close

Enter

Log in using OpenID

2014-2017 stratejik planımız

embedDownload
2014-2017
Körfez Stratejik Plan
Körfez’in Ekonomik, Ticari, Kentsel,
Sosyal, Kültürel ve Ekolojik Geleceğinin Tasarımı
Körfez
Ticaret
Odası
korfezto.org.tr
Körfez 2014-2017
Stratejik Plan
Körfez Ticaret Odası
Körfez
Ekonomi
Ulaşım
Tarih
Doğa
Sağlık
Eğitim
Ticaret
Çevre
Mimari
Spor
Tarım
sosyal Yaşam
Sivil Toplum
Kentsel Yaşam
Kültürel Yaşam
Ekolojik Gelecek
2
Körfez Ticaret Odası
Turizm
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan
3
İçindekiler
SUNUŞ
TARİHÇEMİZ
FAALİYET VE HİZMET ALANLARIMIZ
VİZYONUMUZ
MİSYONUMUZ
Temel Değerlerimiz
ETİK DEĞERLERİMİZ
KALİTE POLİTİKAMIZ
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
MALİ POLİTİKAMIZ
ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKAMIZ
HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKAMIZ
BİLGİ İŞLEM POLİTİKAMIZ
ORGANİZASYON ŞEMAMIZ
PERSONEL PROFİLİMİZ
İLÇENİN GENEL YAPISI
• NÜFUS
• İKLİM
• COĞRAFİ YAPI
• YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ
• İKLİM ve BİTKİ ÖRTÜSÜ
• EKONOMİK DURUM
• OKUMA YAZMA ORANI
• KAMU KURUM VE KURULUŞLARI
• EKONOMİK GÖSTERGELER
• Körfez’e Ait İhracat ve İthalat Rakamları
• Mülkiyet Durumu
• Eğitim Göstergeleri
• İşsizlik, İstihdam ve İş Gücü Göstergeler
• İşsizlik Göstergeleri
• Sağlık
• Tarım ve Hayvanclık Göstergeleri
• Arazi Dağılımı
• Tarım Arazisi Dağılımı
• Hayvancılık
• Bitkisel Üretim
• Turizm ve Kültür
OTELLER VE KAPASİTE BİLGİSİ
4
Körfez Ticaret Odası
Körfez’den Dünyaya Ne Satabiliriz?
Stratejik Plan Nedir?
STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ
STRATEJİK PLAN
ANA STRATEJİ 1: YÖNETİŞİM ANLAYIŞI İLE KURUMSALLAŞMA SÜRECİNİ
GELİŞTİRMEK
•
•
•
•
•
•
•
•
Alt Strateji 1.1. Akreditasyon Sisteminin Kurulması ve Belgelendirme
Alt Strateji 1.2. Çalişan Memnuniyetin Gelişminin Sağlanması
Alt Strateji 1.3. Fiziksel Ve Teknolojik Alt Yapının Geliştirilmesi
Alt Strateji 1.4. Meslek Komitelerinin ve Girişimci Komitelerin Etkinliğinin
Artırılması
Alt Strateji 1.5. Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu
Alt Strateji 1.6. Kurumsal Kimlik Çalimalarinin İyileştirilmesi
Alt Strateji 1.7. Organizasyon Yapisinin Güçlendirilmesi
Alt Strateji 1.8. Yönetsel Sistem İyileştirmelerinin Planlanması
ANA STRATEJİ 2: ÜYE ODAKLI YAKLAŞIM ANLAYIŞI GELİŞTİRMEK
•
•
•
•
•
•
•
•
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Strateji
Strateji
Strateji
Strateji
Strateji
Strateji
Strateji
Strateji
2.1. Üye Eğitimler
2.2. Üye Ziyaretler
2.3. Üye Memnuniyetleri
2.4. Üye Etkinlikle
2.5. Üye Bilgi Güncelle
2.6. Dış Ticaret Destekleri
2.7. İş Güvenliği
2.8. Üyelere Danışmanlık Hizmeti
ANA STRATEJİ 3: BÖLGESEL KALKINMADA ÖNCÜLÜK YAPMAK
•
•
•
Alt Strateji 3.1. İlçe sorunlarına yönelik lobicilik faaliyetlerinin iyileştirilmesi
Alt Strateji 3.2. Turizm
Alt Strateji 3.3. Kent Kültürünün Oluşturulması
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan
5
Başlarken
KÖRFEZ’İN EKONOMİK, TİCARİ, KENTSEL, SOSYAL,
KÜLTÜREL VE EKOLOJİK GELECEĞİNİN TASARIMI
D
ünyanın en eski ve estetik değerleriyle öne çıkan kentleri, geleceğe
yönelik kent tasarımlarıyla ortaya çıkmıştır.
Bu tür kentler, fizik mekanlarıyla olduğu kadar doğal, tarihi ve estetik
yapılanmaları ve “sosyal ve kültürel kimlikleriyle” de öne çıkarlar ve içinde
yaşayan insanlara yaşama keyfi verirler.
Kocaeli, tarihsel geçmişi, ticari, sınai, tarımsal ve ulaşım özellikleriyle
müstesna bir kenttir. Ancak, bugüne kadar dünya ölçeğinde bir “marka kent”
olma niteliği kazanamamıştır.
Kocaeli, 1960 sonrasının hızlı ve çarpık sanayileşmesinin getirdiği çok yönlü
olumsuzlukların ve adeta kaosa dönüşmüş sorunlarıyla baş başadır.
Hızlı işgücü göçünün yarattığı düzensiz kentleşme, ulaşım çıkmazı, verimli
tarım alanlarının yerleşim ya da sanayi ile talanı, kentin adıyla anılan ürünlerin
tükenişi, bu kentin en büyük özelliği ve nimeti olan Körfezinin kirliliği ilk akla
gelen sorunlardır.
Öte yandan, öteki kentleri kıskandıracak ölçüde ve çok sayıda sivil toplum
kuruluşuna sahip olmasına karşın, kent yaşamının olmazsa olmaz özelliklerinden
biri olan “Kent kimliği ve kentsel kültür”açısından da Kocaeli’nin boynu
büküktür.
O halde, bugün bu kentte yaşayan her yurttaşın ortak bir ödevi ve
sorumluluğu vardır; Körfez’in geleceğe yönelik vizyonunu belirlemek.
Bunun için yapılması gereken, hiçbir önyargı ve ayrım yapmaksızın, bu
kentin dinamiklerini bu ortak ödev için harekete geçirmek.
Bu ödev, bu kentteki siyaset ehlinin olduğu kadar, üniversitesi, ticaret ve
sanayi odaları, meslek odaları, sendikaları ve dernekleriyle, bütün bir kentin
ortak ödevidir.
Demokrasinin tek kelimeyle tanımı “katılım” dır.
Kentler, o kentte yaşayan her insanın ortak evidir. O halde, evimize çeki
düzen vermek, “daha yaşanası bir kent” oluşturmak herkesin ödevidir.
İşte bu bilinç ve amaçla; katılımcı bir süreçle, Körfez’in geleceğe yönelik
vizyonunu hep birlikte belirlemeli, kent yönetimlerine ışık tutmalıyız.
Bunun bilimsel ve teknik yöntemi ise, “stratejik bir plan”dan geçmektedir.
Körfez Ticaret Odası olarak uzun süredir üzüende çalıştığımız Stratejik planımızı
einizdkei bu kitap ile sizlerle paylaşma fırsatını yakalıyoruz. Üzerinde çalıştığımız
konular ile ilgili olarak uzun süren mesailerimiz ile ortaya çıkan üretimin “ortak
akıl” süzgecinden geçirilerek projelere dönüştürülmesi, sorunların, öncelikli
hedeflerin, misyon, vizyon ve stratejilerin belirlenmesini içeren çalışmamız 20142017 Körfez stratejik planını oluşturuyor.
Bu çalışma ki başlıca amacımız Körfez’in ekonomik, ticari, sosyal, kültürel,
kentsel ve uluslar arası gelişim ve “marka kent” olma tasarımında yer almak,
ayrıca ticari ve ekonomik yapıya yol gösteren, kurumsallaşma sürecimizle
birlikte Körfez’e ve tüm üyelerimize öncü bir kurum olmaktır.
Bu vesile ile bu çalışmamızda bize destek veren başta çalışma arkadaşlarım
ve ekibim olmak üzere, tüm üyelerimize, Körfez’deki tüm kamu kurum
çalışanlarına ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.
Sevgi ve saygılarımızla....
6
Körfez Ticaret Odası
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan
7
Sunuş
Körfez Ticaret Odası’nda
değişim ve dönüşüm süreci
K
örfez Ticaret Odası’nın değerli üyesi, kıymetli okurumuz;
Sizleri şahsım ve yönetim kurulumuz adına saygıyla selamlıyorum.
Körfez Ticaret Odası’ndaki değişim ve dönüşüm sürecinde bir yıllık
süreyi geride bıraktık. Odamız yeni döneminde kentimizin ve ülkemizin gelecek
vizyonuna uygun çalışmalara öncelik etmeye devam ediyor.
Körfez Ticaret Odası, artık sadece bürokratik işlemler yapan bir kurum
izlenimden çıktı. Körfez’de ve Kocaeli’nde kentin ticaretine, sanayisine,
eğitimine ve sağlığına kadar her alanda bu kente fayda sağlamaya çalışıyoruz.
Projelerimiz başta üyeleriniz olmak üzere tüm kentin ortak aklı ile birlikte
şekilleniyor.
Kritik bir eşiğe geldik.
Türkiye’nin bugüne kadar başarıyla devam eden büyüme yolculuğunda
kritik bir eşiğe geldik. Konvansiyonel üretim ve klasik ticaret anlayışı ile
geldiğimiz bu noktada daha da yükseğe çıkmamız ve ayağımız bir şeylere
takılmadan ilerlemeye devam etmemiz gerekiyor. Tüm gelişmekte olan
ekonomilerin önünde engel olan orta gelir tuzağı engelini aşabilmemiz ve
yeniliklere ayak uydurmak, inovasyon ve markalaşmaktan geçmektedir.
Ülkemizin her yerinde devam eden Cumhuriyetin 100. Yılı olan 2023 hedefine
ulaşabilmek için bu kaçınılmazdır. Kamu ve özel sektör 2023 hedefleri için
seferber oldu. Daha ötesine ulaşmak için yeni bir bakış açısına ihtiyaç
duyuyoruz. Artık sadece klasik üretim ekonomisi rekabette öne çıkmak için
yetmiyor. Türkiye dünyada üretimde 10. sırada, inovasyon da 36. sırada. Hem
sanayi hem de ticaret alanında AR-Ge ve yenilikçiliğe dayalı bir konuma
yükselmezsek, eski ezberlerimiz ile yarını kurgulamamız mümkün olmayacaktır.
Kocaeli Türkiye’nin önemli markalarını bulundurun bir kenttir. Ancak bu
yetmez. Kendimize ait markalar çıkarmamızın zamanı geldi de geçiyor. Firmalar
artık sadece kalite değil, farklı ürünler üretmeli ve farklı markalar yaratmalı.
Önümüzdeki en büyük ve en önemli mesele, farklılaşmak ve markalaşmaktır.
Artık sadece iyi olmak yetmiyor. Herkes kaliteli mal ve hizmet üretebiliyor. Bizim
bir şeyleri farklı yapmamız gerekiyor. Firmalarımızın farklılaşması, yeni ufuklar
kazanması, kentimize ve ülkemize yeni markalar kazandırması çok önemli. Oda
olarak biz üyelerimizin yanındayız. Ne gerekiyorsa onu da yapmaya hazırız.
Körfez’de iş dünyasının çatı kuruluşu olarak çalışmalarımızı üyelerimizden
aldığımız güçle ve ortak bir gelecek hedefiyle önümüzdeki dönemde de yoğun
bir şekilde sürdüreceğinizi ifade ederek; sizlere huzur ve mutluluklar temenni
ediyor işlerinizde kolaylık, kazancınızda bereket diliyorum.
Saygılarımla.
Mustafa EFE
Körfez Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
8
Körfez Ticaret Odası
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan
9
Tarihçemiz
Faaliyet ve Hizmet Alanlarımız
Üyelerimiz ile birlikte, ekonomiye yön veren
bir kent olmanın gururunu yaşıyoruz
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve
Borsalar Kanunu Madde:12
1
996 yılında başlayan kuruluş
çalışmalarımız il şu anda iş dünyasının
lider kuruluşu haline geldik. Uzun yıllar,
Körfez ilçemizde üyelerinin sorunlarına çözüm
üretmeye, her koşulda onların yanında olmaya
çalışan Odamızın kuruluş tarihçesi; 1996 yılında
Kaymakamlık makamına müteşebbis kurul
olarak başvuru yapıldı. Körfez ilçede, esnaf ve
tacirlerin yanında olacak bir Odanın kurulması
gerektiği düşüncesi ile hareket ederek
diğer üyelerle birlikte 14.11.1996 tarihinde
Kocaeli Valiliği’ ne başvurumuzu yaptık. İlk
başvurumuzda ret cevabı aldık ve bu cevap
tarafımıza geç tebliğ edildi. Bu nedenle,
Ankara 8. İdare Mahkemesi’ ne müracaat ettik.
Mahkeme 23.12.1998 tarihinde, Bakanlığın
tasarrufunun yanlış olduğuna karar vererek,
Körfez ilçemizde Ticaret Odamızın kurulmasına
karar vermiş ve Bakanlıkta mahkemenin
verdiği kararı uygulamaya koyarak,
15.04.1999 tarihinde kuruluşu onaylanmıştır.
Müteşebbis kurul 635 üyeden, 17 meslek grubu
oluşturarak seçimleri yapmış ve 90 günlük süre
içinde resmen kurulmuştur.
10
Körfez Ticaret Odası
Odamız, ilçemiz ile ilgili önemli konularda
fikir üreten, üyelerinin sorunlarını paylaşan
ve çözüm için ilgili mercilere iletişim halinde
olan, üyelerimizin menfaatlerini güçlü bir
şekilde savunan ve ortaya koyduğu sorunların
takipçisi olan bir “Ticaret Odası” konumuna
yükselmiştir.
Körfez’in ve bölgenin ticari yapısının
ülke ekonomisine daha fazla katkı yaratır
yönde biçimlenmesi, üyelerinin mesleki
faaliyetlerini uygun koşullarda yürütebilmeleri
ve karşılaştıkları sorunların çözümlenebilmesi
amacıyla kurulan Körfez Ticaret Odası bugün
ülkemizin en önde gelen meslek kuruluşları
arasında bulunmaktadır.
T
icaret ve sanayi odaları, ticaret odaları,
sanayi odaları ve deniz ticaret odalarının
görevleri şunlardır:
a) Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı
korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin
kamu yararına uygun olarak gelişmesine
çalışmak.
b) Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve
haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak,
ilgili kanunlar çerçevesinde resmî
makamlarca istenecek bilgileri vermek
ve özellikle üyelerinin mesleklerini icrada
ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi,
başvuruları durumunda kendilerine
vermek veya bunların elde edilmesini
kolaylaştırmak, elektronik ticaret ve internet
ağları konusunda üyelerine yol gösterecek
girişimlerde bulunmak, bu konularda gerekli
alt yapıyı kurmak ve işletmek.
c) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri
yapmak, bölgeleri içindeki iktisadî, ticarî ve
sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri
tutmak, başlıca maddelerin piyasa
fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları
uygun vasıtalarla yaymak.
d) 26 ncı maddedeki belgeleri düzenlemek ve
onaylamak.
e) Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî
makamlara teklif, dilek ve başvurularda
bulunmak; üyelerinin tamamının veya bir
kesiminin meslekî menfaati olduğu takdirde
meclis kararı ile bu üyeleri adına veya kendi
adına dava açmak.
f) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf,
adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın
onayına sunmak ve ilân etmek.
g) Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî
karar almak.
h) Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak.
ı) Gerektiğinde 507 sayılı Esnaf ve Küçük
Sanatkârlar Kanununun 125 inci
maddesinde sayılan mal ve hizmetlerin
azamî fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için,
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe uygun
olarak tespit etmek ve onaylamak.
j) Deniz ticaretinin kamu yararına, millî
ulaştırma ve deniz ticareti politikasına
uygun şekilde gelişmesine çalışmak.
k) Millî ve milletlerarası deniz ticaretine ait
incelemeler yapmak ve bu konudaki
bilgileri sağlamak, Türkiye limanları arası
ve yurt dışı navlun, acente komisyonu ve
ücretleri ile liman masrafları gibi bilgileri
toplamak ve bunları mümkün olan
vasıtalarla en seri şekilde yaymak, dünya
deniz ticaretindeki en son gelişmeleri
izlemek, istatistikler tutmak ve bunları
ilgililere duyurmak.
l) Deniz ticaretine ait ticarî örf, teamül ve
uygulamaları tespit ve ilân etmek, navlun
anlaşmaları, konişmento ve benzeri evraka
ait tip formları hazırlamak.
m) Yabancı gemi sahip ve donatanları ile
denizcilikle ilgili müesseselere Türkiye
limanlarının imkânları, çalışma şekilleri,
tarifeleri ve liman masrafları hakkında
bilgi vermek ve onlardan benzeri bilgileri
sağlamak.
n) Deniz ticareti ile ilgili milletlerarası
kuruluşlara üye olmak ve delege
bulundurmak.
o) İlgililerin talebi üzerine deniz ticareti ile ilgili
ihtilaflarda hakemlik yapmak.
p) Deniz acenteliği hizmet ücret tarifelerini
hazırlamak ve Bakanlığın onayına sunmak.
r) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili
kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça
verilecek görevleri yapmak.
s) Birliğin belirlediği standartlara göre üye
kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına
ilişkin belgeleri saklamak ve bunları Birliğe
talep halinde bildirmek.
t) Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu
kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu
Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve
görev alanı çerçevesinde odalara tevdii
halinde bu işleri yürütmek.
u) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve
bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak.
v) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak
müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte
bulunmak.
y) Üyeleri hakkındaki tüketici şikâyetlerini
incelemek ve kuruluş amaçları
doğrultusunda diğer faaliyetlerde
bulunmak.
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 11
Genel Hizmetlerimiz
z) Ticaret ve sanayi odalarınca, odalar ayrı
olan illerde ise sanayi odalarınca sanayiciler
için kapasite raporları düzenlemek.
Odalar, bunlardan başka mevzuat hükümleri
çerçevesinde;
a) Ticaret mallarının niteliklerinin
belirlenmesine yönelik lâboratuvarlar
kurmak veya bunlara iştirak etmek,
uluslararası kalibrasyon, test ölçme
lâboratuvarı kurmak veya iştirak etmek,
belgelendirme hizmetleri sunmak,
b) Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetiminde
ticaret, denizcilik ve sanayi ile ilgili
kursları açmak, açılan kurslara yardımda
bulunmak, yurt içinde ve dışında ihtiyaç
duyulan alanlar için öğrenci okutmak
ve stajyer bulundurmak; meslekî ve
teknik eğitim ve öğretimi geliştirme
ve yönlendirme çalışmaları yapmak,
kendi üyelerinin işyerleriyle sınırlı olmak
üzere, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu
kapsamına alınmamış meslek dallarında bu
uygulamaya ilişkin belgeleri düzenlemek,
c) İlgililerin talebi halinde, ticarî ve sınaî
ihtilaflarda hakem olmak, tahkim kurulları
oluşturmak,
d) Açılmış veya açılacak olan sergiler,
panayırlar, umumi mağazalar, depolar,
müzeler ve kütüphanelere katılmak,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BELGE HİZMETLERİ:
FAALİYET BELGESİ: Üyelerimizin hangi
iş konusunda faaliyet gösterdiğine dair
açıklayıcı bilgilerin yer aldığı belgedir.
İMZA SİRKÜLERİ: Şahıs ve şirket yetkililerinin
imzalarının Odamızdaki mevcut
dosyalarındaki örnekleriyle karşılaştırılarak
o kişiye ait olduğunu onaylayan belgedir.
REFERANS BELGESİ: Yurt Dışına çıkacak
üyelerimizin ilgili ülke Konsolosluğu’na
vermeleri amacıyla düzenlenen belgedir.
Firma hakkında detay bilgileri içermektedir.
SURET TASDİKİ: Odamızca çeşitli konularda
verilmiş evrakların asıllarından fotokopi
çekilerek çoğaltılması ve Oda onayı
verilmesi işlemidir.
ÇEŞİTLİ KONULARDA VERİLEN BELGELER:
Verilen belgelerin konuları arasında
sanayici belgesi, bonservis tasdikleri, sınai
tesisler, gayrimenkul değer tesbitleri yer
almaktadır.
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ: Yeni
kurulmakta olan şirket ve kooperatiflerin
kururluş işlemlerinde, mevcut şirket ve
kooperatiflerin ise çeşitli konulardaki
talepleri ile ilgili üyelere danışmanlık
hizmeti verilmektedir. Tüketici sorunlarında
tüketici yasası çerçevesinde çözüm önerildi.
Üyelerimizle ilgili olmayan şikayetler
konularına göre Türk Standartları
Enstitüsü’ne ya da Tüketici Hakem Heyetine
aktarılması konusunda yönlendirici
olunmaktadır.
RAYİÇ FİYAT TESPİTLERİ: Odamız üyelerinin
talep ettikleri mallarla ilgili rayiç fiyat
tespitleri yapılmaktadır.
ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ: Üyelerimizin
yanlarında çalışan çıraklarının talepleri
üzerine çıraklık sözleşmesi tasdik
yapılmaktadır.
ARAŞTIRMA VE İNCELEME ÇALIŞMALARI:
Oda olarak ihtiyaç duyulan konularda
araştırma ve inceleme çalışmaları yaparak
sonuçlarını kamuoyuna açıklamaktadır.
ALO TİCARET ODASI: 528 48 00 Numaralı
telefondan “Alo Ticaret Odası” istendiğinde
odamıza kayıtlı üyelerle ilgili olarak ticaret
ve oda sicil numarası, işyeri adresi, telefon,
faks numaraları, oda kayıt tarihi, şirket
süresi, sermayesi, vergi dairesi ve numarası,
iş konusu, şirket, müdür ve ortakları
ile Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri
bilgisayar kayıtlarımızdan temin edilebilir.
•
•
•
•
•
•
İHRACATLA İLGİLİ BELGELER
MENŞE ŞEHADETNAMESİ: İhraç edilen
ürünlerin Türk menşeli olduğunu
belgeleyen bir belgedir.Odamızdan onay
alınmaktadır.
ATR-1 BELGESİ: Avrupa Topluluğu
ülkelerine yapılacak mal ihracatı
sırasında doldurulan ve malın serbest
dolaşımda olduğunu kanıtlayan bir
belgedir. İhracatçının üye olduğu Oda’ca
onaylanmaktadır.
EUR-1 DOLAŞIM BELGESİ: EFTA üyesi
ülkelere (İsviçre,Norveç,İzlanda,Lihtenşta
yn) ve ülkemizce serbest ticaret anlaşması
imzalanan diğer ülkelere gönderilecek
Türk İhraç ürünleri için ihracatçı firma
tarafından doldurulmaktadır ve Oda’ca
onaylanmaktadır.
KAPASİTE RAPORU: Odamız üyesi üretici
firmaların bir yıllık üretim kapasitesi
hesaplanarak belgelenmektedir. Belge 3 yıl
geçerlidir.
TEKNİK KONTROL BELGESİ: İşçi sağlığı
ve iş güvenliği tüzüğü gereği buhar ve
sıcak su kazanlarının, basınçlı kaplar ve
kompresörlerin periyodik olarak kontrolü
yapılmakta ve belge düzenlenmektedir.
İŞ MAKİNESİ TESCİLİ: Karayolları Trafik
Yönetmeliği çerçevesinde tarım kesimi
haricindeki özel ve tüzel kişilere ait iş
makinaları tescili odamızda yapılmaktadır.
Bu tescil belgesi ile karayoluna çıkış onayı
alınmaktadır.
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 13
Kurumsal yapımız
Vizyonumuz
Kalite Politikamız
• Üyelerinin memnuniyeti ve gelişimini
İ
nsan kaynağına ve üye profiline özenilen
yönetişim (katılımcı yönetim) anlayışı
ile ilçenin sosyal ve ekonomik hayatını
canlandırarak toplumsal memnuniyeti
artırmak
Misyonumuz
Temel Değerlerimiz
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
174 Sayılı TOBB Kanununun verdiği
yetkiler ışığında;
• Paylaşmak ve gelişmek, üyelerinin ve
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
14
ticari faaliyette bulunan tüm kuruluşların
ihtiyaçlarını doğru algılamak, bu
ihtiyaçların karşılanmasında planlayıcı ve
uygulayıcı olarak aktif rol almak,
Kurumsal yapılanma sürecini iyileştirmek,
Yeni yatırımlar için özendirici şartların
oluşmasına liderlik etmek,
Çevreye duyarlı sanayi kültürünü
oluşturmak,
Bölgedeki ve yakın ilçelerdeki yatırım
alanlarını teşvik etmeye yönelik çalışmalar
yapmak,
Küçük ölçekli firmaların şirket ortaklıkları
yapması konusunda teşvikte bulunmak,
Teknolojik ve fiziksel altyapıyı sürekli
iyileştirmek,
Üyelerine dış ticaret konusunda destek
olmak,
Yerel kurumlarla ortak hareket platformu
oluşturmak,
Üyelerin yasal gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesini sağlamak,
Üyelerin haklarının ve çıkarlarının
korunmasını sağlamak,
Üye ve personel memnuniyetini ve
gelişimini artırarak hizmet kalitesini sürekli
iyileştirmek.
Körfez Ticaret Odası
Ulaşılabilirlik
Vakıflık
Yaratıcılık
Önderlik
Kişisel Verilerde Gizlilik
Güncellik
Girişimcilik
Katılımcılık
Güvenilirlik
Hesap Verebilirlik
Şeffalık
İnovasyon
Etik Değerlerimiz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yalın
İyi niyetli
Güler yüzlü
Pozitif
Adil
Dürüst
Tarafsız
Saygın ve saygılı
İnsan haklarına saygılı
Azimli
Demokrat
Güvenilir
Kanunlara Uyan
Çalışkan
Etkili
Önyargısız
Samimi
Sorumluluk Sahibi
Nitelikli
Çevreye duyarlı
arttırmak,
• Çalışanların mutluluğu ve kalifikasyonunu
arttırmak,
• Oda bünyesinde gerçekleştirilen tüm işlerin
hızlı ve hatasız olmasını sağlamak,
• Teknolojik gelişmeleri takip ederek sisteme
dahil etmek
• İş Sağlığı ve Güvenliği konularında
faaliyetler gerçekleştirmek
• Çevreyi korumak ve bu bilinci
yaygınlaştırmak
• Bölgede sosyal sorumluluk projeleri
geliştirerek üye dışı olan yurttaşlara hizmet
verebilmek
Kalite Politikamızın temelini oluşturmaktadır.
İnsan Kaynakları Politikamız
• Yapılan işin niteliğine uygun olan aday
personeli belirlediği ve karar verdiği seçme
& değerlendirme süzgecinden geçirerek işe
almak,
• Tüm bölümlerde oryantasyonunu sağlamak,
• İş ve kişisel gelişimini sağlayıcı periyodik
eğitimlere dahil etmek,
• Adaletli bir yöntem uygulayarak
performanslarını değerlendirmek ve mutlu
bir çalışan profili yaratarak personel devir
hızını azaltmak.
Politikamızın esaslarını oluşturmaktadır.
Üye İlişkileri Politikamız
• Üyelerin sorunlarını ilgili kanunun verdiği
yetkilere dayanarak çözmek,
• Üyelerin ilçe, şehir ve ülke erklerinden
olan talepleri konusunda lobicilik yaparak
seslerinin duyurulmasını sağlamak,
• Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek
giderilmesini sağlamak,
• Üyelere güler yüzlü ve kaliteli hizmet
verebilmek,
• Üyelerin yurt içi ve yurt dışı yatırımlar
yapmalarını teşvik etmek ve bunların
kurumlarla ilişkilerini sağlamak,
• Üyelerinin dış ticaret konusundaki
eksikliklerini tespit etmek ve destek olmak,
• Üyelerin proje yapabilme yeteneğini
geliştirmek ve Mutlu Üye kazanımını sürekli
arttırmak,
Kalite Politikamızın temelini oluşturmaktadır.
Mali Politikamız
5174 Sayılı Kanun gereklerine uygun olarak;
• Oda gelirlerini zamanında ve eksiksiz
olarak tahsil ederek, tüm harcamaları
onaylanmış yasal bütçeye uygun olarak
gerçekleştirmek,
• Odanın yatırımlarını en ideal şekilde
değerlendirmek,
• Mali açıdan risk teşkil edecek olan hususları
belirleyip ve periyodik olarak gözden geçirip
önleyici faaliyetler planlamak,
• Odanın mali gücünü sürekli olarak
iyileştirmek, Politikamızın esaslarını
oluşturmaktadır
Haberleşme ve İletişim
Politikamız
• Üyelerin menfaatine yönelik ve odayı
tanıtıcı yönde her türlü doğru ve tarafsız
haberi en etkin iletişim araçlarını kullanarak
yayınlamak,
• Üyelerin iletişim konusunda tercih ettikleri
yöntemleri tespit ederek haberleşmeyi bu
yöntemlere uygun şekilde gerçekleştirmek,
• Oda ile ilgili çıkan tüm haberleri takip etmek
ve gerekli durumlarda ilgili kurumlara
bilgilendirmeler yapmak
Politikamızın esaslarını oluşturmaktadır.
Bilgi İşlem Politikamız
• Yapılan işe ve teknolojiye uyumlu donanım
ve yazılım altyapısını sürekli güncelleyerek
üyelere hızlı ve hatasız şekilde hizmet
vermek,
• Bilgi güvenilirliğini ve bunun sürekliliğini
sağlamak,
• Dijital arşivleme sistemini kurarak geriye
doğru izlenebilirliği sağlamak,
• Web sayfasını kullanıcı dostu haline
getirerek ve sürekli güncelleyerek ilçe
genelinde her kesimin faydalanabileceği bir
veri tabanı oluşmasını sağlamak
Politikamızın esaslarını oluşturmaktadır.
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 15
Organizasyon şemamız
MECLİS BAŞKANI
GÜNGÖR AYHAN
GT-002
MECLİS ÜYELERİ GT-002
HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU GT-003
DİSİPLİN KURULU GT - 004
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MUSTAFA EFE
GT-005
YÖNETİM KURULU GT-006
MESLEK KOMİTELERİ GT-007
AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ GT-008
YÖNETİM TEMSİLCİSİ GT-010
SAYMAN ÜYE GT - 009
GENEL SEKRETER
KENAN MİNTAŞ
GT-011
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ &
AKREDİTASYON SORUMLUSU
YASEMİN SEZER
GT-012
TİCARET SİCİL VE
İSTİHBARAT MÜDÜRÜ
YASEMİN ÖNER
GT-014
MALİ VE İDARİ
HİZMETLER MÜDÜRÜ
NİHAN YAZICI
GT-013
MALİ VE İDARİ
HİZMETLER ŞEFİ & DIŞ
TİCARET SORUMLUSU
MURAT AKMAN
GT-015
DANIŞMA VE GÜVENLİK
PERSONELİ
MEHTAP DAĞLIOĞLU
GT-020
16
Körfez Ticaret Odası
MEMUR
MEHMET AYHAN
GT-016
LOJİSTİK SORUMLUSU
TALİP BOYUNEĞMEZ
GT-017
MEMUR
EBRU FIRAT
GT-019
İÇ HİZMETLER
PERSONELİ
BEDRİYE ÖZCAN ATALAY
GT-018
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 17
İLÇENİN GENEL YAPISI
Körfez’in Tarihi
Helenistik Dönem
M.Ö. 900-911 yıllarında İzmit yöresinin ilk
yerleşimcileri Helenistik çağda Yunanlılar
olup, Anadolu’da ilk kez Truva şehrini
kurmasıyla başlamışlardır. Aynı yıllarda
PHERYGA’lı gemilerle adalar denizinden
hareketle İzmit Körfezi’ne (Astakinos) kadar
gelen bu insanlar Briges’lerdir ve bölgeyi
Bryas olarak adlandırmışlardır. Bölge, M.Ö.
500-490 yıllarında Tinyalılar ve M.Ö. 480-479
yıllarında da Pers’lerin hakimiyetine geçmiştir.
M.Ö. 288-274 yıllarında Pontus kralı Satyros
bölgeye yerleşmiştir. M.Ö. 281-246 yıllarında
ise, 1. Nicomede Bitinya devletinin kralı olmuş
ve bölgeye bu tarihten sonra Brunga adı
verilmişti. Bu dönem, M.Ö. 74 yılında Romalılar
tarafından sona erdirilmişti.
Roma Dönemi
Bitinya devletinin bir kralı olan ve sonraki
yıllarda devletin adı olarak kullanılmaya
başlanan Nikomedia (İzmit), Roma’nın bir
eyaleti haline gelmiştir. M.S. 284-305 İlliryalı
imparator olan Diocletianus döneminde
Nikomedia (İzmit) İmparatorluğun yeni
başkenti olmuştur. M.S. 326 eski Bizantion
şehrinin yerine Constaninople (İstanbul)
şehrinin temelleri atıldı. M.S. 395 Büyük Roma
İmparatorluğunun son İmparatoru Roma’yı
Doğu Roma ve Batı Roma İmparatorluğu
şeklinde ikiye bölerek 17.01.395 yılında
ölmüştü.
Bizans Dönemi
Bu dönemde, eski adıyla Bitinya
krallığı olan Nikomedia (İzmit), Bizansın bir
eyaleti konumundaydı. M.S. 330 yılında
Constantinople (İstanbul) şehri imparatorluğun
başkenti konumundaydı ve M.S. 292
Diocletianus döneminde Nicomedia (İzmit),
imparatorluğun başkenti olmuştur. Bundan
dolayı Nicomedia’nın (İzmit) değeri de artmıştı .
M.S.358 yılı 1. Konstanius döneminde
meydana gelen büyük bir depremle
bölge sarsılır. İki ay süren yangınların
da eklenmesiyle Roma, İskenderiye ve
Antakya’dan sonra dünyanın en önemli
dördüncü büyük kenti olan 150 bin nüfuslu
Nicomedia (İzmit) harap olmuş ve 30 bin insanı
18
Körfez Ticaret Odası
kaybetmiştir .
M.S.362 yılında, dört yıl aradan sonra
yine büyük bir deprem meydana gelerek bu
sefer de 20 bin insan hayatını kaybeder. Bu
depremde Brunga (Yarımca) liman bölgesi
haritadan silinir
M.S. 458 Brunga (yarımca), Piskopos
düzeyinde Nicomedia (İzmit), Nicaia (İznik)
ve Chalcedonia (Kadıköy) piskoposları gibi
doğrudan doğruya İmparatora bağlandı.
Bu durum M.S. V. Yüzyıla kadar devam etti.
Konstantinopolis’in (İstanbul) Anadolu’ya
bağlantısı Dil İskelesi ile Hersek Burnu
arasından sağlandığı M.S. 869 yılına kadar
Nicomedia’nın (İzmit) önemi azaldı. Brunga
(Yarımca), M.S. 869 yılında Basil döneminde
yeniden piskoposluk derecesine yükseltilerek
önemini tekrar kazandı. Konstantinopolis
(İstanbul) zamanında 554 ve 557 tarihlerinde
merkez üssü Nicomedia (İzmit) ve Brunga
(Yarımca) arasında iki deprem meydana
gelerek şehirler harabeye dönmüştür.
Arkasından veba, kolera gibi salgın hastalıklar
nedeniyle nüfus yarı yarıya azalmıştır. Surlar,
limanlar, rıhtımlar, saray ve yapıtların çoğu
onarılamayacak durumda yıkıldı .
Selçuklu Dönemi
1071 yılında Malazgirt savaşından sonra
Anadolu’yu ele geçiren Selçuklular Nikomedia
(İzmit) önlerine kadar inmişlerdir. İznik’i (Nikaia)
ele geçirerek başkent yaptılar. Bölge tamamen
kuşatılarak Konstantinopolis’e (İstanbul) kadar
Selçukluların eline geçti. Bizans tahtında I.
Aleksi Kommen (1081-1118) tek başına Selçuklu
Türkleri ile baş edemeyeceğini anlayınca,
çağrıda bulunarak Haçlı akını düzenleyerek
Nikomedya’nın (İzmit) kuzeyindeki kentler
tekrar Bizanslıların eline geçti. İznik’te düşerek
Selçuklular Anadolu’ya dönerek Konya’yı
başkent yaptılar. Selçukluların Nikomedya’daki
bu dönemi 11 yıl sürdü .
Latin’ler ve Bizans’ın Son Döneminde Brunga
1204 yılında 4.Haçlı akınının
Konstantinopolis’e (İstanbul) gelmesi
taht kavgalarının başlamasına ve Latin
İmparatorluğunun kurulmasına neden oldu.
Nikomedia (İzmit), Brunga (Yarımca) bölgesi
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 19
İLÇENİN GENEL YAPISI
Yeryüzü Şekilleri, İklim, Bitki Örtüsü
ve Nüfus Durumu
1210 yılında Latinlerin eline geçti. Amaç
İznik Bizans krallığını kaldırmaktı. Latinlerle
Bizanslılar arasında yapılan savaşlar kısa
sürdü. Bu dönemde Brunga’nın (Yarımca) adı
bir süreliğine Grünge (yeşillikler anlamına
gelen) olarak değiştirildiyse de 1228 yılında
Bizanslılar tarafından tekrar ele geçirildi. Bu
dönem Anadolu’da Türk devletinin başına
Osmanoğullarının gelmesi ile son buldu .
Osmanlılar Dönemi
M. S. 1328 yılında Anadolu’daki Türk
devletinin başına Osmanoğullarının gelmesiyle
Kocaeli (İzmit) ve çevresine hakim olan Türkler
tarafından Osmanlı devletinin ilk yıllarında
Yarımca’nın Brunga olarak kullanılan adı
Burunca olarak değiştirildi. İstilalar nedeni
ile terkedilmiş bir kent konumunda olan
Yarımca, Orhan bey zamanında tamamen
Türk devletinin eline geçince kent onarılarak
kiliseler camiye çevrilmiş ve limana işlerlik
kazandırılarak Yarımca’nın adı da bu dönemde
Burunca olarak kullanılmaya başlanmıştır.
1420 yılında Yarımca bir köy
durumundaydı. Sürekli istilalara uğrayan
bölgede halk, güvenlik bakımından kıyılardan
uzak sırtlarda ve tepelerde yaşamayı tercih
ediyordu. Ancak halkın yaşaması için en
önemli gelir kaynakları, Yarımca ovası ve sahil
liman işletmeciliği olduğundan, buralara da
yerleşmeleri gerekiyordu. Bu sebeple, çeşitli
dönemlerde yapılan yerleşmeler her defasında
düşman istilaları, sel baskınları, yangınlar ve
tabii afetler nedeni ile yıkılmış harap olmuş
olduğundan, yerleşim tekamül gösterememiştir.
Bundan dolayı, sürekli yerleşim, her defasında
yarım kaldığından bölgenin adına Yarımca
denmiştir.
Tarih boyunca Tütünçiftlik sahil bölümü
Körfezin en dar yeri olduğundan deniz feneri
amaçlı olarak kullanılmıştır. 1854 Yılında
Abdülmecit zamanında buraya bir deniz feneri
yaptırılmıştır. Bölgede konut yoktu ve eski
Bağdat caddesinin kuzeyi mera alanı olarak
askeri hayvanlar için kullanılmaktaydı. Bölge,
1854 yılında dönemin İzmit Sancak beyi Topal
Osman Paşa tarafından doğal güzelliklerinden
dolayı çiftlik olarak kullanılmakta ve bu
sebeple, istasyon ve çevresi açılarak çiftlik
20
Körfez Ticaret Odası
olarak tescil edilmiştir. Devlet karayolunun
Ağadere bölümünde beylik kışlası vardı
ve sahil bölümünde ise deniz ve kara
hayvanlarının bol olmasından dolayı av yeri
olarak kullanılmaktaydı (1).
22 Mayıs 1766 yılında 2 dakika süren
deprem Körfez kıyısında bulunan tüm köy,
kasaba, oba ve kentler yerle bir olmuştu.
Ancak sırtlarda kurulu bulunan sağlam
yapılar ayakta kalabilmişti. İki ay aralıklarla
süren depremde pek çok Yarımca’lı hayatını
kaybetmiş ve halk, kıyı Yarımca’dan tepelere
doğru yönelmişti.
Cumhuriyet Dönemi
Bu dönemde, 1937 yılında Romanya’dan
60 göçmen getirilerek her bir aile reisine 15
ve ailelerin her birine ise 10’ar dönüm arazi
verilmiştir. 1939 yılında da gelen göçmenler bu
bölgeye yerleştirilmiştir. 1951 yılında Yarımca
köyü muhtarlığına bağlanan çiftliğin bu ilk
yerleşmecilerinin önemli bir bölümü sıtma vb.
gibi çeşitli hastalıklar nedeni ile daha sonraki
yıllarda başka bölgelere göç etmek zorunda
kalmışlardır.
Kiraz ve üzüm bağlarıyla kaplı olan
Yarımca bölgesi köy yaşamını ve durgun
ekonomisini gerilerde bırakarak, 1950 yılından
itibaren hızlanan sanayileşme sürecine
girmiştir. Sanayileşmeyle birlikte hızla göç alan
Yarımca’nın yanında Tütünçiftlik bölgesinin de
gelişmesine neden olmuş ve bu günkü yerleşim
alanları oluşmuştur .
Devlet karayolunun ortasından geçtiği
Çiftlik bölgesinin değeri her geçen gün
artarak hızlı bir gelişme göstermiştir. 1970
yılında yapılan bir referandumla belde olarak
Yarımca Belediyesi sınırlarına dahil edilmiş ve
23 Aralık 1970 tarihinde Bakanlar Kurulunca
onanarak Yarımca’nın bir mahallesi olmuştur.
Gelişim hızlı bir şekilde artarak 1971 yılında
karayolu referans alınarak iki mahalleye ve
daha sonra da bu günkü idari yapılanmaya
dönüştürülmüştür.
Yeryüzü Şekiller
İlçe düzlük bir alana kurulmuştur.
Yarımca’dan Tütünçiftliğe kadar geniş bir alanı
kaplar. İlçenin kuzey kesimi Çenedağ’ının
devamı gibidir.
Bu yükselti batıya devam ederek Hereke
sırtlarını oluşturur. Yarımca’dan Hereke’ye
doğru bir yükselti iyice dikleşir. Kıyı kesimi fazla
girintili çıkıntılı değildir.
Düz alanın yükseklikle buluştuğu yerde
karayolu geçmektedir. Bölgenin en önemli
dağları Saman Dağlarıdır. Önünde akarsu
yoktur. İlçe içerisinden geçerek denize dökülen
derelerde yıllık yağışların fazla olduğu
zamanda akıntı olmaktadır. Su kaynaklarının
az olması önemli bir sıkıntı oluşturmaktadır.
İklim ve Bitki Örtü
İlçede geçiş iklimi mevcuttur. Yani yazları
çok sıcak ve kurak olmayan, yağışlı ve ılık
geçen bir iklim görünür. İlçe makro klima tipi
Akdeniz iklim kuşağına girmektedir.
Yıllık yağış ortalaması 819.3 mm.
Yıllık ortalama sıcaklık 14.4 Derece
En düşük sıcaklık (Ocak) 0.8 Derece (-8)
En yüksek sıcaklık (Ağustos) 24.2 Derece
En düşük sıcaklık ortalaması 10.5 Derece
En yüksek sıcaklık ortalaması 19.2 Derece
Bu iklime uygun olarak alçak kesimlerde
zeytinlikler, kısa çalılar, yüksek alanların
tahrip edilmesi nedeniyle ince toprak tabakası
erozyona uğramıştır. İlçede bölgenin en güzel
kirazları yetişmektedir. Ayrıca her çeşit sebze
ve meyvenin yetişmesi için uygun koşullar
mevcuttur.
içersinde nüfus itibariyle Gebze İlçesinden
sonra 2. ilçe durumundadır.
Nüfus yoğunluğu oranı kıyı şeridinde yüksek
içerlere gidildikçe düşmektedir. 2000 yılı
sayımına göre ortalama yoğunluk km2 ye 268
kişi düşmektedir.
İlçemiz 1960 yılında çok az bir nüfusa
sahip iken (2000-3000 gibi) sanayi tesislerinin
kurulması ile hızlı bir nüfus artışına sahip
olmuştur.
İlçe nüfusunun %90’ ı dışardan gelen
vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. “Manav”
tabir edilen yerli nüfus % 10 seviyesine
düşmüştür.
17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen
deprem sonucunda bazı vatandaşlarımız
ilçeden kendi memleketlerine dönmüşlerse de
bir süre sonra hayatın normale dönmesiyle
bu insanlarımızın bir çoğu geriye dönmeye
başlamıştır.
Ekonomik Durum
İlçenin ekonomisi tarım, hayvancılık,
sanayie dayalıdır. İlçedeki sanayii
kuruluşlarından ötürü tarım ve hayvancılık
köylerde yapılmakta olup, yetiştirilen başlıca
tarımsal ürünler buğday, arpa, ayçiçeği, mısır,
zeytin, armut, elma, üzüm, kirazdır. Sebze ve
meyvecilik ön plandadır. Hayvancılıkta büyük
ve küçükbaş hayvan besiciliği, tavukçuluk ve
arıcılık yapılmaktadır.
Tüpraş, Petkim, İgsaş ilçenin belli başlı
büyük sanayi kuruluşlarıdır. Ayrıca Hereke
halı dokumacılığı ile ünlü olup, halı dokuma
fabrikası bulunmaktadır.
Nüfus Durumu
Körfez ilçesi; ilçe merkezi, Hereke bucağı,
Kirazlıyalı Beldesi ve 16 köyden teşekkül
etmiştir.
22 Kasım 2000 yılı Genel Nüfus sayımına
göre ilçe merkezi 81938 nüfusa sahiptir. Hereke
Beldesinin nüfusu 16189, Kirazlıyalı Beldesinin
nüfusu ise 2831 dir. Buna göre bağlı 16 köyde
bulunan 4337 nüfus ile ilçemizin toplam nüfusu
105295’ dir. Körfez ilçesi 2000 yılı Genel Nüfus
sayımı sonuçlarına göre Kocaeli İlinin ılçeleri
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 21
STRATEJİK PLAN
STRATEJİK PLAN
• STRATEJİK PLAN NEDİR?
• Stratejik Plan aşağıdaki soruların cevaplarını ortaya çıkarır.
• STRATEJİK PLANLAMA YÖNETMELİĞİ
• BU AMAÇLA BİZLER NE YAPTIK?
2014-2017 SWOT ANALİZİ
• Güçlü Yönlerimiz
• İç Paydaş Çalıştayından Çıkan Sonuç
• İç Paydaş Çalıştayından Çıkan Sonuç Grafiği
• Yönetim Kurulu Kararı Sonucu
• Yönetim Kurulu Toplantısından Çıkan Sonuç Grafiği
• Güçsüz Yönlerimiz
• İç Paydaş Çalıştayından Çıkan Sonuç
• İç Paydaş Çalıştayından Çıkan Sonuç Grafiği
• Yönetim Kurulu Kararı Sonucu
• Yönetim Kurulu Toplantısından Çıkan Sonuç Grafiği
• Fırsatlar
• İç Paydaş Çalıştayından Çıkan Sonuç
• İç Paydaş Çalıştayından Çıkan Sonuç Grafiği
• Yönetim Kurulu Kararı Sonucu
• Yönetim Kurulu Toplantısından Çıkan Sonuç Grafiği
• Tehditler
• İç Paydaş Çalıştayından Çıkan Sonuç
• İç Paydaş Çalıştayından Çıkan Sonuç Grafiği
• Yönetim Kurulu Kararı Sonucu
• Yönetim Kurulu Toplantısından Çıkan Sonuç Grafiği
•
PEST ANALİZİ
ANA STRATEJİLER
STRATEJİK PLANLAMA TAKVİMİ
STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ
22
Körfez Ticaret Odası
STRATEJİLER
ANA STRATEJİ 1
YÖNETİŞİM ANLAYIŞI İLE KURUMSALLAŞMA SÜRECİNİ GELİŞTİRMEK
•
•
•
•
•
•
•
•
Alt Strateji 1.1. Akreditasyon Sisteminin Kurulması ve Belgelendirme
Alt Strateji 1.2. Çalişan Memnuniyetin Gelişminin Sağlanması
Alt Strateji 1.3. Fiziksel Ve Teknolojik Alt Yapının Geliştirilmesi
Alt Strateji 1.4. Meslek Komitelerinin ve Girişimci Komitelerin Etkinliğinin
Artırılması
Alt Strateji 1.5. Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu
Alt Strateji 1.6. Kurumsal Kimlik Çalimalarinin İyileştirilmesi
Alt Strateji 1.7. Organizasyon Yapisinin Güçlendirilmesi
Alt Strateji 1.8. Yönetsel Sistem İyileştirmelerinin Planlanması
ANA STRATEJİ 2
ÜYE ODAKLI YAKLAŞIM ANLAYIŞI GELİŞTİRMEK
•
•
•
•
•
•
•
•
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Strateji
Strateji
Strateji
Strateji
Strateji
Strateji
Strateji
Strateji
2.1. Üye Eğitimler
2.2. Üye Ziyaretler
2.3. Üye Memnuniyetleri
2.4. Üye Etkinlikle
2.5. Üye Bilgi Güncelle
2.6. Dış Ticaret Destekleri
2.7. İş Güvenliği
2.8. Üyelere Danışmanlık Hizmeti
ANA STRATEJİ 3
BÖLGESEL KALKINMADA ÖNCÜLÜK YAPMAK
•
•
•
Alt Strateji 3.1. İlçe sorunlarına yönelik lobicilik faaliyetlerinin iyileştirilmesi
Alt Strateji 3.2. Turizm
Alt Strateji 3.3. Kent Kültürünün Oluşturulması
STRATEJİK PLANIN TAKİBİ
Süreç Performans İzleme Karneleri (SPİK)
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 23
STRATEJİK PLAN
STRATEJİK PLAN NEDİR?
Stratejik Plan şu anda bulunduğumuz
mevcut durumdan;ulaşmak istediğimiz
duruma gelebilmemizde köprü vazifesini
gören en önemli araçtır. Strateji kelimesinin
aslı Yunanca,’’STRATEGIA’’ kelimesinden
gelir ve komutanlık sanatı anlamındadır.
Bu anlamda baktığımızda, savaştan önce
askerlerin en uygun ve avantajlı bir şekilde
konumlandırılması demektir.Taktik kelimesinin
aslı da Yunanca ‘’TAKTIKOS’’ kelimesinden
gelir ve anlamı, savaş sırasında askerlerin
yaptığı manevralardır.Bu anlamda baktığımız
zaman, Strateji savaş başlamadan önce
yapılan uzun vadeli bir çalışma, Taktik ise;
savaş sırasında hedefe varmak için yapılan
hızlı ve kısa dönemli hareketlerdir.
Stratejik planlama bir yönetim aracıdır.
Diğer bütün yönetim araçları gibi sadece
tek bir amaç için kullanılır;Organizasyonun
işini daha iyi yapmasına ve kendi enerjisine
odaklanmasına yardımcı olmak, çalışanlarının
aynı amaç için çalışıyor olmalarını sağlamak,
faaliyette bulunduğu ortamın çevresindeki
değişikliklere göre yönünü belirleyip o yöne
doğru gitmesini sağlamak. Kısaca stratejik
planlama bir organizasyonun ne olduğunu,
ne yaptığını ve neden yaptığını şekillendiren
ve ona bu konularda kılavuzluk yapan temel
kararları ve eylemleri geleceğe odaklı olarak
üreten sistemli çabadır.Stratejik planlama bir
süreçtir. Sonu yoktur. Sürekli değişen çevre
koşulları ve iç gelişmeler stratejik planın sürekli
olarak değişen bu şartlara uyum sağlayacak
bir şekilde güncellenmesini gerektirir. Stratejik
plan, yapıldıktan sonra bir kenara atılan ve
unutulan bir doküman değil, sürekli izlenerek
güncellenmesi gereken araçtır. İş Modelinin
yapıtaşları yerine oturmuş olsa dahi işin
karşısına çıkan ve engel yaratan tehditleri
ortadan kaldırmak veya olumlu etkileyen
fırsatları değerlendirmek için planların sürekli
güncellenmesi şarttır.
Bir durumdan, bir başka duruma
geçileceğine göre olmazsa olmaz şekilde
yaşanacak olan değişimi de planlamak
gerekir.Strateji gelecekle ilgilidir. Pek çok
kurum, geleceğe yönelik hedefler yerine
bugünün hedefleriyle uğraşmaktadır. Her
kurum kendi alanında en iyisi olmayı,
mükemmeli yakalamayı ister, bu amacı
24
Körfez Ticaret Odası
gerçekleştiremediğinde ise, yönetim hatayı
değil hatalıyı aramaya başlar. Yapılan
incelemeler yaşanan hataların % 82’sinin
yanlış planlamalardan kaynaklandığını
göstermektedir.
Stratejik Plan aşağıdaki soruların cevaplarını
ortaya çıkarır.
• Şu anda neredeyiz?
• Gelecekte nerede olmak istiyoruz?
• Olmak istediğimiz yere nasıl ulaşırız? Hangi
adımları atmamız gerekir?
• Bu adımları atarken rekabet üstünlüklerimiz
ne olur? Kayıplarımız olur mu? Bu kayıpları
nasıl fırsata dönüştürürüz?
• Bu yolculukta gelişimimizi nasıl izleyecek ve
değerlendireceğiz?
• Üyelerimizin çözülmesini istediği sorun/
sorunlar nedir?
• Biz bu sorun/sorunları çözebiliyor muyuz?
• Üyelerimizin hizmet alma tercihleri nelerdir?
• Karşılayabileceğimiz, ancak henüz
karşılayamadığımız bir üye ihtiyacı var mı?
• Hizmetimizi, rakip odaların hizmetinden
ayıran temel özellikler nelerdir?
• Rakiplerimiz kimlerdir?
• Rakiplerimizin işlem hacimleri nelerdir?
• Rakiplerin hizmetlerini bizim
hizmetlerimizden değişik kılan noktalar
nelerdir?
• Rakiplerimizin uyguladıkları sistemler
nelerdir? Bizim sistemlerimiz ile arasındaki
farklar ne ölçüdedir?
• İş yapma şeklimizi değiştirmesi muhtemel
engeller (teknik, sosyal, ekonomik, siyasi,
çevresel) var mı?
• Varsa bunların gelişme hızı nedir?
• Bunlara karşı önlemler geliştiriyor muyuz?
• Günlük reaksiyonlar yerine zamanında
stratejik değişiklikler yaparak proaktif
olabiliyor muyuz?
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 25
• Vizyon, misyon ve değerlerimiz tam olarak
belirlendi mi?
• Başarımızı engellemesi muhtemel içsel
sıkıntılarımız var mı?
BU AMAÇLA BİZLER NE
YAPTIK?
• Hedeflerimize ulaşmak için kullanacağımız
taktikler belirli mi?
• Stratejik Planlama Ekibimizi Kurduk.
• Stratejimiz doğrultusunda gittiğimizi
gösterecek ölçümler (üye, çalışan ve toplum
memnuniyeti vb.) belirlendi mi?
• Paydaşlarımızı Belirledik.
• Stratejik Planlama Takvimizi Yaptık.
• Paydaşlarımızı Çalıştaylara Davet Ettik
• Körfez İçin PEST Analizi Yaptık
STRATEJİK PLANLAMA
YÖNETMELİĞİ
Stratejik planlama Türkiye’de kamu mali
yönetimi ve kamu yönetimi reformunun
başvurduğu temel dönüşüm araçlarından
birisi olarak gündeme gelmiş, sorunların
çözümünde kullanılması gereken bir yöntem
olarak ortaya konulmuştur. Bu gelişme
doğrultusunda, yasal düzenlemelerde stratejik
planlamaya yönetimin temel araçlarından
biri olarak yer verilmiştir. Söz konusu yasal
düzenlemelerden 10/12/2003 tarihinde kabul
edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunuyla kamuda stratejik planlama
uygulamasının yasal alt yapısı oluşturulmuştur.
Kanun, düzenleyici ve denetleyici kurumlar
hariç olmak üzere, merkezi idareye bağlı tüm
kamu kurum kuruluşları ile mahalli idarelere
stratejik plan hazırlama zorunluluğu getirmiş
ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar
dışındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarını
2010 yılına kadar stratejik plan hazırlamakla
yükümlendirmiştir.
26
Körfez Ticaret Odası
• KTO İçin SWOT Analizi Yaptık
• Vizyonumuzu Belirledik
• Misyonumuzu Belirledik
• PEST Pareto Analizi Yaptık
• SWOT Tekrarlanabilirlik Analizi Yaptık
• PEST Analizinden Ana ve Alt Stratejiler
Türettik
• Swot Analizinden Ana ve Alt Stratejiler
Türettik
•
Stratejilerden Performans Göstergeleri
Belirledik
• Performans Göstergelerinden Stratejik
Faaliyetler Türettik
•
Stratejik Faaliyetleri Bütçeledik
•
Stratejik Planımızı Yayınladık
• Süreç Şemalarımızı (Kaplumbağa)
Oluşturduk
• SPİK’lerden Hareketle Bölüm Faaliyet
Planlarımızı Hazırladık
• Hedef ve Faaliyetlerimizi Akreditasyon
Komitesi ve YGG’de İzlemeye Başladık
2014-2017
SWOT ANALİZİ
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 27
SWOT ANALİZİ
Güçlü Yönlerimiz
Güçlü Yönler
İç Paydaş Çalıştayından Çıkan Sonuç
İç Paydaş Çalıştayından Çıkan Sonuç Grafiği
ÇALIŞTAY SONUCU
TEKRARLAMA
Binamızın Konumu
4
Yeniliklere Açık Oluşumuz
3
Üyeleri Zamanında ve Hızlı Bir Şekilde Hizmet
3
İyi Bir Yönetimin Olması
3
Üye Sayısı
3
Düzenli Meclis toplantılarının Yapılması
2
Hizmet Binasının Fiziki Şartları
2
Belediye Meclis Üyelerinin Oda Meclisinde Olması
2
Personelin Tecrübeli Olması
2
Kendine Ait Binasının Olması
1
Toplantı Salonlarımızın olması
1
Müşteri Memnuniyeti Olması
1
İletişim ve Haberleşme Ağının Olması
1
Üyeler İle İyi İnsan İlişkileri
1
Meclisin Genç ve Nitelikli Olması
1
Bürokratik İlişkilerin İyi Olması
1
Başkanın TOBB Konsey Üyesi Olması
1
Sosyal Faaliyetlere Katılım Etkinliği
1
Mali Güç
1
TOPLAM
34
28
Körfez Ticaret Odası
4
3
2
1
0
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 29
SWOT ANALİZİ
Güçlü Yönlerimiz
Güçlü Yönler
Yönetim Kurulu Kararı Sonucu
Yönetim Kurulu Toplantısından Çıkan Sonuç Grafiği
YK DEĞERLENDİRME SONUCU
TEKRARLAMA
Kendine Ait Binasının Olması
10
Binamızın Konumu
10
Toplantı Salonlarımızın Olması
10
Üyeleri Zamanında ve Hızlı Bir Şekilde Hizmet
10
İyi Bir Yönetimin Olması
10
Bürokratik İlişkilerin İyi Olması
10
Başkanın TOBB Konsey Üyesi Olması
10
Üye Sayısı
10
Sosyal Faaliyetlere Katılım Etkinliği
10
Mali Güç
10
Meclisin Genç ve Nitelikli Olması
7
Personelin Tecrübeli Olması
7
TOPLAM
114
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
30
Körfez Ticaret Odası
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 31
SWOT ANALİZİ
Güçsüz Yönlerimiz
Güçsüz Yönler
İç Paydaş Çalıştayından Çıkan Sonuç
İç Paydaş Çalıştayından Çıkan Sonuç Grafiği
ÇALIŞTAY SONUCU
TEKRARLAMA
Odaya Ait Tesis Olmaması
3
Dış Ticaret Uzmanı Olmaması
3
Komitelerin Aktif Olmaması
3
Otopark Sorunu
3
Mali Güç
3
Yaptırım Gücümüzün Olmaması
2
Yabancı Dil Bilen Personelin Olmaması
1
Kararlara Katılım Eksikliği
1
Dışarıdan Gelenlere Konaklama Tesisi Olmaması
1
Bilgilendirmenin Yetersiz Olması
1
Oda Üyeliklerinin Kısa Olması
1
Üyelerin Aktivitelere Katılmaması
1
Odada Güvenlik Görevlisi Olmaması
1
Reklam Konusunda Yetersizlikler
1
Vergiler
1
Odanın Kaynak Üretememesi
1
TOPLAM
27
32
Körfez Ticaret Odası
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 33
SWOT ANALİZİ
Güçsüz Yönlerimiz
Güçsüz Yönler
Yönetim Kurulu Kararı Sonucu
Yönetim Kurulu Toplantısından Çıkan Sonuç Grafiği
TEKRARLAMA
12
Yabancı Dil Bilen Personelin Olmaması
10
10
Odada Güvenlik Görevlisi Olmaması
10
Odanın Akredite Olmaması
10
Dış Ticaret Uzmanı Olmaması
6
Komitelerin Aktif Olmaması
5
Reklam Konusunda Yetersizlikler
2
TOPLAM
70
YK DEĞERLENDİRME SONUCU
8
6
4
2
0
34
Körfez Ticaret Odası
Yabancı Dil
Bilen Personelin
Olmaması
Odada Güvenlik
Görevlisi
Olmaması
Odanın
Akredite
Olmaması
Reklam
Konusunda
Yetersizlikler
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 35
SWOT ANALİZİ
Fırsatlar
Fırsatlar
İç Paydaş Çalıştayından Çıkan Sonuç
Fırsatlar İç Paydaş Çalıştayından Çıkan Sonuç Grafiği
ÇALIŞTAY SONUCU
TEKRARLAMA
Türkiyenin En Büyük Firmalarının Bölgede Olması
6
Bölgenin Stratejik Yeri
4
Ulaşım İmkanları (Kara-Hava-Deniz)
4
Vergi Birincilerinin Körfezde Olması
3
Üretimin ve Tüketimin Birbirine Yakın Olması
2
Hızlı Trenin Bölgemizden Geçmesi
1
Yarış Pistinin Sosyal Bir Alana Çevrilmesi
1
Tarihi ve Turistik Yerlerin Restore Edilerek Turizme Açılması
1
Gübre Fabrikalarının Körfezde Olması
1
Kurumların Odamızla İşbirliği Talepleri
1
Üniversitenin Lojistik Bölümünün Kurulacak Olması
1
Tüm Banka Şubelerinin Mevcut Olması
1
Yerel Ekonomiyi Kalkındırma
1
Kaymakamlığın Yakın Olması
1
Sanayi Bakanının Körfezli Olması
1
Havaalanlarına Yakın Olması
1
Tüpraşın İlçemizde Olması
1
Gümrük Baş Müdürü ve Liman Başkanlığının Olması
1
TOPLAM
32
36
Körfez Ticaret Odası
12
10
8
6
4
2
0
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 37
SWOT ANALİZİ
Fırsatlar
Fırsatlar
Yönetim Kurulu Kararı Sonucu
Fırsatlar Yönetim Kurulu Toplantısından Çıkan Sonuç Grafiği
TEKRARLAMA
12
Türkiyenin En Büyük Firmaların Bölgede Olması
10
10
Limanlar
10
8
Bölgenin Stratejik Yeri
10
6
Vergi Birincilerinin Körfezde Olması
10
4
Sanayi Bakanının Körfezli Olması
10
2
Gübre Fabrikalarının Körfezde Olması
10
0
Kurumların Odamızla İşbirliği Talepleri
8
Üniversitenin Lojistik Bölümünün Kurulacak Olması
8
Havaalanlarına Yakın Olması
8
TOPLAM
76
YK DEĞERLENDİRME SONUCU
38
Körfez Ticaret Odası
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 39
SWOT ANALİZİ
Tehditler
Tehditler
İç Paydaş Çalıştayından Çıkan Sonuç
Tehditler İç Paydaş Çalıştayından Çıkan Sonuç Grafiği
ÇALIŞTAY SONUCU
TEKRARLAMA
Yanıcı Patlayıcı Madde Yoğun Olması
7
Çevre ve Hava Kirliliği
7
Deprem
6
Lojistik Park Yerlerinin Yetersiz Olması
3
Çarpık Kentleşme
2
İlçede Karayolları Yetersizliği
2
Acil Kaçış Yollarının Olmaması
2
Ortak Hareket Etme Kültürünün Olmaması
2
Altyapının Düzgün Olmaması
2
Kent Kültürünün Oluşmamış Olması
2
Yerel Yönetimin Tecrübe ve Bilgi Eksikliği
1
İlçede Teknolojik Yeniliklerin Az Olması
1
Yatırım Alanlarının Azlığı
1
Göç Alması
1
Otopark ve Trafik Sorunu
1
Büyük Sanayi Kuruluşlarının Genel Merkezlerinin İl Dışında
Olması
1
İlimtepeye Ulaşımın Zayıf Olması
1
İlçe Tanıtımının Yeterince Yapılamaması
1
Mesleki Okulların Olmaması
1
TOPLAM
44
40
Körfez Ticaret Odası
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 41
SWOT ANALİZİ
Tehditler
Tehditler
Yönetim Kurulu Kararı Sonucu
Tehditler Yönetim Kurulu Toplantısından Çıkan Sonuç Grafiği
YK DEĞERLENDİRME SONUCU
TEKRARLAMA
Deprem
10
Göç Alması
10
İlimtepede Acil Kaçış Yollarının Olmaması
10
Çevre ve Hava Kirliliği
10
Lojistik Park Yerlerinin Yetersiz Olması
10
Teşvik Bölgesinde Olmaması
10
Ortak Hareket Etme Kültürünün Olmaması
10
İlçe Tanıtımının Yeterince Yapılamaması
10
Kent Kültürünün Oluşmamış Olması
10
Yatarım Alanlarının Azlığı
6
Altyapının Düzgün Olmaması
6
Otopark ve Trafik Sorunu
5
Çarpık Kentleşme
4
TOPLAM
42
Körfez Ticaret Odası
12
10
8
6
4
2
0
111
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 43
STRATEJİK PLAN
PEST ANALİZİ
LOBİCİLİK FAALİYETLERİ YAPILMASI GERKELİ KONULAR
Problem
Verilen Puan
%
Kümülatif %
Turizm
7
%7
%7
Trafik Sorunu
5
%5
%11
Sanayi Yetersizliği
5
%5
%16
Kalifiye Eleman Eksikliği
5
%5
%21
Otopark
4
%4
%25
Alt Yapı Eksikliği
4
%4
%29
Yatırım Eksikliği
4
%4
%32
Göç
4
%4
%36
Aşırı Göç Alınması
3
%3
%39
Hava Kirliliği
3
%3
%42
Çevre Kirliliği
2
%2
%44
Konaklama Tesisinin Azlığı
2
%2
%46
Dağınık Yerleşim
2
%1
%48
Yeşil Alanın Azlığı
2
%1
%50
Birliktelik Eksikliği
2
%1
%51
Tek Bir Ürüne Bağlı Ekonomi
2
%1
%53
Alt Yapının Yetersiz Olması
1
%1
%54
Çarpık Kentleşme
1
%1
%55
Sosyal Ve Kütürel Alanlarının Yetersiz Olması
1
%1
İşsizlik
1
İlçe Yerleşim Alanın Dar Bir Bölgeye Sıkışması
Verilen Puan
%
Kümülatif %
Kuzeydeki Dağlık Bölgenin Yapılaşma Açısından
Sağlıklı Olması
1
%1
%61
Gürültü
1
%1
%62
Şehir Meydanının Olmaması
1
%1
%63
İlçede Üniversite Olmaması
1
%1
%64
İlçenin Eğitim Başarı Oranının Düşük Olması
1
%1
%65
Coğrafi Yapısı
1
%1
%66
Eğitim Seviyesinin Düşük Olması
1
%1
%67
Körfezli Bilincinin Oluşmaması
1
%1
%68
Gençlerin İstihdamının Az Olması
1
%1
%69
İlçede Dernek Sayısının Çok Olması
1
%1
%70
Tarıma Gereken Önemin Verilmemesi
1
%1
%70
Yerleşim Alanlarının TÜPRAŞ Ve Tesislere Yakınlığı
1
%1
%71
Çevre Kirliliği Yönüyle Çöp Sorunu
1
%1
%72
Gıda Kontrol Hizmetlerinin Yetersizliği
1
%1
%73
Kamyon,Tırların Yerleşim Alanlarında Park Yapması
1
%1
%74
İlimtepe Yerleşim Alanının Cazibe Alanına Getirilmesi
1
%1
%75
Deprem,Bina Düzenliği Kontrol Denetimleri
1
%1
%76
%56
Körfezde Yaşlı Ve Bakıma Muhtaç İnsanlar İçin Yurt
Tesislerinin Olmaması
1
%1
%77
%1
%57
Sanayi Siteleri Oluşturulmaması
1
%1
%78
1
%1
%58
1
%1
%79
İmar Planının Konut Ve Sanayi Ayrışması Olmadan
Yapılması
1
%1
%59
Yöresel Ürünlerin Tanıtımı Ve Pazarlanmasındaki Yetersizlikler
Kültür Ve Sanat Aktivitelerinin Azlığı
1
%1
%80
Ana Eleman Temininde Yaşanan Sıkıntılar
1
44
Körfez Ticaret Odası
%1
Problem
%60
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 45
PEST ANALİZİ
DİĞER KONULAR
Problem
Verilen Puan
%
Kümülatif %
Şehir Planlama
1
%1
%81
Alternati Tarım Alanlarının Yetersizliği
1
%1
%82
Hayvancılığın Gelişmemesi
1
%1
%83
Yeni İmar Alanlarının Olmaması
1
%1
%84
Hammaddelere Olan Uzaklık
1
%1
%85
Alkol
1
%1
%86
Konaklama
1
%1
%87
Doğalgaz
1
%1
%88
Markalaşma
1
%1
%89
Sanat
1
%1
%90
Spor
1
%1
%90
Yatırım Arazi Eksikliği
1
%1
%91
Balıkçılığın Gelişmemesi
1
%1
%92
İnsan-Çevre Kopukluğu
1
%1
%93
Hammadde Yetersizliği
1
%1
%94
Nakliye
1
%1
%95
Profesyonel Olmayan Yönetim
1
%1
%96
Soğuk Hava Deposu Olmaması
1
%1
%97
Köy Yollarının Bozuk Olması
1
%1
%98
Lisanslı Depo Olmaması
1
%1
%99
Üniversite Hastanesi Olmaması
1
%1
%100
105
%100
Toplam
46
Körfez Ticaret Odası
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 47
STRATEJİK PLAN
STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ
ANA STRATEJİLER
Körfez Ticaret Odası 2014-2017 yılı için Yönetim Kurulu kararı ile
3 adet ana strateji belirlemiştir.
1- YÖNETİM ANLAYIŞI İLE KURUMSALLAŞMA SÜRECİNİ GELİŞTİRMEK
Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Efe
2- ÜYE ODAKLI YAKLAŞIM ANLAYIŞI GELİŞTİRMEK
3- BÖLGESEL KALKINMADA ÖNCÜLÜK YAPMAK
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Recek Öztürk
Sedat zımba
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Kırcı
Erkan Çağlayan
Mustafa Genç
Mustafa Gülçan
Hatem Karahancı
Veli Yıldız
48
Genel
Kalite ve Akreditasyon&
Sekreter
Özel Kalem Müdürü
Müdürü
Kenan Mintaş
Yasemin Sezer
Yasemin Öner
Körfez Ticaret Odası
Ticaret Sicil
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 49
STRATEJİK PLAN
STARTEJİK PLANLAMA TAKVİMİ
2014
Sıra No
Projenin Adı
Adım Detayı
Sorumlu
Kaynak
Temin
MAYIS
18
19
20
HAZİRAN
21
22
23
24
TEMMUZ
25
26
27
28
29
AĞUSTOS
30
31
32
33
EYLÜL
34
35
36
37
38
001
002
003
004
005
006
007
KAYNAK
50
İG - İŞGÜCÜ
Körfez Ticaret Odası
FS - FİNANS
KT - KATILIM
TK - TEKNOLOJİ
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 51
STRATEJİK PLAN
Yönetişim Anlayışı ile
Kurumsallaşma Sürecini Geliştirmek
Alt Strateji 1.1.
Akreditasyon Sisteminin Kurulması ve Belgelendirme
Faaliyet Akrd. Madde
No
No
Faaliyet Tanımı
2014
1.1.1.
1.4.
Stratejik Planla İlgili Profesyonel
Danışmanlık Hizmeti Alınması
ü
1.1.2.
1.4.
Akreditasyon İzleme Komitesinin
Kurulması ve Çalıştırılması
ü
1.1.3.
1.4.
İç Paydaş Çalıştaylarının Düzenlenmesi
1.1.4.
1.4.
1.1.5.
Tüm Maddeler
2015
2016
2017
Bütçe
Performans
Göstergesi
Danışmanlık Hizmeti
Performans Oranı
ü
31.000,00 TL
ü
ü
20.000,00 TL
Dış Paydaş Çalıştaylarının Düzenlenmesi
ü
ü
3.000,00 TL
Akreditasyon Sorumlusunun Atanması,
Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi ve
İyileştirilmesi
ü
ü
14.000,00 TL
ü
ü
ü
TOPLAM BÜTÇE
33.000,00 TL
35.000,00 TL
YK
Personel
YK
5.000,00 TL Etkinlik Memnuniyet
Pers. ve üye
eğ+Personel
YK-MeclisMeslek
KomiteleriPersonel
4.000,00 TL Etkinlik Memnuniyet
Pers. ve üye
eğ+Personel
YK-MeclisPersonel
Personel
YK-Kalite ve
Akreditasyon
Sorumlusu
37.000,00 TL Akreditasyon
Denetimi
Sonuç SeviyesiÖzdeğerlendirme
Raporu Sonuç Puanı
Oranı
Oranı
15.000,00 TL
16.000,00 TL
17.000,00 TL Akreditasyon
Denetimi
Sonuç SeviyesiÖzdeğerlendirme
Raporu Sonuç Puanı
83.000,00 TL
48.000,00 TL
51.000,00 TL
Sorumlu
Pers. ve üye
eğ. gid.
15.000,00 TL
ü
Fasıl Adı
63.000,00 TL
Alt Strateji 1.2.
Çalışan Memnuniyetin Gelişminin Sağlanması
Faaliyet
No
Akrd.
Madde No
Faaliyet Tanımı
1.1.1.
1.3.
Çalışan Memnuniyet Anketlerinin
Uygulanması
ü
ü
ü
ü
100,00 TL
1.1.2.
1.3.
Anketlerin Analizi
ü
ü
ü
ü
500,00 TL
1.1.3.
1.3.
Anket Sonucu Aksiyon Planlama ve
İyileştirme
ü
ü
ü
ü
1.000,00 TL
TOPLAM BÜTÇE
52
Körfez Ticaret Odası
2014
2015
2016
2017
Bütçe
120,00 TL
Performans
Göstergesi
130,00 TL
700,00 TL
Personel
YK
800,00 TL Çalışan Memnuniyet
Personel
YK
1.400,00 TL Çalışan Memnuniyet
Personel
YK
Oranı
1.200,00 TL
1.300,00 TL
Aksiyon Planı
Gerçekleşme Oranı
1.600,00 TL
1.920,00 TL
2.130,00 TL
Sorumlu
140,00 TL Çalışan Memnuniyet
Oranı
600,00 TL
Fasıl Adı
2.340,00 TL
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 53
STRATEJİK PLAN
Yönetişim Anlayışı ile
Kurumsallaşma Sürecini Geliştirmek
Alt Strateji 1.3.
Fiziksel Ve Teknolojik Alt Yapının Geliştirilmesi
Faaliyet Akrd. Madde
No
No
Faaliyet Tanımı
1.1.1.
1.6.
Dijital Arşivleme Konusunda Uzman Bir
Firmadan Destek Alınması
1.1.2.
1.6.
Dijital Arşivlemelerin Yapılması
1.1.2.
1.1.
Komite Toplantı ve Üye İş Görüşme
Odası Yapılması
ü
25.000,00 TL
Üye Memnuniyet
Oranı
Sabit
Kıymetler
1.1.3.
1.3.
Ofislerin Ergonomik Hale Getirilmesi
ü
15.000,00 TL
Çalışan Memnuniyet
Oranı
Sair Giderler
1.1.4.
1.7.
Üye Online İşlemleri Veri Tabanının
Yapılması
ü
3.500,00 TL
Üye Memnuniyet
Oranı
Sair Giderler
1.1.5.
1.6.
Web Sitesinin Kullanıcı Dostu Haline
Getirilmesi
ü
5.000,00 TL
Web Sayfası
Memnuniyet Oranı
Sair Giderler
1.1.6.
1.7.
Girişe Engelli Rampası Yapılması
ü
1.500,00 TL
Üye Memnuniyet
Oranı
Sair Giderler
1.1.7.
1.6.
Bilgisayarların ve Lisanslamaların
Yenilenmesi
ü
17.500,00 TL
Çalışan Memnuniyet
Oranı
Sabit
KıymetlerSair Giderler
1.1.8.
1.6.
Serverin Yenilenmesi
ü
7.000,00 TL
TOPLAM BÜTÇE
54
Körfez Ticaret Odası
2014
2015
2016
2017
Bütçe
Performans
Göstergesi
Tedarikçi Performans
Oranı
51.000,00 TL
ü
ü
ü
1.071,00 TL
ü
125.500,00 TL
1.200,00 TL
Fasıl Adı
Sorumlu
Sair Giderler
1.300,00 TL Dijital Arşivden
Personel
Doküman Bulma Süresi Giderleri
Dijital Arşivden
Sabit
Doküman Bulma Süresi Kıymetler
1.071,00 TL
1.200,00 TL
1.300,00 TL
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 55
STRATEJİK PLAN
Yönetişim Anlayışı ile
Kurumsallaşma Sürecini Geliştirmek
Alt Strateji 1.4.
Meslek Komitelerinin ve Girişimci Komitelerin Etkinliğinin Artırılması
Faaliyet
No
Akrd.
Madde No
Faaliyet Tanımı
1.4.1.
1.1.
Meslek Komitelerinin Akreditasyon
Konusunda Eğitilmesi
ü
1.4.2.
1.1.
Meslek Komiteleri Performans
Değerlendirme Sistemi Kurulması ve
Takibi
ü
ü
ü
ü
1.000,00 TL
1.4.3.
1.1.
En Başarılı Meslek Komitesinin
Ödüllendirilmesi
ü
ü
ü
ü
5.000,00 TL
1.4.4.
1.1.-1.7.
Meslek Komitelerinin Kaynaşması İçin
Çeşitli Aktivitelerin Düzenlenmesi
ü
ü
ü
ü
2.000,00 TL
1.4.5.
1.1.
Kadın ve Genç Girişimcilerin Aktif
Olarak Çalıştırılmasının Sağlanması
ü
ü
ü
ü
2.000,00 TL
TOPLAM BÜTÇE
56
Körfez Ticaret Odası
2014
2015
2016
2017
Bütçe
Performans
Göstergesi
Eğitim Memnuniyet
Anketi
1.400,00 TL
Genel Sektreter
1.600,00 TL Meslek Komiteleri
Personel
giderleri
Kalite ve
Akreditasyon
Sorumlusu
8.000,00 TL Meslek Komiteleri
Sair Giderler
YK-Meclis
3.500,00 TL Etkinlik Memnuniyet
Sair Giderler
YK-Meclis
3.500,00 TL Kadın ve Genç
Kadın
ve Genç
Girişimci
giderleri
YK-Meclis
Toplantı Katılım OranıMeslek Komiteleri
Performansı
6.000,00 TL
7.000,00 TL
Performansı
2.500,00 TL
3.000,00 TL
Oranı
2.500,00 TL
3.000,00 TL
Girişimci Toplantı
Katılım Oranı-Kadın ve
Girişimci Etkinlik Sayısı
20.000,00 TL
12.200,00 TL
14.400,00 TL
Sorumlu
Pers.ve üye
eğ.gid.
10.000,00 TL
1.200,00 TL
Fasıl Adı
16.600,00 TL
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 57
STRATEJİK PLAN
Yönetişim Anlayışı ile
Kurumsallaşma Sürecini Geliştirmek
Alt Strateji 1.5.
Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu
Faaliyet Akrd. Madde
No
No
Faaliyet Tanımı
1.5.1.
1.8.
Kalite Yönetim Sisteminin Tüm Dokümantasyon ve İçerik Yapısının Yenilenmesi
ü
1.5.2.
1.8.
Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme
Firmasının Değiştirilmesi ve Belgelendirme
ü
1.5.3.
1.8.
Takım Halinde Kalite İyileştirme
Faaliyetlerinin Başlatılması ve Sürekli
İyileştirilmesi (Kalite Çemberleri,Öner
Çöz vb…)
TOPLAM BÜTÇE
58
Körfez Ticaret Odası
2014
2015
2016
2017
Bütçe
Performans
Göstergesi
Temizlik Denetimi
Sair Giderler
Başarı Yüzdesi-İç
Denetim Uygunsuzluk
Sayısı-Dış Denetim
Uygunsuzluk SayısıÖneri Sayısı-Öneri
Kutusuna Atılan Öneri
Sayısı-Düzeltici Faaliyet
Kapanma Hızı-Önleyici
Faaliyet Sayısı
1.000,00 TL
ü
ü
ü
ü
ü
ü
2.000,00 TL
2.200,00 TL
2.300,00 TL
2.500,00 TL Temizlik Denetimi
Personel ve
Başarı Yüzdesi-İç
Üye eğitim
giderleri
Denetim Uygunsuzluk
Sayısı-Dış Denetim
Uygunsuzluk SayısıÖneri Sayısı-Öneri
Kutusuna Atılan Öneri
Sayısı-Düzeltici Faaliyet
Kapanma Hızı-Önleyici
Faaliyet Sayısı
1.000,00 TL
1.000,00 TL
1.000,00 TL Kalite Çemberi Proje
Sayısı-Başarılı Olan
Kalite Çemberi Projesi
Sayısı-Öner&Çöz Proje
Sayısı-Öner&Çöz
Panosuna Asılan Öneri
Sayısı
3.000,00 TL
Fasıl Adı
3.200,00 TL
3.300,00 TL
Sair Giderler
Sorumlu
Tüm Böümler
Tüm Böümler
Tüm Böümler
3.500,00 TL
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 59
STRATEJİK PLAN
Yönetişim Anlayışı ile
Kurumsallaşma Sürecini Geliştirmek
Alt Strateji 1.6.
Kurumsal Kimlik Çalımalarının İyileştirilmesi
Faaliyet
No
Akrd.
Madde No
Faaliyet Tanımı
2014
2015
2016
2017
Bütçe
Performans
Göstergesi
1.6.1.
1.1.
Kurum Bireysel E-posta Adreslerinin
Oluşturulması
ü
100,00 TL
………………….
Personel
Giderleri
Genel
Sekreter
1.6.2.
1.1.
Personel yaka kartlarının hazırlanması
ü
100,00 TL
………………….
Sair Giderler
Genel
Sekreter
1.6.3.
1.5.
Oda Faaliyetlerinin Tanıtımının Dış
Mekan Reklam Ortamlarında Yapılması
ü
ü
ü
ü
5.000,00 TL
6.000,00 TL
7.000,00 TL
8.000,00 TL Etkinlik Katılım Oranı
Sair Giderler
Genel
Sekreter
1.6.4.
1.4-1.5.
Stratejik Planın ve Gerçekleştirilenlerin
Tanıtımının Yapılması
ü
ü
ü
ü
1.500,00 TL
2.000,00 TL
2.500,00 TL
3.000,00 TL Stratejik Plan
Personel
Giderleri
Genel
Sekreter
1.6.5.
1.5.
Kurum Tanıtım Videosunun
Hazırlanması
ü
Sair Giderler
Genel
Sekreter
1.6.6.
1.6.6.
ü
16.700,00 TL
8.000,00 TL
9.500,00 TL
Sair Giderler
YK-Meclis
1.6.7.
1.6.7.
ü
2.000,00 TL
2.500,00 TL
3.000,00 TL
Kadın
ve Genç
Girişimci
giderleri
YK-Meclis
Fasıl Adı
Sorumlu
Gerçekleşme Oranı
Üye Memnuniyet
Oranı
10.000,00 TL
TOPLAM BÜTÇE
11.000,00 Etkinlik Memnuniyet
TL Oranı
3.500,00 TL Kadın ve Genç
Girişimci Toplantı
Katılım Oranı-Kadın ve
Girişimci Etkinlik Sayısı
20.000,00 TL
12.200,00 TL
14.400,00 TL
Fasıl Adı
Sorumlu
16.600,00 TL
Alt Strateji 1.7.
Organizasyon Yapisinin Güçlendirilmesi
Faaliyet Akrd. Madde
No
No
Faaliyet Tanımı
1.7.1.
2.5.
Dış ticaret bölümünün kurulması
30.000,00 TL
Personel Nitelik Arrtış
Oranı
Personel
Giderleri
YK-Genel
Sekreter
1.7.2.
1.7.
Üye İlişkileri ve Halkla İlişkiler Biriminin
Kurulması
30.000,00 TL
Üye Memnuniyet
Oranı
Personel
Giderleri
YK-Genel
Sekreter
1.7.3.
1.7.
Karşılama ve Güvenlik Biriminin
Kurulması
Sair Giderler
YK-Genel
Sekreter
TOPLAM BÜTÇE
60
Körfez Ticaret Odası
2014
2015
2016
2017
ü
Bütçe
Performans
Göstergesi
6.500,00 TL
28.000,00 TL
30.000,00 TL
32.000,00 TL
6.500,00 TL
28.000,00 TL
90.000,0 TL
32.000,00 TL
Etkinlik Katılım Oranı
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 61
STRATEJİK PLAN
Yönetişim Anlayışı ile
Kurumsallaşma Sürecini Geliştirmek
Alt Strateji 1.8.
Yönetsel Sistem İyileştirmelerinin Planlanması
Faaliyet
No
Akrd.
Madde No
Faaliyet Tanımı
1.8.1.
1.1.
Toplantı Katılım Takiplerinin Yapılması
1.8.2.
2.2.
1.8.3.
2015
2016
ü
ü
ü
ü
1.000,00 TL
1.100,00 TL
1.200,00 TL
1.300,00 TL
Gerçekleştirilmemiş
Personel
Oda Organı Toplantısı
Giderleri
Sayısı-YK Üyeleri
Toplantı Katılım OranıMeclis Üyeleri Toplantı
Katılım Oranı
YK-MeclisKomiteler
Yurt İçi ve Yurt Dışı Kardeş Oda Protokollerinin Yapılması
ü
ü
ü
ü
2.000,00 TL
2.200,00 TL
2.400,00 TL
2.600,00 TL
Kardeş Oda İle Yapılan Personel
Etkinlik Sayısı
Giderleri
YK-Meclis
1.3.
Benchmarking Çalışmalarının Yapılması
ü
ü
ü
ü
3.000,00 TL
3.300,00 TL
3.500,00 TL
3.600,00 TL
Bencmarking Sonuç
Performansı
Personel
Giderleri
YK-Genel
SekreterKalite ve Akr.
Sorumlusu
1.8.4.
1.1.-1.3.
Benchmaking Sonuçlarının Analizi ve
İyileştirmeler
ü
ü
ü
ü
3.000,00 TL
3.300,00 TL
3.500,00 TL
3.600,00 TL
Bencmarking Sonuç
Performansı
Personel
Giderleri
YK-Genel
SekreterKalite ve Akr.
Sorumlusu
1.8.5.
1.1.
Oda Organlarının Eğitilmesi
ü
ü
ü
ü
28.000,00 TL
30.000,00 TL
32.000,00 TL
35.000,00 TL
Eğitim Katılım OranıEğitim Memnuniyet
Oranı
Personel ve
Üye Eğitim
Giderleri
YK
37.000,00 TL
39.900,00 TL
42.600,00 TL
46.100,00 TL
TOPLAM BÜTÇE
62
Körfez Ticaret Odası
2014
2017
Bütçe
Performans
Göstergesi
Fasıl Adı
Sorumlu
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 63
STRATEJİK PLAN
Üye Odaklı
Yaklaşım Anlayışı Geliştirmek
Alt Strateji 2.1.
Üye Eğitimler
Faaliyet Akrd. Madde
No
No
Faaliyet Tanımı
2014
2015
2016
2017
Bütçe
2.1.1.
2.4.
Üye Eğitim İhtiyaçlarının Toplanması
ü
ü
ü
ü
1.200,00 TL
2.1.2.
2.4.
Eğitimlerin Verilmesi / Aldırılması
ü
ü
ü
ü
28.000,00 TL
1.500,00 TL
1.700,00 TL
Performans Hedefi
1.900,00 TL Eğitim Etkinlik Oranı-
32.000,00 TL
YK
Personel ve
üye eğitim
giderleri
YK
6.500,00 TL Eğitim Etkinlik Oranı-
Personel
Giderleri
YK
35.000,00 Eğitim Etkinlik OranıTL Eğitim Katılım Oranı-
Eğitim Memnuniyet
Oranı-Eğitim Planı
Gerçekleşme Oranı
2.1.3.
2.4.
Eğitim Memnuniyet Ölçümlerinin
Yapılması
ü
ü
ü
ü
5.000,00 TL
2.1.4.
2.4.
Eğitim Etkinlik Ölçümlerinin Yapılması
ü
ü
ü
ü
5.000,00 TL
2.1.5.
1.7.
ISO 10002 Müşteri Şikayetleri ve
Memnuniyeti Yönetim Standardı
Uygulamalarının Başlatılması ve
İyileştirilmesi
ü
ü
ü
2.1.6.
1.8.
ISO 10002 Belgelendirme
ü
TOPLAM BÜTÇE
64
Körfez Ticaret Odası
5.500,00 TL
6.000,00 TL
Eğitim Katılım OranıEğitim Memnuniyet
Oranı-Eğitim Planı
Gerçekleşme Oranı
5.500,00 TL
6.000,00 TL
6.500,00 TL Eğitim Etkinlik Oranı
Personel
Giderleri
YK
5.500,00 TL
6.000,00 TL
6.500,00 TL Üye Şikayet Sayısı-
Personel
Giderleri-
YK
Personel ve
üye eğitim
giderleri
YK
Üye Öneri SayısıÜye Şikayetlerine
Dönüş Süresi-Üye
Memnuniyet Oranı
Üye Şikayet SayısıÜye Öneri SayısıÜye Şikayetlerine
Dönüş Süresi-Üye
Memnuniyet Oranı
2.000,00 TL
39.200,00 TL
Sorumlu
Personel
Giderleri
Eğitim Katılım OranıEğitim Memnuniyet
Oranı-Eğitim Planı
Gerçekleşme Oranı
30.000,00 TL
Fasıl Adı
50.000,00 TL
51.700,00 TL
56.400,00 TL
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 65
STRATEJİK PLAN
Üye Odaklı
Yaklaşım Anlayışı Geliştirmek
Alt Strateji 2.2.
Üye Ziyaretler
Faaliyet
No
Akrd.
Madde No
Faaliyet Tanımı
2.2.1.
1.7.
Üye Ziyaret Planının Hazırlanması
ü
ü
ü
ü
1.000,00 TL
2.2.2.
1.7.
Üye Ziyaretlerinin Yapılması
ü
ü
ü
ü
1.000,00 TL
2.2.3.
1.7.
Ziyaret Raporlarının Hazırlanması
ü
ü
ü
ü
1.000,00 TL
2.2.4.
1.7.
Ziyaret Çıktılarının Lobicilik Faaliyetlerine Dönüştürülmesi
ü
ü
ü
ü
2.000,00 TL
2.250,00 TL
5.000,00 TL
5.850,00 TL
TOPLAM BÜTÇE
66
Körfez Ticaret Odası
2014
2015
2016
2017
Bütçe
1.200,00 TL
Performans Hedefi
Personel
Giderleri
YK
1.300,00 TL Ziyaret Sayısı-Ziyaret
Personel
Giderleri
YK
1.300,00 TL Ziyaret Sayısı-Ziyaret
Personel
Giderleri
Özel Kalem
Müdürü
2.500,00 TL
2.750,00 TL Lobilicik Performansı
Sair Giderler
YK
6.250,00 TL
6.650,00 TL
1.250,00 TL
Planına Uyum Oranı
1.200,00 TL
Sorumlu
1.300,00 TL Ziyaret Sayısı-Ziyaret
1.250,00 TL
Planına Uyum Oranı
1.200,00 TL
Fasıl Adı
1.250,00 TL
Planına Uyum Oranı
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 67
STRATEJİK PLAN
Üye Odaklı
Yaklaşım Anlayışı Geliştirmek
Alt Strateji 2.3.
Üye Memnuniyetleri
Faaliyet
No
Akrd.
Madde No
Faaliyet Tanımı
2014
2015
2016
2017
Bütçe
2.3.1.
1.7.
Üye Memnuniyet Anketlerinin
Hazırlanması ve Uygulanması
5.000,00 TL
2.3.2.
1.7.
Üye Memnuniyet Anketlerinin Analiz
Edilmesi
5.000,00 TL
2.3.3.
1.7.
Analiz Sonucu İyileştirme Faaliyetlerinin
Planlanması
5.000,00 TL
2.2.4.
1.7.
Ziyaret Çıktılarının Lobicilik Faaliyetlerine Dönüştürülmesi
5.500,00 TL
Performans Hedefi
6.000,00 TL
6.000,00 TL
Personel
Giderleri
Kalite ve
Akreditasyon
Sorumlusu
6.500,00 TL Üye Memmuniyet
Personel
Giderleri
Kalite ve
Akreditasyon
Sorumlusu
6.500,00 TL Üye Memmuniyet
Personel
Giderleri
YK
Sair Giderler
YK
Oranı
5.500,00 TL
6.000,00 TL
Oranı
TOPLAM BÜTÇE
15.000,00 TL
16.500,00 TL
18.000,00 TL
5.000,00 TL
5.850,00 TL
6.250,00 TL
Sorumlu
6.500,00 TL Üye Memmuniyet
Oranı
5.500,00 TL
Fasıl Adı
19.500,00 TL Lobilicik Performansı
6.650,00 TL
Alt Strateji 2.4.
Üye Etkinlikleri
Faaliyet Akrd. Madde
No
No
Faaliyet Tanımı
2.4.1.
1.7.
Odayı Tanıtıcı Kitapçık Yaptırılıp
Dağıtılması
ü
2.4.2.
1.7.
Üyelerle Birlikte Doğa Yürüyüşleri
Planlanması
ü
ü
ü
ü
1.000,00 TL
2.4.3.
1.7.
Üyelere Yönelik Kültür Gezileri
Gerçekleştirilmesi
ü
ü
ü
ü
15.000,00 TL
20.000,00 TL
2.4.4.
1.7.
Üyelere Yönelik Yurt İçi ve Yurt Dışı Fuar
Gezileri Organize Edilmesi
ü
ü
ü
ü
5.000,00 TL
2.4.5.
1.7.
Üyelerin Doğum Günlerinin Kutlanması
ü
ü
ü
2.4.6.
1.7.
Üyelerle Birlikte Odanın 15.Yıl Kutlaması
Kokteylinin Yapılması
TOPLAM BÜTÇE
68
Körfez Ticaret Odası
2014
ü
2015
2016
2017
Bütçe
Sorumlu
Üye Memnuniyet
Oranı
Sair Giderler
YK-Genel
Sekreter
2.000,00 TL
2.250,00 TL Üye Memnuniyet
Sair Giderler
YK-Genel
Sekreter
25.000,00
TL
30.000,00 Üye Memnuniyet
TL Oranı
Sair Giderler
YK-Genel
Sekreter
10.000,00 TL
10.000,00
TL
10.000,00 Üye Memnuniyet
TL Oranı
Sair Giderler
YK-Genel
Sekreter
100,00 TL
100,00 TL
100,00 TL Üye Memnuniyet
Sair Giderler
YK-Genel
Sekreter
Üye Memnuniyet
Oranı
Sair Giderler
YK-Genel
Sekreter
1.500,00 TL
Oranı
Oranı
5.000,00 TL
27.500,00 TL
Fasıl Adı
2.000,00 TL
1.500,00 TL
ü
Performans Hedefi
31.600,00 TL
39.100,00 TL
42.350,00 TL
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 69
STRATEJİK PLAN
Üye Odaklı
Yaklaşım Anlayışı Geliştirmek
Alt Strateji 2.5.
Üye Bilgi Güncelleme
Faaliyet
No
Akrd.
Madde No
Faaliyet Tanımı
2014
2015
2016
2017
Bütçe
2.5.1.
Üye Bilgilerinin Güncellenmesi
ü
ü
ü
ü
1.000,00 TL
2.5.2.
Güncellenen Üye Bilgilerinin Sisteme
Girilmesi
ü
ü
ü
ü
1.000,00 TL
TOPLAM BÜTÇE
1.200,00 TL
Performans Hedefi
1.400,00 TL
1.400,00 TL
Personel
Giderleri
Ticaret Sicil
Müdürlüğü
1.600,00 TL Üye Bilgileri
Personel
Giderleri
Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Güncellenme Oranı
2.000,00 TL
2.400,00 TL
2.800,00 TL
Sorumlu
1.600,00 TL Üye Bilgileri
Güncellenme Oranı
1.200,00 TL
Fasıl Adı
3.200,00 TL
Alt Strateji 2.4.
Dış Ticaret Destekleri
Faaliyet Akrd. Madde
No
No
Faaliyet Tanımı
2.6.1.
Dış Ticaret Eğitimlerinin Verilmesi
2.6.2.
2.6.3.
2016
2017
Bütçe
1.000,00 TL
1.200,00 TL
ü
ü
Dış Ticaret Uzmanı İstihdam Edilmesi
ü
ü
ü
30.000,00 TL
Yurt Dışı Bağlantılı İkili İş Görüşmelerinin
Organize Edilmesi
ü
ü
ü
1.500,00 TL
Körfez Ticaret Odası
ü
2015
ü
TOPLAM BÜTÇE
70
2014
1.400,00 TL
Performans Hedefi
1.600,00 TL Eğitim Katılım Oranı-
Genel
Sekreter
34.000,00 TL Üye Memmnuniyet
Personel
Giderleri
YK
2.500,00 TL Üye Memmnuniyet
Personel
Giderleri
YK-Genel
SekreterÖzel Kalem
Müdürü
Oranı
2.000,00 TL
Oranı
1.000,00 TL
32.700,00TL
35.400,00 TL
Sorumlu
Personel ve
Üye Eğitim
Giderleri
Eğitim Etkinlik SayısıEğitim Memnuniyet
Oranı
32.000,00 TL
Fasıl Adı
38.100,00 TL
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 71
STRATEJİK PLAN
Üye Odaklı
İş Güvenliği
Alt Strateji 2.7.
Üye Bilgi Güncelleme
Faaliyet
No
Akrd.
Madde No
Faaliyet Tanımı
2014
2015
2016
2017
2.7.1.
1.3.
İşgüvenliği Danışmanı İle Çalışılmaya
Başlanması
ü
ü
ü
ü
2.000,00 TL
2.500,00 TL
3.000,00 TL
2.7.2.
1.3.
İşgüvenliği Risk Analizlerinin
Yaptırılması
ü
ü
ü
ü
2.000,00 TL
2.500,00 TL
2.7.3.
1.3.
Risk Analizi Sonucu Çıkan Uygunsuzluklar İçin Aksiyon Planlanması
ü
ü
ü
ü
2.000,00 TL
6.000,00 TL
TOPLAM BÜTÇE
Bütçe
Performans Hedefi
Fasıl Adı
Sorumlu
3.500,00 TL
Tedarikçi Performans
Değerlendirme Oranı
Sair Giderler
Mali ve İdari
İşler Müdürü
3.000,00 TL
3.500,00 TL
İş Kazası Sayısı-İş
Kazası Ağırlık OranıRisk Analizi Aksiyon
Planı Gerçekleşme
Oranı
Personel
Giderleri
Genel
Sekreter
2.500,00 TL
3.000,00 TL
3.500,00 TL
İş Kazası Sayısı-İş
Kazası Ağırlık OranıRisk Analizi Aksiyon
Planı Gerçekleşme
Oranı
Personel
Giderleri
Genel
Sekreter
7.500,00 TL
9.000,00 TL
10.500,00 TL
Alt Strateji 2.8.
Üyelere Danışmanlık Hizmeti
Faaliyet Akrd. Madde
No
No
Faaliyet Tanımı
2.8.1.
2.3.
Üyelere Yönelik Hukuk Danışmanın
İstihdamı
ü
ü
ü
ü
- TL
2.8.2.
2.3.
Üyelere Yönelik KOSGEB Danışmanın
İstihdamı
ü
ü
ü
ü
- TL
2.8.3.
2.3.
Üyelere Yönelik Dış Ticaret Uzmanının
İstihdamı
ü
ü
ü
- TL
2.8.4.
2.3.
Kalkınma Ajansından Yetkililerle
Üyelere Yönelik Bilgilendirme Toplantısı
Organizasyonları Yapılması
ü
ü
ü
500,00 TL
2.8.5.
2.3.
Üyelere Proje Yazma Konusunda
Danışmanlık Desteği Verilmesi
ü
ü
ü
2.000,00 TL
TOPLAM BÜTÇE
72
Körfez Ticaret Odası
2014
2015
2016
2017
Bütçe
- TL
Performans Hedefi
- TL
- TL
Danışmanlık
Hizmetleri
YK
- TL Üye Memnuniyet
Danışmanlık
Hizmetleri
YK
- TL Üye Memnuniyet
Personel
Giderleri
YK
1.000,00 TL Üye Memnuniyet
Sair Giderler
YK
3.000,00 TL Üye Memnuniyet
Danışmanlık
Hizmetleri
YK
Oranı
- TL
Oranı
750,00 TL
Oranı
2.500,00 TL
Oranı
6.000,00 TL
10.000,00 TL
12.250,00 TL
Sorumlu
- TL Üye Memnuniyet
Oranı
- TL
Fasıl Adı
14.500,00 TL
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 73
STRATEJİK PLAN
Bölgesel Kalkınmada
Öncülük Yapmak
Alt Strateji 3.1.
İlçe sorunlarına yönelik lobicilik faaliyetlerinin iyileştirilmesi
Faaliyet Akrd. Madde
No
No
Faaliyet Tanımı
3.1.1.
2.2.
Kuzey Anadolu Otoyolunun Körfez
Bağlantısı Hakkında Lobicilik Faaliyetleri
Yapılması
3.1.2.
2.2.
3.1.3.
2014
2015
2016
2017
Bütçe
Performans
Göstergesi
ü
ü
ü
ü
1.500,00TL
2.000,00TL
2.500,00TL
3.000,00TL
Lobicilik Performansı
Sair Giderler
YK
İlçemize Vakıf Üniversitesi
Kazandırılmasına Ait Lobicilik Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi
ü
ü
ü
ü
1.500,00TL
3.000,00TL
4.000,00TL
5.000,00TL
Lobicilik Performansı
Sair Giderler
YK
2.2.
Tır Parkının Yaptırılmasına Ait Lobicilik
Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi
ü
ü
ü
ü
1.500,00TL
2.000,00TL
2.500,00TL
3.000,00TL
Lobicilik Performansı
Sair Giderler
YK
3.1.4.
2.2.
Fener Gölünün İlçeye Kazandırılmasına
Yönelik Lobicilik Faaliyetlerinimn
Gerçekleştirilmesi
ü
ü
ü
ü
1.500,00TL
2.000,00TL
2.500,00TL
3.000,00TL
Lobicilik Performansı
Sair Giderler
YK
3.1.5.
2.2.
İlimtepe Mahallesinin Duble Yolun
Yaptırılmasına Yönlik Lobicilik Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi
ü
ü
ü
ü
1.500,00TL
2.000,00TL
2.500,00TL
3.000,00TL
Lobicilik Performansı
Sair Giderler
YK
3.1.6.
2.2.
Marinanın Yaptırılmasına Yönelik Lobicilik Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi
ü
ü
ü
ü
2.000,00TL
2.500,00TL
3.000,00TL
3.500,00TL
Lobicilik Performansı
Sair Giderler
YK
3.1.7.
2.2.
Kapalı Otopark Yaptırılmasına Yönelik
Lobicilik Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi
ü
ü
ü
ü
1.500,00TL
2.000,00TL
2.500,00TL
3.000,00TL
Lobicilik Performansı
Sair Giderler
YK
3.1.8.
2.2.
Kent Meydanı Yaptırılmasına Yönelik
Lobicilik Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi
ü
ü
ü
ü
1.500,00TL
2.000,00TL
2.500,00TL
3.000,00TL
Lobicilik Performansı
Sair Giderler
YK
3.1.9.
2.2.
Ortak Akıl Toplantılarının Organize
Edilmesi
ü
ü
ü
ü
1.500,00TL
2.000,00TL
2.500,00TL
3.000,00TL
Sair Giderler
YK
Lobicilik Performansı
Fasıl Adı
Sorumlu
TOPLAM BÜTÇE
74
Körfez Ticaret Odası
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 75
STRATEJİK PLAN
Bölgesel Kalkınmada
Öncülük Yapmak
Alt Strateji 3.2.
Turizm
Faaliyet Akrd. Madde
No
No
Faaliyet Tanımı
3.2.1.
2.2.
Taşköprü Bölgesinin Değerlendirilmesi
Yönünde Lobicilik Faaliyetleri
Geerçekleştirilmesi
3.2.2.
2.2.
Yarış Pistinin Aquapark'a Çevrilmesi İle İlgili Lobicilik Faaliyetlerinin
Gerçekleştirilmesi
TOPLAM BÜTÇE
76
Körfez Ticaret Odası
2014
2015
2016
2017
Bütçe
Performans
Göstergesi
Fasıl Adı
Sorumlu
ü
ü
ü
ü
1.500,00 TL
2.000,00 TL
2.500,00 TL
3.000,00 TL
Lobicilik Performansı
Sair Giderler
YK
ü
ü
ü
ü
1.500,00 TL
2.000,00 TL
2.500,00 TL
3.000,00 TL
Lobicilik Performansı
Sair Giderler
YK
3.000,00 TL
4.000,00 TL
5.000,00 TL
6.000,00 TL
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 77
STRATEJİK PLAN
Bölgesel Kalkınmada
Öncülük Yapmak
Alt Strateji 3.3.
Kent Kültürünün Oluşturulması
Faaliyet Akrd. Madde
No
No
Faaliyet Tanımı
3.3.1.
2.2.
Kent çalıştayının yapılması
3.3.2.
2.2.
3.3.3.
2015
2016
ü
ü
ü
ü
1.500,00 TL
2.000,00 TL
2.500,00 TL
3.000,00 TL
Lobicilik Performansı
Sair Giderler
YK
Çalıştay sonuçlarının raporlaştırılması ve
yayınlanması
ü
ü
ü
ü
1.500,00 TL
2.000,00 TL
2.500,00 TL
3.000,00 TL
Lobicilik Performansı
Personel
Giderleri
YK
2.2.
Kent konseyinde Odanın Temsil Edilmesi
ü
ü
ü
ü
500,00 TL
600,00 TL
700,00 TL
800,00 TL
Lobicilik Performansı
Sair Giderler
YK
3.3.4.
2.2.
Körfez Ticaret Odası adına Hatıra
Ormanı Kurulması
5.000,00 TL
Lobicilik Performansı
Sair Giderler
YK
3.3.5.
2.2.
Genel katılıma açık gelişim
programlarının düzenlenmesi
Lobicilik Performansı
Sair Giderler
YK
TOPLAM BÜTÇE
78
Körfez Ticaret Odası
2014
2017
Bütçe
Performans
Göstergesi
ü
ü
ü
ü
ü
1.500,00 TL
2.000,00 TL
2.500,00 TL
3.000,00 TL
5.000,00 TL
6.600,00 TL
8.200,00 TL
14.800,00 TL
Fasıl Adı
Sorumlu
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 79
STRATEJİK PLAN
STRATEJİK PLANIN TAKİBİ
Stratejik Planın takip sorumluluğu YK tarafından Genel Sekreter ve
Akreditasyon İzleme Komitesine verilmiştir.
Stratejik Planın takip sorumluluğu YK
tarafından Genel Sekreter ve Akreditasyon
İzleme Komitesine verilmiştir. Stratejik Plan
içinde yer alan tüm faaliyetler Faaliyet Planı
ile performans göstergeleri ise; SPİK’ler (Süreç
Performans İzleme Karneleri) vasıtası ile ilgili
olan her bölüm tarafından takip edilir ve aylık
bazda Genel Sekretere rapor olarak sunulur.
Genel Sekreter Faaliyet Planları ve SPİK’lerde
ifade edilen bilgileri inceler ve yapılmayan
faaliyetler ile tutmayan performans göstergeleri
için DÖF açılmasını ve düzeltici faaliyetlerin
planlanmasını sağlar.
80
Körfez Ticaret Odası
Genel Sekreter tarafından 3 ayda/1
toplanan Akreditasyon İzleme Komitesine
Stratejik Plan ilerlemeleri ile ilgili rapor
hazırlanır. Rapor komite tarafından incelenerek
planın performansı hakkında Meclise
sunum yapar. Planın gerçekleşmesini ya da
gerçekleşmelerin hızlanmasını sağlayıcı esktra
kaynak ihtiyaçları bu toplantıda belirlenir.
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 81
Süreç Performans İzleme Karnesi (SPİK)
YÖNETİM
SÜREÇ ADI
Performans Kriterleri
2014 GERÇEKLEŞEN GÖSTERGELER
İlişkili Olduğu
Stratejik Faaliyet No
Toplam
Başarı
%
80%
1,6
80%
0
1
1
100%
2
4
5
15
100%
2
2
4
5
14
95%
80%
85%
90%
0
100%
4,55
38%
0
97%
100%
96%
0
94%
4,77
95%
0
0
0
0
100%
0
0
1
100%
0
0
0
0
1
0
0
1
100%
2013
Gerçekleşen
2014
Hedef
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kıyaslama Sonuç Oranı
0
100 %
0
0
0
0
0
0
0
0
80%
Ortak Akıl Toplantısı Oda
Sayısı
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Yapılan Ziyaret Sayısı
0
15
0
0
0
0
0
2
2
Ziyaret Planı Uyum Oranı
0
15
0
0
0
0
0
1
Eğitim Memnuniyet Oranı
0
100 %
0
0
100%
0
0
Eğitim Katılım Oranı
0
100 %
0
0
90%
0
Kadın ve Genç Girişimcilerin
Toplantı Katılım Oranları
0
100 %
0
0
0
Kadın ve Genç Girişimci
Etkinlik Sayısı
0
1
0
0
0
2014 GENEL SONUÇ
Aralık
DÖFİ
No
SEMBOLLERİN ANLAMLARI
TOPLAM HEDEF SAYISI
20
TUTAN HEDEF SAYISI
19
TUTMAYAN HEDEF SAYISI
1
ORTALAMA PERFORMANS
84%
SONUÇ
Kasım
Mükemmel 100-90
Başarılı 89-80
İyileştirilmeli 79-60
Başarısız 59-0
BAŞARILI
SEMBOL
82
Körfez Ticaret Odası
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 83
Süreç Performans İzleme Karnesi (SPİK)
MALİ İŞLER
SÜREÇ ADI
Performans Kriterleri
2014 GERÇEKLEŞEN GÖSTERGELER
İlişkili Olduğu
Stratejik Faaliyet No
2013
Gerçekleşen
2014
Hedef
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Tedarikçi Performans
Değerlendirme Oranı
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
Bütçe Tutturulma Oranı
(Gelir Kalemi)
0
1000000
11,46
18,26
22,14
33,45
48,31
66,92
76,38
83,18
88,06
Tedarikçi Memnuniyet
Değerlendirme Oranı
0
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 GENEL SONUÇ
Aralık
Toplam
Başarı
%
96
96%
880.000
88%
95
DÖFİ
No
95%
SEMBOLLERİN ANLAMLARI
TOPLAM HEDEF SAYISI
3
TUTAN HEDEF SAYISI
3
TUTMAYAN HEDEF SAYISI
0
ORTALAMA PERFORMANS
93%
SONUÇ
Kasım
Mükemmel 100-90
Başarılı 89-80
İyileştirilmeli 79-60
Başarısız 59-0
Mükemmel
SEMBOL
84
Körfez Ticaret Odası
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 85
Süreç Performans İzleme Karnesi (SPİK)
TİCARET SİCİL
SÜREÇ ADI
Performans Kriterleri
2014 GERÇEKLEŞEN GÖSTERGELER
İlişkili Olduğu
Stratejik Faaliyet No
2013
Gerçekleşen
2014
Hedef
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Ticaret Sicil Üye Şikayet
Sayısı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ticaret Sicil Üye Memnuniyet
Oranı
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100%
2014 GENEL SONUÇ
Toplam
Başarı
%
DÖFİ
No
0
100%
0
1
100%
0
SEMBOLLERİN ANLAMLARI
TOPLAM HEDEF SAYISI
2
TUTAN HEDEF SAYISI
2
TUTMAYAN HEDEF SAYISI
0
ORTALAMA PERFORMANS
100
SONUÇ
Aralık
Mükemmel 100-90
Başarılı 89-80
İyileştirilmeli 79-60
Başarısız 59-0
Mükemmel
SEMBOL
86
Körfez Ticaret Odası
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 87
Süreç Performans İzleme Karnesi (SPİK)
ODA SİCİL
SÜREÇ ADI
Performans Kriterleri
2014 GERÇEKLEŞEN GÖSTERGELER
İlişkili Olduğu
Stratejik Faaliyet No
Toplam
Başarı
%
0
0
100%
100
100
100%
2013
Gerçekleşen
2014
Hedef
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Oda Sicil Üye Şikayet Sayısı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Oda Sicil Üye Memnuniyeti
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 GENEL SONUÇ
Aralık
DÖFİ
No
SEMBOLLERİN ANLAMLARI
TOPLAM HEDEF SAYISI
2
TUTAN HEDEF SAYISI
2
TUTMAYAN HEDEF SAYISI
0
ORTALAMA PERFORMANS
100
SONUÇ
Kasım
Mükemmel 100-90
Başarılı 89-80
İyileştirilmeli 79-60
Başarısız 59-0
Mükemmel
SEMBOL
88
Körfez Ticaret Odası
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 89
Süreç Performans İzleme Karnesi (SPİK)
EĞİTİN VE İNSAN KAYNAKLARI
SÜREÇ ADI
Performans Kriterleri
2014 GERÇEKLEŞEN GÖSTERGELER
İlişkili Olduğu
Stratejik Faaliyet No
Toplam
Başarı
%
100%
4,55
91%
0
100%
4,95
99%
95
85
80
875
73%
0
87%
0
0
0,87
87%
0
85%
0
0
0,85
85%
2013
Gerçekleşen
2014
Hedef
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Eğitim Memnuniyet Oranı
0
100
0
0
100%
0
0
80%
85%
90%
0
Eğitim Etkinlik Oranı
0
100
0
0
100%
0
0
100%
100%
95%
Eğitim Planına Uyum
Yüzdesi
0
100
80
85
95
90
85
85
95
Personel Performans Oran
0
100
0
0
0
0
0
0
Çalışan Memnuniuyet Oranı
0
100
0
0
0
0
0
0
2014 GENEL SONUÇ
Aralık
DÖFİ
No
SEMBOLLERİN ANLAMLARI
TOPLAM HEDEF SAYISI
5
TUTAN HEDEF SAYISI
5
TUTMAYAN HEDEF SAYISI
0
ORTALAMA PERFORMANS
100
SONUÇ
Kasım
Mükemmel 100-90
Başarılı 89-80
İyileştirilmeli 79-60
Başarısız 59-0
Mükemmel
SEMBOL
90
Körfez Ticaret Odası
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 91
Süreç Performans İzleme Karnesi (SPİK)
İÇ DENETİMLER
SÜREÇ ADI
Performans Kriterleri
2014 GERÇEKLEŞEN GÖSTERGELER
İlişkili Olduğu
Stratejik Faaliyet No
Toplam
2013
Gerçekleşen
2014
Hedef
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
İç Denetim Uygunsuzluk
Sayısı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
Danışmanlık Hizmeti
Performans Oranı
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1000
Akreditasyon Denetimi
Sonuç Seviyesi
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 GENEL SONUÇ
Kasım
Aralık
Başarı
%
DÖFİ
No
100%
SEMBOLLERİN ANLAMLARI
TOPLAM HEDEF SAYISI
3
TUTAN HEDEF SAYISI
1
TUTMAYAN HEDEF SAYISI
2
ORTALAMA PERFORMANS
%
SONUÇ
--
Mükemmel 100-90
Başarılı 89-80
İyileştirilmeli 79-60
Başarısız 59-0
SEMBOL
92
Körfez Ticaret Odası
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 93
Süreç Performans İzleme Karnesi (SPİK)
DÖFİ
SÜREÇ ADI
Performans Kriterleri
2014 GERÇEKLEŞEN GÖSTERGELER
İlişkili Olduğu
Stratejik Faaliyet No
Toplam
Başarı
%
0
0,62
62%
0
4
80%
2013
Gerçekleşen
2014
Hedef
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Düzeltici Faaliyet Kapanma
Hızı
0
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
62%
Önleyici Faaliyet Sayısı
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2014 GENEL SONUÇ
Aralık
DÖFİ
No
SEMBOLLERİN ANLAMLARI
TOPLAM HEDEF SAYISI
2
TUTAN HEDEF SAYISI
2
TUTMAYAN HEDEF SAYISI
0
ORTALAMA PERFORMANS
95
SONUÇ
Kasım
Mükemmel 100-90
Başarılı 89-80
İyileştirilmeli 79-60
Başarısız 59-0
Mükemmel
SEMBOL
94
Körfez Ticaret Odası
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 95
Süreç Performans İzleme Karnesi (SPİK)
İLETİŞİM
SÜREÇ ADI
Performans Kriterleri
2014 GERÇEKLEŞEN GÖSTERGELER
İlişkili Olduğu
Stratejik Faaliyet No
Toplam
Başarı
%
3000
25000
75%
95%
95%
95%
2013
Gerçekleşen
2014
Hedef
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Web Sayfasının tıklanma
sayısı
0
30000
2500
2000
3000
2500
2000
2000
3000
2500
2500
Web Sayfası Memnuniyet
Oranı
0
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 GENEL SONUÇ
Aralık
DÖFİ
No
SEMBOLLERİN ANLAMLARI
TOPLAM HEDEF SAYISI
2
TUTAN HEDEF SAYISI
2
TUTMAYAN HEDEF SAYISI
0
ORTALAMA PERFORMANS
85
SONUÇ
Kasım
Mükemmel 100-90
Başarılı 89-80
İyileştirilmeli 79-60
Başarısız 59-0
Başarılı
SEMBOL
96
Körfez Ticaret Odası
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 97
Süreç Performans İzleme Karnesi (SPİK)
ÜYE İLİŞKİLERİ
SÜREÇ ADI
Performans Kriterleri
2014 GERÇEKLEŞEN GÖSTERGELER
İlişkili Olduğu
Stratejik Faaliyet No
Aralık
Toplam
Başarı
%
93%
0,93
93%
75%
100%
100%
3
100%
95%
0
0
100%
1
100%
95%
2
2
4
5
15
100%
95%
0
2
2
4
5
103
100%
95%
1
1
3
0
2
2
14
100%
95%
0
100%
100%
100%
0
100%
100%
6
100%
95%
100%
0
100%
100%
100%
0
100%
100%
7
100%
95%
0
0
0
0
0
0
0
1
3
6
0%
95%
4
0
0
0
0
0
0
0
2
2
4
100%
95%
12
0
2
3
1
3
2
1
4
2
19
100%
95%
100%
95%
95%
2013
Gerçekleşen
2014
Hedef
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Üye Memnuniyet Oranı
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
Üye Şikayetlerine Dönüş
Süresi
0
100%
0
0
0
0
0
0
0
Üye Bilgileri Güncelleme
Oranı
0
100
0
0
0
0
0
0
Ziyaret Sayısı
0
15
0
0
0
0
0
Ziyaret Planına Uyum Oranı
0
100
0
0
0
0
Etkinlik Sayısı
0
14
0
1
0
Etkinlik Takvimine Göre
Gerçekleşme Oranı
0
100
0
100%
Etkinlik Memnuniyet Oranı
0
100
0
Üye Şikayet Sayısı
0
0
Üye Öneri Sayısı
0
Eğitim Etkinlik Oranı
0
Ekim
Kasım
Eğitim Katılım Oranı
0
100
0
100%
0
100%
100%
100%
0
100%
100%
7
Eğitim Memnuniyet Oranı
0
90
0
100%
0
100%
100%
100%
0
100%
100%
7
100%
Eğitim Planı Gerçekleşme
Oranı
0
95
0
100%
0
100%
100%
100%
0
100%
100%
7
100%
2014 GENEL SONUÇ
SEMBOLLERİN ANLAMLARI
TOPLAM HEDEF SAYISI
14
TUTAN HEDEF SAYISI
13
TUTMAYAN HEDEF SAYISI
1
ORTALAMA PERFORMANS
92
SONUÇ
DÖFİ
No
Mükemmel 100-90
Başarılı 89-80
İyileştirilmeli 79-60
Başarısız 59-0
Mükemmel
SEMBOL
98
Körfez Ticaret Odası
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 99
Süreç Performans İzleme Karnesi (SPİK)
İSG
SÜREÇ ADI
Performans Kriterleri
2014 GERÇEKLEŞEN GÖSTERGELER
İlişkili Olduğu
Stratejik Faaliyet No
İş Kazası Sayısı
2013
Gerçekleşen
2014
Hedef
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 GENEL SONUÇ
1
TUTAN HEDEF SAYISI
1
TUTMAYAN HEDEF SAYISI
0
ORTALAMA PERFORMANS
100
100 Körfez Ticaret Odası
Kasım
Aralık
Toplam
Başarı
%
0
100%
DÖFİ
No
SEMBOLLERİN ANLAMLARI
TOPLAM HEDEF SAYISI
SONUÇ
Ekim
Mükemmel 100-90
Başarılı 89-80
İyileştirilmeli 79-60
Başarısız 59-0
Mükemmel
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 101
Süreç Performans İzleme Karnesi (SPİK)
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
SÜREÇ ADI
Performans Kriterleri
2014 GERÇEKLEŞEN GÖSTERGELER
İlişkili Olduğu
Stratejik Faaliyet No
Toplam
Başarı
%
8
80%
80%
100%
100%
100%
2013
Gerçekleşen
2014
Hedef
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Öneri Kutusuna Atılan Öneri
Sayısı
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Temizlik Denetimi Başarı
Yüzdesi
0
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 GENEL SONUÇ
Aralık
DÖFİ
No
SEMBOLLERİN ANLAMLARI
TOPLAM HEDEF SAYISI
2
TUTAN HEDEF SAYISI
2
TUTMAYAN HEDEF SAYISI
0
ORTALAMA PERFORMANS
85
SONUÇ
Kasım
Mükemmel 100-90
Başarılı 89-80
İyileştirilmeli 79-60
Başarısız 59-0
Başarılı
SEMBOL
102 Körfez Ticaret Odası
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 103
Şans, iyi bir plandan arta kalandır.
Lao Tzu
(Çinli Filozof)
104 Körfez Ticaret Odası
Körfez 2014 – 2017 Stratejik Plan 105
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
14 855 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content