close

Enter

Log in using OpenID

12.05.2014 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI

embedDownload
Ek_Dosya
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2014/3 Aylık [] 12.05.2014 18:17:43
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
1 RIZA KUTLU IŞIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 12.05.2014 18:05:49
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot
Cari Dönem
Referansları
Finansal Tablo Türü
Konsolide
01.01.2014 Dönem
31.03.2014
Raporlama Birimi
TL
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16
Satışların Maliyeti (-)
16
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR
Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
17
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI
Önceki
Dönem
Konsolide
01.01.2013 31.03.2013
TL
28.258.356
-23.526.227
4.732.129
18.935.776
-16.560.793
2.374.983
4.732.129
-3.457.842
-1.798.052
2.374.983
-1.269.672
-839.909
1.918.734
-1.218.872
176.097
509.233
-495.561
279.074
Cari Dönem 3
Aylık
Konsolide
GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY
TL
Önceki Dönem 3
Aylık
Konsolide
GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY
TL
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların
Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET
KARI/ZARARI
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ
ÖNCESİ KARI/ZARARI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM
KARI/ZARARI
11
532.412
4.873.629
708.509
5.152.703
6.632.535
-2.378.063
3.999.024
-1.093.590
4.962.981
8.058.137
-688.261
-581.056
-107.205
31.664
4.274.720
8.089.801
DÖNEM KARI/ZARARI
4.274.720
8.089.801
Dönem Karı/Zararının Dağılımı
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları
4.274.720
-126.793
4.401.513
8.089.801
-146.853
8.236.654
0,019000
0,019000
0,035000
0,035000
18
19
20
20
31.664
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM
KARI/ZARARI
21
Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 21
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay
Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay
Başına Kazanç
DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacaklar
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme
Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden
Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm
Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların
Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda
Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden
Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir
Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri
Kar veya Zarar Olarak Yeniden
Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden
Değerleme ve/veya Sınıflandırma
Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma
Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım
Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların
Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda
Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden
Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak
Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri
DİĞER KAPSAMLI GELİR
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
4.274.720
8.089.801
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları
4.274.720
-126.793
4.401.513
8.089.801
-146.853
8.236.654
21
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
177 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content