close

Enter

Log in using OpenID

8. Sınıf deneme sınavı

embedDownload
2013 – 2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM
YILI
7. SINIF MATEMATİK DERSİ
2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI
CEVAPLARI
Adı – Soyadı :
Sınıfı :
Numarası :
1.
A
B
3.
Bir ilacın %5 KDV dahil fiyatı ¨ 21’dir.
Bu ilacın KDV hariç fiyatı kaç liradır?
D
%105 i
%100 ü
C
1
ABCD dikdörtgeninde |AB| = x + y + 2 ve
|BC| = x – y + 4 olduğuna göre, ABCD dikdörtgeninin çevresini veren cebirsel ifade
nedir?
x
21 lira
x
20
21.100
 20 lira
105 5
1
Ç(ABCD) = 2.(x+y+2+x–y+4)
= 2.(2x+6)
= 4x + 12
4.
x
60°
70° 70°
2.
Bir satıcı ¨ 450’ye aldığı bir ürünü %20 kâr ile
satıyor. Ürün satışları iyi gitmeyince satış fiyatı
üzerinden %10 indirim yapılıyor.
60°
y
40°
Buna göre, ürünün son fiyatı kaç lira olur?
%100 ü
%120 si
x
450 lira
x
120.450
 540 lira
100
%100 ü
%90 ı
540 lira
x
90.540
x
 486 lira
100
Yukarıdaki uçurtmanın gövdesi düzgün altıgen,
kuyruğu ikizkenar üçgendir.
Verilen bilgilere göre, x + y kaçtır?
Altıgenin içindeki her üçgen eşkenar üçgen
olduğundan x = 60° dir.
180° – 40° = 140° 120° + 70° + y = 360°
140° : 2 = 70°
190° + y = 360°
y = 170°
x + y = 60° + 170° = 230°
5.
7.
A
A
y
8 cm
4 cm
B
B
120° 40°
140°
D
C
140°
x
Yukarıda verilen A ve B dikdörtgenleri birbirine
benzer olup benzerlik oranı 2 dir.
K

Şekilde [AB // [CD ve s(B A K )  120
Buna göre, x + y kaçtır?

s(D C K )  140 olduğuna göre,

x 12

2
4
y
s( A K C) kaç derecedir?
x
 2  x = 8 cm
4
12
 2  y = 6 cm
y
x + y = 8 + 6 = 14 cm
120° + 40° = 160°
180° – 160° = 20°

s( A K C)  20
8.
10, 80, 30, 20, 80, 90, 100 sayılarının ortanca
değerini, tepe değerini ve çeyrekler açıklığını bulunuz.
Tepe değer (mod) = 80
10
6.
K
20
30
80
80
90
100
Ortanca değer (medyan) = 80
Çeyrekler Açıklığı = 90 – 20 = 70
L
40
80
x
120
30
9.
150
M
N
Ayşe ilk dört sınavdan 85, 82, 87 ve 80 almıştır.
Ayşe beşinci sınavdan kaç puan alırsa notlarının aritmetik ortalaması 86 olur?
Şekilde [LK // [MN dir.
Verilenlere göre, x kaç derecedir?
85  82  87  80  x 86

5
1
(5)
40° + x + 30° = 80° + 120°
70° + x = 200°
x = 130°
334 + x = 430
x = 96
10.
A
x
135°
B
108°
x
C
Şekilde verilen çokgenler düzgün sekizgen

ve düzgün beşgen olduğuna göre, s(B A C)
kaç derecedir?
Düzgün sekizgenin bir iç açısının ölçüsü;
360
 45
5
180° – 45° = 135°
Düzgün beşgenin bir iç açısının ölçüsü;
360
 72
5
180° – 72° = 108°

s( A B C)  360  (135  108)
 360  243  117
x + x + 117° = 180° 2x = 63°x = 31,5°
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
329 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content