close

Enter

Log in using OpenID

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ SORU 1

embedDownload
BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI
EKONOMİ
SORU 1:
Tam rekabet ortamında faaliyet gösteren bir firmanın kısa dönem toplam maliyet fonksiyonu;
STC = 5Q2 + 5Q + 10’dur. Bu firma tarafından piyasaya sürülen ürünün fiyatı 35.- TL’dir.
Firma, kârını maksimize edebilmek için hangi miktarda ürün satışı gerçekleştirmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)
1
2
3
4
5
…………………………………………………………………………………………………
SORU 2:
40 yaşında çalışmakta olan bir bayanın kasko sigortasına sahip olmasından dolayı sağladığı
marjinal fayda 0,6 birimdir. Aynı bayan sağlık sigortasından 2 birim marjinal fayda
sağlamaktadır. Sağlanan toplam fayda düzeyinin değişmesini istemeyen bayan, sağlık
sigortası harcamasını 1 birim arttırmak isterse nasıl hareket edecektir?
a)
b)
c)
d)
e)
Kasko sigortasına ilişkin harcamasını 1 birim arttırmalıdır
Kasko sigortasına ilişkin harcamasını 1 birim azaltmalıdır
Kasko sigortasına ilişkin harcamasını 0,3 birim arttırmalıdır
Kasko sigortasına ilişkin harcamasını 0,3 birim azaltmalıdır
Toplam fayda düzeyinde değişiklik yapılmadan sağlık sigortasını 1 birim daha fazla
tüketme şansı bulunmamaktadır
…………………………………………………………………………………………………
SORU 3:
Piyasa arz eğrisinin P = 50 + Q olarak tespit edildiği bir ortamda piyasa fiyatının 100 birim
olduğu görülmektedir. Üretici artığını bulunuz.
a) 1250
b) 1500
c) 1750
d) 1800
e) 2000
…………………………………………………………………………………………………
SORU 4:
Arz fazlası olan bir piyasada herhangi bir müdahale yapılmaksızın yeniden piyasa dengesine
nasıl ulaşılır?
a)
b)
c)
d)
e)
Devlet, tavan fiyat belirler
Devlet, taban fiyat belirler
Ürünün fiyatı artar
Ürünün fiyatı düşer
Kur değişikliği nedeniyle üreticinin maliyetleri düşer
…………………………………………………………………………………………………
SORU 5:
Fiyat ne olursa olsun arz miktarının arttırılamadığı bir piyasada vergi yükümlülüğü üretici ile
tüketiciler arasında nasıl paylaşılacaktır?
a)
b)
c)
d)
e)
Tüketiciler verginin tamamını öder
Tüketiciler verginin çoğunluğunu öder
Üreticiler verginin tamamını öder
Üreticiler verginin çoğunluğunu öder
Üreticiler ve tüketiciler vergi yükünü eşit ölçüde paylaşır
…………………………………………………………………………………………………
SORU 36:
Tam rekabet piyasasında çalışan sigorta şirketinin kısa dönemde herhangi bir sermaye
harcamasına ihtiyaç duymadığı görülmektedir. Şirketin üretim fonksiyonu; Q = 50 L’dir.
Şirket çalışanlarına günlük 150.- TL ücret ödemektedir. Anılan şirketin ortalama değişken
maliyetini hesaplayınız.
a)
b)
c)
d)
e)
150
50
7
5
3
…………………………………………………………………………………………………
SORU 7:
Talep fonksiyonu; Q = 50 – 5 P olarak verilmektedir. Piyasa fiyatı 5 birimdir. Nokta talep
esnekliğini hesaplayınız.
a)
b)
c)
d)
e)
-1
1
-2
2
3
…………………………………………………………………………………………………
SORU 8:
Üretim olanakları eğrisi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Orijine göre içbükey olması durumunda eğri boyunca sol yukarıdan sağ aşağıya doğru
hareket edildikçe fırsat maliyeti artmaktadır
b) Eğrinin içinde bulunan bir noktada eksik kapasite ya da atıl istihdam durumu geçerlidir
c) Eğrinin dışında bulunan bir noktada fırsat maliyeti azalandır, ancak ekonomide aşırı
kapasite vardır
d) Eğrinin içinde bulunan bir noktada fırsat maliyeti kavramı tanımlı değildir
e) Negatif eğimli bir doğru şeklinde olması durumunda üretimde tam uzmanlaşma
mümkündür
a)
…………………………………………………………………………………………………
SORU 9:
X ve Y malları tüketen bir tüketici için parasal gelir (I) 500, X malı fiyatı 10 TL Y malı fiyatı
5 TL ve tüketicinin fayda fonksiyonu U=X0,5Y0,5 biçiminde ise bu tüketicinin faydasını
maksimize eden X ve Y malı miktarları kaçtır?
X Malı Miktarı
a)
b)
c)
d)
e)
25
25
50
10
5
Y Malı Miktarı
25
50
25
5
10
SORU 10:
Bir mal için arz fonksiyonu Q = -20+2P ve malın satış fiyatı 20 TL ise üretici artığı kaçtır?
a)
b)
c)
d)
e)
20
50
80
100
150
…………………………………………………………………………………………………
SORU 11:
Monopol bir firma için talep fonksiyonu P=200 - 4Q ve toplam maliyet fonksiyonu TC= 10 +
40Q biçiminde ise monopol dengesinde tekelci güç kaçtır?
a)
b)
c)
d)
e)
0,25
0,67
0,75
0,86
1
…………………………………………………………………………………………………
SORU 12:
Talep fonksiyonunun miktar eksenine paralel bir doğru şeklinde olması durumunda toplam
hasılat fonksiyonunun şekli nasıldır?
a)
b)
c)
d)
e)
Ters U biçimlidir
Orijinden çıkan pozitif eğimli bir doğru biçimindedir
İkizkenar hiperbol şeklindedir
Miktar eksenine dik bir doğru şeklindedir
Miktar eksenine paralel bir doğru şeklindedir
…………………………………………………………………………………………………
SORU 13:
Kayıtsızlık eğrilerinin X malı eksenine dik bir doğru şeklinde olması durumunda aşağıdaki
bilgilerden hangisi doğrudur?
a)
b)
c)
d)
e)
Azalan marjinal ikame oranı ilkesi geçerlidir
Mallardan biri normal diğeri düşüktür
Her iki mal da düşük maldır
X malı nötr, Y malı normal maldır
Y malı nötr, X malı normal maldır
SORU 14:
Kısa dönem emek talep eğrisinin negatif eğime sahip olmasının nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)
Ölçeğe göre sabit getirinin geçerli olması
Ölçeğe göre azalan getirinin geçerli olması
Ölçeğe göre azalan getirinin geçerli olması
Emeğin ortalama ürününün önce azalması, daha sonra ise artması
Emek faktörü için azalan marjinal ürün ilkesinin geçerli olması
…………………………………………………………………………………………………
SORU 15:
Tam rekabetçi firmanın karşı karşıya olduğu talep eğrisinin eğimi aşağıdakilerden
seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
a) 0
b) 1
c) 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
C
D
A
D
C
E
A
C
B
D
B
B
E
E
A
d) 10
e) 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
373 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content