close

Enter

Log in using OpenID

22.10.2014

embedDownload
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1964-2014
ASKERİ YASAK BÖLGELER (DEĞİŞİKLİK) KARARNAMESİ
(Önerge No:2065/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Askeri Yasak Bölgeler Yasası’nın 3(1) maddesinin verdiği
yetkiye dayanarak hazırlanıp ekte sunulan, Askeri Yasak Bölgeler (Değişiklik)
Kararnamesi’ni onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verdi.
22.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1946-2014
PİYALE PAŞA ROMORKÖRÜ’NÜN TAMİRİ İÇİN EK İŞLERİN YAPILMASI
(Önerge No:2027/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Piyale Paşa Romorkörü’nün
İskele ve Sancak Motorlarının Yenilenmesi’ne ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış
olduğu Y(K-I)778-2014 sayı ve 16.4.2014 tarihli karar ile Shipyard Famagusta Ltd.
Şirketi’ne verilen Romorkör’ün kızağa alınıp bakım ve tutumunun yapılması işi
aşamasında, yapılması elzem olan önergeye ekli adı geçen şirkete ait teklifte
belirtilen ek işler için gerekli, KDV dahil 34,829 TL tutarın ödenmesi hususunda
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Limanlar Dairesi Müdürlüğü’nün Devlet
İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca yetkili kılınmasına ve gerekli ödeneğin
Limanlar Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan TC Yardımları ile
finanse edilmesi öngörülen “Piyale Paşa Romorkörü’ne Motor Alınması Projesi”
08-06-04-5-3-02-3-06-6-9-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
22.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1947-2014
WORLD TRAVEL MARKET WTM-2014 TURİZM FUARI’NA KATILIM
(Önerge No:2028/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı’nın, turizm sektörü ile birlikte, yurtdışı turizm tanıtım ve pazarlama
çalışmaları kapsamında, Londra’da 3-6 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenecek
World Travel Market WTM-2014 Turizm Fuarı’na katılımına ilişkin aşağıdaki
kararı aldı:
1. 3-6 Kasım 2014 tarihleri arasında Londra’da düzenlenecek World Travel
Market WTM-2014 Turizm Fuarı’na katılacak, fuar öncesi, fuar esnası ve fuar
sonrasında yabancı tur operatörleri ile toplantılar yapacak olan, Başbakan
Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar R. Denktaş’ın
31 Ekim 2014 Ercan-İstanbul-Londra gidiş, 09 Kasım 2014 Londra-İstanbulErcan dönüş uçak biletleri bedeli, konaklama gideri, seyahat-sağlık sigorta
ücreti ve mevzuat gereği harcırahının, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,
Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeralan Turizm
Geliştirme ve Tanıtma Fonu’nun "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları"
04-01-04-7-3-2-03-3-3-01 kaleminden;
2. Yabancı tur operatörleri ile yapılacak görüşmelerde ve fuar kapsamında
doğabilecek diğer resmi harcamalar için Başbakan Yardımcısı, Ekonomi,
Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar R. Denktaş adına verilecek 2,000.- Stg
avansın, Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu’nun "Tanıtma, Ağırlama, Tören,
Fuar,
Organizasyon
Giderleri"
04-01-04-7-3-2-03-6-2-01
kaleminden
karşılanması.
22.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1948-2014
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI, EKONOMİ, TURİZM, KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI İLE
DAĞCILIK SPOR DERNEĞİ ARASINDA İMZALANACAK PROTOKOL
(Önerge No:2029/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, yerli halk yanında,
eko turizm bağlamında da ülkemize gelen turistlere alternatif doğa yürüyüş
parkurları hazırlayan Dağcılık Spor Derneği’nin, faal durumdaki 15 adet yürüyüş
parkuru ile ilgili önergeye ekli keşif raporunda belirtilen eksiklerin giderilmesi
çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm,
Kültür ve Spor Bakanlığı ile Dağcılık Spor Derneği arasında imzalanacak önergeye
ekli sunulan protokolün imzalanması hususunda Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,
Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na yetki verilmesine; protokol gereği oluşan
ödemelerin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı,
Turizm Planlama Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan TC Yardımları ile
finanse edilmesi öngörülen “Turizmin Bölgeleri Altyapılarına Katkı ve Turizmi
Çeşitlendirmesi Projesi” 04-06-04-7-3-61-3-06-5-7-90 kaleminden karşılanmasına
karar verdi.
22.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1949-2014
TÜYAP 33. ULUSLARARASI İSTANBUL KİTAP FUARI İLE TÜYAP 24. ULUSLARARASI
İSTANBUL SANAT FUARI - ARTİST 2014’E KATILIM
(Önerge No:2030/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, TÜYAP 33. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ile
TÜYAP 24. Uluslararası Sanat Fuarı - Artist 2014’e katılıma ilişkin aşağıdaki kararı
aldı:
Kasım 2014 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek
TÜYAP 33. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda Kültür Dairesi Müdürü
Nilay Tunçalp nezaretinde KKTC yayınlarından oluşan bir derme ile
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yayınları Standı açılması; ayrıca aynı kapsam
ve tarihler arasında düzenlenecek 24. TÜYAP Uluslararası İstanbul Sanat
Fuarı-Artist 2014’de iki resim sanatçısının eserlerinin yer alacağı bir sergi
açılması;
1- 8-16
2-
a) TÜYAP 33. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve 24. TÜYAP Uluslararası
İstanbul Sanat Fuarı-Artist 2014’e katılacak Kültür Dairesi Müdürü
Nilay Tunçalp ile Kültür Dairesi personelinden kitap stand görevlileri
Ceyhan Özyıldız ve Tuğba Arkan’ın 7-13 Kasım 2014 tarihleri arasında,
Aysun Avcıkadir ve Rukiye Kaymak’ın 12-17 Kasım 2014 tarihleri
arasında ve sergi komiseri Bedia Kale’nin 7-17 Kasım 2014 tarihleri
arasında İstanbul’a gitmeleri;
b) Sanat Fuarı’nda eserleri sergilenecek sanatçılar Hüseyin Özinal ile Kitap
Fuarı kapsamında bir söyleşi gerçekleştirecek olan yazın sanatçısı
Bülent Dizdarlı’nın 7-10 Kasım 2014 tarihleri arasında İstanbul’a
gitmeleri;
c) Adı geçenlerin belirtilen tarihlere bağlı olarak temin edilecek
Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli ve konaklama
(otel) giderlerinin Kültür Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında
yer alan “TC-KKTC Kültür ve Sanat İşbirliği ve Katkı Projesi”
04-08-08-2-0-01-3-03-6-2-01 kaleminden ve İstanbul’da bulunacakları
süre içerisindeki mevzuat gereği harcırahlarının Kültür Dairesi
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeralan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları"
04-08-08-2-0-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanması;
.../2
3- TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.’ne ödenecek 8,551,35 TL fuar katılım
ve
Art Plus Reklam Organizasyon ve Basın Yayın-Tasarım Şti.’ne
ödenecek 5,605.00 TL’lık stant kurulum giderleri ile basımı gerçekleştirilecek
katalog basım ücreti 3,068.00 TL ile katalog ile sergilenecek eserlerin
(kitap ve resim) taşınması amacıyla ödenecek kargo ücreti için yapılacak
8,000.00 TL harcamanın, Kültür Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yeralan “TC-KKTC Kültür ve Sanat İşbirliği ve Katkı Projesi”
04-08-08-2-0-01-3-03-6-2-01 kaleminden karşılanması;
4- Eserlerin İstanbul içerisindeki transfer ücretlerinin ödenmesi için yapılacak
2,000.00 TL harcama, yapılması muhtemel izaz-ikram ve beklenmeyen
giderler için yapılacak 2,500.00 TL harcama ve temizlik ve hamaliye gibi
hizmet alımları için yapılacak 1,500.00 TL harcama ödemeleri için gerekli
toplam 6,000.00 TL’nın Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp adına avans
verilmesi ve gerekli ödeneğin Kültür Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında
yeralan “TC-KKTC Kültür ve Sanat İşbirliği ve Katkı Projesi” 04-08-08-2-0-013-03-6-2-01 kaleminden karşılanması.
22.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1950-2014
2014 GİRNE BELEDİYESİ İÇME SUYU (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ
(Önerge No:2031/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Belediyeler Yasası’nın 95. ve 133’üncü maddelerinin verdiği
yetkiye dayanarak hazırlanıp ekte sunulan, 2014 Girne Belediyesi İçme Suyu
(Değişiklik) Tüzüğü’nü onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verdi.
22.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1951-2014
DEVLET LABORATUVARI DAİRESİ’NE TEMİN EDİLECEK
YEDEK PARÇA VE BAKIM-ONARIM ÖDEMELERİ
(Önerge No:2032/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Devlet Laboratuvarı Dairesi,
Besin Analizleri Şubesi’nde su analizleri için kullanılan İyon Kromatografisi cihazının
periyodik olarak değişmesi için gereken önergeye ekli proforma faturada detayları
belirtilen yedek parçaların yetkili satıcı firması Redoks Kimyasal Biyolojik Mad. ve
Lab. Cih. Paz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nden KDV hariç 24,961.22 TL
karşılığında, Pestisit Kalıntı Analizleri Şubesi’nde kullanılan AB-SCIEX marka
LC-MS/MS cihazının değişmesi için gereken önergeye ekli teklifte detayları belirtilen
yedek parça ve bakım-onarım hizmetinin yetkili satıcı Spektrotek Laboratuvar
Cihazları Pazarlama Proje ve Danışmanlık A.Ş’nden 6,499.40 USD karşılığında
temin edilmesine ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı, Sağlık Fonu
hesabından karşılanabilmesi için Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca
Sağlık Bakanlığı’nın yetkili kılınmasına karar verdi.
22.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1952-2014
“WOP FUARI 2014” DUBAİ YAŞ MEYVE VE SEBZE FUARI’NA KATILIM
(Önerge No:2034/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, K.T. Sanayi Odası şemsiyesi altında KKTC’nin gıda
alanında faaliyet gösteren firmaların ürettikleri tarım ürünlerinin tanıtımı, ekonomik
ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla, 9-11 Kasım 2014 tarihleri arasında
Dubai’de gerçekleştirilecek Orta Doğu’nun önemli fuarlarından biri olan
“WOP Fuarı 2014” Dubai Yaş Meyve ve Sebze Fuarı’na, 8-12 Kasım 2014 tarihleri
arasında Sanayi Dairesi’nden I. Derece Sanayi Memuru Hasan Bağlar’ın
katılmasına, Ercan-İstanbul-Dubai-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli,
seyahat sigortası, vize harçları, konaklama masrafları ve mevzuat gereği
harcırahının Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na
bağlı Sanayi Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeralan "Tanıtma,
Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 04-02-04-1-1-1-03-6-2-01
kaleminden karşılanmasına karar verdi.
22.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1953-2014
POLİS TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ SABİT KAMERALAR BİLGİ İŞLEM BÖLÜMÜ’NÜN
İHTİYAÇLARI
(Önerge No:2026/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Polis Genel Müdürlüğü,
Sabit Kameralar Bilgi İşlem Bölümü’nde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan server,
bilgisayar, printer ve ısıtma-soğutma sistemlerinin önergeye ekli sunulan teklif
doğrultusunda, EMI Technologies Ltd.’den alınması hususunda Devlet İhale
Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yetkili
kılınmasına ve bahsekonu sistemler için gerekli olan KDV dahil 11,785.60 Dolar’ın
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında ihdas edilen
“Sabit Görüntülü Radar Sistemi Alımı Projesi” 08-01-03-1-3-02-1-06-1-2-06
kaleminden karşılanmasına karar verdi.
22.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1954-2014
“PLAYING FOR PEACE” PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE
“APPLE HILL STRING GUARTET GRUBU”NUN KKTC’NDE AĞIRLANMASI
(Önerge No:2039/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 1990 yılından beri ülkemiz müzisyenlerine,
Amerika’da oda müziği kursu ve burs imkanı sağlayan ve “Playing For Peace”
progamı çerçevesinde, 7 Kasım 2014 tarihinde Bellapais Manastırı’nda
düzenleyecekleri, ilk kez Kıbrıs’lı Türk Sanatçı Sinem Sadrazam ve Kıbrıslı Rum
Sanatçı George Georgiu ile sahneyi paylaşacakları konser için 3-8 Kasım 2014
tarihlerinde KKTC’ne gelecek Amerikalı “Apple Hill String Quartet” grubunun gelişdönüş uçak biletleri kendi imkanları ile karşılanacağından, ülkemizde
bulunacakları süre zarfında belirecek konaklama, havaalanı transferleri,
kendilerine 6 gün boyunca tahsis edilecek araç ve şoför giderleri, öğlen ve akşam
yemekleri ile oluşabilecek diğer giderler için ihtiyaç duyulan 20,000 TL’nın
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun "Ağırlama,
Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri"
04-01-04-7-3-2-03-6-1-02 kaleminden
karşılanmasına karar verdi.
22.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1955-2014
3. ST. HILARION MILONGA’YA KATILAN DANSÇILARIN
MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:2040/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Kıbrıs ODTÜ Mezunları Derneği tarafından, Kıbrıs’ın tarihi
eserlerinden biri olan St. Hilarion Kalesi’nde Kasım 2012 ve Ekim 2013 tarihlerinde
düzenlenen ve bu yıl da 11-12 Ekim 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen
3. St. Hilarion Milonga’ya (Tango Dans Etkinliği) katılan dansçılar Ali Alper Özdemir
ve Didem Tereyağoğlu’nun, İstanbul-Ercan-İstanbul geliş-dönüş uçak biletleri bedeli
848 TL’nın Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeralan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu’nun
"Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 04-01-04-7-3-2-03-6-1-02
kaleminden karşılanmasına karar verdi.
22.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1956-2014
“AGROFOOD 2014 (ERBİL) FUARI’NA” KATILIM
(Önerge No:2042/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 9-11 Aralık 2014 tarihleri
arasında Irak’ın Erbil şehrinde düzenlenecek yaş meyve ve sebze, meşrubat ve
temizlik malzemelerinin sergileneceği “Agrofood Fuarı 2014”e Sanayi Dairesi
personeli Murat Zeytin’in 8-12 Aralık 2014 tarihlerinde katılmasına, Ercan-İstanbulIrak-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli, seyahat sigortası, vize harçları,
konaklama masrafları ve mevzuat gereği harcırahının Sanayi Dairesi Müdürlüğü
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeralan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon Giderleri" 04-02-04-1-1-1-03-6-2-01 kaleminden karşılanmasına
karar verdi.
22.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1957-2014
2014 GÖNYELİ BELEDİYESİ İHALE (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ
(Önerge No:2044/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Belediyeler Yasası’nın 110. ve 133’üncü maddelerinin
verdiği yetkiye dayanarak, hazırlanıp ekte sunulan, 2014 Gönyeli Belediyesi İhale
(Değişiklik) Tüzüğü’nü onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verdi.
22.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1958-2014
AKÇİÇEK KÖYÜ’NDE ÇOCUK PARKI YAPIMI AMACIYLA
DİKMEN BELEDİYESİ KULLANIMINA PARSEL VERİLMESİ
(Önerge No:2046/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Akçiçek köyü pafta/harita XI/39 köyde kain 137/1, 137/2,
137/3, 138, 142 ve 143 nolu KKTC mülkiyetindeki parseller, KKTC Anayasası’nın
159. maddesinin (1) (b) ve (3)’üncü fıkraları ile 41/1977 sayılı İskan Topraklandırma
ve Eşdeğer Mal Yasası’nın 4(1) maddesi uyarınca, kamu yararına ayrılarak,
devletin mülkiyeti altında kalması ve eşdeğer maksatlarında kaynak teşkil etmemesi
kaydıyla, çocuk parkı yapımı amacıyla, Dikmen Belediyesi’nin kullanımına verilmek
üzere Maliye Bakanlığı’nın kontrol ve yönetimine verilmesine karar verdi.
22.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1959-2014
HACI BEKTAŞ-I VELİ KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA VE TANITMA DERNEĞİ’NE PARSEL
VERİLMESİNE İLİŞKİN T-1781-2004 SAYI VE 30.9.2004 TARİHLİ KARARIN
TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:2047/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, dini ibadet ve sosyal faaliyetlerini sürdürebilmek için bina
yapımı amacıyla Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Derneği’nin
kullanımına parsel verilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu
T-1781-2004 sayı ve 30.9.2004 tarihli kararda geçen “Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü
Araştırma ve Tanıtma Derneği” adının değişmiş olması nedeniyle, adının
“KKTC Alevi Kültür Merkezi” olarak değiştirilmesine ve sözkonusu kararın
tadil edilmesine karar verdi.
22.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1960-2014
KOZMETİK ÜRÜNLERİ KURULUNUN OLUŞTURULMASI
(Önerge No:2048/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, 23/2001 sayılı Kozmetik Ürünleri Yasası’nın 5’inci maddesi
uyarınca, görev süresi dolan “Kozmetik Ürünleri Kurulu”nun 2 (İki) yıl süreyle görev
yapmak üzere, aşağıdaki kişilerden oluşturulmasına karar verdi.
Kozmetik Ürünleri Kurulu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Uz. Ecz. Mertdoğan Soyalan
Dr. Figen Gülen İnce
Kimyager Zafer Keskinel
Dr. Hanife Ezgi Erçal
Ecz. Laika Gökçekuş
Sercan Görgüner Bahçeci
Pınar Başman Güren
22.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
İlaç ve Eczalık Dairesi Müdürü - Başkan
Temel Sağlık Hizmetleri D. Temisilicisi - Üye
Devlet Laboratuvarı Dairesi Temsilcisi - Üye
Sağlık Bakanlığı Temsilcisi - Üye
K.T. Eczacılar Birliği temsilcisi - Üye
K.T.Sanayi Odası Temsilcisi - Üye
K.T.Ticaret Odası Temsilcisi - Üye
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1961-2014
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ
(Önerge No:2060/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, Çevre Yasası’nın 13(6) maddesinin verdiği yetkiye
dayanarak, hazırlanıp ekte sunulan, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
(Değişiklik) Tüzüğü’nü onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verdi.
22.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1962-2014
AHMET AKGÖZ’ÜN KKTC’NE GİRİŞ YASAĞININ KALDIRILMASI
(Önerge No:2063/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, KKTC’nde ikameti sakıncalı görüldüğü nedenle
28.8.2012 tarihinde hakkında tutuklama-ihraç emri verilen, 10.1.1995
Kumlu doğumlu Ahmet Akgöz’ün, aile birliğinin bozulmaması ve eğitimine devam
etmesine olanak sağlamak amacı ile KKTC’ne giriş yasağının kaldırılmasına
karar verdi.
22.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Muhaceret Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1965-2014
KKTC’NDE DÜZENLENECEK XI. GENÇLER, U21 MIX ERKEKLER VE BAYANLAR
FUTBOL TENİSİ DÜNYA ŞAMPİYONASI HARCAMALARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:2050/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 19-24 Ekim 2014 tarihleri arasında KKTC’nde
düzenlenecek XI. Gençler, U21 Mix Erkekler ve Bayanlar Futbol Tenisi Dünya
Şampiyonası harcamalarının karşılanmasına yardımcı olmak amacına yönelik
olarak KKTC Futbol Tenisi Federasyonu’na, ödeneğin aşılmaması koşuluyla
20,000 TL katkı yapılmasına ve gerekli ödeneğin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,
Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yeralan “Sportif Faaliyetlere ve Spor Tesislerine Katkı Projesi”
04-12-08-1-0-01-3-06-5-7-04 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
22.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1966-2014
SÖZLEŞMELİ PERSONEL SERTAÇ BOZATLI’NIN
GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:2051/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Y(K-I)238-2013 sayı ve 23.10.2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararı
ile sözleşme süresi uzatılan Sertaç Bozatlı’nın, Değiştirilmiş Şekli ile 7/1979 sayılı
Kamu Görevlileri Yasası’nın 6(2) maddesi uyarınca, önergeye ekli sunulan
sözleşme şartlarına uygun olarak, sözleşmesinin hitam tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl
süre ile (5.10.2014 - 4.10.2015) uzatılmasına ve gerekli ödeneğin Başbakan
Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan "Sözleşmelin Personelin Ücretleri" 04-01-04-1-1-1-01-2-1-01
kaleminden karşılanmasına karar verdi.
22.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1967-2014
TAŞINMAZ MAL İZNİNE İLİŞKİN Y(K-I)98-2014 SAYI VE 15.1.2014 TARİHLİ
KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:2052/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Yabancı Uyruklu Kişilerin Taşınmaz Mal Satın Alma
İstemi’ne ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu Y(K-I)98-2014 sayı ve 15.1.2014
tarihli kararın önergesine ekli listenin 11’inci sırasında yer alan taşınmaz mal izninin
tadil edilerek, TC uyruklu Necmettin Fındık’a Lefkoşa İlçesi Kızılbaş’ta
Koçan No: C1878, Pafta/Harita No: XXI/30.WII, Parsel No: üz 1493 üzerinde kain
3. katta 1 nolu daireyi satın alması için gerekli satın alma izni verilmesine
karar verdi.
22.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1968-2014
YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ
(Önerge No: 2053/2014
2062/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listelerde isimleri ve satın almak istedikleri
taşınmaz malın/malların yer, parsel ve alanı belirtilen 9 yabancı uyruklu kişiye,
önergede belirtilenler ışığında, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun
Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca gerekli iznin verilmesine
karar verdi.
22.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1969-2014
TAŞINMAZ MAL İZNİNE İLİŞKİN Y(K-I)1497-2014 SAYI VE 13.8.2014 TARİHLİ
KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:2054/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Yabancı Uyruklu Kişilerin Taşınmaz Mal Satın Alma
İstemi’ne ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu Y(K-I)1497-2014 sayı ve
13.8.2014 tarihli kararın önergesine ekli listenin 3’üncü sırasında yer alan taşınmaz
mal izninin tadil edilerek, TC uyruklu Hasan Doğruçam’a Girne İlçesi Yukarı
Girne’de Koçan No: 10670, Pafta/Harita No: XII/20.E2, Parsel No: üz 1240 üzerinde
kain zemin katta 2 nolu daireyi satın alması için gerekli satın alma izni verilmesine
karar verdi.
22.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1970-2014
TAŞINMAZ MAL İZNİNE İLİŞKİN Y(K-I)994-2014 SAYI VE 14.5.2014 TARİHLİ
KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:2055/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Yabancı Uyruklu Kişilerin Taşınmaz Mal Satın Alma
İstemi’ne ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu Y(K-I)994-2014 sayı ve
14.5.2014 tarihli kararın önergesine ekli listenin 46’ncı sırasında yer alan taşınmaz
mal izninin tadil edilerek, TC uyruklu Tülay Ayhan’a, Lefkoşa İlçesi Gönyeli’de
Koçan No: F2203, Pafta/Harita No: XXI/20.W1, Parsel No: üz 1235 üzerinde kain
2. katta 1 nolu daireyi satın alması için gerekli satın alma izni verilmesine karar
verdi.
22.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1971-2014
İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) ÜYESİ ÜLKELERİN GELİŞİMİNDE KADININ ROLÜ
GÜNDEMLİ 5. BAKANLAR TOPLANTISINA KATILIM
(Önerge No:2057/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 19-22 Ekim 2014 tarihlerinde Azerbaycan’da düzenlenen
“İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Ülkelerin Gelişiminde Kadının Rolü” gündemli
5. Bakanlar Toplantısı’na Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal
Hizmetler Dairesi Müdürü Umure ÖRS ile Sosyal Hizmetler Merkezleri Sorumlusu
Berna Arifoğlu’nun katılmasına; katılımcıların Ercan-İstanbul-Bakü-İstanbul-Ercan
gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli ve mevzuat gereği harcırahlarının Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici
Görev Yollukları" 12-01-04-1-2-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
22.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1972-2014
ŞEHİT AİLELERİ VE MALÜLLERE VE YAKINLARINI TESBİT KOMİTESİ KARARI
(Önerge No:2058/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 7/1974 sayılı Şehit Aileleri ve Malüllere Yardım (Değişiklik)
Yasası’nın 3(1) maddesi uyarınca oluşturulan Şehit Aileleri ve Malüllere ve
Yakınlarını Tesbit Komitesi’nin 14.10.2014 tarihli 174 nolu toplantısında almış
olduğu önergeye ekli sunulan 4393 numaralı kararı adıgeçen Yasa’nın 3(3)
maddesi uyarınca onayladı.
22.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1973-2014
MAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI FAALİYET PROGRAMI VE BÜTÇESİ
(Önerge No:2059/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan Mağusa Serbest Liman ve Bölge
Müdürlüğü’nün 2014 Yılı Faaliyet Programı ve Bütçesi’ni, Maliye Bakanlığı’nın
görüşlerine tabi olmak kaydıyla onayladı.
22.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1974-2014
“BİLGİLENDİRME DENETÇİLERİ AVRUPA BÖLGESEL TOPLANTI VE
KONFERANSI”NA KATILIM
(Önerge No:2066/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, küresel düzeyde bilgi edinme hakkı ve özgürlüğü ile ilgili
yasal düzenlemelerin yorumlanması, uygulanması ve yürürlüğünün denetlenmesi
hedefine odaklanmış bir kuruluş olan ve merkezi İskoçya’da bulunan Centre for
Freedom of Information (Bilgi Edinme Özgürlüğü Merkezi) ile Scottish Information
Commissioner (İskoç Bilgi Edinme Denetçisi) tarafından, 3-5 Kasım 2014 tarihleri
arasında İskoçya’nın Edinburgh kentinde düzenlenecek Bilgilendirme Denetçileri
Avrupa Bölgesel Toplantı ve Konferansı’na Hukuk İşleri Amiri ve Bilgi Edinme
Değerlendirme Kurulu Raportörü Seylan Açıkyıldız Özgit ve Bilgi Edinme
Değerlendirme Kurulu üyesi Avukat Şevket Gazi’nin 2-6 Kasım 2014 tarihleri
arasında görevli olarak katılmasına; katılımcıların Ercan-İstanbul-Edinburghİstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli, konferansa katılım ücreti toplam
340 Stg. (Üç Yüz Kırk İngiliz Sterlini) ile konferansta ödenecek toplam
60 Stg. (Altmış İngiliz Sterlini), vize ücreti toplam 486 ABD Doları
(Dört Yüz Seksen Altı ABD Doları), mevzuat gereği harcırah ile doğabilecek diğer
resmi harcamalar ve konaklama masrafı için Seylan Açıkyıldız Özgit adına verilecek
toplam 1,000 Stg. (Bin İngiliz Sterlini) avansın, Başbakanlık 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 03-01-01-1-1-1-03-3-3-01
kaleminden karşılanmasına karar verdi.
22.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1975-2014
“BİLGİLENDİRME DENETÇİLERİ AVRUPA BÖLGESEL TOPLANTI VE
KONFERANSI”NA KATILIM
(Önerge No:2067/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, merkezi İskoçya’da bulunan, küresel düzeyde bilgi edinme
hakkı ve özgürlüğü ile ilgili yasal düzenlemelerin yorumlanması, uygulanması ve
yürürlüğünün denetlenmesi hedefine odaklanmış bir kuruluş olan Centre for
Freedom of Information (Bilgi Edinme Özgürlüğü Merkezi) ile Scottish Information
Commissioner (İskoç Bilgi Edinme Denetçisi) tarafından 3-5 Kasım 2014 tarihleri
arasında İskoçya’nın Edinburgh kentinde düzenlenecek “Bilgilendirme Denetçileri
Avrupa Bölgesel Toplantı ve Konferansı”na Ombudsman Dairesi Müdürü
Zeki Gürsel’in 2-6 Kasım 2014 tarihleri arasında görevli olarak katılmasına,
Ercan-İstanbul-Edinburgh-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli,
konferansa katılım ücreti (katılım ücreti olması halinde), mevzuat gereği harcırahı
ile doğabilecek diğer resmi harcamalar ve konaklama masrafı için Zeki Gürsel adına
verilecek 1,000 Stg. (Bin İngiliz Sterlini) avansın, Yüksek Yönetim Denetçisi
(Ombudsman) Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeralan "Yurtdışı Geçici Görev
Yollukları" 18-00-03-3-4-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
22.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1976-2014
Y(K-I)1679-2014 SAYI VE 3.9.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:2068/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Araştırma ve Danışmanlık Hizmeti Alınmasına ilişkin
Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu Y(K-I)1679-2014 sayı ve 3.9.2014 tarihli kararda,
4. satırda yer alan “uyarınca” ibaresinden hemen sonra “Lipa Consultancy
(Lipa Manufacturing and Trading Ltd.)’den” ibaresi eklenmek suretiyle sözkonusu
kararın tadil edilmesine karar verdi.
22.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1977-2014
TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU’NUN BUĞDAY-ARPA SAPI BALYASI TEMİN ETMESİ
(Önerge No:2069/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, ülke hayvancılarının ihtiyaç
duyduğu buğday-arpa sapı balyasının Toprak Ürünleri Kurumu tarafından ivedi
olarak temin edilmesi zorunluluk arz ettiğinden, 15,000 M.Ton Buğday-Arpa Sapı
Balyası’nın alım koşul ve spesifikasyonları Toprak Ürünleri Kurumu’nca belirlenmek
üzere, 90 gün ödeme vadeli CIF Gazimağusa 185 USD/Ton fiyatla Ader Tarım
Ürünleri ve Nakliyat firmasından temin edilmesi hususunda, Toprak Ürünleri
Kurumu’nun Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca yetkili kılınmasına ve
gerekli ödeneğin Toprak Ürünleri Kurumu 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeralan
“Diğer Stok Alımları” 38-04-2-1-1-06-8-2-90 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
22.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1978-2014
TRABZON DERNEKLERİ FEDERASYONU’NUN DAVETİ ÜZERİNE
“TRABZON GÜNLERİ” ETKİNLİĞİNE KATILIM
(Önerge No:2070/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, Trabzon Dernekleri Federasyonu’nun 23-26 Ekim 2014
tarihlerinde
İstanbul’da
gerçekleştireceği
“Trabzon
Günleri”
etkinliğine,
24 Ekim 2014 tarihinde davetli olarak katılacak Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı
Dr. Hakan Dinçyürek’in, Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti bedelinin,
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeralan "Yurtdışı
Geçici Görev Yollukları" 13-01-05-9-9-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasına karar
verdi.
22.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1979-2014
METEOROLOJİ İSTASYONLARINA YEDEK PARÇA ALIMI
(Önerge No:2071/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, KKTC sathına yayılan otomatik Meteoroloji İstasyonları’nın
verimli çalışabilmesi amacıyla, Vaisala Firması’ndan alınan teklif doğrultusunda
alınacak detayları önergeye ekli sunulan yedek parçaların adı geçen firmadan
78,000 TL karşılığında satın alınabilmesi için Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi
uyarınca, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın yetkili kılınmasına ve gerekli
ödeneğin Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında
yeralan, TC Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen “Meteoroloji Sistemlerinin
Geliştirilmesi Projesi” 13-06-01-4-3-02-3-06-1-2-90 kaleminden karşılanmasına
karar verdi.
22.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1980-2014
TOHUMLUK ARPA ÜRETİLMESİ’NE İLİŞKİN Y(K-I)1804-2014 SAYI VE 24.9.2014
TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:2072/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 2015-2016 Tahıl Üretimi
Mevsimi İçin Tohumluk Arpa Üretilmesi’ne ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu
Y(K-I)1804-2014 sayı ve 24.9.2014 tarihli kararın 5’inci satırında belirtilen
“50 ton sertifakalı tohumluk arpanın” ibaresinin “100 ton tohumluk arpa, tohumluk
buğday ve tohumluk tritikalenin” olarak değiştirilmesine ve adıgeçen kararın bu
yönde tadil edilmesine karar verdi.
22.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1981-2014
BALKAN STOMATOLOJİ CEMİYETİ’NİN 2017 YILINDA GERÇEKLEŞTİRECEĞİ
21. BİLİMSEL KONGRENİN KKTC’NDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
(Önerge No:2073/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtımı yanında
Diş Hekimlerine ve Diş Hekimliği Fakültesi’ne büyük getirisi olacağı inanılan Balkan
Stomatoloji Cemiyeti’nin 2017 yılında gerçekleştireceği 21. Bilimsel Kongresi’nin
KKTC’nde gerçekleştirilmesi için Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası tarafından gerekli
başvurunun yapılmasına ve kongrenin gerçekleştirileceği 2017 yılında gerekli
desteğin sağlanmasına karar verdi.
22.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1983-2014
GÜZELYURT-LEFKE VE LEFKOŞA ÇEVRE YOLU PROJELERİNDE
ENGEL TEŞKİL EDEN “OG” VE “AG” DİREKLERİNİN ÖTELENMESİNE
İLİŞKİN PROJE TEKLİFLERİ
(Önerge No:1995/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kara ulaşımının
sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi amacıyla, Bayındırlık ve Ulaştırma
Bakanlığı’na bağlı Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nün halen devam eden GüzelyurtLefke Bölünmüş yol yapım çalışmaları güzergahı içerisinde kalan OG direk ve
trafoların ivedi olarak güzergah dışına ötelenmesi gerektiğinden, KIB-TEK ve
Elektrik Müteahhitleri Birliği ile istişare edilerek, KIB-TEK proje ve şartnamelerine
uygun olarak Müteahhitler Birliği vasıtasıyla teklifler alınmış ve değerlendirilmiş
olup; Güzelyurt-Lefke Bölünmüş Yol yapım çalışmalarından etkilenen
OG direklerinin ve trafoların ötelenmesi Etap 4, Etap 5 ve Etap 6 projeleri için
önergeye ekli en düşük teklifi veren Aydınlık Elektrik Ltd.’den 263,518.17 TL
karşılığında; Lefkoşa Çevre Yolu II. Etap OG ve AG direklerinin ötelenmelerine
ilişkin projenin önergeye ekli teklif doğrultusunda Ali Karavezirler Ltd.’den
255,695.00 TL karşılığında yaptırılabilmesi için Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2)
maddesi uyarınca Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yetkili kılınmasına;
KIB-TEK Kontrollük bedeli için gerekli 34,528.07 TL olmak üzere toplam
553,741.24 TL tutarın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yeralan TC Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen “Yol Yapım Projesi”
08-03-04-5-1-03-3-06-5-7-07 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
22.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
135 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content