close

Enter

Log in using OpenID

30 Haziran 2014 UFRS Mali Tabloları

embedDownload
TEB HOLDİNG A.Ş KONSOLİDE BİLANÇOSU
BİN TÜRK LİRASI
Cari Dönem
Önceki Dönem
30.06.2014
31.12.2013
AKTİF KALEMLER
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
7.1
7.2
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
BANKALAR VE PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
ZORUNLU KARŞILIKLAR
KREDİLER VE KREDİ BENZERİ ALACAKLAR
YATIRIM AMAÇLI FİNANSAL VARLIKLAR
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net)
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (Net)
TİCARİ ALACAKLAR
SİGORTACILIK FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR
STOKLAR
İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLAR
ŞEREFİYE (Net)
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
DİĞER AKTİFLER
AKTİF TOPLAMI
2,939,793
122,365
533,707
3,236,044
5,756,646
42,272,076
4,242,742
3,934,692
308,050
50,155
420,645
389,214
55,122
186,223
1,437,910
1,817,589
654,847
841,515
2,067,304
5,396,475
39,341,734
4,712,220
4,419,264
292,956
39,965
420,645
407,726
57,690
116,650
1,138,417
61,642,642
57,012,777
0
0
BİN TÜRK LİRASI
Cari Dönem
30.06.2014
Önceki Dönem
31.12.2013
39,709,079
1,747,032
37,962,047
586,622
1,179,883
634,270
8,664,888
212,153
33,974
2,587,269
1,175
1,784,635
6,248,694
618,000
618,000
333,062
(25,873)
(44,033)
65,788
157,667
2,228,675
193,716
2,721,692
36,491,322
1,635,502
34,855,820
552,269
1,062,443
710,276
8,040,950
191,440
15,804
2,147,459
722
1,802,748
5,997,344
618,000
618,000
333,062
(56,372)
17,612
69,361
143,026
2,012,020
239,888
2,620,747
61,642,642
57,012,777
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
13.1
13.1.1
13.1.2
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
MEVDUAT
Bankalar Mevduatı
Müşteriler Mevduatı
TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
ALINAN KREDİLER
TİCARİ BORÇLAR
ÇALIŞAN HAKLARI KARŞILIĞI
KURUMLAR VERGİSİ KARŞILIĞI
SİGORTA TEKNİK KARŞILIKLARI (Net)
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLAR
ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Ödenmiş Sermaye
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları
Hisse Senedi İhraç Primleri
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
Yabancı Para Çevirim Farkları
Yasal Yedekler
Diğer Yedekler
Birikmiş Kar / Zarar
Azınlık Payları
PASİF TOPLAMI
0
0
TEB HOLDİNG A.Ş KONSOLİDE GELİR TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
Cari Dönem
Önceki Dönem
01.0101.0130.06.2014
30.06.2013
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
III.
IV.
4.1
4.2
V.
5.1
5.2
VI.
6.1
6.2
6.3
6.4
VII.
VIII.
IX.
9.1
9.2
9.3
9.4
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
14.1
14.2
XV.
15.1
15.2
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Sermaye Benzeri Kredilere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Verilen Ücret ve Komisyonlar
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
Üretim/İmalat Faaliyetleri Gelirleri
Sigortacılık Faaliyetleri Gelirleri (Net)
Yatırım Faaliyetleri Gelirleri
Diğer Faaliyet Gelirleri
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
Üretim/İmalat Faaliyetleri Giderleri
Sigortacılık Faaliyetleri Giderleri (Net)
Yatırım Faaliyetleri Giderleri
Diğer Faaliyet Giderleri
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VII-VIII-IX)
TEMETTÜ GELİRLERİ
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN
KÂR/ZARAR
VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR(X+XI+XII)
VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XIII-XIV)
Grubun Kârı / Zararı
Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)
2,772,984
2,325,750
53,375
229,429
164,430
1,529,495
1,140,639
225,368
6,838
156,650
1,243,489
427,174
672,144
244,970
(137,013)
(531,845)
394,832
27,891
27,891
1,561,541
171,420
986,539
-
2,088,019
1,842,441
36,667
167,058
41,853
1,031,461
813,270
125,083
6,543
86,565
1,056,558
336,864
513,483
176,619
133,556
217,002
(83,446)
15,567
15,567
1,542,545
173,986
840,474
-
986,539
403,582
1,339
840,474
528,085
1,761
9,718
414,639
(84,658)
(135,876)
51,218
329,981
193,716
136,265
0
2,862
532,708
(102,792)
(30,609)
(72,183)
429,916
239,888
190,028
0
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
169 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content