close

Enter

Log in using OpenID

6331 sayılı kanun

embedDownload
6331 SAYILI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ
BELEDİYELERDE UYGULANMASI
Mahmut ÇOLAK
SGK Müfettişi
TBB Personel ve Yazı İşleri Müdürü
[email protected]
6331 Sayılı Kanun
“İş sağlığı ve güvenliği” (İSG)
-İşyerlerindeki çalışma koşullarının sağlık ve güvenlik
içinde olmasını temin eden ve sonucunda iş kazaları ile
meslek hastalıklarını azaltan bir bilimin adı.
-İşyerlerinde daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için
yapılan sistemli çalışmaların adı.
-İşyerlerinde çalışanların işin yapılması ile ilgili olarak
ortaya çıkan tehlikelerden, bedensel ve ruhsal olarak
zarar görmemesi için alınması gerekli hukuki, teknik ve
tıbbi önlemleri sağlamaya yönelik çalışmaların adı.
6331 Sayılı Kanun
İşyeri sağlık ve güvenlik hizmeti
İşyerini sağlıklı ve güvenli bir ortam haline
getirerek çalışanların sağlığını korumak ve
geliştirmek amacı ile işyeri içinde kurulmuş
olan veya işyeri dışındaki bir kuruluş
tarafından sağlanan tıbbi ve teknik hizmetler
bütünüdür.
6331 Sayılı Kanun
İş ve Sağlık Belirleyen Faktörler
1- Kişisel Faktörler: Bünye yapısı, beslenme
durumu, sosyoekonomik düzey, cinsiyet, yaş
vb.
2- Çevresel Faktörler:
a) Fiziksel: Gürültü, titreşim gibi
b) Kimyasal: Toz, duman gibi
c) Biyolojik: Stres, mobing
01.09.1971 tarihli
1475 sayılı İş Kanunu
10.6.2003 tarihli
4857 sayılı İş Kanunu
20.6.2012 tarihli
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
“İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ”
İLK KEZ MÜSTAKİL BİR KANUNDA ELE
ALINDI.
6331 sayılı
30/06/2012: 6331 sayılı ve
“İş Sağlığı ve Güvenliği
tarihliKanunu”
İş Sağlığı ve Güvenliği
30 Haziran 2012 Kanunu
İSG Tarihi
3008 sayılı İş Kanunu, 1936
31 yıl Yürürlükte kalmıştır
931 sayılı İş Kanunu, 1967
39 ay Yürürlükte kalmıştır
1475 sayılı İş Kanunu, 1971
32 yılı yürürlükte kalmıştır
4857 sayılı İş Kanunu, 2003
6331 Sayılı Kanun
Ülkemizde günde
- yaklaşık 176 iş kazası olmakta
-iş kazası sonucu 3 işçi hayatını kaybetmekte
-5 kişi iş göremez hale gelmektedir.
GSYİH rakamlarına göre; iş kazası ve meslek
hastalıklarının toplam maliyeti yılda yaklaşık
44 milyar TL olarak tahmin edilmektedir.
6331 Sayılı Kanun
YIL
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
İŞ KAZASI
76.688
83.830
73.923
79.027
80.602
72.963
64.316
62.903
69.227
74.871
ÖLÜM
811
843
1.096
1.601
1.044
866
1.171
1.454
1.710
745
İŞ GÖREMEZ
2.953
2.922
2.374
2.963
2.550
2.952
2.668
2.976
2.216
-
GÜVENSİZ HAREKETLER
 Görev verilmeden çalışmak
 Hızlı çalışmak - acelecilik
 Güvenlik donanımını kullanım dışı
bırakmak
 Ekipmanı güvensiz bir biçimde
yönetmek
 Güvensiz pozisyonlar
 Güvenliği önemsememek veya kişisel
koruyucu kullanmamak
 Aşırı güven
10
GÜVENSİZ ŞARTLAR
Ø Koruyucuların kalitesizliği
Ø Koruyucu olmaması
Ø Eski ve kusurlu aletler
Ø Tertipsizlik, düzensizlik
Ø Yetersiz aydınlatma
Ø Gürültülü ortam
Ø Yetersiz havalandırma–aşırı sıcak/soğuk
Ø Kirli hava kaynakları
Ø İyi tasarlanmamış prosedürler
Ø Yetersiz kişisel koruyucu ekipman
11
"100 kat dikkatli olmak
1 kez ölmekten daha iyidir." (Mark Twain)
KAZALARIN OLUŞ FAKTÖRLERİ
% 79’u; güvensiz hareketler (tehlikeli hareket)
% 28’si; güvensiz şartlar (tehlikeli durum)
% 2’si; nedeni bulunamayan faktörler
12
Kaza Nedenleri
İle İlgili Yanlış Görüşler
Dikkatsizlik,
Şanssızlık,
Allahtan geldi,
Olacağı varmış,
Kader,
• Kazaların
gerçek nedenleri araştırılmalıdır,
• Kazaların % 97’si önlenebilir niteliktedir.
KAZA TEORİSİ
T.D = TEHLİKELİ DURUM
T.H = TEHLİKELİ HAREKET
KAZA=T.D*T.H
KAZA TEORİSİ
Bazı Tehlikeli Durumlar:
1. Yetersiz Koruyucu ve Korkuluk
2. Kusurlu Araç
3. Emniyetli Olmayan Yakıt
4. Yetersiz Havalandırma
5. Uygun Olmayan Işıklandırma
KAZA TEORİSİ
Bazı Tehlikeli Hareketler:
1. Tecrübesiz çalışmak.
2. Başkasının işine karışmak.
3. Çalışma hızının uygun olmaması.
4. Emniyet ekipmanını kullanmamak.
5. Kaba şaka yapmak.
KAZA TEORİSİ
KAZANIN ARDINDAN SÖYLENENLER
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Dikkatim dağıldı.
Bana bir şey olmaz.
Şimdiye kadar hep böyle yaptık.
Böyle olacağı aklıma gelmedi bilmiyordum.
Güvenli görünüyordu.
Acelem vardı.
Biz her zaman böyle çalışırız
Bana bir şey olmaz !
Yıllardır bu işi yapıyorum !
Bugüne kadar bir şey olmadı !
Kendime korkak dedirtmem !
KAZA TEORİSİ
KAZA GELİYORUM DER!
HER CİDDİ KAZANIN
ALTINDA BÜYÜK
TEDBİRSİZLİKLER
YATAR.
ÖNEMLİ OLAN
BUNUN FARKINA VARMAK
VE
ÖNLEM ALMAKTIR.
"Yanlızca bir deli, suyun derinliğini iki ayağıyla
anlamaya kalkar.” Afrika atasözü
KAZA TEORİSİ
Direkt (Görünür) Maliyetler:
– İlk müdahale, ambulans ve tedavi masrafları,
– Geçici veya sürekli iş göremezlik ve ölüm
ödemeleri,
– Çalışana veya yakınlarına ödenen maddi ve
manevi tazminatlar,
– Sigortaya ödenen tazminatlar.
KAZA TEORİSİ
Direkt (Görünür) Maliyetler:
– Proses,
makine
veya
tezgahın
kısmen
yada
tamamen zarar görmesi nedeniyle tamir yada
yeni
makine alımının getirdiği maliyet,
–
Ürünün ya da hammaddelerin zarara uğraması,
–
Çalışanların moral bozukluğu nedeniyle dolaylı
ya da dolaysız iş yavaşlatmaları.
KAZA TEORİSİ
İndirekt (Görünmez) Maliyetler:
– İşletmenin, makinelerin, prosesin yada fabrikanın
bir
bölümünün ya da tamamının kaybedilmesi,
(İş Gücü-İş Günü Kayıpları)
– Çalışanın üretimde çalışmaması nedeniyle maliyet
kaybı,
– Adli masraflar,
– Kazanın getirdiği fazla mesainin maliyeti,
– Kaza esnasında, işin durması nedeniyle zaman ve
maliyet kaybı (Üretim Kayıpları)
KAZA TEORİSİ
İndirekt (Görünmez) Maliyetler:
– Yeni personel alımı gerekiyorsa, personele verilen eğitim
ve personelin işi öğrenmesi esnasında geçen sürenin
getirdiği verimsizlik maliyeti,
– Bürokratik işlemlerle ilgili harcanan zaman ve maddi
kayıp,
– Siparişin zamanında teslim edilememesi nedeniyle
uğranılacak kayıplar,
– İşyerinde bir kaza olduğu zaman çalışanlar önemli bir süre
(1saat-1ay
gibi
süreler
kazanın
etkisinden
kurtulamayacaklar) kendi aralarında uzun süre kazayı
konuşacaklar. Ayrıca, güvensiz çalışma ortamından dolayı
çalışanlar tedirgin olacak ve işleri yavaşlatacaklardır. Bu
da ciddi Verim Kayıpları demektir.
24
Yargıtay 10.HD.
17/04/1984-2029/2140
“Çalışan kimsenin iş güvenliği kendi dikkatine
ve inisiyatifine bırakılamaz”
Yargıtay 10.HD.
18.08.1983-3664/3849 K
“Kişisel koruyucu malzemenin kullanılmasını
temin etmeyen işveren kusurludur”
ÖLÜMCÜL BİR KAZANIN ÖĞRETTİKLERİ
Bahadır …….
16 Şubat 2001 günü hayatını kaybetti.
Yaptığı iş, bir kamyonete boruların
yüklenmesiydi.
NİÇİN HAYATINI KAYBETTİ ?
Ölümünden siz ne öğrendiniz?
ÖLÜMCÜL BİR KAZANIN ÖĞRETTİKLERİ
Bir formen ve 2 işçi resimdeki
kamyonete el ile 6m’lik 6’’lik plastik
boruları yüklüyordu.
Yer kazanmak amacıyla, her plastik boru içine 3 adet
2’’galvaniz boru yerleştirildi. Bu durumda sizce ne
gibi sorunlar ortaya çıkmış olabilir?
ÖLÜMCÜL BİR KAZANIN ÖĞRETTİKLERİ
Sorulması gereken asıl soru:
Basit gözüken her iş için, İş - öncesi değerlendirme
yaparmısınız???
EVET
Bravo ! Bunu standart uygulamaya haline getirin !
Başlamadan ÖNCE tehlikeleri belirleyin.
HAYIR !
Tekrar düşünün ! Kendinizi ve takım üyelerini
tehlikeye atmaktasınız ! Bu kazada nelerin yanlış
gittiğini dikkatle izleyin !
ÖLÜMCÜL BİR KAZANIN ÖĞRETTİKLERİ
1. Her bir parçanın ağırlığı yaklaşık
70 kg geliyordu. Bu iki insanın
manuel (el) olarak kaldıracağı
ağırlığın üzerindedir.
2. Kullanılan yöntem doğru değildi.
İçteki boruların emniyete alınması,
sabitlenmesi mümkün değildi.
ÖLÜMCÜL BİR KAZANIN ÖĞRETTİKLERİ
3. Söz konusu araç, bu iş için uygun değildi. Bu şekilde yüklerin
emniyete alınması güç. Sarkan, taşan cisimler daima bir tehdit
oluşturur.
ÖLÜMCÜL BİR KAZANIN ÖĞRETTİKLERİ
Formen kamyonet üzerinde yüklemeyi yönetiyordu.
7 boru yüklenmişti ve 2 işçi ok istikametinden 8nci boruyu yüklemek
üzereydi.
Bu aşamada ne yanlış gitmiş olabilir??
ÖLÜMCÜL BİR KAZANIN ÖĞRETTİKLERİ
Son yüklenenin baskısı ile en soldaki boru formenin üzerine kaydı.
Formen geriye doğru yere düştü,boru da üstüne düştü.
Stoper çok kısaydı. !!!
Kimse bu tehlikeyi düşünmedi.
ÖLÜMCÜL BİR KAZANIN ÖĞRETTİKLERİ
Sırt üstü düştü. Düşme sırasında baret başından çıktı. Kafa yere sertçe
çarptı ve Formen olay yerinde hayatını kaybetti.
ÖLÜMCÜL BİR KAZANIN ÖĞRETTİKLERİ
Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD)
Kazanın
OLUŞUMUNU ÖNLEYEMESELER DE,
Kaza
SONUCUNUN DEĞİŞTİRİLMESİNDE
ÖNEMLİ ROL OYNARLAR.
KKD kullanımında şu üç temel unsur son
derece önemlidir.
1. Her iş için, uygun KKD kullanılmalıdır.
2. Kullanılan KKD, standartlara uygun olmalıdır.
3. KKD, doğru şekilde / usulüne uygun kullanılmalıdır.
Örneğin bu olayda çene bağı kullanılmadığından, baret formenin başından
düşmüş ve başın sert zemin ile olan teması ve dolayısıyla başın ağır darbe alması
önlenememiştir.
ÖLÜMCÜL BİR KAZANIN ÖĞRETTİKLERİ
O halde aşağıdakileri aramızda konuşalım:
•
•
•
Şimdi ne olduğunu, kazanın nedenlerini ve söz konusu ekibin yapmış olduğu
hataları biliyoruz.
Basit gözükse de, bizler ve ekiplerimiz her iş öncesinde yapılacak iş ile ilgili
RİSKLERİ ( TEHLİKELERİ ) ve bunlarla ilgili ÇALIŞMA TALİMATLARINI OKUYUP,
ARAMIZDA KONUŞUYORMUYUZ.
Her gün yapmakta olduğunuz ve bizlere basit / rutin gibi gözüken işlerin bir
listesini yapalım ve buradaki tehlikeleri konuşalım. İlk fırsatta her biri için
neler yapmamız gerektiğine, Tehlikeleri ( riskleri ) nasıl kontrol alacağımızla
ilgili karar verelim???
İş kazalarının meydana gelmesine karşı
alınmayan tedbirler
nedeniyle
ortaya çıkan sorunlar
çok yönlü ve ağır olmakla birlikte,
kazaları önlemekten daha fazla masraf
çıkarmaktadır.
BUNU DA YAPTIK!
BİZ HEP BÖYLE ÇALIŞIRIZ!
İNŞAAT İŞLERİ
[email protected]
lutfialpsoy
İNŞAATTA
TEHLİKELİ GEÇİT VE
ÇALIŞMA
[email protected]
lutfialpsoy
Kullanılan makinalar uygun
olacaktır.
Boğaz yüksekliği ve çapı uygun olmayan
kıyma makinasında kaza
Boğaz yüksekliği ve çapı uygun olan kıyma makinası
lutfia
© PERSONEL VE SİSTEM BELGELENDİRME
MERKEZ BAŞKANLIĞI
48
© PERSONEL VE SİSTEM BELGELENDİRME
MERKEZ BAŞKANLIĞI
49
© PERSONEL VE SİSTEM BELGELENDİRME
MERKEZ BAŞKANLIĞI
50
© PERSONEL VE SİSTEM BELGELENDİRME
MERKEZ BAŞKANLIĞI
51
© PERSONEL VE SİSTEM BELGELENDİRME
MERKEZ BAŞKANLIĞI
52
UCUZ ATLATMA
(Ramak Kala)
 Yaralanmaya, hastalığa veya hasara yol açmayan
ama yol açabilecek olaylara, Ucuz Atlatma denir.
 Ucuz atlatma ve kaza arasındaki fark genellikle ya
bir kaç saniye veya bir kaç santim’dir.
 Ucuz atlatmalar, kazaların habercisidir.
• Ucuz atlatmaları araştırarak ve sebeplerini
ortadan kaldırarak kazaları engelleyebiliriz.
• İşyerinde yaşanan tüm ucuz atlatmaları, çalışan
temsilcisine veya iş güvenliği uzmanına haber
verin
UCUZ ATLATMA
(Ramak Kala)
UCUZ ATLATMALAR
Koltuğunuzun tekerleği kırıksa ve
güvensiz halde oturuyorsanız,
• Yerde duran bir seyyar kabloya
veya bir malzemeye takılıp
tökezlerseniz,
• Kaygan zeminde kayıp yere düşmezseniz,
• Başınızı bir yere çarparsanız
•
HEMEN ÖNLEM ALDIRIN !!!
İşinizi güvenli olarak
yapmak için:
• Birbirinize GEREKSİZ ŞAKA yapmayınız

Göreviniz dışında bilmediğiniz bir işi
yapmayınız.

İki eliniz cebinizde olacak şekilde
yürümeyiniz.

Merdivenleri kullanırken
görüşünüzü kısıtlayacak
davranışlarda bulunmayınız.
Mümkünse trabzanlara
tutununuz.

Gerekmedikçe
merdivenlerden iniş ve
çıkışlarda ve kaygan
zeminlerde koşmayınız.
Ergonomik oturma
Kalçalar dizden yukarı
seviyede
Ayaklardan destek
Bel hizasından destek
Bel dik veya hafifçe eğik
Kollar gevşek ve destekli
YAPTIRIMLAR
– İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı
4857 sayılı İş Kanunu Madde 25:
Sağlık ve güvenlik kurallarına ısrarla uymayan
işçinin iş akdi, 4857 sayılı İş Kanununun 25. maddesi
gereğince ihbarsız ve tazminatsız feshedilebilir.
b) İşverenin iş güvenliği önlemleri aldığı işyerlerinde
kendi kusuruna binaen meydana gelen zararları,
kusuru oranında işverene ödemekle yükümlüdür.
SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİ
İşverenin iş güvenliği önlemleri aldığı
işyerlerinde kendi kusuruna binaen meydana
gelen zararları, kusuru oranında işverene
ödemekle yükümlüdür.
ÖNLEMEK, ÖDEMEKTEN DAHA UCUZ VE INSANIDIR.
Kanuni
Dayanak
Madde
İçeriği
Yürürlük
Tarihi
(6331 S.K)
Erteleme
Tarihi
(6495 S.K.)
Güvenliği
01.07.2014
01.07.2016
İş Sağlığı ve Güvenliği
6331/7. md. Hizmetlerinin Desteklenmesi
01.07.2014
01.07.2016
6331/6. md. İş Sağlığı
Hizmetleri
ve
6331 ÖNCESİ
6331 SONRASI
- Tespit bazlı
- Sonuç odaklı (reaktif)
- Risk bazlı
-Önleyici yaklaşım (proaktif)
Sınırlı çalışan katılımı
Geniş çaplı çalışan katılımı
İşçilerle sınırlı kapsam
Tüm çalışanlar kapsamda
(çalışma yaşamının sadece
%2’si ile sınırlı)
Yeni mevzuat yapısı
Risk bazlı, Önleyici yaklaşım (proaktif)
Her konuda geniş çaplı çalışan katılımı
Nitelikli uzman desteği ve sertifikasyon
Haberdar etme ve diğer kişileri kapsama
Programlı, nitelikli eğitim ve belgeleme
Kısaca: Önleyici ve koruyucu anlayışa dayalı kültürün
benimsenmesi
Kuralcı bir yaklaşım yerine önleyici yaklaşım esas
alındı.
Kanun, iş kazası veya meslek hastalığı yaşanmadan önce önlem
almaya yöneliktir.
TESTI KıRıLMADAN ÖNCE…
6331 Sayılı Kanun
Amaç
İşyerlerinde;
- iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması
-mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi
için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve
yükümlülüklerini düzenlemektir.
Bir başka açıdan; iş kazalarının azaltılması, çalışanların bedensel,
ruhsal, sosyal iyilik durumlarının en üst düzeye çıkartılması
hedeflenmektedir.
Sağlık: Yalnız hastalık ve sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve
sosyal yönden tam bir iyilik halidir (DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ).
6331 SAYıLı KANUN
Kapsam:
Sayı sınırı olmaksızın,
1. Memur, işçi, sözleşmeli personel, işveren, çırak, stajyer
öğrenciler,
2. Kamu ve özel sektöre ait bütün işler ve işyerleri,
3. Tüm işkolları
İstisna:
TSK, emniyet, afet müdahale ekipleri, ev hizmetleri, kendi nam ve
hesabına tek başına çalışanlar
Kanuni
Dayanak
6331/3- (f)

İş

Güvenliği Uzmanı

6331/3-(s)
6495/101. md.

Mühendis
-
Mimar
Teknik
eleman






Teknik öğretmen 
Fizikçi

Kimyager

Üniversitelerin iş 
sağlığı
ve 
güvenliği
programı
mezunları
ÇSGB
ve
ilgili
kuruluşlarında çalışma
hayatını
denetleyen
müfettişler
Mühendislik
veya
mimarlık eğitimi veren
fakültelerin mezunları
Teknik eleman
Teknik öğretmen
Fizikçi
Kimyager
Biyolog
Üniversitelerin iş sağlığı
ve güvenliği programı
mezunları
Teknik Eleman
-
İşyeri Hemşiresi
25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu’na göre
hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve
güvenliği alanında görev yapmak üzere ÇSGB tarafından
yetkilendirilmiş
işyeri hemşireliği
belgesine
sahip
hemşire/sağlık memuru.
6331 Sayılı Kanun
Çalışanın
ölümü
veya
maluliyetiyle
sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün
bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek
hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit
edilen İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ yetki
belgesinin geçerliliği 6 ay süreyle askıya alınır.
6331 Sayılı Kanun
Sınıfı
Sayısı
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
947
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
552
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
14.305
TOPLAM
15.804
İşyeri Hekimliği Belgesi
8.798
İŞYERİ (SGK-2009 VERİSİ)
1.216.318
6331 Sayılı Kanun
İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi
Çalıştırma Yükümlülüğü
4857 sayılı İş Kanunu
6331 sayılı İSG Kanunu
En az 50 işçinin çalışması
1 çalışanın varlığı yükümlülük
için yeterli
İşçilerin devamlı işçiler olması
Çalışanların devamlı çalışıyor
olma koşulu yok
İşin sanayiden olması
Sanayiden sayılan iş koşulu yok
İŞYERLERI, YAPıLAN IŞIN NITELIĞINE GÖRE
TEHLIKE SıNıFLARıNA AYRıLıYOR.
Tehlike sınıfı tespitinde; işyerinin yaptığı asıl iş esas alınır.
A Sınıfı
• Çok tehlikeli
Uzman
B Sınıfı
• Tehlikeli
Uzman
C Sınıfı
• Az tehlikeli
Uzman
İşyeri hekimi, her tehlike sınıfında çalışabilir.
6331 Sayılı Kanun
Tehlike sınıfı: İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin
özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan
maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma
ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri
için belirlenen tehlike grubu.
“İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI
TEBLİĞİ” (26/12/2012-28509 RG)
İşyeri tehlike sınıflarının tespitinde, o işyerinde yapılan asıl iş
dikkate alınır.
İşyerinde birden fazla asıl iş tanımına uygun faaliyetin
yürütülmesi halinde, bu işlerden tehlike sınıfı yüksek olan iş
esas alınır.
6331 Sayılı Kanun
İşyeri SGK sicil numarasının iki, üç, dört ve beşinci
rakamları işyeri faaliyet kodunu göstermektedir.
“İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi”
“NACE Rev. 2_Altılı Kod” “O”, “NACE Rev. 2_Altılı
Tanım” KAMU YÖNETİMİ VE SAVUNMA;
ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK altında, üniversiteler
“eğitime ilişkin kamu yönetimi hizmetleri” tanımı
altında “84.12.11-Az Tehlikeli”, altılı kod ve tehlike
sınıfındadır.
6331 Sayılı Kanun
İŞVERENİN GENEL YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Genel Kural: İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini
sağlamakla yükümlüdür.
a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her
türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve
gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen
şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi
için çalışmalar yapar.
b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup
uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
6331 Sayılı Kanun
ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik
yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.
d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati
ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli
tedbirleri alır.
• İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması,
işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
• İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini
çalışanlara yansıtamaz.
6331 Sayılı Kanun
ÇALIŞANIN GENEL YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Çalışanlar,
• Kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer
çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle,
• Araçları kurallara uygun şekilde kullanmakla,
• Güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak
ve değiştirmemekle
• KKD doğru kullanmak ve korumakla.
• Ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir
eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber
vermekle,
• Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve
çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmakla,
yükümlüdürler.
İŞ KAZALARıNı VE MESLEK HASTALıKLARıNı ÖNLEME
ADıNA ÖNCEDEN RISK DEĞERLENDIRMESI
YAPıLACAK.
Bütün işyerlerine risk değerlendirmesi
zorunluluğu getirilmektedir.
İşveren, işyerinde çalışanların sağlık
ve güvenliğini etkileyecek tehlikelerin
belirlenerek gerekli tedbirlerin
alınmasını sağlayacaktır.
6331 Sayılı Kanun
• İşveren, çalışanları ile birlikte işin her
aşamasında işten kaynaklı tehlikeleri sürekli
olarak tespit ederek, muhtemel risklere karşı
tedbir alacak.
• İşveren, işyerinde var olan ya da dışarıdan
gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve
bertaraf edilmesi için Risk Değerlendirmesi
yapacak.
6331 Sayılı Kanun
Risk değerlendirmesi sistematik bir incelemedir.
• Yaralanmaya ya da zarar görmeye neler neden olur?
• Kim nasıl etkilenir?
• Riskler ortadan kaldırılabilir mi, kaldırılamıyorsa azaltılabilir
mi?
• Riskleri kontrol etmek için ne tür önleyici ve koruyucu
önlemler alınmalıdır?
6331 Sayılı Kanun
Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da
başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali
Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan
gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin
riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden
kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi
ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla
yapılması gerekli çalışmalar.
Asıl metin stillerini düzenlemek için tıklatın
20.02.2014
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
90
Balyozla kalas çakarken işçinin
kafasına vurma
Olay
- Olay, 05.07.2006 günü saat:13:00 sıralarında …. Aş.nin
taşaronu ….San.Ltd.Şti. nin Arapsuyu Mah.Konyaaltı-Antalya
adresinde dere suyu ıslahı işinde diğer işçilerle çalışan kazalı
……., dere yatağında 5x10 cm ebadında kalası çakılması için
dik tutarken, işçi …….. da elindeki balyoz ile kalasa vurmak için
kendi boyundan yukarı kaldırıp vurmak için indirirken,……’ın
durduğu yerde su seviyesi dizlerine kadar yükselmiş bir
vaziyette kafası balyozun altına gelecek şekilde dengesini
kaybetmesi ile balyoz kafa tasına çarpması biçiminde meydana
gelmiştir. Olay sonrası M. Ş. künt kafa travmasına bağlı beyin
kanaması ve harabiyeti sonucu vefat etmiştir.
Olay
- Kazalı işçiye tarihsiz bir tutanakla baret ve çizme imza karlığı verilmiş,
olay öncesinde her iki işçide de baret bulunmamakta
- İşverenin öncelikle dere yatağı suyu ıslahı işlerine yönelik sağlık ve
güvelik planı hazırlatmış olması ve bu plana göre kalıp tahtalarının
çakılması işinin teknolojik olarak daha güvenli bir usulde yapılma yolunu
araştırıp, ona göre daha güvenli bir yolla ve usulde yaptırması halinde
böyle bir olayın önüne geçilmiş olurdu.
- Dere içine kalıp tahtalarının çakım işinin; bir işçi eliyle tahtayı tutarken,
diğer işçinin de balyozu kaldırıp tahtanın üstüne vurma şeklinde yapılması
sırasında,tahtayı tutan kazalı bakımından çok fazla risk taşımaktadır.İşin bu
şekilde yapılmasının tehlikesi, risk analizi ve değerlendirilmesi ile
belirlendikten sonra, bu tehlikeden ortaya çıkacak böyle kaza risklerinin
önüne geçecek tedbirlerin de önceden belirlenmiş ve ona göre güvenli bir
yolla iş yaptırılmalıdır.
Olay
- Kazalı işçi yaptığı işin tehlike ve kaza durumları ve çalışırken
nelere dikkat edeceği gibi iş güvenliği konularından yazılı
belgelerle (eğitime katılım belgesine imzası alınarak) eğitim
verilmiş olması, verilen eğitimlerle güvenli davranma ve
dikkatli çalışma bilinci oluşturulmuş olmalıydı. Dosya içinde
olan iş güvenliği talimatı, yukarıda yer alan ve bu olayı
önlemeye yönelik hususları içermemektedir.
- Kazalı işçiye baret vermek yeterli değil, kullanılması da
sağlanmış olsaydı, balyoz kafasına geldiğinde, baret vurma
darbesinin etkisini azaltır, olay bu derece vahim
sonuçlanmayabilirdi.
98
99
100
101
6331 Sayılı Kanun
Risk değerlendirmesi ekibi
• İşveren veya vekili,
• İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları,
• İşyeri hekimleri,*
• İşyerindeki çalışan temsilcileri,**
• İşyerindeki destek elemanları,***
• İşyerindeki riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.
*İşyeri hekimi; iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere ÇSGB
tarafından yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekim.
** Çalışan temsilcisi; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma,
çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri
konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışan (işyerinde yetkili sendika
bulunması hâlinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak da
görev yapar.)
*** Destek elemanı:; asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri
konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime
sahip kişi.
6331 Sayılı Kanun
Çalışan temsilcisi
İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını
göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek
kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle
belirlenemediği durumda atama yoluyla, aşağıda belirtilen sayılarda
çalışan temsilcisini görevlendirir:
Çalışan sayısı;
a) 2-50 arasında ise
1 kişi
b) 51-100 arasında ise
2 kişi
c) 101-500 arasında ise
3 kişi
ç) 501-1000 arasında ise
4 kişi
d) 1001-2000 arasında ise 5 kişi
e) 2001 ve üzeri ise
6 kişi
6331 Sayılı Kanun
Yapılmış olan risk değerlendirmesi;
• çok tehlikeli işyerlerinde
• tehlikeli işyerlerinde
• az tehlikeli işyerlerinde
bir yenilenir.
en geç 2 yılda
en geç 4 yılda
en geç 6 yılda
6331 Sayılı Kanun
ASIL İŞVEREN VE ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN BULUNDUĞU İŞYERLERİNDE RİSK
DEĞERLENDİRMESİ
—Her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak, gerekli risk
değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır.
—Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl
işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve
belgeler asıl işverence sağlanır.
—Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi
çalışmalarını denetler ve bu konudaki çalışmaları koordine eder.
—Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını
asıl işverene verir. Asıl işveren; bu risk değerlendirmesi çalışmalarını
kendi çalışmasıyla bütünleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin
uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların
giderilmesini sağlar.
İŞYERLERINDE ACIL DURUM PLANLARı
HAZıRLANACAK.
Acil Durum Planlarının hazırlanması,
Acil durumlarla ilgili eğitimli yeterli sayıda
kişinin görevlendirilmesi.
İŞYERLERİ ACİL DURUMLARA KARŞI HAZIR OLACAK
Tüm işverenler;
ilkyardım,
yangınla mücadele,
kişilerin tahliyesi,
ciddi ve yakın tehlikeyle karşılaşılması gibi durumlar için
önceden acil durum planı hazırlayacak.
Acil durumlara hazırlık amacıyla
tüm çalışanların katılacağı eğitim ve tatbikatlar yapılacak.
İşverenler;
ilkyardım,
acil tıbbi müdahale,
kurtarma ve yangınla mücadele konularında
işyeri dışındaki kuruluşlarla da irtibatı sağlayacak.
Ciddi ve yakın tehlike bulunan yerlere,
sadece gerekli donanıma sahip ve özel olarak
görevlendirilenler girebilecek.
Bunların dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmeleri
istenemeyecek.
Ciddi ve yakın tehlikenin önlemez hale gelmesi durumunda,
çalışanlar işlerini derhal bırakarak tahliye edilecek.
6331 Sayılı Kanun
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli
görevlendirme yöntemleri
1- İşveren çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve
diğer sağlık personeli görevlendirir.
2- Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel
bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak
sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.
Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde,
tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine
getirilmesini kendisi üstlenebilir.
3- Kamu kurum ve kuruluşlardan görevlendirme yolu ile üstlenme.
4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve
kuruluşları; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, Sağlık Bakanlığına ait döner
sermayeli kuruluşlardan doğrudan alabileceği gibi 4734 sayılı Kanun hükümleri
çerçevesinde de alabilir.
6331 Sayılı Kanun
Alım Yöntemi
4734 sayılı KİK Madde 22/d
 Çalışanların eğitimi

Risk değerlendirmesi

Acil durum planlarının hazırlanması
Bütçe Tertibi
3.5.1.01 Etüt, Proje, Bilirkişi, Ekspertiz Giderleri
6331 Sayılı Kanun
OSGB (Ortak sağlık ve güvenlik birimi)
1) Kamu kurum ve kuruluşları,
2) Organize sanayi bölgeleri,
3) Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren
şirketler,
tarafından işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği
hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım
ve personele sahip olan ve ÇSGB tarafından
yetkilendirilen birim.
6331 Sayılı Kanun
OSGB’ler kuruldukları il ve sınır komşusu illerde hizmet
sunmaya yetkilidir. Sınır illerin dışında hizmet
verilebilmesi için, o illerde şube açılması zorunludur.
ÇSGB tarafından yetkilendirilen toplum sağlığı
merkezleri işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli
hizmetlerini gerekli şartları sağlamaları halinde
sunabilirler.
Toplum sağlığı merkezlerinin yetkilendirilme ve
denetimine ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı ve
ÇSGB ile birlikte hazırlayacakları genelge ile belirlenir.
6331 Sayılı Kanun
Kamuda iş sağlığı ile ilgili hizmet sunumunun
kolaylaştırılması amacıyla ÇSGB ile Sağlık Bakanlığı
tarafından “İş Sağlığı ve Güvenliği İşbirliği Protokolü”
ve Sağlık Bakanlığı tarafından “TSM Genelgesi”
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
112
6331 Sayılı Kanun
KURUMLARDAN GÖREVLENDİRME
Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan
işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz
personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli
görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet
ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin
muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve
kuruluşlarında görevlendirilebilir.
Kamuya ait işyerlerinde 657 sayılı Kanuna tabi çalışanlar
arasından
görevlendirme
yapılması
durumunda,
görevlendirme yapılan kurum tarafından işyeri hekimi ile Ek5a, iş güvenliği uzmanı ile Ek-5b, diğer sağlık personeli ile Ek5c’deki örneğine uygun görevlendirme belgesi düzenlenir ve
bu belgenin bir nüshası kurum tarafından, biri sözleşme
yapılan kişiler tarafından saklanır. Son nüsha kurum tarafından
beş işgünü içinde (İSGGM) Genel Müdürlüğe bildirilir.
6331 Sayılı Kanun
Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı
her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık
katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan
kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi
hariç herhangi bir kesinti yapılmaz
01.01.2014-31.12.2014 devresi için
15,39 TL
200 x 0,076998=
Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave
ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak
kaydıyla, aylık toplam 80 (seksen) saatten fazla olan
görevlendirmeler dikkate alınmaz.
6331 Sayılı Kanun
•
•
•
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı : 2012/97
Karar Sayısı : 2013/51
Karar Günü : 3.4.2013
Angarya, kişinin emeğinin karşılığını almadan zorla çalıştırılmasıdır. Buna göre, angaryanın
varlığından söz edebilmek için, öncelikle kişinin emeğinin karşılığı ödenmeden çalıştırılması ve bu
çalıştırılmanın zorla gerçekleşmesi gerekmektedir. Dava konusu kuralda ise aylık karşılığında
istihdam olunan kamu görevlileri, gerekli şartları taşımaları hâlinde işyeri hekimi ve iş güvenliği
uzmanı olarak günlük mesai saatlerine bağlı şekilde çalıştırılabilmektedirler. Bu açıdan anılan kişilere
yapılan ödeme, mesai saatleri içerisinde icra edilen bir faaliyet karşılığı yapılan bir ödeme olup aylık
veya ücret olarak değil ancak ilave ödeme olarak adlandırılmıştır. Angarya yasağının oluşabilmesi
için emeğin karşılığının ödenmemesi gerekmektedir. Dava konusu kural iş sağlığı ve güvenliği
hizmetlerinde çalışacak olan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı personele ödeme yapılmaması bir
yana ilave ödeme öngörmektedir. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarına ödenmekte olan aylık ve
ücretin çalışmanın karşılığı olduğu düşünüldüğünde, seksen saati aşan kısım da dâhil olmak üzere,
yapılan hizmetin mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilmesi karşısında bedeli ödenmeyen bir
hizmetin bulunmadığı görülmektedir.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu kural Anayasa’nın 18. maddesine aykırı değildir. İptal isteminin
reddi gerekir.
6331 Sayılı Kanun
İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için;
• çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı,
• tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B)
sınıfı,
• az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az
(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı
belgesine sahip olmaları şartı aranır.
İşyeri hekimi ise, her tehlike sınıfında çalışabilir.
6331 Sayılı Kanun
İş güvenliği uzmanları/işyeri hekimlerinin
temel görevi; işyerindeki tehlikeleri ve bu
tehlikelerden doğabilecek riskleri ortaya
çıkartarak, alınması gereken tedbirleri
belirlemektir.
6331 Sayılı Kanun
GEÇİCİ UYGULAMA
• Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren,
• çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde
4 YIL süreyle (A) sınıfı yerine (B) sınıfı belgeye sahip
iş güvenliği uzmanı görevlendirilebilecektir.
• tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde
3YIL süreyle (B) sınıfı yerine (C) sınıfı
iş güvenliği uzmanı
görevlendirilebilecektir.
6331 Sayılı Kanun
3 yıllık mesleki tecrübe ve (C) veya (B) sınıfı iş güvenliği
uzmanlığı belgesine sahip iş güvenliği uzmanları; sektörel
düzenleme kapsamında kendi meslek dallarına uygun
işlerin yapıldığı işyeriyle sınırlı olmak üzere, bütün tehlike
sınıflarındaki işyerlerinde görevlendirilebilirler. Bu
düzenleme 31.01.2013 tarihinden itibaren 7 yıl geçerlidir.
14 Haziran 2013 tarihli Tebliğ ile; 3 yıllık mesleki tecrübe
ve (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar
Tebliğ eki Ek-1’de yer alan tabloda belirtilen işlerde
görevlendirilebileceklerdir. 3 yıl içinde kişi adına asgari
750 günlük prim ödenmiş olması gerekmektedir.
6331 Sayılı Kanun
İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri
• 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer
alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60
dakika.
• Diğer işyerlerinden:
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına
ayda en az 6 dakika.
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına
ayda en az 8 dakika.
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan
başına ayda en az 12 dakika.
6331 Sayılı Kanun
• Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı
olan işyerlerinde
her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş
güvenliği uzmanı görevlendirilir
• Tehlikeli sınıfta yer alan 1500 ve daha fazla çalışanı
olan işyerlerinde
her 1500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş
güvenliği uzmanı görevlendirilir
• Çok tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla
çalışanı olan işyerlerinde
her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş
güvenliği uzmanı görevlendirilir
6331 Sayılı Kanun
10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan
işyerlerinde çalışan başına
• yılda en az 60 dakika İSG Uzmanı
• yılda en az 25 dakika İşyeri Hekimi
Diğer işyerlerinden;
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az
6 dakika İSG Uzmanı, en az 4 dakika İşyeri Hekimi,
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8
dakika İSG Uzmanı, en az 6 dakika İşyeri Hekimi,
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en
az 12 dakika İSG Uzmanı, en az 8 dakika İşyeri Hekimi,
6331 Sayılı Kanun
 Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı
olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün
çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi
görevlendirilir.
 Tehlikeli sınıfta yer alan 1500 ve daha fazla çalışanı olan
işyerlerinde her 1500 çalışan için tam gün çalışacak en
az bir iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi
görevlendirilir.
 Çok tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı
olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün
çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi
görevlendirilir.
6331 Sayılı Kanun
İşyeri hekimliği grubuna sorulacak
konular
NO
KONU ADI
YÜZDE (%) ORANI
1
Hukuk
5
2
Genel İSG Konuları
15
3
Mevzuat
30
4
Sağlık
35
5
Teknik
15
6331 Sayılı Kanun
A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı
grubuna sorulacak konular
NO
KONU ADI
YÜZDE (%) ORANI
1
Hukuk
5
2
Genel İSG Konuları
15
3
Mevzuat
30
4
Sağlık
10
5
Teknik
40
6331 Sayılı Kanun
Sınav yerleri:
ANKARA-İSTANBUL-İZMİR-BURSA-ADANA
Sınav süresi, soru sayısı ve diğer bilgiler
110 dakika
100 soru
Tek oturum
4 seçenekli
Her soru eşit puanlı.
6331 Sayılı Kanun
Prim ödeme gün sayısına göre
İş Güvenliği Uzmanlığı Sınıf Yükseltme Sınavı
23 Şubat 2014-Pazar Günü-Saat:10
Mayıs dönemi sınavı 24 Mayıs 2014 tarihinde
(eğitimi tamamlama tarihi 13 Mart 2014)
Aralık dönemi sınavı 27 Aralık 2014 tarihinde.
6331 Sayılı Kanun
•
İş güvenliği uzmanı/işyeri hekiminin tam süreli
görevlendirilmesi gereken işyerlerinde, işveren “işyeri
sağlık ve güvenlik birimi”* kurulacak.
* İşyeri sağlık ve güvenlik birimi: İşyerinde iş sağlığı ve
güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan,
gerekli donanım ve personele sahip olan birim.
•
Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen
işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi
zorunlu değildir.
6331 Sayılı Kanun
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu
işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile
ilgili çalışmalarda bulunmak üzere İş Sağlığı ve
Güvenliği Kurulu oluşturur. İşveren, iş sağlığı
ve güvenliği mevzuatına uygun kurul
kararlarını uygular.
6331 Sayılı Kanun
• 50 + çalışanın bulunduğu,
• Altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde
İSG kurulu oluşturulur.
İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.
•
•
•
•
Asıl İşveren 50, Alt İşveren 50
Asıl İşveren 50, Alt İşveren 49
Asıl İşveren 49, Alt İşveren 50
Asıl İşveren 49, Alt İşveren 49
= Koordinasyonu asıl işveren sağlar
= Alt işveren temsilci atar
=Asıl işveren temsilci atar
=Koordinasyonu asıl işveren sağlar
İŞ KAZALARı VE MESLEK HASTALıKLARıNıN KAYıTLARı
DAHA ETKIN VE GÜNCEL HALE GETIRILECEK.
SGK
İşveren
Yetkili sağlık
hizmeti sunucusu
(Hastane)
İşyeri hekimi
Diğer sağlık personeli
Sağlık hizmeti
sunucusu
(Aile hekimi,
Poliklinik, Tıp
merkezi, Özel
hastane)
6331 Sayılı Kanun
İş kazasının bildirilmesinde yeni dönem
- İş kazaları kazadan sonraki üç iş günü içinde.
- Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal
eden iş kazalarını, en geç on gün içinde
Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir.
6331 Sayılı Kanun
İş kazası bildirimi İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRGESİ ile
doğrudan/taahhütlü posta/-e-sigorta/ yollarından biri ile gerçekleştirilir.
Bildirim süresi, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana
gelmesi halinde (iş kazası ile ilgili bilgi alınmasına engel olacak
durumlarda ), iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlar.
Adi posta veya kargo ile yapılan bildirimlerde SGK Ünitesi kayıtlarına intikal
tarihi, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile yapılan bildirimlerde
de postaya veriliş tarihi esas alınır.
6331 Sayılı Kanun
Bildirim için tanınan sürede resmi tatil günlerine rastlayan günler 3
iş günü hesabında dikkate alınmaz.
ÖRNEĞİN;
1-Pazartesi günü meydana gelen bir iş kazasının kazayı takip eden
üçüncü iş gününe rastlayan Perşembe günü,
2-Perşembe günü meydana gelen bir iş kazasının kazayı takip eden
üçüncü iş gününe rastlayan bir sonraki haftanın Salı günü,
Sonuna kadar Kuruma bildirilmesi gerekir.
İş kazasının belirtilen sürede işveren tarafından SGK’ye
bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için
sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği işverenden tahsil
edilir.
6331 Sayılı Kanun
Çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması
4857 Sayılı İş Kanunu açısından
6331 Sayılı Kanun açısından
18 yaşın altındaki çalışanlar için altı ayda İşe girişlerde
bir yenilecek
Gece işlerinde iki yılda bir yenilenecek
İş değişikliğinde
Kadın işçiler için altı ayda bir tekrar
İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık
nedeniyle
tekrarlanan
işten
uzaklaşmalarından
sonra
işe
dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde
İşin devamı süresince, çalışanın ve işin
niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca
belirlenen düzenli aralıklarla.
Ağır ve Tehlikeli işlerde iki yılda bir
yenilenecek.
6331 Sayılı Kanun
Çalışanların eğitim alması
Çalışanların, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına katkılarını
arttırmanın en etkili yönü EĞİTİMDİR.
Yeterli eğitim alanı ve
işyerlerindeki riskler konusunda bilgilendirilmiş olan çalışanlarda, kendi
hayatlarına değer verme olgusu gelişir ve aynı zamanda güvenlik
kültürünün oluşturulmasına katkı sağlar.
İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu
eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş
ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde
verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak
yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.
Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin
haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla
sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.
6331 Sayılı Kanun
İşverenlerin eğitim düzenleme süresi
a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az
bir defa.
b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir
defa.
c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az
bir defa.
Çalışanların alacağı eğitim süresi
a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,
b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,
c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat
olarak her çalışan için düzenlenir.
6331 Sayılı Kanun
• Çalışan sayısı : 5.000
• Çok tehlikeli sınıftaki bir işyeri
• Yılda verilmesi gereken toplam eğitim saati
5000 x 16 = 80.000 adam saat (en az)
6331 Sayılı Kanun
Eğitimi verebilecek kişi ve kuruluşlar
a) İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri
hekimleri.
b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu
kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa
oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu
kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları ile ÇSGB tarafından yetkilendirilmiş
eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri.
Eğiticilerin eğitim programında yer alan konulara göre
uzmanlık alanları dikkate alınarak belirlenmesi kaydıyla
verilir.
6331 Sayılı Kanun
Eğitimlerin belgelendirilmesi
Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu
belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır.
Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime
katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin
konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev
unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır.
Eğitimlerin işyeri dışındaki bir kurum tarafından
verilmesi durumunda bu kurumun unvanı da
düzenlenen sertifikada yer alır.
EĞİTİM KONULARI
1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım
3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma
6331 Sayılı Kanun
İşyeri hekimliği yapan kurum tabiplerine
yapılan ücret ödemeleri
Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli
idarelerde gerçekleştirilmiş olan işyeri
hekimliği ücreti ödemeleri nedeniyle kamu
görevlileri hakkında idari veya mali yargılama
ve takibat yapılamaz, başlatılanlar işlemden
kaldırılır, bu ödemeler geriye tahsil ve tazmin
konusu edilemez.
6331 Sayılı Kanun
6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (18.01.201428886 RG)-Madde 21
(1219 sayılı Kanunun 12. maddesine eklenen cümle)
“Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik
görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri, kurum ve
kuruluşlarındaki
çalışma
saatleri
dışında
ve
kurumlarının izniyle aylık 30 saati geçmemek üzere iş
yeri hekimliği yapabilir. Tabipler, iş yeri hekimliği
eğitimi alma ve iş yeri hekimliği belgesine sahip olma
şartı aranmaksızın 10’dan az işçi çalıştıran az tehlikeli
iş yerlerinin iş yeri hekimliği görevini yapabilirler.”
6331 Sayılı Kanun
KAMU İHALE KURUL KARARI
KARAR TARİHİ : 18 MART 2013
KARAR NO
: 2013/UH.I-1422
6331 sayılı Kanun ile getirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,
Risk Değerlendirme Raporu, acil eylem planı, yangın
eğitimleri, ağır tehlikeli işlerde çalışma raporu, iş güvenliği
uzmanı gibi birçok gider kaleminin teklif giderlerinin içinde yer
alması ve birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması
gerektiği, yine iş yeri hekimliği, iş yeri hemşiresi, iş güvenliği
uzmanı danışmanlık hizmeti sunulmasının da teklif fiyata dâhil
edilmesi gerektiği,
6331 Sayılı Kanun
Bu bağlamda, ihale konusu alanda faaliyet gösteren
basiretli tacirin, kendi faaliyet alanı ile ilgili olarak,
çalıştırdığı işçilerine 4857 sayılı İş Kanununa göre
verilmesi gereken eğitimleri ve içeriği ile alması gereken
önlemleri ve bunlara ilişkin maliyetini bilmesi gerektiği,
teklif fiyatını söz konusu maliyetleri göz önünde
bulundurarak hazırlayabileceği, anılan maliyetlerin
Tebliğ’in yukarıda aktarılan açıklaması gereği %3
sözleşme ve genel giderler içerisinde belirlenerek teklif
fiyatının oluşturulabileceği anlaşılmış olup başvuru
sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.
6331 Sayılı Kanun
İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı
(İSG-KATİP)
• İSG-KATİP Sistemini kullanabilmeniz için, İSG-KATİP
Sisteminde kayıtlı olmanız ve e-Devlet Kapısı üzerinden
e-Devlet Şifresi, Mobil İmza, Elektronik İmza, T.C. Kimlik
Kartı seçeneklerinden herhangi birisiyle giriş yapmanız
gerekmektedir. Sisteme girişler sadece e-Devlet Kapısı
üzerinden yapılabilmektedir.
• Hizmet Alan İşyerleri için sadece SGK E-Bildirge
Kullanıcıları sisteme giriş yapabilir.
6331 Sayılı Kanun
“Sistemde Kaydınız Bulunmuyor ya da Sistemi Kullanma
Yetkiniz Yok. Sisteme Giriş İstek Talebiniz Kaydedildi.
Lütfen 3 gün içinde tekrar deneyiniz” gibi bir uyarı ile
karşılaşılırsa;
Çözüm;
a. İSG-KATİP’e giriş için SGK’da kayıtlı e-bildirge
yönetici e-devlet şifresi ve TC kimlik numarasını
kullanınız.
b. E-Bildirge yöneticisi güncellenmesi yapılmasına
rağmen
İSG-KATİP’e
girilemiyorsa
“E-Bildirge
Kullanıcısını Güncelle” butonuna basarak sisteme giriş
için 3 gün bekleyiniz.
6331 Sayılı Kanun
“İlgili Kurumun Gerekli Bilgileri Alınamadı. (Örn: Nace
Kodu, Tehlike Sınıfı). Lütfen İlgili Kurumun SGK
kayıtlarını kontrol ediniz.” gibi bir uyarı ile karşılaşılırsa;
Çözüm;
a. İlgili SGK Sicil numarası için e-bildirge ekranından
Nace 6 lı kod seçimini gerçekleştiriniz.
b. Nace 6 lı kod seçimi gerçekleştirilmesine rağmen
aynı uyarı ile karşılaşılıyorsa veri güncellemesi için SGK
İşveren Tescil Servisi ile iletişime geçiniz.
6331 Sayılı Kanun
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı
ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Yetkilendirme
Daire Başkanlığınca yürütülen iş ve işlemler
için; her türlü soru ve görüş için 0 312 296 60
00 numaralı telefonun aranması ve
yönlendirmelerin
takip
edilmesi
gerekmektedir (06/08/2013 tarihli Duyuru).
SONUÇ OLARAK
KAZA VEYA HASTALIK DURUMUNDA EN BÜYÜK BEDELİ
HAYATI VEYA SAĞLIĞI İLE ÇALIŞANLAR ÖDEMEKTEDİR.
SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ORTAMDA ÇALIŞABİLMEK,
SAĞLIK VE GÜVENLİĞİMİZİ KORUYABİLMEK İÇİN;
ÖNCE KENDİ SORUMLULUKLARIMIZI EKSİKSİZ OLARAK
YERİNE GETİRMEK VE SÜREKLİ OLARAK SAĞLIK VE
GÜVENLİK KÜLTÜRÜNE UYGUN DAVRANIŞLARDA
BULUNMAK ZORUNDAYIZ.
İş sağlığı ve güvenliği konularında
yapılan çalışmalar;
SİSTEMLİ VE BİLİMSEL ÇALIŞMA
ŞEKLİNDE YÜRÜTÜLMELİDİR.
İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ
6331 Sayılı Kanun
Sağlıklı ve güvenli işyerlerinin oluşması, iş
kazaları
ve
meslek
hastalıklarının
önlenebilmesi için bu yönde bir kültür
oluşturmalı
ve
tüm
topluma
yaygınlaştırılmalıdır.
Aslında önemli olan ve temel hedef, ülke
olarak iş sağlığı ve güvenliği bilincinin
oluşturulması olmalıdır.
RİSK ALMAYIN!
ÖNLEM ALIN.
SAĞLIKLI VE GÜVENLİ GÜNLER
DİLERİM.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
7 244 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content