close

Enter

Log in using OpenID

Arş.Gör. Müge AKKARA - Celal Bayar Üniversitesi

embedDownload
Arş.Gör. Müge AKKARA
ÖĞRENİM DURUMU
Derece
Üniversite
Bölüm / Program
Yıllar
Lisans
Y. Lisans
Celal Bayar Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği
Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği
2005-2009
2009-2012
Doktora
Celal Bayar Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği
2012-
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres
Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Müh. Bölümü, Muradiye, Manisa
Telefon
Faks
0 236 201 22 73
0 236 241 21 43
e-posta
[email protected]
ÇALIŞTIĞI KURUMLAR
Kurum Adı
Celal Bayar Üniversitesi
Görev Unvanı
Araştırma Görevlisi
Yıllar
2011-
TEZLER
Y. Lisans
Kanatlı Endüstrisinde Kuru Buz Tekniğin Kullanım Olanaklarının Araştırılması
İlgi Alanları
Et Teknolojisi, Gıda Hijyeni ve Sanitasyon
Yabancı Dil
İngilizce (2010 Aralık ÜDS: 88.75)
ÖZGÜN YAYINLARI
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
Kayaardı, S., Akkara, M. (2010). Biyoaktif Paketleme, VI. International Packaging Congress, September
1
16-19, 2010, İstanbul, Turkey.
Kayaardı, S., Akkara, M. (2010). Yenilebilir Filmler ve Kaplamalar, VI. International Packaging Congress,
2
September 16-19, 2010, İstanbul, Turkey.
Kayaardı, S., Söbeli, C., Akkara, M. (2013). Manisa İli Geleneksel Mesir Macunu Baharatlarının Sucuğun
3
Duyusal ve Tekstürel Özelliklerine Etkisi. II Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı, Haziran 3-4, 2013,
Manisa, Türkiye.
Akkara, M., Kayaardı, S., (2013). Effects of Dry Ice Decontamination Technique on Microbiological
4
Quality of Poultry Carcasses. 59th International Congress of Meat Science and Technology Ağustos 1823, 2013, İzmir, Türkiye.
5
6
Kayaardı, S., Söbeli C., Akkara, M. (2013). The Effect of Traditional Manisa Mesir Paste Spices on the
Sensory and Textural Quality of Sucuk. The 2nd International Symposium on Traditional Foods from
Adriatic to Caucasus. 24-26 Ekim 2013. Ohrid, Makedonya.
Üçok, E.F., Akkara, M., Obuz, E. (2013). The Effect of Microwave Heat Treatment on The Color Intensity
of Cross-Sectional Surface of Turkish Sucuk. The 2nd International Symposium on Traditional Foods from
Adriatic to Caucasus. 24-26 Ekim 2013. Ohrid, Makedonya.
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Kayaardı, S., Akkara, M. (2010). Et İşletmelerinin Temizlik ve Dezenfeksiyonunda Kuru Buz Tekniğinin
1
Kullanımı, I. Et Ürünleri "Sucuk" Çalıştayı, Aralık 2-3, 2010, Kuşadası, Türkiye.
Kayaadrdı, S., Akkara, M., Zengin, C. (2010). Doğal Fermente Sucukların Mikroflorasının Moleküler
2
Metodlarla Belirlenmesi, I. Et Ürünleri "Sucuk" Çalıştayı, Aralık 2-3, 2010, Kuşadası, Türkiye.
Kayaardı, S., Akkara, M., ZENGİN, C. (2010). Sucuk Üretiminde Kullanılan Ambalajlama Yöntemleri, I. Et
3
Ürünleri "Sucuk" Çalıştayı, Aralık 2-3, 2010, Kuşadası, Türkiye.
Kayaardı, S., Akkara, M., Zengin, C. (2010). Sucuk Formulasyonuna Karıştırılan Farklı Et Türlerinin
4
Saptanmasında Kullanılan Yeni Teknikler, I. Et Ürünleri "Sucuk" Çalıştayı, Aralık 2-3, 2010, Kuşadası,
Türkiye.
Kayaardı, S., Akkara, M. (2011). Yeni Muhafaza Teknolojilerinin Etin Biyokimyasal Özellikleri Üzerine
5
Etkisi, V. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Eylül 6-8, 2011, Aydın, Türkiye. (Sözlü
sunum)
Kayaardı, S., Akkara, M. (2011). Nitrat ve Nitritin Et Ürünlerinde Kullanımının Önemi. 7. Gıda
6
Mühendisliği Kongresi, Kasım 24-26, 2011, Ankara, Türkiye.
Kayaardı, S., Akkara, M. (2012). Kanatlı Kesimhanesinin Temizlik ve Dezenfeksiyonunda Kuru Buz
7
Tekniğinn Kullanımı. 3. Gıda Güvenliği Kongresi, Mayıs 3-4, 2012, İstanbul, Türkiye.
Kayaardı, S., Üçok, E.F., Akkara, M. (2012). Manisa’da Üretilen ve Satışa Sunulan İzmir Gevreklerinin
8
Mikrobiyolojik Kalitesinin Araştırılması, III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Mayıs 10-12, 2012, Konya,
Türkiye.
Kayaardı, S., Akkara, M., Söbeli, C., Çetinkaya, B.Z., Alpaslan, A. (2012). Etin Kurutulmasında Kullanılan
9
Yeni Teknikler. II. Et Ürünleri Çalıştayı: İşlenmiş Kanatlı Eti Ürünleri, Aralık, 6-7, 2012, Manisa, Türkiye.
10
11
12
13
14
15
Akkara, M., Kayaardı, S. (2012). Kanatlı Eti İşletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon. II. Et Ürünleri Çalıştayı:
İşlenmiş Kanatlı Eti Ürünleri, Aralık, 6-7, 2012, Manisa, Türkiye.
Kayaardı, S., Söbeli C., Akkara, M., Gören, B., Aldemir, Ö. (2012). Farklı Kaplama ve İç Materyal
Formülasyonlarının Kanatlı Eti Ürünlerinin Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik, Duyusal ve Tekstürel
Özellikleri Üzerine Etkisi. II. Et Ürünleri Çalıştayı: İşlenmiş Kanatlı Eti Ürünleri, Aralık, 6-7, 2012, Manisa,
Türkiye.
Söbeli C., Akkara, M., Kayaardı, S. (2013). Kanatlı Beslemede Kullanılan Farklı Diyetlerin Et Kalitesine
Etkisi. 5. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi. 3-6 Nisan 2013, Antalya.
Kayaardı, S., Akkara, M., Aydın, F., Salmanlı, U. (2013). Kanatlı Endüstrisinde Salmonella’nın Kontrolü.
2. Uluslararası Beyaz Et Kongresi, Nisan 24-28, 2013, Antalya, Türkiye.
Akkara, M., Kayaardı, S. (2013). Gıdaların Ambalajlanmasında Oksijen Tutucu Sistemlerin Kullanımı
VII. Uluslararası Ambalaj Kongre ve Sergisi, Mayıs, 09-11, 2013,İzmir,Türkiye.
Kayaardı, S., Söbeli C., Akkara, M., Ündan, T., Aldemir, T. (2013). Et Ürünlerinde Nitrit-Nitrat Kullanımına
Alternatif Uygulamalar. 4. Gıda Güvenliği Kongresi. 14-15 Mayıs 2013, İstanbul.
PROJELERİ
Tarih
Kuruluş
Konu
Görev
1
2010-2012
CBÜ Bilimsel
Kanatlı Endüstrisinde Kuru Buz Tekniğinin Kullanım
Araştırma
Olanaklarının Araştırılması
Projeleri Birimi
Araştırmacı
DÜZENLEME KOMİTESİNDE BULUNDUĞU KONGRELER VE SEMPOZYUMLAR
1
Etkinlik Adı
II. Et Ürünleri Çalıştayı: İşlenmiş Kanatlı Eti Ürünleri, Manisa, Türkiye
Özgeçmiş son güncelleme tarihi
20.06.2014
Yıl
2012
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
354 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content