close

Enter

Log in using OpenID

2014-05 nolu toplantı - Veteriner Fakültesi

embedDownload
T.C.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi Dekanlığı
TOPLANTININ;
Tarihi
:11.02.2014
Saati
:11.00
Yeri
:Dekanlık Toplantı Salonu
Sayısı
:5
TOPLANTI GÜNDEMİ
1. 2014 Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kılavuzunda yer alacak olan Fakültemize ait
yabancı uyruklu öğrenci kontenjanının belirlenmesi konusunun görüşülmesi,
2. ÖYP kapsamında Fakültemiz Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü, Hayvan Besleme ve
Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalında görev yapan Arş. Gör. Eren KUTER’in, 20132014 eğitim-öğretim yılı Bahar döneminde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü’nde doktora eğitimine başlamış olduğundan, 2547 sayılı Kanunun 35.
maddesi ve bu maddeye dayanarak çıkarılan “Bir Üniversite Adına Bir Diğer
Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik”
hükümleri uyarınca, kadrosunun geçici olarak kayıtlı olduğu Adnan Menderes
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne aktarılması konusunun görüşülmesi,
3. ÖYP kapsamında Fakültemiz Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü, Hayvan Besleme ve
Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalında görev yapan Arş. Gör. Eren KUTER’in, Aydın
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde doktora eğitimine başlamış
olduğundan dolayı, 2547 sayılı Kanunun 35. maddesine göre kadrosunun geçici olarak
aktarılması işlemleri tamamlanıncaya kadar, doktora derslerine devam edebilmesi için
ayrılış tarihinden itibaren 2 (iki) ay süre ile aynı Kanunun 39/1 maddesi uyarınca,
harcırahsız-yolluksuz Aydın’da görevlendirilmesi,
4. 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı bütünleme ve tek ders sınavları sonucunda
Fakültemizden mezun durumuna gelen 2 (iki) öğrencimiz ile ilgili Mezuniyet ve İntibak
Komisyonu’nun kararının görüşülmesi,
5. 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Erasmus Akademik Personel Ders Verme Hareketliliği
kapsamında Fakültemiz Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Alparslan
Kadir DEVRİM’in, Slovenya’nın Lübliana Üniversitesi Veteriner Fakültesinde ders
vermek ve çeşitli incelemelerde bulunmak üzere, 02-11 Haziran 2014 tarihleri arasında 11
(onbir) gün süre ile 2547 sayılı Kanunun 39/1. maddesi uyarınca masrafları Üniversitemiz
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından karşılanmak üzere Slovenya’da
görevlendirilmesi,
6. Fakültemize 2012-DGS ile yerleşen 1012401086 no’lu Lokman KİRAZ’ın ders muafiyet
talebine ilişkin dilekçesi doğrultusunda, Mezuniyet ve İntibak Komisyonumuzun aldığı
kararın görüşülmesi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
222 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content