close

Enter

Log in using OpenID

2014 yılı Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla İlimiz

embedDownload
2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI MÜNASEBETİYLE
DÜZENLENECEK HUTBE YAZMA YARIŞMALARIYLA İLGİLİ
ŞARTNAME
1. AMAÇ:
Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde personelimizin yeteneklerini
geliştirmelerini, planlı çalışma alışkanlığı kazanmalarını ve mesleklerini cesaretle yapacak şekilde
kendilerine güven duymalarını sağlamaktır.
2. YARIŞMA KONULARI:
A. Hutbe yazma yarışması konuları:
a) Kuran ve Sünnet Bağlamında Samimiyet
b) Samimiyetin Fert ve Toplum Hayatı Açısından Önemi
c) İman ve Samimiyet İlişkisi
d) Toplumun kalbinin attığı yer: Camiler
3. YARIŞMALARA KATILMA ŞARTLARI:
İzmir il Müftülüğü, metropol ve diğer ilçelerde görevli asıl-vekil ve sözleşmeli, erkek-kadın
bütün personel, Üniversite öğrencileri,ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm Ortaöğretim okulları
katılabilecektir. Yarışmaya katılacak eserler özgün olacak; çeviri, alıntı, uyarlama ve derleme
olmayacaktır.
İlçe müftülerimiz, görev yapmakta olan personelini hutbe yazma yarışmasına katılmaya teşvik
edecek, her ilçe hutbe yazma yarışması birincisi olan hutbeyi belirleyerek İl Müftülüğüne
zamanında gönderecektir.
4. MÜRACAAT:
Hutbe Yazma Yarışmasına katılacak hutbe metinleri imzalanmış olarak 03 Nisan 2014 Pazartesi
günü mesai bitimine kadar müftülüklere teslim edecektir. Her ilçe oluşturacakların komisyonlar
vasıtasıyla birinci, ikinci ve üçüncü olan hutbe metinleri tespit edecektir. Ancak daha önce yapılan
yarışmalarda dereceye giren hutbelerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
5. UYGULAMA:
a) Hutbe Yazma yarışmasında değerlendirme, ilgili kurulca edebi unsurlar, temanın işleniş tarzı,
Türkçe ve gramer kuralları üzerinden yapılacaktır.
b) Yarışmaların değerlendirilmesi yalnızca il ve ilçe merkezinde yapılacaktır. ilçe genelindeki
isteyen bütün görevliler yukarıda belirtilen hutbe yazma konularından seçtiği bir konuda
katılacak, ilçelerde de ilk üç’e girenler il genelindeki yarışmada ilçelerini temsil edecektir.
6. DEĞERLENDİRME ESASLARI
A- Hutbe Yazma Yarışmasında İl Seçici Kurulu şu hususlara dikkat eder:
a) Hutbe metninin özgün olmasına, 12 punto ve Times New Roman karakteri ile yazılmasına ve
A4 kâğıdın bir sayfasını geçmemesine,
b) Ayet ve hadislerin kaynaklarının dipnotlarda gösterilip gösterilmediğine,
c) Henüz netleşmemiş görüşlere yer verilerek gereksiz tartışmalara ve huzursuzluğa sebep olacak
hususlara yer verilmemesine dikkat edilecektir.
Değerlendirme;
1- Temanın kısa, anlaşılır ve düzgün cümlelerle işleniş tarzı 20 puan,
2- Edebi unsurlar (giriş, gelişme, sonuç, dip not vb.) 30 puan,
3- Türkçe ve yazım kuralları 20 puan,
4- Konuya hakimiyet, yeterli araştırma ve inceleme 20 puan,
5- Ön yargıya ve politik görüşlere yer vermeme 10 puan.
Toplam 100 puan.
Yarışmacıların puanı, yarışma Seçici Kurul Üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik
ortalamasıdır. Eşitlik olması halinde sırayla değerlendirmeye esas olan hususlardaki puanlara
bakılacak, eşitlik bozulmadığı takdirde kur’a çekimine gidilecektir.
8. YARIŞMA TAKVİMİ:
Hutbe yazma yarışmasına katılacak eserler hutbe metinlerini değerlendirmek üzere il ve ilçe
müftülüklerine 03 nisan 2014 Perşembe günü saat 15.00 kadar teslim edilecektir. İlçe
müftülüklerinde kurulacak komisyon marifetiyle ilk dörde giren hutbe metinlerini değerlendirerek
sonuçlarını 07 nisan 2014 pazartesi saat 15 e kadar izmir il müftülüğüne ulaştırılacaklar.
. Veya izmirmuf.din.hizmetleri et gemail.com adresine
İl müftülükleri de Seçici Kurullarını toplayarak gerekli çalışmalarını yapacak, dereceye girenleri
11 Nisan 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar belirleyeceklerdir.
9. MÜKAFAATLAR:
Yarışmalarda başarılı olan personele ilçe müftülüklerince teşvik ödülleri verilebilir. İzmir il
Müftülüğünce, Hutbe Yazma yarışmalarında dereceye girenlerden:
Birinciye tam altın
İkinciye yarım altın
Üçüncüye çeyrek altın
DİĞER ŞARTLAR:
a) İlgili kurullarca yapılan değerlendirme sonuçları ve kararları bir tutanakla tespit edilerek özel
dosyasında saklanır.
b) Yarışma sonuçları tutanakların seçici kurulda görevli bütün üyelerce imzalanmasından sonra
ilan edilecektir.
c) İl Müftülüğüne gönderilen eserler, iade edilmeyecek ve bunları yayınlama hakkına sahip
olacaktır. Eser sahiplerine verilen ödüller, telif hakkı yerine sayılacaktır. İl Seçici Kurulu
değerlendirmeleri sonucunda dereceye giren eserleri dışındakileri bir yıl süreyle il müftülüğünde
muhafaza edilecek, süre sonunda imha edilecektir.
d) Yarışmalara katılan personel, bu şartname hükümlerini ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş
sayılır.
e) İl Seçici Kurullarında üye olarak görevlendirilenlerden kurumlarınca yolluk ve yevmiye
ödenecektir.yolluk yevmiye ödenemeyecek durumda olanlara, iaşe, ibate ve yol masrafları,
Türkiye Diyanet Vakfınca/Şubelerce karşılanır.
Müracaatlar il ve ilçe Müftülüklerimize yapılacaktır. Yarışmalara ait şartname Müftülüklerce imza
karşılığı tebliğ edilecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
376 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content