close

Enter

Log in using OpenID

11.06.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

embedDownload
T.C.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Tarih
Toplantı Sayısı
: 11 Haziran 2014
: 21
Karar:1
Üniversitemiz ile Padagogische Hochschule Weingarten Üniversitesi arasında
Erasmus Değişim Programı kapsamında mevcut ilişkileri geliştirmek amacıyla
Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr.Mustafa KİBAR, Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Azmi
YALÇIN ile Dış İlişkiler Birim Başkanı Prof.Dr.Harun ARIKAN’ın, 22-24.06.2014
tarihleri arasında 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yolluk ve gündelikleri
ERASMUS bütçesinden karşılanmak suretiyle Almanya’da görevlendirilmeleri hakkında
görüşüldü.
Üniversitemiz ile Padagogische Hochschule Weingarten Üniversitesi arasında
Erasmus Değişim Programı kapsamında mevcut ilişkileri geliştirmek amacıyla
Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr.Mustafa KİBAR, Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Azmi
YALÇIN ile Dış İlişkiler Birim Başkanı Prof.Dr.Harun ARIKAN’ın, 22-24.06.2014
tarihleri arasında 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yolluk ve gündelikleri
ERASMUS bütçesinden karşılanmak suretiyle Almanya’da görevlendirilmelerinin uygun
olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Karar:2
Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 15.04.2014 tarih ve 15/2 sayılı kararı ile 2547
sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca 15.06.2014-15.12.2014 tarihleri arasında New
York/Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirilen Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya
Anabilim Dalı Öğretim Elemanlarından Arş.Gör.Burak AY’ın, görevlendirmesinin iptali
hakkında görüşüldü.
Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 15.04.2014 tarih ve 15/2 sayılı kararı ile 2547
sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca 15.06.2014-15.12.2014 tarihleri arasında New
York/Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirilen Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya
Anabilim Dalı Öğretim Elemanlarından Arş.Gör.Burak AY’ın, mazereti nedeniyle
görevlendirmesinin iptalinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Karar:3
Üniversitemiz Sağlık Bilimler Enstitüsünde 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı İkinci
Öğretim Sağlık Fiziği Tezsiz Yüksek Lisans programı için belirlenen öğrenim ve ek ders
ücretleri ile sınav ücretleri hakkında görüşüldü.
Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsünde 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı İkinci
Öğretim Sağlık Fiziği Tezsiz Yüksek Lisans Programı için uygulanacak olan öğrenim ve
ek ders ücretleri ile sınav ücretlerinin Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından teklif edildiği
şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
Karar:4
Üniversitemizde boş bulunan Araştırma Görevlisi kadrolarından, bir kısmının
Üniversitemiz çeşitli birimlerine aktarılması ve 78 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 5. maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından kullanım izni
alınması hakkında görüşme.
Üniversitemizde boş bulunan Araştırma Görevlisi kadrolarından, bir kısmının
Üniversitemiz çeşitli birimlerine aktarılması ve 78 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 5. maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından kullanım izni
alınmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Karar:5
Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı için ilan edilen
Yardımcı Doçent kadrosuna başvuruda bulunan Arş.Gör.Serdar KORUCU hakkında
Adana 1. İdare Mahkemesinin 02.05.2014 tarih ve 2014/12 Esas sayılı kararı, T.C.
Anayasasının 138/son ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 28. ve 52.
maddeleri gereğince, anılan anabilim dalında boş bulunan 1 adet 3. derece Yardımcı
Doçent kadrosuna 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. Maddesi uyarınca atama
izni istenilmesi hakkında görüşüldü.
Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı için ilan edilen
Yardımcı Doçent kadrosuna başvuruda bulunan Arş.Gör.Serdar KORUCU hakkında
Adana 1. İdare Mahkemesinin 02.05.2014 tarih ve 2014/12 Esas sayılı kararı, T.C.
Anayasasının 138/son ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 28. ve 52.
maddeleri gereğince, anılan anabilim dalında boş bulunan 1 adet 3. derece Yardımcı
Doçent kadrosuna 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesi uyarınca atama
izni istenilmesinin uygun olduğuna ve gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
Karar:6
Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı
Öğretim Elemanlarından Arş.Gör.Serhat TÜRKMEN’in, Las Palmas de Gran Canaria
Üniversitesinde doktora tez çalışmalarını yürütmek üzere 2547 sayılı Kanunun 39.
maddesi uyarınca 16.06.2014-15.06.2015 tarihleri arasında yolluksuz ve gündeliksiz
olarak İspanya’da görevlendirilmesi hakkında görüşüldü.
Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı
Öğretim Elemanlarından Arş.Gör.Serhat TÜRKMEN’in, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 39. maddesi uyarınca, Avrupa Birliği destekli ”Besleme ve Su Ürünleri
Yetiştiriciliği için İleri Araştırma Kurumları” ARRAINA isimli proje kapsamında, Las
Palmas de Gran Canaria Üniversitesinde doktora tez çalışmalarını yürütmek üzere
16.06.2014-15.06.2015 tarihleri arasında yolluksuz ve gündeliksiz olarak İspanya’da
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
175 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content