close

Enter

Log in using OpenID

Bandirma Vapuru

embedDownload
Refet Bele
(1881–1963)
Türk asker ve siyasetçi.
19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Paşa
ile Samsun’a çıkarak ve Mustafa Kemal
Paşa’nın çalışma arkadaşları arasına
girdi. Kurtuluş Savaşı'nı sonlandıran
Mudanya Mütarekesi'nin
imzalanmasından sonra Ankara
hükümetinin İstanbul'daki temsilcisi
sıfatıyla Saltanatın kaldırıldığını Sultan
Vahdettin'e tebliğ eden, 4 Kasım
1922'de İstanbul'un idaresine TBMM
namına el koyan, Vahdettin'in
İstanbul'dan ayrılışından sonra
Abdülmecit Efendi ile görüşen ve
TBMM tarafından halife seçilmesi
üzerine ona uyması gereken şartları
tebliğ eden kişidir.
Kazım Dirik
(1881 - 1941)
, Türk asker ve politikacıdır.
Mustafa Kemal'in ordu
müfettişi olarak Samsun'a
gönderilmesini, o sırada
kurmay başkanı olan
Kazım Dirik sağlamıştır.
Mehmet Arif Bey (1883- 1926)
Türk asker ve milletvekili. Cephedeki
çadırında ayı beslediği için daha ziyade
Ayıcı Arif lakabıyla tanınır.
19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in
kurmay ikinci başkanı olarak Bandırma
Vapuru'yla Samsun'a çıkan 19 kişi
arasında yer aldı.
Hüsrev Gerede
(1886 – 1962)
İstiklal Harbi ve Cumhuriyet tarihinin
önemli isimlerindendir. İstiklal Harbi
sırasında iç isyanların bastırılmasında
rol oynadı.
19 Mayıs 1919’dan itibaren Mustafa
Kemal Paşa'nın kurmay heyetinde
istihbarat ve siyasi şube müdürlüğü
yaptı. Havza, Amasya, Erzurum, Sivas
ve Ankara’daki tüm mili mücadele
hareketlerine katıldı. Son Osmanlı
Meclis-i Mebusanı ‘nda Trabzon
milletvekili olarak bulundu.
İstanbul'un işgali üzerine Ankara'ya
geçti, Trabzon milletvekili olarak
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin
çalışmalarına katıldı.
Kemal Doğan
(1879–1951)
Türk asker ve siyasetçi.
19 Mayıs 1919 tarihinde Gazi Mustafa Kemal
Paşa'yla birlikte Bandırma Vapuru ile Samsun'a
çıkmıştır. Sivas Kongresi hazırlıklarını
tamamladıktan sonra Atatürk kendisine
"Kozanoğlu Doğan Bey" takma adını vermiş ve
Kilikya Kuva-yi Milliye Kumandanı olarak yöreyi
Fransız kuvvetlerinden arındırmak üzere
görevlendirmiştir.
Urumlu’da vurulmuştur. İyileştikten sonra
Koçgiri (1921) ve Pontus (1922)
ayaklanmalarının bastırılmasında görev almıştır.
26 Ağustos 1922 tarihinde Büyük Taarruz'a
Birinci Ordu Topçu Müfettişi olarak katılmıştır.
İstiklal Madalyası ile taltif edilmiştir.
Dr. İbrahim Talî Bey
(1875–1952)
Türk hekim ve siyasetçi, diplomat.
19 Mayıs 1919'da 9. Ordu Müfettişi
Mustafa Kemal ile beraber Bandırma
Vapuru’ndan Samsun'a çıkanlardan.
1920'de Ankara Hükümeti'nin
Moskova'ya gönderdiği heyetin
içinde yer aldı. Bakü'de toplanan
Birinci Doğu Halkları Kurultayı'na
Ankara Hükümeti'ni temsilen
gözlemci olarak katıldı. Bakü
kongresinden gönderdiği raporlar,
TBMM Hükümeti’nin Sovyet
Rusya’ya komünizm rejimine ve
Anadolu’daki komünist faaliyetlere
karşı siyasetini belirlemesinde büyük
etkisi oldu. Rusya’dan alınan silah ve
cephanelerin Batum üzerinden
Anadolu’ya nakledilmesinde rol aldı.
Refik Saydam
(1881–1942)
Türk hekim, siyasetçi.
1919'da 9. Kolordu sağlık
müfettişi muavinliği
görevi ile Mustafa
Kemal'in yanında
Samsun'a çıkanlardan.
Erzurum ve Sivas
kongrelerinin
çalışmalarına katıldı.
Cevat Abbas Gürer
(1887–1943)
Türk asker, siyasetçi, Mustafa Kemal
Paşa’nın Başyaveri.
Mustafa Kemal Paşa'nın ""Geldikleri gibi
giderler!." sözünü söylediği kişi, yaveri
Cevat Abbas Gürer'di.
Mustafa Kemal Paşa'nın yaveri olarak
Bandırma Vapuru’yla 19 Mayıs 1919'da
Samsun’a çıktı.
Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’da
bulunduğu ve Ulusal Kurtuluş planları gizlice
hazırladığı 6 aylık süre içinde kendisine
refakat etti.
Mustafa Kemal Paşa’nın dikte ettiği Amasya
Genelgesi'ni kaleme aldı. Sivas
Kongresi'nden sonra Heyet-i Temsiliye
Başkatipliği'ne getirildi.
Muzaffer Kılıç
(1897- 1959)
Türk asker. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan heyet içinde Mustafa Kemal
Paşa’nın yaveri olarak yer aldı. Erzurum ve Sivas kongrelerinde, Heyeti
Temsiliye çalışmalarında Mustafa Kemal'in sivil karargahında çalıştı.
Ali Şevket Öndersev
(1884- 1940)
I. Dünya Savaşı’nda Mustafa
Kemal Paşa’nın karargâhında
görev yaptı. 19 Mayıs 1919’da
Samsun’a çıkan heyet içinde
Mustafa Kemal Paşa’nın emir
subayı olarak yer aldı.
Kurtuluş Savaşı’ndan sonra
Bilecik’e yerleşerek çiftçilik ve
ticaretle uğraştı. 1935 yılında
V.Dönem TBMM Gümüşhane
milletvekili olarak görev yaptı.
Ayrıca Duygu Asena'nın
dedesidir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
594 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content