close

Enter

Log in using OpenID

01.10.2014

embedDownload
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1819-2014
OLİMPİK ATEŞLİ TABANCAYA İLİŞKİN Y(K-I)1538-2014 SAYI VE 20.8.2014 TARİHLİ
KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1882/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Yurtdışından İthal Edilecek Olimpik Ateşli Tabancaya İthal
İzni Verilmesi ve Tüm Fonlardan Muaf Tutulması’na ilişkin Bakanlar Kurulu'nun
almış olduğu Y(K-I)1538-2014 sayı ve 20.8.2014 tarihli kararın aşağıdaki şekilde
tadil edilmesine karar verdi.
“Bakanlar Kurulu, KKTC Atıcılık Federasyonu Lisanslı ve Atıcı Sporcu
Hüseyin Cahitoğlu’nun yurtdışından ithal edeceği olimpik ateşli tabancaya ithal izni
verilmesine, Gümrük Vergisi, Resim, Harç ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan muaf
tutulmasına, Tasarruf Yetkisi verilmesine, yurtdışı yarışlara katılımı ile ilgili Spordan
sorumlu Bakanlıktan ön izin alındıktan sonra Geçici İhraç İzni için Polis Genel
Müdürlüğü ile Ticaret Dairesi Müdürlüğü’nden izin alınmasına, yurtiçi yarışlar ve
antrenmanları için ise gerekli olan taşıma izni, Spordan sorumlu Bakanlığın onayı
ve süreli taşıma izni vermesi hususunda İçişleri Bakanlığı’nın yetkilendirilmesine
karar verdi.”
1.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1823-2014
ORGANİK TARIM PROJESİ ÇERÇEVESİNDE ICEA FİRMASINDAN KKTC’NE GELECEK
KİŞİLERİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:1886/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Tarım Dairesi’nin
birlikte yürüttüğü “KKTC’nde Organik Tarım ve Bağlı Sektörlerin Geliştirilmesi,
Tüketicilerde Farkındalığın Artırılması Projesi” çerçevesinde, 13-17 Ekim 2014
tarihleri arasında ICEA firmasından KKTC’ne gelecek Ramazan Ayan ve Ayça
Tunç’un İzmir-Ercan-İzmir geliş-dönüş uçak biletleri ve iaşe ibate giderlerinin Gıda,
Tarım ve Enerji Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeralan TC Yardımları ile
Finanse edilmesi öngörülen “Organik Tarımın Geliştirilmesi Projesi” 10-02-04-2-1-63-06-9-9-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
1.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1828-2014
ALMANYA’DA DÜZENLENECEK “CIOFF WORLD CONGRESS 2014” ETKİNLİĞİNE
KATILIM
(Önerge No:1892/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 16-26 Ekim 2014 tarihleri arasında Almanya’nın Dresden
şehrinde düzenlenecek “CIOFF World Congress 2014” etkinliğine katılacak Kongre
Üyesi (Genç Üye) Dilara Meral Korahan’ın, 4,550 TL’na baliğ olacağı tahmin edilen
konaklama ve yukarıdaki tarihlere bağlı olarak alınacak İstanbul-Antalya-DresdenFrankfurt-İstanbul gidiş-dönüş uçak biletleri bedelinin, Başbakan Yardımcılığı,
Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü 2014
Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon
Giderleri" 04-11-08-1-0-1-03-6-2-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
1.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1829-2014
KIBRIS TÜRK STANDARTLAR ENSTİTÜSÜ’NÜN (KTSE) KURULUŞ ÇALIŞMALARI
(Önerge No:1893/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, ülkemizin ekonomik rekabet gücünü artırmak, ulusal ve
uluslararası düzeyde ticareti kolaylaştırmak, dünya ve Avrupa Birliği (AB)
standartlarında üretim ve hizmet sağlamak, üretim ve tüketim temelinde toplumun
yaşam düzeyini yükseltmek için standardizasyon, metroloji, uygunluk
değerlendirme, deney ve kalibrasyon faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve
güvenlilir olarak sağlamak ve denetlemek için Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,
Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı bünyesinde Kıbrıs Türk Standartlar Enstitüsü
(KTSE) kurulmasına ve bu yönde çalışma başlatılmasına karar verdi.
1.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1831-2014
LEFKOŞA KAZASINA BAĞLI ORTAKÖY’DE EKSİK YAYIMLANAN
ÖZEL MÜLKİYETTEKİ TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN KAMULAŞTIRMA İHBARI
(Önerge No:1895/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesindeki kara ulaşımının
sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan Lefkoşa Kazasına bağlı
Ortaköy’de Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastane Kavşağı güzergahı içerisinde kalan ve
eksik yayımlanan özel mülkiyetteki taşınmaz malların kamulaştırılmasına ilişkin
15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası’nın 4. maddesi uyarınca hazırlanan ekteki
“Kamulaştırma İhbarını” onayladı.
1.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1841-2014
SÖZLEŞMELİ PERSONEL HÜSEYİN KÖKSAL’IN
GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:1906/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu’nun Y(K-I)162-2013 sayı ve 9.10.2013
tarihli kararı ile sözleşme süresi uzatılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda
sözleşmeli personel olarak görev yapan Hüseyin Köksal’ın, 5.10.2014 tarihinde
sona erecek sözleşme süresinin önergeye ekli sözleşme metnine bağlı olarak
5.10.2014’den 5.10.2015 tarihine kadar 1 (Bir) yıl süre ile uzatılmasına ve gerekli
ödeneğin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer
alan “Sözleşmeli Personelin Ücretleri” 12-01-04-1-2-1-01-2-1-01 kaleminden
karşılanmasına karar verdi.
1.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1847-2014
MOHSEN AGHAEE’YE KKTC YURTTAŞLIĞI VERİLMESİNE İLİŞKİN K(II)1324-2012
SAYI VE 23.5.2012 TARİHLİ KARARIN İPTALİ
(Önerge No:1915/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 21.9.1971 Karaj doğumlu
Mohsen Aghaee’ye KKTC yurttaşlığı verilmesine ilişkin K(II)1324-2012 sayı ve
23.5.2012 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptal edilmesine karar verdi.
1.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Muhaceret Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1852-2014
TALAT DAĞDELEN’E KKTC YURTTAŞLIĞI VERİLMESİNE İLİŞKİN K(II)2481-2012 SAYI
VE 12.11.2012 TARİHLİ KARARIN İPTALİ
(Önerge No:1908/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 9.4.1961 Midyat doğumlu
Talat Dağdelen’e KKTC yurttaşlığı verilmesine ilişkin K(II)2481-2012 sayı ve
12.11.2012 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptal edilmesine karar verdi.
1.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Muhaceret Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1853-2014
DİPLOMATİK PASAPORT TÜZÜĞÜ
(Önerge No:1783/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Diplomatik Pasaport
Yasası’nın 4’üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, hazırlanıp ekte sunulan,
Diplomatik Pasaport Tüzüğü’nü onayladı.
1.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1854-2014
YARKÖY’DE MEVCUT PARSELİN YOLA DAHİL EDİLMESİ
(Önerge No:1832/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Yarköy-Turnalar yolu
üzerinde P/H XV.20.W’da mevcut 328/2, 330/2 nolu parselin yola dahil edilmesine
ilişkin aşağıdaki kararı aldı:
1)
Şehir Planlama Dairesi’nin görüşleri doğrultusunda hazırlanan ve önergeye ekli
sunulan haritada turuncu ile boyanmış kısmın kamu yolu sınırı boyunca dar
arazi parçası oluşu ve ayrı bir kaynak olarak bir anlam teşkil etmeyeceği
nedeni ile kamu yolu olarak ayrılması;
2)
Bu işlemin yapılmasından sonra sözkonusu yolun Tapu ve Kadastro
Dairesi’nce tapu haritalarına işlenmesi.
1.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1859-2014
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE’DE
POSTA KUTUSU KİRALANMASI
(Önerge No:1900/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, NovoTech Import Export Trading Ltd.’e, Gazimağusa
Serbest Liman ve Bölge İşleticisi Port İSBİ’de, elektronik slot oyun makineleri transit
ticaretini gerçekleştirebilmesi için Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni (Değişiklik)
Tüzüğü’nün 3(1) maddesi uyarınca, Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge’de
Posta Kutusu kiralanmasına karar verdi.
1.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1838-2014
GİRNE’DE YUKARI GİRNE MAHALLESİNDE KAİN 361 NO’LU PARSELDEN YOLA
ALINAN KISMIN ERTUĞ ERTUĞRUL’A İADESİ
(Önerge No:1902/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Girne’de, Yukarı Girne
Mahallesi’nde P/H XII/29 W2 blok “G” de kain 361 no’lu parselden (batı hududunun
önergeye ekli haritada “A” ile işaretli kırmızı boyalı kısım) yola alınan kısmın Ertuğ
Ertuğrul’a iade edilmesine ilişkin aşağıdaki kararı aldı.
1) Girne’de Yukarı Girne Mahallesi P/H XII/29 W2 blok “G”de kain 361 no’lu
parselden daha önce yola alınan ancak şu anda yol olarak kullanılmayan
önergeye ekli planda “A” ile gösterilen kırmızı boyalı kısmın iptal edilmesi ve
sözkonusu 361 no’lu parsele dahil edilerek 361+kırmızı boyalı “A” ile gösterilen
kısım (0-2-700) şeklinde düzeltilmesi ile önergeye ekli haritada sarı boyalı
kısmın da şu anda faaliyette olan yola dahil edilmesi;
2) 361 no’lu parsele dahil edilecek önergeye ekli haritada kırmızı boyalı
“A” ile gösterilen kısmın Tapu ve Kadastro Dairesi’nce belirlenen 23.000 Stg.
(Yirmi Üç Bin Sterling) rayiç değerinin 361 no’lu parselin sahibi Ertuğ Ertuğrul
tarafından Devlet hazinesine ödenmesi;
3) Yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmesinden sonra, sözkonusu düzeltmenin
Tapu ve Kadastro Dairesi’nce ilgili haritalar üzerinde de yapılarak yeni şeklinin
Tapu kayıtlarına işlenmesi.
1.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1839-2014
PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN VE DR. HÜSEYİN MERTSOYLU’NUN
MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:1903/2014,
1904/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi
arasında yapılan protokol çerçevesinde, kanser hastalarının muayene ve takiplerini
yapmak üzere KKTC’ne gelen, Prof. Dr. Özgür Özyılkan’ın 21 Eylül 2014 tarihli
Ercan-Adana dönüş bileti bedeli ile 4-5 Eylül 2014 ile 11-12 Eylül 2014 tarihlerinde
aynı amaçla KKTC’ne gelen Dr. Hüseyin Mertsoylu’nun, Adana-Ercan-Adana gelişdönüş uçak biletleri bedeli ile KKTC’nde kaldıkları süre içerisinde beliren iaşe-ibate
giderlerinin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeralan "Ağırlama,
Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 11-01-07-9-9-1-03-6-1-02 kaleminden
karşılanmasına; Ayrıca adı geçen Hekimlere her gelişte verecekleri hizmet karşılığı
olarak her birine 1,500.00 TL verilmesine ve gerekli ödeneğin “Diğer Hizmet
Alımları” 11-02-07-3-1-1-03-5-9-90 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
1.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1822-2014
ALMANYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK 66. FRANKFURT KİTAP FUARI 2014’E KATILIM
(Önerge No:1885/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, ülkemiz Yazın Sanatı ile Dünya Yazın Sanatı arasında köprüler
kurmak ve yeni bağlantılar sağlamak amacıyla, 8-12 Ekim 2014 tarihleri arasında
Almanya’nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirilecek “66. Frankfurt Kitap Fuarı 2014”e katılıma
ilişkin aşağıdaki kararı aldı:
1)
2)
3)
a)
Frankfurt Kitap Fuarı 2014’te Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı görevlileri nezaretinde KKTC yayınlarından oluşan bir derme ile Kuzey Kıbrıs
Yayınları Standı açılması ve Fuar kapsamında ülkemizden bir yayınevi temsilcisi ve bir
yazarın konuşmacı olarak yer alacağı panel ve söyleşi ile basın toplantıları düzenlenmesi;
b) Fuara katılacak Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp, stand görevlileri Kütüphaneci Hatice
Kırcıoğlu ve Elif Bilokcuoğlu ile Yazar Gürgenç Korkmazel ve Yayıncı Ali Rüstem’e,
7 Ekim 2014 tarihinde gidiş, 13 Ekim 2014 tarihinde dönüş olmak üzere, Ercan-İstanbulFrankfurt-İstanbul-Ercan uçak biletlerinin temin edilmesi;
c) Kültür Dairesi tarafından hazırlanan ve fuarda dağıtılacak olan katalog çeviri ve basımı için
ihtiyaç duyulan 5,100 TL ile taşınması amacıyla ödenecek kargo ücreti 900.00 TL’nın,
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı, Kültür Dairesi 2014 Mali
Yılı Bütçesi altında yer alan “TC-KKTC Kültür ve Sanat İşbirliği ve Katkı Projesi” 04-08-08-20-01-3-03-6-2-01 kaleminden karşılanması;
Fuara katılacaklara lojistik destek sağlamak üzere Frankfurt’a gidecek Berlin’de faaliyet gösteren
Berlin Turizm Tanıtım Ofisi (Nord Zypern Tourismus Zentrum) çalışanı Emrah Günen ve tüm
heyetin, 7-13 Ekim 2014 tarihleri arasındaki konaklama bedeli için gerekli 11,160.00 TL, stant
kurulum bedeli 29,595.30 TL ile mefruşat, akaryakıt, hizmet alımı, izaz ikram ve beklenmedik
giderler için kullanılacak 3,600.00 TL’nın Kültür Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
“TC-KKTC Kültür ve Sanat İşbirliği ve Katkı Projesi” 04-08-08-2-0-01-3-03-6-2-01 kaleminden
karşılanarak, toplam 44,355.30 TL’nın Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı’na bağlı olarak Berlin’de faaliyet gösteren Berlin Turizm Ofisi impres hesabına havale
edilmesi;
Fuara katılacakların vize almaları için gerekli 1,000.00 TL ve mevzuat gereği yurtdışı görev
yolluğu için gerekli ödeneğin Kültür Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici
Görev Yollukları" 04-08-08-2-0-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanması.
1.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1820-2014
RESMİ TEMASLARA İLİŞKİN Y(K-I)1677-2014 SAYI VE 3.9.2014 TARİHLİ
KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1883/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, Dışişleri Bakanı Özdil Nami ve Beraberindeki Heyetin
New York ve Washington’da Gerçekleştireceği Resmi Temaslar’a ilişkin Bakanlar
Kurulu'nun almış olduğu Y(K-I)1677-2014 sayı ve 3.9.2014 tarihli kararda belirtilen
Bakan Özdil Nami’ye eşlik edecek “Sözleşmeli Personel İpek Borman Genç”in
yerine “III. Derece 3’üncü Sekreter Havva Ülgen”in katılmasına ve adıgeçen kararın
bu yönde tadil edilmesine karar verdi.
1.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1821-2014
ÖDENEK AKTARMA
(Önerge No:1884/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus Kayıt Dairesi 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan “Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları” 07-04-01-3-2-103-7-1-01 ödenek kaleminden 800.00 TL, “Büro ve İşyeri Makine ve Techizat
Alımları” 07-04-01-3-2-1-03-7-1-02 ödenek kaleminden 1,500.00 TL, “Periyodik
Yayın Alımları” 07-04-01-3-2-1-03-2-1-03 ödenek kaleminden 843.00 TL olmak
üzere toplam 3,143.00 TL’nın “Baskı ve Cilt Giderleri” 07-04-01-3-2-1-03-2-1-05
kalemine aktarılmasına karar verdi.
1.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1825-2014
SOSYAL HİZMET MEMURU EMEL BİLLUR’UN SAĞLIK ATAŞESİ OLARAK
KKTC ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ’NE GÖREVLENDİRİLMESİ
(Önerge No:1888/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, KKTC Ankara Büyükelçiliği’nde görevli Sağlık Ataşesi
Canan Çomunoğlu’nun görev süresi 1.10.2014 tarihinde sona ereceğinden, Yataklı
Tedavi Kurumları Dairesi Paramedikal Hizmetleri Sınıfında I. Derece
Tıbbi/Psikiyatrik Sosyal Hizmet Memuru Emel Billur’un, 55/2002 sayılı Yurt Dışında
Görev Yapan Personelin Kadroları ve Dış Görev Ödenekleri Yasası ile
15/2013 sayılı Dışişleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın ilgili
maddeleri uyarınca, 2 (İki) yıl süreyle KKTC Ankara Büyükelçiliği Sağlık Ataşesi
Kadrosunda görev yapmak üzere, 1.10.2014 tarihinden itibaren görevlendirilmesine
karar verdi.
1.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1827-2014
2014-2015 KISMİ HİBE DESTEK YARDIM PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN
MALİ DESTEK PROGRAMLARI KAPSAMINDA MASRAF VE ÖDEMELERİN KARŞILANMASI
(Önerge No:1891/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Türkiye Cumhuriyeti
tarafından sağlanan kaynak ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kısmi Hibe
Destek Yardım Projelerine yönelik 21 Ekim 2011 tarihinde imzalanan “KKTC’nde
Kısmi Hibe Destek Yardım Projelerinin Desteklenmesine İlişkin İşbirliği Usul ve
Esasları Protokolü” çerçevesinde, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür
ve Spor Bakanlığı yükümlülüğünde olan “Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali
Destek Programı” ve “Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı”
kapsamındaki çalışmaların yürütülmesi sürecinde TC Çukurova Kalkınma Ajansı
teknik personeli ve bağımsız değerlendiricilerin, izleme faaliyetlerinde Bakanlık
tarafından görevlendirilen personelin ve bu program kapsamında destek alınacak
kurumlara ait ücret, hizmet bedeli, uçak bileti, ulaşım, akaryakıt, konaklama, iaşe,
yurtiçi ve yurtdışında eğitim, harcırah, düzenlenecek toplantı, ilan ve reklam giderleri,
araştırma amaçlı hizmet alımları, her türlü mahkeme harç ve giderleri, kırtasiye, ofis
ve sarf malzemeleri, araç kiralama, bilgisayar yazılım alımları ve yapımları, her türlü
büro ve işyeri makine ve teçhizat alımı, posta ve telgraf giderleri, internet-iletişim, ofis
sarf malzemeleri, fotoğraf makinesi, bilgisayar ve bunlara ait sarf malzemeleri,
ofis mobilya ve donanım malzemeleri ve bu program amaçları doğrultusunda
yapılacak olan diğer resmi giderlere ait bedellerin ve hibe almaya hak kazanan
proje sahiplerinin ödenmesi için 2015 Mali Yılında kullanılmak üzere,
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan “Turizm Projelerine Kısmi Hibe Programı Projesi”
04-01-04-7-3-65-3-08-1-3-01 kaleminden 3,000,000 TL ve Sanayi Dairesi 2014 Mali
Yılı Bütçesi altında yer alan “Sanayi ve KEZ’e Yönelik Proje Destekli Kısmi Hibe
Programı Projesi” 04-02-04-9-9-60-3-05-5-1-01 kaleminden 4,000,000 TL bloke
edilmesine karar verdi.
1.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1830-2014
TESCİLLİ BİR YEREL LİMİTED ŞİRKET’İN İSİM DEĞİŞTİRME MÜRACAATI
(Önerge No:1894/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği’ne müracaatta bulunan ve
önergede detayları sunulan, “Tatlısu Villas Limited”in şirket isminin
“Califorian Trading Limited” olarak değiştirilmesine Fasıl 113 Şirketler
Yasası’nın 19 (1) maddesi uyarınca karar verdi.
1.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1832-2014
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI, EKONOMİ, TURİZM, KÜLTÜR VE SPOR
BAKANLIĞI’NCA YAPILAN KATKILARIN ONAYI
(Önerge No:1896/2014)
(Bb.Yrd. E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, KKTC turizminin geliştirilmesi ve tanıtımı amacıyla,
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından
çeşitli kurum veya tüzel kişilere yapılan ve ekte konusu ve miktarı belirtilen
toplam 44,558.78 Euro tutarında katkının Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,
Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm
Geliştirme ve Tanıtma Fonu’nun “Turizm Acentelerine” 04-01-04-7-3-2-05-1-9-02
kaleminden karşılanmasına karar verdi.
1.10.2014
DAĞITIM
Bilgi Gereği
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1833-2014
AVUSTURYA’DAN KKTC’NE GELECEK GAZETECİLERİN MASRAFLARININ
KARŞILANMASI
(Önerge No:1897/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı onayı ile ülke turizmini geliştirmek ve tanıtmak amacı ile KKTC turizmi
ile ilgili makale yayınlamak üzere, 28 Eylül – 5 Ekim 2014 tarihleri arasında
KKTC’ni ziyaret edecek, Avusturya’nın yüksek tirajlı gazete ve dergi çalışanı
4 kişilik gazeteci ekibinin, Graz-Viyana-İstanbul-Ercan-İstanbul-Viyana-Graz
geliş-dönüş uçak biletleri bedeli, iaşe-ibate giderleri, iç ulaşım ve doğabilecek
diğer giderler tutarı 25,000.- TL’nın, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm,
Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme
ve Tanıtma Fonu'nun "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri"
04-01-04-7-3-2-03-6-1-02 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
1.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1834-2014
83. İZMİR ENTERNASYONAL FUARI KAPSAMINDA TANITIMI YAPILAN
YERLİ ÜRÜNLERİN NAKLİYE BEDELİNİN KARŞILANMASI
(Önerge No:1898/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Y(K-I)1472-2014 sayı ve 6.8.2014 tarihli Bakanlar Kurulu
kararı ile 83. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında teşhir ve tanıtımı yapılan yerli
ürünlerin gidiş-dönüş nakliye bedeli KDV dahil 16,000.00 TL’nın Başbakan
Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Sanayi Dairesi Müdürlüğü
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon Giderleri" 04-02-04-1-1-1-03-6-2-01 kaleminden karşılanmasına
karar verdi.
1.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1835-2014
WORLD TRAVEL MARKET 2014 (WTM-2014) LONDRA TURİZM FUARI
STAND YAPIM ÜCRETİ
(Önerge No:1899/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı’nın turizm sektörü ile birlikte yurtdışı turizm tanıtım ve pazarlama
çalışmaları çerçevesinde, 3-6 Kasım 2014 tarihleri arasında İngiltere’nin başkenti
Londra’da düzenlenecek World Travel Market 2014 (WTM-2014) Turizm Fuarı’ndaki
161 m²’lik alan üzerine kurulacak standın yapım ücreti olan (KDV dahil)
51,600.- GBP’un Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan, Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu’nun
"Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 04-01-04-7-3-2-03-6-2-01
kaleminden karşılanmasına karar verdi.
1.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1836-2014
BAYRAK RADYO TELEVİZYON KURUMU YÖNETİM KURULUNA ATAMA YAPILMASI
(Önerge No:1922/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi
olarak görev yapan ve görev süreleri dolan Erdinç Gündüz ile Gültekin Kaygısız’dan
boşalan Üyeliklere, 50/1983 sayılı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yasası’nın
8’inci maddesinin (1)’inci fıkrasının (A) bendi uyarınca, İbrahim Özejder ile
Hasan Hançerli’nin 1.10.2014 tarihinden itibaren atanmasına karar verdi.
1.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1837-2014
KAMU YOLU AYRILMASI (KARŞIYAKA)
(Önerge No:1901/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Karşıyaka köyü P/H XI/5 W2-W1’de yer alan özel
mülkiyetteki 4/1/2 + 4/1/1 + 4/1/3 + 5/4 + 4/1/5 + 5/2 + 4/1/4 ve 5/3 no’lu parsellere
ulaşımın sağlanması için aşağıdaki kararı aldı:
1)
2)
3)
4)
Şehir Planlama Dairesi’nin görüşleri doğrultusunda KKTC adında kayıtlı 7 nolu
parselden önergeye ekli haritada sarı ile boyalı olarak gösterildiği şekilde kamu
yolu ayrılması;
Önergeye ekli haritada yeşil ile boyalı olarak gösterildiği şekilde özel
mülkiyetteki 5/3 nolu parselden kamu yolu ayrılması ve taşınmaz mal koçanının
yeniden düzenlenmesi;
Sözkonusu kamu yolunun, Sinem Altıncık ve diğerleri tarafından projelendirilip
gerekli izinlerin Şehir Planlama Dairesi, Karayolları Dairesi ve ilgili diğer
dairelerden alınmak suretiyle her türlü altyapı ve asfaltlama masraflarının da
ilgili mal sahipleri tarafından karşılanması;
Yukarıda belirtilen tüm şartların yerine getirilmesinden sonra sözkonusu Kamu
Yolu’nun Tapu ve Kadastro Dairesi tarafından haritalara işlenmesi.
1.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1840-2014
Y(K-I)1367-2014 SAYI VE 16.7.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1905/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Mevlevi’de Polis Genel Müdürlüğü Kullanımına Verilmek
Üzere Başbakanlık Kontrol ve Yönetimine Parsel Verilmesi’ne ilişkin
Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu Y(K-I)1367-2014 sayı ve 16.7.2014 tarihli
kararda, 627/1 (kısmen) nolu parselin harita referansları sehven “Mevlevi XX/27”
yazıldığından, harita referanslarının “Şahinler, Pafta/Harita XX/27 & XX/35” olarak
düzeltilmesine ve bahsekonu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi.
1.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1842-2014
ÖDENEK AKTARMA
(Önerge No:1907/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı’na bağlı Turizm Planlama Dairesi’nin 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer
alan “İlan Giderleri” 04-06-04-7-3-1-03-5-4-01 kaleminde mevcut tüm ödenek
530.00 TL’nın “Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri” 04-06-04-7-3-1-03-7-3-03
kalemine aktarılmasına karar verdi.
1.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1843-2014
YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ
(Önerge No:1909/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri
taşınmaz malın/malların yer, parsel ve alanı belirtilen 23 yabancı uyruklu kişiye,
önergede belirtilenler ışığında, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun
Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca gerekli iznin verilmesine karar verdi.
1.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1844-2014
DEĞİRMENLİK BELEDİYESİ’NE KÜLTÜR VE SANAT ALANLARINDA KULLANILMAK
AMACIYLA BİNA YAPIMI İÇİN MİNARELİKÖY’DE PARSEL AYRILMASI
(Önerge No:1911/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Minareliköy P/H S.30-C-05-B-4 ada no:117’de kain 6 no’lu
KKTC adında kayıtlı parselin, KKTC Anayasası’nın 159’uncu maddesinin (1) (b) ve
3’üncü fıkraları ile 41/1977 sayılı İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’nın
4(1) maddesi uyarınca kamu yararına ayrılarak, Devletin mülkiyeti altında kalması
ve eşdeğer maksatlarında kaynak teşkil etmemesi kaydıyla, kültür ve sanat
alanlarında kullanılmak amacıyla, bina yapımı için Değirmenlik Belediyesi’nin
kullanımına verilmek üzere, Maliye Bakanlığı’nın kontrol ve yönetimine verilmesine
karar verdi.
1.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1846-2014
12. TÜRKİYE ECZACILIK KONGRESİ’NE KATILAN MERTDOĞAN SOYALAN’IN
MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:1914/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyeti tarafından Ankara’da
düzenlenen 12. Türkiye Eczacılık Kongresi’ne katılmak amacıyla Ankara’ya giden
İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Mertdoğan Soyalan’ın, 25-28 Eylül 2014 tarihlerine
bağlı olarak Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti bedeli, iaşe-ibate
masrafları ile mevzuat gereği harcırahının Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan “Yurtdışı Geçici Görev Yollukları” 11-01-07-9-9-1-03-3-3-01
kaleminden karşılanmasına karar verdi.
1.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1849-2014
GEÇİCİ TUTUKLU TC UYRUKLU CENGİZ KELEŞ’İN TC DEVLETİ’NE
GERİ VERİLMESİ
(Önerge No:1917/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 11 Eylül 2014 tarihinde,
22/1988 sayılı Yasa’nın 44’üncü maddesi uyarınca, Lefkoşa Kaza Mahkemesi
tarafından TC’ne geri verilmek üzere 30 gün süre ile geçici olarak tutuklanan ve geri
verilme isteminde bulunulan, geri verilme istemi Hukuk Dairesi’nce uygun görülen
Geçici Tutuklu TC uyruklu Cengiz Keleş’in, 43/1988 sayılı Suçluların Geri Verilmesi,
Mahkeme İlamlarının Karşılıklı Tenfizi ve Adli Yardımlaşma Yasası’nın 3’üncü
maddesinin (2)’nci fıkrasının verdiği yetkiye atfen TC Devleti’ne geri verilmesine
karar verdi.
1.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1848-2014
YAKUP TARAGANO’NUN KKTC’NE GİRİŞ YASAĞININ KALDIRILMASI
(Önerge No:1916/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, KKTC’nde ikameti sakıncalı görüldüğü nedenle 21.12.2010
tarihinde hakkında ihraç emri verilen 19.5.1987 Şişli doğumlu Yakup Taragano’nun
aile birliğinin sağlanmasına olanak tanımak amacıyla, KKTC’ne giriş yasağının
kaldırılmasına karar verdi.
1.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1850-2014
KAYIP ŞEHİT İSMAİL EMİN’İN DEFNİ
(Önerge No:1918/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Şehit yakını Nigiz Özengür’ün talebine atfen, 1964 yılında
Baf’da kayıp olan ve yapılan çalışmalar sonucunda bulunarak kimlik tespiti
tamamlanan, Şehit İsmail Emin’in naaşının, 1 Ekim 2014 Çarşamba günü
saat 10.00’da İsmail Safa Camii’nde kılınacak cenaze namazına müteakip Lefkoşa
Şehitliği’ne Askeri Tören ile defnedilmesine karar verdi.
1.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1851-2014
SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMI
(Önerge No:1919/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık servislerinde görev yapmak
üzere hizmetlerine ihtiyaç duyulan aşağıda adı-soyadı ve uzmanlık alanları belirtilen
Doktorlar’ın önergeye ekli sözleşme metinlerine bağlı olarak 1 (Bir) yıl süre ile
6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 63(1) maddesi uyarınca sözleşmeli
personel olarak istihdam edilmelerine ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı’na bağlı
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Sözleşmeli
Personelin Ücretleri" 11-02-07-3-1-1-01-2-1-01 kaleminden karşılanmasına karar
verdi.
Adı-Soyadı:
1234-
Dr. Ergün Ökçün
Dr. Kani Masaroğulları
Dr. Şeniz Kulle
Dr. Salahi Ataç
1.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
Uzmanlık Alanı:
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı
Dahiliye Uzmanı
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Pratisyen Hekim
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1855-2014
MAXMILE POWER GO KARTING & LEISURE CENTER LTD.’E UZUN VADELİ
HALİ ARAZİ KİRALANMASI
(Önerge No:1889/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Gazimağusa,
Tuzla Köyü, Pafta/Harita No:XXIV/50E1’de, 170/4/1, 170/4/2, 170/4/3, 170/5/2
parsel numaralı hali arazilerin 53/1989 sayılı Hali Araziler (İcarlama ve Yönetim)
Yasası’nın 6(2) maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, Maxmile Power Go
Karting & Leisure Center Ltd.’e 25 (Yirmi Beş) yıl süre ile kiralanmak üzere,
Spordan Sorumlu Bakanlığın kontrol ve yönetimine verilmesine karar verdi.
1.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1856-2014
ÖZEL HASTANE VE LABORATUVARLARA SEVK EDİLEN HASTALARIN ÖDEMELERİ
(Önerge No:1910/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Servislerinde yapılamadığı
nedenle, teşhis, tedavi, laboratuvar tetkiki ve polisomnografi yaptırmak üzere, özel
hastane ve laboratuvarlara sevk edilen önergeye ekli listelerde belirtilen hastalara
ait fatura tutarı toplam 22,289.80 TL’nın, Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan “Yurt İçi Tedavi Görenlere” 11-01-07-9-9-1-05-4-3-02 kaleminden
ilgili sağlık kuruluşlarına ödenmesi kaydıyla, Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi
uyarınca Sağlık Bakanlığı’nın yetkili kılınmasına karar verdi.
1.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1857-2014
MEHMETÇİK, YENİ ERENKÖY VE BÜYÜKKONUK BELEDİYELERİNE
KATKI YAPILMASI
(Önerge No:1920/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 2014 yaz döneminde İskele
Bölgesi’nde yaşanan su sıkıntısı ve Bafra Su Arıtma Tesisi’ndeki sorunlar
nedeniyle, olumsuz yönde etkilenen Mehmetçik, Yeni Erenköy ve Büyükkonuk
Belediyeleri’ne yaz dönemi boyunca yapmış oldukları tankerlerle su taşıma
giderlerinin karşılanabilmesi için, İçişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer
alan “Kırsal Kesim Yerleşim Alanlarının Yaşamsal Koşullarının İyileştirilmesi
Projesi” 07-01-06-2-0-08-1-06-5-7-90 kaleminden, yeni ihdas edilecek İçişleri
Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi “Belediyeler Su Taşıma Giderlerine Katkı Projesi”
07-01-06-2-0-10-1-05-2-1-01
kalemine
aktarılması
kaydıyla,
Mehmetçik
Belediyesi’ne 80,000.00 TL, Büyükkonuk Belediyesi’ne 80,000.00 TL ve
Yeni Erenköy Belediyesi’ne 40,000.00 TL katkı yapılmasına karar verdi.
1.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1858-2014
TRAFİK VE YOL GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN ANAYOLLARA CAM TAKVİYELİ
POLYESTER KENAR DİKMESİ YAPILMASI
(Önerge No:1921/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Mutluyaka-Mormenekşe,
Mutluyaka-Tuzla, Lefkoşa-Gazimağusa ve Gazimağusa-Karpaz yollarında yol
emniyetinin artırılması için yol kenarlarına monte edilmesi gereken 2010 adet Cam
Takviyeli Polyester Kenar Dikmesi işinin, Özkan Paralik İşl. Ltd.’in önergeye ekli
teklifi çerçevesinde, birim fiyatı 21.00 TL + KDV üzerinden toplam bedel
48,963.60 TL karşılığında ilgili firmaya yaptırılmasına, bu hususta Bayındırlık ve
Ulaştırma Bakanlığı’nın Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca yetkili
kılınmasına ve gerekli ödeneğin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan Mahalli Kaynaklar ile finanse edilmesi öngörülen
“Yol Güvenliği Projesi” 08-03-04-5-1-01-1-06-5-2-90 kaleminden karşılanmasına
karar verdi.
1.10.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
203 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content