close

Enter

Log in using OpenID

Aşağıdaki Resme Tıklayıp Festival ile İlgili olarak A

embedDownload
www.sexologycongress2014.com
BU FESTİVAL VE KONGRENİN AMAÇLARINDAN BİRİSİ DE
DAHA ÖNCE HİÇ DOKUNULMAMIŞ KONULARI VE ÇOK
YENİ BİLİMSEL BULGULARI ELE ALMAKTIR. AYRICA TEMEL
HİPOTEZLERİNDEN BİRİSİ DE: CİNSEL TERAPİ VE SEKSOLOJİ
BİLİMİ SADECE PATOLOJİLERLE DEĞİL, AYNI ZAMANDA
CİNSEL FONKSİYON BOZUKLUĞU OLMAYAN İNSANLARDA
DA AYNI ESKİ TANTRİSTLERİN YAPTIĞI GİBİ CİNSEL HAZZIN
VE ORGAZMIN GÜÇLENDİRİLMESİ ÜZERİNE ÇALIŞMALI;
İNSANIN SINIRLARINI ARAŞTIRMALIDIR!
www.evefestival.org
SEXUAL HEALTH FESTIVAL (EVE-FESTIVAL)- TOPICS
 GÜVENLİ CİNSELLİK EĞİTİMİ NEDİR?
 GÜVENLİ CİNSELLİK MATERYELLERİ
 AIDS-HIV EĞİTİMİ
 AIDS-HIV MATERYELLERİ
 ZÜHREVİ HASTALIKLAR (VD) EĞİTİMİ
 VD İLAÇLARI VE İLGİLİ İLAÇ ŞİRKETLERİ
 TRANS-GENDER HEALTH
 CİNSEL EĞİTİM MATERYELLERİ
 CİNSEL TERAPİ MATERYELLERİ
 İNSAN CİNSELLİK ARAŞTIRMALARINDA
KULLANILAN MATERYELLER-ALETLER VE
SİSTEMLER
 CİNSEL SAĞLIK VE CİNSELLİK HAKKINDA KİTAPLAR
(TÜRKÇE VE İNGİLİZCE)
 CİNSEL TERAPİ KİTAPLARI (TURKISH & ENGLISH)
 SAĞLIKLI YİYECEKLER
 AFRODİZYAKLAR
 ERKEKLERDE VE KADINLARDA CİNSEL FONKSİYON
BOZUKLUKLARININ TEDAVİ EDEN İLAÇLAR VE BU
İLAÇ ŞİRKETLERİ
 CİNSEL SAĞLIKLA İLGİLİ ÜROLOJİ-KADIN &
DOĞUM-PSİKİYATRİ-PSİKOLOJİ ALETLERİ VE
MATERYELLERİ
 TANTRİK ÜRÜNLER VE TANTRİK AKSESUARLAR
 CİNSEL OYUNCAKLAR KONUSUNDA EĞİTİM
 CİNSEL OYUNCAKLAR VE VAYBLAR/DİLATÖRLER
 CİNSEL TERAPİ EĞİTİM VİDEOLARI
 VAJİNİSMUS TEDAVİSİ İÇİN DİLATÖRLER VE
SİSTEMLER
 CİNSEL HAZZI VE ORGAZMI GÜÇLENDİREN
ALETLER VE SİSTEMLER
 TANTRIC ACCESSORIES (TANTRA TOYS)
www.sexologycongress2014.com
KONUŞMACILAR
Uluslararası :
Prof. Osmo KONTULA (Finland)
Prof. Beverly WHIPPLE (USA)
Prof. Barry KOMISARUK (USA)
Prof. Charles MOSER (USA)
Prof. Irv BINIK (Canada)
Prof. Carlos SCHENCK (USA)
Prof. Erwin HAEBERLE (Germany)
Prof. Karoline BISCHOF (Switzerland)
Prof. Allen LAAN (Netherlands)
Prof. Sheryl KINGSBERG (USA)
Prof. Susan DAVIS (Australia)
Prof. Roy LEVIN (United Kingdom)
Prof. Elsa Mari ALMAS (Norway)
Prof. Esben Esther P. BENESTAD (Norway)
Prof. Joshua ROSENBERGER (USA)
Prof. Vanessa SCHICK (USA)
Prof. Janniko GEORGIADIS
Dr. Maaret KALLIO (Finland)
Dr. Tommi PAALANEN (Finland)
Dr. Debra HERBENICK (USA)
Dr. Talia ROSENBAUM (Israel)
Ulusal
Prof. Selçuk ASLAN
Doç. Dr. Ümit SAYIN
Yrd. Doç. Dr. Asiye KOCATÜRK
Doç. Sultan TARLACI
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer ÖZAYDIN
Dr. Süleyman ESERDAĞ
Dr. Akif POROY
Dr. Murat ULUSOY
Dr. Şermin KARTAL
Dr. Mehmet KARAV
Elif Can GÜRSOY
Irmak DEDECAN
Konuşmacı Sayısı Kongre ve Festivale
kadar artacaktır…
Aynı Zamanda TRANS-GENDER Alanında
da Pek Çok Yeni Konu Yerli ve Yabancı
Profesörler Tarafından İşlenecektir
www.evefestival.org
FREE EVE-FESTIVAL PUBLIC TALKS- TURKISH-NO SIMULTANOUS
TRANSLATION (FUAR ÜCRETSİZ BİLİMSEL KONUŞMALARI-TÜRKÇE-)
TEMEL CİNSELLİK VE CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİ (BASIC SEXUALITY AND SEX
THERAPY EDUCATION)
Erkeklerde Temel Cinsel Fizyoloji (Basic Sexual Physiology in Males) ● Kadınlarda Temel
Cinsel Fizyoloji (Basic Sexual Physiology in Females) ● Kadınlarda Orgazm (Orgasm in
Women) ● Kadınlarda Artırılmış Cinsel Doyum: ESR (ESR: Expanded Sexual Response) ●
Erkek ve Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozuklukları : Genel Bakış (An Overview: Sexual
Disorders in Males and Females) ● Erkeklerde Erektil Disfonksiyon ve Tedavisi (Erectile
Dysfunction in Males and Treatment) ● Erkeklerde Erken Boşalma Sorunları ve
Tedavisi (Premature Ejaculation in Males and Treatment) ● Erkeklerde Cinsel İsteksizlik
ve Libido Sorunları (Sexual Arousal and Libido Problems in Males) ● Tantra and Tantrik
Cinsellik (Tantra and Tantric Sexuality) ● Kadınlarda Anorgazmi ve Tedavisi
(Anorgasmia in Women and Treatment) ● Kadınlarda Vajinismus ve Tedavisi-1
(Vaginismus in Women and Treatment-1) ● Kadınlarda Vajinismus ve Tedavisi-2
(Vaginismus in Women and Treatment-2) ● Kadınlarda Cinsel İsteksizlik , Uyarılma
Sorunlar ı ve Tedavisi (Arousal and Libido Problems in Women and Treatment)
● Cinsel Oyuncakların Tarihi, Vibratörler ve Cinsel Terapide Kullanılması: PC-Kası
Eğitimi, Elektronik Orgazmlar ve Cinsel Terapi (The History of Sex Toys, Vİbrators and
Their Use in Sex Therapy: PC-Muscle Training, Electronical Orgasms and
Sex Therapy) 45-50 dk (minutes)
HALK SAĞLIĞI VE CİNSELLİK (SEXUALITY AND PUBLIC HEALTH)
Güvenli Cinsellik Nedir? (What is Safe Sex?) ● AIDS ve HIV (AIDS and HIV) ● Zührevi
Hastalıklar ve Korunma: Bakteriyel Hastalıklar (Venereal Disease and Prevention:
Bacterial Diseases) ● Zührevi Hastalıklar ve Korunma: Viral Hastalıklar (Venereal
Disease and Prevention: Viral Diseases) ● AIDS-HIV Tedavisi (AIDS-HIV Treatment)
● Zührevi Hastalıklar Tedavisi (Treatment of VDs) ● Cinsel Eğitimin
Önemi (Importance of Sexual Education) ● Cinsel Terapi Eğitimi Nasıl Olmalı? (How
Should the Sexual Therapy Education be?) ● Türkiye’de Cinsel Terapi Eğitiminde
Karşılaşılan Sorunlar (The Problems Faced in Sexual Therapy Education in Turkey)
● Türkiye’de ve Dünyada Kortezanlık ve Hayat Kadınlarının Tarihi (History of
Courtesans and Prostitution in Turkey and the World) ● Seks Ticareti ve Halk Sağlığı
(Selling Sex and Public Health) ● Paralı Seks ve Zührevi Hastalıklar (Paid Sex and VDs)
Kadın Özgürlüğü ve Cinsellik (Sexuality and Women’s Freedom) ● Cinsel Devrim ve
Kadın Hareketleri (Sexual Revolution and Women’s Movements) ● Dünya’da ve
Türkiye’de Feminizm (Feminism on the Globe and Turkey) ● Erotizm ve Pornografi
( Eroticism and Pornography) ● Türkiye’de Kadın Hakları İhlalleri-1: Çocuk Gelinler,
Aile İçi Şiddet ve Tecavüz (Violation of Women’s Rights in Turkey: Child Brides,
Domestic Violence and Rape) ● Türkiye’de Kadın Hakları İhlalleri-2: Genel (Violation
of Women’s Rights in Turkey: General ) ● Dünya Sinemasında Erotizm (Eroticism in
the Global Cinema) ● Türk Sinemasında Erotizm (Eroticism in the Turkish Cinema)
● Duygu Asena’nın Anısına: Duygu Asena ve Türkiye’de Kadın Özgürlüğü Hareketi (In
Memoriam of Duygu Asena: Duygu Asena and Woman Liberation Movement in
Turkey) ● Cinsel Oyuncaklar, Vayblar ve Kadın Özgürlüğü (Sex Toys, Vibes and
Women’s Liberation) ● İrademize Karşı: TECAVÜZ (Aganist Our Will: RAPE) ●
Osmanlı’da Kadın Hakları ve Cinsellik (Women’s Rights and Sexuality During Ottoman
Times) ● Osmanlı’da Seks (Sex in the Ottomans) ● Eski Anadolu Tarihi Boyunca
Cinsellik: Hititler, Yunanlılar, Helenler, Bizanslılar ve Diğer Kültürler (Sexuality During
the Ancient History of Anatolia: Hittites, Greeks, Helens, Byzantiums and other
Cultures) ● Kraliçe Viktorya Devirlerinden Beri Yer altı Erotik Literatürü ve Edebiyatı
(Underground Erotic Literature since the Times of Queen Victoria) ● Feminizm Erkek
Düşmanlığı mıdır? (Should Feminism be Hostile to MEN?) ● Türkiye’de Basından ve
Sosyal Medya’dan Cinsellikle İlgili Garip Haberler (Wierd News about Sexuality from
Turkish Mass Media and Social Media) ● Monogami, Poligami ve Kadın Özgürlüğü:
Bütün Kadınlar Monogamik midir? (Monogamy, Polygamy and Women’s Liberation:
Are all the Women Monogamous?) ● ALDATMA: Kadınlar Neden Aldatır? Erkekler
Neden Aldatır ?(CHEATING ON: Why Women Cheat on? Why Males Cheat on?
● Aşkın Beyin Kimyası: Nörobilim Aşkın Gizemini Çalıyor mu? ( The Brain Chemistry of
LOVE: Is Neuroscience Stealing the Mystery of LOVE?) Dr. Sultan Tarlacı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
586 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content