close

Enter

Log in using OpenID

Denge Fiyatının Oluşumu

embedDownload
29.10.2014
Denge Fiyatının Oluşumu
Piyasa Fiyatı
• Piyasa Fiyatı
– Bir malın arz ve talebinin piyasada
karşılaşmasıyla oluşan değeri
• Piyasa
– Alıcı ve satıcıların oluşturduğu mübadele ağı
Fiyatın Eğilimi
Durum
Arz M.
Durum
Fiyat
Talep M.
Denge Fiyatı
Fiyat
T
45
40
35
30
5
180
0
180
Talep Fazlası
Yükselme
10
160
40
120
Talep Fazlası
Yükselme
15
140
80
60
Talep Fazlası
Yükselme
25
20
120
120
0
Piyasa Dengesi
Denge
20
25
100
160
60
Arz Fazlası
Düşme
15
30
80
200
120
Arz Fazlası
Düşme
35
60
240
180
Arz Fazlası
Düşme
40
40
280
240
Arz Fazlası
Düşme
45
20
320
300
Arz Fazlası
Düşme
A
Arz Fazlası = 120
D
10
Talep Fazlası =120
5 A
0
40
80
120
T
160 200
Miktar
1
29.10.2014
Kısmi Denge Analizi
• Talep Fonksiyonu
– Mtx = 10 – 2F
• Arz Fonksiyonu
– Max = F – 2
Tüketici Rantı
Fiyat
F6
• F6 – F1 – D
Üçgeninin alanı
T
A
F4
F3
D
F1
A
T
M4
0
M3
M1
Miktar
Arz Sabitken Talebin Değişmesi
• Talep artarken
Fiyat
A
T1
T
T2
D1
F1
D0
K
F0
S
T
A
0
T1
D2
F2
T2
M2 M0 M1
– Mal miktarı
artarken fiyatta
artar.
– D0-S aralığı kadar
talep fazlası
oluşur.
– Tüketicilerin
rekabeti fiyatın
yükselmesine
neden olur.
Miktar
2
29.10.2014
Talep Sabitken Arzın Değişmesi
• Arz artarken
A2
Fiyat
A
T
– Mal miktarı
artarken fiyat
düşer.
– D0-S aralığı
kadar arz fazlası
oluşur.
– Üreticilerin
rekabeti fiyatın
düşmesine neden
olur.
A1
D3
F2
D0
K
F0
D1
S
F1
A2
T
A
A1
0
M2 M0 M1
Miktar
Arz ve Talebin Birlikte Değişmesi
• Talep artarken
A
Fiyat
– Mal miktarı artar
– Fiyat yükselir.
T1
A1
T
• Arz artarken
D1
D2
F1
F2
– Mal miktarı artar
– Fiyat düşer.
T1
A
T
A1
0
M1
M2
Miktar
Gelirdeki Değişmeler
G2
Fiyat
G1
T1
T2
B
C
F1
T2
T1
0
M1
M2
Miktar
3
29.10.2014
Talebin Gelir Esnekliği
• Gelirdeki değişmenin sürekli olması halinde gelir
değişmesiyle bir maldan talep edilen miktar
arasındaki ilişkiyi gösterir.
Talebin Gelir Esneklikleri
Zorunlu Mallar
Besin Maddesi Harcamaları
Miktar
E2
E1
Giyinme ve Barınma
Harcamaları
E3
0
Lüks veya Süper Mallar
Kültür ve eğlence
harcamaları
Gelir
Talebin Gelir Esnekliğinin Negatif
Olması
• Fakir Mallar
Miktar
E3
E3
0
Gelir
4
29.10.2014
Engel Kanunu
• Tüketicilerin geliri arttıkça
• Besin mallarının toplam harcamalar
içindeki payı azalır.
• Kültür, eğlence, hijyen sağlık ve
ulaşım harcamalarının toplam
harcamalar içindeki payı artar.
• Tarım sektörünün ekonomideki payının
giderek azalacağını ifade etmektedir.
İkame Malların Fiyatındaki
Değişme
A1
Fiyat
A0
Fiyat
T
T2
T1
D1
F1
D0
C
B
F0
F0
T2
T
A1
A0
T1
0
M1 M0
Miktar
0
M0
Kahve (Y Malı)
M1
Miktar
Çay (X Malı)
Tamamlayıcı Malların Fiyatındaki
Değişme
A0
Fiyat
A1
Fiyat
T
T2
T1
D0
F0
D1
C
B
F1
F0
A0
T2
T
A1
0
T1
M0 M1
Otomobil (Y Malı)
Miktar
0
M0
M1
Benzin (X Malı)
Miktar
5
29.10.2014
Talebin Çapraz Esnekliği
• Herhangi bir malın fiyatındaki küçük bir değişiklik
karşısında o malın tamamlayıcısı ya da ikamesi
olan maldan talep edilen miktardaki yüzde
değişmeye denir.
Talebin Çapraz Esnekliği
• Pozitif ise ikame malıdır.
• ç > 1, ikame ilişkisi güçlüdür.
• ç < 1, ikame ilişkisi zayıftır.
• ç = 0, ikame ilişkisi yoktur.
• Negatif ise tamamlayıcı maldır.
• Mutlak olarak ç > 1, tamamlayıcılık ilişkisi güçlüdür.
• Mutlak olarak ç < 1, tamamlayıcılık ilişkisi zayıftır.
• Mutlak olarak ç = 0, tamamlayıcılık ilişkisi yoktur.
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
474 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content