close

Enter

Log in using OpenID

168 icindekiler

embedDownload
İÇİNDEKİLER
Murat ARAPGİRLİ - E. Kamu İhale Uzmanı
6552 Sayılı Kanun ile 4734 Sayılı İhale Kanunu'nda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi
Mahmut ÇOLAK - SGK Müfettişi, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
6552 Sayılı (Torba) Kanunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına Yansımaları
Av. Mehmet Akif ULUSOY - Türkiye Belediyeler Birliği
6552 Sayılı (Son Torba) Kanunun Belediyeler Açısından Getirdikleri
4
15
28
Haluk NALÇAKAR - İçişleri Bakanlığı E. Başkontrolörü
12.08.2014 Tarihinde Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliğin Işığı Altında
Belediyelerde İhtisas Komisyonlarına Üye Seçimi ve Bazı Hususlar
Dr. Ahmet OZANSOY
Emlak Vergisinde Belediyelerin Gelir Kaybı Alanları
34
38
Av. Atilla İNAN - Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi İhale Hukuku Öğretim Görevlisi
Anayasa Mahkemesi Kararının Yürürlüğe Girmesinden Sonra
Bir Şirkette % 50'şer Payla Ortak Olan Mühendislerin Durumu
The Situation Of Engineers Who Became The Partners Of A Company With
Fifty Percent Share After The Constitutional Court Decision Came Into Force
47
50
Hafize ZÜLÜFLÜ - İçişleri Bakanlığı Mah. İd. Gn. Md. Şube Müdürü
Büyükşehirlerde ve Nüfusu Yüzbinin Üzerinde Bulunan Belediye Sınırları İçerisinde Açılacak
Olan Ekmek Fırınlarına İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesinde Son Durum
Av. Özge ATEŞ
53
Pazaryerlerinin İşletilmesine İlişkin Hangi Hizmetler Esnaf Odalarına Devredilebilir?
61
MEVZUATTAN HABERLER
71
YARGI KARARLARI
74
SORULAR-CEVAPLAR
80
PRATİK BİLGİLER
84
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
107 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content