close

Enter

Log in using OpenID

Alabalık Yetiştiriciliğinde ANOX Kullanımı

embedDownload
Alabalık Yetiştiriciliğinde Yeni Bir Dezenfektan Olarak
Elektrolize Okside Suyun Kullanım Olanakları
Sibel ÖZESEN ÇOLAK
İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Ordu Cad. No. 200 34470 Laleli-İstanbul
E-posta: [email protected]
Özet
Elektrolize okside su (EOS), geniş bakteriyel patojen yelpazesine karşı gösterdiği güçlü mikrobisidal
etkinliği nedeniyle dezenfektan olarak kabul edilmektedir. Bakterilerin yanında aynı zamanda
mantarlara karşı da etkilidir. Bildirilen geniş spektrumlu mikrobisidal etkinliği nedeniyle EOS, hayvan
bakımı ve veterinerlik alanlarında dezenfektan olarak büyük ilgi çekmiştir. EOS; gıda işleme sektörü,
su dezenfeksiyonu, veterinerlik sanitasyonunda ve bitki korumada Avrupa Birliği Biyosidal Ürünler
Yönetmeliği (98/8/EC), FDA ve ISO düzenlemeleri tarafından da güvenli bir dezenfektan olarak
onaylanmıştır.
Bu araştırma, mantar enfeksiyonlarına karşı yumurta dezenfeksiyonu için İstanbul Üniversitesi Su
Ürünleri Fakültesi Sapanca İçsu Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Kuluçkahanesindeki saha
koşullarında EOS kullanılarak ve protozoan parazitlerin tedavisi amacıyla ise yine aynı bölgede
bulunan özel bir alabalık yetiştirme işletmesinde nötralize EOS kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Yumurta dezenfeksiyonunda mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılan EOS Gebze Yüksek Teknoloji
Enstitüsünde üretilen cihaz kullanılarak, protozoon parazit tedavisi amacıyla kullanılan nötralize EOS
ise ticari bir cihaz (Envirolyte™ EL 400) kullanılarak üretilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Elektrolize okside su, dezenfektan, yetiştiricilik, alabalık
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Using Possibilities of Electrolyzed Oxidizing Water in
Trout Culture as a New Disinfectant
Sibel ÖZESEN ÇOLAK
Istanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Ordu Cad. No. 200 34470 Laleli-İstanbul
E-posta: [email protected]
Summary
Electrolyzed oxidizing water (EOW) is accepted as a disinfectant because of its strong microbicidal
activities on a broad variety of bacterial pathogens. It has also fungicidal activity. Because of the
reported broad spectrum of microbicidal activities, EOW is proving to be of considerable interest as a
disinfectant in animal husbandry and veterinary medicine. EOW is a safe disinfectant for the food
processing sector, water disinfection, veterinary sanitation and plant protection approved by European
Community Biocidal Products Regulation (98/8/EC), Food and Drug Administration and ISO
regulations.
The research has been carried out with EOW in hatchery conditions at the Sapanca Inland Water
Research and Application Centre Hatchery, University of Istanbul, Fisheries Faculty for egg
disinfection and with neutralized EOW in a private rainbow trout farm for protozoan parasite treatment
in same region.
EOW was generated by using a device designed at the Gebze Institute of Technology and neutralized
EOW was generated by commercial device (Envirolyte™ EL 400) in different dilution series. Both of
them were found successful disinfectant for the field against fungi and protozoa.
Key Words: Electrolyzed oxidizing water, disinfectant, aquaculture, trout
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
130 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content