close

Enter

Log in using OpenID

1.Bölge Hüseyin GÜNEġ 64 Adet Park 28 KiĢi 2

embedDownload
KONAK BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÜNLÜK ÇALIŞMA RAPORU
Rapor Tarihi
14 / 03 / 2015
Hesna CIKCIK
Park ve Bahçeler Müdürü
İLETİŞİM
Tel:0232 445 43 90
Fax:0232 445 30 68
Mail:[email protected]
PARK BAKIM EKİBİ
1.Bölge
Hüseyin GÜNEġ
64 Adet Park
Park ve yeĢil alanların temizliği
Muammer YaĢar Bostancı Parkı ot temizliği, çapalama ve çim atım çalıĢması.
Behçet Uz Parkı ot temizliği ve çapalama çalıĢması.
Selçuk mahallesi muhtarlık önü saksılara dikim çalıĢması.
28 KiĢi
2.Bölge
Biray TEMEL
43 Adet Park
Sevgi yolları, park ve yeĢil alanların temizliği
19 KiĢi
3.Bölge
Yüksel YILDIRIM
80 Adet Park
Genel Park temizliği
Temizlik ĠĢleri önü mevsimlik çiçek dikimi
26 KiĢi
TAMİR BAKIM VE ONARIM EKİBİ
Seydi EĞER
5402 Sokak Parkı oyun seti tamiratı.
14 kiĢi
KADİFEKALE FİDANLIĞI EKİBİ
Ruhan KAÇMAZ
Saksı ve tavalarda ot temizliği,düzenleme ve budama iĢleri
Bölgelere dikim için bitki nakliyesi
6 KiĢi
BUDAMA EKİBİ
Özgür D.ÇIRPAN
Artun DOĞAN
1.BOM
Tamirde
2.BOM
Kale Fidanlık
YER EKĠBĠ
Kale Fidanlık
BAŞŞOFÖRLÜK
Selahattin YILDIZ ÇalıĢma yapılan sokaklardaki artıkların toplanması.
7 KiĢi
4 KiĢi
ARAZÖZ (35 VK 139)
Pazaryerlerinin yıkama ve temizliğinde.
ARAZÖZ (35 UC 119)
ġebeke suyu bağlantısı olmayan park ve yeĢil alanların periyodik aralıklarla sulanması
BOM (35 CMH 27)
BOM (35 P 3184 )
Budama ekibi emrinde görevli.
Tamirde
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
98 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content