close

Enter

Log in using OpenID

05.02.2014 - KKTC Başbakanlığı

embedDownload
KARAR NUMARASI: Y(K-I)222-2014
GELİR BÜTÇESİ’NDE YER ALAN HARÇLARIN GÜNÜMÜZ KOŞULLARINA GÖRE
YENİDEN DÜZENLENMESİ
(Önerge No:119/2014)
(M.B.)
Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan ve aşağıda isimleri verilen Emirname ve
Tüzük Değişikliklerini onaylayarak, Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verdi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27
28.
Pul Vergileri (Değişiklik) Emirnamesi
Türk Cemaat Meclisi Evlenme ile İlgili Resimler (Değişiklik) Emirnamesi
Alkollü İçkiler Satış Ruhsat Ücretleri (Değişiklik) Tüzüğü
Ateşli Silahlar Ruhsat ve Harçlarının Belirlenmesi Tüzüğü
Avukat Harçları (Değişiklik) Tüzüğü
Cezaevleri (Değişiklik) Tüzüğü
İlan, Reklam ve Levha (Değişiklik) Tüzüğü
Kamu Görevlileri Sınav Harçları Tüzüğü
Konsolosluk Harçları (Değişiklik) Tüzüğü
Maden ve Taş Ocakları (Değişiklik) Tüzüğü
Motorlu Araçlar Kayıt ve Ruhsat Harçları ile Sürüş Ehliyetleri İçin Ödenecek Harçların
Yeniden Belirlenmesi (Değişiklik) Tüzüğü
Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü
Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması Harçları (Değişiklik) Tüzüğü
Oteller (Değişiklik) Tüzüğü
Pasaport ve Seyahat Belgesi Harçları Tüzüğü
Radyo ve Televizyon Ruhsat Harçları Tüzüğü
Sakinlerin Kaydı (Değişiklik) Tüzüğü
Sendikalar (Değişiklik) Tüzüğü
Tapu ve Kadastro Dairesi (Harçlar ve Ücretler) (Değişiklik) Tüzüğü
Tarımsal İlaçlar Denetim (Değişiklik) Tüzüğü
Tarımsal Ürünler (İhraç) (Değişiklik) Tüzüğü
Tarımsal Ürünler Tağşiş (Değişiklik) Tüzüğü
Telsiz Telgraf (Değişiklik) Tüzüğü
Vefat Edenlerin Vergilendirilmesi ile İlgili Sertifika Harçları (Değişiklik) Tüzüğü
Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Tüzüğü
Yabancıların Çalışma İzinleri (Değişiklik) Tüzüğü
Yollar ve Binalar (Değişiklik) Tüzüğü
Yurttaşlık Tüzüğü
5.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)225-2014
GÖRSEV TEPE’NİN 2013-2014 ÖĞRETİM YILINDA
“GÜZEL SANATLARDA OLAĞANÜSTÜ YETENEKLİ ÇOCUKLARIN
DEVLET TARAFINDAN YETİŞTİRİLMESİ YASASI”NDA
BELİRTİLEN HAKLARDAN YARARLANDIRILMASI
(Önerge No:143/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Long Island Conservatory Of Music’te öğrenimini sürdüren
Görsev Tepe’nin 45/1983 sayılı Güzel Sanatlarda Olağanüstü Yetenekli Çocukların
Devlet tarafından Yetiştirilmesi Yasası’ndan yararlandırılması yönünde aşağıdaki
kararı aldı:
1)
45/1983 sayılı “Güzel Sanatlarda Olağanüstü Yetenekli Çocukların Devlet
Tarafından Yetiştirilmesi Yasası” kapsamında, 2013-2014 Öğretim Yılında
Long Island Conservatory Of Music’te öğrenimini sürdüren Görsev Tepe’nin
belge sunmak kaydı ile 2013-2014 Öğretim Yılı II. Dönem (Ocak-Ağustos)
8 aylık okul ücreti olan 8x700$=5,600$x2.3TL= 12,880 TL’nın karşılanması;
2) a) İaşe giderlerinin karşılanması (8 ay x 1,175 TL = 9,400 TL);
b) Ders araç ve gereçlerinin temini ile şehir içi ulaşım giderleri için adı
geçene 8 ay x 835 TL=6,600 TL katkı yapılması;
c) Ercan-İstanbul-NewYork-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletinin temini
için 4,700 TL’nın karşılanması;
3) Yapılacak harcamaların Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve
Spor Bakanlığı Kültür Dairesi Bütçesi altında yer alan “Eğitim Amaçlı Diğer
Transferler” 04-08-09-9-9-1-05-4-2-01 kaleminden karşılanması.
5.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlığı (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)227-2014
KKTC SU SPORLARI FEDERASYONU’NA KATKI YAPILMASI
(Önerge No:194/2014)
(Bb. Yrd. E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, KKTC Su Sporları Federasyonu’nun faaliyetlerini
sürdürebilmesi ve Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nun bakım ve idamesinin
yapılabilmesi amacına yönelik olarak, Su Sporları Federasyonu’na Başbakan
Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Dairesi
Müdürlüğü Bütçesi altında yer alan “Spor Federasyonları ile Spor Birliklerine
Katkı” 04-12-08-1-0-1-05-3-2-05 kaleminden 50,000 TL (Elli Bin Türk Lirası)
katkı yapılmasını onayladı.
5.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)229-2014
YURTDIŞI GÖREV
(Önerge No:196/2014)
(Bb.Yrd. E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Spor Dairesi Eğitim Birimi’nin kapsamlı bir şekilde
kurulup, randımanlı bir şekilde hizmet verebilmesi amacına yönelik olarak
Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Eğitim Daire Başkanlığı ile
ikili temas ve incelemelerde bulunmak üzere, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,
Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı, Dış İlişkiler Sorumlusu Sertaç Bozatlı ve Spor
Eğitmeni görevini yürüten Serhat Deniz’in 19-21 Şubat 2014 tarihleri arasında
Ankara’ya gitmelerini, Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti bedelleri,
iaşe-ibate giderleri ile beklenmedik giderler için Sertaç Bozatlı adına çıkarılacak
500.00 TL avansın, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı’na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü Bütçesi altında yer alan "Tanıtma,
Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 04-12-08-1-0-1-03-6-2-01
kaleminden karşılanmasını onayladı.
5.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)230-2014
KKTC OKÇULUK FEDERASYONU TARAFINDAN “LEFKOŞA DOSTLUK YARIŞMALARI”
DÜZENLENMESİ
(Önerge No:197/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, KKTC Okçuluk Federasyonu tarafından 7-9 Mart 2014
tarihleri arasında Lefkoşa Başaran Spor Salonu’nda “Lefkoşa Dostluk Yarışmaları”
düzenlenmesini ve 24,000.- TL’na baliğ olacağı tahmin edilen (Transferler, Madalya
ve Kupalar, İzaz-İkram, Malzeme, Hakem ve Antrenör Giderleri vs.) harcamaların
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor
Dairesi Müdürlüğü Bütçesi altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon
Giderleri" 04-12-08-1-0-1-03-6-1-02 kaleminden karşılanmasını onayladı.
5.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)231-2014
YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ
(Önerge No:198/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve edinmek istedikleri
taşınmaz malın yer, parsel ve alanı belirtilen 32 yabancı uyruklu kişiye, önergede
belirtilenler ışığında, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama
(Yabancılar) Yasası uyarınca gerekli iznin verilmesine karar verdi.
5.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)234-2014
Ç(K-I)880-83 SAYI VE 5.10.1983 TARİHLİ BAKANLAR KURULU KARARI’NIN TADİLİ İLE
GİRNE/BEYLERBEYİ’NDE KAMU YOLU GENİŞLETME VE KÖPRÜ İZNİ VERİLMESİ
(Önerge No:203/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Girne/Beylerbeyi
Pafta/Harita XII/29 E2’de kain 495 no’lu parsele ulaşımın sağlanması için;
1)
2)
3)
4)
Ç(K-I)880-83 sayı ve 5.10.1983 tarihli Bakanlar Kurulu kararının tadil edilmesi ve
sözkonusu kararla Orman Sahası olarak ayrılmış olan ayni Pafta/Haritada kain
496, 407, 408, 409 ve 410 no’lu parsellerden yol alanı kadarının karar kapsamından
çıkarılarak, revize edilmiş önergeye ekli haritada sarı ile gösterilen yolun 36 ayak
genişliğini sağlayacak şekilde genişletilmesini ve 407 ve 496 no’lu parsellerin arasında
yer alan dere üzerine köprü yapılmasını;
Önergeye ekli haritada gösterildiği gibi yolun bütünlüğünü sağlayacak şekilde
KKTC adına kayıtlı 412/1 no’lu parsel ile müracaatçı Gürsel Kadri’nin önergeye ekli
sunulan muvaffakati doğrultusunda 495 no’lu parselin güney hududu boyunca 18 ayak
genişliğinde kamu yolu ayrılmasını;
Sözkonusu kamu yolu ve köprü için tüm yasal izinlerin müracaatçı 495 no’lu parsel
sahibi tarafından ilgili dairelerden alınarak (Karayolları Dairesi, Şehir Planlama Dairesi
v.s.) tüm altyapı, asfaltlama masraflarının da kaşılanmasını ve (Orman Dairesi’nin
talebi doğrultusunda) genişletilecek yolun güzergahı boyunca 5 metrelik alanın diri ot
temizliğinin yine ilgili parsel sahibi tarafından yapılmasını;
Yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmesinden sonra sözkonusu kamu yolu ve
köprünün Tapu ve Kadastro Dairesi’nce Tapu haritaları ve kayıtlarına işlenmesini
onayladı.
5.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)235-2014
DR. AHMET ŞENER TOSUN’UN SÖZLEŞMELİ STATÜDEKİ GÖREV
SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:207/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, K(II)191-2013 sayı ve 6.2.2013 tarihli Bakanlar Kurulu
kararı ile görev süresi uzatılan Kentsel Sağlık Merkezi’nde Göz Hastalıkları
Uzmanı olarak görev yapan Dr. Ahmet Şener Tosun’un 22 Ocak 2014 tarihinde
sona eren görev süresinin, önergeye ekli sözleşme metni uyarınca 1 (Bir) yıl
daha uzatılmasını ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı Bütçesi altında yer alan
"Sözleşmeli Personelin Ücretleri" 11-05-07-4-0-1-01-2-1-01 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
5.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)236-2014
DR. HASAN FERAY’IN SÖZLEŞMELİ STATÜDE İSTİHDAM EDİLMESİ
(Önerge No:209/2014)
(S.B.)
Bakanlar
Kurulu,
Kardiyoloji
Uzmanı
Dr.
Hasan
Feray’ın
Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık servislerinde önergeye ekli sözleşme metnine
bağlı olarak sözleşmeli statüde istihdam edilmesini ve gerekli ödeneğin
Sağlık Bakanlığı Bütçesi altında yer alan “Sözleşmeli Personelin Ücretleri”
11-01-07-9-9-1-01-2-1-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
5.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)237-2014
“KKTC’NDE ULUSAL KANSER KONTROL PROGRAMI GELİŞTİRME ÇALIŞMASI”
EĞİTİMİNE KATILAN DR. FİGEN İNCE İLE DR. HATİCE ÖZBEK’İN MASRAFLARININ
KARŞILANMASI
(Önerge No:210/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Başkanlığı’nın daveti üzerine 19-20 Aralık 2013 tarihleri arasında Ankara’da
düzenlenen “KKTC’nde Ulusal Kanser Kontrol Programı Geliştirme Çalışması”
eğitimine katılan Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi
Başhekimi Dr. Figen İnce ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Erken
Tanı Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Hatice Özbek’in Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş
uçak bileti bedelleri ile belirtilen tarihler arasında (konaklamaları kurum tarafından
karşılanmayacak şekilde) mevzuat gereği harcırahlarının Sağlık Bakanlığı Bütçesi
altında yer alan "Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri" 11-01-07-9-9-1-03-5-9-02
kaleminden karşılanmasını onayladı.
5.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)238-2014
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE’YE YATIRIMCI MÜRACAATI
(Önerge No:211/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Boreham Global Education Services Ltd.’e kariyer
danışmanlığı alanında hizmet sunmak amacı ile Gazimağusa Serbest Liman ve
Bölgesi’nde posta kutusu verilmesini onayladı.
5.2.2014
DAĞITIM
Bilgi Gereği
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)239-2014
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE’YE YATIRIMCI MÜRACAATI
(Önerge No:212/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Litigoconsult Ltd.’e elektrik, elektronik aletleri ve yedek
parçaları alım satımını gerçekleştirmek amacı ile Gazimağusa Serbest Liman ve
Bölgesi’nde posta kutusu verilmesini onayladı.
5.2.2014
DAĞITIM
Bilgi Gereği
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)240-2014
YURTDIŞI GÖREV
(Önerge No:213/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, resmi temaslarda bulunmak
üzere önergeye ekli seyahat planı uyarınca görevli olarak Brüksel’e gidecek olan
AB Koordinasyon Merkezi’nde görevli Erhan Erçin’in 29.1.2014 tarihli
Ercan-İstanbul-İstanbul-Brüksel gidiş, 1.2.2014 tarihli Londra-İstanbul dönüş,
2.2.2014 tarihli İstanbul-Ercan dönüş ile Hüseyin Silman’ın 29.1.2014 tarihli
Ercan-İstanbul-İstanbul-Brüksel gidiş, 31.1.2014 tarihli Brüksel-İstanbul-İstanbulErcan dönüş uçak bilet bedelleri, Erhan Erçin’in 30.1.2014 tarihli Brüksel-Londra
gidiş tren bileti bedeli, her iki katılımcının Brüksel’deki konaklama ve iç ulaşım
giderleri, Erhan Erçin’in Londra’daki konaklama ve iç ulaşım gideri ile adı
geçenlerin yurtdışında kaldıkları süre içerisinde mevzuat gereği harcırahlarının
Başbakanlık Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları"
03-01-01-1-1-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
5.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)241-2014
ÜLKEYE İTHAL EDİLMİŞ OLUP İTHAL İZNİ ALAMAYAN ARAÇLARIN
EKONOMİYE KAZANDIRILMASI
(Önerge No:201/2014)
(M.B.)
Bakanlar Kurulu, 5 yaşını aşmış fakat 8 yaşını aşmamış olup, ithal izni
alınamamış binek otomobillerinin ekonomiye kazandırılmasını sağlamak amacıyla,
31 Ekim 2014 tarihine kadar ithal izni alınıp aşağıda motor gücü ve yaş aralığı
verilen binek otomobillerinin karşılarında belirtilen ek Fiyat İstikrar Fonu’nun
ödenmesi suretiyle gümrüklenmelerini onayladı.
Motor Gücü
Yaş Aralığı
Ek FİF
1650 cm³’ü geçmeyen
1650 cm³ - 2250 cm³
2250 cm³- 3,000 cm³
3,000 cm³’ü geçenler
5-6
5-6
5-6
5-6
1,000 Stg.
1,250 Stg.
1,500 Stg.
1,750 Stg.
1650 cm³’ü geçmeyen
1650 cm³ - 2250 cm³
2250 cm³- 3,000 cm³
3,000 cm³’ü geçenler
6-7
6-7
6-7
6-7
2,000 Stg.
2,250 Stg.
2,500 Stg.
2,750 Stg.
1650 cm³’ü geçmeyen
1650 cm³ - 2250 cm³
2250 cm³- 3,000 cm³
3,000 cm³’ü geçenler
7-8
7-8
7-8
7-8
3,000 Stg.
3,250 Stg.
3,500 Stg.
3,750 Stg.
5.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)242-2014
SÖZLEŞMELİ PERSONEL BARIŞ UYAROĞLU’NUN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:202/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Çim futbol
sahalarının ekim, bakım ve idamesi çalışmalarının yürütülebilmesi amacına yönelik
olarak Bakanlar Kurulu’nun K(II)188-2013 sayı ve 6.2.2013 tarihli kararı ile
sözleşmesi uzatılan TC Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Ana
Bilim dalında yüksek lisans eğitimi yapmış Barış Uyaroğlu’nun 3.2.2014 tarihinde
sona erecek sözleşmesinin, Bakanlıkların yeniden oluşumu çerçevesinde,
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’nda değiştirilmiş
şekli ile 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın 6(2) maddesi uyarınca önergeye
ekli sözleşme şartlarına uygun olarak 1 (Bir) yıl süre ile (4.2.2014-3.2.2015)
uzatılmasını ve gerekli ödeneğin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür
ve Spor Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Sözleşmeli Personelin Ücretleri"
04-01-04-1-1-1-01-2-1-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
5.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)243-2014
TC ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI VE
İLGİLİ DAİRELERLE ULAŞTIRMA KONULARINDA YAPILACAK
TEKNİK ÇALIŞMALARA KATILIM
(Önerge No:204/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, TC. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve ilgili
dairelerle, ulaştırma konularında teknik çalışma yapmak maksadıyla,
28-29 Ocak 2014 tarihleri arasında Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştiren Bayındırlık
ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Dr. Suat Yeldener’in Ercan-Ankara-Ercan
gidiş-dönüş uçak bileti bedeli, orada bulunduğu tarihler kapsamında otel
konaklama, iaşe-ibate giderleri, mevzuat gereği harcırah ve beliren tüm resmi
giderlerin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı
Geçici Görev Yollukları" 08-01-04-9-9-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını
onayladı.
5.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)245-2014
ENFORMASYON DAİRESİ’NİN 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ ALTINDA YER ALAN
HARCAMA KALEMİNİN KULLANILABİLMESİ
(Önerge No:216/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Enformasyon Dairesi tarafından
yapılacak tüm tanıtma, temsil ve ağırlama harcamalarının Dışişleri Bakanlığı
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon Giderleri" 05-03-01-1-3-1-03-6-2-01 kaleminden karşılanmasını
onayladı.
5.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)290-2014
MOTORLU TAŞIT ARAÇLARI YAŞ SINIRLANDIRILMASI (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ
(Önerge No:263/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Motorlu Taşıt Araçları Yaş Sınırlandırılması
(Değişiklik) Tüzüğü’nü onayladı.
5.2.2014
Sn. Özkan Yorgancıoğlu
Başbakan
Sn. Serdar Denktaş
Bb.Yrd.E.T.K.S.Bakanı
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)246-2014
ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANI DR. HAMİT BAKIRCI VE HEYETİNİN
SU PROJESİ İLE İLGİLİ ANAMUR ZİYARETİ
(Önerge No:217/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, Su Projesi ile ilgili ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere
Anamur’a giden Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dr. Hamit Bakırcı ve
beraberindeki heyette yer alan Bakanlık Müdürü Efsun Salel, Özel Kalem Müdürü
Mehmet Osmanlılar ve Basın Danışmanı Burhan Canbaz’ın 21.1.2014 tarihinde
Ercan-Adana gidiş, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dr. Hamit Bakırcı ve Bakanlık
Müdürü Efsun Salel’in 22.1.2014 Adana-Ercan dönüş, Özel Kalem Müdürü Mehmet
Osmanlılar ve Basın Danışmanı Burhan Canbaz’ın 23.1.2014 tarihli Adana-Ercan
dönüş uçak biletleri, mevzuat gereği harcırahları ve beklenmedik giderlerin Çevre
ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev
Yollukları" 13-01-05-9-9-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
5.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)247-2014
DIŞİŞLERİ DAİRESİ 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ ALTINDA YER ALAN HARCAMA
KALEMİNİN KULLANILABİLMESİ
(Önerge No:218/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Dışişleri Dairesi’nin
2014 Yılı içerisinde yapacağı tüm tanıtma, temsil ve ağırlama harcamalarının
Dışişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama,
Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 05-04-01-1-3-1-03-6-2-01 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
5.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)248-2014
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ ALTINDA YER ALAN HARCAMA
KALEMLERİNİN KULLANILABİLMESİ
(Önerge No:219/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, Dışişleri Bakanlığı’nın 2014 yılı içerisinde yapacağı tüm
tanıtma, temsil ve ağırlama harcamalarının Dışişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri"
05-01-01-1-3-1-03-6-2-01 kaleminden, Dernek, Birlik, Kuruluşlara yapılacak
harcamaların Dışişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
“Diğer Dernek, Birlik, Kurum vb. Kuruluşlara” 05-01-04-9-9-1-05-3-2-90 kaleminden
ve ağrılama, tören, fuar, organizasyon harcamalarının ise Dışişleri Bakanlığı
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon
Giderleri" 05-01-01-1-3-1-03-6-1-02 kaleminden karşılanmasını onayladı.
5.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)262-2014
İTFAİYE ARAZÖZÜ ARA MUAYENESİNİN YAPILMASI
(Önerge No:234/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu’nun Y(K-I)219-2013 sayı ve 9.10.2013 tarih
ve bu kararı tadil eden Y(K-I)470-2013 sayı ve 20.11.2013 tarihli kararlar ile alınması
öngörülen bir adet Mercedes Benz Axor 1833 4x4 İtfaiye Arazözü’nün yapımı
tamamlanmadan önce şartnameye uygunluğunun tespiti ve olası aksaklıkların üretici
firma tarafından giderilmesinin sağlanması amacıyla, 28-30 Ocak 2014 tarihleri
arasında (her iki tarih dahil) görevli olarak İzmir’e giden İtfaiye Müdürü Aysın Öztrak
ve İtfaiye Çavuşu Sonal Darbukacı’nın gidiş-dönüş uçak biletleri, konaklama ve iaşe
masrafları üretici firma tarafından karşılanacağından, belirtilen tarihleri kapsayacak
şekilde mevzuat gereği harcırahlarının Polis Genel Müdürlüğü Bütçesi altında yer
alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 19-00-03-1-1-1-03-3-3-01 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
5.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)268-2014
DR.AYŞE KÖSEOĞLULARI’NIN SÖZLEŞMELİ STATÜDEKİ GÖREV SÜRESİNİN
UZATILMASI
(Önerge No:240/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, K(II)484-2013 sayı ve 6.3.2013 tarihli Bakanlar Kurulu
kararı ile görev süresi uzatılan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde
Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Köseoğluları’nın 22 Şubat 2014 tarihinde sona
erecek görev süresinin önergeye ekli sözleşme metni uyarınca bir yıl daha
uzatılmasını ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı Bütçesi altında yer alan
“Sözleşmeli
Personelin
Ücretleri”
11-01-07-9-9-1-01-2-1-01
kaleminden
karşılanmasını onayladı.
5.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)228-2014
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU
(DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ
(Önerge No:195/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Herkes İçin
Spor Federasyonu (Değişiklik) Tüzüğü’nü onayladı.
5.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
91 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content