close

Enter

Log in using OpenID

2. İlaç Kimyası Kongresi Başarılı Geçti

embedDownload
kimyager haber (aylık e-gazete)
KimDer Kariyer Merkezi Sertifikasyon Eğitimleri Düzenlemektedir
Kimyagerler Derneği Eğitim Komisyonu KİMDER onaylı sertifika vermeye yetkili tek kuruluştur. Kimyagerlerin kariyer ve bireysel
gelişimlerine yardımcı olmak, iş başvurularında öne geçmelerini, sektörde yer edinmelerini sağlamak için 2003 yılından beri
konusunda uzman eğitmenler tarafından 18 farklı alanda KİMDER onaylı sertifikasyon eğitimleri düzenlemektedir. İbraz edilen
sertifikanın geçerliliğini [email protected] adresinden teyit edebilirsiniz.
Nisan 2014
www.kimyager.org
Sayfa
04
Yıl: 1
Sayı: 2
2. İlaç Kimyası Kongresi Başarılı Geçti
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL
GAZLARI (LPG) PİYASASI
EĞİTİM VE SORUMLU
MÜDÜR YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR
Sayfa
03
Erasmus+ Program
Rehberinin Türkçesi
yayımlandı
Erasmus+, AB’nin 2014-2020
dönemi için eğitim, öğretim, gençlik
ve spor alanlarındaki programı.W
Sayfa
04
ÜNİVERSİTELERİMİZDEN
HABERLER
2023 Vizyonunda Üniversitelerin
Araştırma Laboratuvarları
Çalıştayı
Sayfa
02
5. Ulusal Kİmya
Öğrencİ Kongresİ
Derneğimiz tarafından
gerçekleştirilen Ulusal Kimya Öğrenci
Kongresi’nin beşincisi bu yıl 17-19
Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul
Üniversitesi’nde gerçekleşecektir.
2. İLAÇ KİMYASI ÜRETİMİ, TEKNOLOJİSİ,
STARDİZASYONU KONGRESİ’NİN ARDINDAN
Ana teması ilaç AR-GE faaliyetlerinde temel araştırmaların önemi olan 2.
İlaç Kimyası Üretimi, Teknolojisi, Stardizasyonu Kongresi 21-22-23 mart
2014 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi. Kongreye katılan 471
katılımcının 126 sı özel sektörden olurken sivil toplum örgütlerinden 20
ve resmi katılımcı sayısı 18 ve destekleyen sponsor firma sayısı ise 30
oldu. Kongrede tam 163 poster bulunurken, toplam katılımcı ve dinleyici
sayısının ise 307 olması kongrenin geçen seneki %50 katılımcı profil hedefinin gerçekleşmiş olduğunu gösterdi.
Kongrenin ilk günü Kongre başkanı Prof. Dr. Ramazan Altundaş ’ın
konuşması ile başladı. Arge çalışmalarının önemine, ülkemizdeki durumuna ve kongrede seçilen posterlerin, yapılan bilim tartışmalarının
değerine dikkat çekti.Daha sonra kimyagerler derneği genel başkanı ve
kongrenin genel koordinatörü olan Prof. Dr. Çetin Güler konuşmasında,
ülkemizdeki ar-ge harcamalarına yapılan rakamın dünya rakamlarınla
karşılaştırıldığında çok geride kaldığına ve uluslar arası pazarlara girmenin ancak yapılan ar-ge çalışmalarıyla olacağını belirtti.
Kongre Sağlık bakanlığı Türkiye İlaç ve tıbbi cihaz kurumu başkan
yardımcısı Dr. Hüseyin Yılmaz ın konuşmasıyla devam ederken, sayın
Yılmaz konuşmasında ilaç sanayisinin ülkemizde silah sanayisinden sonra
ikinci sektör olup, Türkiye nin jenerik ilaç bakımından güçlü fakat arge olarak zayıf olduğuna, tıbbi cihaz desteğinin ,ilaç gelişiminin ancak
dış pazarlara açılmakla olacağına ve bakanlığın bu konudaki mevzuat
desteğine değindi. Kongrenin açılış oturumundan sonra bakan yardımcısı
ile yapılan görüşmelerde posterlerin içerik olarak çok zengin olduğunu,
kongrenin Türkiye ilaç sektörü için umut vaat ettiğini ifade etti. Kurum
faaliyetlerine değinen Hüseyin Yılmaz, üniversitelerle işbirliği yaptıklarını
Ar-ge çalışmalarına destek verebilmek için çalışmaları olduğundan bahsetti.
Kongreye akademisyenler kadar sanayiden de katılım oldu.
Katılımcılardan Atabay İlaç A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Atabay
konuşmasında kimyasal ilaç üretiminin ve kimyanın ilaç sektöründeki
önemine ve Sanayi -Tübitak işbirliğinin gerekliliğine dikkat çekti.
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Eczacı
Tunç Köksal ise ilaç endüstrisinin geldiği durumu özetlerken kur seviyesinin ilaç sektörüne olan etkisinden bahsetti. Konuşmasında
sendikanın Türk ilaç sektörünün dünya pazarındaki yerinden hedefinden ve amaçlarından bahseden Köksal 2014 yılında San Diego da
yapılacak olan Bio 2014 kongresine destek verdiklerinin bilgisini verdi.
Kongrede Ar-Ge çalışmaları yapan bir çok firmanın katılımı sağlandı.
Novartis, Atabay Zentiva ve Onko İlaç gibi bir çok ilaç firması
araştırmaları ile ilgili sunumlar yaptılar.
Novartis Pharma’dan Murat Acemoğlu yeni bir alan olan peptit sentezi
hakkında bilgi verirken, Zentiva firmasından konuşmacı olarak katılan
Tayfun Oltulu ise ilaç üretim sürecinden bahsetti. Üniversite ve sanayi
işbirliğinin gerekliliğine dikkat çekti.
Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Dr. Fethi Şahin’in konuşmasıyla devam eden kongrenin ilk gününde ilaçtaki analitik ve farmasötik form
ilişkisine dikkat çekilirken, çalışılan Ar-Ge ürününün nasıl olacağına,
dökümantasyonun Ar-Ge’deki yerinden ve ilaç üretim sürecinden bahsetti. Ülkemiz klinik araştırmalarının yetersiz olduğunu belirten Şahin,
ilaç geliştirme test etme ve kabul sürecine kısaca değindi.
≥ devamı 2. sayfada
Nisan 2014
www.kimyager.org
Yıl: 1
Sayı: 2
02
kimyager haber (aylık e-gazete)
03
kimyager haber (aylık e-gazete)
e-kimyager (aylık e-gazete)
Minik Kimyagerler İş Başında
2. İlaç Kimyası Kongresi’nin Ardından
≥ ön sayfadaki haberin devamı...
Kongreye özel sektör ve kamu çalışanlarının yanı sıra bir çok üniversiteden akademisyenler de katıldı. Odtü Üniversitesi Prof. Dr. Metin Balcı ilaç kimyası üretiminde ve sanayisinde kimyagerin önemine değinerek, klinik öncesi araştırmalar
için yeterli alt yapının bulunmadığına dikkat çekti. Türkiye de biyolojik aktivite
test laboratuvarlarının eksikliğine değinen Balcı, aynı zamanda 2015 yılında
Kimyagerler Derneği ile iş birliği içerisinde Uluslararası Heterosiklik Kongresi’nin
gerçekleştirileceğinin müjdesini verdi.
Kongrenin ikinci günü Prof. Dr. Rana Sanyal’ın (Boğaziçi Üniversitesi) sunumuyla
başladı. Akıllı kanser ilaçları hakkındaki sunumunu yapan Sanyel’in ardından,
Prof. Dr. Tuncel Özden’in (Üsküdar Üniversitesi) ilaç Ar-Ge çalışmaları hakkında
yaptığı sunumu ile devam etti. Firmaların Ar-Ge alanlarında çalışacak olan kimyagerlerde aranan ve aranması gereken özelliklerin lisans eğitiminde ne kadar
verildiği ve üniversitelerin bu konudaki yeterliliği, kimya ve farmasötik kimya
eğitiminin ilaç üretimindeki yarattığı farklılıkları ve sanayiye yansımalarından
bahsetti. İlaç sektörünün zayıf yönlerinden bahseden Özden, veteriner ilaç
eksikliğine değindi.
Kongrenin son gününde çeşitli üniversitelerinin sunumlarının ardından,
değerlendirme oturumuna geçildi. Değerlendirme oturumunda katılımcılar
kongre hakkında görüş ve önerilerini dile getirirken Kimyagerler Derneği Genel
Başkanı Prof. Dr. Çetin Güler, Kongre Başkanı Prof. Dr. Ramazan Altundaş gelecek
kongrelerde öğrencilere yönelik daha çok çalışmalar yapılacağı, pilot uygulamalara başlanacağının müjdesi verildi. Değerlendirme oturumu sonrası en iyi poster
ödüllerinin dağıtımı gerçekleştirildi.
Kongre Ana Sponsoru Lighthouse EMEA ise web sayfalarında kongre ile
ilgili izlenimlerine yer verdi.
http://www.golighthouse.com.tr/tr/haberler/main/index/id/59-2-ilac-kimyasiuretimi-teknolojisi-ve-standardizasyonu-kongresi-ana-sponsoru-lighthouseemea
İzmir ve Manisalı Kimya Bölümü öğrencileri
“Kahvaltı Etkinliği”nde biraraya geldiler
Ege Üniversitesi ve Celal Bayer Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencileri düzenledikleri kahvaltı etkinliğinde biraraya geldiler. Celal Bayer Üniversitesi’nden
16 öğrenci, Ege Üniversitesi’nden 55 öğrenci ve 5 akademisyenin katıldığı etkinlikte öğrenci ve akademisyenler eğlenceli vakit geçirdiler.
5. ULUSAL KİMYA
ÖĞRENCİ KONGRESİ
Kimyagerler Derneği, “Manisa Saruhanbey İlköğretim Okulu’nda Laboratuar Günleri” düzenledi. Etkinliğe katılan 90 ana sınıfı öğrencisi kimya ile tanışarak deneyler yaptılar.
Derneğimiz tarafından gerçekleştirilen Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi’nin beşincisi
bu yıl 17-19 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleşecektir.
Kimya bölümü öğrencilerinin çalışma konularını sunacağı kongreye aynı zamanda
Prof. Dr. Sevil ATASOY ve Prof. Dr. İbrahim A. SARAÇOĞLU’nun konuşmalarıyla
katılacaktır.
Bİlİm Şenlİğİ
17-18 Nisan 2014 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji
Kulubü tarafından “5. Bilim Şenliği ve Teknoloji Fuarı” gerçekleştirilecektir.
Bilim şenliğine Kimyagerler, Ziraat Mühendisleri, Maden Mühendisleri ve
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları katılacaktır.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Öğrencileri Akmina Üretim Tesislerinde
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kimya Topluluğu’nun 21 Mart Cuma günü Akmina Üretim
Tesisi’ne düzenlediği teknik gezi 45 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. Gezi ilk olarak Danone
firmasının başlıca ürünleri ve Hayat Su ile Akmina Maden Sularının tanıtım sunumu ile başladı
ve üretim tesisin bir kısmı gezildi.
Fuar Takvimi
Nisan 2014
www.kimyager.org
Yıl: 1
Sayı: 2
Erasmus+ Program Rehberinin
Türkçesi yayımlandı
Erasmus+, AB’nin 2014-2020 dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve
spor alanlarındaki programı. Erasmus+ Program Ülkelerinin Avrupa’nın
beşeri ve sosyal sermayesini etkin bir şekilde kullanmak yönündeki
çabalarını desteklemek üzere tasarlanmış ve eğitim, öğretim ve gençlik
alanlarında örgün eğitim, yaygın eğitim ve sargın eğitime destek vermek yoluyla hayat boyu öğrenme ilkesini desteklemekte. Program ayrıca
özellikle yükseköğretim ve gençlik alanlarında Ortak Ülkeler ile işbirliği
ve hareketlilik fırsatlarını da geliştirmekte. Halka yönelik spor faaliyetlerini destekleyecek ve spor alanında Avrupa’nın politika işbirliğini teşvik etmektedir. Erasmus+ Programı’nın içeriği hakkında detaylı bilgi rehberde
bulunabilir:http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/hayatboyu%C3%B6%C4%9Frenme/erasmus-_-program_-rehberi.pdf?sfvrsn=0
Nisan 2014
www.kimyager.org
Yıl: 1
Sayı: 2
04
kimyager haber(aylık e-gazete)
ÜNİVERSİTELERİMİZDEN HABERLER
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI
(LPG) PİYASASI EĞİTİM VE SORUMLU
MÜDÜR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMIŞTIR.
16/12/2012 tarihli ve 28499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 12 nci
maddesi ile aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Sorumlu müdür, LPG yetkili teknik personel ve LPG yetkili
işletme personeli eğitimi TMMOB’a bağlı odaların şubesinin bulunduğu her
ilde yılda altı defadan az olmamak üzere ilgili odalar tarafından planlanır ve
her yılın ocak ayında ilan edilir. Eğitimler, uzmanlığı TMMOB tarafından kabul
edilen kişilerce verilir. Asgari beş kişilik talep olmaması durumunda eğitim
açılması eğitimi düzenleyecek olan TMMOB’a bağlı odaların takdirine bağlıdır.
Eğitim konularının güncelliği TMMOB tarafından sağlanır.
(2) TMMOB; sorumlu müdür, LPG yetkili teknik personel ve LPG yetkili işletme
personeli eğitimi başvuru şeklini, eğitim ve sınav koşullarını, eğitim süresi ve
programını, Sorumlu Müdür-LPG Yetkili Teknik Personel-LPG Yetkili İşletme
Personeli Eğitimi ile Sorumlu Müdür-LPG Yetkili Teknik Personel-LPG Yetkili
İşletme Personeli Sertifikası ücretlerini, Kurumun uygun görüşünü de alarak,
her yıl ocak ayında belirler ve duyurulmasını sağlar.
(3) TMMOB; eğitim ve belgelendirme ile ilgili genel uygulama esaslarını, Kurumun da uygun görüşünü alarak belirler ve duyurulmasını sağlar.
(4) Eğitimlere katılarak belge almaya hak kazananların ve belgeleri iptal
edilenlerin isimleri, belge ve görev alt başlıkları ile beraber, TMMOB’a ait
internet sayfasında güncel olarak yayımlanır. Bu kişilere ait bilgiler eğitimi
veren meslek odasınca saklanır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Dolum tesisleri için; çevre, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik,
endüstri, enerji sistemleri, kimya, makine, inşaat, mekatronik, petrol ve
doğalgaz mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak veya 15/2/1954 tarihli ve 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını
almış olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber çevre, elektrik,
elektronik, elektrik ve elektronik, endüstri, enerji sistemleri, inşaat, kimya,
makine, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendisliği veya kimya dalında en
az yüksek lisans yapmış olmak,”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.(19 mart 2014
Çarşamba)
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Başkanı yürütür.
Nisan 2014
www.kimyager.org
Yıl: 1
Sayı: 2
2023 Vizyonunda Üniversitelerin Araştırma
Laboratuvarları Çalıştayı
“2023 Vizyonunda Üniversitelerin Araştırma Laboratuvarları Çalıştayı”
ve Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
(DÜBTAM) açılış töreni, Dicle Üniversitesinde gerçekleştirildi.
“2023 Vizyonunda Üniversitelerin Araştırma Laboratuvarları Çalıştayı” ve Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBTAM) açılış töreni, Dicle Üniversitesinde gerçekleştirildi.
Kongre merkezinde düzenlenen çalıştaya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker,
Diyarbakır Valisi Mustafa Cahit Kıraç, YÖK Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Yılmaz, Dicle
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat
Acar, Diyarbakır Başsavcısı Ramazan Solmaz, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahir Alkan, Amasya Üniversitesi Rektörü Metin Orbay, İl Emniyet Müdürü Halis Böğürcü,
Kalkınma Bakanlığı Kalkınma Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü Yılmaz
Tuna, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar, Dicle Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Aslan Bilici, DÜBTAM Müdürü Prof. Dr. Hamdi Temel, AK Parti Diyarbakır
İl Başkanı Aydın Altaç, çeşitli üniversitelerden gelen akademisyenler ve çok sayıda davetli
katıldı.
DÜBTAM Müdürü Prof. Dr. Hamdi Temel konuşmasında iki gün altı oturum sürecek
çalıştayda araştırma laboratuvarlarının masaya yatırıldığını ifade etti. Temel, “DÜBTAM 18
farklı alana hitap edecek bir laboratuvardır. Mevcut aletlerle dünya çapında bir araştırma
merkeziyiz” diye konuştu.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 493 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content