close

Enter

Log in using OpenID

3. SINIF A KITAPÇIGI.indd

embedDownload
ÖDÜLLÜ
KİTAP OKUMA
YARIŞMASI
Bu testte 50 soru vardır. Süreniz 80 dakikadır.
3 yanlış cevap bir doğru cevabı götürecektir.
Cevaplarınızı optik forma işaretleyiniz.
A
kitapçığı
4. Hacı Ali Efendi “Düşman seni yakalarsa sakın mektuptan bahsetme. Gerekirse yak, yırt ama düşman eline
verme.” derken neyi anlatmaya çalışmıştır?
POSTA GÜVERCİNİ
1. Niyazi’nin babasının eve üzgün bir
şekilde gelmesinin nedeni nedir?
A) Hasta olduğunu öğrenmesi
A) Düşmandan çok korktuğunu
B) Fransızların Osmaniye’yi işgal
etme endişesi
B) Düşman askerlerine mektubu
teslim etmeyi
C) Çalıştığı iş yerinden çıkarılmış olması
C) Mektubun kesinlikle düşman askerinin eline geçmemesi gerektiğini
D) Hiçbiri
D) Hiçbiri
2.
“Köylülerden biri sırtındaki heybesinden kocaman bir ………………
çıkarttı. Niyazi teşekkür ederek hediyeyi aldı.”
5. Niyazi okulu bitirip ileride ne olmak
istiyordu?
Yukarıda boş bırakılan yere ne gelmelidir?
A) Öğretmen
A) Portakal
B) Subay
B) Elma
C) Tabip
C) Armut
D) İmam
D) Nar
3.
6. Niyazi Araplı köyüne giderken 10-11
yaşlarında iki çocuğun tarlada çalıştığını gördü.
Fransızların Osmaniye’yi işgal ettiğini görünce babası Niyazi’ye hangi
görevi vermiştir?
Bu iki kardeşin küçük yaşlarda çalışmasının sebebi nedir?
A) Okulu bırakıp çobanlık yapması
B) Verilen mektubu gönüllü birliklere iletmesi
A) Annesinin ölmüş olması
C) Annesini ve kız kardeşini koruyup kollaması
B) Babasının seferde olması
D) Derslerine çalışması
D) Hepsi
3. SINIF
C) Amcasının zorla çalıştırması
1
Diğer sayfaya geçiniz.
A
kitapçığı
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
10. Niyazi’nin yeni görevi düşman askerlerinin cephanesini tespit etmekti. Ermeni kılığında cephaneliğe girdiğinde
silahların dışında makaralara sarılı dikenli tel örgüler gördü. Silahların ne
yapılacağı belliydi ama tel örgülere bir
anlama verememişti. Geri dönünce
gördüklerin tek tek babasına rapor etti.
Sonra babasına, “Ermeniler bu tel örgüleri ne yapacaklar?” diye sordu.
7. Niyazi, Hacı Hüseyin Ağa’nın evine
geldiğinde Hüseyin Ağa neyle meşgul oluyordu?
A) Namaz kılıyordu.
B) Çay içiyordu.
C) Tüfeğini temizliyordu.
D) Hepsi
Babasının verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir?
A) O tel örgülerle yeni sınırlar çizecekler ve bizden aldıkları esirleri
o dikenli teller arasına hapsedecekler.
8. Fransızlar ilk olarak nereyi işgal etmiştir?
B) Topraklarımızı işgal edince, kendilerine bahçe çevirecekler.
A) Adana -Tarsus - Ceyhan
B) Osmaniye - Ceyhan - Kahramanmaraş
C) Tel örgüleri satıp para kazanacaklar ve bu parayla silah alacaklar.
C) Mersin - Osmaniye - Hatay
D) Hiçbiri
D) İskenderun - Hatay - Osmaniye
11. Niyazi, arkadaşı Veysel’le birlikte
hangi oyunu oynadı?
A) Saklambaç
B) Körebe
C) Topaç oyunu
9. Niyazi’yi, Mustafa kumandanın yanına götüren asker yolda giderken
sürekli zikzaklar çiziyordu.
D) Bilye
Bunu ne için yapıyordu?
12. Niyazi’nin annesinin yaptığı yemeğin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mayınlara basmamak için
B) Böyle yürümekten zevk aldığı
için
A) Kuru fasulye
C) Düşmanı şaşırtmak için
C) Öfelemeç
D) Hiçbiri
D) Mantı
3. SINIF
B) Kızartma
2
Diğer sayfaya geçiniz.
A
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
13. Vatan toprağının Fransız askerlerinin elinden kurtarıldığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?
kitapçığı
16. Mustafa okuldan eve giderken
hangi ilimizin hastanesinden kan
anonsu yapılmaktadır?
A) Ocak 1920
A) Ankara
B) Haziran 1920
B) İstanbul
C) Eylül 1920
C) Kahramanmaraş
D) Aralık 1920
D) Konya
14. Düşmanlarımızın silahlarını sakladıkları kilisenin adı ilerde ne olmuştur?
17. Mustafa hastaneye vardığında neyi
geciktirdiğini anladı?
A) Namaz kılmayı
A) Ulu Cami
B) Kitap okumayı
B) Kurtuluş Cami
C) Ders çalışmayı
C) Gazi Cami
D) Ödev yapmayı
D) Zafer Cami
SERÇE YUVASI
18. Kan taşıdığımdan şüpheliyim diyen
Mustafa kimden bağışlanma talebin
de bulundu?
15. Topraklarımızın elimizden alınması
hangisine yol açmaz?
A) Hürriyetimizin elimizden alınmasına
A) Öğretmeninde
B) Bayrağımızın indirilmesine
B) Annesinden
C) Ezanların susmasına
C) Babasından
D) Sanayimizin gelişmesine
D) Allah’tan
3. SINIF
3
Diğer sayfaya geçiniz.
A
kitapçığı
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
22. “Dünya sevgisi her çeşit hatanın başıdır. Gönlünü bu sevgiye kaptıranlar
sürekli aç olurlar. Doyma bilmezler.
Oysa kanaat, bitmez bir sermayedir.”
19. Köylüler sabah namazını kıldıktan
sonra caminin altındaki hangi ağacın altında oturuyorlardı?
A) İğde
B) Asma
Bu sözleri söyleyen kimdir?
C) Ceviz
A) Bakırcı Mustafa
D) Çınar
B) Ali Osman
C) Köylüler
D) Yeni imam
20. Köyde imam olmayınca sohbetlerin
konusu ne olmuştu?
23. Tarık, pişman olduktan sonra senetleri ne yaptı?
A) Bağ bahçe
B) Dini konular
A) Çantasına koydu.
C) Kitap okuma
B) Kalorifer kazanına attı.
D) Televizyon
C) Yırtıp attı.
D) Sakladı.
24. “Aldatan bizden değildir.” sözü kime
aittir?
21. Bakırcı Mustafa’nın bulduğu hazine
nedir?
A) Altınlar
A) Hazreti Muhammed (sallallahu
aleyhi ve sellem)
B) Kitaplar
B) Hazreti İsa
C) La ilahe İllallah
C) Hazreti Musa
D) Kur’an-ı Kerim
D) Hazreti Ali
3. SINIF
4
Diğer sayfaya geçiniz.
A
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
kitapçığı
29. “Bu köy imamsız, camisiz kalmamalı.
Dedelerimiz, babalarımız bu duvarları
nasıl yaptıysa biz de öyle yapmalıyız.”
diyen kişi kimdir?
ACELE KAN ARANIYOR
25. “Acele Kan Aranıyor” adlı kitabın yazarı kimdir?
A) Gülten DAYIOĞLU
A) Cami imamı
B) Ali KIRAÇ
B) Ali İhsan
C) Ruhi DEMİREL
C) Bakırcı Mustafa
D) Zafer YILDIRIM
D) Muhtar
26. “Ölüm beni asla ürkütmüyor. Kabri
dostlarıma açılan kapı olarak hayal
ettim ben. Allah dostlarının hepsi
orada. Ölümü dostlarıma ulaşmak
olarak görüyorum.” sözlerini söyleyen kimdir?
30. Gülşen Hanım, camiden gelen ezan
sesini duyunca heyecanla eşini uyandırdı.
A) Tarık
Bu esnada ezanın hangi bölümü
okunuyordu?
B) Şuayip dayı
C) Ferhat dayı
A) Esselatü hayrun minennevm
D) Ruhi Bey
B) Allahu Ekber
C) La ilahe illallah
D) Hayyelas salah
27. Traktörden buğdayları dökülen Ferhat dayı bu olayı nasıl değerlendiriyor?
A) Şefkat tokadı
B) Cimriliğin sonu
C) Mazlumun ahı
HAYAL ŞEKERİ
D) Karıncaların kısmeti
31. Hayal Şekeri hikâyesinde “gri
çubuk” olarak bahsedilen nesne
nedir?
28. Nilgün dayısından niçin borç istedi?
A) Bayram harçlığı için
A) Gri bir kuş
B) Kardeşine hediye almak için
B) Bir resim fırçası
C) Cami yapımına yardım için
C) Kurşun kalem
D) Elbise almak için
D) Demir parçası
3. SINIF
5
Diğer sayfaya geçiniz.
A
kitapçığı
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
32. Gri kurşun kalem ile yazılan mektupların sırrı nedir?
35. Gezegengil başkanı çocuktan aldığı
kırmızı kalemi nereye saklamış?
A) Gezegenin öbür ucuna saklamış.
A) Bir kuşun boynuna asıldığında
mektubun yazıldığı kişi dilekleri
kabul ediyor.
B) Kalem kutusunun içine saklamış.
B) Mektuplar yazıldığı kişiye uçarak
gidiyor.
C) En değerli mücevherlerinin bulunduğu sandığın dibine saklamış.
C) Yazılar bir süre sonra kendiliğinden siliniyor.
D) Evindeki kitapların arasına saklamış.
D) Hiçbiri
36. “O arada kırmızı kuş başkanın omzuna konmuş. Başkan elmayı ısırmış.
Her ısırışta daha bir güçlü hissetmiş
kendisini. Hem elmasını yiyor, hem
kuşu okşuyormuş. Yüzündeki kızgın
çizgiler gitmiş, yerini yumuşak, merhametli çizgilere bırakmış.”
33. “Gül Dede, çantasında kalem, defter
bir de rengârenk kalemtıraşlar bulundururmuş. Çocuklara ara sıra masallar
yazarmış. Geçimini bu yolla sağlıyormuş bizim Gül Dede.”
Hikâyeye göre Gül Dede geçimini
nasıl sağlıyormuş?
“Küçük Kırmızı Kalem” hikâyesine
göre gezegengil başkanını iyileştiren ne olmuştur?
A) Çocuklara masallar yazıyormuş.
B) Çocukların kalemlerini açıyormuş.
A) Kuşu okşaması
C) Kalemtıraş satıyormuş.
B) Kuşun başkanın omzuna konması
D) Gül satıyormuş.
C) Kırmızı kalemi kırması
D) Kırmızı elmayı yemesi
34. Gül Dede Yeni Kent’te ne dükkânı
açmış?
37. Silgi, öfkelenince ilk ne yaptı?
A) Bir daha Efe’yle konuşmadı.
A) Bakkal
B) Çocukların oyununu bozdu.
B) Çiçekçi
C) Sınıfta gürültü yaptı.
C) Kalemtıraş
D) Öğretmenin aklındaki tüm bilgileri sildi.
D) Saatçi
3. SINIF
6
Diğer sayfaya geçiniz.
A
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
38. Silgi, annenin kalbine girince neyle
karşılaştı?
kitapçığı
41. Kelebek ve çocuk Kaf Dağı’nın zirvesinde neyle karşılaşıyorlar?
A) Dondurma sarayı
A) Üzerinde “Şefkat” yazılı bir pırlanta gördü.
B) Şeker sarayı
B) Mutluluk yazan kapı gördü.
C) Limon sarayı
C) Kalbin içinde bir çiçek demeti
gördü.
D) Çikolata sarayı
D) Dev gibi bir ayna gördü.
39. “Çocuk hayran bakışlarla izliyordu onları. Helvacı amcanın pamuk sesiyle irkildi çocuk.
42. Aykent Çocukları hikâyesinde çocuk
dileğinin gerçekleşmesi için ne yapması gerekiyor?
- Al bakalım yeni zaman çocuğu! Bizim pamuk helvalarımız mı güzel
yoksa sizin içinizi üşüten kolalar mı?”
A) Zümrüt ışık okunu kaldırıp dileğini üç kez söylemesi gerekiyor.
Hayal Şekeri hikâyesinde pamuk
şekeri satıcısı çocuğa verdiği pamuk helva ile neyi karşılaştırdı?
B) Silgiyi yere atıp üstüne basması
gerekiyor.
A) Çikolatayı
C) Albatros kuşunun boynuna dileklerini yazması gerekiyor.
B) Kolayı
D) Gazoz denizinin serinletici gazozundan içmesi gerekiyor.
C) Dondurmayı
D) Limonu
40. “Tam o sırada güneş, elini eteğini çekivermiş üzerlerinden. Oynayan herkes duraklamış, başını göğe kaldırmış.
Sanmışlar ki güneşin önüne bir bulut
geçmiş. Göğe bakınca ne görsünler?”
Yukarıdaki parça Salıncaktaki Sinema
hikâyesinden alınmış bir bölümdür.
43. “Robot gibi görünüyorlardı. Hepsinin
alnında, Ay şeklinde ışık saçan pırıltılar vardı. Saygı ve muhabbet kokan bir
sesle, hoş geldin dünyalı kardeşimiz!”
Hikâyede güneşi kapatacak kadar
büyük olan şey nedir?
Aykent’te çocuğu karşılayanlar kimlerdi?
A) Bulutlar
A) Gezegengil başkanı
B) Albatros kuşu
B) Uçan at
C) Kelebek
C) Gezegenin bekçisi
D) Ay
D) Aykent ışık hız askerleri
3. SINIF
7
Diğer sayfaya geçiniz.
A
kitapçığı
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
44. Aykent’te günlerden bir gün güneşin
doğmasıyla etrafta bir telaş vardı. Aykent çocuklarının yüzü gülmüyordu
o gün. Dünyalı çocuk merakla ışık
hız askerlerine sordu: “ Neler oluyor
burada, herkes niçin üzgün?” Işık
hız askeri: “Şey, oyuncak ağacı…”
dedi.
47. Engin, dedesinin hediye ettiği köstekli saati neden satmak istiyor?
A) bisiklet almak için
B) hasta annesine ilaç alabilmek
için
C) harçlık yapmak için
D) bankaya yatırmak için
Oyuncak ağacının başına ne gelmiştir?
48. Köstekli saati bulan Aysel, saatin
sahibini neden araştırmadı?
A) Oyuncak ağacına bir göktaşı
fırlatılmış.
A) köstekli saati çok sevmişti.
B) Oyuncak ağacını kesmişler.
B) satıp dondurma alacaktı.
C) Oyuncak ağacı fırtınada devrilmiş.
C) satıp parasıyla oyuncak bebek
alacaktı.
D) Oyuncak ağacı yanmış.
D) sahibini bulmak kolay değildi.
49. Hakan, kuşların yuvasını yıkmayı
planlamıştı.
45. Küçük köpeğe “Kirli” ismini kim
vermiştir?
Planını uygulamaya ne zaman koyuldu?
A) Nihat
B) Cemil
A) Kuşluk vakti
C) Sultan nine
B) Akşam namazından sonra
D) Çocuklar
C) Seher vakti
D) Öğle namazından sonra
50. Tahsin usta, taksinin tamir parasını veremeyince tamirci Metin
Usta ne diyor?
46. Orhan’ın annesinin yün eğirmek
için kullandığı malzemenin ismi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Parayı yarın getir diyor.
A) virman
B) Senet yapalım diyor.
B) kirman
C) tırpan
C) Dost zor günde insanın yanında olandır, diyor.
D) yayık
D) Parayı getir, taksiye al, diyor.
3. SINIF
8
Test bitti. Lütfen cevaplarınızı kontrol ediniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
113 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content