4. Cepkask başka bir kişiye veya cep telefonuna devredilemez, tek başına satılamaz.
3.5. Fatura üzerinde oynama, düzeltme ya da karalama yapılmamalıdır.
3.6. Müşteri hasarını beş (5) gün içerisinde Cepkask A.Ş. ye ihbar etmekle ve bu süre içerisinde de hasarlı cep telefonunu
Cepkask A.Ş. ye mutlaka ulaştırmakla yükümlüdür. Yükümlülüğün yerine getirilmemesinin sonuçları Türk Ticaret Kanunu
başta olmak üzere yasal mevzuata tabidir. Gecikme sebebiyle ağırlaşan hasarlardan veya arızalardan müşteri sorumludur, hizmet verilmez.
3.7. Cepkask sahibi hizmet almak için samimi, doğru ve güvenilir beyanda bulunmak zorundadır. Her ne sebeple veya
şartla olursa olsun gerçeğin hilafında beyanda bulunulduğunda hizmet verilmez ve hizmet akti kendiliğinden sona erer.
3.8. Tam ziya hasarlarda tazminat, cep telefonunun Piyasa Rayiç değeri üzerinden hesaplanır. Hiç bir surette cep telefonunun ödenebilir tazminat tutarı fatura bedelini geçemez.
3.9. Müşteri Hırsızlık, Gasp, Kapkaç olaylarında vakit geçirmeksizin Kolluk Kuvvetlerine müracaat etmekle yükümlüdür.
3.10.
3.11. Müşteri Cepkask hizmet kapsamındaki her türlü arızayı ve hasarı, müdahale edilmeksizin Cepkask’a göndermekle
yükümlüdür. Hizmet kapsamındaki hasarlar sebebiyle Cepkask yetkilendirdiği servisler dışındaki, yetkili veya yetkisiz
beklemeksizin “Yetkisiz Müdahale” kapsamında kendiliğinden fesh olacaktır.
3.12. Müşteri “5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” gereğince kendisinden talep edilen tüm
evrakları eksiksiz olarak ibraz etmekle yükümlüdür. Tüm ödemeler fatura sahibinin banka hesabına havale yoluyla yapılacaktır.
3.13. Hizmet süresi fatura tarihinden itibaren 1 (Bir) yıldır.
4) Diğer Şartlar
4.1. Tüm hırsızlık hasarlarında, güvenlik birimleri tarafından verilen Müracaat Tutanağı ve Görgü Tespit Tutanağı şarttır.
4.2. Müşteri kullanıma bağlı kısmi arıza ve hasarlarda, cep telefonu ile birlikte cep telefonu fatura aslını, olaya ait imzalı beyasının ve seri numaralı ambalajının aslını Cepkask’a gönderecektir.
4.3. Müşteri Gasp, Kapkaç, Hırsızlık hasarlarında, polis zaptının veya savcılık tutanağının aslını, görgü tespit tutanağının
kask’a gönderecektir.
4.4. Müşterinin şirket olduğu hasarlarda yukarıdaki evraklara ilaveten şirketin vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi, şirket yetkilisinin imza sirkülerinin fotokopisi, cep telefonunu kullanan şirket personeli ise maaş bordrosunu ve Cepkask
derecektir.
4.5. Tam ziya veya kısmi arıza ve hasarlarda ek tutanak veya ek beyan kabul edilmeyecektir.
4.6. Cepkask A.Ş kısmi arıza ve hasarlarda, onarımdan sonra, hizmetin vadesi gelmemiş günlerinin bedel iadesini yaparak
4.7. Cepkask’da işlemler; müşterinin gerekli evrakların asıllarını doğru ve eksiksiz olarak ibraz etmesi sonucu başlar. Aksi
halde müşteri adına herhangi bir işlem yapılmaz.
4.8. Elden cep telefonu teslim alınmaz ve teslim edilmez. Müşteri arızalı veya hasarlı cep telefonunu ile gerekli evrakları
kargo yoluyla gönderecektir.
4.9. Hasar ve iadelerde kargo ücreti müşteriye aittir.
4.10. Fatura tarihinin hasar tarihinden sonra olması teminat ve hizmet haricidir.
4.11. Yurt dışında meydana gelen çalıntı hasarlarında tutulan polis zaptının konsolosluktan onayı şarttır. Yurt dışında tutulmuş zabıt asıllarının yeminli tercüme bürolarınca Türkçe tercümesi gerekmektedir.
4.12. Fatura ve cep telefonunun üzerindeki imei numarasının aynı olma zorunluluğu vardır. Aksi durum teminat ve hizmet haricidir.
4.13. Hırsızlık hasarlarında, sigorta şirketi hasarı tazmin ettikten sonra, çalınan cep telefonunun bulunması halinde, müşteri
bulunan cep telefonunu Sigorta Şirketine iade etmekle kanunen mükelleftir.
4.14. Tam ziya hasarlarda, müşteri cep telefonuna ait tüm aksesuarları Cepkask’a eksiksiz teslim edecektir.
4.15. Müşteri hırsızlık neticesi çaldırdığı cep telefonunu, Telekomünikasyon Kurumu’na (444 9 777) müracaat ederek, cep telefonunu imei numarası üzerinden görüşmeye kapattırarak bloke ettirecektir. Aksi halde Sigorta Şirketi hasar ödemesi yapmayacaktır.
4.16.
4.17. Müşterinin Cepkask Cep Telefonu Hizmet Paketi içinde bulunan elektronik cihaz sigortası ve diğer hizmetlerden faydalanabilmesi için fatura tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde http://www.teknokask.com.tr/euro/ adresindeki formu doldurarak göndermesi ve sistemin otomatik olarak vereceği poliçe/hizmet numarasını alması gerekmektedir. Aktivasyonu yapılmayan
cep telefonları için sigorta teminatı ve diğer hizmetler verilmez. Hasar ve hizmet talebinden sonra yapılacak aktivasyonlar
geçersizdir.
4.18. Tüm hasar ve hizmet ihbarları www.cepkask.com.tr/hasar internet adresindeki Hasar İhbar Formu üzerinden yapılacak olup başka bir şekilde hasar ve hizmet ihbarı kabul edilmeyecektir. Hasar İhbar Formu müşteriyi her konuda bilgilendirecek ve yönlendirecektir.
4.19. Cepkask Cep Telefonu Hizmet Paketinde Yıldız Posta Cad. No:17 Kat:3 34394 Esentepe/İstanbul adresinde mukim
Ege Sigorta A.Ş’nin sorumluluğu tam ziya hasarlara (hırsızlıklar ve onarılamaz hasarlarda müşteriye yeni ürün verme veya
ödeme yapma) verdiği teminat ile sınırlıdır. Ege Sigorta A.Ş. Sigorta Tahkim Komisyonu üyesidir. Sigorta kapsamına giren ve
sigortalanması gereken hizmetler (tam ziya hasarlar) bu paketi başlı başına bir sigorta paketi haline getirmez. Tam ziya hasarlar
sigorta ettiren sıfatıyla haraket eden Cepkask A.Ş tarafından müşteri lehine Ege Sigorta A.Ş nezdinde teminat altına alınmıştır.
Sigorta teminatı iş bu hizmet paketinin içinde ücretsiz, hediye olarak yer almaktadır. Tam ziya hasarlar dışında kalan hizmet ve
de belirtilen diğer tüm hizmetler Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde bütünüyle Cepkask A.Ş tarafından üstlenilmektedir.
4.20.
Yukarıdaki maddelere muhalefet halinde hizmet akdi sona erer ve tahsil edilmiş olan Cepkask bedeli geri ödenmez. Varsa
verilen hizmetlerin bedeli de ayrıca tahsil edilir.
ÖNEMLİ NOT: Müşteri’nin kanuni adresi fatura adresidir. Müşteri’ye yapılacak teslimatlarda veya yazışmalarda bu adres
da yazılı iletişim kanallarından başka bir adrese yapılacak özel veya kanuni tebligatlar geçersiz sayılacaktır.
süresince saklanacaktır.
CEPKASK İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
E5 Karayolu üzeri Adnan Kahveci Bulvarı No: 198, AKER Plaza A Blok Kat: 4 Pk: 34188 Şirinevler - İSTANBUL
www.teknokask.com.tr
Online Hasar İhbar www.teknokask.com.tr/hasar/
[email protected]
Call Center +90 212 639 54 54 Pbx
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 766 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content