close

Enter

Log in using OpenID

An die Eltern und Erziehungsberechtigten der dritten Klassen

embedDownload
Karşılaştırma testleri VERA 3 - 2014
Veliler için uyarılar
Üçüncü sınıf velilerine
İlkokulların üçüncü sınıflarında her yıl Matematik ve Almanca derslerinde tüm eyaletlerde VERA 3
karşılaştırma testleri yapılmaktadır. Sizin çocuğunuz da Mayıs 2014'te bu testlere katılacaktır.
Terminler ve derslerin özel yeterlik alanları ülke çapında belirlenmektedir. Aşağıda bu yılki VERA 3
karşılaştırma testlerinin planını ve ayrıca testin tasarlanmasına ve gerçekleştirilmesine yönelik
bilgiler bulabilirsiniz.
Zaman planı ve yeterlik alanları
Salı, 13. Mayıs 2014
Matematik -
Veriler, sıklık ve olasılık, mekan ve şekil
Salı, 20. Mayıs 2014
Almanca -
Okuma
Perşembe, 22. Mayıs 2014
Almanca -
Yazım/İmla
Esaslar
Kültür bakanlığı konferansı, ilkokul için eğitim standartlarını onayladı. Bu eğitim standartları, tüm
öğrencilerin ilkokul eğitiminin sonunda elde etmesi gerektiği yetenek ve bilgileri (yani "yeterlikleri")
tanımlamaktadır. VERA 3, üçüncü sınıf öğrencilerinin eğitim standartlarını elde etme yolunda
nerede olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin test sonuçları beş kademeye (yani „yeterlik
kademeleri“) ayrılmaktadır. Yeterlik kademesi ne kadar yüksek ise, çocuğun test sonucu o kadar
iyidir.
VERA 3 karşılaştırma testleri öncelikli olarak öğretmenlerin ve okul yönetimlerin sınıfların öğrenim
durumunu belirlemesi için bir araçtır. Okullar bu sonuçları, okulu ve dersi geliştirmek için
kullanmaktadır.
Görev gelişimi
VERA 3 görevleri kültür bakanlığı konferansı emrinde, eğitim sisteminde kalite geliştirme
enstitüsünde (IQB), Berlin, ülke çapında çalışan deneyimli ilkokul öğretmenlerinden ve ayrıca farklı
yüksek okulların uzmanlarından oluşan bir grup tarafından geliştirilir. Görevler yüzlerce üçüncü
sınıf öğrencisi ile denenir. Bu şekilde görevlerin ağırlık derecesi ile ilgili güvenilir değerler ve kalite
açısından yüksek değerli görevler seçilebilir. Her test kolay, orta derece ve zor görevler
içermektedir.
Görevler çocuğunuzun ilgili ders öğretmeni tarafından ülke çapındaki değerlendirme talimatlarına
göre düzeltilir.
Karşılaştırma testleri VERA 3 - 2014
Veliler için uyarılar
Katılım ve teste hazırlık
Devlet ilkokulları için VERA 3'e katılım zorunludur. Özel okulların katılımı serbesttir, fakat katılım
kültür, gençlik ve spor bakanlığı tarafından oryantasyon amacıyla tavsiye edilmektedir.
VERA 3'e not verilmemekte ve devam eden eğitim hayatını etkilememektedir.
Almanca ve matematik derslerinin öğretmenleri, çocukları VERA 3'ün işleyişi ve VERA 3'te
görevlerin nasıl sunulduğu ile ilgili zamanında bilgilendirecektir. Sınıf yazılılarından farklı olarak test
doğrudan önceki ders içerikleriyle ilgili değildir. Bu nedenle VERA 3'e içerik açısından
hazırlanmasına gerek yoktur ve bu anlamlı değildir. Lütfen sadece çocuğunuzun testleri
motivasyonlu ve itinalı yapması konusunda destekleyin.
Sonuçların geri bildirimi
Okullar, öğrenci sonuçlarını test gerçekleştirildikten sonra korumalı bir internet alanı üzerinden okul
geliştirme eyalet enstitüsüne geri bildirir. Veri koruması VERA 3'te tabii ki sağlanmaktadır. Öğrenci
sonuçlarının aktarımı anonim olarak gerçekleşmektedir.
Girilen veriler okul eğitimi eyalet enstitüsünde hesaplanır ve hazırlanır. Muhtemelen 2014 yaz
tatilinden önce okullara, yeni eğitim yılında kullanabilmeleri için sınıflara ve öğrencilere ilişkin sonuç
geri bildirimleri yapılacaktır. Düzeltilen test defterlerine önceden istek üzerine Temmuz 2014'ten
itibaren bakılabilir.
Öğretmenler test sonuçlarını hem sizinle hem de öğrencilerle görüşecektir. VERA 3, test edilen
Almanca ve matematik yeterlik alanlarında elde edilen test sonuçları ile ilgili bir geri bildirim
vermektedir. Bu esnada bu geri bildirimin, derslerin sadece kısmi alanlarını kapsadığı dikkate
alınmalıdır. VERA 3 sonuç geri bildirimi sadece çocuğunuzun eğitim durumunu değerlendirmek için
bir modüldür. Çocuğunuzun genel eğitim performansını değerlendirmek için düzenli olarak
öğretmenle görüşmelisiniz.
Diğer bilgiler
VERA 3 karşılaştırma testleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler
http://www.vera3-bw.de

Burada Baden-Württemberg eyaletinde gerçekleştirilen VERA 3 karşılaştırma sınavları ile
ilgili bilgiler ve sıkça sorulan sorularla ilgili cevaplar yer almaktadır.
http://www.iqb.hu-berlin.de/vera

Burada VERA 3 örnekleri ve ayrıca VERA 3 için içerik açısından tanımlanan yeterlik
kademesi modelleri yer almaktadır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
139 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content