close

Enter

Log in using OpenID

2014 - 2017 Stratejik Plan - Giresun Ticaret ve Sanayi Odası

embedDownload
İÇİNDEKİLER
Başkan’dan
Tarihçemiz . Faaliyet Alanımız ve Hizmetlerimiz
Vizyonumuz . Misyonumuz . Temel Değerlerimiz
Etik Değerlerimiz . Kalite Politikamız
İnsan Kaynakları Politikamız
Mali Politikamız . Üye İlişkileri Politikamız
Haberleşme ve İletişim Politikamız
Bilgi İşlem Politikamız
Organizasyon Şemamız
Personel Profilimiz
Görev Tanımları
Mali Yapımız
Yıllar Bazında Bütçe Tahminleri 2010 - 2013
Yıllar Bazında Bütçe Gerçekleşmeleri 2010-2013
2013 Yılı Gelir Dağılımı
2013 Yılı Gider Dağılımı
2009 - 2013 Gelir & Gider Kıyaslaması
2009 - 2013 Gider Kalemlerinin Toplam Giderlere Oranı
2010 - 2013 Arası Gelir & Gider Tablosu
2010 - 2013 Kar Zarar Tablosu
2014 - 2017 Gelir Tahminleri
Teknolojik Alt Yapımız
Giresun’un Tarihi
Giresun İlinin Genel Yapısı . Giresun’un Nüfusu
Giresun’un İklimi . Giresun’un Coğrafi Yapısı
Giresun’un İlçeleri . Giresun’daki Yerel Yönetimler
Giresun’daki Kamu Kurum ve Kuruluşları
Giresun’a Ait Ekonomik Göstergeler
Giresun’un İhracat ve İthalat Rakamları
Giresun’daki Mülkiyet Durumu
Giresun’da Eğitim
Giresun’da İstihdam
Giresun’daki İşsizlik Göstergeleri
Giresun’da Su Tüketimi
3
4
5
6
7
8
9
11
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
34
35
36
Giresun’da Sağlık
Giresun’un Tarım ve Hayvancılık Göstergeleri
Giresun’da Arazi Dağılımı
Giresun’da Tarım Arazisi Dağılımı
2009-2013 Fındık Rekoltesi
Giresun’da Hayvancılık
Giresun’da Bitkisel Üretim
Giresun’da Hayvansal Üretim
Giresun’daki Obalar ve Oba Nüfusu
Giresun’da Turizm ve Kültür
Giresun Organize Sanayi Bölgesi
Bulancak Organize Sanayi Bölgesi
Giresun’dan Dünyaya Neler Satabilirsiniz?
Giresun İle İlgili Bunları Biliyor musunuz?
Stratejik Plan Nedir?
Stratejik Planlama Öncesi Sorulması Gereken Sorular
Ne Yaptık?
Stratejik Planlama Ekibi
Stratejik Planlama Takvimi
Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi
Stratejik Planlama Yönetmeliği
2010 - 2013 SWOT Analiz Sonuçlarımız
2010 - 2013 Dönemi Stratejileri Değerlendirme
2010 - 2013 Stratejik Faaliyet Takipleri
2014 - 2017 Paydaş Analizi
2014 - 2017 Swot Analizi
PEST Analizi Sonuç Paretosu
PEST Analizi Sonuç Grafiği
2014 Stratejik Planı
Stratejik Plan Sorumluluk Matrisi
Katılan İç ve Dış Paydaş Listesi
İç ve Dış Paydaş Çalıştayı Fotoğrafları
Planın Takip Yöntemi
37
38
39
40
41
46
47
48
49
50
51
52
53
64
67
76
78
88
89
90
102
103
107
114
BAŞKAN’DAN
Herkese Merhaba,
Gelişen dünyamızda kurumların ayakta kalabilmesi; çok güçlü stratejilerinin olması ve bu stratejilerini de değişen şartlara
göre sürekli olarak güncellemelerine bağlıdır. İleriyi öngörebilmek bir disiplin gerektirir. Bu disiplinin sağlanabilmesi için;
öncelikle Üst Yönetimlerin inancı ve desteği sağlanmalıdır. Bruce Barton’ nun dediği gibi ’’Harikulade şeyler ancak, bir
şeyin koşulların üzerinde olduğuna inanma cesaretini gösterenler tarafından yapılmıştır.’’
Biz de Giresun Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu mantıktan hareketle öncelikle iç ve dış paydaşlarımızın kimler olduğunu
belirleyerek başladık işimize.Sonra belirlediğimiz tüm paydaşlarımızı projenin içine fiilen dahil ederek kendilerine
‘’Neredeyiz’’ ve ‘’Nerede Olmalıyız’’ sorularını sorduk. Bu soruyu sormamızın amacı kendimizi gördüğümüz nokta ile
onların bizi gördükleri nokta arasındaki uzaklığı hesaplamaktı. Bu noktalar arası uzaklık ne kadar az ise bizim kendimizi
anlatabilme yeteneğimizin o seviyede yüksek olduğunun sonucu ortaya çıkacaktı .Bunun için 2013 sonu ve 2014
başında birçok çalıştay düzenledik. Bu çalıştaylar, hem Stratejik Planımızın temelini atan en önemli yapıtaşları oldu hem
de samimi bir ortamda insani ilişkilerimizi pekiştirmemizi sağladı. Personelimizin bu sürecin her aşamasında gösterdiği
olağanüstü efor da yadsınamaz bir gerçek. Ben kendilerini The Changemaker Savior Angels Crew -Fark Yaratan Kurtarıcı
Melekler Ekibi- olarak tanımlıyorum.
İkinci aşamada vizyon ve misyonumuzu gözden geçirdik.Paydaşlarımızın bir çoğu artık farklı bir vizyon ve misyon ile
yürümemiz inancında idi.Bu sebeple çalıştayımızın bir aşamasında bizi en iyi yansıtacak olan vizyonu ve misyonu
belirlemeye çalıştık.Ekiplerimiz ortak akıl toplantıları sonucu yarattıkları vizyon ve misyonları sundular. Bu aşamada
tamamen demokratik bir oylama ile en çok oy alan vizyon ve misyonu seçerek,kendimize yol haritası olarak belirledik.
Üçüncü aşamada iç ve dış paydaşlarımızla Giresun ile ilgili PEST , Odamız ile ilgili SWOT analizi çalışmalarını gerçekleştirdik.
Gördük ki biz şehir olarak bir araya gelebilecek ortamları çok fazla yaratamıyoruz ama bir araya geldiğimizde de
mucizeler yaratabilecek sihirli bir güce sahip olabiliyoruz. Bu çalışmanın bize verdiği en önemli mesaj da budur aslında.
’’Birlikten kuvvet doğar.’’
Dördüncü aşamada 2010 - 2013 dönemine ait eski stratejik planımızı da gözden geçirerek taahhüt ettiklerimizi ne
derecede gerçekleştirdiğimizi gözden geçirdik. Burada da farkında olduğumuz en önemli husus; o günkü şartların
verdiği heyecan ve ilk defa bir plan hazırlamamızdan kaynaklanan şevk ile ulaşılması mümkün olmayan bazı stratejilerin
belirlenmiş olmasıydı.
Beşinci ve son aşamada ise topladığımız tüm verileri bir araya getirerek 4 yıllık Ana ve Alt Stratejilerimizi oluşturduk.
Bu stratejileri performans hedeflerine ve bu hedefleri de faaliyetlere bağladık. Her bir faaliyetimizi de bütçeledik. Çok
çalıştık, çok emek verdik ama sonucunda tamamen bizi yansıtan bir plan ortaya çıktı. Umarım bu plan hem şehrimiz hem
de camiamız için faydalı bir kılavuz oluşturur.
Bu planın hazırlanmasında emeği geçen tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyor ve sözlerimi Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk ‘ün bir sözü ile tamamlıyorum, ‘’Zafer zafer benimdir diyebilenin, muvaffakiyet muvaffak olacağım
diye başlayanın ve muvaffak oldum diyebilenindir.’’
Sevgi ve Saygılarımla
Hasan ÇAKIRMELİKOĞLU
___3
TARİHÇEMİZ
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası 1898 yılında kurulmuştur. Türkiye’deki Ticaret ve Sanayi Odalarının kuruluş tarihleri
göz önünde bulundurulduğunda, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası oldukça köklü bir geçmişe sahiptir. Odamızın ilk
resmi Başkanı Hacı Ali Ağazade Mehmet Ali Efendi, şu anki Yönetim Kurulu Başkanı Hasan ÇAKIRMELİKOĞLU’dur.
1926 yılındaki düzenleme ile Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’nın bölge ticaretinde önemli bir rol üstlenmeye başladığı,
Romanya’ya fındık ihracatı için izin istemesiyle ortaya çıkmaktadır. Bu tarih ile başlayan süreç 1959 yılında Giresun
Limanı’nın hizmete girmesi sonucu fındık başta olmak üzere tarım ve yer altı madenlerinin ihracatı ile sürmüştür.
8 Mart 1950 tarihinde kabul edilen 5590 sayılı “Ticaret Odaları, Sanayi Odaları,Ticaret Borsaları, Ticaret ve Sanayi
Odaları kanunu” Odaları ve Borsaları kamu kurumu niteliğine kavuşturmuş ve 01.06.2004 tarihinde çıkarılan yeni
kanunla disipline edilerek, daha iyi hizmet vermeleri için teşkilatlanmaları sağlanmıştır.
Şu an Hacı Miktat Mahallesi, İncedayı Sokak No:4/1 28200 – Giresun adresinde üyelerine hizmet veren Giresun Ticaret
ve Sanayi Odası, 2014 yılı sonu itibariyle Taşbaşı Mevkiinde bulunan ve mülkiyeti kendisine ait olan tarihi binada
hizmet vermeye devam edecektir.
FAALİYET ALANIMIZ VE HİZMETLERİMİZ
FAALİYET ALANI : TİCARET SİCİLİ
FAALİYET ALANI 3: SANAYİ SİCİLİ
Ticaret Siciline Kayıt
Kapasite Raporu İşlemleri
Ticaret Sicili Değişiklikleri
Ekspertiz İşlemleri
Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesi
Dış Ticaret İşlemleri
Ticaret Sicili Kayıtlarının Tutulması ve Saklanması
Dış Piyasa Araştırma İşlemleri
FAALİYET ALANI 2 : ODA SİCİLİ FAALİYET ALANI 4: DİĞER HİZMETLER
Üye Kayıt İş Makinası Tescil İşlemleri
Üye Kayıt Değişiklikleri
Sigorta Acenteleri Levha Kayıt İşlemi
Üye Kayıtlarının Silinmesi
İstatistiki Araştırma ve Raporlama
Üye Kayıtlarının Tutulması ve Saklanması
Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi
Avrupa Birliği Bilgi Noktası
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Temsilciliği
Avrupa İşletmeler Ağı (EEN) İrtibat Noktası
4___
K Belgesi İşlemleri
VİZYONUMUZ
Ülke ve dünya ekonomisini yakından takip ederek girişimci, tesadüflere yer vermeyen, sinerji odaklı, kendi olanaklarını
oluşturan, projeler geliştirerek, iç ve dış paydaşlarımıza farklılık oluşturmaktır.
“Eğer bile bile gücünüzün yettiğinden daha azını olmayı planlıyorsanız;
sizi uyarırım hayatınızın geri kalan kısmında mutsuz olacaksınız,
kendi yeteneklerinizden ve olanaklarınızdan kaçıyor olacaksınız.”
Abraham Maslow
MİSYONUMUZ
Nitelikli personeli ile üyelerinin sektörel bazdaki ihtiyaçlarının tespiti ve karşılanması yönünde aktif rol oynayarak ticari
faaliyetlerine değer katmak, bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimi için lobicilik faaliyetlerinde bulunarak,
sunulan çözümlerin sürekliliğini sağlamaktır.
“Stratejide çıkmaza giren bir harekatı, hiçbir taktik başarı ve zafere ulaştıramaz.”
Carlvon Clausewitz
TEMEL DEĞERLERİMİZ
KALİTE· İşimizi tam zamanında ve doğru yapmaktayız.
GÜNCELLİK· Tüm şartların güncellik takibini yapmakta ve tüm üyelerimize bilgilendirme yapmaktayız.
GÜVENİLİRLİK· İlimizin güvenilir kurumlarından biriyiz.
FAALİYETLERDE UZMANLIK· Konusunda uzman ve güler yüzlü bir ekip ile çalışmaktayız.
TARAFSIZLIK VE ŞEFFAFLIK· Faaliyet alanımıza giren her türlü konuda tarafsız ve şeffaf olmaya gayret gösteririz.
KİŞİSEL VERİLERDE GİZLİLİK· Faaliyet alanımıza giren her türlü konuda tarafsız ve şeffaf olmaya gayret gösteririz.
KATILIMCILIK VE AKTİFLİK· İlimizin ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmelerine katkıda bulunacak projeler üretiriz.
HESAP VEREBİLİRLİK· Gerçekleştirdiğimiz her faaliyetin maddi ve manevi anlamda hesabını verebilecek durumdayız.
ULAŞILABİLİRLİK· Üyelerimizin bizlere her zaman ulaşabilir olmasını sağlarız.
___5
ETİK DEĞERLERİMİZ
KALİTE POLİTİKAMIZ
Adalet
Kaliteli bir hizmet ve yaşam için;
Eşitlik
Kalite, iş sağlığı-güvenliği ve çevre bilinci oluşturmak,
Dürüstlük ve Doğruluk
İsrafı engellemek,
Tarafsızlık
Verimliliği artırmak ve tasarrufa teşvik etmek,
Sorumluluk
Süreçleri iyileştirmek,
İnsan Hakları
Teknolojik gelişmeleri takip etmek,
Hümanizm
Bilgi güvenliği sağlamak,
Bağlılık
Sosyal sorumluluk projeleri yürütmek,
Sevgi
Bütçeye uyumlu faaliyetler,
Hoşgörü
Hataları yok etmek, politikamızdır.
Saygı Tutumluluk
Demokrasi
Olumlu İnsan İlişkileri
Hizmet Standartlarının Yükseltilmesi
Açıklık
Hak ve özgürlükler
Emeğin hakkını verme
Yasa dışı emirlere karşı direnme
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
Kalifiye işgücünün en önemli verimlilik kaynağı olduğu felsefesinden hareketle;
Dil ,din, ırk ve cinsiyet ayırımı gözetmeden,
Adaletli bir seçme değerlendirme sistemi uygulayarak,
Çalışanlarımızın kurum içinde yüksek performans göstermelerini sağlamak adına gerekli olan tüm eğitim, teknoloji,
ekipman ve motivasyon kaynaklarını yaratarak,
‘’Mutlu Çalışan-Mutlu Kurum’’ mantığını yakalamak ve sürekli iyileştirmek insan kaynakları politikamızın temelini
oluşturmaktadır.
6___
ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKAMIZ
Üyelerimizin, Odamız faaliyet alanına giren her türlü istek ve beklentisini 5174 sayılı kanunun verdiği yetki ve kaynakları
kullanarak karşılamak,
Üye memnuniyetini sürekli geliştirmek,
Şehrimizde kollektif bir düşünce ortamı yaratarak ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmelere en üst seviyede katkıda
bulunmaktır.
MALİ POLİTİKAMIZ
5174 Sayılı Kanunun verdiği yetki ve sorumluluklara dayanarak;
Üyelerimiz, projelerimiz ve diğer kaynaklarımızdan elde ettiğimiz gelirleri en verimli şekilde kullanmak,
Hesap verilebilir ve şeffaf bir mali yönetime sahip olmak,
Mevcut fonlarımıza değer katıcı ideal yöntemleri araştırmak ve uygulamak,
Mali risklerimizi belirlemek ve bu riskleri önleyici faaliyetler planlamak,
Katma değer yaratmayan ve israf niteliğinde olan giderlerimizi azaltarak yok etmek,
Mali politikamızın temelini oluşturmaktadır.
HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKAMIZ
GTSO’nun stratejik planı ile uyumlu olarak gerçekleştirdiği ve haber niteliği taşıyan her türlü faaliyetini zamanında ve
tarafsız olarak tüm üyelerine duyurmak,
Üyelerinin tercih ettikleri iletişim yöntemlerini belirleyerek bu taleplerin yerine getirilmesini sağlamak,
Giresunun Türkiye ve Uluslararası düzeyde tanıtımını sağlayacak her türlü haberi takip ederek bu haberlere şehrin tüm
yaşayanlarının da ulaşmasını sağlamak
Kullanıcı dostu bir web sitesine sahip olmak ve siteyi sürekli iyileştirmek
İletişim ile ilgili planlarımızı üyelerimiz ile paylaşarak katılımları sürekli iyileştirmek
Haberleşme ve İletişim Politikamızın temelini oluşturmaktadır.
BİLGİ İŞLEM POLİTİKAMIZ
Hizmetimizi kolaylaştıracak bilgi işlem yazılım ve donanımlarını temin etmek,
Temin ettiğimiz yazılım ve donanımı korumak adına gerekli bakımları ve virüs korumalarını düzenli olarak planlamak ve
gerçekleştirmek,
Bilgi işlem üzerinden takip ettiğimiz verileri arşivlemek ve bu arşivlemenin sürekliliğini sağlamak,
Bilgi işlem politikamızdır.
___7
ORGANİZASYON ŞEMAMIZ
Genel Sekreter
Genel Sekreter Yardımcısı
Fikret GÜNAYDIN
Meclis
Üyeleri
He
Yönetim Kurulu
Meslek Komiteleri
Akreditasyon
Komisyonu
Disiplin
Kurulu
Yönetim
Temsilcisi
Ticaret Sicil Müdürü
Yönetim Sistemleri ve
Akreditasyon Sorumlusu
Ticaret Sicil Müdür
Yardımcısı
Burcu AKKAYA
Nurcan EJDER
Sanayi Sicil Memuru
Oda Sicil Memuru
Hatice TEMÜR
Memuru
Basın Yayın ve
Muhasebe Memuru
Erkan ÇAPAN
Murat ÇAKIR
Veznedar
ru
Vildan EROL
8___
Uzman
Müge AKSU
PERSONEL PROFİLİMİZ
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde toplam 12 personel çalışmaktadır. Personelimizin sayısı, eğitim durumu,
deneyimi, yabancı dil bilgisi, cinsiyeti ve bunların yüzdelik dilimleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Personel Durumu ve Nitelikleri Tablosu
BİRİMLER
Personel
Sayısı
Yüzdesi
Cinsiyeti
Erkek Kadın
Genel Sekreterlik
2
16.66
2
Yönetim Sistemleri ve Akreditasyon Birimi
1
8.33
1
Ticaret Sicil Müdürlüğü
2
16.66
1
Oda Sicil
1
8.33
1
8.33
1
1
1
1
1
1
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
1
12
100
8
Sanayi Sicil
Dış piyasa Araştırma
Muhasebe
Vezne
İktisadi Araştırma ve Raporlama
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Hizmetli - Şoför
TOPLAM
1
1
1
1
1
4
2010
2014
12
10
8
6
4
2
0
Toplam Üniversite Mezunu
Bayan
Yabancı Dil Bilen
___9
2014 YILI PERSONEL ÖĞRENİM GÖSTERGESİ
Üniversite
Lise
33%
67%
2014 YILI PERSONEL YABANCI DİL BİLGİSI
Personel Yabancı Dil Bilgisi
Orta Düzey
Bilmeyen
17%
25%
10___
58%
GÖREV TANIMLARI
Genel Sekreter
• 5174 sayılı kanundan kaynaklanan görevleri yapmak,
• Yönetim kurulu tarafından verilen görevleri yapmak ve devredilen yetkileri kullanmak,
• Odanın kurumsallaşması ve gelişmesine yönelik çalışmaları yapmak,
• Odanın birimleri arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak, yönetmek,
• Odanın yıllık hedeflerinin belirlemek ve hedeflerin gerçekleşmesini sağlamak,
• Odanın çalışma alanı içerisinde bulunan bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliklerini sağlamak ve yönetmek,
raporlanmasını sağlamak,
• Yönetim Kurulu ve Meclis toplantılarının gündemlerini oluşturmak,
• 5174 sayılı kanun çerçevesinde Oda adına imza yetkisini kullanmak,
• Odada uygulanan tüm yönetim sistemlerinin gerekliliklerini yerine getirmek.
Genel Sekreter Yardımcısı
• 5174 sayılı kanundan kaynaklanan görevleri yapmak,
• Yönetim kurulu tarafından verilen görevleri yapmak,
• Odanın kurumsallaşması ve gelişmesine yönelik çalışmaları yapmak,
• Odanın birimleri arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak, yönetmek,
• Olmadığı hallerde vekaleten Genel Sekreter’in görevlerini yerine getirmek,
• Odanın DEİK temsilciliğini yürütmek, DEİK tarafından istenilen raporları hazırlamak, organizasyonları gerçekleştirmek,
• Odanın bünyesinde bulunan Avrupa Birliği Bilgi Noktası Koordinatörlüğü görevini yürütmek,
• Avrupa Birliği-Türkiye Delegasyonu ile ortak etkinlik ve organizasyonlar düzenlemek,
• AB ile ilgili konularda seminer, konferans, panel vb. etkinlikleri düzenlemek, organize etmek,
• Odanın Avrupa İşletmeler Ağı İrtibat Ofisi Koordinatörlüğü görevini yürütmek, faaliyetleri yürütmek, etkinlikleri
gerçekleştirmek,
• Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansı vb. kurumların açmış olduğu hibe programlarını takip etmek,
• Odanın Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansı vb. kurumlara yönelik projelerini hazırlamak, sunmak, yürütmek ve
raporlamak,
• Odada uygulanan tüm yönetim sistemlerinin gerekliliklerini yerine getirmek.
___11
Yönetim Sistemleri ve Akreditasyon Sorumlusu
• Akreditasyon Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek,
• Akreditasyon Sistemi ile ilgili dokümanların güncelliğini takip etmek,
• Akreditasyon Standardının tüm maddelerini işletebilmek amacı ile Yönetim Kurulu tarafından ya da Genel Sekreter
tarafından verilen görevlerin etkinliğini takip etmek,
• Özdeğerlendirme raporunu hazırlamak ve raporda tam puan alınamayan kriterler ile ilgili düzeltici ve önleyici
faaliyetleri başlatmak,
• Akreditasyon Sistemi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulu’nu YGG Toplantılarında bilgilendirmek,
• Akreditasyon Sistemi ile ilgili tüm çalışanlara ve Yönetime eğitim verilmesini sağlamak,
• Stratejik plandaki gelişmelerin sonuçlarını takip ederek, yıllık faaliyet planına aktarılmasını sağlamak,
• Üye memnuniyet anketlerini düzenlemek, değerlendirmek ve raporlamak,
• Odaya iletilen öneri, dilek ve şikayetleri değerlendirmek, cevaplamak ve Genel Sekreterliğe raporlanmak,
• Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansı vb. kurumların açmış olduğu hibe programlarını takip etmek,
• Odanın Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansı vb. kurumlara yönelik projelerini hazırlamak, sunmak, yürütmek ve
raporlamak,
• Üyelerin fikri mülkiyet hakları konularında Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi bünyesinde dokümantasyon
ihtiyacını karşılamak ve başvurularını yönlendirmek,
• Odada uygulanan tüm yönetim sistemlerinin gerekliliklerini yerine getirmek.
Oda Sicil Memuru
• Odaya üyelik kaydı için başvuran firmaların üyelik kayıt işlemlerini yürütmek ve yönetim kurulunun onayına hazır hale
getirmek,
• Oda üye kayıtlarında meydana gelen her türlü terkin, askı ve değişiklik işlemlerini yürütmek, takip etmek,
güncellemek ve ilgili üyeye bildirmek,
• Oda üyelerinin üye kimlik kartlarını düzenlemek ve teslim etmek,
• Üye dosyalarını yönetmeliklere uygun şekilde düzenlemek ve muhafaza etmek,
• Oda üyelerinin kayıtları ile ilgili; oda kayıt belgesi, faaliyet belgesi, ihale durum belgesi vb. belgeleri düzenlemek,
• Oda üyelerinin talepleri doğrultusunda oda meclisi tarafından karara bağlanan azami fiyat tarifelerinin belirlenmesi
ile ilgili çalışmalar yapmak, istenildiğinde ilgililere teslim etmek,
• Üyelerin faaliyet kodu ve grup atamaları ile bunların değişikliği talepleri ve derecelendirilmesi için hazırlık
çalışmalarını tamamlamak bu konuda Yönetim Kurulu’nca alınan kararlara göre gerekli işlemleri yapmak.
• Oda organ seçimleri ile ilgili komite listelerini hazırlamak, yazışmaları yapmak, takip etmek, arşivlemek ve her türlü
işlemi yürütmek,
• Oda üyelerinin Oda Sicil birimi ile ilgili her türlü yazılı ve sözlü bilgi ve belge taleplerini karşılamak,
• Odanın düzenlediği GITSOF fuarı ile ilgili gerekli olan çalışma, işlem ve yazışmaları yapmak,
• Odanın ve üyelerinin katılacağı yurtiçi fuarlar ile ilgili gerekli çalışma, işlem ve yazışmaları yapmak,
• İş Makinası tescil İşlemlerini gerçekleştirmek,
• K-Belgesi işlemlerini gerçekleştirmek,
• Odada uygulanan tüm yönetim sistemlerinin gerekliliklerini yerine getirmek.
12___
Ticaret Sicili Müdürü
• Ticaret Sicili ile ilgili her türlü kayıt, değişiklik, kayıtların silinmesi işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Tüzüğü
mevzuatına uygun olarak yapmak,
• Firmaların Ticaret Sicil kayıtlarını tutmak ve saklamak,
• Ticaret Sicili ile ilgili her türlü defter, dosya, evrakları hazırlamak, işlemek ve muhafazasını sağlamak,
• Gerçek ve Tüzel Kişi tacirlerin Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Tüzüğü gereğince talep etmiş oldukları belge ve
bilgileri mevzuat çerçevesinde vermek ve istihbaratını yapmak,
• Tacir niteliğinde bulunduğu saptanan firmalara Ticaret Siciline tescil ve Oda’ya kayıt için gerekli olan yasal işlemlerle
ilgili hatırlatmayı yapmak, yükümlerini yerine getirmeyenleri resen kayıt etmek,
• Firmaların ticari durumlarındaki değişiklikleri takip etmek, ilgili makamlarca iflas ettiği veya konkordato talebinde
bulunduğu bildirilen firmaların durumlarını kayıtlara geçirmek,
• Ticaret Siciline kayıtlı firmalar tarafından talep edilen sicil tasdiknamesi, gayrimenkule tasarruf vesikası, ortaklık durum
belgesi, iflas konkordato belgesi vb. belgeleri düzenlemek,
• Üçüncü kişilerin müseccel tacirler hakkında yazılı olarak istedikleri sicil kayıtları ile ilgili bilgileri vermek ve belgeleri
düzenlemek,
• Kayıt silme işlemleri, kuruluş ve değişiklik tescilleri ile diğer belgeleri Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmak
üzere kabul etmek, tescil işlemlerini gerçekleştirerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlatmak,
• Ticaret Sicil Gazetesinden gelen gazete suretlerini tasnif etmek, saklamak ve ilgililere teslim etmek,
• Odada uygulanan tüm yönetim sistemlerinin gerekliliklerini yerine getirmek.
Ticaret Sicili Müdür Yardımcısı
• Ticaret Sicili ile ilgili her türlü kayıt, değişiklik, kayıtların silinmesi işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Tüzüğü
mevzuatına uygun olarak yapmak,
• Firmaların Ticaret Sicil kayıtlarını tutmak ve saklamak,
• Ticaret Sicili ile ilgili her türlü defter, dosya, evrakları hazırlamak, işlemek ve muhafazasını sağlamak,
• Gerçek ve Tüzel Kişi tacirlerin Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Tüzüğü gereğince talep etmiş oldukları belge ve
bilgileri mevzuat çerçevesinde vermek ve istihbaratını yapmak,
• Tacir niteliğinde bulunduğu saptanan firmalara Ticaret Siciline tescil ve Oda’ya kayıt için gerekli olan yasal işlemlerle
ilgili hatırlatmayı yapmak, yükümlerini yerine getirmeyenleri resen kayıt etmek,
• Firmaların ticari durumlarındaki değişiklikleri takip etmek, ilgili makamlarca iflas ettiği veya konkordato talebinde
bulunduğu bildirilen firmaların durumlarını kayıtlara geçirmek,
• Ticaret Siciline kayıtlı firmalar tarafından talep edilen sicil tasdiknamesi, gayrimenkule tasarruf vesikası, ortaklık durum
belgesi, iflas konkordato belgesi vb. belgeleri düzenlemek,
• Üçüncü kişilerin müseccel tacirler hakkında yazılı olarak istedikleri sicil kayıtları ile ilgili bilgileri vermek ve belgeleri
düzenlemek,
• Kayıt silme işlemleri, kuruluş ve değişiklik tescilleri ile diğer belgeleri Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmak
üzere kabul etmek, tescil işlemlerini gerçekleştirerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlatmak,
• Ticaret Sicil Gazetesinden gelen gazete suretlerini tasnif etmek, saklamak ve ilgililere teslim etmek,
• Odada uygulanan tüm yönetim sistemlerinin gerekliliklerini yerine getirmek.
___13
Sanayi Sicil Memuru
• Üyelerin talepleri doğrultusunda kapasite raporlarının ön çalışmalarını yapmak, hazırlamak, teslim etmek, arşivlemek,
• Bina, inşaat, makina, imalat ve malzeme ekspertiz işlemlerini yürütmek,
• Üyelerin üretimleri ve sınai faaliyetleri ile ilgili yerli malı belgesi, imalat yeterlilik belgesi, Türk malı belgesi vb. belgeleri
hazırlamak, teslim etmek,
• Üyelerin üretim faaliyetleri sonucu meydana gelen fire ve zaiyat oranları ile ilgili araştırma yapmak, belge ve işlemleri
yapmak,
• İş makinası ekspertiz işlemlerini gerçekleştirmek,
• Bilirkişi bildirimi ile ilgili işlemleri ve faaliyetleri yürütmek, çalışmaları hazırlamak,
• Dış ticaret ve İhracat ile ilgili dolaşım, EUR.1 vb. belge işlemlerini düzenlemek, onaylamak ve takip etmek,
• İhracatçı firma listesi oluşturmak, listeyi takip etmek, güncellemek,
• Oda Meclis toplantı gündemlerinin dağıtılmasını sağlamak, Meclis toplantılarını ve katılım cetvellerini takip etmek,
alınan kararları deşifre etmek ve tutanak haline getirmek,
• Sigorta acenteleri ve eksperlerin levha kayıt işlemlerini yürütmek,
• Odada uygulanan tüm yönetim sistemlerinin gerekliliklerini yerine getirmek.
Dış Piyasa Araştırma
• Kurum, kuruluş ve kişilerce talep edilen piyasa fiyatları ile ilgili araştırmaları yapmak, kayıt altına almak, ilgililere yazı ile
iletmek, dosyalamak ve usulüne uygun muhafaza etmek,
• Odada uygulanan tüm yönetim sistemlerinin gerekliliklerini yerine getirmek.
Muhasebe Memuru
• Odanın tutmakla yükümlü bulunduğu mali defter ve kayıtları tutmak, belgeleri ve kayıtları zamanında işlemek,
• Tahsilât ve tediyelerin Yönetim Kurulu Kararı ve yönetmelikler çerçevesinde usulüne uygun yapılmasını sağlamak,
• Muhasebe Yönetmeliğinde belirlenen görevleri yapmak,
• Üye aidat, munzam aidat takip ve tahakkuklarını ve kesin hesap tablolarını hazırlamak,
• Üyelik kaydı silinen üyelerin tahakkuk eden borçlarının terkinini yapmak,
• Banka kayıtlarını tutmak ve takip etmek,
• Yıllık aidat ve hizmetler tarifesini hazırlamak,
• Odanın gelir ve gider bütçelerini hazırlamak,
• Aidat alacaklarından yasal süresi dolanlar ile ilgili gerekli işlemleri yapmak,
• Odanın demirbaş, araç, kırtasiye, büro malzemeleri, basım işleri vb. satınalma ve teslim işlemlerini yapmak, stokları
takip etmek, ürün ve tedarikçi değerlendirmesini yapmak,
• Banka işlemlerini takip etmek ve bankalardan para çekmek,
14___
• Odanın kira ve diğer alacaklarını tahsil etmek,
• Odanın demirbaş kayıtlarını yapmak,
• İş makinası tescil işlemlerini gerçekleştirmek,
• K-Belgesi işlemlerini gerçekleştirmek,
• Odada uygulanan tüm yönetim sistemlerinin gerekliliklerini yerine getirmek.
Veznedar
• Muhasebe Yönetmeliği’nde belirlenen görevleri yerine getirmek,
• Odanın her türlü aidat, munzam aidat ve gelirlerinin belge ve makbuz karşılığı tahsilâtını sağlamak ve bunların tahsilât
bordroları ile birlikte her akşam muhasebe birimine teslim etmek,
• Odanın kasasında Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen miktardan fazla para bulundurmamak,
• Odanın kasasının güvenliğinden birinci derecede sorumludur,
• Bankalara para yatırmak, banka işlemlerini takip etmek, görevlendirildiği takdirde bankalardan para çekmek, Odanın
faturalarını yatırmak,
• Oda’ya gelen ve giden evrakların kaydını tutmak, tarama işlemini yapmak,
• Oda’ya gelen evrakların Docuplus vasıtasıyla Genel Sekreterliğe gönderilmesi, evrak iş akış süreçlerinin başlatılması ve
yürütülmesini sağlamak,
• Tüketicinin korunması ile ilgili Oda tarafından yapılan işlemleri yürütmek, yazışmaları yapmak, ilgili komisyonlara
katılmak,
• Odanın posta ve kargo gönderilerini takip etmek,
• Odada uygulanan tüm yönetim sistemlerinin gerekliliklerini yerine getirmek.
Bilgi işlem
• Ağa bağlı çalışan bilgisayarların iletişimini sağlamak cihazların ayarlamalarını yapmak, çalışır durumda olmasını
sağlamak,
• Odaya ait bilgilerin elektronik ortamda güvenliğini sağlamak,
• Yeni Yazılım ve donanım ihtiyaçlarını belirlemek, teknolojiyi takip ederek, yeni projeler üretmek ve uygulamak, yazılım
ve donanım satınalma işlemlerinde ilgili birime yol göstermek,
• Bilgisayar sisteminde, oda yazılımında, donanımlarda oluşan arızaları gidermek, müdahale etmek, gerekiyorsa ilgili
teknik servise göndermek,
• Odanın internet sayfasının her türlü yazılım güncellemelerini yapmak, kullanıcı dostu internet bir internet sitesi
oluşturmak,
• İnternet sitesinin bağlı olduğu server ile ilgili bakım çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,
• Odanın e-posta hesaplarını açmak ve işlevselliğini ve güvenliğini sağlamak,
• Elektronik ortamda veri güvenliği ve güvenilirliğini sağlamak, güvenlik için koruyucu ve engelleyici önlemler almak,
___15
• Odanın mevcut iç ve dış kaynaklarca yazılmış olan yazılım sistemlerinin hatasız olarak çalışmasını sağlamak.
• Tüm birimlerce elektronik ortamda üretilen bilgilerin yedeklemesini periyodik olarak yapmak,
• Odaplus, Docuplus, Paperplus yazılımlarının geliştirilmesi için tüm birimlerden talepleri toplamak, Genel sekreterliğe
raporlamak, tedarikçi firmaya iletmek, takip etmek ve taleplerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
• Odanın dijital arşiv sisteminin teknik altyapısını oluşturmak, takip etmek,
• Odada uygulanan tüm yönetim sistemlerinin gerekliliklerini yerine getirmek.
Uzman
• Yıllık ekonomik rapor ve diğer sosyo-ekonomik raporları hazırlamak,
• Ekonomik konularda araştırmalar yapmak, sonuçlarını değerlendirmek ve raporlamak,
• İktisadi ve sektörel istatistikleri tutmak, değerlendirmek, raporlamak ve güncellemek, arşivlemek,
• Odanın üye veri tabanı ile ilgili istatistiki verileri tutmak, değerlendirmek ve raporlamak,
• Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulu’nun sekretarya hizmetlerini yürütmek, etkinliklerini organize
etmek ve raporlamak,
• Meslek Komitelerinin aylık olağan ve olağanüstü, diğer komiteler ile ortak ve grup Üyeleri ile yapacağı toplantıları
düzenlemek, gündemlerini hazırlamak, hazırlanan gündemi komite üyelerine ulaştırmak , komite toplantılarını
organize etmek, toplantı kararlarını tutanak haline getirmek, imzalatmak ve Yönetim Kurulu’na ya da Genel
Sekreterliğe iletmek,
• Oda birimlerinden ya da Yönetim Kurulu’ndan gelen ve meslek komitelerinin görüşüne ihtiyaç duyulan konuları
komitelerin toplantı gündemine almak, kararlarını ilgili birimlere/ Yönetim Kurulu’na iletmek,
• Meslek Komitelerini ihtiyaç duyulan ve faaliyet alanlarına giren tüm konularda inceleme yaparak bilgilendirmek,
• Meslek Komiteleri Üyelerinin meslek komiteleri toplantılarına devam durumlarını takip etmek,
• Meslek Komitesi defterlerini tasnif etmek ve muhafaza etmek,
• Üyelerin talepleri doğrultusunda eğitim planı hazırlamak, raporlamak, eğitimlerin hazırlanan plana göre
gerçekleştirilmesini sağlamak,
•Odada uygulanan tüm yönetim sistemlerinin gerekliliklerini yerine getirmek.
Basın Yayın ve Halkla ilişkiler
• Odanın üyeler, medya temsilcileri ve ilgililer ile diyalog kurmasını ve bilgilendirilmelerini sağlamak,
• Odanın web sitesini güncellemek ve yeni bilgilerin aktarılmasını sağlamak,
• Odanın 2 ayda bir sunduğu Bakış Gazetesini yayına hazırlamak ve üyelere intikalini sağlamak,
• Oda hakkında yerel, ulusal ve uluslar arası basında çıkan haberleri günlük olarak takip etmek, istatistiklerini
tutmak, dosyalamak ve elektronik ortamda arşivlemek,
• Her yıl Ocak ayı Meclis toplantısında sunulmak üzere Odanın yıllık faaliyet raporunu yayına hazırlamak,
• Kamuoyuna duyurulmasında yarar görülen konuların ve Oda faaliyetlerinin basında yer almasını sağlamak,
• Oda tarafından düzenlenen her türlü eğitim, seminer, konferans, toplantı vb. organizasyonlar için davetiye
16___
hazırlamak, davetiyelerin gerekli kişi ve kurumlara ulaştırılmasını sağlamak, organizasyonlar öncesinde geri dönüşlerin
alınmasını sağlayarak katılım sayısını belirlemek ve katılımcı kayıtlarını tutmak,
• Yönetim Kurulu Başkanının günlük programını yapmak ve bilgilendirmek,
• Yönetim Kurulu Başkanının konuşma ve röportaj metinlerini hazırlanmak,
• Oda tarafından gerçekleştirilen lobi faaliyetleri için gerekli her türlü sekretarya işlerini yürütmek,
• Abone olunan yerel ve ulusal yayınlarını takip etmek,
• Yerel ve ulusal yayınların abonelik işlemlerini yürütmek,
• 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan bilgi edinme başvurularını değerlendirmek, takip etmek
ve gerekli cevapların teminini sağlayarak bu işlemleri belgelemek, kayıt altına almak, dosyalamak ve muhafaza etmek,
• Odanın SMS hizmetlerini gerçekleştirmek, SMS veri tabanını güncellemek, gönderi raporlarını aylık dosyalar halinde
arşivlemek,
• Odada uygulanan tüm yönetim sistemlerinin gerekliliklerini yerine getirmek.
Hizmetli - Şoför
• Odanın temizlik işlerini düzenli olarak her gün yapmak,
• Oda aracının sigorta/kasko sürelerini takip etmek, bakımını ve temizliğini yapmak, periyodik bakımını yaptırmak,
bakım kayıtlarını tutmak,
• Araçla ve gerektiğinde yolculukla ilgili belgeleri düzenlemek, kontrol etmek,
• Gerektiğinde Yönetim, Meclis ve Oda personelinin şehiriçi/şehirdışı ulaşımını Oda aracı ile sağlamak,
• Oda Binasına ve Odaya ait demirbaş ve tesisatın korunması, bakım ve onarımı için her türlü önlemi almak,
• Odaya ve Ticaret Siciline ait arşiv ve dolapların düzen, tertip ve temizliğini sağlamak, takip etmek,
• Oda personeli tarafından Oda’nın işleyişi ile ilgili verilen her türlü işi zamanında yapmak ve ilgili birime
raporlamak,
• Oda tarafından gerçekleştirilen organizasyonların ses, ışık ve ekipman ulaşımı gibi detayların takibini yapmak,
• Oda tarafında gerçekleştirilen her türlü organizasyon için salonu hazırlamak ve protokolü düzenlemek,
• Odada uygulanan tüm yönetim sistemlerinin gerekliliklerini yerine getirmek.
___17
MALİ YAPIMIZ
2014-2017 yılları Stratejik Planı bütçeleme çalışmalarında, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2010,2011,2012 ve
2013 yıllarının gelir ve giderleri dikkate alınarak öngörüde bulunulmuştur.
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2013 yılı gelirlerinin% 58,49’u üye aidatlarından, % 11,90’ı hizmet karşılığı
alınan ücretlerden,% 9,95’ i belge gelirlerinden, % 7,01’i faiz gelirlerinden, % 4,77’si diğer olağandışı gelirlerinden,
% 4,46’sı Ticaret Sicili harç gelirlerinden, % 3,39’u kayıt ücretlerinden, % 0,04’ü kira gelirlerinden oluşmaktadır.
2013 yılı giderlerinin ise, % 46,50’si personel ücret ve giderleri, % 28,27’si çeşitli giderler, % 24,86’sı dışarıdan
sağlanan fayda ve hizmetler, % 0,26’sı vergi,resim ve harçlar, % 0,12’si finansman giderlerinden oluşmaktadır.
YILLAR BAZINDA BÜTÇE TAHMİNLERİ
2010 - 2013
Yıllar
2010
2011
2012
2013
Tahmini
Gelir ( TL )
Gerçekleşen
Gelir ( TL )
Bütçe
Gerçekleşen
gerçekleşme
Gider ( TL )
oranı %
Tahmini
Gider ( TL )
1.200.000,00 1.385.877,35 1.200.000,00
928.242,59
% 115,49
1.500.000,00 1.584.875,69 1.500.000,00 1.098.942,47
% 105,66
1.500.000,00 1.650.465,66 1.500.000,00 1.239.487,15
% 110,03
1.750.000,00 2.504.951,87 1.750.000,00 1.432.143,06
% 143,14
YILLAR BAZINDA BÜTÇE
GERÇEKLEŞMELERİ
BÜTÇE BİLGİLERİ
Toplam Gelir
Toplam Gider
Gelir / Gider Oranı
Yatırım Harcamaları / Toplam Gider
Hizmet ve Diğer Cari Gider Harcamaları / Toplam Gider
Personel Harcamaları / Toplam Gider
18___
2010 YILI
( TL / % )
2011 YILI
( TL / % )
2012 YILI
( TL / % )
2013 YILI
( TL / % )
1.385.877,35
1.584.875,69
1.643.797,19
2.504.952, 87
928.242,59
1.098.942,50
1.234.863,65
1.432.143,06
% 149,01
% 144,22
% 133,12
% 174,90
% 29,91
30,90
25,58
24,86
% 31,70
30,83
30,82
28,64
% 38,39
38,27
43,60
46,50
5
%
7%
10%
12
%
4
%
3%
Üye Aidatları - Gelirler
Belge Gelirleri
Faiz Gelirleri
58
%
Tic. Sic. Harç Gelirleri
Kayıt Ücretleri
Kira Gelirleri
___19
2009 - 2013 YILLARI GELİR GİDER KIYASLAMASI
2009-2013 Yılları Gelir Gider Kıyaslaması
Toplam Gider
Toplam Gelir
3000
2.504.951,87
2500
2000
0
1.432.143,06
500
1.026.720,89
1000
604.672,09
1500
2009
2013
2009-2013 Yılları Gelir Gider Kalemlerinin Toplam Giderlere Oranı
50
40
Personel Harcamalarının
Toplam Gidere Oranı
30
20
Yatırım Harcamalarının
Toplam Gidere Oranı
10
0
20___
2009
2013
2010-2013 Yılları Arası Gelir - Gider Tablosu
Gelir
Gider
3000
2.504.951,87
2500
2000
1.584.875,69
1500
1000
500
1.385.877,35
928.242,59
2010
1.098.842,47
2011
1.650.465,66
1.432.143,06
1.239.487,15
2012
2013
___21
2014 - 2017 BÜTÇE ÖNGÖRÜLERİ
A-GELİRLER
2013 TL
2014 TL
2015 TL
2016 TL
2017 TL
Üye Aidatları
1.465.029,52
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
Kayıt Ücretleri
84.850,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
Hizmetler Karşılığı
298.002,50
300.000,00
300.000,00
350.000,00
350.000,00
Belge Bedelleri
249.154,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
250.000,00
40,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Faiz Gelirleri
175.691,37
110.200,00
110.200,00
110.200,00
110.200,00
Ticaret Sicil Harç payı
111.616,47
115.200,00
115.200,00
115.200,00
115.200,00
1.100,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
119.468,01
18.600,00
18.600,00
18.600,00
18.600,00
2.504.951,87
1.850.000,00
1.850.000,00
1.900.000,00
2.000.000,00
Personel Ücret ve Giderleri
665.902,56
740.000,00
740.000,00
740.000,00
800.000,00
Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet
Satın Alımları
355.979,95
553.400,00
553.400,00
643.400,00
643.400,00
Vergi ve Harçlar
3.738,94
11.200,00
11.200,00
11.200,00
11.200,00
Çeşitli Giderler
404.807,20
541.400,00
541.400,00
541.400,00
541.400,00
1.714.41
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.432.143,06
1.850.000,00
1.850.000,00
1.900.000,00
2.000.000,00
Tarife Tasdik Ücretleri
Kira Gelirleri
Diğer Olağandışı Gelirler
TOPLAM
B-GİDERLER
Finansman Giderleri
TOPLAM
TEKNOLOJİK ALT YAPIMIZ
Odamızda üretilen veya dışarıdan gelen evrakların kurum içindeki süreçlerinin dijital ortamda yönetilmesini sağlayan
bir Elektronik Belge Yönetim Sistemi (DocuPlus), gelen ve giden evrakların taranarak dijital ortamda yönetilmesini
sağlayan PaperPlus, yürütülen işlemleri otomasyona geçirerek odanın yapısal olarak güçlenmesini ve üyesi olan
işletmelere daha çağdaş hizmetler sunmasına olanak sağlayan bir yazılım platformu olan OdaPlus ve gelen evrak
kaydının yapıldığı Servis Büro Modülü ile hizmet verilmektedir. Bununla birlikte Odamızda Sanayi Kapasite Raporu
Otomasyon Sistemi (SKROS), Sigorta Acenteleri Eksperleri Kayıt Sistemi (TOBB AEKS), Merkezi Sicil Kayıt Bilgi Sistemi
(MERSİS), ASP.NET 3,5/4.0 web sitesi yazılımı, İş Makinesi Otomasyon Programı ve K Belgesi Otomasyon Programı da
kullanılmaktadır.
Odamızın bünyesinde, 9 adet masaüstü bilgisayar, 5 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet server, 1 adedi profesyonel olmak
üzere 2 adet kamera, 1 adet barkod makinesi, 3 adet fotoğraf makinesi, 2 adet tarayıcı, 2 adedi renkli olmak üzere
10 adet yazıcı, 3 adet multi fonksiyonlu yazıcı, 1 adet multi-fonksiyonlu tarayıcı, 1 adet fotokopi makinesi, 1 adet
üye kimlik kartı cihazı bulunmaktadır.Odaya ait fonksiyonel bir web sitesi mevcuttur. Web sitesinin güncelliğinden
Bilgi İşlem Biriminde çalışan personel sorumludur. Odamızın bünyesinde Bilgi İşlem Bölümünde görevlendirilmiş
bir Bilgisayar Mühendisi personel bulunmaktadır. Web sitesinin tanıtımı, Oda tarafından üretilen çeşitli materyaller
üzerinde ve facebook hesabından yapılmaktadır. Ayrıca Odamızın kurulu bir SMS Sistemi bulunmaktadır.
22___
Coğrafi
Yapı
Tarih
Nüfus
Eğitim
İklim
İlçeler
Sağlık
Turizm
& Kültür
Ekonomi
Üretim
Tarım &
Hayvancılık
GİRESUN
Giresun’un Tarihi
Giresun, Anadolu’nun kuzeydoğusunda, yeşille mavinin kucaklaştığı Karadenizin inci kentlerinden biridir. Şehir,
denize doğru uzanan yarımadanın üzerinde yer almaktadır. Yarımadanın karşısında Karadenizin tek adası olan Giresun
Adası(Aretias), kentin bir kolyesi gibi durmaktadır.
Şehrin nerede kurulduğu ve kimler tarafından iskan edildiği konusu tartışmalıdır. Bu tereddüt M.Ö. 350 yıllarına ait
kaynaklarda da yer almaktadır. Coğrafyacı Strabon, Farnakia dediği şehrin; bugünkü Giresun kentinin olduğu yerde
kurulduğu üzerinde durmuştur. Romalı İdareci Arrien Farnakia’nın eski adının Kerasus olduğunu belirtmiş ve buranın
Sinoplular tarafından kurulduğunu yazmıştır. Şehir hakkında Roma, Bizans ve Rum Pontus İmparatorluğu dönemine ait
tatminkar bilgiler yoktur. Eski Anadolu tarihi araştırmalarında, şehir ve kasaba tarihlerinde dil incelemeleri sonucunda,
bu bölgede M.Ö. 2000’li yıllardan beri Türk varlığının mevcut olduğu anlaşılmıştır. M.Ö. 7.y.y’da İskitlerin Karadeniz’e
göç etmesi ile Oğuz unsurları da bu bölgeye yerleşmişlerdir. Bu bölgede Oğuz boylarından Yazır, Döğer, Avşar, Karkın,
Halaçların, Akhun, Kuşan, Peçenek, Hazar, Hun, Kıpçak Türklerinin yerleşimi mevcuttur.
Karadeniz Bölgesi’nde, ilk ve orta çağlarda, İskit, Kimmerler, Hun, Hazar, Bulgar, Uz, Peçenek göçlerinin sonucu Türk
iskanının olduğu, Karadeniz ağızlarının fonetik ve morfolojik yapısıyla birlikte yer adlarından da anlaşılır. Giresun’un
batı yakasındaki Çıtlakkale Mahallesi’nin adının Deliorman ve Selanik civarından gelerek buraya yerleşmiş olan Türk
topluluğu Çıtaklardan geldiği, bölgede konuşulan lehçenin ve kültür unsurlarının Çıtak ve Gagavuz Türklerinin ki ile
benzerlik gösterdiği görülür.
Hitit İmparatorluk dönemi tabletlerine dayanan tarihi kaynaklarda, Giresun’un Azzi Bölgesi sınırları içinde kaldığı
anlaşılmaktadır. Karadeniz Bölgesi’nde 90’a yakın koloni şehri kuran Miletoslular, Giresun ve Tirebolu şehirlerinin de
kurucularıdır. Amaçları bu bölgeyi kendilerine yurt edinmek olmayıp, buraların her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklarını
sömürmekti. Bu yüzden yerleşim birimlerinin korunabilecek kısımlarını alıp buralara yerleşmişlerdir.
Çevresinde önemli gümüş ve demir üretim yerleri olan Giresun’a Romalılar tam bir hakimiyet kurmamışlardır. Onların
döneminde bu bölgede para basıldığı rivayet edilmektedir. Roma İdaresinin ilk dönemlerinde Romalı yazarlardan
Ammianus Marcel’e göre Romalı komutan Lucullus buraya geldiğinde yabani kiraz ağaçlarını görmüş ve bu ağacın
fidanlarını Roma’ya götürmüştür. Bu bilgi kirazın dünyaya Giresun’dan yayıldığı inancının kaynağı olmakla birlikte
Roma’da daha önce de kirazın var olduğu belirtilmektedir. Giresun Romalıların ardından Bizanslıların denetimine
geçmiştir.
Bizans egemenliği döneminde Yunan medeniyetinin büyük bir hızla gelişip yayılmasına karşılık, Yunan soyu gittikçe
zayıflamıştır. Bu sebeple, Bizans İmparatorları, ülkelerinin içerisinde yaşayan ve başka soydan gelen insanları asimile
etmeye çalışmışlar ve bu yolda en çok dil ve dinden yararlanmışlardır. Doğu Karadeniz’in ormanlık alanlardaki kabileleri
itaat altına almak için ormanlar kesilerek yollar açılmış, yol boylarına muhafız kulübeleri yapılmış, hatta bir miktar Hristiyan
Bulgar Türk’ü de getirilip bölgeye yerleştirilmiştir. Bizanslılar bu yolda çaba harcarken 705 yılında ilk kez Müslüman Arap
orduları bölgeye gelip İslamiyet’i tanıtmaya başlamıştır.
Anadolu Selçuklu Devletine vergi vermeyi kabul eden ve 1244’te Moğolların egemenliği altına giren Trabzon Türklerin
bir eyaleti haline gelmiştir. Trabzon’a bağlı bulunan Giresun ve çevresi Moğol nüfuzu altına girmiştir. İşte bu sırada,
Oğuzların Üçok koluna mensup boylardan biri olan Çepniler; Ordu, Giresun ve Trabzon illeri sınırlarına yerleşmeye
başlamışlardır. Bayram Bey, Ordu ve çevresini kontrol altına alan Çepni Türkmenlerinin beyidir. Oğlu Hacı Emir Bey
döneminde bu bölgeye “Bayramlu Beyliği” denilmeye başlanmıştır. O da aynı şekilde Trabzon Rum İmparatorluğunu
sıkıştırmaya devam etmiş olup, Hacı Emir Beyin Oğlu Emir Süleyman Bey de, 1397 ‘de Giresun’u fethetmiştir.
Böylece onun zamanında Giresun ve çevresinin fethi ve Türkleşmesi tam manasıyla sağlanmıştır. Bu beylik iç ve dış
çatışmalar sonucu zayıflayıp Sivas Hükümdarı Kadı Burhaneddin’in hakimiyetine girmiş ve dolayısıyla Giresun da bu
devletin sınırları içinde kalmıştır.
Bugüne kadar yanlış bir kanaat olarak Giresun’un Türkleşmesi Fatih Sultan Mehmet’in 1461’de Trabzon’u fethiyle
beraber gösterilmiştir. Giresun’un Osmanlı Devletine bu tarihte katıldığı doğrudur. Oysa Giresun’un Türkleşmesi 1397’de
Bayramlu Çepni Türkmen Beyi Emir Süleyman Bey’in Giresun’u fethetmesiyle gerçekleşmiştir. Bu yanlış kanaat yüzünden
Giresun’da onun adını taşıyan hiçbir eser bulunmamaktadır. Dolayısıyla Giresun’un ilk fatihi tanınmamaktadır.
24___
Giresun İlinin Genel Yapısı
Giresun İline bağlı 15 ilçe, 3 bucak, 533 köy ve 221 mahalle ve 17 belde bulunmaktadır.
İl merkezi, ilçe ve beldelerde toplam 33 belediye teşkilatı vardır. İl merkezi ve ilçe belediyeleri haricinde, Merkez ilçede;
Çaldağ, Duroğlu ve İnişdibi, Bulancak’ta Kovanlık ve Aydındere, Çamoluk’ta Yenice, Çanakçı’da Karabörk, Dereli’de
Yavuzkemal, Espiye’de Soğukpınar, Eynesil’de Ören, Görele’de Çavuşlu, Aydınlar, Köprübaşı ve Kırıklı, Keşap’ta Karabulduk,
Piraziz’de Bozat, Yağlıdere’de Üçtepe belediyeleri bulunmaktadır.
Giresun ili 1920 yılına kadar Trabzon iline bağlı kalmış, bu tarihte müstakil mutasarrıflık, 1923 yılında il olmuştur. 1923
yılında Giresun İli, Merkez, Tirebolu ve Görele ilçeleri ile bunlara bağlı Bulancak, Keşap ve Espiye bucaklarından ibaret
olan Giresun 1933 yılında Şebinkarahisar ilinin kaldırılması ile Şebinkarahisar Merkezi ve Alucra ilçeleri Giresun iline
bağlanmıştır. 1942 yılında Bulancak, 1945 yılında Keşap, 1957 yılında Espiye, l958 yılında Dereli, 1960 yılında Eynesil,
1988 yılında Piraziz, 1987 yılında Yağlıdere, 1990 yılında Çanakçı, Güce, Doğankent ve Çamoluk ilçelerinin kurulması ile
ilçe sayısı 15 olmuştur.
Giresun’un Nüfus, İklim ve Coğrafi Yapısı
Giresun’un 2013 yılı nüfus sayısı, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre, 425.007’dir. TR90 Bölgesinde yer alan Giresun,
Artvin, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illeri arasında %16.64 oranında nüfusa sahip, nüfus sayısına göre 3. sırada yer
almaktadır.
Giresun İlinin nüfus artış hızı ‰ 12,9, nüfus yoğunluğu ise 62(kişi/km2)’dir.
İl’in nüfusu sürekli azalmakta olup, ülke genelinde nüfusu gittikçe azalan iller arasında ilk sıralarda gelmektedir. İl
nüfusundaki belirgin azalma 1970 yıllarından itibaren başlamıştır. Nüfus azalmasının başında göç gelmektedir. İl’e aynı
zamanda göç gelmesine karşın, giden göçü karşılayamamaktadır. İlin göç verdiği illerin başında, İstanbul, Kocaeli, Bursa
ve Ankara gelmektedir.
NÜFUS
2012-2013 yıllarını kapsayan adrese dayalı nüfus sayım sonuçlarına göre, Giresun’un, Doğu Karadeniz’in ve Türkiye’nin
aldığı, verdiği göç ile net göç ve net göç hızı aşağıdaki şekildedir.
Düzey İller
/Bölgeler
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt
Sistemine Göre Nüfus (2013)
Aldığı Göç
(2012-2013)
Verdiği Göç
(2012-2013)
Net Göç
(2012-2013)
Net Göç Hızı
(‰)
GİRESUN
425.007
23.453
20.170
3.283
7,8
TR90
(DOĞU KARADENİZ)
2.553.647
105.175
114.398
-9.223
-3,61
TÜRKİYE
76.667.864
2.534.279
2.534.279
0
0
Giresun’un nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla; Espiye, Tirebolu ve Görele olup, nüfus bakımından en küçük
ilçesi Çamoluk’tur. Yüzölçümü bakımından en büyük ilçesi ise Şebinkarahisar’dır.
Giresun Dağları’nın kıyıya paralel olarak uzanışı, bölgede iki farklı iklim bölgesi oluşmasına neden olmuştur. Karadeniz
kıyılarında ılık ve yağışlı iklim sürer. Uzun yıllara göre, merkezde yıllık sıcaklık ortalaması 15ºC olup, en soğuk ay Şubat
ortalama sıcaklık 7,4ºC, en sıcak ay Ağustos ise ortalama sıcaklık 24,3ºC’dir. Kaydedilen en düşük sıcaklık 6 Şubat 1960’da
-9.8ºC, en yüksek sıcaklık ise 4 Haziran 1969’da 36,2ºC olarak ölçülmüştür.
___25
İKLİM
Kıyıdan içe doğru gidildikçe iklim değişmektedir. Giresun Dağları’nın denize bakan yamaçları daha da yağışlıdır. Kışlar
daha sert geçer, kar örtüsü daha uzun süre kalır ve yazları da serin geçmektedir. Kelkit Vadisi’nde ise, kışlar sert, yağışlar
azdır. En çok yağış da kıyı kesiminin tersine ilkbahar’da düşer. Ortalama deniz suyu sıcaklığı 16ºC olup, en yüksek
değerlerine Ağustos ve Eylül aylarında ulaşır.
Giresun İline ait son 10 yılın ortalama iklim verileri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Ortalama
Sıcaklık
Maksimum
Sıcaklık
Ortalama Açık
Gün Sayısı
15
34.6
58.1
Ortalama
Nisbi Nem
156.6
68.5
27.3
2.5
COĞRAFİ YAPI
Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan Giresun İlinin yüzölçümü 6 832 kilometrekare olup, Türkiye yüzölçümünün ‰8,7’sini
kaplamaktadır.
Giresun ili, 37, 50 ve 39 12 doğu boylamları ile 40 07 ve 41 08 kuzey enlemleri arasında bulunmaktadır. İl doğusunda
Trabzon ve Gümüşhane, batısında Ordu, güneyinde Sivas ve Erzincan, güneybatısında yine Sivas illeriyle komşu olup,
kuzeyi Karadeniz ile çevrilidir.
İl Merkezi, Aksu ve Batlama vadileri arasında denize doğru uzanan bir yarımada üzerinde kurulmuş olup, bu yarımadanın
doğusunda ve 2 km. açığında Doğu Karadeniz´in tek adası olan Giresun Adası bulunmaktadır.
Giresun ili, yüzey şekilleri bakımından arızalı(engebeli) bir görünüşe sahiptir ve yüzey şekillerinin çatısını, Karadeniz
kıyısı boyunca uzanan oldukça dar ve alçak düzlüklerden oluşan bir kıyı şeridi ile güneyde Kelkit Çayı Vadisi arasını
kaplayan Giresun Dağları meydana getirir. Doğu Karadeniz dağlarının batıya doğru uzanan kollarından biri olan Giresun
Dağlarının doruk çizgisi, Kelkit vadisine Karadeniz kıyısından daha yakındır ve dik yamaçlarla iner, vadilerle yarılmış
Karadeniz tarafında ise eğim daha azdır. Kıyı genellikle tepelik bir görünüşe sahiptir. Kıyıya paralel bir duvar gibi duran
dağların ortalama yüksekliği 2000 m olmakla birlikte bazı yerlerde 3000 metreyi aşar.
Dağlardan kıyılara geçit veren önemli noktalar, Eğribel geçidi, Şehitler Geçidi, Fındıkbel geçidi gibi önemli birkaç geçitten
oluşmaktadır.
Şebinkarahisar, Alucra ve Güce ilçelerini içine alan ve daha az arızalı olan kesimde ortalama yükseklik 1000-1500 metre
civarında olup, arazi Kelkit Vadisine doğru eğimlidir.
İl genelinde az yer kaplayan ovaların büyük bölümü kıyı kesiminde toplanmıştır. Bu ovalar, su sorunu olmayan verimli
tarım alanlarıdır. Kıyı kesimlerden başka, iç kesimlerde Kelkit Vadisi´nde Avutmuş Deresi´nin Kelkit Çayı ile birleştiği
bölümde küçük, bazı düzlüklere rastlanır.
Giresun Dağlarının 2000 metreyi aşan bazı kesimlerinde hayvancılık açısından önem taşıyan birçok yayla yer alır. Giresun
dağları üzerindeki bu yaylaların başlıcaları, Kümbet, Kulakkaya, Bektaş, Tamdere, Karagöl, Eğribel, Kazıkbeli yaylalarıdır.
26___
Giresun’un İlçeleri
İlçe
Uzaklık
Alucra
148 km
Bulancak
15 km
Çamoluk
187 km
Çanakçı
79 km
Dereli
32 km
Doğankent
79 km
Espiye
34 km
Eynesil
76 km
Görele
63 km
Güce
52 km
Keşap
13 km
Piraziz
25 km
Şebinkarahisar
116 km
Tirebolu
46 km
Yağlıdere
46 km
Giresun’daki Yerel
Yönetimler
Giresun İlinde yerel yönetimler olarak İl Özel İdaresi ve
aşağıdaki belediyeler hizmet vermektedir.
İlçe
Belediye Adı
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Alucra
Bulancak
Bulancak
Bulancak
Çamoluk
Çamoluk
Çanakçı
Çanakçı
Dereli
Dereli
Doğankent
Espiye
Espiye
Eynesil
Eynesil
Görele
Görele
Görele
Görele
Görele
Güce
Keşap
Keşap
Piraziz
Piraziz
Şebinkarahisar
Tirebolu
Yağlıdere
Yağlıdere
Giresun
Çaldağ
Duroğlu
İnişdibi
Alucra
Bulancak
Aydındere
Kovanlık
Çamoluk
Yenice
Çanakçı
Karabörk
Dereli
Yavuzkemal
Doğankent
Espiye
Soğukpınar
Eynesil
Ören
Görele
Aydınlar
Çavuşlu
Kırıklı
Köprübaşı
Güce
Keşap
Karabulduk
Piraziz
Bozat
Şebinkarahisar
Tirebolu
Yağlıdere
Üçtepe
___27
Giresun’daki Kamu Kurum ve Kuruluşları
Giresun Valiliği
Jandarma Bölge Komutanlığı
Belediye Başkanlığı
Cumhuriyet Başsavcılığı
Adli Yargı Adalet Komisyonu
Giresun Üniversitesi
Baro Başkanlığı
İlçe Kaymakamlıkları
İl Jandarma Komutanlığı
İl Emniyet Müdürlüğü
İl Genel Meclisi
Belediye Meclisi
İlçe Belediyeleri
İl Özel İdare
Jandarma Kurmay Başkanlığı
Mahkemeler
Noterler
İl Müftülüğü
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü
İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı Müdürlüğü
İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü
Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
TSE Giresun Temsilciliği
KOSGEB Giresun Hizmet Merkezi
Müdürlüğü
Doğu Karadeniz Projesi Bölge
Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü
Tapu MüdürlüğüKadastro Müdürlüğü
Ürün Denetmenleri Giresun Grup
Başkanlığı
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü
Giresun Yurt Müdürlüğü
Sahil Yurt Müdürlüğü
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü
Fındık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
İl Kontrol Laboratuar Müdürlüğü
Gümrük Müdürlüğü
Ticaret Müdürlüğü
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
28___
Defterdarlık
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Askerlik Şubesi Başkanlığı
Orman Bölge Müdürlüğü
Meteoroloji Müdürlüğü
DSİ 226.Şube Müdürlüğü
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube
Müdürlüğü
Orman İşletme Müdürlüğü
Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği
İl Sağlık Müdürlüğü
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
PTT Başmüdürlüğü
Liman Başkanlığı
Karayolları 104. Şube Şefliği
Özel Kalem Müdürlüğü
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
İl Dernekler Müdürlüğü
İl İdare Kurulu Müdürlüğü
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İl Planlama ve Koordinasyon
Müdürlüğü
İl Yazı İşleri Müdürlüğü
İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü
Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü
Sahil Güvenlik 71. Bot Komutanlığı
Şehit ve Gazi İşlemleri Şube
Müdürlüğü
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
Aksa Çedaş İl Müdürlüğü
Türk Telekom İl Müdürlüğü
Fiskobirlik Genel Müdürlüğü
Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel
Sekreterliği
Giresun Üniversitesi’ne bağlı;
10 Fakülte, 3 Enstitü, Devlet
Konservatuarı, 5 Yüksekokul, 11
Meslek Yüksekokulu
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Türkiye Halkbankası A.Ş.
Vakıflar Bankası A.Ş.
Akbank
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Denizbank
Finansbank
Garanti Bankası
HSBC
ING Bank
Kuveyt Türk Katılım Bankası
Türk Ekonomi Bankası
Türkiye Finans Katılım Bankası
Türkiye İş Bankası
Şekerbank
Yapı ve Kredi Bankası
Asya Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Borsası
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Ziraat Odası
Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi
Gazeteciler Derneği
Makine Mühendisleri Odası
Mimarlar Odası
Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler
Odası
Jeofizik Mühendisleri Odası
Tabipler Odası
Veteriner Hekimler Odası
İnşaat Mühendisleri Odası
Elektrik Mühendisleri Odası
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
42. Bölge Giresun Eczacılar Odası
Giresun Verem Savaş Derneği
Türkiye Kızılay Derneği Giresun Şubesi
Türkiye Yardım Sevenler Derneği
Giresun Şubesi
Ziraatçılar Derneği Giresun Şubesi
Türk Ocakları Derneği Giresun Şubesi
Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği
Giresun Şubesi
Atatürkçü Düşünce Derneği Giresun
Şubesi
Giresun Sigorta Acenteleri Derneği
Türk Hemşireler Derneği Giresun Şubesi
Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme
Kurumu Giresun Şubesi
Türk Hava Kurumu Giresun Şubesi
İlim Yayma Cemiyeti Giresun Şubesi
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul
ve Yetimleri Derneği Giresun Şubesi
Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği
Giresun Şubesi
Giresun’a Ait Ekonomik Göstergeler
2008 yılında kişi başına gayri safi katma değer TR90 (Giresun, Artvin, Gümüşhane, Ordu, Rize Trabzon) Bölgesinde 7.059
dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu değer 9.384 dolar olan Türkiye değerinin altındadır. Bu değer ile TR90 Bölgesi, 26 bölge
içerisinde 14. Sırada yer almaktadır.
Türkiye
9.384
10000
7.059
8000
6000
4000
2000
0
Kaynak: TUİK
2010 yılında sanayi ve hizmetler sektöründe çalışan sayılarının Türkiye toplamı içindeki payına bakıldığında, TR90
(Giresun, Artvin, Gümüşhane, Ordu, Rize Trabzon) Bölgesi değeri %2,53’tür.
3
TR90 Bölgesi
%
Ordu, Rize, Trabzon
97%
Kaynak: TUİK
___29
Giresun’a Ait İhracat Ve İthalat Rakamları
Aşağıdaki tabloda, 2012 yılında Giresun’a bağlı firmalar tarafından yapılan ithalat ve ihracat rakamları ile Türkiye
sıralamaları belirtilmiştir.
İl
Giresun
İthalat (bin dolar)
İhracat (bin dolar)
Sıra
Sıra
9.851
69
175.028
35
Kaynak: TUİK
Giresun’da yapılan ithalatın 2012 yılı için ekonomik faaliyetlerine göre dağılımına bakıldığında en büyük pay %62,3 ile
imalat sektörüne aittir.
İl
Ekonomik Faaliyete Göre İthalat (bin dolar)
Giresun
Tarım ve Ormancılık
Balıkçılık
İmalat
3.693
02
6.139
Kaynak: TUİK
Giresun’dan yapılan ihracatın 2012 yılı için ekonomik faaliyetlere göre dağılımına bakıldığında en büyük pay %50,5 ile
imalat sektörüne aittir.
İl
Giresun
Ekonomik Faaliyete Göre İhracat (bin dolar)
Tarım ve Ormancılık
İmalat
86.670
88.358
Kaynak: TUİK
TR90 Bölgesinde bulunan İhracatçı firmaların kanuni merkezleri ve aylar bazında ihracat performansı 31.03.2014 (bin
dolar)
TR90 Bölgesi İller
30___
Dönem
Ocak 2014
Şubat 2014
Mart 2014
Giresun
13.951,12
13.985,27
14.754,85
Artvin
4.268,14
4.819,12
6.748,80
Gümüşhane
49,02
46,11
149,75
Ordu
16.932,31
17.052,31
14.967,92
Rize
10.921,87
40.035,87
24.170,83
Trabzon
97.720,57
97.305,55
94.087,43
Kaynak: http://www.tim.org.tr/tr/ihracat-ihracat-rakamlari-tablolar.html
Giresun’da Mülkiyet Durumu
2011 yılı TR90 Bölgesi İlleri kapsamında ev sahibi hane halkı oranı ve Türkiye sıralaması,
Ev Sahibi Olan Hanehalkı
TR90 Bölgesi İller
%
Sıra
Giresun
77,08
12
Artvin
74,54
25
Gümüşhane
70,84
49
Ordu
77,49
10
Rize
79,29
6
Trabzon
73,48
30
Giresun’a Ait Eğitim Göstergeleri
2012/2013 döneminde, TR90 Bölgesinde ilkokulda öğretmen başına öğrenci sayısı, ilkokul net okullaşma oranı, ortaokul
okullaşma oranı ve ortaöğretimde (lise) net okullaşma oranı ile illerin Türkiye sıralamaları,
TR90
Bölgesi İller
İlkokulda Öğretmen
Başına Öğrenci Sayısı
İlkokul Net Okullaşma
Oranı
Ortaokul Net
Okullaşma Oranı
Ortaöğretim (Lise) Net
Okullaşma Oranı
Sıra
%
Sıra
%
Sıra
%
Sıra
Giresun
18
34
98,78
38
94,95
25
85,31
10
Artvin
15
70
99,82
2
96,13
10
86,73
7
Gümüşhane
18
33
93,95
79
80,82
81
67,89
56
Ordu
17
41
94,82
77
91,53
58
69,55
54
Rize
14
74
98,49
54
96,68
5
92,44
1
Trabzon
16
64
98,89
31
95,75
17
83,58
16
2012/2013 döneminde, Ortaöğretimde teorik yaş grubunda bulunan öğrencilerin, yine aynı teorik yaş grubundaki nüfus
içerisindeki payına bakıldığında Giresun İli %85,31 ile %70,06 olan Türkiye değerinin üstünde yer almaktadır.
___31
TR90 Bölgesinde bulunan illerin ortaöğretimde (lise) net okullaşma oranları,
100
80
60
85,31
92,44
86,73
67,89
83,58
69,55
40
20
0
Giresun
Artvin
Ordu
Rize
Trabzon
2012 yılı Giresun merkez ve ilçelerinde okuma yazma durumu,
32___
İlçeler
Okuma Yazma Bilmeyen Kişi Sayısı
Okuma Yazma Bilen Kişi Sayısı
Merkez
4.774
106.569
Alucra
Bulancak
Çamoluk
Çanakçı
Dereli
Doğankent
Espiye
Eynesil
Görele
Güce
Keşap
Piraziz
Şebinkarahisar
Tirebolu
Yağlıdere
766
7.001
2.239
52.440
1.116
4.118
635
5.578
2.307
16.510
350
5.706
1.323
26.915
967
10.886
1.615
25.317
404
6.860
1.231
17.291
482
12.021
1.480
19.062
1.848
24.936
1.226
13.787
2012 yılı Giresun, TR90 Bölgesi ve Türkiye’de okuma yazma durumu,
Yer Adı
Okuma Yazma Bilmeyen Kişi Sayısı
Okuma Yazma Bilen Kişi Sayısı
Giresun
22.763
355.067
TR90 Bölgesi
Türkiye
134.816
2.144.357
2.788.757
63.347.643
2012 Yılı Giresun'da Mezun Olunan Okullara Göre Mezun Sayısı
100000
88.065
80000
69.490
60000
59.129
40000
29.715
20000
0
17.204
Ortaokul
/dengi
Lise
/dengi
Yüksekokul
& Fakülte
1.407
314
Yüksek
Lisans
Doktora
___33
Giresun’a Ait İşsizlik, İstihdam Ve İş Gücü Göstergeleri
2011 yılı Giresun ili ve Türkiye işsizlik oranları,
10
8.3
8
7.9
6
4
2
0
Giresun
34___
Türkiye
Kaynak: TUİK
Giresun’da İşsizlik Göstergeleri
2011 yılı Giresun ili işgücüne katılım oranı ve istihdam oranı,
İşgücüne Katılma Oranı
İl
Giresun
İstihdam Oranı
%
Sıra
%
Sıra
49,6
29
45,4
36
2011 yılı nüfus ve konut araştırmasına göre Giresun ili hizmet sektörüne istihdam edilenlerin oranı %37 değeri ile 61. sıra
gelmektedir. Bu değer ile Giresun, %50,1 alan Türkiye değerinin altındadır.
Hizmet Sektöründe İstihdam Edilenlerin Oranı,
60
50.1
50
40
37
30
20
10
0
Giresun
Türkiye
TR90 Giresun, Artvin, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon düzey 2 bölgesinde 2012 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun
işgücüne katılma oranı %55,5 iken işsizlik oranı %6,3’tür. İstihdam edilenlerin %55,2’si tarım, %31,4’ü hizmet sektöründe
istihdam edilmektedir. Sanayide istihdam ise %13,4 ile hizmetler sektöründen sonra gelmektedir.
___35
Giresun’da Su Tüketimi
2010 yılı için belediyelerde kişi başına çekilen günlük su miktarı Giresun’da 230 litre olmuştur. Bu değer ile Giresun, 216
litre olan Türkiye değerinin üzerinde olup, 38. Sırada yer almaktadır.
350
300
200
150
306
291
250
245
230
234
188
100
50
0
Giresun
Artvin
Ordu
Rize
Trabzon
Giresun’da Sağlık
2011 yılındayüz bin kişi başına düşen hastane yatak sayısı Giresun’da 300 değeri ile 252 Türkiye değerinin üzerindedir.
400
350
300
250
200
150
100
50
0
36___
398
300
Giresun
270
Artvin
257
271
Ordu
313
Rize
Trabzon
2011 yılında Giresun’da bulunan hekim ve hemşire sayısı ile Türkiye sıralaması,
Hekim Sayısı
İl
Giresun
55
Hemşire Sayısı
%
Sıra
0,44
48
889
%
Sıra
0,71
38
Giresun’un Tarım Ve Hayvancılık Göstergeleri
İldeki Toplam Çiftçi Aile Sayısı
85.000
ÇKS’ye Kayıtlı Çiftçi Aile Sayısı
76.000
Fındık Üretimi Yapan Çiftçi Aile Sayısı
80.000
Balıkçılık Yapan Aile Sayısı ( Deniz + İç Su )
5.000
Hayvancılık Yapan Çiftçi Aile Sayısı
25.000
Arıcılık Yapan Çiftçi Aile Sayısı
7.500
Çay Üretimi Yapan Çiftçi Aile Sayısı
11.092
Giresun’da Arazi Dağılımı
ha
166.369
131.902
Çayır - Mera alanı
150.000
Orman alanı
245.129
Tarım alanı
* 2013 yılı İVA verilerine göre hazırlanmıştır.
___37
Giresun’da Tarım Arazisi Dağılımı
117.729
120000
100000
80000
Fındık Alanı
0.05
1.65
2.749
2
3.381
Tarla Alanı
1.9
0
25.54
20000
42.491
40000
70.76
60000
Sebze Alanı Örtü Altı Alanı
2009-2013 Fındık Rekoltesi
2009-2013 Yılları arası Türkiye fındık rekoltesi (Ton Kabuklu)
2009 SEZONU 2010 SEZONU 2011 SEZONU 2012 SEZONU 2013 SEZONU
Giresun
Türkiye
% Değeri
76.273
63.776
53.108
110.168
84.000
490.877
655.210
452.866
707.391
566,385
15,5
9,7
11,7
15,5
14,8
Giresun / Türkiye Oranı
2013
2012
2011
2010
2009
38___
Miktar Ha
Oran %
Giresun’da Hayvancılık
adet
Hayvan Sayısı
92.700
Tek Tırnaklı
87.240
Kanatlı (Ticari)
Arılı Kovan
3.000
930
79.070
* 2013 yılı İVA verilerine göre hazırlanmıştır.
Giresun’da Bitkisel Üretim
ha
Bitkisel Üretim Alanları
117.729
203
4261
Kivi
Ceviz
363
Armut
70
111
150
Elma
Kiraz
Dut
999
592
Fındık
2.009
11.416
7.351
4.592
Arpa
Mısır
Yonca
Korunga
1.220
Patates
___39
ton
Bitkisel Üretim Miktarları
Fındık
18.370
3.788
6.215
11.394
Kivi
Ceviz
Armut
Elma
15.269
Kiraz
Dut
24.341
84.000
2.477
Arpa
Mısır
1.767
4.098
29.312
Yonca
4.942
1.670
936
Korunga
Patates
Giresun’da Hayvansal Üretim
Giresun'da Hayvansal Üretim
5640
40180
96779
ton
Deniz Ürünleri Üretimi
Yumurta Üretimi
2212
Bal Üretimi
Süt Üretimi
Et Üretimi
425000
40___
Giresun’daki Obalar ve Oba Nüfusu
Giresun ili genelinde belirlenen oba sayısı ile obalarda yaşayan çiftçi aile sayısı,
Mera ve Yaylak Alanı (Hektar)
Tespit
Tahdit
OBA SAYISI
( Adet )
Alucra
6141
-
-
-
Çamoluk
Bulancak
Dereli
Doğankent
Espiye
Eynesil
Görele
Güce
Merkez
Şebinkarahisar
Yağlıdere
Toplam
2430
-
-
-
12332
-
64
1893
25401
-
87
3697
1912
-
11
492
10715
-
49
3325
59
-
2
61
1176
-
13
233
11848
-
21
1109
177
-
2
110
30402
-
92
1977
9267
-
46
1029
111.860
91.000
387
13.926
İlçe Adı
AİLE SAYISI
(Adet)
Giresun’da Turizm ve Kültür
Giresun'u Ziyaret Eden Yerli ve Yabancı Turist Sayısı
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
Yerli Turist
Yabancı Turist
Toplam
100000
0
2011
2012
2013
___41
Giresun'da Konaklayan Yerli ve Yabancı Turistlerin Geceleme Sayısı
2013
2012
200000
150000
100000
50000
0
Yabancı
Yerli
Toplam
Yabancı
Yerli
Toplam
Geceleme Sayısı
GİRESUN İLİ İŞLETME BELGELİ TESİSLERİ, 2013
42___
Tesis Kodu
Belge Tarihi
Tesis Adı
Adresi
İlçesi
Sınıf
Adı
7552
Jasmin Otel
Gemiler Çekeği Mah.
Çerkez Mevkii
Giresun
4ê
Giresun
3ê
Giresun
3ê
Giresun
2ê
Giresun
2ê
23
42
Giresun
2ê
32
62
Giresun
2ê
26 + 5
SUİT
47
Giresun
1ê
25
50
0(454) 212 65 14
Giresun
3ê
20
50
0(454) 201 28 28
0(454) 201 28 28
3ê
31 + 3
SUİT
56
0(454) 711 35 40
3ê
60
120
0(454) 212 11 11
0(454) 654 22 41
2739
05.11.1996
7059
23.12.1997
9247
05.08…
7057
23.12.1997
1945
07.07.1998
9027
15.04.2003
Ormancılar
Oteli
Serenti
Otel
Giresun
Oteli
8498
Kaan Otel
Sultan Selim Mah.
Damcılar
Otel
Hancılar
Otel
Amazon
Aretias Otel
Hacı Miktat Mah.
Fatih Cad. No:17
Fatih Mah. Konuk
Cad. No:17
Güneyköy
Uzuncakum Mevkii
12918
18.03.2015
9113
09.07.2013
12125
13.11.2012
Kit-tur Otel Arif Bey Cad. No:2
Otel Başar
Atatürk Bulvarı
Liman Mevkii
Çarıkçı Otel Osmanağa Cad. No:6
Gazi Cad. No:6
Arif Bey Cad. İşpazarı
S. No:12
Atatürk Bulvarı
No:103
Ş.karahisar
Keşap
Oda
Sayısı
85 + 8
SUİT
50 + 2
SUİT
54 + 6
SUİT
33 + 1
SUİT
Yatak
Sayısı
170
100
114
59
Telefon/Faks
0(454) 214 16 46
0(454) 214 16 41
0(454) 212 02 55
0(454) 212 30 34
0(454) 212 99 20
0(454) 212 99 29
0(454) 216 10 26
0(454) 216 45 78
0(454) 216 67 95
0(454) 212 71 05
0(454) 212 94 34
0(454) 212 95 55
0(454) 216 30 17
0(454) 216 60 38
MAHALLİ İDARELERCE BELGELENDİRİLEN KONAKLAMA TESİSLERİ ENVANTERİ, 2013
Tesis Adı
Oda Yatak
Sayısı Sayısı
Adresi
İlçesi
Telefon/Faks
Türü
Sınıfı
Keskin Turistik Otel
Mesudiye Mah.
Hürriyet Cad. No:154/B
Alucra
0 (454) 751 32 17
Otel
2. Sınıf
27
54
Sena Otel
Yunus Emre Mah.
Çevreyolu
Alucra
0 (454) 751 40 98
Otel
2. Sınıf
27
56
Güngör Otel
İhsaniye Mah. Uğur
Mumcu Cad. No:47
Bulancak
0 (454) 314 12 07
Otel
1. Sınıf
15
30
Kayalar Otel
Hükümet Cad. No:20
Bulancak
0 (454) 318 02 96
Otel
1. Sınıf
16
26
Andoz Otel
Kemal Şahan Cad. No:3
Espiye
0 (454) 611 48 82
Otel
3. Sınıf
21
40
Konak Otel
Cumhuriyet Cad.
No:43
Espiye
0 (454) 611 41 14
Otel
3. Sınıf
22
35
Bulut Otel
Fatih Cad. No:10
Giresun
0 (454) 216 41 15
Otel
3. Sınıf
14
22
Kale Otel
Sultan Selim Mah.
Kazancılar Sokak
No:22
Giresun
0 (454) 212 77 87
Otel
3. Sınıf
12
22
Lonca Butik Otel
Kapu Mah.
Giresun
0 (454) 216 15 57
Otel
12
17
Kılıç Otel
Çınarlar Mah. İniş Sk.
No:3
Giresun
0 (454) 216 19 52
Otel
2. Sınıf
21
39
Villa Mote
Maden Mah. Eğrice
Mevkii 2. Sk. No:1
Piraziz
0 (454) 361 53 43
0(454) 361 38 10
Otel
3. Sınıf
10
35
Başaran Otel
Bülbül Mah. Atatürk
Cad. No:2/A
Ş.karahisar
0 (454) 711 43 30
0 (454) 711 25 05
Otel
3. Sınıf
33
65
Selin Ay Otel
Fatih Mah. Giresun
Cad.No:94
Ş.karahisar
0 (454) 711 41 41
0 (454) 711 35 20
Otel
3. Sınıf
22
40
Huzur Otel
Cintaşı Mah. No:143
Tirebolu
0 (454) 411 40 93
Otel
2. Sınıf
6
16
Yılgın Otel
Yılgınköyü Küme Evler
No:9
Tirebolu
0 (454) 423 24 25
Otel
3. Sınıf
70
120
Eren Pansiyon
Yeniköy Mah. No:15/1
Tirebolu
0 (454) 411 46 00 Pansiyon
8
20
Safkad Pansiyon
Körliman Mah. No:354
Tirebolu
0 (454) 429 33 50 Pansiyon
14
40
Yuvam Pansiyon
Körliman Mah. Amiral
Şükrü Okan Cd.No:270
Tirebolu
0 (454) 429 34 34 Pansiyon
50
80
Asarkaya Günübirlik
Tesisi
Karakoç Köyü
Hanyanı Mah. No:3/1
Keşap
0 (454) 649 69 00
Plaj
0 (454) 641 32 66 Kamping
Alanı
40 ad.
___43
YAYLALARDAKİ KONAKLAMA TESİSLERİ
Yer
Tesis Adı
Yatak Sayısı
Telefon
Kümbet Yaylası
Birun Tesisleri
27
5 Dublex
0 (454) 386 61 11
Kümbet Yaylası
Kümbet Zirve Otel
22
48
0 (454) 386 60 80
Kümbet Yaylası
Mert Turistik Tesisleri
11
24
0 (454) 386 62 30
Kümbet Yaylası
Kümbet Chalet Pansiyon
Kulakkaya Yaylası
Zifin Otel
7 Aile odası + 3
oda (duş ortak)
28
TURİZM MERKEZİ İLAN EDİLEN YERLER
Sıra
No
Adı
1
Kümbet Yaylası Turizm Merkezi
2
Bektaş Yaylası Turizm Merkezi
3
Kulakkaya (Yavuzkemal) Yaylası Turizm
Merkezi
4
Aksu Şenlik Alanı Turizm Merkezi
5
Sis Dağı Yaylası Turizm Merkezi
GİRESUN İLİ SANAT GALERİSİ
44___
Oda Sayısı
0 (454) 386 62 17
56
0 (454) 390 90 90
GİRESUN İLİ TURİZM RUHSATLI RESTORANTLAR
Adı
Adres
Telefon
Farnakia
Restaurant Bistro
Hükümet
Konağı Karşısı
İnönü Cad.
No:187/A
GİRESUN
0 (454)
216 36 32
GİRESUN İLİ EKO TURİZM KÖYLERİ
Adı
Adres
Telefon
Can Akengin
Sanat Galerisi
Kapukahve Mah.
Bekirpaşa Cad.
Giresun
0 (454)
215 71 94
Adı
İlçesi
Giresun İnece Köyü
Bulancak
Giresun Şeyhli Köyü
Piraziz
GİRESUN İLİNDEKİ KÜTÜPHANELER
Adı
Adres
Telefon
İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
Çınarlar Mah. Gazi Cad. No:153
28100 Giresun
0 (454) 216 16 26
0 (454) 216 98 11
Merkez Çocuk Kütüphanesi
Çınarlar Mah. Fevzi Paşa Cad.
No:44 Giresun
0 (454) 216 25 16
Giresun 125.Yıl Halk Kütüphanesi
Kale Mah. Eşref Dizdar Cad.
No:18 Giresun
0 (454) 212 74 63
0 (454) 212 74 63
Bulancak 75.Yıl Halk Kütüphanesi
Müdürlüğü
Bulancak Mah. Cemal Gürsel
Cad. No:6 Bulancak/Giresun
0 (454) 318 20 62
0 (454) 318 20 62
Şebinkarahisar Hüseyin Hüsnü Tekışık
İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
Bülbül Mah. Rıfat Paşa Cad.
No:18 Şebinkarahisar/Giresun
0 (454) 711 44 91
0 (454) 711 44 91
Alucra Hulusi Tekışık İlçe Halk
Kütüphanesi
Mesudiye Mah. Hürriyet Cad.
No:98 Alucra/Giresun
0 (454) 751 31 37
0 (454) 751 31 37
Dereli İlçe Halk Kütüphanesi
Cemal Müd. Cad. No:3/3
Dereli/Giresun
0 (454) 381 22 42
0 (454) 381 22 42
Doğankent İlçe Halk Kütüphanesi
Sadaklı Mah. Özel İdare
Binası No:9 Doğankent/
Giresun
0 (454) 471 58 67
Espiye İlçe Halk Kütüphanesi
Kemal Şahan Cad. Özel İdare
Binası Kat:2 Espiye/Giresun
0 (454) 611 24 99
0 (454) 611 40 75
Eynesil İlçe Halk Kütüphanesi
Gümüşçay Mah. Av. Bilal Güdük
Cad. No:11/4 Eynesil/Giresun
0 (454) 581 34 27
Görele İlçe Halk Kütüphanesi
Safiye Mah. Niyazi Kahraman
Sokak No:9/1 Görele/Giresun
0 (454) 513 10 29
0 (454) 513 10 29
Keşap İlçe Halk Kütüphanesi
Bozkurt Mah. Fatih Cad.No:10
Keşap/Giresun
0(454) 641 25 34
Piraziz İlçe Halk Kütüphanesi
Şehit Bahtiyar Aydın
Bulvarı No:8/1 Piraziz/Giresun
0 (454) 362 00 11
Tirebolu Temel Gündoğdu
İlçe Halk Kütüphanesi
Yeniköy Mah. Amiral
Şükrü Okan Cad. No:4
Tirebolu/Giresun
0 (454) 411 48 52
0 (454) 411 41 94
Yağlıdere İlçe Halk Kütüphanesi
Merkez Mah. Cumhuriyet Cad.
No:30/1 Yağlıdere/Giresun
0 (454) 671 27 41
___45
Giresun Organize Sanayi Bölgesi
Kuruluş Yılı:
1990
Toplam Alan:
700.000 m2
Sanayi Alanı:
339.214 m2
Arsa Bedeli:
Teşvik kapsamında ücretsiz tahsis edilebilir.
Toplam Parsel:
36 (5000-21.000 m2)
Şehir M. Uzaklık: 7 km
Bulancak Organize Sanayi Bölgesi
Kuruluş Yılı:
1990
Toplam Alan:
474.000 m2
Sanayi Alanı:
365.000 m2
Arsa Bedeli:
Kamulaştırma ve planlama aşamasında olduğundan şu anda arsa tahsisi yapılamamaktadır.
Toplam Parsel:
Kamulaştırma ve planlama aşamasında olduğundan şu anda arsa tahsisi yapılamamaktadır.
Şehir M. Uzaklık: 23 km
Giresun’dan Dünyaya Neler Satabilirsiniz?
Giresun’un ihracata konu olabilecek en önemli ürünü fındıktır. Türkiye’nin fındık üretiminde %15 lik bir paya sahip olan
Giresun fındığı, kalitesi ile ilin ihraç edilebilecek en önemli markası olarak karşımıza çıkmaktadır.
Son yıllarda ilimize tekstil sektöründe önemli yatırımlar gerçekleştirilmiştir. 2012 / 3305 sayılı Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ile teşvik uygulamalarında V. bölgede yer alan ilimize ulusal markaların yatırım
yapmaları dikkat çekmiştir. Emek yoğun bir sektör olan tekstil sektöründe ilimizde üretilen ürünler ihraç edilebilecek
ürünler arasında önemli bir yere sahiptir.
Giresun doğal maden suları ve kaynak suları açısından zengin bir ildir. Hali hazırda faaliyet gösteren ulusal markaları,
doğal kaynak suları, maden suları ve meyveli sodaları ihraç edilebilecek önemli ürünlerdir.
Giresun’da başta kuruyemiş makineleri olmak üzere, asansör kapıları, konveyör, katı yakıt kazanları gibi makinaların
üretimi gelişmiştir ve dünyanın birçok ülkesine ihraç edilmektedir.
Geniş orman alanlarına sahip olan Karadeniz bölgesinde ve dolayısıyla Giresun’da orman ürünleri ve mobilya imalatı
oldukça gelişmiştir. Bu sebeple Okul sıraları, mobilya, ofis mobilyaları ihraç edilebilecek önemli ürünleridir.
Giresun Doğal güzellikleri ile ilerleyen yıllarda Turizm alanında turistlerin ilgisini çekebilecek ve büyük yatırımları
bünyesinde toplayabilecek bir şehirdir. Özellikle Bektaş, Kümbet gibi yaylaları, dağları, kilometrelerce uzayıp giden
doğal plaj özelliğine sahip sahilleri, zengin bitki örtüsü, çağlayanları, çay ve akarsuları ile deniz turizmi, doğa yürüyüşleri,
dağcılık, tırmanma, bisiklet sporları, rafting, off-road gibi sporlara uygun coğrafi özellikleri şehrin dünyaya satılabileceği
en önemli zenginlikleridir.
46___
Giresun
İle İlgili Bunları
Biliyor Musunuz?
•
Giresun Adası’nın Karadeniz’in yaşanabilir tek adası olduğunu...
•
Giresun’un kirazın anavatanı olduğunu...
•
Türkiye’de üretilen fındığın %15 ‘inin Giresun’da yetiştirildiğini...
•
Giresun’da yetiştirilen fındığın dünyanın en kaliteli fındığı olduğunu ve literatürde “Giresun Kalite Fındık” olarak
yer aldığını...
•
Giresun İhracatında fındığın %85’lik bir paya sahip olduğunu...
•
Giresun’un doğu bölgesinde yetiştirilen çayın; toprağın daha az metal içermesi, daha çok minerale sahip
olması, daha fazla yağış alması ve daha çok güneş görmesi sebebiyle bölge çaylarına oranla aromasının daha
iyi olduğunu...
•
Giresun’un Dünyanın en geniş vejetaryen mutfağına sahip olduğunu...
•
Giresun’da ikinci organize sanayi bölgesinin “Bulancak” ilçesinde kurulduğunu ve yakın bir tarihte faaliyete
geçeceğini...
•
Giresun – Ordu Havaalanının 2014 yılında faaliyete geçeceğini...
•
Doğa yürüyüşleri, dağcılık, tırmanma, bisiklet sporları, rafting, off-road gibi sporlara uygun coğrafi özelliklere
sahip olduğunu...
•
Kümbet, Bektaş, Kulakkaya, Melikli Obası, Tamdere, Sis Dağı , Paşakonağı, Karagöl Dağları, Çakrak ve daha birçok
yaylaya sahip olduğunu ve bu yaylaların birçoğunun sahip oldukları doğal güzellikleri ile Turizm Merkezi olarak
ilan edildiğini…
___47
Stratejik Plan Nedir?
Stratejik Plan şu anda bulunduğumuz mevcut durumdan; ulaşmak istediğimiz duruma gelebilmemizde köprü
vazifesini gören en önemli araçtır. Strateji kelimesinin aslı Yunanca, STRATEGIA kelimesinden gelir ve komutanlık sanatı
anlamındadır. Bu anlamda baktığımızda, savaştan önce askerlerin en uygun ve avantajlı bir şekilde konumlandırılması
demektir. Taktik kelimesinin aslı da Yunanca, TAKTIKOS kelimesinden gelir ve anlamı, savaş sırasında askerlerin yaptığı
manevralardır. Bu anlamda baktığımız zaman, strateji savaş başlamadan önce yapılan uzun vadeli bir çalışma, taktik ise;
savaş sırasında hedefe varmak için yapılan hızlı ve kısa dönemli hareketlerdir.
Stratejik planlama bir yönetim aracıdır. Diğer bütün yönetim araçları gibi sadece tek bir amaç için kullanılır;
organizasyonun işini daha iyi yapmasına ve kendi enerjisine odaklanmasına yardımcı olmak, çalışanlarının aynı amaç
için çalışıyor olmalarını sağlamak, faaliyette bulunduğu ortamın çevresindeki değişikliklere göre yönünü belirleyip
o yöne doğru gitmesini sağlamak. Kısaca stratejik planlama bir organizasyonun ne olduğunu, ne yaptığını ve neden
yaptığını şekillendiren ve ona bu konularda kılavuzluk yapan temel kararları ve eylemleri geleceğe odaklı olarak üreten
sistemli çabadır. Stratejik planlama bir süreçtir. Sonu yoktur. Sürekli değişen çevre koşulları ve iç gelişmeler stratejik
planın sürekli olarak değişen bu şartlara uyum sağlayacak bir şekilde güncellenmesini gerektirir.
Stratejik plan, yapıldıktan sonra bir kenara atılan ve unutulan bir doküman değil, sürekli izlenerek güncellenmesi
gereken araçtır. İş Modelinin yapıtaşları yerine oturmuş olsa dahi işin karşısına çıkan ve engel yaratan tehditleri ortadan
kaldırmak veya olumlu etkileyen fırsatları değerlendirmek için planların sürekli güncellenmesi şarttır.Bir durumdan, bir
başka duruma geçileceğine göre olmazsa olmaz şekilde yaşanacak olan değişimi de planlamak gerekir.
Strateji gelecekle ilgilidir. Pek çok kurum, geleceğe yönelik hedefler yerine bugünün hedefleriyle uğraşmaktadır. Her
kurum kendi alanında en iyisi olmayı, mükemmeli yakalamayı ister, bu amacı gerçekleştiremediğinde ise, yönetim hatayı
değil hatalıyı aramaya başlar. Yapılan incelemeler yaşanan hataların % 82’ sinin yanlış planlamalardan kaynaklandığını
göstermektedir.
Stratejik Plan aşağıdaki soruların cevaplarını ortaya çıkarır,
•
Şu anda neredeyiz?
•
Gelecekte nerede olmak istiyoruz?
•
Olmak istediğimiz yere nasıl ulaşırız? Hangi adımları atmamız gerekir?
•
Bu adımları atarken rekabet üstünlüklerimiz ne olur? Kayıplarımız olur mu? Bu kayıpları nasıl fırsata
dönüştürürüz?
•
Bu yolculukta gelişimimizi nasıl izleyecek ve değerlendireceğiz?
48___
Stratejik Planlama Öncesi Sorulması
Gereken Sorular
ÜYELER AÇISINDAN
Üyelerimizin çözülmesini istediği sorun/sorunlar nedir?
Biz bu sorun/sorunları çözebiliyor muyuz?
Üyelerimizin hizmet alma tercihleri nelerdir?
Karşılayabileceğimiz, ancak henüz karşılayamadığımız bir üye ihtiyacı var mı?
HİZMET AÇISINDAN VE REKABET AÇISINDAN
Hizmetimizi, rakip odaların hizmetinden ayıran temel özellikler nelerdir?
Rakiplerimiz kimlerdir?
Rakiplerimizin işlem hacimleri nelerdir?
Rakiplerin hizmetlerini bizim hizmetlerimizden değişik kılan noktalar nelerdir?
Rakiplerimizin uyguladıkları sistemler nelerdir? Bizim sistemlerimiz ile arasındaki farklar ne ölçüdedir?
ÇEVRESEL AÇIDAN
İş yapma şeklimizi değiştirmesi muhtemel engeller (teknik, sosyal, ekonomik, siyasi, çevresel) var mı?
Varsa bunların gelişme hızı nedir?
Bunlara karşı önlemler geliştiriyor muyuz?
DİĞER SORULAR
Günlük reaksiyonlar yerine zamanında stratejik değişiklikler yaparak proaktif olabiliyor muyuz?
Vizyon, misyon ve değerlerimiz tam olarak belirlendi mi?
Başarımızı engellemesi muhtemel içsel sıkıntılarımız var mı?
Hedeflerimize ulaşmak için kullanacağımız taktikler belirli mi?
Stratejimiz doğrultusunda gittiğimizi gösterecek ölçümler (üye, çalışan ve toplum memnuniyeti vb.) belirlendi mi?
Ne Yaptık ?
Stratejik planlama ekibimizi kurduk.
Stratejik planlama takvimizi yaptık.
Paydaşlarımızı belirledik.
Paydaşlarımızı çalıştaylara davet ettik.
Giresun için pest analizi yaptık.
Gtso için swot analizi yaptık.
Vizyonumuzu belirledik.
Misyonumuzu belirledik.
Pest pareto analizi yaptık.
Swot tekrarlanabilirlik analizi yaptık.
Pest analizinden ana ve alt stratejiler türettik.
Swot analizinden ana ve alt stratejiler türettik.
Stratejilerden performans göstergeleri belirledik.
Performans göstergelerinden stratejik faaliyetler türettik.
Stratejik faaliyetleri bütçeledik.
Stratejik planımızı yayınladık.
Süreç şemalarımızı (kaplumbağa) oluşturduk.
Spik’lerden hareketle bölüm faaliyet planlarımızı
hazırladık.
Hedef ve faaliyetlerimizi akreditasyon komitesi ve ygg’de
izlemeye başladık.
___49
Burcu AKKAYA Yön. Sis. Akreditasyon Sorumlusu
50___
Genel SekreterGenel Sekreter
Yardımcısı
SORUMLU
FS
G
P
Stratejik
Planlama
İç Paydaş
Çalıştayı
(Step 1)
Stratejik
Planlama
Dış Paydaş
Çalıştayı
Kurumsal
P
Kurumun Yapısı, Varoluş Amacı
Bilgi ve
Danışman-SPE
İG
Hakkında Bilgi Toplanılması
G
Belge Analizi
1.Çalıştay Raporunun
P
Yönetim
Stratejik
İncelenmesi, Paydaş, Swot
Kurulu- MeclisİG-FSPlanlama
Analizi, PEST Analizi, Vizyon ve
Personel-Meslek KT-TK-EK
İç Paydaş
G
Misyonun Gözden Geçirilerek
Komiteleri
Çalıştayı
Son Haline Getirilmesi
Stratejik
P
Planlama
Stratejik Plan Ekibi Üyelerinin
İG-FSYönetim Kurulu
Ekibinin
Seçilmesi ve Atanması
KT-TK-EK
G
Kurulması
SPE’nin Stratejik Planı
P
İncelemesi, Gelen Veriler İle
SPE
İG-FSStratejilerin Belirlenmesi,
SPE
Çalıştayları
KT-TK-EK
G
Bütçelenmesi, Görev
Paylaşımlarının Yapılması
Stratejik Plan Vizyon ve Misyon
Yönetim
P
İG-KTKavramı, Paydaş Analizi, Swot
Kurulu- MeclisAnalizi ve Strateji Geliştirme
Personel-Meslek TK-EK
G
Yöntemleri Metodojileri
Komiteleri
GTSO Vizyon ve Misyon
P
Yönetim
Belirleme, Paydaş Analiz Etme,
İG-FSKurulu- MeclisSWOT ve PEST Analizlerini
Personel-Meslek KT-TK-EK
G
Hazırlama, Verilere Göre Olması
Komiteleri
Gereken Stratejilerini Belirleme
Belirlenen Dış Paydaşlar ile
P
Yönetim KuruluKokteyl Tarzında Bir Toplantı
İG-FSPersonel-Dış
KT-TK-EK
Organize Edilmesi ve Fikirlerin
G
Paydaşlar
Alınması
Danışman Araştırması,
Tekliflerin Toplanması,
Danışmanın Seçilmesi ve
Sözleşme Yapılması
Stratejik
Planlama
Danışmanı
ile Anlaşma
Yapılması
Stratejik
Planlama
Eğitimi
ADIM DETAYI
PROJE ADIMI
T
E
R
KAYNAK M
İ
N
45
46
47
KASIM
48
49
2013
50
51
ARALIK
52
1
2
3
OCAK
4
5
6
7
8
ŞUBAT
9
10
2014
11
12
MART
13
14
15
16
17
NİSAN
18
Stratejik Planlama Takvimi
___51
Yasal Yükümlülükler Ve Mevzuat Analizi
18.05.2004 tarih ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu, Giresun Ticaret ve Sanayi
Odası’nın sahip olduğu sorumlulukların yasal dayanağını oluşturmaktadır. Bununla birlikte Giresun Ticaret ve Sanayi
Odası’nın yürütmüş olduğu faaliyetlerin kapsamını ,Odanın iç yönetmeliği, 5174 sayılı kanun gereği çıkarılan diğer
yönetmelikler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından verilen diğer görevler, diğer ilgili kanunlar ile üyelerin talepleri
belirlemektedir.
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ve diğer Odaların Kanun ile belirlenen başlıca görevleri şunlardır:
• Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak
gelişmesine çalışmak.
• Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili kanunlar çerçevesinde resmî
makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi,
başvuruları durumunda kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak.
• Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadî, ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve
istatistikleri tutmak.
• Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak.
• Gerektiğinde 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 125 inci maddesinde sayılan mal ve hizmetlerin azamî
fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak tespit etmek ve onaylamak.
• Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak.
• Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak.
• Ticaret ve sanayi odalarınca, odalar ayrı olan illerde ise sanayi odalarınca sanayiciler için kapasite raporları düzenlemek.
Stratejik Planlama Yönetmeliği
Stratejik planlama Türkiye’de kamu mali yönetimi ve kamu yönetimi reformunun başvurduğu temel dönüşüm
araçlarından birisi olarak gündeme gelmiş, sorunların çözümünde kullanılması gereken bir yöntem olarak ortaya
konulmuştur. Bu gelişme doğrultusunda, yasal düzenlemelerde stratejik planlamaya yönetimin temel araçlarından biri
olarak yer verilmiştir.
Söz konusu yasal düzenlemelerden 10/12/2003 tarihinde kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunuyla kamuda stratejik planlama uygulamasının yasal alt yapısı oluşturulmuştur. Kanun, düzenleyici ve denetleyici
kurumlar hariç olmak üzere, merkezi idareye bağlı tüm kamu kurum kuruluşları ile mahalli idarelere stratejik plan
hazırlama zorunluluğu getirmiş ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar dışındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarını 2010
yılına kadar stratejik plan hazırlamakla yükümlendirmiştir.
52___
2010-2013 Swot Analiz Sonuçlarımız
GÜÇLÜ YÖNLER (İç Çevre Analizi)
TANIMLAMA
2014 REEL DURUM
İldeki en önemli sivil toplum kuruluşlarından ve yerel insiyatiflerinden biri olması
Meclis üyelerinin eğitim seviyesi ve çok çeşitli sektörlerden gelmesi
Yeni teşvik sisteminin tanıtımı ve planlamasını yapması ve bu sayede yatırımları
yönlendirmesi
ABİGEM ve KOSGEB ile yakın ilişkisi olması
Üye yapısının sektörel zenginliği
Hibe fonlarına başvurabilme kapasites ve ilgili kuruluşlarla işbirliği düzeyi
C
C
C
C
I
C
C Daha güçlü
I Mevcut durumunu koruyor
D Gerileme oldu
ZAYIF YÖNLER (İç Çevre Analizi)
TANIMLAMA
Personel Yetersizliği
Yeni Hizmet Binasına İhtiyacı Olması
Kurumsallaşma Çalışmalarının Yetersizliği
Bütçemizin sınırlı olması
Görevlerde uzmanlaşmanın olmaması
2014 REEL DURUM
C
C
C
D
C
C Güçlü hale döndü
I Hala aynı ölçüde zayıf
D Daha güçsüzleşti
___53
TEHDİTLER (İç Çevre Analizi)
TANIMLAMA
2014 REEL DURUM
2008 Krizinden dolayı kapanan şirketlerin çok sayıda olması ve üye sayısına olumsuz etkisi
Kriz sürecinin önümüzdeki yıllarda da etkisini devam ettirmesi
C
C
C Tehdit ortadan kalktı
I Tehdit aynı şekilde devam ediyor
D Tehdit etkisini daha da arttırdı
FIRSATLAR (İç Çevre Analizi)
TANIMLAMA
GTSO’nun her durumda ve her zaman ulaşılabilir olması
GTSO’nun hızlı karar alma ve uygulama süreci
C Daha güçlü
I Mevcut durumunu koruyor
D Gerileme oldu
54___
2014 REEL DURUM
C
C
GÜÇLÜ YÖNLER (Dış Çevre Analizi)
TANIMLAMA
Tarıma ve ve hayvancılığa elverişli alanların,iklimin ve ürün çeşitliliğinin bulunması
Bölgede tarıma dayalı sanayi birikiminin olması
Fındığın en önemli üretim merkezlerinden biri olması
Deniz ve tatlı su ürünleri üretiminde uygun olması
Avcılığın gelişmiş olması
Kivi,ceviz üretimine uygun iklim olması
Giresun’un tarihi kentler birliğine üye olması
Tabiat ve çevre güzelliği
Bölgedeki dağlık yapı, kıyı yapısı ve tarihi eserler ile donatılmış zengin kültürel ve doğal miras
Turizm merkezi ilan edilen yaylalara sahip olması (Bektaş, Kümbet, Yavuz Kemal Yaylaları)
Karadeniz’in tek adasına sahip olması,tarihi kalesi ve Zeytinlik Mahallesi
Meryem Ana Manastırı (Şebinkarahisar)
Uluslararası festival ve şenliklerin organizasyonu (Kuşdili, Aksu, Altın Fındık Film Festivali)
Kış turizmine yönelik Kümbet Koçkaya Tesislerinin varlığı
Sis Dağının turizm açısından önemi
Doğal kayna zengini olması
Zengin su kaynaklarına (maden suları ve kaynak sularına) sahip olması
Zengin maden kaynaklarına (bakır, mermer, granit, kurşun, çinko, barit) sahip olması
Zengin orman kaynaklarına sahip olması
Çok çeşitli bitki türlerine sahip olması
İnsan Kaynakları ve Demografik yapının uygun olması
Genç nüfus yapısı
2014 REEL
DURUM
I
C
C
I
I
I
I
C
C
C
C
C
I
I
I
I
C
I
I
I
C
C
C Daha güçlü
I Mevcut durumunu koruyor
D Gerileme oldu
___55
GÜÇLÜ YÖNLER (Dış Çevre Analizi)
TANIMLAMA
Temel eğitim ve araştırma altyapısının hazır bulunması (örneğin üniversiteler)
İldeki yerel yönetimlerin ve katılımcı yönetim anlayışının giderek önem kazanması
Yenilikçi ve yeni fikirlere açık olması
Bilgiye erişim/ulaşım kolaylığına sahip olması
Kültürel ve sosyal açıdan gelişmiş olması
Köklü bir kent kültürünün varlığı
Giresun lobisinin güçlü olması
Yurt dışında yaşayan çok sayıda Giresunlu olması,dernekler ve yayın organlarının bulunması
Silah sanayi yatırımlarının olması
Limanın varlığı (Transit taşımacılığın yapılabilmesi)
Demiryolu ulaşımı için uygun bir güzergah Tirebolu (Doğankent -Kürtün Vadisi) olması
Akaryakıt depolama tesislerinin merkezi konumunda olması
Ürün borsası için uygu depoların bulunması
Toprak ve Yaprak Analizz Laboratuarının bölgede sadece Giresunda olması
Hidroelektrik enerji üretim kapasitesinin yüksek olması
Fındık Araştırma Enstitüsünün bulunması (Dünyada tek)
Fiskobirlik Genel Müdürlüğünün Giresunda kurulu olması
Olimpik yüzme havuzlarının bulunması
Bölgenin lojistik merkezi olması
Tarihi İpekyolunun geçiş noktalarından biri olması
Giresun dahilinde ihracatın ithalattan yüksek olması
Fert başına düşen ihracat miktarının Türkiye ortalamasının çok üstünde olması
AB adaylığının ve artan ilişkilerin toplumda oluşturduğu motivasyon ve yenilikçi vizyon
Giresunda meslek liseleri okullaşma oranının Türkiye genelinden yüksek olması
56___
C Daha güçlü
I Mevcut durumunu koruyor
D Gerileme oldu
2014 REEL
DURUM
C
C
C
C
I
I
I
I
I
D
C
I
C
I
I
C
I
C
I
I
C
C
C
C
ZAYIF YÖNLER (Dış Çevre Analizi)
TANIMLAMA
Engebeli arazi yapısı
Altyapı eksikliği
Konaklama tesisi yetersizliği
Yer altı zenginliklerinin yeterince değerlendirilememesi
Ulaşım imkanlarının yetersiz olması
Yetersiz sağlık altyapısı
Gelişmiş pazarlara uzaklık
İklim yapısının deniz turizmini olumsuz etkilemesi
Coğrafi yapının sel taşkınlara,heyelanlara müsait olması
Kırsal yerleşimin dağınıklığı
Soğuk hava depoları ve işletme ünitelerinin olmaması
Kırsal alanda ulaşım zorluğu
Sahil yolunun deniz (plajlar) ve turizm üzerine yaptığı taribat
İklimden kaynaklana verimli işgücü sayısının azlığı
Kırsal ekonominin tek ürüne bağlı olması
Hayvancılığı gerilemesi
Sulanabilir tarım arazilerinin küçük ölçekte olması
Tarımsal üretimde verimliliğin ve kalitenin dikkate alınmaması
Teknoloji,sulama ve organizasyon yetersizliklerinden kaynaklanan ve kırsal ekonomideki talep
azlığına ve düşük gelire sebep olan tarım uygulamaları
Erozyon,ormansızlaşma,şehirlerde ve kırsal alanda sanayi ve hayvancılıktan kaynaklanan hava,su
ve toprak kirliliğinin yarattığı ciddi çevre sorunları
2014 REEL
DURUM
I
I
C
I
C
C
I
C
C
I
C
C
C
C
I
C
I
C
I
C
C Güçlü hale döndü
I Hala aynı ölçüde zayıf
D Daha güçsüzleşti
___57
ZAYIF YÖNLER (Dış Çevre Analizi)
TANIMLAMA
Arazi kullanımının ve tarımsal işletme yönetiminn etkin olmaması
Küçük ve çok parçalı tarımsal işletme yapısı
Gizli işsizliğin yüksek olması
Üç ilçenin ulaşım zorluğu nedeniyle ekonomik ve sosyal açıdan şehirden kopuk olması
İlin özellikle eğitilmiş nüfusunun dışarıya göç vermesi
Yöreye özgü ürünlerin toplu satışlarının yapıldığı merkezlerin olmaması
Gençlere yönelik kültürel ve sportif tesislerin yetersizlği
Hayat pahalılığının olması
Kırsal alan kültürünün kent kültürünü olumsuz etkilemesi
Turizm şirketlerinin az olması
El sanatlarına ivme kazandırılamaması
Tüketimde bilinçsizlik
Ataerkil yapının hakim olması (Girişimciyi desteklememesi)
Kalifiye/nitelikli eleman göçü
Altyapının zayıflığı ve bölgenin doğal ve kültürel değerlerinin tanııtlmasındaki yetersizliklerin
sebep olduğu gelir düşüklüğü
Kırsal yerleşimin dağınıklığı ve kırsal altyapının yetersiz olması
Çevre bilincinin eksikliği ve çevre sorunları ile mücadele eksikliği
Kırsal alanlarda genç nüfusun azalması
Darboğazda olan firma sayısının çokluğu
Kollektif çalışma bilincinin eksikliği ve yerel sermayenin ortaklık kuramaması
C Güçlü hale döndü
I Hala aynı ölçüde zayıf
D Daha güçsüzleşti
58___
2014 REEL
DURUM
I
I
I
C
I
I
C
C
C
C
C
I
C
I
I
I
I
I
I
I
ZAYIF YÖNLER (Dış Çevre Analizi)
TANIMLAMA
Fındık üretiminin insanları tembelleştirmesi
Şehre örnek olacak liderlerin olmaması
Bölgesel yatırımları çekememesi (Samsun ve Trabzon arasında kalması)
Milletvekilleri arasında siyasi diyalog eksikliği
Yeni ürünlere üreticilerin yeterli ilgiyi göstermemesi (Seracılık,kivi,mantar,ahududu)
Tanıtım yetersizliği
Ankarada Giresunlu bürokrat sayısının az olması
Bilgiyi kullanma gücünün eksikliği
Girişimcilğin bilinmemesi (korkulması)
Kendine aşırı güven
Girişimcilik kültürü eksikliği,küçük sanayi sitelerinin azlığı,modern yönetim eksiklikleri
İnsan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik yatırımların eksikliği
Sanayi tecrübesinin yetersizliği ve sanayi kültürünün zayıf olması
Sermaye birikiminin istenen düzeyde olmaması
Geleneksel kuralları ekonomiye hakim olması
İlçenin 13’ünde KSS olmaması
Coğrafi olarak yeni girişime imkan vermemesi
İl bazında pazarın küçük olması
Hammaddeye uzak olmaları
Ulaşım ağının yetersiz olması (Demiryolunun ve hava yolunun olmaması)
Üniversite-şehir, sanayi ve ticaret ve iş çevresi arasındaki bağların kopuk olması
2014 REEL DURUM
I
I
I
C
I
I
I
I
C
C
I
I
I
I
I
I
I
I
I
C
C
C Güçlü hale döndü
I Hala aynı ölçüde zayıf
D Daha güçsüzleşti
___59
FIRSATLAR (Dış Çevre Analizi)
TANIMLAMA
İlin 22 farklı sektörde Teşvik Yasası kapsamında yer alması
İlin iki farklı coğrafi yapıya sahip olmasının tarımsal açıdan getirdiği avantaj
Üniversitenin kurulması ve gelişime uygun olması
Sahil yolunun bitirilmiş olması
Komşu ülkeler ile ekonomik ilişkilerin gelişiyor olması
Doğal gazın yakın bir zamanda gelecek olması
Yerel ve genel yönetimlerdeki kişilerin iktidar partisine mensup olması
Alternatif turizme olan ilginin artması
Fındığın nihai ürün oarak satılmasıyla daha yüksek katma değer elde etme fırsatı
Organik tarıma olan ilginin artması
Giresunun dünyada kardeş şehirlere sahip olması
Bölgesel kalkınma ajanslarının kurulması
İnsan kaynaklarının güçlendirilmesi ve özellikle müteşebbis ruhun harekete geçiyor olması
Mevcut ve yeni kurulacak olan KOBİ’lerin desteklenmesi ve şebeke tarzı etkileşim örgütlenmeleri
biçiminde işbirliği-ortaklık potansiyellerinin yükseltilerek kollektif düzeyde rekabet etme güçlerinin
arttırılması
Yeni yatırımların gerçekleşmesi ve kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi açısından önem taşıyan
fiziki ve sosyal altyapı yatırımlarının desteklenmesi
Kırsal alanda ekonomik faaliyet çeşitliliğinin sağlanabilir olması
Yerel katılımı arttıracak ortak girişim alanlarını geliştirecek ve yerel ekonomik gelişmeye yerel
aktörlerin kollektif müdahelesini düzenleyecek yeni yerel yönetişim modelleri ile kurumsal yapının
güçlendirilmesi
KOBİ’lerin desteklenmesi ve güçlendirilmesi
Küçük ölçekli altyapı inşaatlarının desteklenmesi
Yerel inisiyatiflerin desteklenmesi
Kurumsal kapasitenin oluşturulması ve güçlendirilmesi
C Daha güçlü
I Mevcut durumunu koruyor
D Gerileme oldu
60___
2014 REEL
DURUM
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
I
I
I
I
C
I
C
C
FIRSATLAR (Dış Çevre Analizi)
TANIMLAMA
Yeni yerel ve ulusal ve uluslararası pazarların ve çiftçi birliklerinin geliştirilmesi ve modern tarım
metotlarının uygulamaya konularak kırsal gelirin arttırılması
Meyvecilikte yeni pazarlama metotları,daha iyi ambalajlama ve işleme teknolojleri uygulanması ve
geliştirilmiş türlerin üretilmesiyle katma değerin arttırılması
Pazarlama ve kalite gibi alanlardaki yönetim becerisini geliştrmeye yöneli eğitim ve kalkınma
programlarını hedef alan imalat ve hizmetlerdeki KOB sayılarının arttırılması
Sürdürülebilir yayla ve kıyı turizmi ,hanlarda konaklama sağlanması gbi yeni hizmet alanlarının
geliştirilmesiyle kültürel ve doğal zenginliklerin tanıtımlarının yapılarak turizm gelirlerinin
arttırılması
Eğitimin desteklenmesi,eğitim ve iş dünyası arasında bağlantı kurulması,kooperatifler ve diğer
yeni iş sahalarıyla gençlerin ve kadınların ekonomiye bütünüyle entegre olmalarının sağlanması
Yerel,ulusal ve uluslararası yakın işbirliği sağlayarak üniversiteler,okullar,araştırma kurumları ve iş
çevreleri arasında yeniliğe yönelik faaliyetlerin teşvik edilmesi
Odalar ve sivil toplum kuruluşları dahil yerel kuruluşların güçlendirilerek bunların faaliyet alanlarını
genişletmesi ve bölgedeki öncü rollerin ve hizmet sunumlarındak önemin artması
Turizm potansiyeli
Tarihi bir şehir olması
Doğa turizminin Karadeniz’e kayması
Yurt dışı bağlantılarının geliştirilmesi
Hibe programlarından yararlanabilme düzeyinin arttırılması
Toplam banka mevduatı içindeki payının Türkiye ortalamasının üstünde olması
Teşvik edilen yeni yatırım potansiyellerine sahip olması
Yapılan fizibilite raporlarına uygun yeni yatırım alanlarının belirlenmesi
2014 REEL
DURUM
I
C
C
C
C
I
C
C
C
C
C
C
C
C
I
C Daha güçlü
I Mevcut durumunu koruyor
D Gerileme oldu
___61
TEHDİTLER (Dış Çevre Analizi)
TANIMLAMA
Hizmet sektörüne yönelik yeterli devlet desteği olmaması
Terör faaliyetlerinin bölgede yerleşme olasılığı
Tarım birliklerinin desteklenmemesi/desteklerin verimli kullanılmaması
Atıl durumda olan tesis sayısının fazlalığı
Miras hukukundan doğan arazilerin parçalanması
Fındık dikim alanlarının artması
Plansız iskan faaliyetleri
Ruhsatsız ve plansız üretim yapılıyor olması
Bürokrasinin fazla olması
Deniz ve çevre kirliliği
Ekonomik girdinin tek ürüne (fındık) bağlı olması
Genç nüfus arasında kötü alışkanlıkların artması
Yüksek borçlanma maliyetinin ve finansal altyapının az gelişmiş olmasının tarım ve yatırımlardaki
gelişimi etkilemesi
Yaşlı işgücünün ve kaynak yetersizliğinin kırsal geliri arttırıcı gayretlere engel teşkil etmesi
Yerel birliklerin ,ortaklıkların ve sivil toplum kuruluşlarının yeterince gelişmemiş olması
C Tehdit ortadan kalktı
I Tehdit aynı şekilde devam ediyor
D Tehdit etkisini daha da arttırdı
62___
2014 REEL
DURUM
I
I
I
I
I
I
D
I
C
I
I
I
I
I
I
TEHDİTLER (Dış Çevre Analizi)
2014 REEL
DURUM
TANIMLAMA
İstihdam imkanlarının yokluğunun ve bölge ile batı bölgeleri arasındaki gelir seviyesi arasındaki
artan farkların vasıflı genç nüfusun bölge dışına göç etmesine sebep olması
Sürdürebilir tarım ve sanayi uygulamalarının olduğu yerlere olan aşırı göç nedeniyle çevresel
bozulamaların devam etmesi
Büyük şirketlerin küçük şirketler üzerindeki olumsuz etkisi
Küresel kriz ve tetiklediği ulusal krizin ili etkilemesi
Bölgedek işsizlik oranı ve gelir düşüklüğü
Giresunda tarım işkolunda çalışanların toplam istihdama oranı Türkiye genelinden yüksek olması
Giresunda sanayi işkolunda çalışanların toplam istihdama oranının Türkiye genelinden düşük
olması
Giresunda ücretli çalışanların toplam istihdama oranının Türkiye genelinden düşük olması
Giresunda ücretli çalışan kadınların toplam istihdama oranının Türkiye genelinden düşük olması
Giresunda okur yazar oranının Türkiye genelinden düşük olması
Giresunda üniversite bitirenlerin okul bitirenlere oranının Türkiye genelinden düşük olması
Giresunda fert başına imalat sanayi elektrik tüketimi KWS olara Türkiye ortalamasından çok düşük
olması
Giresunda fert başına imalat sanayi katma değerinin Türkiye ortalamasının altında olmasıı
Giresunda kırsal nüfus başına tarımsal üretim değerinin Türkiye ortalamasının altında olması
Giresunun tarımsal üretim değerinin Türkiye içindeki payının yüzde olarak çok az olması
I
I
I
I
I
I
I
I
I
C
C
I
I
I
I
TEHDİTLER (Dış Çevre Analizi)
TANIMLAMA
Fert başına düşen gayri safi yurt içi hasılanın Türkiye ortalamasının altında olması
Kırsal nüfus başına düşen tarımsal kredi miktarında ve sınai ticari ve turizm kredileri kullanmada ön
sıralarda olması
Fert başına düşen ithalat miktarının Türkiye ortalamasının altında olması
Fert başına düşen kamu yatırım miktarının Türkiye ortalamasının altında olması
2014 REEL
DURUM
I
I
I
I
C Tehdit ortadan kalktı
I Tehdit aynı şekilde devam ediyor
D Tehdit etkisini daha da arttırdı
___63
2010-2013 Dönemi Stratejileri Değerlendirme
Strateji No: 01
GİRESUNUN TİCARET VE SANAYİ KİMLİĞİ POTANSİYELİNİN GELİŞTİRİLMESİ
No.
Hedefin Gerçekleşme Durumu
Gerçekleşme %
01.1
Hidroelektrik Santrallerin Kurulması İlgili Hedef Odamız Kapsamında Olmadığı
ve Faaliyete Geçirilmesi
İçin Gerçekleştirilmemiştir.
0%
01.2
Zengin Maden Yataklarının
Sanayiye Kazandırılması
İlgili Hedef Odamız Kapsamında Olmadığı
İçin Gerçekleştirilmemiştir.
0%
01.3
Sanayi ve Hizmet Sektöründe
Kobi’lerin Desteklenmesi
Bilgi Danışmanlığı Verilmek Üzere
Destekler Sağlanmaktadır.
100%
01.4
Tarımsal ve Kırsal Kalkınmanın
Desteklenmesi
İlgili Hedef Odamız Kapsamında Olmadığı
İçin Gerçekleştirilmemiştir.
0%
01.5
Teşvik Destek Sistemine Uygun
Olarak Bölgeye Yeni Yatırımların
Çekilmesi
Hedef Gerçekleştirilmiş Olup,
Detaylar İçin Açıklama Sayfasına Bakınız.
100%
01.6
Uluslararası Pazarlarda Rekabet
Edebilmek İçin Ar-Ge Projelerine
Önem Verilmesi ve Özgün Üretim
Modellerinin Geliştirilmesi
İlgili Hedef Odamız Kapsamında Olmadığı
İçin Gerçekleştirilmemiştir.
0%
01.7
Bölgede Şirketleşme Kültürünün
Geliştirilmesi ve Kurumsallaşa
Çalışmalarının Hızlandırılması
İlgili Hedef Odamız Kapsamında Olmadığı
İçin Gerçekleştirilmemiştir.
0%
01.8
Yetişmiş Ara Eleman İhtiyacını
Gidermek İçin Mesleki Eğitim
Eksikliğinin Giderilmesi
KOSGEB ve UMEM projeleri ile ilgili
destekler verilmiştir.
100%
01.9
Bölgede Ulaşım Ağının
Güçlendirilmesi
Konu hakkında kamuoyu oluşturma
faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.Giresun Ünv.
birlikte yapılan Demiryolu çalıştayı
80%
Bölgede Devlet Desteklerinin
Arttırılması,Bölgesel ve Sektörel
Üstünlüklerin Gözetilmesi
İlgili Hedef Odamız Kapsamında Olmadığı
İçin Gerçekleştirilmemiştir.
0%
01.10
64___
Hedef
Strateji No: 02
GİRESUNUN TARİHSEL VE TURİZM KENT KİMLİĞİ
POTANSYELİNİN ORTAYA ÇIKARILMASI
No.
Hedef
Hedefin Gerçekleşme Durumu
Gerçekleşme %
02.1
Doğal Çevrenin, Tarihi ve Turistik
Değerlerinin Korunarak Turizmin
Geliştirilmesive Yaşam Kalitesinin
Arttırılması
GTSO Yeni Hizmet Binası Restorasyon
Çalışması (örnek)
100%
02.2
Giresunda Fuarlar, Konferanslar,
Toplantılar ve Buna Bağlı
Etkinliklerle Turizm Potansiyelinin
Geliştirilmesi
GİTSOF Fuarı
60%
Strateji No: 03
TOPLUMSAL GELİŞİME DESTEK OLACAK FAALİYETLERİN DÜZENLENMESİ
No.
Hedef
03.1
Yerel İnisiyatiflerin Beklenti
ve Memnuniyet Düzeylerinin
Yükseltilmesi
03.2
Giresun ve Çevresinde İşletmelerin
Kendi Arasında ve İşletmelerle
Halk Arasında Bütünleşmenin
Gerçekleştirilmesi
03.3
Yöredeki İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi
03.4
Avrupa Birliği ve Diğer Kurumların
Verdiği Hibe Programlarına Yönelik
Proje Hazırlama Kapasitesinin
Geliştirilmesi
Hedefin Gerçekleşme Durumu
Gerçekleşme %
Gümüşhane-Tirebolu Demiryolu Hattı,
Dereli-Şebinkarahisar Karayolu Çalışması Eğribel Tüneli, Havaaalanı
100%
Alışveriş Günleri, FESHANE Günleri,
Giresun Ünv. Kariyer Günleri
80%
SEMM Bazında Yapılan Faaliyetler
100%
Gençlik İstihdamı için SEM ve
Mükemmeliyet Merkezi Projesi, Back To
The Nature; Training Of Trainers, On Rural
Tourism vb.
100%
___65
Strateji No: 04
KURUMSAL İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİNİN
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI
No.
Hedefin Gerçekleşme Durumu
Gerçekleşme %
Danışmanlık Hizmeti Alınarak Hizmet
Standartlarının Yükseltilmesi
60%
04.1
Kurumsal Yapının ve Kurum
Kültürünün Geliştirilmesi
04.2
Yurtiçinde ve Yurtdışında Oda ve
İsrail, Aydın, Ordu, Fethiye, Trabzon Odaları
Borsalar İle İşbirliğinin Geliştirilmesi
ve Eurochambers
04.3
66___
Hedef
Katılımcı Yönetim Anlayışının
Geliştirilmesi
Yönetimin Iso 9001:2008 Ve Tobb
Akreditasyon Eğitimlerine Katılması,
Çeşitli Komisyonlar (İnşaat, Satınalma),
Etkinliklere Aktif Katılım
60%
80%
2010-2013 Stratejik Faaliyet Takipleri
Strateji No: 01
Giresunun Ticaret Ve Sanayi Kimliği Potansiyelinin Geliştirilmesi
Hedef No: 01.1. Hidroelektrik Santrallerin Kurulması ve Faaliyete Geçirilmesi
Faaliyet
No.
Yapılacak Faaliyetler
Sorumlu
Tarih
Sonuç
Sembol
01.1.1.
HES Profillerinin çıkarılması,
girişimcilerle görüşülmesi ve yatırımların
hızlandırılması
Şükrü CebeciAli İhsan
Budur
2010
Oda kapsamında bir
faaliyet olmadığı için
gerçekleştirilmemiştir.
D
Hedef No: 01.2. Zengin Maden Yataklarının Sanayiye Kazandırılması
Faaliyet
No.
Yapılacak Faaliyetler
Sorumlu
Tarih
01.2.1.
Maden potansiyellerinin belirlenmesi ve
yatırım imkanlarının araştırılması
İbrahim KaraAli İhsan
Budur
2010
Maden sektöründe faaliyet gösteren
işletmelerle işbirliğinin geliştirilmesi
İbrahim KaraAli İhsan
Budur
2010
01.2.2.
Sonuç
Sembol
Oda kapsamında bir
faaliyet olmadığı için
gerçekleştirilmemiştir.
D
___67
Hedef No: 01.3. Sanayi ve Hizmet Sektöründe
Faaliyet Gösteren Kobilerin Desteklenmesi
Faaliyet
No.
68___
Yapılacak Faaliyetler
Sorumlu
Tarih
Sonuç
01.3.1.
Pazarlama konusunda girişimcilerin
eğitilmesi
Şükrü Cebeciİbrahim Atiksoy
2010
2010
2012
2013
Girişimcilik, Dış Pazarlara
Açılım ve E-ticaret
eğitimleri verildi.
01.3.2.
KOBİ’ler,yerel
yönetimler,üniversiteler,meslek okulları
ve araştırma enstitüleri arasında ARGE ve ürün geliştirme faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi
İbrahim
İlyasoğluNurcan
Günaydın
2010
2011
2012
2013
KOSGEB İl Müdürlüğü
ile Arge Proje
Değerlendirme
komisyonunda birlikte
çalışmalar yapılmıştır.
01.3.3.
KOBİ’lerin modern işletmecilik
teknikleri, yeni teknolojiler, yüksek kalite
standartları konularında desteklenmesi
İbrahim
İlyasoğluNurcan
Günaydın
2010
2011
2012
2013
KOSGEB Kobi Destek
kapsamında danışmanlık
hizmetleri verilmiştir.
C
01.3.4.
KOBİ’lere uygun şartlarda kredi desteği
sağlanması
Hasan
Çakırmelikoğlu Muzaffer Ejder
2010
2011
2012
2013
İlgili bakanlarla yapılan
kredi protokolleri
mevcuttur.
C
01.3.5.
Markalı Ürün Geliştirilmesi ve bu
konudaki çalışmaların desteklenmesi
Şükrü Cebeciİbrahim AtiksoyEmine Fatoğlu
TopkayaEmrullah
Çakırmelikoğlu
2010
Girişimcilik kursları
düzenlenmiştir.
C
01.3.6.
Üniversite-Öncü Kobiler,Öncü KobilerSTK’lar arasındaki koordinasyonun
sağlanması
İbrahim Tekin
2010
2011
2012
2013
Türk Patent Enstitüsü
Bilgi ve Dokümantasyon
konusunda
görevlendirme yapıldı.
C
01.3.7.
Seçilen pilot KOBİ’lerin ihracat
potansiyelinin geliştirilmesi
İbrahim Kara
2012
2013
Herhangi bir faaliyet
yapılmamıştır.
D
01.3.8.
Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük
Sanayi Sitelerinin Kurulması
İbrahim KaraCem Bayraktar
2013
Yurt dışı iş ziyaretlerine
katılım sağlandı.
C
01.3.9.
Standardizasyon ve kalite yönetimi
belgelendirme konularında danışmanlık
ve eğitim hizmetlerinin verilmesi
Şükrü Cebeciİbrahim Atiksoy
2010
2011
2012
2013
Bulancak OSB için
lobicilik yapıldı.
C
01.3.10.
Standardizasyon ve kalite yönetimi
belgelendirme konularında danışmanlık
ve eğitim hizmetlerinin verilmesi
Şükrü Cebeciİbrahim Atiksoy
2010
Herhangi bir faaliyet
yapılmamıştır.
D
01.3.11.
Giresun’un ticari ilişkilerinin yoğun
olduğu yurtdışında bulunan bir Ticaret
Odası ile işbirliğine gidilerek karşılıklı
temsilciliklerin kurulması
Şükrü Ataün
İbrahim Atiksoy
2010
2011
Herhangi bir faaliyet
gerçekleşmemiştir.
D
01.3.12.
Su ürünleri kümelenme çalışmalarının
başlatılması
Ahmet Fehmi
Tozlu
2011
Herhangi bir faaliyet
gerçekleşmemiştir.
D
01.3.13.
Giresun’da İş Geliştirme Merkezleri
kurulmasının sağlanması
Mustafa
Halilbeyoğlu
2012
2013
Herhangi bir faaliyet
gerçekleşmemiştir.
D
C
Hedef No: 01.4. Tarım ve Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi
Faaliyet
No.
01.4.1.
Yapılacak Faaliyetler
Kırsal nüfusun gelirini artırıcı tarımsal
faaliyetlerin desteklenmesi
Sorumlu
Tarih
Sonuç
Sembol
Coşkun
Karakaya
2010
2011
2012
2013
Herhangi
bir faaliyet
gerçekleşmemiştir.
D
Fikret Atar
2010
2011
2012
2013
Herhangi
bir faaliyet
gerçekleşmemiştir.
D
Herhangi
bir faaliyet
gerçekleşmemiştir.
D
Herhangi
bir faaliyet
gerçekleşmemiştir.
D
01.4.2.
Tarıma dayalı sanayinin desteklenmesi
01.4.3.
Tatlı su ve deniz balıkçılığının
geliştirilmesi
Muzaffer Ejder
2012
2013
01.4.4.
Organik tarımın desteklenmesi
Mahmut
Karaman Ali
Oral
2011
2012
Hedef No: 01.5. Teşvik Destek Sistemine Uygun Olarak
Bölgeye Yeni Yatırımların Çekilmesi
Faaliyet
No.
01.5.1.
Yapılacak Faaliyetler
Sorumlu
Hasan
Yeni teşvik sisteminde bölgede
Çakırmelikoğludesteklenen 22 ana sektörde yeni yatırım
Şükrü Cebeciimkanlarının ve yatırımcıların araştırılması
Murat Çakır
Tarih
Sonuç
Sembol
2010
2011
2012
2013
Teşvik kanununun
2 kere uzatılması
amacı ile yapılan
yoğun lobi
faaliyetleri
C
Hedef No: 01.6. Uluslararası Pazarlarda Rekabet Edebilmek İçin
Ar-Ge Projelerine Önem Verilmesi ve Özgün Üretim Modellerinin Geliştirilmesi
Faaliyet
No.
01.6.1.
01.6.2.
Yapılacak Faaliyetler
TÜBİTAK ve benzeri kuruluşların destek
verdiği AR-GE projeleri hazırlama
kapasitesinin artırılması
Sorumlu
Tarih
İbrahim Kara
Şükrü Cebeci
2011
2012
Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin kurulması Şükrü Ataün
2010
2011
2012
2013
Sonuç
Sembol
Herhangi
bir faaliyet
gerçekleşmemiştir.
D
___69
Hedef No: 01.7. Bölgede Şirketleşme Kültürünün Geliştirilmesi Ve
Kurumsallaşma Çalışmalarının Hızlandırılması
Faaliyet
No.
Yapılacak Faaliyetler
01.7.1.
Ortak iş yapma kültürünün geliştirilmesi
Sorumlu
Tarih
Sonuç
Sembol
Muzaffer Ejder
2010
Herhangi
bir faaliyet
gerçekleşmemiştir.
D
01.7.2.
Şirket sahiplerine, yöneticilerine ve
elemanlarına kurumsallaşma ile ilgili
eğitimler verilmesi
Muzaffer Ejder
2011
Herhangi
bir faaliyet
gerçekleşmemiştir.
D
01.7.3.
Şirket birleşmelerinin özendirilmesi
Muzaffer Ejder
2012
Herhangi
bir faaliyet
gerçekleşmemiştir.
D
Hedef No: 01.8. Yetişmiş Ara Eleman İhtiyacını Gidermek İçin
Mesleki Eğitim Eksikliğinin Giderilmesi
Faaliyet
No.
01.8.1.
01.8.2.
01.8.3.
70___
Yapılacak Faaliyetler
Sorumlu
Tarih
Sonuç
C
Bölgenin sektörel işgücü envanteri
yapılarak, ara eleman ihtiyacının
belirlenmesi
Salih Özdemirİbrahim
İlyasoğlu
2010
İŞKUR’un sektörün
kalifiye eleman
ihtiyacının belirlenmesi
amacı ile yaptığı anket
çalışmasına destek
verilmiş ve ara eleman
ihtiyacı talebi alınmıştır.
Mesleki yeterlilik eğitimlerinin verilmesi
Salih Özdemirİbrahim
İlyasoğlu
2011
UMEM çalışmaları devam
etmektedir.
C
Salih Özdemirİbrahim
İlyasoğlu
2010
2011
2012
2013
Gençlik İstihdamı için
SEM ve Mükemmeliyet
Merkezi Projesi, Back
To The Nature; Training
Of Trainers, On Rural
Tourism vb.
C
AB hibe fonları ve benzeri programlar
için mesleki eğitimi geliştirmeye yönelik
nitelikli projeler hazırlanması
Hedef No: 01.9. Bölgede Ulaşım Ağının Güçlendirilmesi
Faaliyet
No.
Yapılacak Faaliyetler
01.9.1.
Giresun Limanın kapasitesinin
geliştirilmesi
01.9.2.
Demiryolu ağının kurulması
01.9.3.
Giresun hava limanının kurulması
Sorumlu
Tarih
Sonuç
Sembol
Kenan Tatlı
Reyhan Uçak
Fikret Atar
Şükrü Ataün
Kenan Tatlı
Reyhan Uçak
Fikret Atar
Şükrü Ataün
2010
2011
2012
2013
Herhangi
bir faaliyet
gerçekleşmemiştir.
D
2011
Lobi faaliyetleri
yapıldı. Çalışmalar
devam etmektedir.
I
Kenan Tatlı
Reyhan Uçak
Fikret Atar
Şükrü Ataün
2010
2011
2012
2013
Ordu ile birlikte
lobi faaliyetleri
yapıldı. İnşaat
çalışmaları
tamamlanmak
üzeredir.
I
___71
Strateji No: 02
Giresun’un Tarihsel Ve Turizm Kent Kimliği Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması
Hedef No: 02.1. Doğal Çevre, Tarihi Ve Turistik Değerlerin Korunup Geliştirilmesi,
Yaşam Kalitesinin Artırılması Ve Turizmi Desteklenmesi
Faaliyet
No.
72___
Yapılacak Faaliyetler
Sorumlu
Tarih
Sonuç
Sembol
02.1.1.
Yenilenebilir enerji kaynaklarına
dayalı enerji üretimi kullanımının
yaygınlaştırılması
Atakan Ayvaz
2011
Herhangi
bir faaliyet
gerçekleşmemiştir
D
02.1.2.
Katı ve sıvı atık yönetimi projelerinin
desteklenmesi
Fikret AtarSebahittin Güneş
2012
Herhangi
bir faaliyet
gerçekleşmemiştir
D
02.1.3.
Havzalardaki kirliliğinin önlenmesi,
akarsu ve dere yataklarının
kirlenmesinin önlenmesi
Fikret AtarSebahittin Güneş
2012
2013
Herhangi
bir faaliyet
gerçekleşmemiştir
D
02.1.4.
Anıtsal ve sivil mimari eserlerinin
restorasyonu
Salih Özdemir- Uğur
Karaibrahimoğlu
2012
2013
TSO Yeni Hizmet
binası restorasyon
çalışmaları
I
02.1.5.
Yöresel el sanatlarının geliştirilmesi
Emine Fatoğlu
Topkaya
2011
Halk Eğitimle
birlikte
yapılan ortak
organizasyonlar
C
02.1.6.
Turizmin çeşitlendirilmesi (kültür,
termal, yayla, doğa)
Şükrü Ataün
2010
2011
2012
2013
Back to Nature
projesi devam
etmektedir
C
02.1.7.
Turizme yönelik küçük işletmelerin
desteklenmesi (ev pansiyonculuğu)
Emine Fatoğlu
Topkaya
2012
2013
Back to Nature
projesi devam
etmektedir
C
02.1.8.
Çevre bilincinin geliştirilmesi ve çevre
eğitimlerinin düzenlenmesi ve özgün
projelerin hazırlanması
Mustafa
Halilbeyoğlu Hakan Adanır
2011
2012
2013
Çevre Kurullarının
toplantılarına
katılınmıştır
I
02.1.9.
Turizm projelerini destekleyecek
ulusal ve uluslar arası finansman
kuruluşlarının belirlenmesi
Mustafa
Halilbeyoğlu Hakan Adanır
2011
2012
DOKA destekleri
C
02.1.10.
Giresun ili Turizm Eylem Planının
Hazırlanması
Mustafa
Halilbeyoğlu Hakan Adanır
2012
DOKAP tarafından
hazırlanmaktadır
C
02.1.11.
Turizm sektöründe faaliyet gösteren
işletmelerin niteliklerini geliştirecek
eğitimlerin düzenlenmesi
Şükrü Cebeci Avni Ormancı
2010
2011
2012
2013
SEM kapsamında
verilen turzim
eğitimleri
C
Strateji No: 03
Toplumsal Gelişime Destek Olacak Faaliyetlerin Düzenlenmesi
Hedef No: 03.1. Yerel İnsiyatiflerin Beklenti ve Memnuniyet Düzeyinin Yükseltilmesi
Faaliyet
No.
03.1.1.
Yapılacak Faaliyetler
Sorumlu
Giresun’da ilgili kurum ve kuruluşlar
arasında iletişim ve diyaloğun
geliştirilmesine yönelik aktiviteler
düzenlenmesi
Hasan
Çakırmelikoğlu İbrahim Kara
Tarih
Sonuç
2010
2011
2012
2013
Esnaf Odaları,
KOSGEB, İşkur, DOKA
ve DOKAP ile yapılan
istişare toplantıları
C
Hedef No: 03.2. Giresun Ve Çevresinde, İşletmelerin Kendi Arasında ve
İşletmelerle Halk Arasında Bütünleşmenin Gerçekleştirilmesi
Faaliyet
No.
Yapılacak Faaliyetler
03.2.1.
Üyelerin bir araya geldikleri yeni ağ ve
platformların oluşturulması
Sorumlu
Hasan
Çakırmelikoğlu Şükrü Cebeci
Tarih
Sonuç
2010
2011
2012
2013
Herhangi bir faaliyet
gerçekleşmemiştir
D
Hedef No: 03.3. Yöredeki İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Faaliyet
No.
Yapılacak Faaliyetler
03.3.1.
Üniversiteler ve mesleki eğitim
kurumları ile işbirliği yapılması
Kadın işgücünün desteklenmesi
03.3.1.
Sorumlu
Tarih
Sonuç
Şükrü Ataün
2011
2012
Dünya Türk İş Adamları Vakfı
ile HAK-İŞ Konfederasyonu,
KTÜ ile Back To The Nature vb.
C
Hanife
Karamustafaoğlu
2011
2012
2013
SEM kapsamında bayanlara
verilen mesleki eğitimler,
KOSGEB Girişimcilik eğitimleri,
İşe alınan bayan personel
C
Hedef No: 03.4. Avrupa Birliği ve Diğer Kurumların Verdiği Hibe Programlarına
Yönelik Proje Hazırlama Kapasitesinin Geliştirilmesi
Faaliyet
No.
03.4.1.
Yapılacak Faaliyetler
Sorumlu
Şükrü Cebeci
Hibe projeleri ile ilgili kurumlar
İbrahim Atiksoy
arasında işbirliğinin geliştirilmesi İbrahim Tekin
Sertaç Güneş
Tarih
Sonuç
2010
Yürütülen tüm projeler ve
proje yapma yetisinden ötürü
gelen yabancı ortaklara ait
teklifler
C
___73
Strateji No: 04
Kurumsal İyileştirme Faaliyetlerinin
Gerçekleştirilmesi ve Sürdürülebilirliğin Sağlanması
04.1.1. Hedef No: 04.1. Kurumsal Yapının ve Kurum Kültürünün Geliştirilmesi
Faaliyet
No.
Sorumlu
Tarih
Sonuç
Hasan
ÇakırmelikoğluAhmet
Anaforoğluİbrahim Atiksoy
2010
2011
2012
2013
İlçe bazında bilgilendirme
toplantıları (İŞKUR ve
KOSGEB ile beraber)
C
Verilen ikramiyeler ve
teşvikler
C
04.1.1.
İş Alemi İle İlişkilerin Geliştirilmesi
04.1.2.
Mustafa
İç Müşteri memnuniyetinin sağlanması Halilbeyoğlu Şükrü Ataün
2010
2011
2012
2013
Muzaffer Ejder
Erkan Çapan
2010
2011
2012
2013
04.1.3.
Sağlıklı Mali Yapının kurulması
04.1.4.
GTSO İnsan kaynaklarının geliştirilmesi
ve mevcut insan kaynaklarının
Şükrü Cebeci
motivasyonunun sağlanması
04.1.5.
Oda ve Borsalar İletişim Ağının
Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası
Düzeyde Gelişimi
Hasan
Çakırmelikoğlu İbrahim Atiksoy
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
Yeni Yönetim Sistemlerinin Kurulması
ve hizmet kalitesinin artırılması
Şükrü Cebeci
2011
2012
04.1.7.
Odanın Örgütsel Yapısını Geliştirme
Hasan
Çakırmelikoğlu Şükrü Cebeci
2010
2011
2012
2013
04.1.8.
GTSO için Yeni Hizmet Binasının
yapımı
Hasan
Çakırmelikoğlu
2013
04.1.6.
04.1.9.
04.1.10.
74___
Yapılacak Faaliyetler
Eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde
sürekliliğin sağlanması
Şükrü Cebeci
ISO 9001 KYS’nin etkin şekilde
kullanılması
Hatice Temür
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2009-2013 arası yükselen
ve gerçekleşme oranı
%100’ü aşan bütçeleme
faaliyeti devam
etmektedir
TOBB toplantılarına
katılım,ikramiye ve
teşvikler,motivasyon
çalışmaları
Yabancı ortaklar ile
yürütülen başarılı projeler
devam etmektedir.
ISO 9001 ve TOB
Akreditasyon Geliştirilmesi
ve ISO 10002 Kurulması
konusunda danışmanlık
desteği alınması
Kurumsallık kapsamında
organizasyon
eksikliklerinin giderilmesi
çalışmaları
C
C
C
C
C
İnşaat çalışması devam
etmektedir
I
Danışmanlık hizmeti
alınmaya başlamıştır
C
Danışmanlık hizmeti
alınmaya başlamıştır
C
04.1.1. Hedef No: 04.1. Kurumsal Yapının ve Kurum Kültürünün Geliştirilmesi
Faaliyet
No.
Yapılacak Faaliyetler
Sorumlu
Tarih
Sonuç
Çalışmalar devam
etmektedir (Tüm
personel sıralı olarak
yurt dışı seyahatlere
götürülmektedir)
C
04.1.11.
Personelin yurtiçi ve yurt dışı
deneyimlerinin sağlanması
Hasan
Çakırmelikoğlu
2010
2011
2012
2013
04.1.12.
Dijital Arşiv Oluşturulması
İbrahim Atiksoy
2013
Herhangi bir faailiyet
yapılamamıştır
D
04.1.13.
Giresun için Ekonomik Raporun
hazırlanması
Şükrü Cebeci
2010
2013
Her yıl düzenli olarak
yayınlanmaktadır.
C
Hedef No: 04.2. Katılımcı Yönetim Anlayışının Geliştirilmesi
Faaliyet
No.
Yapılacak Faaliyetler
Sorumlu
Tarih
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
Sonuç
Yönetim, Meclis,
Komiteler aktif olarak
çalışmaktadır
C
Düzenli toplantılar
yapmaktadır
C
2010
2012
Anket çalışmaları
yapılmakta olup, yeterli
miktarda geri dönüş
alınamamıştır.
I
04.2.4.
Web sitesinin sürekli güncelleştirilmesi Şükrü Ataün
ve geliştirilmesi
Murat Çakır
2010
2011
2012
2013
Web sitesi periyodik
güncellenmektedir.
C
04.2.5.
Giresun’un iş adamlarının,
siyasetçilerin, bürokratların, sivil
toplum liderlerinin, sanatçı ve
yazarların belirlenerek envanterinin
oluşturulması
Şükrü Ataün Murat Çakır Uğur
Karaibrahimoğlu
2010
Niçin Giresun İstanbul
Toplantısı
C
GTSO için Sosyal Sorumluluk
Raporunun hazırlanması
Hasan
Çakırmelikoğlu
İbrahim Kara
2010
2012
17-25 yaş arası ilköğretim
mezunu öğrencilere
mesleki eğitimler
verilmiştir
C
04.2.1.
Yıllık oda toplantılarının ve ilgili
birimlerin faaliyetlerinin sürekliliği
Şükrü Cebeci Murat Çakır
04.2.2.
Meslek Komitelerinin Çalıştırılması
Hasan
Çakırmelikoğlu İbrahim Kara
04.2.3.
Dış müşteri beklentilerinin (üye) ve
memnuniyet düzeylerinin ölçülmesi
04.2.6.
Şükrü Cebeci
___75
2014 - 2017 Paydaş Analizi
PAYDAŞ ETKİ / ÖNEM MATRİSİ
76___
ZAYIF
GÜÇLÜ
ÖNEMSİZ
İzle
Bilgilendir
ÖNEMLİ
Çıkarlarını Gözet
Çalışmalara Dahil Et
Birlikte Çalış
Kurum Adı
Puan
Etki
Önem
Kategori
AB Türkiye Delegasyonu
7
Güçlü
Önemli
Birlikte Çalış
Avrupa İşletmeler Ağı
7
Güçlü
Önemli
Birlikte Çalış
Aydın Ticaret Odası
6
Zayıf
Önemli
Çıkarlarını Gözet
Bakanlıklar
8
Güçlü
Önemli
Birlikte Çalış
Bankalar
5
Zayıf
Önemsiz
İzle
Belediye
10
Güçlü
Önemli
Birlikte Çalış
Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü
7
Zayıf
Önemli
Çıkarlarını Gözet
Personel
10
Güçlü
Önemli
Birlikte Çalış
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü
7
Zayıf
Önemli
Çıkarlarını Gözet
Defterdarlık
9
Güçlü
Önemli
Birlikte Çalış
Diğer STK’lar
7
Zayıf
Önemli
Çıkarlarını Gözet
DOKA
7
Güçlü
Önemli
Birlikte Çalış
DOKAP
7
Güçlü
Önemli
Birlikte Çalış
Emniyet
6
Zayıf
Önemli
Çıkarlarını Gözet
Euro Chambers
7
Zayıf
Önemli
Çıkarlarını Gözet
FİSKOBİRLİK
6
Zayıf
Önemsiz
İzle
Genç Girişimciler Kurulu
6
Zayıf
Önemli
Çıkarlarını Gözet
Giresun Üniversitesi
10
Güçlü
Önemli
Birlikte Çalış
Giresun Valiliği
10
Güçlü
Önemli
Birlikte Çalış
Gümrük Ticaret İl Müdürlüğü
7
Zayıf
Önemli
Çıkarlarını Gözet
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
8
Güçlü
Önemli
Birlikte Çalış
İlçe Kaymakamlık ve Belediyeleri
7
Zayıf
Önemsiz
İzle
Kurum Adı
Puan
Etki
Önem
Kategori
Mahkemeler
10
Güçlü
Önemli
Birlikte Çalış
İşkur
9
Güçlü
Önemli
Birlikte Çalış
Kadın Girişimciler Kurulu
6
Zayıf
Önemli
Çıkarlarını Gözet
Karadeniz İhracatçılar Birliği
7
Zayıf
Önemli
Çıkarlarını Gözet
Karayolları
6
Zayıf
Önemli
Çıkarlarını Gözet
Komiteler
10
Güçlü
Önemli
Birlikte Çalış
KOSGEB
10
Güçlü
Önemli
Birlikte Çalış
Liman İşletme Müdürlüğü
5
Zayıf
Önemli
Çıkarlarını Gözet
Meclis
10
Güçlü
Önemli
Birlikte Çalış
Medya
9
Güçlü
Önemli
Birlikte Çalış
Merkezi Finans ve İhale Birimi
7
Güçlü
Önemli
Birlikte Çalış
OSB
10
Güçlü
Önemli
Birlikte Çalış
SGK
9
Güçlü
Önemli
Birlikte Çalış
Siyasi Parti ve Teşkilatları
8
Güçlü
Önemli
Birlikte Çalış
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
5
Zayıf
Önemsiz
İzle
Tarım İl Müdürlüğü
7
Zayıf
Önemli
Çıkarlarını Gözet
Tedarikçiler
8
Güçlü
Önemli
Birlikte Çalış
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
7
Güçlü
Önemli
Birlikte Çalış
TOBB
10
Güçlü
Önemli
Birlikte Çalış
TSE
7
Zayıf
Önemli
Çıkarlarını Gözet
TÜİK
7
Zayıf
Önemli
Çıkarlarını Gözet
Turizm İl Müdürlüğü
7
Zayıf
Önemli
Çıkarlarını Gözet
Türk Loydu
8
Güçlü
Önemli
Birlikte Çalış
Ulusal Ajans
8
Güçlü
Önemli
Birlikte Çalış
Üyeler
10
Güçlü
Önemli
Birlikte Çalış
Valilik
10
Güçlü
Önemli
Birlikte Çalış
Yönetim
10
Güçlü
Önemli
Birlikte Çalış
___77
78___
2014 - 2017 SWOT ANALİZİ
Güçlü Yönler Analizi Sonuç Grafiği
Nitelikli Personel
Birlik ve Beraberlik
Dinamik Personel
Siyasete Yaptırım Gücü
Yasal Güç
Genç ve Üretken Bir
Meclise Sahip Olma
Üyelere Verilen Hizmetlerin
Üst Düzeyde Olması
Üyelerinin Hakkını Savunabilen
Bir Yapıya Sahip Olmak
Lobi Faaliyetleri
Toplumsal Önderlik
Bilgi ve Enformasyon
Gündem Belirleyici Olma
Akredite ve Belgeli Oda
Çok Eski ve Köklü Bir
Kurum Olması
Yönetimde ve Mecliste
Teknik Kadronun Olması
Üyeleri ile Yapılan
Organizasyonlar
Yenilikçi Olması
80___
SWOT ANALİZİ (GÜÇLÜ YÖNLER)
Tekrarlanma
Sıklığı
Stratejik Faaliyet No
Nitelikli Personel
5
1.4.3-1.4.4.-1.4.5.
Birlik ve Beraberlik
4
2.3.1-2.3.2-2.3.3-2.4.1-2.4.2-2.4.3
Dinamik Personel
3
1.4.3-1.4.4.-1.4.5.
Aktif Yönetim Desteği
3
Tüm Stratejik Faaliyetler
Siyasete Yaptırım Gücü
2
3.5.1-3.5.2-3.5.3
Yasal Güç
2
3.5.
Genç ve Üretken Bir Meclise Sahip Olma
2
2.2.1-2.2.2-2.2.3
Üyelere Verilen Hizmetin Üst Düzeyde Olması
2
1.1-1.2-1.3-1.4.
Teknolojiye Yatırım Yapan Gelişen Bir Kurum
1
3.2.1.-3.2.2-3.2.3-3.3.1-3.3.2-3.3.3.3.4.1-3.4.2
Sürekli Eğitim ve Gelişime Açık Bir Yapıya Sahip Olmak
1
1.4.1-1.4.2-1.4.3-1.4.4.
Üyelerinin Hakkını Savunabilen Bir Yapıya Sahip Olmak
1
1.2.1-1.2.2-1.2.3-1.2.4.-1.4.1.-1.4.21.4.3-1.4.4
Lobi Faaliyetleri
1
3.5.1.-3.5.2-3.5.3-3.5.4
Toplumsal Önderlik
1
3.5 ve 3.6 tüm faaliyetleri
Bilgi ve Enformasyon
1
1.4.5-1.4.6
Kamuoyu Oluşturma
1
3.5 ve 3.6 tüm faaliyetleri
Gündem Belirleyici Olma
1
3.5 ve 3.6 tüm faaliyetleri
Kurumsallaşma İsteği
1
Tüm Stratejik Faaliyetler
Akredite ve Belgeli Oda
1
2.5.1-2.5.2-2.5.3-2.5.4.
Çok Eski ve Köklü Bir Kurum Olması
1
3.5 ve 3.6 tüm maddeleri
Medyayı İyi Kullanabilme Yetisi
1
1.2.ve 3.6 tüm maddeleri
Yönetimde ve Mecliste Teknik Kadronun Olması
1
2.2.1-2.2.2-2.2.3
Üyeleri İle Yapılan Organizasyonlar
1
1.2.1-1.2.2-1.2.3-1.2.4.
Yenilikçi Olması
1
2.5.4-2.7.1-2.7.2-2.7.3-2.7.4.-2.8’ in
tüm Maddeleri
Güçlü Yönler
___81
Güçsüz Yönler Analizi Sonuç Grafiği
Mali Yapı
Lobi Faaliyetleri
82___
SWOT ANALİZİ (GÜÇSÜZ YÖNLER)
Tekrarlanma
Sıklığı
Stratejik Faaliyet No
Komitelerin Etkin Çalışmaması
4
2.2.4.
Personel Sayısı Noksanlığı
4
1.4.2.
Mali Yapı
3
1.2.
Fiziki Mekan Eksikliği
3
3.1.1.
Üyelerle İletişim Eksikiği
3
1.1.2-1.1.3-1.2.1-1.2.2-1.2.3-1.2.4
Kadın ve Genç Girişimci Kurullarının Çalışmaması
1
2.2.5.
Üye ve Personel Eğitimlerindeki Eksiklik
1
1.4-2.1.
Sektörel Analiz Eksikliği
1
2.2.
Veri Tabanı Eksikliği
1
1.1.1.
Üniversite Sanayi İşbirliği Olmaması
1
3.6.1.
Lobi Faaliyetleri
1
3.5.
Tahsilatlarda Yaşanan Güçlükler
1
1.2.
Güçsüz Yönler
___83
Fırsat Analizi Sonuç Grafiği
Güney Yolu
Üniversite
Havaalanı Açılması
Fındık
Turizm
OSB Yatırımları
Ada Turizmi
Kafkas ve Orta Asya
Pazarına Yakınlık
Deniz
Organik Tarım
Yerel Basın
KOSGEB - DOKA - DOKAP
UMEM
Etkili STK'lar
Alternatif
Tarım Ürünleri
Liman
Balıkçılık
84___
SWOT ANALİZİ (FIRSATLAR)
Fırsatlar
Tekrarlanma
Sıklığı
Stratejik Faaliyet No
Teşvikler
4
1.2.
Güney Yolu
4
3.5.2.
Üniversite
4
3.6.1.
Havaalanı Açılması
3
Tamamlanmak üzere olan bir faaliyet
olduğundan strateji belirlenmemiştir.
Fındık
3
3.5.8.
Turizm
2
3.5.6.
OSB Yatırımları
2
1.2-2.2.
Ada Turizmi
2
3.5.6.
Coğrafi Konum
2
3.5.3.
Kafkas ve Orta Asya Pazarına Yakınlık
1
3.6.2.
Deniz
1
3.5.6.
Organik Tarım
1
Stratejik Planda yer verilmemiştir.
Yerel Basın
1
1.2-3.5.
KOSGEB-DOKA-DOKAP
1
3.6.1-3.6.2.
UMEM
1
1.2-1.3.
Etkili STK’lar
1
3.5.5.
Alternatif Tarım Ürünleri
1
3.6.1-3.6.2.
Liman
1
Özelleştirmeden ötürü stratejide yer
verilmemiştir.
Balıkçılık
1
Stratejik Planda yer verilmemiştir.
___85
Tehditler Analizi Sonuç Grafiği
Göç
Pasif Mevduat
Hazine Arazilerinin
Yetersiz Olması
Ekonominin Bozulması
86___
SWOT ANALİZİ (TEHDİTLER)
Tekrarlanma
Sıklığı
Stratejik Faaliyet No
Göç
3
3.6.3.
Pasif Mevduat
2
3.6.2.
Çevre İllerdeki Lobi Faaliyetleri
2
3.5.
İlde Paylaşımcılık&Birlik ve Beraberliğin Olmaması
2
3.6.1-3.6.2
Limanın Özelleştirilmesi
2
Stratejide yer verilmemiştir.
Trafik ve Otopark Sorunu
2
3.5.7.
Hazine Arazilerinin Yetersiz Olması
1
3.5.3.
Markalaşamama
1
3.5.8.
Ulusal Markaların Yerel Yatırımcıyı Zayıflatması
1
3.5.8.
Aile İşletmelerinin Kurumsallaşmaması
1
1.3.
İki Büyük Şehir Arasında Yer Almak
1
3.5.
Göç Sebebi İle Politik Temsildeki Azalma
1
3.6.3.
İşbirliği Eksikliği
1
3.6.1-3.6.2
Fındık Dikim Alanlarının Genişletilmesi
1
Stratejide yer verilmemiştir.
İşsizlik
1
3.6.3.
Ara Eleman Eksikliği
1
3.6.3.
Ekonominin Bozulması
1
3.5.-3.7.
Güçsüz Yönler
___87
Pest Analizi Sonuç Grafiği
Altyapı
Turizm
Çevre Yolu
Göç
Çöp (Katı Atık) Sorunu
Tarım ve Hayvancılık
Enerji ( HES, RES, Alternatif - Yenilebilir)
Sanayi Arazisi
Otopark
Yerel Yönetim
Tembellik
Devlet Desteklerinin Yeterince Tanıtılamaması
Konaklama
0
88___
30
60
90
120
150
PEST ANALİZİ SONUÇ PARETOSU
TANIMLANAN PROBLEMLER
PUAN Toplamın % Kümülatif %
149
6.48%
6.48%
ÇARPIK KENTLEŞME
144
6.26%
12.73%
TURİZM
140
6.08%
18.82%
ÇEVRE YOLU
135
5.87%
24.68%
ULAŞIM (HAVALİMANI,DEMİRYOLU,LİMAN)
132
5.74%
30.42%
YATIRIM EKSİKLİĞİ
132
5.74%
36.16%
ŞEHRİN TANITIM VE REKLAM EKSİKLİĞİ
119
5.17%
41.33%
FINDIĞI ENDÜSTRİYEL BİR ÜRÜN HALİNE GETİREMEMEK
112
4.87%
46.20%
BİRLİK VE BERABERLİK EKSİKLİĞİ
105
4.56%
50.76%
İŞSİZLİK
89
3.87%
54.63%
GÖÇ
80
3.48%
58.11%
ÇÖP (KATI ATIK) SORUNU
74
3.22%
61.32%
TARIM VE HAYVANCILIK
74
3.22%
64.54%
TRAFİK
74
3.22%
67.75%
KOLLEKTİF DÜŞÜNCE EKSİKLİĞİ
73
3.17%
70.93%
COĞRAFİ ŞARTLARIN YENİ YERLEŞİM ALANLARINA MÜSAİT OLMAMASI
59
2.56%
73.49%
ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ
58
2.52%
76.01%
MARKALAŞMA SORUNU
51
2.22%
78.23%
SORUMLULUK ALMAMA VE ÇALIŞMA DİSİPLİNİ EKSİKLİĞİ
48
2.09%
80.31%
SOSYAL YAŞAM
40
1.74%
82.05%
ETKİN SİYASETÇİ VE BÜROKRAT EKSİKLİĞİ
35
1.52%
83.57%
LOBİ FAALİYETLERİNİN EKSİKLİĞİ
35
1.52%
85.09%
EKONOMİNİN TEK BİR ÜRÜNA BAĞLI OLMASI
32
1.39%
86.48%
SÜREGELEN KISIR SİYASİ ÇEKİŞME
32
1.39%
87.87%
ENERJİ (HES, RES, ALTERNATİF-YENİLENEBİLİR)
31
1.35%
89.22%
SANAYİ ARAZİSİ
31
1.35%
90.57%
KURUMLARARASI KOORDİNASYON EKSİKLİĞİ
30
1.30%
91.87%
OTOPARK
30
1.30%
93.18%
YEREL YÖNETİM
24
1.04%
94.22%
GELİŞMİŞ PAZARLARA UZAKLIK
24
1.04%
95.26%
TEMBELLİK
23
1.00%
96.26%
ÇEVRE KİRLİLİĞİ
21
0.91%
97.18%
ÜNİVERSİTENİN ŞEHRE GEREKEN DEĞERİ KATAMAMASI
19
0.83%
98.00%
DEVLET DESTEKLERİNİN YETERİNCE TANITILAMAMASI
18
0.78%
98.78%
SOSYAL VE KÜLTÜREL ALTYAPI EKSİKLİĞİ
16
0.70%
99.48%
KONAKLAMA
12
0.52%
100.00%
2301
100%
Öncelikli sorunlar (%80-%20 pareto kurali ile)
ALTYAPI
___89
2014 Stratejik Planı
STRATEJİ 1- Üye İlişkilerinin Geliştirilmesi
ALT STRATEJİ: 1.1. ÜYE VERİ TABANININ 2 YILDA BİR GÜNCELLENMESİ
Faaliyet
No
Akrd.
Madde
No
Faaliyet Tanımı
2014
1.1.1.
1.7.
Bilgi güncellemesi için yerel bir
firmadan hizmet satın alınması
ü
1.1.2.
1.7.
Web sayfası üye bilgi güncelleme
ü
ü
ü
ü
10.000
2.000
2.000
1.1.3.
1.7.
Üyenin Odaya, Odanın üyeye
ziyaretlerinde bilgi güncelleme
formlarının doldurulması
ü
ü
ü
ü
10.000
2.000
1.1.4.
1.7.
AB, Ulusal Ajans, MFİB gibi
kurumlara proje eş finansman payı
verilmesi
ü
ü
ü
ü
10.000
30.000
TOPLAM BÜTÇE
PERFORMANS GÖSTERGESİ-1 90___
2015
2016
Bütçe - TL
2017
10.000
ü
Bütçe Fasıl No
Sorumlu
793.00.021
Yönetim
Kurulu-Şükrü
CEBECİ
2.000
792.00.001
Murat ÇAKIRVildan EROL
2.000
2.000
792.00.001
Tüm Personel
30.000
30.000
793.00.028
Yönetim
Kurulu- Şükrü
Cebeci
10.000
40.000 34.000 44.000 34.000
Üye Bilgileri Güncellenme Oranı
152.000
ALT STRATEJİ: 1.2. ÜYELERLE EN AZ 2 YILDA BİR BULUŞMA
Faaliyet
No
Akrd.
Madde
No
1.2.1.
1.7.
2.1.
Ziyaret planının hazırlanması
ü
ü
10.000
1.2.2.
1.7.
2.1.
Ziyaret gündem ve
dokümantasyonunun hazırlanması
ü
ü
1.2.3.
1.7.
2.1.
Faaliyete katılacak ilgili kurumlar
(İŞKUR, KOSGEB vb) ile iletişime
geçilmesi, planlanmanın yapılması
ü
ü
1.7.
2.1.
Faaliyetin organizasyon ve koordinasyonu (araç planlaması, yer
planlaması, üyelere bilgi verilmesi,
basın bültenleri ve davetler)
1.2.4.
Faaliyet Tanımı
2014
2015
ü
2016
ü
TOPLAM BÜTÇE
PERFORMANS GÖSTERGESİ-1 PERFORMANS GÖSTERGESİ-2 PERFORMANS GÖSTERGESİ-3 PERFORMANS GÖSTERGESİ-4 Bütçe - TL
2017
Bütçe Fasıl No
Sorumlu
12.000
793.00.021
Tüm Yönetim
Kurulu-Murat
ÇAKIR-Şükrü
CEBECİ
10.000
12.000
792.00.001
Murat ÇAKIR
6.000
7.500
792.00.001
Murat ÇAKIRŞükrü CEBECİ
793.00.028
793.00.014
Erkan
ÇAPAN-Şükrü
CEBECİ-Murat
ÇAKIR-Cemal
BEKTAŞ
20.000
30.000
46.000
61.500
107.500
Ziyaret Sayısı
Etkinlik Sayısı
Faaliyet Takvimi Gerçekleşme Oranı
Etkinlik Memnuniyet Oranı
ALT STRATEJİ: 1.3. ÜYE BEKLENTİLERİNİN (EĞİTİM,İLETİŞİM,FUAR)
ÖĞRENİLMESİ VE GEREKLİ AKSİYONLARIN ALINMASI
Faaliyet
No
Akrd.
Madde
No
Faaliyet Tanımı
2014
2015
2016
Bütçe - TL
2017
Bütçe Fasıl No
1.3.1.
1.7.
Üye Beklenti ve Memnuniyet
Anketlerinin Uygulanması
ü
ü
ü
ü
10.000
12.000
14.000
16.000
1.3.2.
1.7.
Anket Sonucu Değerlendirmeler ve
Aksiyon Planlama
ü
ü
ü
ü
10.000
14.000
16.000
18.000
TOPLAM BÜTÇE
PERFORMANS GÖSTERGESİ-1 PERFORMANS GÖSTERGESİ-2 PERFORMANS GÖSTERGESİ-3 20.000 26.000 30.000 34.000
Sorumlu
Yönetim
Kurulu-Burcu
793.00.028 AKKAYA-Erkan
ÇAPAN-Şükrü
CEBECİ
Yönetim
Kurulu Şükrü
792.00.001
CEBECİ İbrahim
ATİKSOY
110.000
Üye Bilgileri Güncellenme Oranı
Üye Şikayeti Sayısı
Üye Öneri Sayısı
___91
ALT STRATEJİ: 1.4. ÜYE EĞİTİMLERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI
Faaliyet
No
Akrd.
Madde
No
Faaliyet Tanımı
2014
2015
2016
2017
1.4.1.
2.4.
Eğitim Planı Hazırlanması ve
Duyurulması
ü
ü
ü
ü
15.000
16.500
17.500
18.500
Bütçe Fasıl No
Sorumlu
792.00.001
Burcu AKKAYAŞükrü CEBECİ
1.4.2.
2.4.
Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi
ü
ü
ü
ü
20.000
25.000
30.000
35.000
792.00.001
1.4.3.
2.4.
Eğitim Etkinlik ve Memnuniyet
Ölçümlerinin Yapılması
ü
ü
ü
ü
10.000
11.000
2.000
13.000
792.00.001
1.4.4.
2.4.
İyileştirme Faaliyetlerinin
Planlanması ve
Gerçekleştirilmesi
ü
ü
ü
ü
10.000
12.000
30.000
16.000
793.00.028
1.4.5.
2.4.
Üyelere Yönelik e-öğrenme
platformu kurulması
ü
ü
ü
ü
10.000
15.000
20.000
25.000
793.00.028
2.4.
KYS Kuran Üyelere
Belgelendirilmeleri Öncesi KYS
İç Denetim Hizmeti Verilmesi
ü
ü
5.000
7.500
792.00.001
98.500
115.000
1.4.6.
TOPLAM BÜTÇE
PERFORMANS GÖSTERGESİ-1 PERFORMANS GÖSTERGESİ-2 PERFORMANS GÖSTERGESİ-3 PERFORMANS GÖSTERGESİ-4 92___
Bütçe - TL
65.000
79.500
Eğitim Planı Gerçekleşme Oranı
Eğitim Memnuniyet Oranı
Eğitim Etkinlik Oranı
Eğitim Katılım Oranı
Burcu
AKKAYA-Şükrü
CEBECİ-İbrahim
ATİKSOY
Burcu
AKKAYA-Şükrü
CEBECİ-İbrahim
ATİKSOY
Yönetim
Kurulu-Şükrü
CEBECİ-İbrahim
ATİKSOY
Yönetim
KuruluMeclis- Meslek
Komiteleri
Şükrü CEBECİİbrahim
ATİKSOY
İç Denetçi Olan
Personel
358.000
STRATEJİ 2- Odanın Kurumsallaşma Sürecinin Hızlandırılması
ALT STRATEJİ: 2.1. PERSONEL NİTELİĞİNİN VE
ORGANİZASYON YAPISININ GELİŞTİRİLMESİ
Akrd.
Madde
No
Faaliyet Tanımı
2.1.1.
1.1
Görev tanımlarının son
güncellemelere göre revize
edilmesi
ü
10.000
792.00.001
2.1.2.
1.1.
Organizasyon Şemasının revize
edilmesi
ü
15.000
792.00.001
1.3.
Polüvalans Tablolarının
Oluşturulması ve Her Yıl
Gelişmeler Doğrultusunda
Güncellenmesi
ü
1.1.
Görev vekalet sisteminin
oluşturulması ve gözden
geçirilmesi
ü
2.1.5.
1.3.
Personel eğitimlerinin
sistematik olarak planlanması
ve geliştirilmesi
ü
ü
ü
ü
25.000
30.000
35.000
40.000
793.00.028
2.1.6.
1.3.
Eğitim memnuniyetlerinin ve
etkinliklerinin ölçülmesi
ü
ü
ü
ü
2.500
35.000
4.000
45.000
792.00.001
Burcu AKKAYA
2.2.
İktisadi araştırma ve raporlama
biriminin kurulması ve rapor
yayını
792.06.001
Yönetim
Kurulu-Şükrü
CEBECİ-Müge
AKSU
Faaliyet
No
2.1.3.
2.1.4.
2.1.7.
TOPLAM BÜTÇE
PERFORMANS GÖSTERGESİ-1 PERFORMANS GÖSTERGESİ-2 PERFORMANS GÖSTERGESİ-3 PERFORMANS GÖSTERGESİ-4 2014
ü
2015
ü
2016
ü
Bütçe - TL
2017
ü
1.000
1.500
2.000
Bütçe Fasıl No
2.500
1.000
792.00.001
15.000
69.500
792.00.001
66.500
41.000
87.500
Sorumlu
Yönetim
Kurulu-Şükrü
CEBECİ-İbrahim
ATİKSOY
Yönetim
Kurulu-Şükrü
CEBECİ-İbrahim
ATİKSOY
Yönetim
Kurulu-Şükrü
CEBECİ-İbrahim
ATİKSOY
Yönetim
Kurulu-Şükrü
CEBECİ-İbrahim
ATİKSOY
Şükrü CEBECİİbrahim
ATİKSOY- Burcu
AKKAYA
264.500
Personel Niteliği Artış Oranı
Eğitim Memnuniyet Oranı
Eğitim Etkinlik Oranı
Eğitim Başarı Oranı
___93
ALT STRATEJİ: 2.2. ODA ORGANLARININ
SİSTEMLERE KATILMASININ ARTTIRILMASI
Akrd.
Madde
No
Faaliyet Tanımı
2.2.1.
1.1.
Oda Organlarına yönelik
kişisel gelişim eğitimleri
düzenlenmesi
ü
ü
ü
ü
10.000
15.000
20.000
25.000
Yönetim
Kurulu-Şükrü
792.00.021
CEBECİ-İbrahim
ATİKSOY
2.2.2.
1.1.
Toplantı katılım oranlarının
takip edilmesi
ü
ü
ü
ü
10.000
1.500
2.000
2.500
792.00.001
Faaliyet
No
2014
2015
2016
Bütçe - TL
2017
Bütçe Fasıl No
2.2.3.
1.1.
Verilen ve kabul edilen önerge
sayılarının takip edilmesi
ü
ü
ü
ü
10.000
12.000
14.000
16.000
792.00.021
2.2.4.
1.1.
Meslek Komitelerinin
performans ölçümü ve
ödüllendirilmesi
ü
ü
ü
ü
10.000
12.000
14.000
16.000
793.00.021
2.2.5.
1.1.
Kadın ve Genç Girişimciler
Kurulunun Daha Etkin
Çalışmasının Sağlanması
ü
ü
ü
ü
1.000
2.000
3.000
4.000
793.00.021
41.000
42.500
53.000
63.500
TOPLAM BÜTÇE
PERFORMANS GÖSTERGESİ-1 PERFORMANS GÖSTERGESİ-2 PERFORMANS GÖSTERGESİ-3 PERFORMANS GÖSTERGESİ-4 PERFORMANS GÖSTERGESİ-5 PERFORMANS GÖSTERGESİ-6 PERFORMANS GÖSTERGESİ-7 Sorumlu
Müge AKSUŞükrü CEBECİ
Yönetim
Kurulu-Şükrü
CEBECİ-Müge
AKSU
Yönetim
Kurulu-Şükrü
CEBECİ-Müge
AKSU
Yönetim
Kurulu-MeclisŞükrü CEBECİMüge AKSU
200.000
Eğitim Memnuniyet Oranı
Toplantı Katılım Oranı
Verilen Önerge Sayısı
Kabul Edilen Önerge Sayısı
Meslek Komiteleri Performansı
Kadın ve Genç Girişimcilerin Toplantı Katılım Oranları
Kadın ve Genç Girişimcilerin Etkinlik Sayıları
ALT STRATEJİ: 2.3. 180 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME
SİSTEMİNİN KURULMASI
Faaliyet
No
Akrd.
Madde
No
Faaliyet Tanımı
2014
2.3.1.
1.3.
Performans Değerlendirme
dokümantasyonunun
hazırlanması
ü
2.3.2.
Performans Değerlendirmelerin
1.3.
gerçekleştirilmesi ve
ü
iyileştirmelerin planlanması
2.3.3.
1.3.
Ödüllendirmelerin yapılması
TOPLAM BÜTÇE
94__
PERFORMANS GÖSTERGESİ-1 PERFORMANS GÖSTERGESİ-2 ü
2015
2016
Bütçe - TL
2017
2.500
ü
ü
ü
ü
ü
ü
10.000
2.500
3.000
3.500
15.000
20.000
25.000
30.000
27.500
22.500
28.000
33.500
Personel Performans Değerlendirme Ortalaması
Ödül Yönetmeliğine Uyum Oranı
Bütçe Fasıl No
Sorumlu
792.00.001
Burcu AKKAYA
792.00.001
Yönetim KuruluTüm Çalışanlar
793.00.028
Yönetim
Kurulu-Şükrü
CEBECİ
111.500
ALT STRATEJİ: 2.4. ÇALIŞAN MEMNUNİYET ÖLÇÜM SİSTEMİNİN KURULMASI
Faaliyet
No
Akrd.
Madde
No
Faaliyet Tanımı
2014
2.4.1.
1.3.
Çalışan Memnuniyet Anketi
Sisteminin Kurulması
ü
2.4.2.
1.3.
Anketlerin Uygulanması
ü
ü
ü
ü
5.000
6.000
7.000
2.4.3.
1.3.
Çalışan memnuniyetlerinin
ölçülmesi ve iyileştirmelerin
planlanması, gerçekleştirilmesi
ü
ü
ü
ü
5.000
7.000
11.500
13.000
2015
2016
Bütçe Fasıl No
Sorumlu
792.00.001
Burcu AKKAYA
8.000
792.00.001
Tüm Çalışanlar
8.500
10.000
794.06.001 Yönetim Kurulu
15.500
18.000
58.000
1.500
TOPLAM BÜTÇE
PERFORMANS GÖSTERGESİ-1 PERFORMANS GÖSTERGESİ-2 Bütçe - TL
2017
Çalışan Memnuniyet Artış Oranı
Çalışan Memnuniyet İyileştirme Planına Uyum Oranı
ALT STRATEJİ: 2.5. MEVCUT YÖNETİM SİSTEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ,
YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KURULMASI VE DENETLENMESİ
Faaliyet
No
Akrd.
Madde
No
2.5.1.
1.8.
2.5.2.
1.8.
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim
Sisteminin revize edilmesi ve
uygulamaların takibi
ü
2.5.3.
1.8.
Akreditasyon sisteminin revize
edilmesi ve ISO 9001:2008
Kalite Yönetim Sistemi ile
entegrasyonunun sağlanması
ve uygulamaların takibi
ü
2.5.4.
1.8.
ISO 10002 Müşteri Şikayetleri ve
Memnuniyetleri Standardının ü
kurulması ve belgelendirilmesi
Faaliyet Tanımı
2014
2015
Yönetim sistemleri danışmanlık
ü
hizmeti alınması
TOPLAM BÜTÇE
PERFORMANS GÖSTERGESİ-1 PERFORMANS GÖSTERGESİ-2 PERFORMANS GÖSTERGESİ-3
PERFORMANS GÖSTERGESİ-4
2016
Bütçe - TL
2017
Bütçe Fasıl No
30.000
70.000
ü
100.000
Sorumlu
793.00.020 Yönetim Kurulu
20.000
25.000
30.000
792.00.001
Tüm Personel
20.000
25.000
30.000
792.00.001
Tüm Personel
10.000
12.000
14.000
792.00.001
Yönetim KuruluTüm Personel
50.000
62.000
74.000
Danışmanlık Hizmeti Performans Oranı
İç Denetim Uygunsuzluk Sayısı
Dış Denetim Uygunsuzluk Sayısı
Akreditasyon Denetimi Sonuç Seviyesi ≥B
286.000
___95
ALT STRATEJİ: 2.6. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULMASI
Faaliyet
No
Akrd.
Madde
No
Faaliyet Tanımı
2014
2015
2016
2017
2.6.1.
1.3.
İş güvenliği uzmanı ile hizmet
anlaşması yapılması ve
periyodik ziyaretler
ü
ü
ü
ü
2.6.2.
1.3.
Risk analizinin yaptırılması
ü
ü
ü
ü
1.3.
Gerekli düzeltici ve önleyici
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
2.6.3.
ü
ü
ü
Bütçe - TL
Sorumlu
Şükrü CEBECİErkan ÇAPAN
5.000
7.000
10.000
12.000
Şükrü CEBECİ793.00.028 Ali İhsan BUDUR
Yönetim
Kurulu-Şükrü
CEBECİ-Ali İhsan
BUDUR
ü
TOPLAM BÜTÇE
5.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ-1 PERFORMANS GÖSTERGESİ-2 PERFORMANS GÖSTERGESİ-3 Bütçe Fasıl No
7.000
10.000
12.000
34.000
İş Kazası Sayısı
İş Kazası Ağırlık Oranı
Risk Analizi Aksiyon Planının Gerçekleştirilme Oranı
ALT STRATEJİ: 2.7. ÇALIŞANLARIN SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
PROJELERİ ÜRETMESİNİN SAĞLANMASI
Akrd.
Madde
No
Faaliyet Tanımı
2.7.1.
1.8.
Kalite çemberi kurulması ve
işletilmesi
2.7.2.
1.8.
Öner-Çöz sisteminin kurulması
ve işletilmesi
2.7.3.
1.8.
2.7.4.
2.7.5.
Faaliyet
No
2015
2016
Bütçe Fasıl No
5.000
6.000
7.000
792.00.001
20.000
25.000
30.000
35.000
792.00.001
ü
20.000
25.000
30.000
35.000
792.00.001
ü
ü
20.000
25.000
30.000
35.000
792.00.001
ü
ü
20.000
25.000
30.000
35.000
792.00.001
80.000
105.000 126.000 147.000
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Öneri sisteminin kurulması ve
işletilmesi
ü
ü
ü
1.8.
5S sisteminin kurulması ve
iyileştirilmesi
ü
ü
1.8.
Periyodik Personel Toplantıları
Organizasyonu
ü
ü
PERFORMANS GÖSTERGESİ-1 PERFORMANS GÖSTERGESİ-2 PERFORMANS GÖSTERGESİ-3 PERFORMANS GÖSTERGESİ-4 PERFORMANS GÖSTERGESİ-5 PERFORMANS GÖSTERGESİ-6 PERFORMANS GÖSTERGESİ-7 Bütçe - TL
2017
ü
TOPLAM BÜTÇE
96___
2014
Kalite çemberi proje sayısı
Başarılı olan kalite çemberi projesi sayısı
Öner-Çöz projesi sayısı
Öner-Çöz panosuna asılan öneri sayısı
Öneri kutusuna atılan öneri sayısı
5S projesi yapılan bölge sayısı
Temizlik denetimi başarı yüzdesi
Sorumlu
Yönetim
Kurulu-MeclisKomiteler-Tüm
Personel
Yönetim
Kurulu-MeclisKomiteler-Tüm
Personel
Yönetim
Kurulu-MeclisKomiteler-Tüm
Personel
Yönetim
Kurulu-MeclisKomiteler-Tüm
Personel
Yönetim
Kurulu-MeclisKomiteler-Tüm
Personel
458.000
ALT STRATEJİ: 2.8. YURT İÇİ VE YURT DIŞI ODA/BORSALARLA
OLAN İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ
Faaliyet
No
Akrd.
Madde
No
Faaliyet Tanımı
2014
2.8.1.
2.5.
Kardeş Oda Anlaşmalarının ve
uygulamaların yapılması
ü
2.8.2.
1.3.
1.8.
Kıyaslama yapılacak Oda
/Borsaların tespiti ve
kıyaslama çalışmalarının
gerçekleştirilmesi
ü
2.8.3.
2.8.4.
2.1.
2.1.
Ortak Akıl Toplantıları
gerçekleştirilmesi
Sürekli İyileştirmeye katkıda
bulunacak Oda/Borsalara
ziyaret yapılması
TOPLAM BÜTÇE
PERFORMANS GÖSTERGESİ-1 PERFORMANS GÖSTERGESİ-2 PERFORMANS GÖSTERGESİ-3 PERFORMANS GÖSTERGESİ-4 PERFORMANS GÖSTERGESİ-5 ü
ü
2015
2016
6.000
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Bütçe - TL
2017
ü
ü
ü
1.500
30.000
Bütçe Fasıl No
Yönetim
Kurulu-İbrahİm
792.00.001
ATİKSOY-Şükrü
CEBECİ
8.000
2.000
35.000
2.500
38.000
Sorumlu
3.000
792.00.001
Burcu AKKAYA
40.000
792.00.001
Yönetim
Kurulu-İbrahm
ATİKSOY-Şükrü
CEBECİ-Murat
ÇAKIR
20.000
24.000
26.000
30.000
Yönetim kuruluMeclis Başkanı
ve Meclis
793.00.017
Üyeleri-Şükrü
CEBECİ-Murat
ÇAKIR
57.500
61.000
74.500
63.500
266.000
Kardeş oda sayısı
Kıyaslama yapılacak oda sayısı
Ortak Akıl Toplantısı yapılacak oda sayısı
Yapılan ziyaret sayısı
Ziyaret Planı uyum oranı
__97
STRATEJİ 3- Teknolojik Ve Fiziksel Alt Yapıda Revizyon
ALT STRATEJİ: 3.1. FİZİKİ ALT YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ
Faaliyet
No
3.1.1.
Akrd.
Madde
No
1.1.
Faaliyet Tanımı
Yeni Oda Binası İnşaatının
tamamlanması
2014
ü
2015
2016
ü
TOPLAM BÜTÇE
PERFORMANS GÖSTERGESİ-1 PERFORMANS GÖSTERGESİ-2 Bütçe - TL
2017
800.000
500.000
800.000
500.000
Bütçe Fasıl No
Sorumlu
500.00.001
Hasan
ÇAKIRMELİKOĞLUMustafa
HALİLBEYOĞLUŞükrü ATAÜNAzmi BÜK- Sinan
AKGÜN- Serdar
DEMİRKAN- Şükrü
CEBECİ
1.300.000
Bina Tamamlanma Oranı
Bina Memnuniyet Oranı
ALT STRATEJİ: 3.2. YAZILIM VE DONANIMIN ETKİN KULLANILMASI
Akrd.
Madde
No
Faaliyet Tanımı
2014
2015
3.2.1
1.6.
Yazılımı geliştirme
faaliyetlerinin tamamlanması
(Odaplus-Docuplus-Paperplus)
ü
ü
3.2.2.
1.6.
Tüm donanımların periyodik
bakımlarının yaptırılması
ü
ü
1.6.
Yeni donanımların temini ve
yedeklenmesi
Faaliyet
No
3.2.3
TOPLAM BÜTÇE
PERFORMANS GÖSTERGESİ-1 PERFORMANS GÖSTERGESİ-2 PERFORMANS GÖSTERGESİ-3 98___
2016
Bütçe - TL
2017
Bütçe Fasıl No
Sorumlu
Vildan EROL
ü
ü
1.500
2.000
2.500
3.000
100.000
ü
1.500
102.000
Yazılım Kullanım Memnuniyeti
Periyodik Bakım Planına Uyum Oranı
Yenilenen Donanım Sayısı
2.500
3.000
793.00.014
Vildan EROL
793.00.014
Yönetim
Kurulu-Şükrü
CEBECİ-Vildan
EROL
109.000
ALT STRATEJİ: 3.3. ARŞİV VE YEDEKLEME SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
Faaliyet
No
Akrd.
Madde
No
Faaliyet Tanımı
2014
2015
3.3.1
1.6.
Djital Arşiv Sistemine Geçilmesi
ü
ü
3.3.2.
1.6.
Fiziki Arşivin Düzenlenmesi
ü
5.000
1.6.
Elektronik ve kurum dışı
yedekleme sisteminin
kurulması
ü
5.000
3.3.3
2016
Bütçe - TL
2017
40.000
TOPLAM BÜTÇE
40.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ-1 PERFORMANS GÖSTERGESİ-2 Bütçe Fasıl No
50.000
Sorumlu
Vildan EROL
793.00.017
Tüm Personel
Vildan EROL
60.000
100.000
Dijital Arşivden Doküman Bulma Süresi
Fiziksel Arşivden Doküman Bulma Süresi
ALT STRATEJİ: 3.4. WEB SAYFASININ İYİLEŞTİRİLMESİ
Faaliyet
No
Akrd.
Madde
No
Faaliyet Tanımı
2014
3.4.1
1.6.
Web sayfasının kullanıcı dostu
haline getirilmesi
ü
2015
2016
Bütçe - TL
2017
Bütçe Fasıl No
5.000
Sorumlu
Vildan EROL
793.00.014
3.4.2.
1.6.
Web sayfasının kullanımının
özendirilmesi ve takibi
TOPLAM BÜTÇE
PERFORMANS GÖSTERGESİ-1 PERFORMANS GÖSTERGESİ-2 ü
ü
ü
ü
5.000
6.500
8.000
10.000
10.000
6.500
8.000
10.000
Vildan EROL
109.000
Web Sayfası Memnuniyet Oranı
Web Sayfası Tıklanma Oranı
___99
ALT STRATEJİ: 3.5. LOBİCİLİK FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Faaliyet
No
Akrd.
Madde
No
Faaliyet Tanımı
2014
2016
Bütçe - TL
2017
Bütçe Fasıl No
3.5.1.
2.2.
Doğu-Batı, Kuzey-Güney
Demiryolu hattının
yapılmasına yönelik toplantılar
düzenlenmesi
3.5.2.
2.2.
Güney Çevre Yolu Projesine
yönelik toplantılar
düzenlenmesi
ü
ü
ü
ü
5.000
6.000
7.000
8.000
793.00.017
793.00.028
2.2.
Sanayi ve yatırım arazilerinin
Belediye İmar Planının tekrar
gözden geçirilmesi ve yeni
alanların tespiti
ü
ü
ü
ü
2.000
3.000
4.000
5.000
793.00.017
793.00.028
2.2.
Siyaset unsurları ile şehrin
sorunları ve çözüm önerileri
konusunda ortak akıl
toplantıları yapılması
ü
ü
ü
ü
5.000
6.000
7.000
8.000
793.00.017
793.00.028
2.2.
Diğer STK’lar ile şehrin
ihtiyaçları il içi ve il dışı
konusunda ortak akıl toplantısı
yapmak
ü
ü
ü
ü
5.000
6.000
7.000
8.000
793.00.017
793.00.028
3.5.6.
2.2.
Yeni hizmet dışında binası
içinde Turizm Enformasyon ve
Sergi Merkezi kurulması
(hibe ile)
ü
ü
3.5.7.
Yerel yönetimlere şehrin
trafik ve otopark sorunu ve
2.2.
ü
çözüm önerileri hakkında
bilgilendirmelerde bulunulması
ü
ü
ü
2.000
3.000
4.000
5.000
793.00.017
793.00.028
3.5.8.
Sahip olunan yöresel ürünleri
ulusal ve uluslararası marka
yapmak için bilinç düzeyinin
arttırılması
ü
ü
ü
1.000
1.500
2.000
2.500
793.00.017
793.00.028
3.5.3.
3.5.4.
3.5.5.
2.2.
TOPLAM BÜTÇE
100___
2015
PERFORMANS GÖSTERGESİ-1 ü
ü
ü
ü
2.000
3.000
4.000
5.000
793.00.017
793.00.028
ü
793.00.017
793.00.028
70.000
92.000 28.500 35.000 41.500
Lobi Faaliyetleri Başarı Oranı
Sorumlu
Hasan
ÇAKIRMELİKOĞLUMustafa HALİLBEYOĞLU-Serdar
DEMİRKAN- Şükrü
CEBECİ- Murat ÇAKIR
Hasan
ÇAKIRMELİKOĞLUMustafa HALİLBEYOĞLU-Serdar
DEMİRKAN- Şükrü
CEBECİ- Murat ÇAKIR
Hasan
ÇAKIRMELİKOĞLUMustafa HALİLBEYOĞLU-Serdar
DEMİRKAN- Şükrü
CEBECİ- Murat ÇAKIR
Hasan
ÇAKIRMELİKOĞLUMustafa HALİLBEYOĞLU-Serdar
DEMİRKAN- Şükrü
CEBECİ- Murat ÇAKIR
Hasan
ÇAKIRMELİKOĞLUMustafa HALİLBEYOĞLU-Serdar
DEMİRKAN- Şükrü
CEBECİ- Murat ÇAKIR
Yönetim Kuruluİbrahim ATİKSOYŞükrü CEBECİ
Hasan
ÇAKIRMELİKOĞLUMustafa HALİLBEYOĞLU-Serdar
DEMİRKAN- Şükrü
CEBECİ- Murat ÇAKIR
Hasan
ÇAKIRMELİKOĞLUMustafa HALİLBEYOĞLU-Serdar
DEMİRKAN- Şükrü
CEBECİ- Murat ÇAKIR
197.000
ALT STRATEJİ: 3.6. KOLLEKTİF DÜŞÜNME YETENEĞİNİN ARTTIRILMASI
Faaliyet
No
Akrd.
Madde
No
Faaliyet Tanımı
2014
2015
2016
2017
3.6.1
2.2.
Üniversite-Sanayi işbirliğine
yönelik çalışmaların
gerçekleştirilmesi
ü
ü
ü
ü
3.6.2.
3.6.3
2.4.
Şehir içi sermaye sahiplerinin
ortak yatırım yapma
ü
kültürünün gelişmesine yönelik
çalışmalar yapmak
2.3.
2.4.
Başta üyeler ve tüm şehire ait
nitelikli insan gücü ihtiyacının
karşılanmasına yönelik
web sitesi üzerinden İnsan
Kaynakları Portalı Kurulması ve
işletilmesi
ü
ü
ü
ü
ü
Bütçe - TL
6.500
2.500
ü
TOPLAM BÜTÇE
9.000
PERFORMANS GÖSTERGESİ-1 PERFORMANS GÖSTERGESİ-2 PERFORMANS GÖSTERGESİ-3 7.500
3.000
8.500
3.500
10.000
4.000
20.000
5.000
5.000
30.500
17.000
19.000
Bütçe Fasıl No
Sorumlu
793.00.021
Yönetim
Kurulu-Şükrü
Cebeci
793.00.021
Yönetim
Kurulu-Şükrü
Cebeci
793.00.028
Yönetim
Kurulu-Şükrü
CEBECİ-Vildan
EROL
75.500
Yapılan Toplantı Sayısı
Toplantı Memnuniyet Oranı
İK Portalı Memnuniyet Oranı
ALT STRATEJİ: 3.7. ŞEHRİN EKONOMİK HAYATININ CANLANDIRILMASINA
YÖNELİK FAALİYETLER YAPILMASI
Faaliyet
No
Akrd.
Madde
No
Faaliyet Tanımı
2014
2015
2016
2017
3.7.1
2.1.
Alışveriş Günleri vb.
organizasyonların
gerçekleştirilmesi
ü
ü
ü
ü
3.7.2.
2.1.
GİTSOF Fuarı düzenlenmesi
TOPLAM BÜTÇE
PERFORMANS GÖSTERGESİ-1 PERFORMANS GÖSTERGESİ-2 PERFORMANS GÖSTERGESİ-3 ü
ü
Bütçe - TL
15.000
17.000
1.500
9.000
18.500
20.000
7.000
30.500
17.000
19.000
Bütçe Fasıl No
Sorumlu
793.02.021
Yönetim
Kurulu-Şükrü
Cebeci
793.00.021
Yönetim
Kurulu-Şükrü
Cebeci
75.500
Etkinlik Memnuniyet Oranı
Fuar Katılım Oranı
Fuar Memnuniyet Oranı
___101
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.4.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.
2.7.5.
2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.
2.8.4.
3.1.1.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.4.1.
3.4.2.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.
3.5.5.
3.5.6.
3.5.7.
3.5.8.
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.
3.7.1.
3.7.2.
Sorumlu
2.5.3.
Stratejik Plan Sorumluluk Matrisi
Yönetim Kurulu
Hasan Çakırmelikoğlu
Mustafa Halilbeyoğlu
N.Şükrü Ataün
Sinan Akgün
Serdar Demirkan
Hakan Güngör
Meclis Başkanı
Meclis
Meslek Komiteleri
5.Meslek Komitesi
Şükrü Cebeci
İbrahim Atiksoy
Burcu Akkaya
Ali İhsan Budur
Hatice Temür
Önder Özgür Özdemir
Müge Aksu
Erkan Çapan
Vildan Erol
Murat Çakır
Cemal Bektaş
Sorumlu
Yönetim Kurulu
Hasan Çakırmelikoğlu
Mustafa Halilbeyoğlu
N.Şükrü Ataün
Sinan Akgün
Serdar Demirkan
Hakan Güngör
Meclis Başkanı
Meclis
Meslek Komiteleri
5.Meslek Komitesi
Şükrü Cebeci
İbrahim Atiksoy
Burcu Akkaya
Ali İhsan Budur
Hatice Temür
Önder Özgür Özdemir
Müge Aksu
Erkan Çapan
Vildan Erol
Murat Çakır
Cemal Bektaş
102___
Stratejik Plan Dış Paydaş Çalıştayı Katılımcı Listesi
Katılımcı Adı / Soyadı
Hasan KARAHAN
Kerim AKSU
Görevi
Kurum / Firma
Vali
Belediye Başkanı
Mahir KADAKAL
Rektör Vekili
Giresun Üniversitesi
Gültekin UZUNALİOĞLU
Baro Başkanı
Giresun Barosu
Fikret GÜNAYDIN
Meclis Başkanı
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Emniyet Müdür Vekili
Giresun İl Emniyet Müdürlüğü
Hasan ÇAKIRMELİKOĞLU
Latif AKSU
Hayati TÖKEZ
Belediye Başkan Yardımcısı
Necati AKKURT
İl Müdürü
Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Mustafa SARI
İl Müdürü
Giresun Çalışma ve İş Kurumu
Kadir HARPUTLUOĞLU
İl Müdürü
Sosyal Güvenlik Kurumu Giresun İl Müdürlüğü
Ömer ERİK
İl Müdürü
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Giresun İl Müdürlüğü
Ülkü DİZDAROĞLU
İl Müdür Vekili
Selahattin ÇELEBİ
İl Müdür Yardımcısı
Giresun Belediyesi
Giresun Ticaret İl Müdürlüğü
Sosyal Güvenlik Kurumu Giresun İl Müdürlüğü
Hasan AYDIN
İl Başkanı
Ahmet IRMAK
İl Başkan Vekili
Mehmet BAŞER
İl Başkan Yardımcısı
Adalet ve Kalkınma Partisi
İsmet BÜYÜKTAŞ
İl Yönetim Kurulu Üyesi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Prof Dr.Yılmaz CAN
Belediye Başkan Adayı
Adalet ve Kalkınma Partisi
Merkez İlçe Başkan Yardımcısı
Adalet ve Kalkınma Partisi
Yunus Enes ÇOLAKER
Davut ELMALI
Salih ÖĞÜTKEN
Adalet ve Kalkınma Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Genel Müdür Vekili
Fiskobirlik
Ali KARA
Başkan
Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği
Musa KESKİN
Başkan
Ziraat Odası
Temel YANIKOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Giresun Ticaret Borsası
Fahri UZUN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Giresun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Erdal CEYRAN
Meclis Başkan Yrd.
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Mustafa HALİLBEYOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
N. Şükrü ATAÜN
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Azmi BÜK
Yönetim Kurulu Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Emine FATOĞLU TOPKAYA
Yönetim Kurulu Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Halit AYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Hanife KARAMUSTAFAOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Reyhan UÇAK
Yönetim Kurulu Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Serdar DEMİRKAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Sinan AKGÜN
Yönetim Kurulu Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Ahmet Fehmi TOZLU
Meclis Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Erdinç HIDIMOĞLU
Meclis Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Hasan AYDIN
Meclis Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Hüseyin MÜRTEZAOĞLU
Meclis Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
İrfan PEKDEMİR
Meclis Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Mahmut HALİLBEYOĞLU
Meclis Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Muammer USTA
Meclis Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
___103
Katılımcı Adı / Soyadı
Kurum / Firma
Nuh DEMİR
Meclis Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Özcan DOĞRAMACI
Meclis Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Ünal DEMİRCİ
Meclis Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
İbrahim USTA
Meclis Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Ziya AYDIN
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Rıfat AYAR
Şube Müdürü
Harun ŞAHİN
Giresun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Giresun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
2. Meslek Komitesi Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
3. Meslek Komitesi Başkanı
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
3. Meslek Komitesi Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
5. Meslek Komitesi Başkanı
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
5. Meslek Komitesi Başkan Yrd.
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
5. Meslek Komitesi Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Halil Turan NEBİOĞLU
8. Meslek Komitesi Başkanı
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Yunis TÜRK
11. Meslek Komitesi Başkanı
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Hüseyin ALTUNTAŞ
10. Meslek Komitesi Başkanı
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Fatih KONAR
10. Meslek Komitesi Başkan Yrd.
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
İbrahim TÜRK
12. Meslek Komitesi Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Zeki ÇAKRAK
13. Meslek Komitesi Başkanı
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Osman ÖZCAN
14. Meslek Komitesi Başkanı
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Sabriye ŞAHİN
16. Meslek Komitesi Başkanı
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Ali ASLIM
16. Meslek Komitesi Başkan Yrd.
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreter
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Murat GÜNAYDIN
Mustafa ŞEN
İbrahim ERHAN
Zeki ÇÖCEN
Doğanay ODABAŞ
Şükrü CEBECİ
Yakup KIRDEMİR
DOKAP
Özge ADIGÜZEL
Koordinatör
Hakan YÜKSEL
Kobi MİY/Yönetmen
Hilmi MENTEŞE
Şef
Sosyal Güvenlik Kurumu Giresun İl Müdürlüğü
Çağtay HALAÇ
Şef
Giresun Gümrük Müdürlüğü
Ufuk GÜRÇAĞLAR
Şef
Sosyal Güvenlik Kurumu Giresun İl Müdürlüğü
İlker BANKAOĞLU
Koordinatör
Mühendis
DOKA Giresun Yatırım Destek Ofisi
Türkiye Halkbankası A.Ş.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Sevda ATEŞ
Memur
Giresun Ticaret İl Müdürlüğü
Gültekin YETGİN
Muhabir
Anadolu Ajansı
H. Hakan KABAHASANOĞLU
Muhabir
DHA
Zafer ÇAMALTI
Muhabir
Giresun Üniversitesi Basın Koordinatörlüğü
Mustafa DEMİR
Gazeteci
Tempo TV
Ufuk KEKÜL
Erdal Suat BAŞKAN
Gazeteci-Yazar
Akreditasyon Sorumlusu
Giresun Haber 28
Giresun Ticaret Borsası
Haluk GÜNGÖR
Firma Yetkilisi
İbrahim ATİKSOY
Genel Sekreter Yardımcısı
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Burcu AKKAYA
Yönetim Sistemleri ve Akreditasyon Sorumlusu
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Önder ÖZDEMİR
Ticaret Sicil Müdürü
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Ali İhsan BUDUR
Sanayi Sicil Memuru
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Erkan ÇAPAN
Muhasebe Memuru
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Hatice TEMÜR
Oda Sicil Memuru
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Memuru
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Personel
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Müge AKSU
104___
Görevi
Cemal BEKTAŞ
Sezgin Triko
Stratejik Plan İç Paydaş Çalıştayları Katılımcı Listesi
Katılımcı Adı / Soyadı
Fikret GÜNAYDIN
Görevi
Kurum / Firma
Meclis Başkanı
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Meclis Başkan Yrd.
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Mustafa HALİLBEYOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
N. Şükrü ATAÜN
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Azmi BÜK
Yönetim Kurulu Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Emine FATOĞLU TOPKAYA
Yönetim Kurulu Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Halit AYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Hakan GÜNGÖR
Yönetim Kurulu Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Hanife KARAMUSTAFAOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Serdar DEMİRKAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Sinan AKGÜN
Yönetim Kurulu Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Reyhan UÇAK
Yönetim Kurulu Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Erdinç HIDIMOĞLU
Meclis Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Melike TUNCER
Meclis Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Muammer USTA
Meclis Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Mustafa GÜMÜŞKAŞIK
Meclis Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Hüseyin MÜRTEZAOĞLU
Meclis Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Erol AKSU
Meclis Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Emrullah ÇAKIRMELİKOĞLU
Meclis Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Hasan AYDIN
Meclis Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Abdullah Emre KARAMAN
Meclis Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Ahmet ERGÜN
Meclis Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Ahmet Fehmi TOZLU
Meclis Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Bahadır KARATAŞ
Meclis Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Tansu ÖZBAY
Meclis Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Ünal DEMİRCİ
Meclis Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Nuh DEMİR
Meclsi Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Özcan DOĞRAMACI
Meclis Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Raif UÇAR
Meclis Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Selahattin TOSLU
Meclis Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Şafak ÇINARLIK
Meclis Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Mustafa KANKAYA
4. Meslek Komitesi Başkanı
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
İbrahim ERHAN
5. Meslek Komitesi Başkanı
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
İbrahim USTA
7. Meslek Komitesi Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Halil Turan NEBİOĞLU
8. Meslek Komitesi Başkanı
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Mehmet AKBIÇAK
9. Meslek Komitesi Başkanı
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
10. Meslek Komitesi Başkan Yrd.
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Hüseyin ALTUNTAŞ
10. Meslek Komitesi Başkanı
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Yunis TÜRK
11. Meslek Komitesi Başkanı
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Zeki ÇAKRAK
13. Meslek Komitesi Başkanı
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Hakkı ÇAKIR
15. Meslek Komitesi Başkan Yrd.
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Hasan ÇAKIRMELİKOĞLU
Erdal CEYRAN
Fatih KONAR
___105
Katılımcı Adı / Soyadı
Sabriye ŞAHİN
Kurum / Firma
16. Meslek Komitesi Başkanı
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Hasan Ali TÜTÜNCÜ
Disiplin Kurulu Başkanı
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Orhan HOCAOĞLU
Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Atakan AYVAZ
Disiplin Kurulu Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Ergin KILIÇARSLAN
Disiplin Kurulu Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Murat GÜNAYDIN
Disiplin Kurulu Üyesi
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreter
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreter Yardımcısı
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Burcu AKKAYA
Yönetim Sistemleri ve Akreditasyon Sorumlusu
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Önder ÖZDEMİR
Ticaret Sicil Müdürü
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Şükrü CEBECİ
İbrahim ATİKSOY
Hatice TEMÜR
Oda Sicil Memuru
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Ali İhsan BUDUR
Sanayi Sicil Memuru
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Erkan ÇAPAN
Muhasebe Memuru
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Müge AKSU
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Memuru
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Personel
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Cemal BEKTAŞ
106___
Görevi
1. İç Paydaş Çalıştayı
___107
108___
___109
110___
Dış Paydaş Çalıştayı
___111
2. İç Paydaş Çalıştayı
112___
___113
PLANININ TAKİP YÖNTEMİ
Üst Yönetim tarafından Stratejik Planda belirtilen Performans Göstergelerinden birim hedefleri belirlenir ve bu hedefler
Süreç Performans İzleme Karneleri (SPİK) vasıtası ile çalışanlara iletilir.
SPİK ‘ler hazırlanırken bir önceki senenin gerçekleşen rakamları dikkate alınır ve verilen tüm hedefler Sürekli İyileştirme
Metodolojisine göre kurgulanır. SPİK’ler her birim tarafından izlenir ve aylık gelişmeler Kalite&Akreditasyon Sorumlusuna
raporlanır. İlgili hedeflerde oluşan olası sapma durumunda Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu tarafından birime yönelik
Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Formu hazırlanır.
Stratejik Plan 3 ayda bir gerçekleştirilen Akreditasyon İzleme Komitesi tarafından gözden geçirilir ve ilerlemeyen
stratejiler tespit edilirse konu Yönetim Kurulunun ilk haftaki toplantısına gündem oluşturur.
Tüm birim hedefleri ve Stratejik Plan 6 ayda/1 kez yapılan YGG (Yönetimin Gözden Geçirmesi) toplantısında incelenir ve
gerekli kararların alınması sağlanır.
114__
Emek çekilmiş her şey değerlidir.
Mimar Sinan
Emeği Geçen Herkese Sonsuz Sevgi Ve Saygılarımızla…
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
15 901 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content